ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 ел.пошта : inbox@vn.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі (загальне)

"03" вересня 2018 р. Cправа № 902/539/18

Суддя господарського суду Вінницької області Матвійчук В.В., розглянувши матеріали

за позовом : Єпархіального управління Вінницької єпархії Української Автокефальної Православної церкви (вул. А.Медвідь, буд.2, м. Вінниця, 21036)

до :Вінницько - Хутірської сільської ради Вінницького району Вінницької області (вул. Сагайдачного, буд.91, с. Вінницькі Хутори, Вінницький район, Вінницька область, 23219)

про визнання рішень недійсними

В С Т А Н О В И В :

Єпархіальне управління Вінницької єпархії Української Автокефальної Православної церкви звернулось до суду з позовом в якому просить: визнати недійсним з моменту прийняття рішення 15 сесії 07 скликання Вінницько - Хутірської сільської ради Вінницького району Вінницької області від 16 лютого 2017 року б/н "Про скасування рішення 01 сесії 04 скликання від 11.04.2002 року "Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки під будівництво храму Покрови Пресвятої Богородиці Української Автокефальної Православної Церкви" та рішення 06 сесії 04 скликання від 06.05.2003 року "Про затвердження проекту відведення земельної ділянки для релігійних потреб по вул. Ватутіна Українській Автокефальній Православній Церкві Пресвятої Богородиці"; визнати недійсним з моменту прийняття рішення 15 сесія 07 скликання Вінницько - Хутірської сільської ради Вінницького району Вінницької області від 16 лютого 2017 року б/н "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для релігійних потреб Релігійній громаді парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату по вул. Ватутіна ".

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням оспорюваним рішенням права позивача на користування земельною ділянкою.

При дослідженні матеріалів позову суд приймає до уваги те, що з 15.12.2017 р. набрав чинності Закон України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладений в новій редакції.

Таким чином розглядаючи вказаний позов суд здійснює судочинство відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи згідно з приписами ч.3 ст.3 ГПК України в редакції Закону України від 03.10.2017 р. № 2147-VІІІ, чинної з 15.12.2017 р.

Відповідно до частини першої, п'ятої статті 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Аналіз приписів ч.2 ст.148, ч.2 ст.171, ч.4 ст.176, ст.249, ч.ч.1-4 ст.250 ГПК України приводить до переконливого висновку, що розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження допускається лише на підставі відповідного клопотання позивача у разі малозначності справи, а також будь-якої іншої справи, віднесеної до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій статті 247 ГПК України і вказане клопотання вирішується тільки при відкритті провадження у справі.

Розглянувши матеріали позовної заяви судом встановлено, що позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.162 ГПК України; підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені ГПК України, відсутні, а тому господарський суд на підставі викладеного визнав їх достатніми для відкриття провадження у справі, а також приходить до висновку про те, що заявлений в межах даної справи позов підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження відповідно до глави 3 розділу ІІІ ГПК України.

Згідно з приписами ст.181 ГПК України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

На виконання наведених приписів ГПК України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити сторонам строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

Окрім того, в позовній заяві позивач зазначає третю особу, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Релігійну організацію "Релігійна громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату".

Дослідивши матеріали позовної заяви, виходячи з підстав та предмету спору, суд вважає за необхідне залучити до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Релігійну організацію "Релігійна громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату" з огляду на наступне.

Так, в силу ч. 2 ст.50 ГПК України, якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Рішення у даній справі може вплинути на обов'язки Релігійної організації "Релігійна громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату", оскільки позивачем заявлено вимоги, що безпосередньо стосуються прав та інтересів Релігійної організації "Релігійна громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату".

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 24, 30, 42, 43, 45, 47, 50, 56, 60, 120, 121, 176, 177, 181, 182, 183, 234, 235, 240, 242, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Відкрити провадження у справі № 902/539/18.

2. Здійснювати розгляд справи у порядку загального позовного провадження .

3. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Релігійну організацію "Релігійна громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату" (вул. Ватутіна, буд. 61, с. Вінницькі Хутори, Вінницький район, Вінницька область, 23219).

4. Призначити у справі підготовче засідання на "27" вересня 2018 р. об 11:30 в приміщенні Господарського суду Вінницької області (вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, 3-й поверх).

5. Зобов'язати відповідачів, відповідно до ст. ст. 165, 178 ГПК України, надіслати (надати) до суду: відзив на позовну заяву (одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду надіслати (надати) іншим учасникам справи копію відзиву та доданих до нього документів, а відповідні докази представити суду) - протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше 20.09.2018р .

6. Зобов'язати позивача, відповідно до ст. ст. 166, 178 ГПК України, надіслати (надати) до суду: відповідь на відзиви (у разі отримання відзиву) не пізніше 5 днів з дня отримання відзиву, але не пізніше 20.09.2018р.

7. Запропонувати третій особі надати пояснення щодо позову та докази на підтвердження обставин, викладених у поясненнях, не пізніше 20.09.2018р.

8. Учасникам справи направити у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, документи, що підтверджують їх повноваження.

9. Зобов'язати сторони в строк до 20.09.2018 р. визначитись щодо:

- можливості укладення мирової угоди, передачі справи на розгляд третейського суду чи звернення до суду для проведення врегулювання спору за участю судді;

- уточнення позовних вимог та заперечень проти них та у разі такого подати відповідні заяви;

- питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об'єднання справ і роз'єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше;

- роз'яснення судом учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи;

- повідомлення про всі обставини справи, які їм відомі;

- надання доказів, на які зроблено посилання у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання;

- вирішення питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження;

- вирішення питання про витребування додаткових доказів та про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше;

- вирішення питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста;

- вирішення питання про забезпечення позову, про зустрічне забезпечення;

- розміру заявлених судових витрат;

- вирішення питання про колегіальний розгляд справи;

- доказів, які необхідні для розгляду даної справи відповідно до глави 5 "Докази і доказування" розділу І "Загальні положення" Господарського процесуального кодексу України тощо.

10. Учасникам процесу подання доказів по справі здійснювати відповідно до ст.80 Господарського процесуального кодексу України.

11. Учасникам процесу подавати заяви і клопотання відповідно до ст.ст.169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

12. Згідно з приписами ст. 235 ГПК України ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

13. За приписами ч. 1 ст. 255 ГПК України ухвала про відкриття провадження у справі оскарженню не підлягає.

14. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/

15. Примірник ухвали надіслати учасникам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Ухвала підписана 03.09.2018р.

Суддя Матвійчук В.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. А.Медвідь, буд.2, м. Вінниця, 21036)

3 - відповідачу (вул. Сагайдачного, буд.91, с. Вінницькі Хутори, Вінницький район, Вінницька область, 23219)

4- Релігійна організація "Релігійна громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату" (вул. Ватутіна, буд. 61, с. Вінницькі Хутори, Вінницький район, Вінницька область, 23219).

Дата ухвалення рішення 03.09.2018
Зареєстровано 03.09.2018
Оприлюднено 03.09.2018

Судовий реєстр по справі 902/539/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 10.09.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 30.08.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 31.07.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 04.07.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Судовий наказ від 29.05.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Постанова від 20.05.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.04.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.03.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.09.2018 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону