ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

Справа № 758/1299/18

Категорія 49

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2018 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді - Войтенко Т. В. ,

за участю секретаря судового засідання - Дідук С. В.,

за участю представника позивача - ОСОБА_1,

представника відповідача - ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження справу за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про стягнення аліментів, -

В С Т А Н О В И В :

30 січня 2018 року позивачка звернулася до Подільського районного суду м. Києва з даним позовом до відповідача ОСОБА_4 про стягнення аліментів.

Вимоги позовної заяви обґрунтувала тим, що 29 квітня 2011 року уклала шлюб з відповідачем. Від шлюбу сторони мають дітей: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Вказувала, що сторони проживають окремо. Діти проживають з позивачкою та знаходиться на її утриманні.

Зазначала, що відповідач надавав допомогу на утримання дітей у погодженому сторонами розмірі, однак з часом, щомісячні виплати стали несвоєчасними або не в погодженому розмірі.

Зважаючи на такі обставини, позивачка звернулася до суду з даним позовом, в якому просила стягнути з відповідача на її користь на утримання дітей ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, аліменти у твердій грошовій сумі - розмірі по 10 000 грн. щомісячно починаючи з 30 січня 2018 року і до досягнення дітьми повноліття.

Представник позивачки у судовому засіданні позовні вимоги підтримала в повному обсязі, просила їх задовольнити. Вказувала на те, що батько дитини має високий рівень життя, великі фінансові можливості, а тому здатен сплачувати аліменти на утримання дітей у розмірі 20 тисяч гривень. Крім того, висловлювала позицію, що стягнення аліментів у меншому розмірі призведе до погіршення стану добробуту дітей, які звикли до високого рівня забезпечення їхнього побуту та дозвілля.

Просила суд врахувати ті обставини, що відповідач користується коштовним автомобілем, який переоформив на третю особу, дозволяє собі неодноразово впродовж року подорожувати по світу, відвідував кулінарні курси, має коштовний мобільний телефон та одяг.

Представник відповідача в судовому засіданні позовні вимоги визнав частково, вказував на те, що відповідач не заперечує проти сплати аліментів на утримання дітей, однак через зміну свого матеріального стану наразі не в змозі сплачувати аліменти у розмірі 20 тисяч гривень. Вважав справедливою та достатньою сумою - 10 тисяч гривень на обох дітей.

Посилався на те, що рівень доходів відповідача значно знизився, з травня 2018 року відповідач вже не являється керівником ТОВ Лендмарк Лігал , на якому отримував велику заробітну плату та був в змозі нести великі фінансові витрати на утримання дітей. З огляду на те, що станом на день розгляду справи у суді відповідач офіційно працевлаштований на посаду директора ТОВ Архімед Медікал з посадовим окладом у розмірі 21 000 гривень, погоджувався на стягнення з відповідача аліментів у розмірі 10 000 грн., що практично дорівнює половині його заробітку.

Суд, заслухавши пояснення сторін, дослідивши письмові докази, вважає, що позов підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 29 квітня 2011 року між сторонами було укладено шлюб, про що свідчить свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_3, актовий запис № 439, видане Відділом реєстрації актів цивільного стану Оболонського районного управління юстиції м. Києва (а.с.12).

Від спільного життя сторони мають неповнолітніх дітей ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, що підтверджується свідоцтвом про народження серії НОМЕР_4, виданим Відділом реєстрації актів цивільного стану Подільського районного управління юстиції м. Києва та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, що підтверджується свідоцтвом про народження серії НОМЕР_5 виданим Відділом реєстрації актів цивільного стану Подільського районного управління юстиції м. Києва (а.с.13-14).

Діти проживають разом з матір"ю, що сторонами не заперечується.

Батько дітей кошти на їхнє утримання надає в добровільному порядку, однак, як пояснила представник позивачки, ОСОБА_3 з метою впевненості у виконанні батьком обов'язку брати участь в утриманні дітей, виявила намір звернулася до суду з даним позовом.

Спірні правовідносини регулюються нормами Сімейного кодексу України.

Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Згідно ч. 3 ст. 181 Сімейного кодексу України за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина. Спосіб стягнення аліментів, визначений рішенням суду, змінюється за рішенням суду за позовом одержувача аліментів.

Відповідно до ст. 182 Сімейного кодексу України при визначені розміру аліментів суд враховує: стан здоров'я та матеріальне становище дитини, стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів, наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, а також наявність інших обставин, що мають істотне значення.

Відповідно до ч. 2 ст.182 СК України розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Судом встановлено, що з 15 серпня 2018 року відповідач працює на посаді директора ТОВ Архімед Медікал з посадовим окладом у розмірі 21 000 грн. (а.с.184).

З 15 травня 2018 року ОСОБА_4 звільнений з посади директора ТОВ Лендмарк Лігал (а.с. 170-176), де як пояснив представник відповідача, останній отримував дохід, достатній для сплати дітям на утримання грошових коштів у розмірі 20 тисяч гривень.

Крім того, станом на день розгляду справи у суді, припинено статус відповідача як фізичної особи - підприємця (а.с.183).

Зважаючи на встановлені обставини справи, суд прийшов до висновку, що аліменти у розмірі 5000 грн. на кожну дитину є оптимальним розміром аліментів, що підлягає стягненню з відповідача, оскільки відповідає гарантованому розміру аліментів та не є таким, що порушує права платника аліментів.

Стягнення суми аліментів у більшому розмірі призведе до порушення прав відповідача, оскільки перевищуватиме його 50% доходів.

Доказів про наявність у відповідача інших доходів станом на день розгляду справи у суді не встановлено.

У відповідності до ст. 191 Сімейного кодексу України, аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред'явлення позову, а в разі подання заяви про видачу судового наказу - із дня подання такої заяви.

Зважаючи на вимоги зазначеної норми, аліменти підлягають стягненню на користь позивачки з дня подання позовної заяви до суду, тобто з 30.01.2018 р.

За таких обставин, позовні вимоги позивача підлягають частковому задоволенню, а саме з ОСОБА_4 необхідно стягнути на користь ОСОБА_3 на утримання дітей ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, аліменти у твердій грошовій сумі - у розмірі по 5000 грн. щомісячно починаючи з 30 січня 2018 року і до досягнення кожною з дітей повноліття.

На підставі ст. 141 ЦПК України з відповідача на користь держави підлягає стягненню судовий збір у розмірі 704,80 грн.

Відповідно до ст.430 ЦПК України рішення про стягнення аліментів підлягає негайному виконанню в межах суми платежу за один місяць.

Керуючись. ст. ст. 180-184, 191 Сімейного кодексу України, ст.ст. 7, 12,13, 81, 209-246, 352, 354, 430 ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Позов ОСОБА_3 задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1), на користь ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1), на утримання дітей ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, аліменти у твердій грошовій сумі - розмірі по 5000 грн. щомісячно починаючи з 30 січня 2018 року і до досягнення кожною з дітей повноліття.

В задоволенні позовних вимог про стягнення аліментів у більшому розмірі ОСОБА_3 - відмовити.

Стягнути з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) на користь держави 704,80 грн. судового збору.

Допустити негайне виконання рішення про стягнення аліментів у межах суми платежу за один місяць.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було проголошено лишу вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга буде подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Повне судове рішення складене 17 вересня 2018 року.

Суддя Т. В. Войтенко

Дата ухвалення рішення 10.09.2018
Зареєстровано 19.09.2018
Оприлюднено 19.09.2018

Судовий реєстр по справі 758/1299/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 11.12.2018 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 05.11.2018 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 05.11.2018 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 22.10.2018 Київський апеляційний суд Цивільне
Рішення від 10.09.2018 Подільський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 10.09.2018 Подільський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 10.09.2018 Подільський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 16.02.2018 Подільський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону