ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2018 Справа № 904/1965/18

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши матеріали справи

за заявою ліквідатора особа_1 з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАПРОМ ЛТД"

до боржника особа_1 з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАПРОМ ЛТД" (49064, м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, 62; ЄДРПОУ 39423441)

про визнання банкрутом

Представники:

від боржника ліквідатор ОСОБА_2 особисто

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство особа_1 з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАПРОМ ЛТД" (49064, м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, 62; ЄДРПОУ 39423441) порушено ухвалою господарського суду 16.05.2018 відповідно до процедури, передбаченої статтею 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Підставою для звернення до суду із заявою про порушення провадження у справі є встановлена під час роботи голови ліквідаційної комісії недостатність вартості майнових активів боржника для задоволення вимог кредиторів.

Згідно частини першої статті 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Обов'язковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України.

Таким чином, враховуючи вищезазначені вимоги Закону, необхідними передумовами для звернення із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника у порядку статті 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" є дотримання вимог цивільного та господарського законодавства щодо добровільної ліквідації юридичної особи.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину постанови.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення ліквідатора особа_1 з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАПРОМ ЛТД", господарський суд встановив наступне.

Згідно з частиною першою статті 110 Цивільного кодексу України юридична особа ліквідується за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі, у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягнення мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.

Учасником підприємства боржника 07.12.17р. особа_1 з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАПРОМ ЛТД" (49064, м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, 62; ЄДРПОУ 39423441) прийнято рішення про припинення діяльності підприємства шляхом ліквідації та призначено ліквідатором ОСОБА_3

Рішенням загальних зборів учасників від 06.03.18р. припинені повноваження ліквідатора ОСОБА_3 та призначено нового ліквідатора боржника ОСОБА_2

На виконання вимог статті 105 Цивільного кодексу України, ліквідатор боржника письмово повідомив орган, що здійснює державну реєстрацію про припинення особа_1 з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАПРОМ ЛТД" (49064, м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, 62; ЄДРПОУ 39423441).

У відповідності до статті 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряється і документально підтверджується їх наявність, стан і оцінка. Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно з законодавством. Згідно пункту 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. № 419, проведення інвентаризації обов'язкове у разі ліквідації підприємства.

Згідно частини 8 статті 111 Цивільного кодексу України ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результатів їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

На виконання вимог частини першої статті 111 Цивільного кодексу України, за результатами розгляду пред'явлених кредиторських вимог до боржника, проведеної інвентаризації активів і зобов'язань, складено проміжний ліквідаційний баланс особа_1 з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАПРОМ ЛТД" (49064, м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, 62; ЄДРПОУ 39423441), станом на 15.03.18р.

З проміжного ліквідаційного балансу боржника, складеного станом на 15.03.18р., протоколом (рішенням) № 07/03 від 15.03.18р. проміжний ліквідаційний баланс затверджено власником особа_1 з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАПРОМ ЛТД" (49064, м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, 62; ЄДРПОУ 39423441). Згідно цього балансу кредиторська заборгованість становить 1 250 000,00 грн.; дебіторська заборгованість - 49 000,00 грн., основні засоби, товарно - матеріальні цінності, нематеріальні активи та грошові кошти - відсутні.

Таким чином, згідно поданих документів господарським судом встановлено, що вартості майна боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів, при цьому до звернення ліквідатора до господарського суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника, було дотримано вимоги цивільного та господарського законодавства щодо добровільної ліквідації юридичної особи.

Відповідно до положень ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. Обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого. Вирішення питання щодо визнання боржника банкрутом здійснюється в судовому засіданні, що проводиться не пізніше чотирнадцяти днів після порушення провадження у справі в загальному порядку, визначеному цим Законом.

Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

Враховуючи викладене, господарський суд прийшов до висновку про необхідність визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури строком на 4 місяці.

Крім того, ліквідатора слід зобов'язати надати для доручення до справи реєстр вимог кредиторів, який буде розглянуто у судовому засіданні.

Вирішуючи питання щодо призначення ліквідатора банкрута встановлено наступне.

Ухвалою суду від 10.05.18р. автоматизованою системою було визначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво № 883 від 15.05.13р.), цією ж ухвалою було зобов'язано арбітражного керуючого ОСОБА_4 - надати суду заяву на участь у даній справі, свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), договір страхування ризиків діяльності арбітражного керуючого, відомості щодо організаційних та технічних можливостей виконувати обов'язки ліквідатора та інші обставини, які свідчать про здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Законом обов'язки.

15.05.18р. до суду арбітражним керуючим ОСОБА_4 було подано заяву на участь у справі про банкрутство.

Розглянувши заяву - згоду арбітражного керуючого ОСОБА_4, господарським судом встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 110 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) укладає із страховиком договір страхування професійних ризиків арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) за шкоду, заподіяну внаслідок неумисних дій або помилки під час здійснення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Страхування професійних ризиків арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) здійснюється арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) протягом трьох робочих днів з дня внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України запису про надання йому права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) без договору страхування ризиків його діяльності забороняється.

Як встановлено судом, до своєї заяви - згоди арбітражний керуючий ОСОБА_4 в супереч вимогам ч. 2 ст. 110 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не надав договір страхування професійних ризиків арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), а тому господарський суд вирішив кандидатуру арбітражного керуючого ОСОБА_4 відхилити.

Пунктом 4.23 Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство визначено, що у разі коли від арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою, надійшла заява про відмову від участі у справі про банкрутство або не надійшла заява про участь у такій справі в установлений господарськім судом строк, господарський суд призначає арбітражного керуючого із вчиненням повторного запиту до автоматизованої системи в порядку, визначеному цим Положенням.

10 березня 2017 року окружний адміністративний суд міста Києва постановою у справі № 826/15384/16 визнав незаконними та нечинними положення Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 14.07.2016 № 8, яким затверджене Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство зокрема в частині пункту 4.23. - у разі коли від арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою, надійшла заява про відмову від участі у справі про банкрутство або не надійшла заява про участь у такій справі в установлений господарським судом строк, господарський суд призначає арбітражного керуючого із вчиненням повторного запиту до автоматизованої системи в порядку, визначеному цим Положенням, яка набрала законної сили.

З огляду на викладене вище, зазначене положення не відповідає нормам Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання йо банкрутом» , оскільки статтею 114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» , встановлено, що у разі якщо від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), визначеного автоматизованою системою, не надійшла заява про згоду стати розпорядником майна в цій справі, то розпорядника майна призначає суд без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України (дана правова позиція викладена в постанові Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 24.05.2017 року по справі № 904/3671/15).

Разом з цим, загальними зборами учасників від 06.03.18р. припинені повноваження ліквідатора ОСОБА_3 та призначено нового ліквідатора боржника ОСОБА_2, який має свідоцтво арбітражного керуючого № 195 від 31.01.13р., договір страхування професійних ризиків арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) № 33.0003986.03 від 16.01.18р., має офіс в м. Дніпрі оснащений всією необхідною офісною технікою, не є заінтересованою особою відносно боржника, має досвід та навички для проведення ліквідаційної процедури.

Враховуючи особливості провадження у справі про банкрутство за статтею 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» , господарський суд не позбавлений можливості відхилити визначену автоматизованою системою відбору арбітражних керуючих кандидатуру арбітражного керуючого та призначити ліквідатором боржника, що ліквідується власником, особу, яка виконувала повноваження голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) в досудовому порядку, виходячи з власної оцінки кандидатур та обставин справи (дана правова позиція викладена в постанові Вищого господарського суду України від 03.11.2015 року по справі № 904/4815/15).

За встановлених обставин справи, наведених положень законодавства, суд вважає за можливе призначити ліквідатором ТОВ "АЛЬФАПРОМ ЛТД" ОСОБА_2 (адреса проживання: 49000, АДРЕСА_1; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1).

Керуючись ст.ст. 37, 38, 40, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Визнати особа_1 з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАПРОМ ЛТД" (49064, м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, 62; ЄДРПОУ 39423441) - банкрутом.

Відкрити ліквідаційну процедуру у справі строком на 4 місяці.

Ліквідатором ТОВ "АЛЬФАПРОМ ЛТД" призначити ОСОБА_2 (адреса проживання: 49000, АДРЕСА_1; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1).

Кандидатуру арбітражного керуючого ОСОБА_4 - відхилити.

З метою виявлення кредиторів банкрута в порядку ч. 3, 4 ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" оприлюднити господарським судом Дніпропетровської області повідомлення про визнання особа_1 з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАПРОМ ЛТД" (49064, м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, 62; ЄДРПОУ 39423441) банкрутом на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет.

Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом.

Заявлення кредиторських вимог в обов'язковому порядку здійснюється кредиторами до господарського суду Дніпропетровської області зі сплатою судового збору відповідно до вимог Закону України „Про судовий збір» та ліквідатору в порядку ст.. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Після закінчення строку для подання кредиторських вимог, зобов'язати ліквідатора надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку п. 5 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» , скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів.

- у строк до 26.06.2018р. подати на затвердження до господарського суду реєстру вимог кредиторів.

Призначити судове засідання для розгляду реєстру вимог кредиторів на 26.06.2018р. о 10:00 , яке відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області, зал судового засідання № 2-201.

Явку ліквідатора, представників кредиторів у судове засідання визнати обов'язковим.

- заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 37-48 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

- кожного першого числа наступного місяця ліквідатор повинен надати господарському суду Дніпропетровської області звіт про проведені дії в ліквідаційній процедурі з документами, які підтверджують проведення цих дій в ліквідаційній процедурі.

- подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс та документи, які підтверджують проведення ліквідаційної процедури за десять днів до закінчення строку ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

- господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

- строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;

- у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

- продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом;

- скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

- вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

- виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом.

- з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Копію постанови надіслати: боржнику, ліквідатору, Новокодацькому ВДВС міста Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради , ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя ОСОБА_5

Дата ухвалення рішення 23.05.2018
Зареєстровано 24.05.2018
Оприлюднено 24.05.2018

Судовий реєстр по справі 904/1965/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.09.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 31.08.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.06.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.06.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 23.05.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 16.05.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 10.05.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону