ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Справа № 815/6353/17

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року

Одеський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Цховребової М.Г.

при секретарі судового засідання - Деркач А.А.

за участю:

представника позивача - Медвідя М.С.

представника відповідача - Караханяна А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Одесі за правилами загального позовного провадження адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ до Головного управління ДФС в Одеській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

встановив:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" звернулось до Одеського окружного адміністративного суду з позовом до Головного управління ДФС в Одеській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 29.11.2017 року № 0044031407 та № 0044021407.

В судовому засіданні 26.02.2018 року розгляд справи розпочато по суті.

В судовому засіданні представник позивача підтримав адміністративний позов, просив суд задовольнити його в повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві та письмових поясненнях по справі (т.1 а.с.5-14, т.2 а.с.219, т.3 а.с.113), із посиланням на ст.ст. 8, 61, 129 Конституції України, пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14, п.п. 44.1, 44.2 ст. 44, п.п. 56.18, 56.19 ст. 56, п. 57.3 ст. 57, п. 77.4 ст. 77, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 138.2 ст. 138, пп. 139.1.9 п. 139.9 ст. 139, п.п. 198.1, 198.2, 198.3, 198.6 ст. 198, п.п. 201.4, 201.6, 201.10 ст. 201 ПК України, ст.ст. 204, 213, 637 ЦК України, п. 1 ч. 2 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , ч.ч. 1, 2 ст. 10 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, п. 1.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку , затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88, Порядок оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2015 року № 727, із зазначенням таких фактичних обставин:

- позивач надав усю первинну документацію на підтвердження здійснення господарських операцій із контрагентами, зазначеними в акті перевірки, а саме: договори про надання послуг (рекламних, маркетингових, монтажних і т.д.); акти виконаних робіт (послуг); податкові накладні;

- законодавством не передбачено необхідності перевірки наявності потужностей, офіційно оформлених працівників, придбання відповідних послуг і т.д. перед укладанням договору. Більше того, подібна інформація взагалі відсутня у відкритому поступі. Позивач, заключаючи договори із контрагентами, керувався даними із ЄДР, відповідно до яких, жодних проблем у підприємств не було;

- кожен договір містить конкретний перелік послуг/завдань для виконавця, тому відсутня потреба їх конкретизувати в акті виконаних робіт;

- усі описані в акті перевірки порушення стосуються не позивача, а його контрагентів;

- основною умовою для формування витрат у бухгалтерському обліку платника податків є наявність первинних документів, складених під час або безпосередньо після відповідної господарської операції. По операціях, які перевірялися, у позивача наявні усі підтверджуючі первинні документи, які надавались під час перевірки та під час адміністративного оскарження. Більше того, ці документи описані в самому акті перевірки. Таким чином, позивач підтвердив своє право на формування витрат за результатами операцій придбання у контрагентів, як того вимагає податкове законодавство;

- фактів порушення вказаних вище норм податкового законодавства саме позивачем в акті перевірки не наведено. Дані норми не передбачають притягнення до відповідальності за порушення, вчинені третіми особами. Всі вимоги положень податкового законодавства при формуванні податкового кредиту позивачем дотримано;

- законодавство не передбачає, а ні відображення в акті конкретного переліку послуг, періоду і місця проведення, а ні додаткових витрат чи інформаційного звіту на паперовому носії в прошитому і пронумерованому вигляді, та інше. Більше того, законодавством взагалі не передбачено вимог до акту виконаних робіт. Надані під час перевірки акти виконаних робіт містять у собі усі обов'язкові реквізити;

- оскільки відносно наданих під час перевірки договорів відсутні рішення суду про визнання їх недійсними, відповідач не вправі посилатись на недійсність правовідносин за ними;

- в акті перевірки всі висновки про порушення норм податкового законодавства робляться лише стосовно контрагентів позивача і автоматично переносяться на позивача. Однак позивач і його контрагенти є самостійними, незалежними та непов'язаними між собою суб'єктами господарювання, а тому позивач не може нести відповідальність за вчинені ними порушення. Більше того, на час здійснення поставок товару, позивач перебував у відносинах із належним чином зареєстрованими юридичними особами, тощо.

В судовому засіданні представник відповідача не визнав адміністративний позов повністю, просив суд відмовити у його задоволенні, з підстав, викладених у відзиві на позов (т.2 а.с.234-237), із посиланням на пп. 14.1.27, 14.1.181, 14.1.228 п. 14.1 ст. 14, п. 139.1 ст. 139, п.п. 198.1, 198.2, 198.3 ст. 198 Податкового Кодексу України, ст. 901, ч. 1 ст. 902 Цивільного Кодексу України, абз. 2, 5 ст. 1, п. 2 ст. 3, п.п. 1, 2 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 року № 996-ХIV, п.п. 2.1, 2.2, 2.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88, із зазначенням таких фактичних обставин:

- щодо деяких контрагентів позивача проводяться досудові розслідування, зареєстровано в ЄРДР кримінальне провадження, наявна інформація, згідно якої вбачаються ознаки фіктивності, відсутній управлінський та технічний персонал, необхідний для ведення фінансово-господарської діяльності підприємства;

- аналізом наданих до перевірки актів наданих послуг з дослідження кон'юнктури ринку, послуг реклами: у мережі Інтернет, розсилання поштою рекламних матеріалів визначити, які саме послуги позивач отримав від контрагентів не можливо, у зв'язку з тим, що в актах відсутній конкретний перелік наданих послуг, всі умови наданих послуг - період і місце проведення, вимоги, їх дотримання, вартість, додаткові витрати, якщо такі були, і їх обґрунтування. До актів не додано результати досліджень у вигляді інформаційного звіту на паперовому носії в прошитому і пронумерованому вигляді, а також в електронному вигляді на цифровому носії, інші наявні звітні матеріали, що підтверджують, що послуги дійсно надавались;

- встановлені дані і факти, що доводять нереальність господарської операції, дозволяють зробити висновок щодо складених позивачем для цілей оподаткування документів. Таким чином, на порушення ст. 139.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями, підприємством завищено витрати у 1380588 грн., у тому числі за 2014 рік в сумі 1380588 грн.;

- встановлено відхилення інформації з Декларації з податку на прибуток підприємства за 2014 рік по 01.03.2015 року та даними бухгалтерського обліку, тощо.

Заслухавши вступне слово представників сторін, дослідивши докази у справі, суд дійшов висновку, що адміністративний позов підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що з 26.10.2017 року по 08.11.2017 року, на підставі направлень, виданих Головним управлінням ДФС в Одеській області, від 23.10.2017 року № 7834/14-07 (т.3 а.с.75), № 7835/14-07 (т.3 а.с.77), № 7836/14-07 (т.3 а.с.76), № 7837/14-07 (т.3 а.с.78), № 7838/14-07 (т.3 а.с.79), № 7839/14-07 (т.3 а.с.80), № 7840/14-07 (т.3 а.с.81) службовими особами ГУ ДФС в Одеській області, відповідно до пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, п. 77.1 ст. 77 Податкового кодексу України, плану-графіка проведення документальних планових виїзних перевірок платників податків на ІІІ квартал 2017 року , на підставі наказу ГУ ДФС в Одеській області від 10.10.2017 року № 4896, проведена планова виїзна документальна перевірка товариства з обмеженою відповідальністю РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ (скорочено ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" ), код ЄДРПОУ 37548691, з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, валютного законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, з питань єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, відповідно до затвердженого плану (переліку питань) документальної перевірки (додаток № 1 до акта перевірки, який є його невід'ємною частиною).

Згідно наказу від 10.10.2017 року № 4896 Про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" (код за ЄДРПОУ 37548691) , його видано відповідно до плану-графіка на ІV квартал 2017 року проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання. (т.3. а.с.74)

Копію наказу від 10.10.2017 року № 4896 та повідомлення про проведення перевірки від 10.10.2017 року № 441/15-32 отримано позивачем 24.10.2017 року. (т.1 а.с.26, т.2 а.с.219-222).

Направлення на проведення перевірки пред'явлені під підпис 26.10.2017 року ОСОБА_3, директору ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" . (т.3 а.с.75-81)

За результатами проведеної перевірки складено акт від 15.11.2017 року № 1633/15-32-14-07/3754869 Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" , код ЄДРПОУ 37548691, тел.: 796-51-81, m243para@ukr.net податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 . (т.1 а.с.25-85)

До акту доданий, зокрема, додаток 4 - узагальнений перелік документів, які було використано при проведенні перевірки. (т.3 а.с.82-84)

Відповідно до висновків зазначеного акта, перевіркою встановлено порушення позивачем, зокрема:

1. п. 44.1, п. 44.2 ст. 44, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями, п. 2, п. 5, 7, 21 П(С)БО 15 Дохід , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290, зареєстрованого у Мінюсті України 14 грудня 1999 р. за № 860/4153 (із змінами та доповненнями), п. 6 П(С)БО 16 Витрати , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248, ст. 1, п. 2 ст. 3, п. 1, 2, 5 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із змінами та доповненнями), п. 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88 (із змінами та доповненнями), що призвело до заниження податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у загальній сумі 309859 грн., т.ч. 2014 - 249943 грн., 2016 - 59916 грн.

2. п. 44.1 ст. 44, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями, що призвело до заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету суму 960790 грн., в т.ч. по періодах: жовтень 2014 - 19713 грн.; листопад 2014 - 23354 грн.; грудень 2014 - 19809 грн.; січень 2015 - 16995 грн.; лютий 2015 - 21300 грн.; березень 2015 - 21677 грн.; квітень 2015 - 17174 грн.; травень 2015 - 18110 грн.; червень 2015 - 18316 грн.; липень 2015 - 19803 грн.; серпень 2015 - 18835 грн.; вересень 2015 - 19978 грн.; жовтень 2015 - 17998 грн.; листопад 2015 - 24702 грн.; грудень 2015 - 38933 грн.; січень 2016 - 19000 грн.; лютий 2016 - 42054 грн.; березень 2016 - 18356 грн.; квітень 2016 - 18010 грн.; травень 2016 - 62047 грн.; червень 2016 - 18260 грн.; серпень 2016 - 64926 грн.; вересень 2016 - 110029 грн.; жовтень 2016 - 101057 грн.; листопад 2016 - 87847 грн.; грудень 2016 - 102507 грн.

Згідно змісту даного акта перевірки, вищенаведені порушення встановлені відповідачем враховуючи та на підставі наступного, зокрема:

- ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" подано Декларацію з податку на прибуток підприємства за 2014 рік від 01.03.2015 року № 90813362709, в якій зазначено дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності у сумі 2519904 грн. (р.01 Декларації). По даним бухгалтерського обліку Дт 702 Кт 79 склала 289393,05 грн., Дт 703Кт 792238493,05 грн., таким чином відхилення становить у сумі 7982 грн.

На порушення п. 2 ст. 3 Закон України від 16.07.1999 № 996-ХІV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (зі змінами та доповненнями), вимог п. 2, п. 5, п. 7, п. 21 П(С)БО 15 Дохід , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290, зареєстрованого у Мінюсті України 14 грудня 1999 року за № 860/4153 (із змінами та доповненнями), п. 44.1, п. 44.2 ст. 44, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями, ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" не включено до складу рядку 01 декларації Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за 2014 рік дохід на суму 7982 грн., внаслідок невідповідності загальної суми доходу від будь-якої діяльності, яка врахована при обчисленні фінансового результату, відображеного у рядку 01 Декларації Дохід від будь-якої діяльності (за врахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку та даним бухгалтерського обліку, що призвело до заниження значення рядку 01 Декларації з податку на прибуток Дохід від будь-якої діяльності (за врахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку всього на суму 7982 грн.: у тому числі за 2014 рік на суму 7982 грн.;

- перевіркою повноти визначення витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 встановлено їх завищення всього у сумі 1380588 грн., у тому числі за 2014 рік в сумі 1380588 грн.

Під час перевірки за даними аналітичного обліку по рахунку 631 Розрахунки з постачальниками та підрядниками та згідно з документами, наданими до перевірки, встановлено, т.ч., взаємовідношення з підприємствами з ознаками сумнівності : 2014 рік у сумі 1380588 грн.

ПП ЕКО-СТРОЙ-ГРАД , 38227174 217326 грн.

ПП "ВІВА ТРЕЙДІНГ" , 39070777 294087,47 грн.

ПП "ВІАПЛАСТ" , 39161256 204858,34 грн.

ТОВ АВВА-УКРАЇНА , 38574811 448499,99 грн.

ТОВ "ТАІР ГРУП" , 39280511 116771,67 грн.

ТОВ ЛЕГІТАЙМ-ГРІН , 38147534 99045 грн.

Всього 1380588 грн.

Перевіркою встановлено наступне:

1) ПП ЕКО-СТРОЙ-ГРАД , код ЄДРПОУ 38227174, ДПІ у Приморському районі м. Одеси, стан платника - 3 (Прийнято рішення про припинення (розпочато ліквідаційну процедуру), вид діяльності - організація будівництва будівель, юридична адреса: м. Одеса, пр-т Гагаріна, буд. 23, корп. 3, кв. 21, підприємство за даною адресою не знаходилося, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_4, свідоцтво ПДВ анульовано 16.06.2014, остання податкова звітність з ПДВ надана за травень 2014 року. Звіти щодо розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ) за 2014 рік до органів ДФС не надавалися;

- від ДПІ у Приморському районі м. Одеси отримано наступна податкова інформація: Згідно висновку ОУ ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеські області № 340/15-53-07 від 28.03.2014 року

(Відповідно до висновків зазначеної інформації:

- було складено довідку про не встановлення місцезнаходження вказаного підприємства (вих. № 290/07-110 від 18.03.2014 року);

- не було вставлено основних засобів, трудових ресурсів та виробничих потужностей. Враховуючи той факт, що у ТОВ ЕКО-СТРОЙ-ГРАД відсутні управлінський та технічний персонал, основні засоби, складські приміщення, транспортні засоби, це свідчить про відсутність адміністративно-господарських можливостей на виконання робіт та надання послуг, що являється доказом про відсутність реальності господарських операцій згідно податково-судової доктрини Реальність господарських операцій ;

- вбачається факти відсутності реальності здійснення господарської діяльності ТОВ ЕКО-СТРОЙ-ГРАД за період січень, лютий 2014 року;

- встановлено ознаки порушення п. 198.1 ст. 198, п. 187.1 ст. 187 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями та штучне формування податкового кредиту третіми особами та сприяння в отриманні податкової вигоди у вигляді заниження сплати суми податку на додану вартість, що підлягала б сплаті до бюджету (можливі втрати бюджету) у січні-лютому 2014 року);

- інформація, наявна в Єдиному державному реєстрі судових рішень

(Відповідно до даної інформації відносно ТОВ ЕКО-СТРОЙ-ГРАД ЄДРПОУ 3822717, Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110090000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України);

2) ПП "ВІВА ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39070777), ДПІ у Приморському районі м. Одеси, стан платника - 3 (Прийнято рішення про припинення (розпочато ліквідаційну процедуру), вид діяльності - рекламні агентства, юридична адреса: м. Одеса, вул. Кленова, 2-А, кв. 11-Н, підприємство за даною адресою не знаходилося, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_5, свідоцтво ПДВ анульовано 29.10.2015 року, остання податкова звітність з ПДВ надана за серпень 2015 року. Згідно квартального звіту Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплачено) на користь платників податків, і сум триманого з них податку (Форма № 1 ДФ) на підприємстві працює одна людина;

- від ДПІ у Приморському районі м. Одеси отримано наступна податкова інформація: ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеської області на виконання постанови від 06.03.2015 старшого слідчого з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України капітана податкової міліції Діхтенко С.В., в межах кримінального провадження за № 32014160000000102, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України та у відповідності до пункту 74.2 статті 74 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) зібрано податкову інформацію по ПП "ВІВА ТРЕЙДІНГ" код за ЄДРПОУ 39070777, щодо фінансово-господарських відносин із платниками податків їх реальності та повноти відображення в обліку за період з 01.03.2014 року по 31.10.2014 року.

(Відповідно до зазначеної інформації:

- стан платника податків ПП "ВІВА ТРЕЙДІНГ" , код за ЄДРПОУ 39070777, відповідно до баз даних Податковий Блок 9 - направлено повідомлення про відсутність за місцем знаходження ;

- у постанові слідчого від 06.03.2015 старшого слідчого з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України капітана податкової міліції Діхтенко С.В., відображена наступна інформація: …встановлено штучне формування податкового кредиту з ПДВ для суб'єктів господарювання - покупців по товарах (роботах, послугах), походження, рух, а також кількість та якість яких відслідкувати неможливо );

- інформація, наявна в Єдиному державному реєстрі судових рішень

(Відповідно до даної інформації відносно ПП "ВІВА ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 39070777) зареєстровано в ЄРДР кримінальне провадження за № 32014160000000102 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України);

3) ПП "ВІАПЛАСТ" (код за ЄДРПОУ 39161256), ДПІ у Приморському районі м. Одеси, стан платника - 11 (Припинено, але не знято з обліку (КОР не пусті), вид діяльності - оптова торгівля одягом та взуттям, юридична адреса: м. Одеса, Приморський бульвар, 10, кв. 11, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_7, свідоцтво ПДВ анульовано 19.03.2015, остання податкова звітність з ПДВ надана за січень 2015 року. Згідно квартального звіту Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ) на підприємстві працювала 1 особа;

- від ДПІ у Приморському районі м. Одеси отримано податкову інформація

(Відповідно до висновків зазначеної податкової інформації:

- аналізом звітності з ПДВ за липень 2014 року встановлено, що товар, який був реалізований у липні 2014 року на адресу покупців, не придбавався ПП "ВІАПЛАСТ" , код ЄДРПОУ 39161256, у липні 2014 року;

- враховуючи відсутність придбання товарів (робіт, послуг) у контрагентів-постачальників на користь ПП "ВІАПЛАСТ" , код за ЄДРПОУ 39161256, відсутній і їх продаж в подальшому на користь контрагентів - покупців );

4) ТОВ АВВА-УКРАЇНА (код за ЄДРПОУ 38574811), ДПІ у Київському районі м. Одеси, стан платника - 11 (Припинено, але не знято з обліку (КОР не пусті), вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 31, к. А, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_8, свідоцтво ПДВ анульовано 21.01.2016, остання податкова звітність з ПДВ надана за липень 2015 року. Звіти щодо розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ) за 2014 рік до органів ДФС не надавалися.

- від ДПІ у Київському районі м. Одеси отримано податкову інформацію

(Відповідно до висновків зазначеної податкової інформації:

- згідно проведеного аналізу бази даних неможливо встановити основні засоби, якими здійснювалось виробництво товарів, недостатня кількість персоналу для здійснення заявлених фінансово-господарських операцій за період червень-липень 2014 року, враховуючи відсутність первинних документів та не надання посадовими особами пояснень щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, неможливо встановити рух коштів за придбані комплектуючі та реалізовані товари та взагалі факт здійснення розрахунків між підприємством та контрагентами;

- за результатами аналізу ЄРПН за грудень, червень 2014 року встановлено купівлю одного виду ТМЦ, а реалізацію іншого, тобто вбачається обрив ланцюга- скрутку ;

- враховуючи зібрану доказову базу і той факт, що підприємство не є кінцевим споживачем отриманих товарів, вбачається формування податкових зобов'язань по операціях, що свідчить про можливість порушення податкового законодавства;

- у ТОВ "АВВА УКРАЇНА" не має можливості підтвердити реальність господарських відносин по операціях з продажу товарів (послуг) підприємствам-покупцям у період серпень - листопад 2014 р.;

- аналізом баз даних ТОВ АВВА-УКРАЇНА не має можливості підтвердити реальність господарських відносин з платниками податків за період серпень - листопад 2014 р. ТОВ "АВВА УКРАЇНА" здійснювало діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам);

5) ТОВ "ТАІР ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39280511), ДПІ у Київському районі м. Одеси, стан платника - 12 (Припинено, але не знято з обліку (КОР пусті, але не закриті), вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, буд. 103, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_9, свідоцтво ПДВ анульовано 19.01.2016, остання податкова звітність з ПДВ надана за червень 2015 року. Звіти щодо розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ) за 2014 рік до органів ДФС не надавалися.

- від ДПІ у Київському районі м. Одеси отримано податкову інформацію

(Відповідно до висновків зазначеної податкової інформації:

- податкові накладні на суму 522705 грн., зареєстровані в ЄДРПН, включались не в повному обсязі в податковий кредит;

- податкові накладні на суму 4285183,57 грн. не реєструвались в ЄДРПН у зв'язку з тим, що податкові накладні менше 10000,0 грн. не підлягають реєстрації;

- податкові накладні підлягали дробленню, оскільки були виписані в рамках дії одного договору та на суму менше 10 тис. в один день);

6) ТОВ ЛЕГІТАЙМ-ГРІН (код за ЄДРПОУ 38147534), ДПІ У Київському районі м. Одеси, стан платника - 0 (Платник податків за основним місцем обліку), вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса 65014, Одеська область, м. Одеса, площа Грецька, буд. 1, офіс 213. Фактично підприємство знаходиться за адресою: 65044, Одеська область, м. Одеса, Приморський район, проспект Шевченка, буд. 2. Засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_10. Загальна кількість працюючих (1ДФ) 2014, 2015 - 3 особи;

- під час аналізу підприємства ТОВ ЛЕГІТАЙМ-ГРІН встановлено, що у підприємства відсутній управлінський та технічний персонал, необхідний для ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

- проведеним аналізом номенклатури зареєстрованих податкових накладних не встановлено придбання послуг з дослідження кон'юктури ринку.

- аналіз підприємства

(Відповідно до аналізу встановлено, що у підприємства відсутній управлінський та технічний персонал, необхідний для ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.);

- аналіз отриманих та виданих податкових накладних

(Відповідно до даного аналізу номенклатури зареєстрованих податкових накладних не встановлено придбання послуг з дослідження кон'юнктури ринку);

- звітність з ПДВ за період грудень 2014, січень 2015 року

(Відповідно до аналізу даної звітності встановлено маніпулювання ТОВ ЛЕГІТАЙМ-ГРІН податковою звітністю з метою формування технічного податкового кредиту для третіх осіб, встановлено факти формування податкових зобов'язань по операціях з підміни товарів (пересортиця), що свідчить про можливість порушення податкового законодавства та залучення суб'єктів до схеми формування штучного податкового кредиту.);

- інформація, наявна в Єдиному державному реєстрі судових рішень

(Відповідно до даної інформації відносно ТОВ ЛЕГІТАЙМ-ГРІН (код за ЄДРПОУ 38147534) зареєстровано в ЄРДР кримінальне провадження № 22014160000000162 від 02.09.2014 р. за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України).

- ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" до перевірки надано наступні первинні документи (по вищевказаних підприємствах):

- договори на придбання робіт та послуг, якими передбачено, що Виконавець приймає на себе зобов'язання розмістити надані йому рекламні матеріали Замовника в об'ємі та на умовах передбачених договором, Виконавець приймає від Замовника листи-замовлення на розміщення рекламних матеріалів, Виконавець надає Замовнику результати досліджень з детальним та повним описом усіх питань у відповідності до узгоджених напрямків досліджень, Виконавець надає результати досліджень у вигляді інформаційного звіту на паперовому носії у прошитому і пронумерованому вигляді, а також в електронному вигляді на цифровому носії (витяг з укладених договорів наведено у додатку 1 Договору);

- податкові накладні;

- акти виконаних робіт (послуг).

Аналізом наданих до перевірки актів наданих послуг з дослідження кон'юнктури ринку, послуг реклами: у мережі Інтернет, розсилання поштою рекламних матеріалів визначити, які саме послуги ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" отримувало від ПП ЕКО-СТРОЙ-ГРАД (код за ЄДРПОУ 38227174), ПП "ВІВА ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 39970777), ПП "ВІАПЛАСТ" (код за ЄДРПОУ 39161256), ТОВ АВВА-УКРАЇНА (код за ЄДРПОУ 38574811), ТОВ "ТАІР ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39280511), ТОВ ЛЕГІТАЙМ-ГРІН (код за ЄДРПОУ 38147534) не можливо у зв'язку з тим, що в актах відсутній конкретний перелік наданих послуг, всі умови наданих послуг - період і місце проведення, вимоги, їх дотримання, вартість, додаткові витрати, якщо такі були, і їх обґрунтування. До актів не додано результати досліджень у вигляді інформаційного звіту на паперовому носії в прошитому і пронумерованому вигляді, а також в електронному вигляді на цифровому носії, інші наявні звітні матеріали, що підтверджують, що послуги дійсно надавались.

Крім того, зміст наданих послуг передбачає матеріалізацію їх результату, зокрема у вигляді складених звітів, оформлених документів, розроблених матеріалів та продуктів. Втім відповідні документи відсутні.

Вищенаведене свідчить про відсутність в дійсності операцій, які є предметом відповідного правочину, неправомірності (безпідставності) документального оформлення нереальності господарських операцій при складанні первинних документів та їх відображення в регістрах бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Встановлені дані і факти, що доводять нереальність господарських операцій з ідентифікування товарів (робіт, послуг), у зв'язку з відсутністю джерела його законного введення в обіг.

Таким чином, встановлено дані та факти, що доводять нереальність господарських операцій, дозволяють зробити висновок щодо складених ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" для цілей оподаткування документів.

Укладені між ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" договори (наведені у додатку 1 Договори до акту) не опосередковувався реальним виконанням операції, яка становить його предмет;

- на порушення ст. 139.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами та доповненнями, підприємством завищено витрати у 1380588 грн., у тому числі за 2014 рік в сумі 1380588 грн.;

- перевіркою повноти декларування показників у рядку 02 Декларацій Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 встановлено його заниження на загальну суму 330469 грн., у т.ч. за 2016 рік у сумі 330469 грн.;

- проведеною перевіркою витрат за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року на підставі таких документів: оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери по рахункам 20 Матеріали , 281 Товари , 371 Розрахунки з різними дебіторами , 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками , 68 Розрахунки за іншими операціями , 66 Розрахунки з оплати праці , 65 Розрахунки по страхуванню , 79 Фінансові результати , 90 Собівартість реалізації , 92 Адміністративні витрати , 94 Інші витрати операційної діяльності , 30 Каси , 31 Розрахункові рахунки , банківських виписок, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), видаткових накладних, інших первинних документів ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" , встановлено завищення на загальну суму 330469 грн., у т.ч. за 2016 рік у сумі 330469 грн.;

- під час перевірки за даними аналітичного обліку по рахунку 631 Розрахунки з постачальниками та підрядниками та згідно з документами, наданими до перевірки, встановлено, у т.ч., взаємовідношення з підприємствами з ознаками сумнівності :

ТОВ ЛЕГАТАЙМ-ГРІН , 38147534 84975 грн.

ТОВ "ОСТ ПЛЮС" , 38977977 214883,33 грн.

ТОВ "ГАЛС ЛІДЕР" , 39534764 85871,67 грн.

ТОВ "ЛІЦИНІЯ" , 39523569 182124,99 грн.

ТОВ "МОДЕРН ФОРМ" , 39703043 53500 грн.

ТОВ "ЛЕГОБУД" , 34601542 72266,67 грн.

ТОВ "БАЗІС ТОРГ" , 39717475 185690,5 грн.

ТОВ ХАРОН-СОЛАР , 37474159 48875 грн.

ТОВ "СТОЛИЧНІ ТОВАРИ" , 34601516 146250 грн.

ТОВ "АРТ СВІТ СТАР" , 39784426 244900 грн.

ТОВ "ЯРМАКС Т" , 39869677 103000 грн.

ТОВ ТРЕЙД-КОМПЛЕКС , 39776808 397050 грн.

ТОВ "ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД" , 39775647 247053,33 грн.

ТОВ "СТЕЙЛ ПЛЮС" , 40401520 91300 грн.

ТОВ "ХАРЛОУ" , 40474908 874776,67 грн.

ТОВ "САЙДЕЛІТ" , 40672925 68800 грн.

ТОВ ""ФУНДМОНОЛІТБУД"" , 40611925 436483,34 грн.

ТОВ "НЕЙЛЕН" , 40650037 354534 грн.

ТОВ АВАНСТРІМ , 40654267 84705 грн.

ТОВ "ДЖЕЙЛ" (стара назва ТОВ Логотіп ), 40602093 189057,5 грн.

ТОВ "ПРІМАВЕРА ГРУП" , 40806552 86570 грн.

ТОВ "АТРОКС" , 40822270 236908,33 грн.

Всього 4489575,33 грн.

Перевіркою встановлено наступне:

1) ТОВ ЛЕГІТАЙМ-ГРІН (код за ЄДРПОУ 38147534) ДПІ Київському районі м. Одеси, стан платника - 0 (Платник за основним місцем обліку), вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: 65014, Одеська область, м. Одеса, площа Грецька, буд. 1, офіс 213. Фактично підприємство знаходиться за адресою: 65044, Одеська область, м. Одеса, Приморський район, проспект Шевченка, буд. 2. Засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_10. Загальна кількість працюючих (1ДФ) за 2014, 2015 - 3 особи;

- аналіз підприємства

(Під час аналізу встановлено, що у підприємства відсутній управлінський та технічний персонал необхідний для ведення фінансово-господарської діяльності);

- аналіз отриманих та виданих податкових накладних

(В ході даного аналізу встановлено, що підприємство придбає одну групу товарів, а реалізує іншу групу товарів);

- аналіз звітності з ПДВ за період грудень 2014, січень 2015 року

(Відповідно до аналізу даної звітності встановлено, маніпулювання ТОВ ЛЕГІТАЙМ-ГРІН податковою звітністю з метою формування технічного податкового кредиту для третіх осіб, встановлено факти формування податкових зобов'язань по операціях з підміни товарів (пересортиця), що свідчить про можливість порушення податкового законодавства та залучення суб'єктів до схеми формування штучного податкового кредиту);

- інформація, наявна в Єдиному державному реєстрі судових рішень

(Відповідно до даної інформації відносно ТОВ ЛЕГІТАЙМ-ГРІН відкрито кримінальне провадження № 22014160000000162 від 02.09.2014 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України);

2) ТОВ "ОСТ ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 38977977), ДПІ в Оболонському районі м. Києва, стан платника - 0 (Платник за основним місцем обліку), вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель, юридична адреса: м. Київ, вул. Озерна, буд. 338, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_12, вперше свідоцтво ПДВ анульоване 12.02.2015, вдруге - 26.09.17, остання податкова звітність з ПДВ надана за серпень 2015 року. Загальна кількість працюючих (1ДФ) за 2 квартал 2015 року - 8 осіб.

(Відповідно до даної інформації:

- враховуючи інформацію про те, що у підприємства відсутні необхідні умови для здійснення господарських операцій, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, то операції підприємства не є господарською діяльністю підприємства, в розумінні п.п. 14.1.36 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, зі змінами та доповненнями);

- інформація, наявна в Єдиному державному реєстрі судових рішень

(Відповідно до даної інформації відносно ТОВ "ОСТ ПЛЮС" відкрито кримінальне провадження № 22014160000000162 від 02.09.2014 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України);

3) ТОВ "ГАЛС ЛІДЕР" (код за ЄДРПОУ 39534764), ДПІ в Печерському районі м. Києва, стан платника - 0 (Платник за основним місцем обліку), вид діяльності - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, юридична адреса: м. Київ, вул. Аніщенка, буд. 3-А, кв. 202, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_13, свідоцтво ПДВ анульоване 26.10.2016, остання податкова звітність з ПДВ надана за вересень 2015 року. Загальна кількість працюючих (1ДФ) за 2 квартал 2016 року - 3 особи;

- аналіз підприємства

(Під час аналізу встановлено, що у підприємства відсутній управлінський та технічний персонал необхідний для ведення фінансово-господарської діяльності);

- інформація, наявна в Єдиному державному реєстрі судових рішень

(Відповідно до даної інформації відносно ТОВ "ГАЛС ЛІДЕР" відкрито кримінальне провадження № 22016101110000035 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України);

4) ТОВ "ЛІЦИНІЯ" (код за ЄДРПОУ 39523569), ДПІ в Голосіївському районі м. Києва, стан платника - 0 (Платник за основним місцем обліку), вид діяльності - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 55, кв. 2 А, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_14, свідоцтво ПДВ анульоване 24.09.2015, остання податкова звітність з ПДВ надана за червень 2015 року. Загальна кількість працюючих (1ДФ) за 2 квартал 2015 року - 6 осіб;

- аналіз підприємства

(Під час аналізу встановлено, що у підприємства відсутній управлінський та технічний персонал, необхідний для ведення фінансово-господарської діяльності);

- аналіз отриманих та виданих податкових накладних

(В ході даного аналізу встановлено, що підприємство придбає одну групу товарів, а реалізує іншу групу товарів);

- аналіз звітності з ПДВ за період з 01.05.2015 року 30.06.2015 року

(Відповідно до аналізу даної звітності встановлено, маніпулювання ТОВ "ЛІЦИНІЯ" податковою звітністю з метою формування технічного податкового кредиту для третіх осіб, встановлено факти формування податкових зобов'язань по операціях з підміни товарів (пересортиця), що свідчить про можливість порушення податкового законодавства та залучення суб'єктів до схеми формування штучного податкового кредиту);

- інформація, наявна в Єдиному державному реєстрі судових рішень

(Відповідно до даної інформації відносно ТОВ "ЛІЦИНІЯ" відкрито кримінальне провадження № 32014040000000130 від 10.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України);

5) ТОВ "МОДЕРН ФОРМ" (код за ЄДРПОУ 39703043), Києво-Святошинська ОДПІ ГУ ДФС, стан платника - 0 (Платник за основним місцем обліку), вид діяльності - рекламні агентства, юридична адреса: м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 40, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_15, свідоцтво ПДВ анульоване 08.10.2015, остання податкова звітність з ПДВ надана за серпень 2015 року. Загальна кількість працюючих (1ДФ) за 2 квартал 2015 року - 1 особа;

- аналіз підприємства

(Під час аналізу встановлено, що у підприємства відсутній управлінський та технічний персонал, необхідний для ведення фінансово-господарської діяльності);

- аналіз отриманих та виданих податкових накладних

(В ході даного аналізу встановлено, що підприємство придбає одну групу товарів, а реалізує іншу групу товарів);

- аналіз звітності з ПДВ за період липень 2015 року

(Відповідно до аналізу даної звітності встановлено, маніпулювання ТОВ "МОДЕРН ФОРМ" податковою звітністю з метою формування технічного податкового кредиту для третіх осіб, встановлено факти формування податкових зобов'язань по операціях з підміни товарів (пересортиця), що свідчить про можливість порушення податкового законодавства та залучення суб'єктів до схеми формування штучного податкового кредиту);

- інформація, наявна в Єдиному державному реєстрі судових рішень

(Відповідно до даної інформації відносно ТОВ "МОДЕРН ФОРМ" відкрито кримінальне провадження № 32014040000000105, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України);

6) ТОВ "ЛЕГОБУД" (код за ЄДРПОУ 34601542), ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва, стан платника - 0 (Платник за основним місцем обліку), вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 25, кв. 44, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_16, свідоцтво ПДВ анульоване 10.01.2017, остання податкова звітність з ПДВ надана за листопад 2015 року. Загальна кількість працюючих (1ДФ) за 2 квартал 2015 року - 1 особа;

- від ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області отримано податкову інформацію

(Відповідно до висновків даної інформації, ТОВ "ЛЕГОБУД" не мало змоги виконати роботи (послуг) в задекларованих обсягах);

- інформація, наявна в Єдиному державному реєстрі судових рішень

(Відповідно до даної інформації відносно ТОВ "ЛЕГОБУД" відкрито кримінальне провадження № 22014160000000162 від 02.09.2014 за вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України);

7) ТОВ "БАЗІС ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 39717475), Києво-Святошинська ОДПІ ГУ ДФС, стан платника - 0 (Платник за основним місцем обліку), вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: с. Петропавловська Борщагівка, вул. Антонова, буд. 6-А, кв. 7, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_17, свідоцтво ПДВ анульовано 10.01.2017, остання податкова звітність з ПДВ надана за листопад 2015 року. Загальна кількість працюючих (1ДФ) за 2 квартал 2015 року - 1 особа;

- аналіз підприємства

(Під час аналізу встановлено, що у підприємства відсутній управлінський та технічний персонал, необхідний для ведення фінансово-господарської діяльності);

- аналіз отриманих та виданих податкових накладних

(В ході даного аналізу встановлено, що підприємство придбає одну групу товарів, а реалізує іншу групу товарів);

- аналіз звітності з ПДВ за період серпень 2015 року

(Відповідно до аналізу даної звітності встановлено, маніпулювання ТОВ "БАЗІС ТОРГ" податковою звітністю з метою формування технічного податкового кредиту для третіх осіб, встановлено факти формування податкових зобов'язань по операціях з підміни товарів (пересортиця), що свідчить про можливість порушення податкового законодавства та залучення суб'єктів до схеми формування штучного податкового кредиту);

- інформація, наявна в Єдиному державному реєстрі судових рішень

(Відповідно до даної інформації відносно ТОВ "БАЗІС ТОРГ" відкрито кримінальне провадження № 22014160000000162 від 02.09.2014 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України);

ТОВ ХАРОН-СОЛАР (код за ЄДРПОУ 37474159), Рівненська ОДПІ ГУ ДФС, стан платника - 65 (Платник с наступного року (основне місце обліку), вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: с. Збуж, вул. Лугова, буд. 17, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_18, свідоцтво ПДВ діюче, остання податкова звітність з ПДВ надана за листопад 2016 року. Звіти щодо розрахунків сум доходу, нарахованого (сплачено) на користь платників податків, і сум триманого з них податку (Форма № 1 ДФ) до органів ДФС не надавались;

- аналіз підприємства

(Під час аналізу встановлено, що у підприємства відсутній управлінський та технічний персонал, необхідний для ведення фінансово-господарської діяльності);

- аналіз отриманих та виданих податкових накладних

(В ході даного аналізу встановлено, що підприємство придбає одну групу товарів, а реалізує іншу групу товарів);

- аналіз звітності з ПДВ за період серпень 2015 року

(Відповідно до аналізу даної звітності встановлено, маніпулювання ТОВ ХАРОН-СОЛАР податковою звітністю з метою формування технічного податкового кредиту для третіх осіб, встановлено факти формування податкових зобов'язань по операціях з підміни товарів (пересортиця), що свідчить про можливість порушення податкового законодавства та залучення суб'єктів до схеми формування штучного податкового кредиту);

- інформація, наявна в Єдиному державному реєстрі судових рішень

(Відповідно до даної інформації відносно ТОВ ХАРОН-СОЛАР відкрито кримінальне провадження № 32017100080000034 від 16.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України);

9) ТОВ "СТОЛИЧНІ ТОВАРИ" (код за ЄДРПОУ 34601516), ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва, стан платника - 0 (Платник за основним місцем обліку), вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Шевченка, 59-А, кв. 703, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_19, свідоцтво ПДВ анульоване 10.01.2017, остання податкова звітність з ПДВ надана за листопад 2015 року. Загальна кількість працюючих (1ДФ) за 3 квартал 2015 року - 7 осіб;

- аналіз підприємства

(Під час аналізу встановлено, що у підприємства відсутній управлінський та технічний персонал, необхідний для ведення фінансово-господарської діяльності);

- аналіз отриманих та виданих податкових накладних

(В ході даного аналізу встановлено, що підприємство придбає різноманітні види продукції, а реалізує іншу групу товарів);

- аналіз звітності з ПДВ за період жовтень-листопад 2015 року

(Відповідно до аналізу даної звітності встановлено, маніпулювання ТОВ "СТОЛИЧНІ ТОВАРИ" податковою звітністю з метою формування технічного податкового кредиту для третіх осіб, встановлено факти формування податкових зобов'язань по операціях з підміни товарів (пересортиця), що свідчить про можливість порушення податкового законодавства та залучення суб'єктів до схеми формування штучного податкового кредиту);

10) ТОВ "АРТ СВІТ СТАР" (код за ЄДРПОУ 39784426), Східна ОДПІ м. Миколаєва, стан платника - 65 (Платник с наступного року (основне місце обліку), вид діяльності - інші спеціалізовані будівельні роботи Н.В.І.У., юридична адреса: м. Харків, пр-т Московський, 142, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_20, свідоцтво ПДВ діюче, остання податкова звітність з ПДВ надана за липень 2016 року. Загальна кількість працюючих (1ДФ) за 4 квартал 2015 року - 4 особи;

- від ГУ ДФС у м. Києві отримано податкову інформацію

(Відповідно до даної інформації, Головним управлінням ДФС м. Києві отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. від 02.12.2016 по справі № 757/59815-16-к, що винесена у кримінальному провадженні № 1201500000000047 від 08.08.2015, щодо проведення документальних позапланових перевірок, зокрема, ТОВ "АРТ СВІТ СТАР" , з питань правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати до бюджету податку на додану вартість і податку на прибуток підприємства за період 01.01.2015 року по 30.10.2016 року.

Проведеним аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ "АРТ СВІТ СТАР" оформлялось придбання товарів з однією номенклатурою, а реалізувались товари/послуги інші невідомого походження);

- інформація, наявна в Єдиному державному реєстрі судових рішень

(Відповідно до даної інформації відносно ТОВ "АРТ СВІТ СТАР" відкрито кримінальне провадження № 22017160000000061 від 20.03.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України);

11) ТОВ "ЯРМАКС Т" (код за ЄДРПОУ 39869677), ДПІ у Соборному районі м. Дніпро, стан платника - 0 (Платник за основним місцем обліку), вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26-Б, кв. 16, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_21, свідоцтво ПДВ анульоване 21.08.2017, остання податкова звітність з ПДВ надана за червень 2016 року. Загальна кількість працюючих (1ДФ) за 4 квартал 2016 року - 5 осіб;

- аналіз підприємства

(Під час аналізу встановлено, що у підприємства відсутній управлінський та технічний персонал, необхідний для ведення фінансово-господарської діяльності);

- аналіз отриманих та виданих податкових накладних

(В ході даного аналізу встановлено, що підприємство придбає одну групу товарів, а реалізує іншу групу товарів);

- аналіз звітності з ПДВ за період грудень 2015 року

(Відповідно до аналізу даної звітності встановлено, маніпулювання ТОВ "ЯРМАКС Т" податковою звітністю з метою формування технічного податкового кредиту для третіх осіб, встановлено факти формування податкових зобов'язань по операціях з підміни товарів (пересортиця), що свідчить про можливість порушення податкового законодавства та залучення суб'єктів до схеми формування штучного податкового кредиту);

- інформація, наявна в Єдиному державному реєстрі судових рішень

(Відповідно до даної інформації відносно ТОВ "ЯРМАКС Т" відкрито кримінальне провадження № 12015000000000598 від 29.10.2015 за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України);

12) ТОВ ТРЕЙД-КОМПЛЕКС (код за ЄДРПОУ 39776808), Мелітопольська ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, стан платника - 65 (Платник с наступного року (основне місце обліку), вид діяльності - інші спеціалізовані будівельні роботи Н.В.І.У., юридична адреса: м. Мелітополь, вул. Богдана Хмельницького, 70, кв. 403, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_20, свідоцтво ПДВ анульоване 31.10.2017, остання податкова звітність з ПДВ надана за квітень 2016 року. Загальна кількість працюючих (1ДФ) за квартал 2016 року - 1 особа;

- від ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві отримано податкову інформацію

(Відповідно до даної інформації:

- від оперативного управління ДПІ у Голосіївському районі м. Києва отримано довідку (форма-2) про не встановлення місцезнаходження платника;

- відсутній рух активів, зобов'язань чи власного капіталу у процесі здійснення господарської операції;

- відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, а саме: відсутні основні фонди, у тому числі: неможливість здійснення операцій з відповідною кількістю певного товару та надання послуг у відповідні строки з урахуванням терміну його придатності, доступності на ринку тощо; відсутність реального ланцюга постачання реалізованих товарно-матеріальних цінностей;

- інформація, наявна в Єдиному державному реєстрі судових рішень

(Відповідно до даної інформації відносно ТОВ ТРЕЙД-КОМПЛЕКС відкрито кримінальне провадження № 2201610111000000035, внесено до ЄДРДР 01.03.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України);

13) ТОВ "ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 39775647), ДПІ в Голосіївському районі м. Києва, стан платника - 0 (Платник за основним місцем обліку), вид діяльності - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, юридична адреса: м. Київ, вул. Голосіївська, 10, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_22, свідоцтво ПДВ анульоване 27.07.2017, остання податкова звітність з ПДВ надана за червень 2016 року;

- від ГУ ДФС у м. Києві отримано податкову інформацію

(Відповідно до даної інформації:

- проведеним аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ "ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД" оформлялись придбані товари з однією номенклатурою, а реалізувались товари/послуги інші невідомого походження);

- інформація, наявна в Єдиному державному реєстрі судових рішень

(Відповідно до даної інформації відносно ТОВ "ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД" проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України);

14) ТОВ "СТЕЙЛ ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 40401520), ДПІ у Івано-Франківську ГУ ДФС, стан платника - 65 (Платник с наступного року (основне місце обліку), вид діяльності - діяльність посередників торгівлі товарами широкого асортименту, юридична адреса: м. Мелітополь, вул. Дніпровська, 26, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_23, свідоцтво ПДВ анульоване 31.08.2017, остання податкова звітність з ПДВ надана за липень 2016 року. Загальна кількість працюючих (1ДФ) за 2 квартал 2016 року - 1 особа;

- від ГУ ДФС у м. Києві отримано податкову інформацію

(Відповідно до даної інформації, Головним управлінням ДФС м. Києві отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. від 02.12.2016 по справі № 757/59815-16-к, що винесена у кримінальному провадженні № 1201500000000047 від 08.08.2015 щодо проведення документальних позапланових перевірок, зокрема, ТОВ "СТЕЙЛ ПЛЮС" (код 4041520), з питань правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати до бюджету податку на додану вартість і податку на прибуток підприємства за період 01.01.2015 року по 30.10.2016 року.

Проведеним аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ "СТЕЙЛ ПЛЮС" оформлялось придбання то продаж товарів і отримання/надання послуг);

15) ТОВ "ХАРЛОУ" (код за ЄДРПОУ 40474908), ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС м. Києва, стан платника - 0 (Платник за основним місцем обліку), вид діяльності - організація будівлі будівель, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових стрільців, 103, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_24, свідоцтво ПДВ діюче, остання податкова звітність з ПДВ надана за березень 2017 року. Звіти щодо розрахунків сум доходу, нарахованого (сплачено) на користь платників податків, і сум триманого з них податку (Форма № 1 ДФ) до органів ДФС не надавались;

- від Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області отримано податкову інформацію

(Відповідно до висновків зазначеної податкової інформації ТОВ "ХАРЛОУ" не мало достатньої кількості працівників та кваліфікованого персоналу для виконання робіт та послуг такого виду та обсягу. Також, відсутні докази залучення такого персоналу на підставі цивільно-правових договорів та основних фондів, необхідних для проведення відповідної господарської діяльності, та виробничих потужностей, необхідних для здійснення технічного процесу, також і транспортні засоби);

16) ТОВ "САЙДЕЛІТ" (код за ЄДРПОУ 40672925), Києво-Святошинська ОДПІ ГУ ДФС, стан платника - 0 (Платник за основним місцем обліку), вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Боярка, вул. Богдана Хмельницького, 71, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_25, свідоцтво ПДВ діюче, остання податкова звітність з ПДВ надана за грудень 2016 року. Загальна кількість працюючих (1ДФ) за 4 квартал 2015 року - 1 особа;

- аналіз підприємства

(Під час аналізу встановлено, що у підприємства відсутній управлінський та технічний персонал, необхідний для ведення фінансово-господарської діяльності);

- аналіз отриманих та виданих податкових накладних

(В ході даного аналізу встановлено, що проведеним аналізом номенклатури зареєстрованих податкових накладних не встановлено придбання послуг реклами);

- аналіз звітності з ПДВ за період жовтень 2016 року

(Відповідно до аналізу даної звітності встановлено, маніпулювання ТОВ "САЙДЕЛІТ" податковою звітністю з метою формування технічного податкового кредиту для третіх осіб, встановлено факти формування податкових зобов'язань по операціях з підміни товарів (пересортиця), що свідчить про можливі порушення податкового законодавства та залучення суб'єктів до схеми формування штучного податкового кредиту);

17) ТОВ ""ФУНДМОНОЛІТБУД"" (код за ЄДРПОУ 40611925), ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ГУ ДФС, стан платника - 0 (Платник за основним місцем обліку), вид діяльності - будівництво житлових та нежитлових будівель, юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Василенка, 7-а, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_26, свідоцтво ПДВ діюче, остання податкова звітність з ПДВ надана за червень 2017 року. Загальна кількість працюючих (1ДФ) за 3 квартал 2016 року - 3 особи;

- аналіз підприємства

(Під час аналізу встановлено, що у підприємства відсутній управлінський та технічний персонал, необхідний для ведення фінансово-господарської діяльності);

- аналіз отриманих та виданих податкових накладних

(В ході даного аналізу встановлено, що проведеним аналізом номенклатури зареєстрованих податкових накладних не встановлено придбання послуг з організації дослідження кон'юнктури ринку, електромонтажних робіт);

- аналіз звітності з ПДВ за період жовтень 2016 року

(Відповідно до аналізу даної звітності встановлено, маніпулювання ТОВ ""ФУНДМОНОЛІТБУД"" податковою звітністю з метою формування технічного податкового кредиту для третіх осіб, встановлено факти формування податкових зобов'язань по операціях з підміни товарів (пересортиця), що свідчить про можливі порушення податкового законодавства та залучення суб'єктів до схеми формування штучного податкового кредиту);

18) ТОВ "НЕЙЛЕН" (код за ЄДРПОУ 40650037), Києво-Святошинська ОДПІ ГУ ДФС, стан платника - 0 (Платник за основним місцем обліку), вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Боярка, вул. Молодіжна, 67, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_27, свідоцтво ПДВ діюче, остання податкова звітність з ПДВ надана за січень 2017 року. Загальна кількість працюючих (1ДФ) за 4 квартал 2016 року - 1 особа;

- від Києво-Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області отримано податкову інформацію

(Відповідно до висновків зазначеної податкової інформації:

- встановлено придбання одного переліку товарів (робіт, послуг) та реалізації зовсім інших товарів (робіт, послуг). Крім того про нереальність здійснення господарських операцій свідчать наступні факти: реалізація товарів та послуг за номенклатурою, відмінною від номенклатури документально оформленого попереднього придбання, відповідно до податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних; відсутність будь-якої інформації про зберігання товарів; відсутність інформації про транспортування товарів; відсутність інформації про власні або орендовані фонди, що необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства);

19) ТОВ АВАНТСТРІМ (код за ЄДРПОУ 40654267), Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС, стан платника - 65 (Платник с наступного року (основне місце обліку), вид діяльності - роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах, юридична адреса: с. Гаврилівка, вул. Леніна, 55, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_28, свідоцтво ПДВ діюче, остання податкова звітність з ПДВ надана за січень 2017 року. Загальна кількість працюючих (1ДФ) за 4 квартал 2016 року - 2 особи;

- аналіз підприємства

(Під час аналізу встановлено, що у підприємства відсутній управлінський та технічний персонал, необхідний для ведення фінансово-господарської діяльності);

- аналіз отриманих та виданих податкових накладних

(В ході даного аналізу встановлено, що проведеним аналізом номенклатури зареєстрованих податкових накладних не встановлено придбання послуг з організації дослідження кон'юнктури ринку);

- аналіз звітності з ПДВ за період листопад 2016 року

(Відповідно до аналізу даної звітності встановлено, маніпулювання ТОВ АВАНТСТРІМ податковою звітністю з метою формування технічного податкового кредиту для третіх осіб, встановлено факти формування податкових зобов'язань по операціях з підміни товарів (пересортиця), що свідчить про можливі порушення податкового законодавства та залучення суб'єктів до схеми формування штучного податкового кредиту);

20) ТОВ "ДЖЕЙЛ" (стара назва ТОВ Логотіп ) (код за ЄДРПОУ 40602093) ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС м. Києва, стан платника - 0 (Платник за основним місцем обліку), вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Київ, вул. Ризька, 8-а, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_29, свідоцтво ПДВ діюче, остання податкова звітність з ПДВ надана за січень 2017 року. Звіти щодо розрахунків сум доходу, нарахованого (сплачено) на користь платників податків, і сум триманого з них податку (Форма № 1 ДФ) до органів ДФС не надавались;

- аналіз підприємства

(Під час аналізу встановлено, що у підприємства відсутній управлінський та технічний персонал, необхідний для ведення фінансово-господарської діяльності);

- аналіз отриманих та виданих податкових накладних

(В ході даного аналізу встановлено, що проведеним аналізом номенклатури зареєстрованих податкових накладних не встановлено придбання електромонтажних робіт);

- аналіз звітності з ПДВ за період листопад 2016 року

(Відповідно до аналізу даної звітності встановлено, маніпулювання ТОВ "ДЖЕЙЛ" податковою звітністю з метою формування технічного податкового кредиту для третіх осіб, встановлено факти формування податкових зобов'язань по операціях з підміни товарів (пересортиця), що свідчить про можливі порушення податкового законодавства та залучення суб'єктів до схеми формування штучного податкового кредиту);

21) ТОВ "ПРІМАВЕРА ГРУП" (код за ЄДРПОУ 40806552), ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС м. Києва, стан платника - 65 (Платник с наступного року (основне місце обліку), вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових стрільців, 1/5, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_30, свідоцтво ПДВ діюче, остання податкова звітність з ПДВ надана за березень 2017 року. Загальна кількість працюючих (1ДФ) за 4 квартал 2016 року - 4 особи;

- від ГУ ДФС у м. Києві отримано податкову інформацію

(Відповідно до висновків зазначеної податкової інформації:

- згідно інформації баз даних контролюючих органів, відсутні складські приміщення та транспортні засоби для зберігання та транспортування товарів, зокрема, продуктів харчування. Номенклатура та обсяг реалізованих товарів та послуг свідчить про фізичну неможливість здійснення такого об'єму господарської діяльності без наявності допоміжних послуг за залучення працівників;

- встановлено неможливість виконання документально оформлених господарських операцій ТОВ "ПРІМАВЕРА ГРУП" );

22) ТОВ "АТРОКС" (код за ЄДРПОУ 40822270), Києво-Святошинська ОДПІ ГУ ДФС, стан платника - 0 (Платник за основним місцем обліку), вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Боярка, вул. Молодіжна, 67, засновник, директор, головний бухгалтер - в одній особі, ОСОБА_31, свідоцтво ПДВ діюче, остання податкова звітність з ПДВ надана за лютий 2017 року. Загальна кількість працюючих (1ДФ) за 4 квартал 2016 року - 1 особа;

- від Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області отримано податкову інформацію

(Відповідно до висновків зазначеної податкової інформації:

- вбачається відсутність об'єктів оподаткування та неможливість реального здійснення платником податків господарських операцій з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року по ланцюгах постачання;

- ТОВ "АТРОКС" здійснює діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам з метою штучного формування податкового кредиту);

- ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" до перевірки надано наступні первинні документи (по вищевказаних підприємствах):

- договори на придбання робіт та послуг, якими передбачено, що Виконавець приймає на себе зобов'язання розмістити надані йому рекламні матеріали Замовника в об'ємі та на умовах передбачених договором, Виконавець приймає від Замовника листи-замовлення на розміщення рекламних матеріалів, Виконавець надає Замовнику результати досліджень з детальним та повним описом усіх питань у відповідності до узгоджених напрямків досліджень, Виконавець надає результати досліджень у вигляді інформаційного звіту на паперовому носії в прошитому і пронумерованому вигляді, а також в електронному вигляді на цифровому носії (витяг з укладених договорів наведено у додатку 1 Договора);

- акти виконаних робіт (послуг).

Аналізом наданих до перевірки актів наданих послуг з дослідження кон'юнктури ринку, послуг реклами: у мережі Інтернет, розсилання поштою рекламних матеріалів визначити, які саме послуги ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" отримувало від ТОВ ЛЕГІТАЙМ-ГРІН (код за ЄДРПОУ 38147534), ТОВ "ОСТ ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 38977977), ТОВ "ГАЛС ЛІДЕР" (код за ЄДРПОУ 39534764), ТОВ "ЛІЦИНІЯ" (код за ЄДРПОУ 39523569), ТОВ "МОДЕРН ФОРМ" (код за ЄДРПОУ 39703043), ТОВ "ЛЕГОБУД" (код за ЄДРПОУ 34601542), ТОВ "БАЗІС ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 39717475), ТОВ ХАРОН-СОЛАР (код за ЄДРПОУ 37474159), ТОВ "СТОЛИЧНІ ТОВАРИ" (код за ЄДРПОУ 34601516), ТОВ "АРТ СВІТ СТАР" (код за ЄДРПОУ 39784426), ТОВ "ЯРМАКС Т" (код за ЄДРПОУ 39869677), ТОВ ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ (код за ЄДРПОУ 39776808), ТОВ "ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 39775647), ТОВ "СТЕЙЛ ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 40401520), ТОВ "ХАРЛОУ" (код за ЄДРПОУ 40474908), ТОВ "САЙДЕЛІТ" (код за ЄДРПОУ 40672925), ТОВ ""ФУНДМОНОЛІТБУД"" (код за ЄДРПОУ 40611925), ТОВ "НЕЙЛЕН" (код за ЄДРПОУ 40650037),ТОВ АВАНТСТРІМ (код за ЄДРПОУ 40654267), ТОВ "ДЖЕЙЛ" (стара назва ТОВ Логотіп ) (код за ЄДРПОУ 40602093), ТОВ "ПРІМАВЕРА ГРУП" (код за ЄДРПОУ 40806552), ТОВ "АТРОКС" (код за ЄДРПОУ 40822270) не можливо у зв'язку з тим, що в актах відсутній конкретний перелік наданих послуг, всі умови наданих послуг - період і місце проведення, вимоги, їх дотримання, вартість, додаткові витрати, якщо такі були, і їх обґрунтування. До актів не додано результати досліджень у вигляді інформаційного звіту на паперовому носії в прошитому і пронумерованому вигляді, а також в електронному вигляді на цифровому носії, інші наявні звітні матеріали, що підтверджують, що послуги дійсно надавались.

Крім того, зміст наданих послуг передбачає матеріалізацію їх результату, зокрема у вигляді складених звітів, оформлених документів, розроблених матеріалів та продуктів. Втім відповідні документи відсутні.

Вищенаведене свідчить про відсутність в дійсності операцій, які є предметом відповідного правочину, неправомірності (безпідставності) документального оформлення нереальності господарських операцій при складанні первинних документів та їх відображення в регістрах бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

- в порушення п. 44.1, п. 44.2 ст. 44, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), ст. 1, п. 2 ст. 3, ст. 4, п. 6 ст. 8, ст. 9 Закону № 996-XIV від 16.07.1999 Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , із змінами та доповненнями, п. 2.1, п. 2.4, п. 2.14, п. 2.15 ст. 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 5 червня 1995 за № 168/704, завищено витрати за рядком 2050 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Звіту про фінансові результати за 2016 рік за рахунок витрат, використання яких не доведено в межах господарської діяльності платника податку, що призвело до завищення витрат на загальну суму 4489576 грн., у тому числі за 2015 рік в сумі 1269104 грн., за 2016 рік в сумі 3220472 грн.;

- якщо встановлено факт перерахування платником податків коштів за операцією з поставки товарів, робіт (послуг), яка визнана нереальною, то така оплата повинна кваліфікуватись не як оплата за товар, роботу (послугу), а як безповоротна фінансова допомога, надана іншому платнику податків. Операція з надання безповоротної фінансової допомоги відповідає визначенню витрат, оскільки призводить до зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів, а саме грошових коштів. Відтак, така операція повинна відображатись платником податків у складі витрат поточного періоду та враховуватись при розрахунку фінансового результату до оподаткування у складі рядку 2270 Інші витрати (ДТ рах. 977) Звіту про фінансові результати за 2015-2016 рік за рахунок витрат з перерахування коштів як оплата за товари, роботи (послуги), які визнані нереальними, що й призвело до заниження витрат на загальну суму 4159107 грн., у т.ч. за 2015 рік у сумі 1269104 грн., за 2016 рік у сумі 2890003 грн.;

- за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" задекларовано фінансовий результат до оподаткування (прибутку або збитку) визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності сумі 237,3 тис. грн.. Перевіркою повноти визначення фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 встановлено їх заниження всього у сумі 330469 грн., в т.ч. за 2016 рік у сумі 330469 грн.;

- за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" задекларовано податок на прибуток у сумі 42721 грн. Перевіркою повноти визначення податку на прибуток за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 встановлено його заниження сього у сумі 59916 грн., у тому числі за 2016 рік в сумі 59916 грн., в результаті допущення порушень податкового законодавства, які відображено в п. 3.1.1.4, п. 3.1.1.5 розділу 3 акта перевірки;

- на порушення п. 44.1 ст. 44, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу відсутні підстави для відображення у податковому обліку операцій на загальну суму ПДВ 960790 грн., по взаємовідносинах з контрагентами - постачальниками, по яким податковий кредит не підтверджений податковими накладними та/або на підставі первинних документів, які не підтверджують факти здійснення господарських операцій, що призвело до безпідставного завищення податкового кредиту всього у сумі 960790 грн. у тому числі: жовтень 2014 - 19713 грн.; листопад 2014 - 23354 грн.; грудень 2014 - 19809 грн.; січень 2015 - 16995 грн.; лютий 2015 - 21300 грн.; березень 2015 - 21677 грн.; квітень 2015 - 17174 грн.; травень 2015 - 18110 грн.; червень 2015 - 18316 грн.; липень 2015 - 19803 грн.; серпень 2015 18835 грн.; вересень 2015 - 19978 грн.; жовтень 2015 - 17998 грн.; листопад 2015 - 24702 грн.; грудень 2015 - 38933 грн.; січень 2016 - 19000 грн.; лютий 2016 - 42054 грн.; березень 2016 - 18356 грн.; квітень 2016 - 18010 грн.; травень 2016 - 62047 грн.; червень 2016 - 18260 грн.; серпень 2016 - 64926 грн.; вересень 2016 - 110029 грн.; жовтень 2016 - 101057 грн.; листопад 2016 - 87847 грн.; грудень 2016 - 102507 грн.;

- перевіркою повноти нарахування податку на додану вартість (визначення суми податку, що підлягає (підлягала) бюджетному відшкодуванню) за період з 01.10.2014 по 31.12.2016 встановлено його заниження всього у сумі 960790 грн. в результаті допущення порушень податкового законодавства, що відображено п. 3.1.2.3 акта перевірки.

Податковим повідомленням-рішенням від 29 листопада 2017 року № 0044031407 (т.1 а.с.86) відповідач повідомив позивача, що на підставі акта № 1633/15-32-14-07/37548691 від 15.11.2017 року, встановлено порушення: п. 44.1 ст. 44, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), та застосовано штрафні (фінансові) санкції на підставі п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями). У зв'язку з цим згідно з п. 54.3 ст. 54, п. 58.1 ст. 58 Податкового кодексу України збільшено суму грошового зобов'язання за платежем: податок на додану вартість, код платежу 14060100, на загальну суму - один мільйон сто сімдесят шість тисяч триста сорок шість гривень, в тому числі сума грошового зобов'язання: за податковими зобов'язаннями - + 941077 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 235269 грн.

Податковим повідомленням-рішенням від 29 листопада 2017 року № 0044021407 (т.1 а.с.87) відповідач повідомив позивача, що на підставі акта № 1633/15-32-14-07/37548691 від 15.11.2017 року, встановлено порушення: п. 44.1, п. 44.2 ст. 44, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями, п. 2, п. 5, 7, 21 П(С)БО 15 Дохід , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290, зареєстрованого у Мінюсті України 14 грудня 1999 р. за № 860/4153 (із змінами та доповненнями), п. 6 П(С)БО 16 Витрати , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248, ст. 1, п. 2 ст. 3, п 1, 2, 5 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із змінами та доповненнями), п. 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88 (із змінами та доповненнями), та застосовано штрафні (фінансові) санкції на підставі п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями). У зв'язку з цим згідно з п. 54.3 ст. 54, п. 58.1 ст. 58 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) збільшено суму грошового зобов'язання за платежем: податок на прибуток, код платежу 11021000, на загальну суму - триста вісімдесят сім тисяч триста двадцять чотири гривні, в тому числі сума грошового зобов'язання: за податковими зобов'язаннями - + 309859 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 77465 грн.

Зазначені податкові повідомлення-рішення отримані позивачем 29.11.2017 року. (т.1 а.с.86, 87)

Не погоджуючись із податковими повідомленнями-рішеннями відповідача від 29 листопада 2017 року № 0044031407 та № 0044021407, позивач оскаржив їх в судовому порядку.

При цьому в судовому засіданні представник позивача погодився із встановленими в ході перевірки обставинами, що: позивачем подано Декларацію з податку на прибуток підприємства за 2014 рік від 01.03.2015 року № 90813362709, в якій визначено дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності у сумі 2519904 грн. (р.01 Декларації); по даним бухгалтерського обліку Дт 702 Кт 79 склала 289393,05 грн., Дт 703 Кт 792238493,05 грн., таким чином відхилення становить у сумі 7982 грн. Проте наполягав на задоволенні позову повністю.

На доведення обставин, на яких ґрунтуються вимоги позивача, згідно вимог ч. 1 ст. 77 КАС України, позивачем суду також надано копії, зокрема (т.1 а.с.90-249, т. 2 а.с.1-188):

- договорів про надання маркетингових послуг / про надання послуг з дослідження кон'юнктури ринку. Так, наприклад, згідно договору № 96-П про надання маркетингових послуг від 2 липня 2014 року, зокрема:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" (надалі іменується Замовник ), в особі директора ОСОБА_3, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю АВВА-Україна (надалі іменується Виконавець , в особі директора ОСОБА_8, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (в подальшому іменуються Сторони , а кожна окремо - Сторона ), уклали цей Договір про надання маркетингових послуг (надалі іменується Договір ) про наступне:

1. Загальні положення

1.1 В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає Виконавцеві, а Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з проведення маркетингових досліджень за напрямками, що цікавлять Замовника і які визначені у цьому Договорі.

2. Територія проведення досліджень

2.1 Одеська область, місто Одеса.

3. Предмет маркетингових досліджень

3.1 Системи автоматичної пожежної сигналізації (адресні, безадресні), системи пожежогасіння (газові,порошкові, аерозольні, водяні, пінні), системи оповіщення людей про пожежу, системи димовидалення, системи блискавкозахисту, системи відеоспостереження, системи охоронної сигналізації, системи контролю доступу, пультове обладнання (охороно-пожежне).

4. Напрямки маркетингових досліджень

4.1 Маркетингові дослідження здійснюються за наступними напрямками:

- можливості та перспективи ведення комерційних операцій;

- визначення діючих та потенційних конкурентів;

- загальна характеристика умов роботи конкурентів (джерела сировини та комплектуючих, наявність постачально-збутової мережі та ін..);

- загальна характеристика обігу продукції конкурентів (обсяг пропозиції, якість, ціни, сервіс, розрахунки та ін..);

- ступінь розвитку ринкової інфраструктури (транспорт, склади, мережі, зв'язки та ін..);

- ступінь розвитку комерційної інфраструктури (біржі, оптові торги, аукціони, посередники);

- попит на послуги, перспективи його розвитку;

- відомості про потенційних споживачів;

- можливість, доцільність та ефективність проведення рекламних кампаній;

- прогноз стану кон'юнктури ринку продукції на строк 6-ти місяців;

- стан і практика застосування господарського законодавства.

7. Порядок проведення дослідження та передання результатів

7.2 Виконавець надає результати досліджень у вигляді інформаційного звіту на паперовому носії в прошитому і пронумерованому вигляді, а також в електронному вигляді на цифровому носії.

7.3 При здаванні результатів досліджень Сторони складають у 2-х примірниках Акт приймання-передачі наданих послуг, по одному примірнику якого зберігається у Сторін .

8. Плата за надання послуг та порядок розрахунків

8.1 Замовник виплачує Виконавцю плату за надані послуги в розмірі 50960,00 грн.

11. Дія договору

11.1 Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

11.2 Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 11.1 цього Договору та закінчується 31.12.2014 р.;

- актів здачі-прийняття маркетингових послуг. Так, наприклад, згідно акту № РН-00000112 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 11 липня 2014 року, зокрема:

- представник Замовника ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" , з одного боку, та представник Виконавця ТОВ АВВА-УКРАЇНА , з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем було проведені такі роботи (надані такі послуги) по Договору № 96-П від 02.07.2014 року: послуги з дослідження кон'юнктури ринку - 1 послуга 42466,67 грн. (сума без ПДВ);

- загальна вартість робіт (послуг) без ПДВ 42466,67 грн., ПДВ 20% - 8493,33 грн., загальна вартість робіт з ПДВ 50960,00 грн.

- Сторони претензій одна до одної не мають;

- договорів про надання рекламних послуг. Так, наприклад, згідно договору № 56-Р про надання рекламних послуг від 4 серпня 2014 року, зокрема:

Товариство з обмеженою відповідальністю АВВА-УКРАЇНА , що далі іменується Виконавець , в особі директора ОСОБА_8, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" , в особі директора ОСОБА_33, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом Сторони , уклали Договір про нижченаведене:

1. Предмет Договору

1.1 Замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов'язання розмістити надані йому рекламні матеріали Замовника в об'ємі та на умовах, передбачених цим Договором:

Створення та проведення рекламних компаній:

- створення та розміщення реклами в газетах, у періодичних виданнях, у мережі Інтернет та інших засобах масової інформації;

- розповсюдження або доставка рекламних матеріалів або зразків;

- створення стендів та інших демонстраційних матеріалів або зразків.

Проведення маркетингових компаній та інших послуг задля залучення й утримання клієнтів:

- просування послуг;

- реклама послуг шляхом розсилання поштою рекламних матеріалів на адреси передбачуваних Замовників ;

- маркетингові консультації.

3. Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1 Вартість даного договору становить 495000,00 (чотириста дев'яносто п'ять тисяч грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20% - 82500,00 грн.

3.3 По даному договору Замовник проводить оплату згідно Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) строком не пізніше 10- ти банківських днів з моменту підписання Акту.

6. Застереження щодо конфіденційності

6.1 Сторони домовились, що текст цього Договору, всі в сукупності та будь-які зокрема матеріали, інформація та відомості, що стосуються цього Договору, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попереднього письмового дозволу на це іншої Сторони. На вимогу уповноважених державних органів одна із Сторін може ознайомити їх зі змістом цього Договору без попередньої згоди іншої Сторони.

7. Строк дії Договору

7.1 Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2014 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;

- актів здачі-прийняття рекламних послуг. Так, наприклад, згідно акту № РН-00000225 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 15 жовтня 2014 року, зокрема:

- представник Замовника ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" , з одного боку, та представник Виконавця ТОВ АВВА-УКРАЇНА , з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) по Договору № 56-Р від 04.08.2014 року: послуги у сфері реклами: створення та розміщення реклами у періодичних виданнях, у мережі Інтернет, маркетингові консультації, - 1 послуга 49966,67 грн. (сума без ПДВ);

- загальна вартість робіт (послуг) без ПДВ 49966,67 грн., ПДВ 20% - 9993,33 грн., загальна вартість робіт з ПДВ 59960,00 грн.;

- Сторони претензій одна до одної не мають;

- договорів на виконання монтажних / електромонтажних робіт. Так, наприклад, згідно договору № 359/Од від 23 листопада 2015 року, зокрема:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" , назва у подальшому ЗАМОВНИК , в особі директора ОСОБА_33, що діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕГОБУД" , іменоване ВИКОНАВЕЦЬ , в особі директора ОСОБА_32, що діє на підставі Статуту, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконати роботи, за завданням ЗАМОВНИКА , на свій риск і відповідно до умов цього договору, з монтажу системи автоматичної пожежної сигналізації, а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти й оплатити виконані роботи. ВИКОНАВЕЦЬ виконує роботу за рахунок власних сил та засобів.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

2.1 Вартість робіт, що виконуються ВИКОНАВЦЕМ , складає 8100,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 1350,00 грн., враховуючи транспортні витрати та його винагороду за виконані роботи.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНІВ

3.1 ЗАМОВНИК здійснює оплату за виконані роботи у плині 50 банківських днів після підписання акта виконаних робіт/наданих послуг.

3.2 Вид розрахунку - безготівковий, шлях перерахування коштів на поточний рахунок відповідній Стороні. За згодою Сторін, розрахунки можуть бути здійснені іншими способами, не забороненими законодавством.

4. ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1 ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний виконати роботи ЗАМОВНИКУ , передбачені п. 1.1. цього Договору до 30.11.2015 р.

4.2 Роботи виконуються Виконавцем плині 5 календарних днів із моменту отримання ним письмової заявки Замовника;

- актів виконаних робіт з монтажу / електромонтажу. Так, наприклад, згідно акту виконаних робіт (надання послуг) № УО-3011/15-06 від 30 листопада 2015 року, зокрема:

- представник Замовника товариства з обмеженою відповідальністю РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ , в особі директора ОСОБА_33, з одного боку, і представник Виконавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕГОБУД" , в особі директора ОСОБА_32, з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів: Договір № 359/Од від 23.11.2015 року, Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги): монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації - 1 робота;

- загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ 6750,00 грн., ПДВ - 1350,00 грн., загальна вартість робіт (послуг) з ПДВ 8100,00 грн.;

- Замовник претензій по об'єму та строкам виконання робіт (надання послуг) не має;

- договору з розробки проектної документації автоматичної пожежної сигналізації. Так, згідно договору № 356/Од від 12 листопада 2015 року, зокрема:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" , назване у подальшому ЗАМОВНИК , в особі директора ОСОБА_33, що діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕГОБУД" іменоване ВИКОНАВЕЦЬ , в особі директора ОСОБА_32, що діє на підставі Статуту, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконати роботи, за завданням ЗАМОВНИКА , на свій риск і відповідно до умов цього договору, з розробки проектної документації автоматичної пожежної сигналізації централізованого пожежного спостереження, а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти й оплатити виконані роботи. ВИКОНАВЕЦЬ виконує роботу за рахунок власних сил та засобів.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

2.1 Вартість робіт, що виконуються ВИКОНАВЦЕМ , складає 24000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 4000,00 грн., враховуючи транспортні витрати та його винагороду за виконані роботи.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНІВ

3.1 ЗАМОВНИК здійснює оплату за виконані роботи у плині 50 банківських днів після підписання акта виконаних робіт/наданих послуг.

3.2 Вид розрахунку - безготівковий, шлях перерахування коштів на поточний рахунок відповідній Стороні. За згодою Сторін, розрахунки можуть бути здійснені іншими способами, не забороненими законодавством

4. ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1 ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний виконати роботи ЗАМОВНИКУ , передбачені п. 1.1. цього Договору до 30.11.2015 р.

4.2 Роботи виконуються Виконавцем у плині 5 календарних днів із моменту отримання ним письмової заявки Замовника ;

- акту виконаних робіт (надання послуг) з розробки проектної документації автоматичної пожежної сигналізації. Так, згідно акту виконаних робіт (надання послуг) № УО-2311/15-01 від 23 листопада 2015 року, зокрема:

- представник Замовника товариства з обмеженою відповідальністю РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ , в особі директора ОСОБА_33, з одного боку, і представник Виконавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕГОБУД" , в особі директора ОСОБА_32, з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів: Договір № 356/Од від 12.11.2015 року, Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги): розробка проектної документації автоматичної пожежної сигналізації централізованого пожежного спостереження - 1 робота (послуга);

- загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ 20000,00 грн., ПДВ - 4000,00 грн., загальна вартість робіт (послуг) з ПДВ 24000,00 грн.;

- Замовник претензій по об'єму та строкам виконання робіт (надання послуг) не має;

- договору № 2/04/2013 від 10 квітня 2013 року, відповідно до якого, зокрема:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКО\-СТРОЙ\-ГРАД" (надалі за текстом Виконавець ), в особі директора ОСОБА_4, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" , в особі директора ОСОБА_33, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (надалі Замовник ), з іншого боку (надалі за текстом разом Сторони , а окремо Сторона ), уклали Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1 Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе організацію роботи ЦПТС (ведення довідково-інформаційної бази даних об'єктів, що спостерігаються, а також даних про надходження і працездатності обладнання та своєчасне виконання робіт з технічного обслуговування).

1.2 Строк виконання: до 31 грудня 2013 року з моменту підписання договору.

2. Вартість послуг та порядок розрахунків

2.1 Вартість даного договору становить 1001055,00 грн., в т.ч. ПДВ - 166842 грн. 50 коп.

2.2 Розрахунок між Замовником та Виконавцем проводиться у вигляді безготівкових платежів.

2.3 По даному договору Замовник проводить плату згідно Акту виконаних робіт строком не пізніше 10-ти банківських днів з момент підписання Акту.

3. Порядок прийняття

3.1 Приймання робіт проводиться представником Замовника.

3.2 По завершенні приймання Сторони укладають та підписують Акт виконаних робіт;

- акту № ОУ-0000067 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 січня 2014 року, відповідно до якого, зокрема:

- представник Виконавця ПП ЕКО-СТРО-ГРАД , в особі директора ОСОБА_4, з одного боку, та представник Замовника ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" , в особі директора ОСОБА_33, з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги), згідно договора № 2/04/2013 від 10.04.2013 року: організація роботи ЦПТС (ведення довідково-інформаційної бази даних об'єктів, що спостигаються, а також даних про надходження і передавання усіх тривожних сповіщень; ведення службової документації; забезпечення працездатності обладнання та своєчасне виконання робіт з технічного обслуговування) за січень 2014 року - 1 послуга - 35500,00 грн. (сума без ПДВ);

- загальна вартість робіт (послуг) без ПДВ 35500,00 грн., ПДВ 20% - 7100,00 грн., загальна вартість робіт (послуг) з ПДВ 42600,00 грн.;

- Сторони претензій одна до одної не мають;

- листів до контрагентів щодо розрахунків за договорами;

- податкових накладних;

- платіжних доручень;

- макетів рекламної продукції.

На доведення обставин, на яких ґрунтуються заперечення та на які йде посилання в акті перевірки, як на такі, на підставі яких відповідачем здійснено висновки про допущені позивачем порушення, відповідачем суду надано копії, зокрема (т.2 а.с.239-248, т.3 а.с.1-73, 136-170):

- листа Головного управління Міндоходів в Одеській області від 04.04.2014 року № 3042/7/15-32-03-03;

- листа Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області № 11499/7/15-53-22-3 від 07.04.2014 року;

- податкову інформацію від 01.04.2014 року № 1809/15-53-22-3/38227174 Про неможливість проведення зустрічної звірки ПП ЕКО-СТРОЙ-ГРАД , код за ЄДРПОУ 38227174, щодо підтвердження господарських відносин із контрагентами за період січень 2014 року - лютий 2014 року , відповідно до висновків якої, зокрема: …неможливо провести зустрічну звірку у зв'язку з чим неможливо підтвердити реальність здійснення фінансово-господарської діяльності ПП ЕКО-СТРОЙ-ГРАД , код за ЄДРПОУ 38227174, на адресу підприємства покупців на суму податкових зобов'язань за січень 2014 року на суму - 12043,07 тис. грн., за лютий 2014 року податкові зобов'язання - 8730,67 тис. грн., на загальну суму 20773,74 тис. грн. по ланцюгах постачання від покупців до постачальників на зальну суму податкового кредиту за період січень, лютий 2014 року - 9826,89 тис. грн., в тому числі за січень - 1139,84 тис. грн. та за лютий - 8687,02 тис. грн. ;

- податкову інформацію Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області від 05.06.2015 року № 16029/7/15-53-22-03-59, відповідно до висновків якої, зокрема: …вбачається формування податкової вигоди від підприємств, які не виконують свої податкові зобов'язання, зокрема, у випадку, коли операції здійснюються через посередників з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, не мають реального товарного характеру (платник не знаходиться за місцезнаходженням) тому наведені обставини свідчать про відсутність факту реального здійснення господарських операцій ПП "ВІВА ТРЕЙДІНГ" , код за ЄДРПОУ 39070777 - з замовниками та постачальниками… ;

- податкову інформацію державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів Одеській області від 29.09.2014 року № 33271/7/15-53-22-3-/7, відповідно до висновків якої встановлено, зокрема: …не підтверджується інформація щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП "ВІАПЛАСТ" код за ЄДРПОУ 39161256 з контрагентами по ПЗ на суму 13242646,56 грн. та ПК на суму 872374,84 грн. ;

- лист-податкову інформацію від 17.11.2014 року № 36138/22-02 ТОВ "АВВА УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 38574811) за червень-липень 2014 року Державної податкової інспекції у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, відповідно до висновків якої встановлено, зокрема: …Аналіз баз даних ТОВ "АВВА УКРАЇНА" не має можливості підтвердити реальність господарських відносин з платниками податків за період червень-липень 2014 року ТОВ "АВВА УКРАЇНА" здійснювало діяльність спрямовану на здійснення операцій пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам ;

- лист-податкову інформацію від 05.05.2015 року № 4859/22-02 ТОВ "АВВА УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 38574811) за червень-липень 2014 року Державної податкової інспекції у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, відповідно до висновків якої встановлено, зокрема: …Аналіз баз даних ТОВ "АВВА УКРАЇНА" не має можливості підтвердити реальність господарських відносин з платниками податків за період серпень-листопад 2014 року ТОВ "АВВА УКРАЇНА" здійснювало діяльність спрямовану на здійснення операцій пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам ;

- лист-податкову інформацію від 05.05.2015 року № 4859/22-02 ТОВ "ТАІР ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39280511) за серпень-листопад 2014 року Державної податкової інспекції у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, відповідно до висновків якої встановлено, зокрема: …Аналіз баз даних ТОВ "ТАІР ГРУП" не має можливості підтвердити реальність господарських відносин з платниками податків за період серпень-листопад 2014 року ТОВ "ТАІР ГРУП" здійснювало діяльність спрямовану на здійснення операцій пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам ;

- результати опрацювання зібраної податкової інформації від 20.01.2017 року № 16/10-13-14-05/40822270 щодо ТОВ "АТРОКС" (код за ЄДРПОУ 40822270) за звітний період декларування ПДВ з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року, відповідно до висновків якого встановлено, зокрема: Відсутність оформлення ТОВ "АТРОКС" (код за ЄДРПОУ 40822270) за звітний період декларування ПДВ з 01.12.2016 по 31.12.2016 року неправомірно визначених сум податкового кредиту та податкових зобов'язань згідно з даними наявної податкової інформації не підтверджено ;

- результати опрацювання зібраної податкової інформації від 04.2016 року № 7/26-50-12-01 щодо ТОВ ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ код за ЄДРПОУ 39776808 за звітні періоди декларування ПДВ березень 2016 року з питань проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами за період з 01.03.2016 по 30.03.2016 року, відповідно до висновків якого встановлено, зокрема: Номенклатура та обсяг реалізованих товарів (робіт, послуг) свідчить про фізичну неможливість здійснення такого об'єму господарської діяльності однією людиною без наявності допоміжних пологу, таких як транспортування, зберігання, тощо без залучення субпідрядних організацій. Господарська діяльність ТОВ ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ має наступні ознаки нереальності здійснення операції: відсутній рух активів, зобов'язань чи власного капіталу у процесі здійснення господарської операції; відсутні фізичні, технічні, та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, а саме: відсутні основні фонди (за умови, що вони необхідні для здійснення операцій), у тому числі: неможливість здійснення операцій з відповідною кількістю певного товару та надання послуг у відповідні строки з урахуванням терміну його придатності, доступності на ринку тощо; відсутність реального ланцюгу постачання реалізованих товарів-матеріальних цінностей ;

- результати опрацювання зібраної податкової інформації від 28.02.2017 року № 6167/7/26-15-14-07-03 щодо ТОВ "АРТ СВІТ СТАР"Т (код 39784426) за період декларування ПДВ серпень 2015-липень 2016 року, з питань проведення фінансово-господарських за період з 01.08.2015 року по 31.07.2016 року, відповідно до висновків якого встановлено, зокрема: За аналізом баз даних та за даними наявної податкової інформації ТОВ АРТ СІТ СТАРТ (код 39784426) не має можливості підтвердити реальність господарських відносин з контрагентами - покупцями за серпень 2015-липень 2016 року ;

- результати опрацювання зібраної податкової інформації від 28.02.2017 року № 6146/26-15-14-07-03 щодо ТОВ "ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД" (код 39775647) за період декларування ПДВ липень 2015-червень 2016 року, з питань проведення фінансово-господарських за період з 01.07.2015 року по 30.06.2016 року, відповідно до висновків якого встановлено, зокрема: За аналізом баз даних та за даними наявної податкової інформації ТОВ "ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД" (код 39775647) не має можливості підтвердити реальність господарських відносин з контрагентами-покупцями за липень 2015 - червень 2016 року ;

- результати опрацювання зібраної податкової інформації від 24.01.2017 року № 30/14-03-14-04-02/34601542 щодо товариства з обмеженою відповідальністю ЛЕГОБУД (код за ЄДРПОУ 3460142) за звітний період декларування ПДВ червень, липень 2015 року, з питань здійснення фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах з платниками податків контрагентами-постачальниками та контрагентами-покупцями з період червень, липень 2015 року, відповідно до висновків якого встановлено, зокрема: За результатами проведеного аналізу та здійснених заходів не підтверджено факт реального здійснення господарських операцій ТОВ "ЛЕГОБУД" (код за ЄДРПОУ 34601542) із платниками податків контрагентами-постачальниками та контрагентами-покупцями за звітний період декларування ПДВ червень-липень 2015 року ;

- результати опрацювання зібраної податкової інформації від 30.12.2016 року № 1246/10-13-14-04/40650037 щодо ТОВ НЕЙЛОН (код за ЄДРПОУ 40650037) за звітний період декларування ПДВ з 01.11.2016 року по 30.11.2016 року, з питань проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами-покупцями та контрагентами-постачальниками з 01.11.2016 року по 30.11.2016 року, відповідно до висновків якого встановлено, зокрема: …відсутність оформлення ТОВ "НЕЙЛЕН" (код за ЄДРПОУ 40650037) за звітний період декларування ПДВ з 01.11.2016 року по 30.11.2016 року неправомірно визначених сум податкового кредиту та податкових зобов'язань згідно з даними наявної податкової інформації не підтверджено... ;

- результати опрацювання зібраної податкової інформації від 18.08.2015 року № 25221/7/15-53-22-05/17 щодо ТОВ "ОСТ ПЛЮС" , код за ЄДРПОУ 38977977 за звітний період декларування ПДВ січень-червень 2015 року, з питань проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами за період січень-червень 2015 року, а також при визначенні сум податкового кредиту за період січень-червень 2015, відповідно до висновків якого встановлено, зокрема: …- неможливість підтвердження реальності господарських операцій ТОВ "ОСТ ПЛЮС" з питань придбання та подальшої реалізації товарів по ланцюгах постачання; - ТОВ "ОСТ ПЛЮС" здійснює діяльність, спрямовану на здійснення операції, пов'язаних з наданням податкової вигоди покупцю ;

- детального розрахунку ППР з податку на прибуток;

- судових рішень з процесуальних питань на підтвердження обставин, викладених в акті перевірки щодо позивача.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У таких справах суб'єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Частиною 1 статті 78 КАС України встановлено, що обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання. Обставини, які визнаються учасниками справи, зазначаються в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їх представників.

Згідно ч. 2 ст. 2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Спірні правовідносини врегульовано законодавством: Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі - ПК України), Цивільним кодексом України від 16.01.2003 року № 435-IV (далі - ЦК України), Законом України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 № 996-XIV (далі - ЗУ № 996-XIV), Законом України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.05.2003 року № 755-IV (далі - ЗУ № 755-IV), Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 (далі - Положення № 88), Порядком оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2015 року № 727, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 р. за № 1300/27745 (далі - Порядок № 727).

Згідно пп. 14.1.27, 14.1.36, 14.1.181, 14.1.228 п. 14.1 ст. 14 ПК України, у цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:

витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами;

податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу;

собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг для цілей розділу III цього Кодексу - витрати, що прямо пов'язані з виробництвом та/або придбанням реалізованих протягом звітного податкового періоду товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які визначаються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що застосовуються в частині, яка не суперечить положенням цього розділу.

Підпунктом 20.1.4 пункту 20.1 статті 20 ПК України встановлено, що контролюючі органи мають право: проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення.

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 ПК України, для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

У випадках, передбачених статтею 216 Цивільного кодексу України, платники податків мають право вносити відповідні зміни до податкової звітності у порядку, визначеному статтею 50 цього Кодексу.

Згідно п. 44.2 ст. 44 ПК України, для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Платники податку, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, ведуть облік доходів і витрат та визначають об'єкт оподаткування з податку на прибуток за такими стандартами з урахуванням положень цього Кодексу. Такі платники податку при застосуванні положень цього Кодексу, в яких міститься посилання на положення (стандарти) бухгалтерського обліку, застосовують відповідні міжнародні стандарти фінансової звітності.

Юридичні особи - платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Пунктом 54.3 статті 54 ПК України встановлено, що контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо:

платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію, а при здійсненні заходів податкового контролю встановлено факти здійснення платником податків діяльності, що призвела до виникнення об'єктів оподаткування, наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу та наявності діючих (у тому числі призупинених) ліцензій на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством;

дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках;

згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов'язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган;

дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, у тому числі податку на доходи фізичних осіб таким податковим агентом;

результати митного контролю, отримані після закінчення процедури митного оформлення та випуску товарів, свідчать про заниження або завищення податкових зобов'язань, визначених платником податків у митних деклараціях.

Відповідно до пп. 56.18 ст. 56 ПК України, з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення - рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення.

Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Згідно п. 56.19 ст. 56 ПК України, у разі коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження відповідно до пункту 56.17 цієї статті.

Відповідно до п. 57.3 ст. 57 ПК України, у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

Пунктом 58.1 статті 58 ПК України встановлено, що контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення, якщо сума грошового зобов'язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян) або якщо за результатами перевірки контролюючим органом встановлено факт:

невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації;

завищення розміру задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованої платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу;

заниження або завищення суми податкових зобов'язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки.

Податкове повідомлення-рішення містить підставу для такого нарахування (зменшення) податкового зобов'язання та/або зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, або заниження чи завищення суми податкових зобов'язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість; посилання на норму цього Кодексу та/або іншого закону, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок грошових зобов'язань платника податків; суму грошового зобов'язання, що повинен сплатити платник податку; суму зменшеного бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення результатів господарської діяльності або від'ємного значення суми податку на додану вартість; граничні строки сплати грошового зобов'язання та/або строки виправлення платником податків показників податкової звітності; попередження про необхідність складення та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної/розрахунку коригування до неї або про необхідність виправлення помилок, допущених під час зазначення реквізитів податкової накладної, у випадках, передбачених цим Кодексом; попередження про наслідки несплати грошового зобов'язання або внесення виправлень до показників податкової звітності в установлений строк; граничні строки, передбачені цим Кодексом для оскарження податкового повідомлення-рішення.

До податкового повідомлення-рішення додається розрахунок податкового зобов'язання (за наявності) та штрафних (фінансових) санкцій.

Форма та порядок надіслання податкового повідомлення-рішення і розрахунку грошового зобов'язання визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Пунктом 77.1 статті 77 ПК України встановлено, що документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.

План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Згідно п. 77.4 ст. 77 ПК України, про проведення документальної планової перевірки керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу приймається рішення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Відповідно до пп. 83.1.2 п. 83.1 ст. 83 ПК України для посадових осіб контролюючих органів під час проведення перевірок підставами для висновків є податкова інформація.

Пунктом 123.1 ст. 123 ПК України, у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, -

тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов'язання з цього податку, зменшення суми бюджетного відшкодування -

тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПК України, об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом збільшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

зменшення від'ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);

збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).

Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

збільшення від'ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);

зменшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, такий платник визначає об'єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень цього розділу.

Для цілей цього підпункту до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Платники податку на прибуток - виробники сільськогосподарської продукції, які обрали річний податковий (звітний) період відповідно до підпункту 137.4.1 пункту 137.4 статті 137 цього Кодексу, фінансовий результат до оподаткування за податковий (звітний) період обчислюють шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування за минулий звітний рік на фінансовий результат до оподаткування за перше півріччя такого року та збільшення на фінансовий результат до оподаткування за перше півріччя поточного звітного року, що визначені відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Згідно п. 138.2 ст. 138 ПК України, фінансовий результат до оподаткування зменшується:

на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 цієї статті;

на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта;

на суму дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі продажу такого об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу.

Відповідно до п. 198.1 ПК України, до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Згідно п. 198.2 ст. 198 ПК України, датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

дата отримання платником податку товарів/послуг.

Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов'язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу, а для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України - дата складення платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Датою збільшення податкового кредиту орендаря (лізингоотримувача) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного отримання об'єкта фінансового лізингу таким орендарем.

Датою віднесення сум до податкового кредиту замовника з договорів (контрактів), визначених довгостроковими відповідно до пункту 187.9 статті 187 цього Кодексу, є дата фактичного отримання замовником результатів робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами).

Для товарів/послуг, постачання (придбання) яких контролюється приладами обліку, факт постачання (придбання) таких товарів/послуг засвідчується даними обліку.

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 ПК України, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Згідно п. 198.6 ст. 198 ПК України, не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних/розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше:

ніж через 365 календарних днів з дати складення податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних;

для платників податку, що застосовують касовий метод, - ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку;

Відповідно до п. 201.4 ст. 201 ПК України, платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг протягом періоду, за який складається така податкова накладна, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:

покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом такого місяця;

покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця.

У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Для цілей цього пункту ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі:

здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника);

виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця), крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

надання платнику податку касових чеків, що містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника).

Відповідно до п. 201.6 ст. 201.6 ПК України, податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.

Контролюючі органи за даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, повідомляють платника податку про наявність у такому реєстрі розбіжностей з даними контрагентів. При цьому платник податку протягом 10 днів після отримання такого повідомлення має право уточнити податкові зобов'язання без застосування штрафних санкцій, передбачених розділом II цього Кодексу.

Згідно п. 201.10 ст. 201 ПК України, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

З метою отримання податкової накладної/розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, покупець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та податкову накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді. Такі податкова накладна/розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та отриманими покупцем.

Покупцю товарів/послуг податкова накладна/розрахунок коригування можуть бути надані продавцем таких товарів/послуг в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

З метою отримання продавцем зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних покупцем, такий продавець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних та отриманими продавцем.

Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Якщо надіслані податкові накладні/розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 201.1 цієї статті та/або пунктом 192.1 статті 192 цього Кодексу, а також у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування відповідно до пункту 201.16 цієї статті, протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді або зупинення їх реєстрації із зазначенням причин.

Помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді.

Квитанція про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування надсилається одночасно продавцю та покупцю платнику податку.

Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, така податкова накладна вважається зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача - платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, - протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем).

У разі порушення таких строків застосовуються штрафні санкції згідно з цим Кодексом.

Платник податку має право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну та/або розрахунок коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року, в яких загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу.

Якщо сума, визначена відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, є меншою, ніж сума податку в податковій накладній та/або розрахунок коригування, які платник повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних, то платник зобов'язаний перерахувати потрібну суму коштів із свого поточного рахунку на свій рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних встановлюється Кабінетом Міністрів України. Покупець має право звіряти дані отриманої податкової накладної на відповідність із даними Єдиного реєстру податкових накладних.

Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.

Виявлення розбіжностей даних податкової декларації та даних Єдиного реєстру податкових накладних є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг.

У разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена згідно з пунктом 201.16 цієї статті) податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Протягом 90 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою з урахуванням вимог, встановлених підпунктом 78.1.9 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, контролюючий орган зобов'язаний провести документальну перевірку зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією.

Податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

Згідно ч. 1 ст. 204 ЦК України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Відповідно до ч. 1 ст. 902 ЦК України, виконавець повинен надати послугу особисто.

Згідно, абз. 2, 5 ст. 1 ЗУ № 996-XIV, для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень;

зобов'язання - заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Відповідно до п. 2 ст. 3 ЗУ № 996-XIV, бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Пунктом 1 ст. 9 ЗУ № 996-XIV, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Згідно п. 2 ст. 9 ЗУ № 996-XIV, первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Відповідно до п. 5 ст. 9 ЗУ № 996-XIV, господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 9 ЗУ № 996-XIV, первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити:

назву документа (форми);

дату складання;

назву підприємства, від імені якого складено документ;

зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 10 ЗУ № 755-ІV, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.

Відповідно до п. 1.2 Положення № 88, господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього Положення.

Згідно п. 2.1 Положення № 88, первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів.

Відповідно п. 2.2 Положення № 88, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. При реалізації товарів за готівку допускається складання первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо. Для контролю та впорядкування обробки інформації на основі первинних документів можуть складатися зведені документи (далі первинні документи).

Згідно п. 2.3 Положення № 88, положення про документальне забезпечення записів бухгалтерському обліку затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88, первинні документи, створені в електронному вигляді, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

На вимогу контролюючих або судових органів та своїх контрагентів підприємство, установа зобов'язані за свій рахунок зробити копії таких документів на паперовому носії.

Відповідно до п. 1 розділу ІІ Порядку № 727, результати документальних перевірок оформлюються у формі акта або довідки документальної перевірки. У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт документальної перевірки, а у разі відсутності порушень - довідка документальної перевірки.

Згідно, п. 2 розділу ІІ Порядку № 727, акт (довідка) документальної перевірки складається у двох примірниках та підписується посадовими особами контролюючого органу, який проводив перевірку, а також посадовими особами платника податків (керівником платника податків або уповноваженою ним особою).

Відповідно до п. 5 розділу ІІ Порядку № 727, факти виявлених порушень законодавства з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та повною мірою з посиланням на первинні документи, регістри податкового та бухгалтерського обліку, фінансової та іншої звітності, інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, ведення/складання яких передбачено законодавством, або отримані від інших суб'єктів господарювання, органів державної влади, у тому числі іноземних держав, правоохоронних органів, а також податкову інформацію, що підтверджують наявність зазначених фактів.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КАС України, суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, в межах позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для ефективного захисту прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб'єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Відповідно до ч. 5 ст. 242 КАС України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

На підставі вищенаведених вимог законодавства, які регулюють спірні правовідносини, та встановлених в судовому засіданні обставин, а саме:

- відповідачем фактично проведено документальну планову виїзну перевірку позивача з 26.10.2017 року по 08.11.2017 року .

Згідно акту від 15.11.2017 року № 1633/15-32-14-07/3754869, перевірку проведено відповідно, зокрема: плану-графіка проведення документальних планових виїзних перевірок платників податків на ІІІ квартал 2017 року ; затвердженого плану (переліку питань) документальної перевірки (додаток № 1 до акту перевірки, який є його невід'ємною частиною).

Згідно наказу від 10.10.2017 року № 4896 про проведення документальної планової виїзної перевірки позивача, його видано відповідно до плану-графіка на ІV квартал 2017 року проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання.

При цьому, на виконання вимог ч. 2 ст. 77 КАС України та ухвал суду про витребування доказів, в тому числі належним чином засвідчених копій усіх доказів-підстав проведення спірної перевірки, зокрема: плану-графіка проведення документальних планових виїзних перевірок платників податків на ІІІ квартал 2017 року ; плану-графіка на ІV квартал 2017 року проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання; затвердженого плану (переліку питань) документальної перевірки (додаток № 1 до акту перевірки, який є його невід'ємною частиною), - відповідачем суду не надано.

Тобто, відповідачем не доведено правомірність проведення документальної планової виїзної перевірки позивача, за результатами проведення якої складено акт від 15.11.2017 року № 1633/15-32-14-07/3754869;

- в акті перевірки позивача, як на підставу для здійснення висновків про встановлені порушення, йде посилання податкову інформацію, в тому числі на листи інших ДПІ щодо контрагентів позивача.

Проте, по-перше, на виконання вимог ч. 2 ст. 77 КАС України та ухвал суду про витребування доказів, в тому числі усіх письмових доказів на підтвердження обставин, викладених в акті перевірки, докази на підтвердження податкової інформації, на яку йде посилання в акті перевірки позивача, як на підставу висновків відповідача, надано лише щодо контрагентів позивача: ПП ЕКО-СТРОЙ-ГРАД , код ЄДРПОУ 38227174; ПП "ВІВА ТРЕЙДІНГ" , код ЄДРПОУ 39070777; ПП "ВІАПЛАСТ" , код ЄДРПОУ 39161256; ТОВ "АВВА УКРАЇНА" , код ЄДРПОУ 38574811; ТОВ "ТАІР ГРУП" , код ЄДРПОУ 39280511; ТОВ "АТРОКС" , код ЄДРПОУ 40822270; ТОВ ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ , код ЄДРПОУ 39776808; ТОВ "АРТ СВІТ СТАР"Т , код ЄДРПОУ 39784426; ТОВ "ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД" , код ЄДРПОУ 39775647; ТОВ "ЛЕГОБУД" , код ЄДРПОУ 34601542; ТОВ "НЕЙЛЕН" , код ЄДРПОУ 40650037; ТОВ "ОСТ ПЛЮС" , код ЄДРПОУ 38977977. Щодо решти контрагентів позивача відповідні докази - відповідачем не надані.

По-друге, згідно змісту наданої суду податкової інформації, використана відповідачем податкова інформація складена у зв'язку із неможливістю проведення перевірки або зустрічної звірки, складена як сформовані доперевірочні матеріали для послідуючого проведення документальної позапланової перевірки.

Проте, згідно вищенаведеного законодавства, зустрічні звірки не є перевірками.

Тобто, фактично перевірки щодо контрагентів позивача проведені не були. Відповідно, висновки про допущені позивачем порушення здійснені на підставі доперевірочних матеріалів щодо його контрагентів, які не були піддані перевірці та не встановлені у законодавчо встановленому порядку: актом перевірки, податковим повідомленням-рішенням.

Вироку(-ів) суду станом на час проведення перевірки позивача та прийняття відповідачем оскаржених податкових повідомлень-рішень не було, немає відповідного вироку(-ів) суду і станом на момент розгляду і вирішення цієї адміністративної справи.

Відповідно до постанови Верховного Суду від 20 лютого 2018 року у справі № 826/6280/13-а, доказів, які б свідчили про наявність вироку суду відносно контрагентів позивача, який би набрав законної сили, під час розгляду справи, відповідачем не надано, а отже сам по собі факт порушення кримінальної справи щодо посадових осіб контрагента позивача не може слугувати належним доказом фіктивності розглядуваних господарських операцій та не тягне за собою правових наслідків для позивача, оскільки податкове законодавство не ставить у залежність право позивача на формування податкового кредиту та витрат від податкового обліку (стану) інших осіб і фактичної сплати контрагентами податку до бюджету. Питання визначення складу податкового кредиту та витрат поширюється тільки на окремо взятого платника податків і не ставить цей факт у залежність від розрахунку з бюджетом третіх осіб.

Наведене узгоджується із положеннями ч. 2 ст. 61 Конституції України, відповідно до яких юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Також, згідно постанови Верховного Суду від 20 березня 2018 року у справі № 804/939/16, колегія суддів не бере до уваги посилання відповідача на податкову інформацію, що наявна в інформаційно-аналітичних базах відносно контрагентів позивача по ланцюгах постачання, а також податкову інформацію надану іншими контролюючими органами, оскільки така інформація носить виключно інформативний характер та не є належним доказом в розумінні процесуального Закону.

Крім того, згідно постанови Верховного Суду від 16.01.2018 року у справі № 826/1398/14, твердження податкового органу про відсутність у контрагентів позивача необхідної для ведення господарської діяльності кількості працівників, технічних, транспортних, інших виробничих ресурсів, відсутність за юридичною адресою на момент звірки не свідчить про безтоварність угод поставки з позивачем.

Відповідно, висновки відповідача про допущені позивачем порушення із посиланням на вищенаведену податкову інформацію щодо контрагентів позивача - є необґрунтованими, недоведеними та безпідставними;

- посилання відповідача в акті перевірки, як на підставу для здійснення висновків про встановлені порушення, на те, що аналізом наданих до перевірки актів наданих послуг з дослідження кон'юнктури ринку, послуг реклами: у мережі Інтернет, розсилання поштою рекламних матеріалів визначити, які саме послуги ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" отримувало від контрагентів не можливо у зв'язку з тим, що в актах відсутній конкретний перелік наданих послуг, всі умови наданих послуг - період і місце проведення, вимоги, їх дотримання, вартість, додаткові витрати, якщо такі були, і їх обґрунтування, - спростовано сукупністю вищенаведених досліджених судом доказів, а саме змістом укладених з позивачем договорів та складених на їх підставі та на їх виконання актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) та податкових накладних.

- посилання відповідача в акті перевірки, як на підставу для здійснення висновків про встановлені порушення, на те, що: до актів не додано результати досліджень у вигляді інформаційного звіту на паперовому носії в прошитому і пронумерованому вигляді, а також в електронному вигляді на цифровому носії, інші наявні звітні матеріали, що підтверджують, що послуги дійсно надавались; зміст наданих послуг передбачає матеріалізацію їх результату, зокрема у вигляді складених звітів, оформлених документів, розроблених матеріалів та продуктів, втім відповідні документи відсутні, - є необґрунтованим, таким, що суперечить умовам досліджених договорів про надання рекламних послуг щодо конфіденційності, та законодавчо безпідставним.

Відповідно до вищенаведених вимог законодавства, вказані відповідачем документи не є первинною документацією, яка підлягає обов'язковому зберіганню у порядку та строки, встановлені законодавством. Відповідно, вони не підлягають обов'язковому наданню під час проведення перевірки. Крім того, на виконання повноважень під час проведення перевірки, відповідачем не здійснено жодного запиту щодо надання позивачем додаткових документів-доказів, яких, на думку відповідача, не вистачає;

- законодавцем визначений перелік обставин-підстав, з настанням (здійсненням) яких пов'язано виникнення права платника податку на податковий кредит.

Даний перелік є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає. При цьому з будь-якою залежністю із правильністю (своєчасністю, правомірністю тощо) декларування податкових зобов'язань та формування податкового кредиту з податку на додану вартість, сплатою податкових зобов'язань підприємствами-контрагентами платника цього податку тощо - законодавець не пов'язує.

За умови невстановлення податковим органом наявності замкнутої схеми руху грошових коштів, яка б могла свідчити про узгодженість дій позивача та його постачальників робіт (послуг) по ланцюгу для одержання Підприємством незаконної податкової вигоди, останнє не може зазнавати негативних наслідків внаслідок діянь інших осіб, що перебувають поза межами його впливу.

Поняття добросовісний платник , яке вживається у сфері податкових правовідносин, не передбачає виникнення у платника додаткового обов'язку з контролю за дотриманням його постачальниками правил оподаткування, а сам платник не наділений повноваженнями податкового контролю для виконання функцій, покладених на податкові органи, а тому не може володіти інформацією відносно виконання контрагентами податкових зобов'язань;

- станом на момент укладання договорів з позивачем та здійснення спірних господарських операцій із зазначеними в акті перевірки контрагентами, останні: зареєстровані відповідно до вимог діючого законодавства, як юридичні особи та як платники податку на додану вартість;

- дослідженими в судовому засіданні доказами по справі у їх сукупності, - доведено правильність декларування позивачем податкових зобов'язань та правомірність формування податкового кредиту з податку на додану вартість за спірними правовідносинами за перевіряємий період;

- інших доводів та/або доказів щодо обґрунтування правомірності прийняття оскаржуваних рішень, з дотриманням вимог абз. 2 ч. 2 ст. 77 КАС України, відповідачем суду не наведено та не надано.

При цьому слід зазначити, що рішення судів повинні достатнім чином містити мотиви, на яких вони базуються для того, щоб засвідчити, що сторони були заслухані, та для того, щоб забезпечити нагляд громадськості за здійсненням правосуддя (див. п. 30. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Hirvisaari v. Finland від 27 вересня 2001 р.).

Однак, ст. 6 п. 1 Конвенції не можна розуміти як таку, що вимагає пояснень детальної відповіді на кожний аргумент сторін (див. п. 29 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Ruiz Torija v. Spain від 9 грудня 1994 р.);

- з урахуванням пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 ПК України, відповідно до якого податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах: презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу;

суд дійшов висновку, що:

- податкові повідомлення-рішення від 29 листопада 2017 року № 0044031407 та від 29 листопада 2017 року № 0044021407 в частині суми грошового зобов'язання 385528,05 грн., з якої сума за податковими зобов'язаннями - 308422,24 грн., та сума за штрафними (фінансовими) санкціями - 77105,81 грн.: прийняті відповідачем не на підставі та не у спосіб, що передбачені законодавством України; необґрунтовано, тобто без урахування усіх обставин, що мають значення для прийняття рішень; непропорційно, зокрема без дотримання необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямовані ці рішення, тому вони підлягають скасуванню.

В задоволенні решти позовних вимог, а саме у скасуванні податкового повідомлення-рішення відповідача від 29 листопада 2017 року № 0044021407 в решті суми грошового зобов'язання (детальний розрахунок податкового повідомлення-рішення з податку на прибуток (т.3 а.с.136-137), яке визначено відповідачем, виходячи з того, що: позивачем подано Декларацію з податку на прибуток підприємства за 2014 рік від 01.03.2015 року № 90813362709, в якій визначено дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності у сумі 2519904 грн. (р.01 Декларації); по даним бухгалтерського обліку Дт 702 Кт 79 склала 289393,05 грн., Дт 703 Кт 792238493,05 грн., таким чином відхилення становить у сумі 7982 грн., - слід відмовити, як у таких, обставини по яким, які послужили підставою для встановленого порушення, доведені відповідачем та визнані позивачем.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Відповідно, належною сумою судового збору, яка підлягає стягненню в даному випадку з Головного управління ДФС в Одеській області за рахунок його бюджетних асигнувань на користь товариства з обмеженою відповідальністю РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ складає - 23428,11 грн. ((1176346+(308422,3+77105,81)х0,015). Доказом сплати відповідної суми позивачем до позовної заяви додане платіжне доручення № 10678 від 01.12.2017 року про сплату судового збору за подання даного адміністративного позову.

Керуючись ст.ст. 241-246, 250, 255, 295 та Перехідними положеннями КАС України, суд -

вирішив:

Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ (повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ" , місцезнаходження: вул. Артилерійська, 4 В, офіс 5, м. Одеса, 65039, ідентифікаційний код юридичної особи: 37548691) до Головного управління ДФС в Одеській області (повне найменування: Головне управління ДФС в Одеській області, місцезнаходження: вул. Семінарська, 5, м. Одеса, 65044, ідентифікаційний код юридичної особи: 39398646) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень - задовольнити частково.

Скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС в Одеській від 29 листопада 2017 року № 0044031407.

Скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС в Одеській від 29 листопада 2017 року № 0044021407 в частині суми грошового зобов'язання 385528,05 грн., з якої сума за податковими зобов'язаннями - 308422,24 грн., та сума за штрафними (фінансовими) санкціями - 77105,81 грн.

В задоволенні решти позовних вимог - відмовити.

Стягнути з Головного управління ДФС в Одеській області за рахунок його бюджетних асигнувань на користь товариства з обмеженою відповідальністю РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ судовий збір в сумі 23428,11 грн.

Апеляційні скарги на рішення суду подаються учасниками справи до або через Одеський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

В повному обсязі рішення складено 5 квітня 2018 року.

Суддя М.Г. Цховребова

.

Дата ухвалення рішення 05.04.2018
Оприлюднено 23.05.2018

Судовий реєстр по справі 815/6353/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 18.09.2018 Одеський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.08.2018 Одеський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.06.2018 Одеський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.05.2018 Одеський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 05.04.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 26.03.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.02.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.12.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.12.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.12.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 815/6353/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону