ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 344/3576/18

Провадження № 4-с/344/66/18

У Х В А Л А

21 червня 2018 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючої-судді: ОСОБА_1

секретаря: Кріцак Г.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «ТВА» , заінтересовані особи: державний виконавець Першого відділу ДВС міста Чернівці ГТУЮ у Чернівецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_3 про визнання неправомірною та скасування постанови від 26.01.2018 року про відкриття виконавчого провадження №55588781 з виконання виконавчого листа №344/9115/13-ц про стягнення заборгованості; зобов»язання повернути виконавчий документ стягувачу без прийняття до виконання,-

В С Т А Н О В И В :

Директор ТОВ «Телерадіокомпанія «ТВА» звернувся в суд із скаргою, згідно якої просив визнати неправомірною та скасувати постанову від 26.01.2018 року про відкриття виконавчого провадження №55588781 з виконання виконавчого листа №344/9115/13-ц про стягнення заборгованості; зобов»яти повернути виконавчий документ стягувачу без прийняття до виконання, мотивуючи тим, що рішенням Івано-Франківського міського суду від 05.09.2013 року стягнуто з ТОВ «Телерадіокомпанія «ТВА» на корсить ОСОБА_3 кошти в розмірі 77 000,00 грн. та судового збору в розмірі 770,00 грн. На виконання вищезаначеного рішення Івано-Франківським міським судом 07.11.2013 року було видано виконавчий лист, який 05.10.2015 року постановою старшого державного виконавця ВПВР УДВС ГУЮ в Чернівецькій області Бушкевич А.В. вищевказаний виконавчий лист повернуто стягувачу у відповідності до п.2 ч.1 ст. 47 ЗУ «Про виконавче провадження» . Однак, 26.01.2018 року державним виконавцем Першого відділу ДВС міста Чернівці ГТУЮ у Чернівецькій області ОСОБА_2 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №55588781 з виконання виконавчого листа №344/9115/2013 виданого 07.11.2013 року. 16.03.2018 року державний виконавець Савка М.С. прийшов за адресою місцезнаходження Товариства та повідомив про відкриття виконавчого провадження. Скаржник вважає вказану постанову такою, що підлягає до скасування, оскільки, стягувачем пропущено строк пред»явлення виконавчого документа до виконання, оскільки, виконавчий лист може бути пред»явлений до виконання протягом року. Згідно постанови про повернення виконавчого документа стягувачеві від 05.10.2015 року виконавчий документ може бути повторно пред»явлений для виконання в строк до 05.10.2016 року. Крім цього, постанова про відкриття виконавчого провадження не відповідає вимогам п.7 розділу 1 Інструкції з організації примусового виконання рішень. На підставі вищенаведеного просив визнати неправомірною та скасувати постанову від 26.01.2018 року про відкриття виконавчого провадження №55588781 з виконання виконавчого листа №344/9115/13-ц про стягнення заборгованості; зобов»язати повернути виконавчий документ стягувачу без прийняття до виконання.

Представник скаржника в судовому засіданні 26.04.2018 року вимоги скарги підтримав в повному обсязі, просив задоволити з підстав наведених у скарзі.

Державний виконавець Першого відділу ДВС міста Чернівці ГТУЮ у Чернівецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_3 в судове засідання не з явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином (а.с.59-62).

Дослідивши матеріали скарги, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються вимоги скарги та заперечення на них, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, застосувавши до спірних правовідносин відповідні норми матеріального та процесуального права, встановив наступні фактичні обставини та відповідні їм правовідносини.

Згідно ст. 124 Конституції України, судові рішення ухвалюються судами від імені України і є обов'язковими для виконання на всій території України.

Обов'язковість рішення суду як однієї з засад судочинства також встановлена нормами Конституції України, які є нормами прямої дії. Недотримання цього принципу порушує правовий порядок, встановлений державою.

Ч. 1 ст. 18 ЦПК України передбачає, що судові рішення, що набрали законної сили, обов'язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, визначає Закон України Про виконавче провадження .

Згідно ст. 18 Закону України Про виконавче провадження (в редакції чинній на час винесення оскаржуваної постанови), виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Рішенням Івано-Франківського міського суду від 05.09.2013 року позов ОСОБА_3 до Товариства з обмеженою відповідальність Телерадіокомпанія ТВА про стягнення грошових коштів задоволено. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ТВА , місцезнаходження якої: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 107-А, офіс 8, ідентифікаційний код - 14260868, на користь ОСОБА_3, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, кошти у розмірі 77 000 (сімдесят сім тисяч) грн. та судовий збір у розмірі 770 (сімсот сімдесят)грн. (а.с.17, 18).

На виконання вищезазначеного рішення суду, 07.11.2013 року Івано-Франківським міським судом було видано виконавчий лист.

Постановою старшого державного виконавця ВПВР УДВС ГУЮ в Чернівецькій області Бушкевич А.В. від 05.10.2015 року вищевказаний виконавчий лист повернуто стягувачу на підставі п.2 ч.1 ст. 47, ст. 50 ЗУ «Про виконавче провадження» . Згідно постанови, встановлено, що майна, на яке можливо звернути стягнення ТзОВ Телерадіокомпанія ТВА не виявлено. З рахунків боржника частково стягнуто борг в сумі 1 582,41 грн. Перераховано стягувачу 1 364,43 грн. (платіжне доручення 1 212 від 30.04.2015 року). Припинено чинність арешту майна боржника та скасовано інші заходи примусового виконання рішення. Виконавчий документ може бути повторно пред»явлений до виконання в строк до 05.10.2016 року (а.с.5).

Як вбачається із матеріалів справи, а саме наданих копій матеріалів виконавчого провадження №55588781, 19.01.2018 року стягувач ОСОБА_3 звернувся до в.о. начальника 1-го БДВС м.Чернівці ГТУЮ у Чернівецькій області ОСОБА_4 із заявою про прийняття до виконання виконавчого листа №344/9115/2013 від 07.11.2013 року виданого Івано-Франкісвським міським судом про стягнення з ТОВ «ТВА» на його користь (а.с.54).

26.01.2018 року державним виконавцем Першого відділу ДВС міста Чернівці ГТУЮ у Чернівецькій області ОСОБА_2 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №55588781 з виконання виконавчого листа №344/9115/2013 виданого 07.11.2013 року Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області про стягнення заборгованості з ТОВ «Телерадіокомпанія «ТВА» на користь ОСОБА_3 (а.с.6).

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України Про виконавче провадження (в редакції чинній на час винесення оскаржуваної постанови) виконавець розпочинає примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа, зазначеного у статті 3 цього Закону за заявою стягувача про примусове виконання рішення.

Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов'язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. У постанові про відкриття виконавчого провадження за рішенням, примусове виконання якого передбачає справляння виконавчого збору, державний виконавець зазначає про стягнення з боржника виконавчого збору в розмірі, встановленому статтею 27 цього Закону (ч.5 ст. 26 ЗУ «Про виконавче провадження» (в редакції чинній на час винесення оскаржуваної постанови)).

Відповідно до п. 2 ч.4 ст. 4 ЗУ «Про виконавче провадження» виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред'явлення, якщо пропущено встановлений законом строк пред'явлення виконавчого документа до виконання.

Згідно наданих суду матеріалів скарги вбачається, що постановою старшого державного виконавця ВПВР УДВС ГУЮ в Чернівецькій області Бушкевич А.В. від 05.10.2015 року виконавчий документ може бути повторно пред»явлений до виконання в строк до 05.10.2016 року, а стягувач ОСОБА_3 із заявою про прийняття до виконання виконавчого листа №344/9115/2013 від 07.11.2013 року звернувся до в.о. начальника 1-го БДВС м.Чернівці ГТУЮ у Чернівецькій області ОСОБА_4 тільки 19.01.2018 року.

Жодних доказів, поновлення ОСОБА_3 строку звернення до Першого відділу ДВС міста Чернівці ГТУЮ у Чернівецькій області із заявою про прийняття до виконання виконавчого листа у матеріалах справи немає.

Крім цього, згідно п. 7 розділу І Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 02.04.2012 № 512/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 29.09.2016 № 2832/5) постанова як окремий документ містить такі обов'язкові реквізити: номер виконавчого провадження; вступну частину із зазначенням: назви постанови, дати видачі постанови та місця її винесення; найменування органу державної виконавчої служби, прізвища, імені та по батькові державного виконавця, який виніс постанову або прізвища, імені та по батькові приватного виконавця, який виніс постанову, найменування виконавчого округу, в якому він здійснює діяльність; назви виконавчого документа, коли та ким виданий, резолютивної частини документа (далі - реквізити виконавчого документа); за зведеним виконавчим провадженням - прізвища, імені та по батькові боржника - фізичної особи, повного найменування боржника - юридичної особи та дати об'єднання виконавчих проваджень у зведене; мотивувальну частину із зазначенням мотивів, з яких виконавець прийняв відповідне рішення (дійшов певних висновків), і посилання на норму закону, на підставі якого винесено постанову; резолютивну частину із зазначенням: прийнятого виконавцем рішення; строку і порядку оскарження постанови. До постанов можуть вноситись також інші відомості, визначені Законом, цією Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами.

Як вбачається, в оскаржуваній постанові не зазначено резолютивної частини рішення із визначенням суми, яка підлягає до стягнення та не вказано з яких підстав вона винесена, а саме не мотивовано щодо поновлення строку пред»явлення до довиконання виконавчого документа.

Однак, старший державний виконавець ВПВР УДВС ГУЮ в Чернівецькій області Бушкевич А.В. вирішуючи питання відкриття виконавчого провадження на положення Закону України Про виконавче провадження уваги не звернув, та виніс постанову про відкриття виконавчого провадження від 26.01.2018 року, яка в силу її невідповідності нормам матеріального права підлягає скасуванню.

Відповідно до статті 447 ЦПК України сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їхні права чи свободи.

У разі встановлення обґрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов'язує державного виконавця або іншу посадову особу органу державної виконавчої служби, приватного виконавця усунути порушення (поновити порушене право заявника) (ч.2 ст. 451 ЦПК України).

Дослідивши матеріали справи, перевіривши чи діяв державний виконавець відповідно до вимог Закону України Про виконавче провадження , у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для вчинення дії; безсторонньо; добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямована ця дія; своєчасно, тобто протягом розумного строку, суд вважає що постанова від 26.01.2018 року у ВП №55588781 винесена з порушенням закону, у зв'язку із чим слід усунути порушення шляхом визнання дій державного виконавця при її винесенні неправомірними та скасування вказаної постанови.

Щодо вимоги скарги про зобов»язання повернути виконавчий документ стягувачу без прийняття до виконання, то вона є безпідставною, оскільки прямо випливає із вимоги про скасування постанови від 26.01.2018 року про відкриття виконавчого провадження №55588781 з виконання виконавчого листа №344/9115/13-ц про стягнення заборгованості, а тому не потребує винесення судового рішення.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає подана скарга підлягає до часткового задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до статті 124 Конституції України, Закону України Про виконавче провадження , керуючись статтями 447, 451, 260 Цивільного процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «ТВА» , заінтересовані особи: державний виконавець Першого відділу ДВС міста Чернівці ГТУЮ у Чернівецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_3 про визнання неправомірною та скасування постанови від 26.01.2018 року про відкриття виконавчого провадження №55588781 з виконання виконавчого листа №344/9115/13-ц про стягнення заборгованості; зобов»язання повернути виконавчий документ стягувачу без прийняття до виконання - задоволити частково.

Визнати неправомірними дії державного виконавця Першого відділу ДВС міста Чернівці ГТУЮ у Чернівецькій області ОСОБА_2 щодо винесення 26.01.2018 року постанови про відкриття виконавчого провадження №55588781 з виконання виконавчого листа №344/9115/13-ц про стягнення заборгованості.

Скасувати постанову державного виконавця Першого відділу ДВС міста Чернівці ГТУЮ у Чернівецькій області ОСОБА_2 про відкриття виконавчого провадження від 26.01.2018 року, виконавче провадження №55588781 з примусового виконання виконавчого листа №344/9115/13-ц виданого 07.11.2013 року Івано-Франківським міським судом про: стягнення заборгованості з ТОВ «Телерадіокомпанія «ТВА» на користь ОСОБА_3.

В задоволенні решти вимог скарги - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги.

Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя Пастернак І.А.

Зареєстровано 26.06.2018
Оприлюднено 26.06.2018
Дата набрання законної сили 21.06.2018

Судовий реєстр по справі 344/3576/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.08.2019 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 25.06.2019 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Постанова від 10.04.2019 Івано-Франківський апеляційний суд Цивільне
Постанова від 10.04.2019 Івано-Франківський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 01.04.2019 Івано-Франківський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 25.03.2019 Івано-Франківський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 14.03.2019 Івано-Франківський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 21.06.2018 Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області Цивільне
Ухвала від 22.03.2018 Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону