ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

21 травня 2018 року м. Херсон Справа № 923/291/18

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пінтеліної Т.Г. за участю секретаря судового засідання Межерицької О.С., розглянувши справу

за позовом: Заступника керівника Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області 75600, Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Каштанова, 8, код ЄДРПОУ 04851120, в інтересах держави в особі Голопристанської міської ради Херсонської області (місцезнаходження 75 600, Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 14, код ЄДРПОУ 04059929)

до Відповідача: Приватного акціонерного товариства "Голопристанське автотранспортне підприємство № 16540" (місцезнаходження 75 600, Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Депутатська, 32, код ЄДРПОУ 03119150)

про стягнення заборгованості з орендної плати за землю в сумі 407 435,94 грн.

за участю: прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1

та представників сторін:

від позивача - ОСОБА_2, довіреність № 02-17/493 від 07.09.2017;

від відповідача - ОСОБА_3, дов. від 14.05.2018;

Запис розгляду судової справи здійснюється за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу "Оберіг".

встановив:

Заступник керівника Новокаховської місцевої прокуратури звернувся до господарського суду Херсонської області з позовом в інтересах держави в особі Голопристанської міської ради Херсонської області (позивача) до відповідача - Приватного акціонерного товариства "Голопристанське автотранспортне підприємство № 16540" про стягнення заборгованості з орендної плати в сумі 407 435,94 грн за договором оренди землі від 03.04.2012, укладеного між позивачем та відповідачем.

Ухвалою від 24.04.2018 відкрито провадження у справі та справу призначено до розгляду на 10.05.2018.

Ухвалою від 10.05.2018 розгляд справи відкладено на 21.05.2018.

21.05.2018 прокурором подано уточнення позовної заяви з доказами направлення іншим учасникам справи, в яких прокурор зазначає, що фінансові ресурси та розрахункові рахунки закріплено за виконавчими органами Голопристанської міської ради, які є розпорядниками коштів бюджету міської ради, і саме до їх повноважень віднесено виконання місцевого бюджету.

Крім того, прокурор зазначає, що договір оренди від 03.04.2012, був укладений між Голопристанською міською радою та ПрАТ "Голопристанське автотранспортне підприємство № 16540". Однак, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Приватне акціонерне товариство "Голопристанське автотранспортне підприємство №16540" код ЄДРПОУ 03119150 припинено, а його правонаступником є Товариство з обмеженою відповідальністю "Голопристанське автотранспортне підприємство № 16540" код ЄДРПОУ 03119150.

З огляду на викладене, прокурор виклав прохальну частину позову в наступній редакції:

"Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Голопристанське автотранспортне підприємство № 16540 (код ЄДРПОУ 03119150, вул. Депутатська, 32, м. Гола Пристань, Херсонська область, 75600) на користь Голопристанської міської ради Херсонської області (код ЄДРПОУ 35550028, вул. 1 Травня, 14, м. Гола Пристань, Херсонська область) через виконавчий комітет Голопристанської міської ради Херсонської області (код ЄДРПОУ 04059929, вул. 1 Травня, 14, м. Гола Пристань, Херсонська область) 407 435 (чотириста сім тисяч чотириста тридцять п'ять) грн. 94 коп. заборгованості зі сплати орендної плати за користування земельною ділянкою за договором оренди землі від 03.04.2012."

Позивачем надано для залучення до матеріалів справи лист від 18.05.2018 № 02-22/63, в якому виконавчий комітет Голопристанської міської ради повідомляє, що Голопристанська міська рада не має рахунків для здійснення фінансової діяльності, тому розпорядником коштів місцевого бюджету є виконавчий комітет.

Відповідач - ТОВ "Голопристанське автотранспортне підприємство № 16540" подало відзив на позовну заяву, в якому позовні вимоги не визнає, посилаючись на те, що прокурор визначив позивачем у справі Голопристанську міську раду, зазначивши код ЄДРПОУ 04059929, однак в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за цим кодом зареєстровано зовсім іншу юридичну особу - виконавчий комітет Голопристанської міської ради, тому виникає питання в чиїх же інтересах прокурор звернувся до суду з позовом.

Крім того, відповідач зазначає, що пунктом 9 договору оренди від 03.04.2012 визначено орендну плату в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки землі.

Однак, рішенням господарського суду Херсонської області від 04.06.2015 у справі №923/273/14 внесено зміни до договору оренди, зокрема орендну плату визначено в розмірі 8% нормативної грошової оцінки землі в рік.

Відповідач доводить, що згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 17.01.2018 № 110880790 рішення суду від 04.06.2015 у справі № 923/273/14 зареєстровано 11.11.2016.

Таким чином, відповідач вважає, що відповідно до ст. 126 ЗК України, ч. 2 ст. 3 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" право позивача нараховувати орендну плату в розмірі 8% нормативної грошової оцінки землі в рік виникло з 11.11.2016 - з дня державної реєстрації рішення у справі № 923/273/14. Отже, відповідач переплатив позивачу орендну плату у 2015 році, тому розрахунок орендної плати позивача є невірним.

Крім того, відповідач звертає увагу на те, що позивач необґрунтовано в розрахунку орендної плати застосовував нормативну грошову оцінку землі у 2016 році 2599062,67 грн, у 2017 році - 2172245,21 грн, але зміни до договору оренди щодо зміни розміру нормативної грошової оцінки землі ні сторонами, ні рішенням суду не вносились.

Згідно з ст. 52 ГПК України у разі припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Приватне акціонерне товариство "Голопристанське автотранспортне підприємство №16540" код ЄДРПОУ 03119150 припинено, а його правонаступником є Товариство з обмеженою відповідальністю "Голопристанське автотранспортне підприємство № 16540" код ЄДРПОУ 03119150.

З огляду на викладене, Приватне акціонерне товариство "Голопристанське автотранспортне підприємство №16540" код ЄДРПОУ 03119150 підлягає заміні на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Голопристанське автотранспортне підприємство № 16540".

Прокурор просить відкласти розгляд справи для надання можливості підготувати відповідь на відзив.

При цьому, суд враховує наступне.

Відповідно до ст. 177 ГПК України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження має бути проведене протягом 60 днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на 30 днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Провадження у справі було відкрито ухвалою від 24.04.2018. З огляду на викладене, строк підготовчого провадження спливає 24.06.2018.

Відповідно до вимог ст. 161-168 ГПК України при розгляді справи судом в порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування у заявах, копії яких з доданими до них документами необхідно надсилати іншим учасникам справи одночасно з поданням до суду.

З огляду на визначені законом засади рівності учасників процесу перед законом і судом та змагальності (ст. 7, 13 ГПК України) усі учасники судового процесу повинні мати можливість ознайомитись з заявами (клопотаннями), повідомити свої доводи та можливі заперечення щодо них. З цією метою копії заяв (клопотань), які подаються до суду, мають одночасно бути направлені іншим учасникам справи з наданням суду доказів такого направлення.

Отже, ненадання можливості прокурору підготувати відповідь на відзив, може порушити принципи змагальності та рівності учасників судового процесу перед законом і судом, що передбачені ст.ст. 7, 13 ГПК України.

Суд, враховуючи клопотання прокурора, продовжує строк підготовчого провадження. Дата наступного судового засідання визначається з урахуванням строку щорічної планової відпустки судді.

Керуючись ст.ст. 52, 177, 182, 183, 234 ГПК України, суд,

ухвалив:

1. Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

2. Відкласти розгляд справи у підготовчому засіданні на 17 липня 2018 року о 14:00 за адресою: м. Херсон, вул. Театральна, 18, зал судових засідань № 211

3. Замінити Приватне акціонерне товариство "Голопристанське автотранспортне підприємство № 16540" (код ЄДРПОУ 03119150) на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Голопристанське автотранспортне підприємство № 16540" (місцезнаходження 75600, Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Депутатська (колишня вул. Дзержинського), 32, код ЄДРПОУ 03119150).

4. Запропонувати прокурору та позивачу до 01.07.2018р. подати до суду відповідь на відзив (ст. 166 ГПК України) з доказами направлення її відповідачу.

5. Запропонувати відповідачу до 01.07.2018р. подати до суду заперечення на відповідь (ст. 167 ГПК України) з доказами направлення їх прокурору та позивачу.

6. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає (ст. 255 ГПК України).

Суддя Т.Г. Пінтеліна

Роз'яснити учасникам справи , що відповідно до ст. 42 та 46 ГПК України:

Учасники справи мають право:

ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;

оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;

користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Учасники справи зобов'язані:

виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;

сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи;

з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою;

подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;

надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;

виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;

виконувати інші процесуальні обов'язки, визначені законом або судом.

У випадку невиконання учасником справи його обов'язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

Якщо цим Кодексом передбачено обов'язок учасника справи надсилати копії документів іншим учасникам справи, такі документи можуть направлятися вказаним особам з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в електронній формі, крім випадків, коли інший учасник не має офіційної електронної адреси.

Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника).

Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника).

Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу, мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.

Сторони користуються рівними процесуальними правами.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 42 цього Кодексу:

позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу;

позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження;

відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом.

До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п'ять днів до початку першого судового засідання у справі.

У разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі.

Суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Роз'яснити учасникам справи про обов'язок, у випадку невиконання зазначених вимог, повідомити суд про причини.

Роз'яснити учасникам справи , що відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами;

Звернути увагу учасників справи на те, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд, в порядку застосування заходів процесуального примусу, може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Учасники справи мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1.Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2.Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі.

Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в заявці.

Дата ухвалення рішення 21.05.2018
Оприлюднено 23.05.2018

Судовий реєстр по справі 923/291/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 13.05.2019 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.04.2019 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.03.2019 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 11.03.2019 Господарський суд Херсонської області Господарське
Постанова від 14.12.2018 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.11.2018 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.10.2018 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.09.2018 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.09.2018 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.09.2018 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.05.2018 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 10.05.2018 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 24.04.2018 Господарський суд Херсонської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 923/291/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону