ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

26.06.2018м. ДніпроСправа № 904/1965/18

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитор : Товариство з обмеженою відповідальністю "Континент-Престиж", смт. Слобожанське Дніпропетровська область

Боржник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАПРОМ ЛТД" (49064, м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, 62; ЄДРПОУ 39423441)

про визнання банкрутом

Представники:

від боржника ліквідатор ОСОБА_1 особисто

від ТОВ "Континент-Престиж" представник ОСОБА_2 дов. № б/н від 12.06.18р.

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 23.05.2018р. визнано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАПРОМ ЛТД" (49064, м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, 62; ЄДРПОУ 39423441) - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 4 місяці. Ліквідатором ТОВ "АЛЬФАПРОМ ЛТД" призначено ОСОБА_1 (адреса проживання: 49000, АДРЕСА_1; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1). Призначено судове засідання для розгляду реєстру вимог кредиторів на 26.06.2018р. о 10:00.

23.05.18р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАПРОМ ЛТД" (49064, м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, 62; ЄДРПОУ 39423441) банкрутом, за № 51514.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а саме найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом; найменування господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство; дату прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію).

Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом.

Згідно абз. 2, 3 ч. 6 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

До суду звернувся наступний кредитор з заявою з грошовими вимогами до боржника:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Континент-Престиж" на суму 1 250 000,00 грн. та 3 524,00 грн. судовий збір.

25.06.18р. ліквідатором надано до суду клопотання до якого додано реєстр вимог кредиторів. Судом реєстр прийнятий до розгляду.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Дослідивши матеріали кредиторських вимог вищезазначених кредиторів, заслухавши присутніх представників учасників провадження у справі про банкрутство, суд встановив наступне:

- ТОВ "Континент-Престиж" звернулось до суду з грошовими вимогами до боржника на суму 1 250 000,00 грн.

Суд розглянувши грошові вимоги ТОВ "Континент-Престиж" встановив наступне.

16.12.2016р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Континент-Престиж" (Виконавець) та товариством з обмеженою відповідальністю АЛЬФАПРОМ ЛТД (Замовник) підписано Договір про надання інформативно-консультативних послуг № 100587 (далі - Договір послуг).

Відповідно до умов договору, а саме п.1.1 Договору послуг передбачено, що Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, дає завдання, а Виконавець зобов'язується відповідно до завдання Замовника надавати йому за плату інформаційно-консультаційні послуги, пов'язані з веденням господарської діяльності підприємства Замовника.

В п. 4.1. Договору зазначено, що узгоджена вартість наданих послуг зазначається в актах про надання послуг.

У п.6.1. зазначено, що Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.10.2017 року. Пунктом 6.2 Договору послуг передбачає, що закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. У пункті 6.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

ТОВ "Континент-Престиж" виконало умови Договору перед ТОВ "АЛЬФАПРОМ ЛТД" , та надало інформаційно - консультаційні послуги.

ТОВ "АЛЬФАПРОМ ЛТД" до наданих ТОВ "Континент-Престиж" інформаційно - консультаційних послуг жодних заперечень та зауважень не було, про що свідчить підписаний з обох сторін акт № МП-01/18-09 про надання інформаційно-консультаційних послуг, загальна сума якого становила 1 250 000,00 грн. Даний акт підписано уповноваженими особами сторін Договору послуг, форма акту відповідає вимогам законодавства України до первинної звітності.

Однак, в порушення взятих на себе зобов'язань з боку ТОВ "АЛЬФАПРОМ ЛТД" , грошові кошти сплачено не було.

Статтею 193 Господарського кодексу України передбачено, що - суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно ч. 1 ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Таким чином, сума заборгованості ТОВ "АЛЬФАПРОМ ЛТД" перед ТОВ "Континент-Престиж", що підлягає сплаті у відповідності до Договору про надання інформативно-консультативних послуг № 100587 складає 1 250 000,00 грн.

Отже суд, вважає, що ліквідатором правомірно визнано та внесено грошові вимоги ТОВ "Континент-Престиж" до реєстру вимог кредиторів.

Враховуючи вищезазначене, господарський суд вирішив, визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Континент-Престиж" у сумі 3 524,00 грн. (1 черга задоволення); 1 250 000,00 грн. (4 черга задоволення).

Таким чином, господарський суд вважає за необхідне затвердити реєстр вимог кредиторів ТОВ "АЛЬФАПРОМ ЛТД" з вимогами наступного кредитора:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Континент-Престиж" у сумі 3 524,00 грн. (1 черга задоволення); 1 250 000,00 грн. (4 черга задоволення).

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться ліквідатором до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів.

Керуючись ст.ст. 1, 23, 25, 38, 40, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Континент-Престиж" у сумі 3 524,00 грн. (1 черга задоволення); 1 250 000,00 грн. (4 черга задоволення).

Затвердити реєстр вимог кредиторів ТОВ "АЛЬФАПРОМ ЛТД" з вимогами наступного кредитора:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Континент-Престиж" у сумі 3 524,00 грн. (1 черга задоволення); 1 250 000,00 грн. (4 черга задоволення).

Зобов'язати ліквідатора - після закінчення ліквідаційної процедури надати суду звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк з дня її підписання до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Копію ухвали надіслати ліквідатору, кредитору.

Суддя ОСОБА_3

Дата ухвалення рішення 26.06.2018
Зареєстровано 26.06.2018
Оприлюднено 26.06.2018

Судовий реєстр по справі 904/1965/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.09.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 31.08.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.06.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.06.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 23.05.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 16.05.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 10.05.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону