ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

Іменем України

ПОСТАНОВА

08 серпня 2018 року м. Чернігів справа № 927/529/18

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка , розглянувши матеріали за заявою ліквідатора боржника БОРЖНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОК НЕОН" 14013, м. Чернігів, вул. Лизогуба, 13 14000, АДРЕСА_2 (адреса ліквідатора) про відкриття справи про банкрутство боржника, що ліквідується власником

Представник боржника в судове засідання не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю БРОК НЕОН (надалі - боржник) подана заява про відкриття провадження у справі про банкрутство на підставі ст. ст. 11, 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (надалі - Закон про банкрутство), яка ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 16.07.2018р. була прийнята до розгляду.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 26.07.2018р. відкрито провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю БРОК НЕОН та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

При цьому, в підготовчому засіданні господарського суду було встановлено, що боржником дотримано порядок ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України та існують ознаки неоплатності боржника.

Боржник належним чином був повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання, однак не скористався своїм процесуальним правом на участь у ньому.

Розглянувши подані документи і матеріали, з'ясувавши фактичні обставини справи, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи, господарський суд ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОК НЕОН" зареєстроване в якості суб'єкта господарювання 28.03.2003р., про що у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесені відомості за № 1 227 120 0000 001913.

18 січня 2018 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис про рішення загальних зборів учасників ТОВ "БРОК НЕОН" щодо припинення діяльності товариства шляхом ліквідації.

Протягом ліквідаційної процедури ліквідаційною комісією розглянуто та визнано грошові вимоги фізичної особи-підприємця Данник Ірини Юріївни в сумі 95 000,00 грн.

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ "БРОК НЕОН" (протокол від 13.07.2018р.) був затверджений складений ліквідатором проміжний ліквідаційний баланс.

Як вбачається із балансу та розшифровки його рядків, станом на 13.07.2018р. боржник має поточні зобов'язання в сумі 95,0 тис. грн. (кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги). При цьому, вартість активів товариства становить 0,0 грн.

Враховуючи наведені вище обставини, господарський суд вважає, що надані боржником докази свідчать про недостатність вартості майна останнього для задоволення вимог кредиторів, що є підставою для визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

У відповідності з ч. 2 ст. 95 Закону про банкрутство, за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. Обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 114 Закону про банкрутство, кандидатура арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) для виконання повноважень розпорядника майна визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Під час прийняття заяви про порушення справи про банкрутство суд в ухвалі зобов'язує визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надати заяву на участь у даній справі.

У разі якщо від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), визначеного автоматизованою системою, не надійшла заява про згоду стати розпорядником майна в цій справі, то розпорядника майна призначає суд без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

Під час призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) господарський суд не пов'язаний з кандидатурами арбітражних керуючих, запропонованими комітетом кредиторів, та має право призначити арбітражного керуючого самостійно.

Розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором не можуть бути призначені арбітражні керуючі:

1) які є заінтересованими у цій справі;

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня усунення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, покладених цим Законом;

4) які мають конфлікт інтересів (особи, у яких виникає суперечність між власними чи їх близьких осіб майновими, немайновими інтересами та повноваженнями арбітражного керуючого);

5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження.

До призначення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до жодної категорії вищезазначених осіб.

Згідно довідки щодо кандидатури арбітражного керуючого, сформованої 13.07.2018р. автоматично у відповідь на електронний запит судді згідно з п. 4.17 Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, визначено арбітражного керуючого Белашова Костянтина Вадимовича.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 16.07.2018р., зокрема:

призначено арбітражним керуючим Белашова Костянтина Вадимовича (свідоцтво арбітражного керуючого № 1291 від 22.07.2013р., РНОКПП НОМЕР_1, АДРЕСА_1 е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1), визначеного автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України;

зобов'язано арбітражного керуючого Белашова Костянтина Вадимовича протягом трьох днів з дня отримання даної ухвали надати суду заяву про його участь у справі з повідомленням про те, що він не належить до жодної категорії осіб, зазначених у ч. 2 ст. 114 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , на паперовому носії або в електронній формі.

Вказана вище ухвала суду від 16.07.2018р. була отримана арбітражним керуючим Белашовим К.В. 19.07.2018р., що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення № 1400040262859. Одночасно відповідна ухвала направлялась арбітражному керуючому Белашову К.В. в електронному вигляді на його електронну адресу (ІНФОРМАЦІЯ_1) та доставлена до електронної скриньки 16.07.2018р. (дані комп'ютерної програми Діловодство спеціалізованого суду ).

18 липня 2018 року на електронну пошту Господарського суду Чернігівської області надійшла заява від 18.07.2018р. арбітражного керуючого Белашова К.В. про участь у справі про банкрутство з повідомленням про те, що він не належить до жодної категорії осіб, зазначених у ч. 2 ст. 114 Закону про банкрутство.

В паперовому вигляді вказана вище заява надійшла до Господарського суду Чернігівської області 23.07.2018р.

Також, 06 серпня 2018 року до Господарського суду Чернігівської області надійшла заява від 01.08.2018р. № 01-21/_/18 арбітражного керуючого Швачки Сергія Васильовича про участь у справі про банкрутство (за умови неподання арбітражним керуючим, визначеним автоматизованою системою, відповідної заяви) з повідомленням про те, що він не належить до жодної категорії осіб, зазначених у ч. 2 ст. 114 Закону про банкрутство.

Разом з тим, призначаючи ліквідатора банкрута, суд враховує наступне:

як вже було зазначено вище, Закон про банкрутство (ч. 2 ст. 95 Закону) передбачає можливість покладення обов'язків ліквідатора на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого.

Призначення голови ліквідаційної комісії ліквідатором боржника, що ліквідується власником, здійснюється господарським судом у виняткових випадках (в залежності від конкретних обставин справи), оскільки голова ліквідаційної комісії (ліквідатор) підпадає під ознаки заінтересованої особи стосовно боржника і відповідно до частини шостої статті 95 Закону несе солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів.

Звертаючись із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство боржник просив покласти обов'язки ліквідатора на голову ліквідаційної комісії боржника Рідзеля Анатолія Петровича (згідно рішення загальних зборів учасників ТОВ "БРОК НЕОН" від 13.07.2018р.). При цьому, голова ліквідаційної комісії Рідзель А.П. погодився, у разі його призначення та відсутності у боржника майнових активів, виконувати обов'язки ліквідатора на безоплатній основі (заява від 13.07.2018р. про участь у справі).

Оскільки Рідзель А.П. був призначений головою ліквідаційної комісії боржника безпосередньо перед зверненням до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство (з 12.07.2018р.), тобто не є заінтересованою особою стосовно боржника в розумінні положень Закону про банкрутство, зважаючи на відсутність у боржника майна, майнових прав, за рахунок реалізації яких можливо здійснити повну оплату послуг професійного арбітражного керуючого та те, що голова ліквідаційної комісії, який виконував повноваження ліквідатора у позасудовій процедурі банкрутства, є обізнаним у матеріально - фінансовому становищі боржника, враховуючи незначний розмір кредиторської заборгованості, господарський суд вважає даний випадок винятковим і покладає обов'язки ліквідатора на голову ліквідаційної комісії боржника Рідзеля Анатолія Петровича.

Керуючись ст. ст. 37, 38, 95, 114 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , ст. ст. 233, 240 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Визнати банкрутом ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОК НЕОН" (14013, м. Чернігів, вул. Лизогуба, 13, код 32410195) з наслідками, передбаченими ст. ст. 38, 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом .

Відкрити ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

Покласти обов'язки ліквідатора на голову ліквідаційної комісії товариства з обмеженою відповідальністю БРОК НЕОН Рідзеля Анатолія Петровича (14000, АДРЕСА_2, і.н. НОМЕР_2).

Відхилити кандидатури арбітражних керуючих Белашова Костянтина Вадимовича та Швачки Сергія Васильовича.

Оприлюднити на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

Зобов'язати ліквідатора надати господарському суду реєстр вимог кредиторів, виконати дії, передбачені розділом ІІІ Ліквідаційна процедура Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , а також надати господарському суду ліквідаційний баланс та звіт про проведену роботу.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, шляхом подання апеляційної скарги через місцевий господарський суд.

Копії цієї постанови надіслати ліквідатору, арбітражному керуючому Белашову К.В. (АДРЕСА_4), арбітражному керуючому Швачці С.В. АДРЕСА_3), відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (14032, м. Чернігів, вул. Рокосовського, 20 - а) та відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області (14005, м. Чернігів, проспект Миру, 49 - а, к. 703).

Суддя А.С.Сидоренко

Дата ухвалення рішення 08.08.2018
Оприлюднено 09.08.2018

Судовий реєстр по справі 927/529/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.03.2019 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 22.01.2019 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 27.12.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Постанова від 20.11.2018 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.10.2018 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.10.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 13.09.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 11.09.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 20.08.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Постанова від 08.08.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 26.07.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 16.07.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 927/529/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону