ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 26/84/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

28.08.2018 Справа № 908/1412/18

Господарський суд Запорізької області у складі судді Юлдашева Олексія Олексійовича , розглянувши заяву

Боржника - Приватного підприємства "Петра Резерв" (вул. Троїцька, 27, м. Запоріжжя, 69063; адреса для листування: а/с 1374, м. Запоріжжя, 69001, код ЄДРПОУ 38851082)

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Зу участю представників сторін:

від ГУ ДФС у Запорізькій області - Пархоменко А.А., довіреність №271/8-01-10-06 від 22.02.2018

20.07.2018. до господарського суду Запорізької області звернувся голова ліквідаційної комісії Приватного підприємства "Петра Резерв" Павлов С.Б. із заявою про порушення справи про банкрутство в порядку ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Шляхом застосування автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство у даній справі визначено арбітражного керуючого Падалка Юрія Павловича.

Ухвалою суду від 17.08.2018. заяву прийнято до розгляду, підготовче засідання суду призначено на 28.08.2018. Зобов'язано зокрема арбітражного керуючого Падалка Ю.П. - протягом трьох днів з дня отримання даної ухвали надати заяву на участь у цій справі відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" разом з належно посвідченими копіями договору страхування ризиків діяльності (оригінал для огляду в судове засідання) та свідоцтва.

Боржник у судове засідання 28.08.2018. не з'явився, про час, дату та місце розгляду справи був повідомлений відповідно до вимог законодавства.

Справа розглядається відповідно до приписів ст. 202 ГПК України - за наявними матеріалами.

Вивчивши надані документи, суд

ВСТАНОВИВ:

Боржником - Приватним підприємством "Петра Резерв", подано заяву про порушення справи про банкрутство в порядку ч. 5 ст. 11, ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Закон про банкрутство).

Відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону про банкрутство боржник зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство у разі виникнення, зокрема, таких обставин: під час ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі.

Виходячи з приписів ч. 3 ст. 11, ст. 95 Закону про банкрутство, до заяви боржника додаються, серед іншого, наступні документи: рішення власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про звернення до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство; установчі документи боржника - юридичної особи; бухгалтерський баланс боржника на останню звітну дату; перелік кредиторів боржника, вимоги яких визнаються боржником, із зазначенням загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора - його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов'язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов'язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором; інші документи, які підтверджують неплатоспроможність боржника.

Згідно з частиною 1 статті 16 Закону про банкрутство перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з'ясування наявності підстав для порушення провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Законом.

Проаналізувавши викладені норми чинного законодавства та дослідивши подані документи, судом встановлено наступне:

Відповідно до рішення власника Приватного підприємства "Петра Резерв" №б/н від 12.05.2018. у зв'язку з незадовільним фінансовим станом вирішено припинити діяльність підприємства шляхом його ліквідації, створено ліквідаційну комісію, головою якої призначено - Павлова Сергія Борисовича. Також затверджений порядок проведення ліквідаційної процедури, яким зокрема встановлений строк для пред'явлення вимог кредиторів у два місяці з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з 14.05.2018., боржник перебуває в стані припинення підприємницької діяльності за рішенням засновників, про що внесено до реєстру відповідний запис. Строк для заявлення кредиторами своїх вимог встановлений до 14.07.2018.

15.05.2018. до Запорізької ОДПІ ГУ ДФУ у Запорізькій області та Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області боржником направлено повідомлення про припинення господарської діяльності Приватного підприємства "Петра Резерв" та заяву про припинення платника податків (за формою № 8-ОПП).

Також, про свою ліквідацію боржник повідомив органи Пенсійного фонду, Фонди соціального страхування тощо.

Як свідчать документи бухгалтерської звітності, а також згідно заявленим кредиторами претензій загальна сума кредиторської заборгованості, що не оспорюється боржником складає 1 721 133 759,78 грн. (вся сума становить заборгованість перед Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області).

Заборгованість по заробітній платі перед працівниками підприємства відсутня.

В ході ліквідаційної процедури була проведена інвентаризація активів боржника, за наслідками якої встановлено, що станом на 18.07.2018. основні засоби, товарно-матеріальні цінності, готова продукція, оборотні активи та дебіторська заборгованість за рахунок яких можливо провести розрахунки з кредиторами відсутні. Залишок грошових коштів у касі боржника становить 17 800,00 грн.

Проміжний ліквідаційний баланс Приватного підприємства "Петра Резерв", складений станом на 18.01.2018., свідчить про перевищення пасиву над активом (актив - 17,8, пасив - 1 721 133,76).

Рішенням власника Приватного підприємства "Петра Резерв" №б/н від 18.07.2018. затверджений звіт голови ліквідаційної комісії, акт контрольної інвентаризації цінностей товариства, проміжний ліквідаційний баланс боржника та зобов'язано голову ліквідаційної комісії звернутися до господарського суду Запорізької області із заявою про порушення справи про банкрутство Приватного підприємства "Петра Резерв" банкрутом в порядку ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Дослідивши подані документи, заслухавши пояснення представника боржника (голови ліквідаційної комісії), суд вбачає наявність підстав для порушення провадження у справі про банкрутство.

Керуючись ст. 10, ч. 9 ст. 16, ч. 2 ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 12, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження у справі №908/1412/18 про банкрутство Приватного підприємства "Петра Резерв" (вул. Троїцька, 27, м. Запоріжжя, 69063; адреса для листування: а/с 1374, м. Запоріжжя, 69001, код ЄДРПОУ 38851082).

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Засідання суду призначити на 11.09.2018. о 12-50.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4., корп. 1.

Зобов'язати надати суду:

ГУ ДФС у Запорізькій області - довідку про податкову заборгованість боржника та про надання ним останньої податкової звітності; відомості про наявні у боржника рахунки в установах банків із зазначенням дат відкриття та закриття; інформацію про призначення та проведення податкових перевірок щодо боржника відповідно до закону, акти та матеріали перевірок станом на дату судового засідання;

ВДВС - довідку про наявність виконавчих документів щодо боржника та про вжиті заходи щодо стягнення безспірних сум з боржника; витяг з Державного реєстру виконавчих проваджень щодо виконавчих проваджень за участю боржника.

Копію ухвали надіслати: боржнику, арбітражному керуючому Падалці Ю.П. , Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, Жовтневому районному суду м. Запоріжжя, Олександрівському ВДВС м. Запоріжжя ГТУЮ у Запорізькій області, ГУ ДФС у Запорізькій області, Головному територіальному управлінню юстиції у Запорізькій області.

Ухвала набрала законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України.

Ухвала господарського суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня складання повного тексту за правилами, визначеними ст. ст. 254-259 ГПК України.

Повний текст ухвали, відповідно до ст. 233 ГПК України, складено - 30.08.2018.

Суддя О.О. Юлдашев

Дата ухвалення рішення 28.08.2018
Оприлюднено 03.09.2018

Судовий реєстр по справі 908/1412/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.06.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 26.01.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Судовий наказ від 26.01.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 15.09.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 25.08.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 12.05.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 15.04.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 27.11.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 27.08.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 28.08.2018 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 17.08.2018 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 23.07.2018 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/1412/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону