Ухвала
від 04.04.2018 по справі 755/18410/15-к
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/18410/15-к

Провадження №: 1-кс/755/1406/18

Ухвала

іменем України

"04" квітня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника ТОВ «ІНФО 24» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100040013669 від 08.09.2015 року,

В С Т А Н О В И В :

13 березня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання представника ТОВ «ІНФО 24» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, а саме накладеного на статутний капітал ТОВ «ІНФО 24» (код ЄДРПОУ 37535546), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50, літера «В», шляхом заборони відчужувати його та розпоряджатися ним.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 03 листопада 2015 року у справі №755/18410/15-к накладено арешт на статутний капітал ТОВ «ІНФО 24» (код ЄДРПОУ 37535546). Вказує, що арешт накладено необґрунтовано, клопотання слідчого про накладення арешту не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, як за його змістом так і за оформленням, окрім цього відсутні підстави вважати, що арештоване майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, або є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Також звертає увагу, що на момент розгляду клопотання жодній особі з службових осіб товариства, чи його учасникам не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, цивільний позов не заявлявся.

У судовому засіданні представник ТОВ «ІНФО 24» ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту на майно підтримав повністю та просив його задовольнити.

Слідчий до судового засідання не з`явився.

Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність.

Заслухавши пояснення ОСОБА_3 та дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положеньКонституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Питання арешту майна, а саме його накладення, скасування є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження є неможливим, якщопотреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КК України).

При цьому, згідно ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У даному випадку, в судовому засіданні встановлено, щоухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 03.11.2015 року у справі № 755/18410/15-к, накладено арешт настатутний капітал ТОВ «ІНФО 24» (код ЄДРПОУ 37535546), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50, літера «В», шляхом заборони відчужувати його та розпоряджатися ним.

Відповідно до даної ухвали про арешт майна він накладався слідчим суддею у рамках вказаного кримінального провадження, як на майно, що відповідає критеріям ст. 170 КПК України, задля унеможливлення перереєстрації ТОВ «ІНФО 24» на інших осіб, що в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню та потягти настання тяжких наслідків.

Постановою слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 від 31.01.2017 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100040013669 від 08.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України було закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Так, згідно постанови заступника керівника Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 від червня 2017 року (була направлена на адресу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві 21.06.2017 року, разом з матеріалами закритого кримінального провадження та відповідно резолюції на супровідному листі розписана слідчому ОСОБА_4 28.06.2017 року) постанову слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 від 31.01.2017 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100040013669 від 08.09.2015 року скасовано, матеріали направлено для здійснення подальшого досудового розслідування.

Приписами ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Статтею 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За положеннями статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

В розумінні чинного законодавства України вирішуючи питання про арешт майна, його скасування слідчий суддя має зазначити, що не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи за вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів кримінального провадження, одним з яких і є накладення арешту на майно.

Під час розгляду клопотання не було отримано доказів того, що з моменту накладення арешту і на момент розгляду даного клопотання зберігаються підстави вважати, що в розумінні ч. 1 ст. 170 КПК України арешт статутного капіталу ТОВ «ІНФО 24» є виправданим, відсутні даніщо майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, має ознаки інших критеріїв, визначених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Поряд з цим, вказане майно знаходиться під арештом з 03 листопада 2015 року, постанову слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 від 31.01.2017 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100040013669 від 08.09.2015 року скасовано, проте слідчим у даній справі з червня 2017 року досудове розслідування не відновлено, не вчинено жодної слідчої дії, при цьому тривалий час ТОВ «ІНФО 24» позбавлене можливості користуватись своїм статутним капіталом.

З огляду на зазначене та з метою уникнення надмірного позбавлення права власника можливості користуватись належним йому майном, слід клопотання задовольнити, та скасувати встановлену заборону.

Виходячи з наведеного, керуючись ст. 170,174,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ТОВ «ІНФО 24» ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 03.11.2015 року у справі № 755/18410/15-к, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100040013669 від 08.09.2015 року, а саме на статутний капітал ТОВ «ІНФО 24» (код ЄДРПОУ 37535546), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50, літера «В», шляхом заборони відчужувати його та розпоряджатися ним.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення04.04.2018
Оприлюднено28.02.2023

Судовий реєстр по справі —755/18410/15-к

Ухвала від 04.04.2018

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Сазонова М. Г.

Ухвала від 06.10.2015

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 06.10.2015

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 03.11.2015

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 03.11.2015

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 02.10.2015

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 02.10.2015

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 06.10.2015

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 06.10.2015

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 06.10.2015

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні