ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

РІШЕННЯ

Справа № 727/3979/18

Провадження № 2/727/1022/18

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючої судді Чебан В.М.

при секретарі Меренчук Р.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ТВА про стягнення індексу інфляції та трьох процентів річних за весь час прострочення , -

В С Т А Н О В И В:

Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом про стягнення індексу інфляції та трьох процентів річних за весь час прострочення до відповідача ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ТВА . Свої позовні вимоги обґрунтовує тим, що згідно рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області по справі за № 344/9113/13-ц від 05 вересня 2013 року було вирішено стягнути з ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ТВА , що знаходиться за адресою: 58000, м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, буд.31 на користь ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1) кошти у розмірі 77 000,00 грн.

На підставі даного рішення був виданий виконавчий лист Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 07.11.2013 року щодо стягнення з ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ТВА на користь ОСОБА_1 суми коштів у розмірі 77 000,00 грн. та судового збору у розмірі 770 грн.

Позивач вказує, що по даному виконавчому провадженні із боржника виконавчою службою було стягнуто та перераховано на його рахунок 1364,43 грн., про що позивачу стало відомо 05.10.2015 року. Отже, сума фактично невідшкодованих позивачу коштів станом на 05.10.2015 року становила 76405,57 грн.

Позивач посилається на частину 2 статті 625 ЦК України, яка передбачає, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Таким чином, позивач вважає, що згідно вищевказаних норм Закону, відповідач зобов'язаний сплатити йому суму індексу інфляції за весь час прострочення у розмірі 39 652,26 грн., а також 3 проценти річних від простроченої суми у розмірі 6 895.00 грн., а всього 46547,26 грн.

На основі викладеного, позивач просить суд стягнути з відповідача на його користь суму інфляційних втрат у розмірі 39652,26 грн. та три проценти річних у сумі 6895,00 грн., а також судовий збір в сумі 704,80 грн.

Позивач в судове засідання не з'явився, однак спрямував до суду заяву, згідно якої просить справу розглянути у його відсутність, визнає суму інфляційних, вказану у відзиві відповідача на позов та просить не фіксувати судове засідання технічними засобами.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлявся судом про дату, час та місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 2 ст.247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється. У зв'язку з цим, на підставі ст.247 ЦПК України, суд вважає за можливе розглянути справу без фіксування судового процесу.

Суд, заслухавши пояснення сторін, дослідивши письмові матеріали справи, вважає, що позов підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що згідно рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області по справі за №344/9115/13-ц від 05 вересня 2013 року було вирішено стягнути з ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ТВА , що знаходиться за адресою: 58000, м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, буд.31 на користь ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1) кошти у розмірі 77 000,00 грн. (а.с.6-7). Вказане рішення суду набрало законної сили 24.10.2013 року (а.с.8).

При цьому, відповідно до вимог ч.4 ст.82 ЦПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

На підставі даного рішення був виданий виконавчий лист Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 07.11.2013 року щодо стягнення з ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ТВА на користь ОСОБА_1 суми коштів у розмірі 77 000,00 грн. та судового збору у розмірі 770 грн. (а.с.8-9).

Як вбачається з вказаного виконавчого листа (а.с.9) на користь позивача було стягнуто кошти в сумі 1364,43 грн., при цьому, сума фактично невідшкодованих позивачу коштів станом на 05.10.2015 року становила 76405,57 грн.

З огляду на наведене, суд вважає доведеним факт наявності заборгованості відповідача перед позивачем на загальну суму 76405,57 грн.

Відповідно до ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк ( термін).

На підставі ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно з ч. 1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ч.2 ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Разом з тим, при визначенні остаточного розміру суми заборгованості по інфляційних втратах, суд виходить з того, що позивач в ході розгляду справи погодився з розрахунком інфляційних, наданих суду представником відповідача, що також підтверджується відповідною заявою позивача.

Відносно цих вимог закону судом встановлено, що сума інфляційних витрат за період з 20.04.2015 року по 05.10.2015 року, враховуючи сукупний індекс інфляції за даний період в розмірі 1,031 та суми боргу - 77770,00 гривень становить 2401,35 гривень.

Три відсотки річних від вказаної суми за період з 20.04.2015 року по 05.10.2015 року розраховується за формулою: 17560 *3%/365*168 та становить 1074,00 грн.

Також, сума інфляційних витрат за період з 06.10.2015 року по 20.04.2018 року враховуючи сукупний індекс інфляції за даний період в розмірі 1,326 та суми боргу - 76405,00 гривень становить 24912,43 гривень.

Три відсотки річних від суми 76405,00 грн. за період з 06.10.2015 року по 20.04.2018 року розраховується за формулою: 76405 *3%/365*927 та становить 5821,00 грн.

Таким чином, загальний розмір заборгованості відповідача по інфляційних складає 27313,78 гривень та три відсотки річних за вказаний період складають 6895,00 гривень.

Відповідно до вимог ч.1 ст.77 ЦПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених статтею 78 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст.141 ЦПК України з відповідача слід також стягнути на користь позивача судовий збір пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі викладеного, суд вважає, що позовні вимоги підлягають до задоволення частково, а саме: з відповідача ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ТВА , слід стягнути на користь позивача ОСОБА_1 заборгованість у сумі 34208,78 грн., а також стягнути з відповідача на користь позивача судовий збір в сумі 704,80 грн.

Керуючись вимогами ст.ст.11, 15, 16, 526, 530, 625, 629, 1046, 1047, 1048, 1049 ЦК України, ст.ст.77, 141, 263, 265, 268, 273, 282, 284, 289 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ТВА про стягнення індексу інфляції та трьох процентів річних за весь час прострочення - задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ТВА , що знаходиться за адресою: 58000, м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, буд.31 (ЄДРПОУ 14260868) на користь ОСОБА_1, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1) суму інфляційних втрат у розмірі 27313,78 (двадцять сім тисяч триста тринадцять) гривень 78 (сімдесят вісім) копійок та три відсотки річних у розмірі 6895,00 (шість тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) гривень.

Стягнути з ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ТВА , що знаходиться за адресою: 58000, м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, буд.31 (ЄДРПОУ 14260868) на користь ОСОБА_1, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1) судовий збір в сумі 704,80 (сімсот чотири) гривні 80 (вісімдесят) копійок.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги. Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до апеляційного суду Чернівецької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом тридцяти днів з дня отримання копії цього рішення.

СУДДЯ:

Зареєстровано 27.06.2018
Оприлюднено 27.06.2018
Дата набрання законної сили 25.06.2018

Судовий реєстр по справі 727/3979/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.01.2019 Шевченківський районний суд м. Чернівців Цивільне
Ухвала від 29.01.2019 Шевченківський районний суд м. Чернівців Цивільне
Ухвала від 27.12.2018 Шевченківський районний суд м. Чернівців Цивільне
Ухвала від 27.11.2018 Шевченківський районний суд м. Чернівців Цивільне
Ухвала від 19.11.2018 Шевченківський районний суд м. Чернівців Цивільне
Ухвала від 12.11.2018 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Постанова від 04.10.2018 Апеляційний суд Чернівецької області Цивільне
Ухвала від 21.08.2018 Апеляційний суд Чернівецької області Цивільне
Ухвала від 07.08.2018 Апеляційний суд Чернівецької області Цивільне
Рішення від 25.06.2018 Шевченківський районний суд м. Чернівців Цивільне
Ухвала від 12.06.2018 Шевченківський районний суд м. Чернівців Цивільне
Ухвала від 21.05.2018 Шевченківський районний суд м. Чернівців Цивільне
Ухвала від 23.04.2018 Шевченківський районний суд м. Чернівців Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону