ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

У Х В А Л А

26 березня 2019 року м. Чернігів справа № 927/529/18

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка , розглянувши матеріали за заявою ліквідатора боржника БОРЖНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОК НЕОН" 14013, м. Чернігів, вул. Лизогуба, 13 про відкриття справи про банкрутство боржника, що ліквідується власником

Представники учасників провадження у справі про банкрутство в судове засідання не з'явились.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю БРОК НЕОН (надалі - боржник) подана заява про відкриття провадження у справі про банкрутство на підставі ст. ст. 11, 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (надалі - Закон про банкрутство), яка ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 16.07.2018р. була прийнята до розгляду.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 26.07.2018р. відкрито провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю БРОК НЕОН та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою Господарського суду Чернігівської області від 08.08.2018р., зокрема:

боржника визнано банкрутом;

відкрито ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців;

обов'язки ліквідатора покладено на голову ліквідаційної комісії товариства з обмеженою відповідальністю БРОК НЕОН Рідзеля А.П.;

відхилено кандидатури арбітражних керуючих Швачки С.В. та Белашова К.В.;

зобов'язано ліквідатора надати господарському суду реєстр вимог кредиторів, виконати дії, передбачені розділом ІІІ Ліквідаційна процедура Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , а також надати господарському суду ліквідаційний баланс та звіт про проведену роботу.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 11.09.2018р. визнано грошові вимоги Головного управління ДФС у Чернігівській області в сумі 159,00 грн. та 3 524,00 грн. судового збору з включенням їх до реєстру вимог кредиторів та затвердженням його в цілому.

17 вересня 2018 року до Господарського суду Чернігівської області надійшла апеляційна скарга арбітражного керуючого Швачки С.В. на вказану вище постанову від 08.08.2018р.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 01.10.2018р. зупинено провадження у справі до набрання законної сили судовим рішенням Київського апеляційного господарського суду, ухваленим за результатами розгляду апеляційної скарги арбітражного керуючого Швачки С.В. на постанову Господарського суду Чернігівської області від 08.08.2018р. та повернення матеріалів справи.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.11.2018р.:

апеляційну скаргу арбітражного керуючого Швачки Сергія Васильовича на постанову Господарського суду Чернігівської області від 08.08.2018р. у справі № 927/529/18 задоволено;

постанову Господарського суду Чернігівської області від 08.08.2018р. у справі № 927/529/18 в частині покладення обов'язків ліквідатора банкрута на голову ліквідаційної комісії ТОВ "БРОК НЕОН" Рідзеля А.П. скасовано;

прийнято в скасованій частині нове рішення, яким призначено ліквідатором ТОВ "БРОК НЕОН" арбітражного керуючого Белашова К.В. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1291 від 22.07.2013 року).

21 грудня 2018 року матеріали справи № 927/529/18 повернуті до Господарського суду Чернігівської області.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 27.12.2018р. провадження у справі поновлено з призначенням судового засідання на 22.01.2019р.

В судовому засіданні 22.01.2019р. суд постановив протокольну ухвалу про відкладення судового засідання на 26.03.2019р.

Кредитор та ліквідатор належним чином були повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання, що підтверджується повідомленнями про вручення поштових відправлень № 1400042504248 та № 1400042504230, однак не скористалися своїм процесуальним правом на участь у ньому.

До початку судового засідання ліквідатором до Господарського суду Чернігівської області подана заява б/н від 26.03.2019р. про проведення даного судового засідання за його відсутності.

22 березня 2019 року ліквідатором банкрута подано до Господарського суду Чернігівської області ліквідаційний баланс та звіт про проведену роботу.

Як вбачається зі звіту ліквідатора, під час ліквідаційної процедури останній, згідно вимог ст. 41 Закону про банкрутство, здійснював розшук майна боржника, в результаті якого було встановлено наступне:

згідно листа від 31.01.2019р. № 1463/10/25-01-17-02-17 Головного управління ДФС у Чернігівській області, ТОВ "БРОК НЕОН" (код ЄДРПОУ 32410195) станом на 29.01.2019р. не має відкритих рахунків в банківських установах;

згідно довідки від 11.02.2019р. № 10/01/3354 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013р. № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013р. за № 1126/23658, станом на 31.12.2018р. ТОВ "БРОК НЕОН" (код ЄДРПОУ 32410195) серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше акцій приватних акціонерних товариств та 5 відсотків і більше публічних акціонерних товариств) відсутнє;

згідно довідки від 30.01.2019р. № 40-302-62/19 департаменту дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції України, згідно з даними єдиного реєстру, ведення якого розпочато з 20.05.2011р., інформація щодо видачі/реєстрації документів дозвільного та декларативного характеру, де замовником будівництва виступає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОК НЕОН" (код ЄДРПОУ 32410195), відсутня;

згідно довідки від 31.01.2019р. № 72/318 філії Головний інформаційно-обчислювальний центр Публічного акціонерного товариства Українська залізниця інформація про вагони за ТОВ "БРОК НЕОН" (код ЄДРПОУ 32410195) як власника в автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів (АБД ПВ) відсутня; в довіднику Собственники грузовых вагонов государств - участников Содружества товариство відсутнє; в інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви товариства;

згідно довідки від 12.02.2019р. № 568/19/вих управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради, Чернігівською міською радою рішення щодо передачі у власність або постійне користування земельних ділянок ТОВ "БРОК НЕОН" (код ЄДРПОУ 32410195) не приймались; договори оренди, термін дії яких не закінчився, з товариством не укладались;

згідно довідки від 30.01.2019р. № 08.0/1557 Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, згідно інформаційно-пошукової системи AgroTech станом на 28.01.2019р. рухоме майно (трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарській, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми) за ТОВ "БРОК НЕОН" (код ЄДРПОУ 32410195) не зареєстровано;

згідно довідки від 29.01.2019р. № 01-13-24/502 Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, згідно даних уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи (УАЕОС) за ТОВ "БРОК НЕОН" (код ЄДРПОУ 32410195) техніка не зареєстрована;

згідно довідки від 30.01.2019р. № 31/1891 Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, станом на 28.01.2019р. зареєстровані за ТОВ "БРОК НЕОН" (код ЄДРПОУ 32410195) транспортні засоби у базі даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів не значаться.

Як вбачається зі звіту ліквідатора, останнім на адреси засновників та керівництва банкрута направлялись запити (листи від 15.12.2018р.) щодо передачі бухгалтерської та іншої документації, проте відповідні листи були повернуті без відповіді.

Факт відсутності зареєстрованого за ТОВ "БРОК НЕОН" нерухомого майна підтверджується також Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо ТОВ "БРОК НЕОН" , сформованою 05.02.2018р. (том 1, а.с. - 74).

Як вбачається з матеріалів справи, на підставі розпорядчого документа від 27.11.2018р. № 1, 28.11.2018р., з метою забезпечення повноти та достовірності відображення даних у проміжному ліквідаційному балансі та підтвердження фактичної наявності майна, що належить ТОВ "БРОК НЕОН" , головою ліквідаційної комісії товариства була проведена інвентаризація активів товариства з перевіркою їх фактичної наявності та документальним підтвердженням шляхом обов'язкового складання інвентаризаційного опису.

Згідно протоколу інвентаризаційної комісії від 28.11.2018р. будь-яке майно ТОВ "БРОК НЕОН" виявлено не було.

Згідно даних ліквідаційного балансу на 21.03.2019р. будь-які активи ТОВ "БРОК НЕОН" відсутні; при цьому, товариство має поточні зобов'язання і забезпечення в сумі 98,7 тис. грн., у т.ч. 95,0 тис. грн. - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, 3,7 тис. грн. - поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом.

Крім того, банкрут має заборгованість по оплаті послуг ліквідатора в сумі 32 791,17 грн.

Наведені вище обставини свідчать про те, що ліквідатором були вжиті всі можливі заходи, спрямовані на пошук та виявлення майна та грошових коштів банкрута.

Як вбачається зі звіту ліквідатора, документи, які в подальшому підлягають передачі на зберігання до трудового архіву, при проведенні ліквідаційної процедури виявлені не були.

Відповідно до ст. 46 Закону про банкрутство, після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі - продажу; копії договорів купівлі - продажу та акти приймання - передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для акціонерних товариств - копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; для емітентів цінних паперів - копія звіту про наслідки погашення цінних паперів, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов'язаний подати господарському суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 83 Закону про банкрутство, господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Законом.

Розглянувши звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, господарський суд вважає, що звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс необхідно затвердити, юридичну особу - банкрута ліквідувати, а провадження у справі закрити.

Керуючись ст. 40, 41, 46, 83, 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , ст. 233, 234, 240 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

2. Ліквідувати юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОК НЕОН" (14013, м. Чернігів, вул. Лизогуба, 13, код ЄДРПОУ 32410195).

3. Провадження у справі про банкрутство закрити.

4. Вимоги кредитора вважати погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнати такими, що не підлягають виконанню.

5. Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її підписання та може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, шляхом подання апеляційної скарги через місцевий господарський суд.

6. Копії цієї ухвали надіслати кредитору - Головному управлінню ДФС у Чернігівській області (14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 11), ліквідатору Белашову К.В. (АДРЕСА_1), відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (14032, м. Чернігів, вул. Рокосовського, 20 - а) та відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області (14005, м. Чернігів, проспект Миру, 49 - а, к. 703).

Суддя А.С.Сидоренко

Дата ухвалення рішення 26.03.2019
Оприлюднено 27.03.2019

Судовий реєстр по справі 927/529/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.03.2019 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 22.01.2019 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 27.12.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Постанова від 20.11.2018 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.10.2018 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.10.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 13.09.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 11.09.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 20.08.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Постанова від 08.08.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 927/529/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону