ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

21 вересня 2018 року № 826/5140/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Келеберди В.І. розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕК'ЮРІТІ ЦЕНТР" (03038, м. Київ, вул Миколи Грінченка, 4А, кімната 16, код ЄДР 41212189) до Державної фіскальної служби України (04053, м. Київ, Львівська площа, 8, код ЄДР 39292197) про визнання протиправними дій (бездіяльності), зобов'язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Обставини справи

З позовом до Окружного адміністративного суду міста Києві звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕК'ЮРІТІ ЦЕНТР" (далі - позивач) до Державної фіскальної служби України (далі -відповідач), в якому просить:

- визнати протиправними дії (бездіяльність) Державної фіскальної служби України щодо не реєстрації податкової накладної за №5 від 30.11.2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних, поданої Товариством з обмеженою відповідальністю "СЕК'ЮРІТІ ЦЕНТР";

- скасувати рішення Комісії Державної фіскальної служби України №488157/41212189 від 27.12.2017 року про відмову у реєстрації податкової накладної Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕК'ЮРІТІ ЦЕНТР" №5 від 30.11.2017 року виписаної на покупця ТОВ "АГРО-РЕГІОН КОЗЕЛЕЦЬ" на суму ПДВ у розмірі 19 162, 50 грн.;

- зобов'язати Державну фіскальну службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну №5 від 30.11.2017 року виписану Товариством з обмеженою відповідальністю "СЕК'ЮРІТІ ЦЕНТР" на покупця ТОВ "АГРО-РЕГІОН КОЗЕЛЕЦЬ" на суму ПДВ у розмірі 19 162, 50 грн.

- стягнути з Державної фіскальної служби України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕК'ЮРІТІ ЦЕНТР" суму сплаченого судового збору в розмірі 1 762, 00 грн.

Позов обґрунтовано тим, що рішення про відмову у реєстрації податкової накладної від 30.11.2017 року та рішення Комісії ДФС №488157/41212189 є необґрунтованим.

Ухвалою суду від 12.04.2018 року відкрито спрощене провадження у справі без повідомлення (виклику) учасників справи.

В подальшому, ухвалою суду від 10.05.2018 року відмовлено директору Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕК'ЮРІТІ ЦЕНТР" у задоволенні клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Відповідачем відзив на позов не надано.

Дослідивши матеріали справи, повно і всебічно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, дійшов наступних висновків.

Обставини встановлені судом.

Товариством з обмеженою відповідальністю "СЕК'ЮРІТІ ЦЕНТР" за результатом фінансово-господарської діяльності 30.11.2017 року виписано покупцю ТОВ Агро-Регіон Козелець податкову накладну №5 на суму ПДВ 19 162,50 грн.

15.12.2017 року податкова накладна №5 від 30.11.2017 року направлена до Державної фіскальної служби України для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі ЄРПН), за результатом обробки якої відповідно до п. 201.16 ст 201 Податкового кодексу України (далі - ПК України) реєстрацію зупинено, оскільки податкова накладна не відповідає критеріям оцінки ступеня ризику визначеному п. 1.6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затверджених наказом Міністерства фінансів України №567 від 13.06.2017 року. За результатом СМКОР виявлено невідповідність обсягів постачання, обсягам придбання по товарах та запропоновано позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК.

Позивачем сформовано та надано відповідачу пояснення з наступними документами:

- Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовним ПК/РК від 19.01.2017 року №1 із поясненням, що позивач є виконавцем охоронних послуг,

- Вісім документів довільного формату із зазначеним переліком документів, що підтверджують реальність здійснення операцій: договір про надання послуг охорони №3 від 12.10.2017 року, рахунок на оплату від 30.11.2017 року №12, банківську виписку від 06.12.2017 року, акт надання послуг від 30.11.2017 року №12, платіжне доручення від 15.12.2017 року №82 про поповнення рахунку з системи електронного адміністрування ПДВ, виписку з ЄДР, витяг із наказу Міністерства внутрішніх справ про видачу ліцензії на провадження охоронної діяльності, інформацію про підприємство.

Відповідно до квитанції №1 від 20.01.2018 року зазначені вище документи доставлені та збережені відповідачем.

Проте, 27.12.2017комісією ДФС прийнято рішення №488157/41212189 про відмову в реєстрації податкової накладної №5 від 30.11.2017 року виписаною позивачем ТОВ Агро-Регіон Козелець на суму ПДВ 19 162,50 грн.

Відповідно до пп.пп.16.1.2,16.1.3, п.16.1ст.16 ПК України платник податків зобов'язаний вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів, подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Відповідно до п. 201.1. ПК України на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Відповідно до п. 187.1. ПК України датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Відповідно до п. 201.10. ПК України при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

Якщо надіслані податкові накладні/розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 201.1 цієї статті та/або пунктом 192.1 статті 192 цього Кодексу, а також у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування відповідно до пункту 201.16 цієї статті, протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді або зупинення їх реєстрації із зазначенням причин.

У разі якщо реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена в порядку, визначеному в пункті 201.16 цієї статті, реєстрація таких податкових накладних/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у підпункті 201.16.4 пункту 201.16 цієї статті.

Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Слід зазначити, що відповідно до п/п. 14.1.60. ПК України єдиний реєстр податкових накладних - реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, в електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на додану вартість електронними документами.

У свою чергу, відповідно до п. 74.2. ПК України в Єдиному реєстрі податкових накладних забезпечується проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Згідно з положеннями п. 20.2. ПК України центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, приймає рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до п. 201.16 реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної / розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених відповідно до пункту 74.2 статті 74 цього Кодексу.

Відповідно до п/п. 201.16.1. ПК України у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанцію про зупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування зазначаються:

а) порядковий номер та дата складення податкової накладної / розрахунку коригування;

б) визначення критерію(їв) оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, на підставі яких було здійснено зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування;

в) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Вичерпний перелік таких документів у розрізі критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

З аналізу даних норм законодавства вбачається, що можливість надання платником податків вичерпного переліку документів на підтвердження правомірності формування та подання податкової накладної прямо залежить від чіткого визначення фіскальним органом конкретного виду критерію оцінки ступеня ризиків.

Згідно з положеннями п/п. 201.16.2. ПК України письмові пояснення та/або копії документів, зазначені у підпункті "в" підпункту 201.16.1 цього пункту, платник податку має право подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такого платника податку протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного у такій податковій накладній розрахунку коригування. Такі документи передаються контролюючим органом за основним місцем обліку платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання до комісії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Письмові пояснення та/або копії документів, подані платником податків до контролюючого органу відповідно до підпункту 201.16.2 цього пункту, розглядаються комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (п/п. 201.16.3. ПК України).

Зазначена комісія приймає рішення про:

реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Підстави для прийняття комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних приймається та надсилається платнику податку протягом п'яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, поданих відповідно до підпункту 201.16.2 цього пункту.

Рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Відповідно до постанови КМ України від 29.03.2017 р. № 190 "Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації" підставами для прийняття комісією ДФС рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування є:

- ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації згідно з пунктом 201.16 статті 201 Кодексу;

- ненадання платником податку копій документів відповідно до підпункту "в" підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 Кодексу;

- надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування.

Судом встановлено, що реєстрація податкової накладної зупинена у зв'язку з її відповідністю, як зазначено ДФСУ, п. 1.6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків - за результатами опрацювання СМКОР виявлено невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах УКТ ЗЕД 80.10.

Щодо доводів позивача, що він не є постачальником товарів, а предметом договору в ході виконання якого виписано податкову накладну №5 від 30.11.2017 року, суд зазначає, що відповідно до УКТ ЗЕД 80.10. - послуги пов'язані з особистою безпекою, послуги сторожування., що відповідає наданим позивачем послугам.

Відповідно до п.1.6 Критеріїв (в редакції на час подання п/н), моніторинг податкової накладної / розрахунку коригування здійснюється ДФС за такими критеріями, зокрема (п. 1): обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 раза більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу постачання такого товару/послуг, зазначеного у податкових накладних розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, та обсягу придбання на митній території України та/або ввезення на митну територію України відповідного товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, та митних деклараціях, і переважання в такому залишку товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, більше 75 % загального такого залишку та відсутність товару/послуги, зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється).

У разі якщо за результатами Моніторингу визначено, що податкова накладна/розрахунок коригування відповідає вимогам підпункту 1 цього пункту та сума податку на додану вартість, зазначена в податкових накладних, зареєстрованих платником податку в Реєстрі у звітному (податковому) періоді з урахуванням податкової накладної/розрахунку коригування, поданої на реєстрацію в Реєстрі, які відповідають вимогам підпункту 1 цього пункту, більша за середньомісячну суму сплачених за останні 12 місяців єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, реєстрація такої податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється відповідно до вимог пункту 201.16 статті 201 розділу V Кодексу.

З системного аналізу викладеного вбачається, що рішення Комісії повинно містити чітку підставу для відмови в реєстрації податкової накладної.

Суд зазначає, що спірне рішення містить лише загальну оцінку наданих позивачем документів, не встановивши конкретно, які з них складені з порушенням законодавства, як зазначено у спірних рішеннях, і в чому ці порушення полягають.

У той же час, відповідно до Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, який затверджений наказом МФУ 13 червня 2017 року № 567, для критерію, зазначеного у підпункті 1 пункту 6 Критеріїв: договори, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, з додатками, листування з контрагентами; договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для провадження господарської операції; первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передавання товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні; розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків; документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством.

За результатом аналізу наданих позивачем копій документів, які надані позивачем як відповідачу так і суду під час вирішення справи, а саме: договору про надання послуг охорони №3 від 12.10.2017 року, рахунку на оплату від 30.11.2017 року №12, банківської виписки від 06.12.2017 року, акту надання послуг від 30.11.2017 року №12, платіжного доручення від 15.12.2017 року №82 про поповнення рахунку з системи електронного адміністрування ПДВ, виписки з ЄДР, витягу із наказу Міністерства внутрішніх справ про видачу ліцензії на провадження охоронної діяльності, інформацію про підприємство, судом встановлено, що такі документи оформлені відповідно до ст 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні .

Також, з матеріалів справи вбачається, що позивач має власні трудові ресурси (звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) за листопад, грудень 2017 року, січень-лютий 2018 року та копії видаткових і податкових накладних про купівлю позивачем форменого одягу), приміщення (договір суборенди нежитлового приміщення від 14.03.2017 року №01-3/02/2017), автотранспорт (договір оренди авто від 01.11.2017 року №01/11/2017) який використовується у господарській діяльності (договір купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток №31ОБКПК-2861 від 30.10.2017 року) , тобто достатні ресурси для надання охоронних послуг.

Оцінюючи вищевикладені обставини, колегія суддів приходить до висновку, що рішення комісії ДФС України про відмову у реєстрації податковій накладній №488157/41212189 від 27.12.2017 є таким, що винесено без належних для цього правих підстав, а тому підлягає скасуванню як протиправне.

Щодо позову в частині визнання протиправними дії (бездіяльність) Державної фіскальної служби України щодо не реєстрації податкової накладної за №5 від 30.11.2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних, поданої Товариством з обмеженою відповідальністю "СЕК'ЮРІТІ ЦЕНТР", суд зазначає, що такі дії мають наслідком прийняття рішення №488157/41212189 від 27.12.2017 і належним способом захисту прав позивача є саме скасування такого рішення, отже позов у вказаній частині не підлягає задоволенню.

Відповідно до пп.201.16.4. п.201.16 ст.201 ПК України, податкова накладна, реєстрацію якої в Єдиному реєстрі податкових накладних було зупинено, реєструється у день настання однієї із таких подій:

а) прийнято рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

б) набрало законної сили рішення суду про реєстрацію відповідної податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

З огляду на викладене, позовна вимога про зобов'язання Державну фіскальну службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну №5 від 30.11.2017 року виписану Товариством з обмеженою відповідальністю "СЕК'ЮРІТІ ЦЕНТР" на покупця ТОВ "АГРО-РЕГІОН КОЗЕЛЕЦЬ" на суму ПДВ у розмірі 19 162, 50 грн. підлягає задоволенню.

Згідно положень статті 90 КАС України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Частинами 1 статті 77 КАС України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Отже, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України, матеріалів справи, суд приходить до висновку про те, що вимоги позивача підлягають частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст 139 КАС України при частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог. При цьому суд не включає до складу судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами, витрати суб'єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката та сплату судового збору.

Керуючись ст.ст. 72-73, 76-77, 243-246, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва,

ВИРІШИВ:

Задовольнити частково адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕК'ЮРІТІ ЦЕНТР" (03038, м. Київ, вул Миколи Грінченка, 4А, кімната 16, код ЄДР 41212189) до Державної фіскальної служби України (04053, м. Київ, Львівська площа, 8, код ЄДР 39292197) про визнання протиправними дій (бездіяльності), зобов'язання вчинити дії

Визнати протиправним та скасувати рішення Комісії Державної фіскальної служби України (04053, м. Київ, Львівська площа, 8, код ЄДР 39292197) №488157/41212189 від 27.12.2017 року про відмову у реєстрації податкової накладної Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕК'ЮРІТІ ЦЕНТР" (03038, м. Київ, вул Миколи Грінченка, 4А, кімната 16, код ЄДР 41212189) №5 від 30.11.2017 року виписаної на покупця ТОВ "АГРО-РЕГІОН КОЗЕЛЕЦЬ" на суму ПДВ у розмірі 19 162, 50 грн.

Зобов'язати Державну фіскальну службу України (04053, м. Київ, Львівська площа, 8, код ЄДР 39292197) зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну №5 від 30.11.2017 року виписану Товариством з обмеженою відповідальністю "СЕК'ЮРІТІ ЦЕНТР" (03038, м. Київ, вул Миколи Грінченка, 4А, кімната 16, код ЄДР 41212189) ТОВ "АГРО-РЕГІОН КОЗЕЛЕЦЬ" на суму ПДВ у розмірі 19 162, 50 грн.

Відмовити в задоволенні решти позовних вимог.

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕК'ЮРІТІ ЦЕНТР" (03038, м. Київ, вул Миколи Грінченка, 4А, кімната 16, код ЄДР 41212189) за рахунок бюджетних асигнувань Державної фіскальної служби України (04053, м. Київ, Львівська площа, 8, код ЄДР 39292197) судовий збір в сумі 3524 (три тисячі п'ятсот двадцять чотири) грн.

Рішення суду, відповідно до ч. 1 статті 255 КАС України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції протягом тридцяти днів за правилами, встановленими статтями 293-297 КАС України.

Відповідно до п/п. 15.5 п. 15 Розділу VII "Перехідні положення" КАС України в редакції Закону №2147-VIII, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя В.І. Келеберда

Дата ухвалення рішення20.09.2018
Оприлюднено22.09.2018

Судовий реєстр по справі —826/5140/18

Ухвала від 14.05.2019

Адміністративне

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Шипуліна Т.М.

Ухвала від 20.04.2019

Адміністративне

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Шипуліна Т.М.

Ухвала від 14.01.2019

Адміністративне

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Беспалов Олександр Олександрович

Ухвала від 15.12.2018

Адміністративне

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Беспалов Олександр Олександрович

Ухвала від 15.12.2018

Адміністративне

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Беспалов Олександр Олександрович

Рішення від 22.09.2018

Адміністративне

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Келеберда В.І.

Ухвала від 09.05.2018

Адміністративне

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Келеберда В.І.

Ухвала від 12.04.2018

Адміністративне

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Келеберда В.І.

Ухвала від 02.04.2018

Адміністративне

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Келеберда В.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні