ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 ел.пошта : inbox@vn.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі (загальне)

"03" липня 2018 р. Cправа № 902/356/18

Суддя Господарського суду Вінницької області Лабунська Т.І., розглянувши матеріали

за позовом : товариства з обмеженою відповідальністю "НІКА ІМПОРТ", код ЄДРПОУ 38445485 (вул. 600-річчя, б.17, м. Вінниця, 21021) в особі арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_1 (вул. Миколи Оводова, 38. к. 304, м. Вінниця, 21050)

до : товариства з обмеженою відповідальністю "ГОЛДСТАР КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 40087726 (вул. Салютна, б.5-А, м. Київ, 04111)

про стягнення 61600,00 грн.

В С Т А Н О В И В :

02.07.2018 року до Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява № 02-18/32 від 25.06.2018 року товариства з обмеженою відповідальністю "НІКА ІМПОРТ" (далі по тексту - ТОВ "НІКА ІМПОРТ") в особі арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" (далі по тексту - ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ") про стягнення 61600,00 грн..

Позовні вимоги мотивовані невиконанням відповідачем договірних зобов"язань щодо оплати поставленого позивачем товару на суму 61600,00 грн..

Розглянувши матеріали позовної заяви судом встановлено, що позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.162 ГПК України; підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені ГПК України відсутні, а тому господарський суд на підставі викладеного визнав їх достатніми для відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч.ч. 1, 5 статті 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказного та позовного провадження (загального або спрощеного).

Аналіз приписів ГПК України дає підстави вважати, що заявлений позов підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження відповідно до глави 3 розділу ІІІ ГПК України.

В позовній заяві позивач клопоче про відстрочку або розстрочку сплати судового збору за звернення з вказаним позовом до суду до ухвалення судового рішення. Дане клопотання останній мотивує складним майновим становищем ТОВ "НІКА ІМПОРТ" та відсутністю коштів у банкрута.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України "Про судовий збір" суд, враховуючи майновий стан сторони може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі.

Беручи до уваги викладене та те, що ТОВ "НІКА ІМПОРТ" є банкрутом суд дійшов висновку про задоволення клопотання арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_1 про відстрочення сплати судового збору за звернення з вказаним позовом до суду до ухвалення судового рішення по даному спору.

З Бази даних "Діловодство спеціалізованого суду" вбачається, що Господарським судом Вінницької області здійснюється провадження у справі № 902/37/18 про банкрутство ТОВ "НІКА ІМПОРТ". Провадження у справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч.1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, ГПК України, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі по тексту - Закон про банкрутство), а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Частиною 6 ст.12 ГПК України передбачено, що господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

В пункті 8 ч.1 ст. 20 ГПК України та ч. 4 ст. 10 Закону про банкрутство закріплено, що суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника.

Така ж норма міститься в ч. 9 Інформаційного листа № 01-06/606/2013 від 28.03.2013 року "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 року №4212-VI).

Згідно абз.4 ч. 9 Інформаційного листа справи у відповідних спорах відносяться до виключної підсудності того господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство. Такі майнові спори, за винятком спорів боржника з кредиторами, які мають поточні вимоги до боржника (абзац четвертий частини восьмої статті 23 Закону), розглядаються та вирішуються господарським судом за правилами позовного провадження, передбаченими ГПК, з урахуванням особливостей, встановлених Законом, у межах провадження у справі про банкрутство.

За таких обставин, позовна заява ТОВ "НІКА ІМПОРТ" в особі арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_1 до ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" про стягнення 61600,00 грн. підлягає розгляду в межах справи № 902/37/18 про банкрутство ТОВ "НІКА ІМПОРТ" в порядку загального позовного провадження.

Згідно з приписами ст.181 ГПК України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

Суд, ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї документами дійшов висновку про те, що дані матеріали позовної заяви є належними для прийняття їх до розгляду та призначення підготовчого засідання на 24.07.2018 року.

Керуючись ч.1 ст. 3, ч.6 ст. 12, п.8 ч.1 ст. 20, ст. 60, ч.3 ст. 80, 162, 164, 165, 166, 171, 176, 177, 178, 232, 234, ч.2 ст. 235, 326 ГПК України, ст.ст. 2, 9, 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд -

У Х В А Л И В :

1. Відкрити провадження у справі № 902/356/18 за позовом ТОВ "НІКА ІМПОРТ" в особі арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_1 до ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" про стягнення 61600,00 грн..

2. Справа № 902/356/18 за позовом ТОВ "НІКА ІМПОРТ" в особі арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_1 до ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" про стягнення 61600,00 грн. підлягає розгляду в межах справи № 902/37/18 про банкрутство ТОВ "НІКА ІМПОРТ" в порядку загального позовного провадження.

3. Призначити у справі підготовче засідання на "24" липня 2018 року о 16:00 год. в приміщенні Господарського суду Вінницької області (вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, 3-й поверх).

4. Позивачу до підготовчого засідання надати суду оригінали документів, доданих до позовної заяви; інші докази в обгрунтування заявлених позовних вимог.

5. Відповідачу до 23.07.2018 року надати суду відзив на позовну заяву, витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6. Позивачу до 23.07.2018 року надати суду відповідь на відзив, докази надсилання його іншим учасникам справи.

7. Попередити сторін, що письмові докази подаються до суду в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (ст.91 ГПК України). В разі подання копії документу вона повинна бути засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства України (Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" або ін.). Відповідно до п.5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

8. Звернути увагу на те, що учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

9. У випадку невиконання учасником справи його обов'язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені ГПК України, зокрема може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

10. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/.

11. Відповідно до ч. 2 ст. 235 ГПК України ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

12. За приписами ч. 1 ст. 255 ГПК України ухвала про відкриття провадження у справі оскарженню не підлягає.

13. Копію ухвали суду надіслати згідно переліку рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

14. Повний текст ухвали суду складено та підписано - 03.07.2018 року.

Суддя Лабунська Т.І.

віддрук.прим.:

1. ТОВ "НІКА ІМПОРТ" (вул. 600-річчя, б.17, м. Вінниця, 21021);

2. Арбітражний керуючий (ліквідатор) ОСОБА_1 (вул. Миколи Оводова, 38. к. 304, м. Вінниця, 21050);

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" (вул. Салютна, б.5-А, м. Київ, 04111)

Дата ухвалення рішення 03.07.2018
Оприлюднено 04.07.2018

Судовий реєстр по справі 902/356/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 08.10.2018 Господарський суд Вінницької області Господарське
Судовий наказ від 08.10.2018 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 03.10.2018 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 03.10.2018 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 13.09.2018 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 03.09.2018 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 24.07.2018 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 03.07.2018 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 902/356/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону