ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Харківський окружний адміністративний суд 61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2018 р. Справа № 820/4781/18

Харківський окружний адміністративний суд у складі:

Головуючого судді - Супруна Ю.О.,

при секретарі судового засідання - Дробязги Т.В.,

за участю:

представника позивача - ОСОБА_1,

представника відповідача - ОСОБА_2,

розглянувши в місті Харкові в приміщенні Харківського окружного адміністративного суду у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптима" (код ЄДРПОУ 39020878, АДРЕСА_1, 61202) до Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області (код ЄДРПОУ 39599198, м. Харків, вул. Пушкінська, 46, 61057) про скасування податкових повідомлень-рішень, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОПТИМА" (надалі за текстом - ТОВ ТД Оптима ) звернулось до Харківського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області (надалі за текстом - ГУ ДФС у Харківській області), в якому просить суд:

- скасувати податкові повідомлення-рішення ГУ ДФС у Харківській області №00000791403 від 05.03.2018 року, № 00000801403 від 05.03.2018 року, № 00000811403 від 05.03.2018 року.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що висновки відповідача про допущені позивачем порушення є безпідставними та такими, що базуються на припущеннях. Фактично відповідач в порушення норм та приписів діючого законодавства України визнав усі угоди, як були укладені ТОВ ТД Оптима недійсними, що є неприпустимим з огляду на пряму норму ст. 204 Цивільного кодексу України щодо встановлення презумпції правомірності правочинну. З урахуванням відсутності будь-яких підстав, що передбачені законом для визнання цих угод недійсними в силу норм закону та відсутності рішень судів України, в т.ч. вироків відносно посадових осіб контрагентів позивача, висновок щодо нереальності/безпідставності вказаних в акті перевірки господарських операцій органів ДФС є хибним та упередженим, та таким що не узгоджується з фактичними обставинами справи та реальним станом господарського обороту між позивачем та вказаними контрагентами. Відповідачем не надано доказів визнання недійсними у судовому порядку договорів, укладених позивачем з його контрагентами.

Наявність певної інформації, одержаної від інших підрозділів податкової служби чи з інформаційних систем державної податкової служби, що не оформлена рішеннями суб'єкта владних повноважень і не є юридичним фактом, утворює лише підставу для перевірки такої інформації, може породжувати певні сумніви щодо законності господарських операцій платника податків, однак не є беззаперечним доказом того факту, що в дійсності платнику податків його контрагентом ніякі товари не постачались, послуги не надавались. Таким чином, використання відповідачем лише податкової інформації, інформації комп'ютерних баз не є належним доказом відсутності фактів здійснення господарських операцій.

Позивачем виконано зобов'язання за договорами, укладеними з зазначеними в акті перевірки контрагентами, а саме: прийнято товари та сплачувались грошові кошти, про що свідчать належним чином оформлені первинні документи, які містять всі необхідні реквізити, передбачені п. 2 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , підписані уповноваженими особами, підписи завірені відповідними печатками підприємств, тобто відповідають вимогам п. 201.1 та п. 201.7 ст. 201 ПК України, що свідчить про реальність господарських операцій по виконанню зазначених договорів.

Позивач сформував податковий кредит на підставі наданих контрагентами зведених документів, що підтверджується документами, які надані позивачем, а також наявними: реєстрами виданих та отриманих накладних, сплатою за поставлений товар у безготівковій формі, що підтверджується банківськими виписками, та документами про подальшу реалізацію продукції, яку було придбано в рамках договорів поставки, на користь третіх осіб - клієнтів позивача - покупцями, що підтверджується наданими у додатках документами.

На момент здійснення вказаних господарських операцій контрагенти позивача були платниками податків. Будь-яких зауважень стосовно статусу контрагентів позивача як платника ПДВ на час виписки податкових накладних в акті перевірки від 02.01.2018 року не міститься. Контрагенти позивача мали статус платника ПДВ на момент здійснення описаних в Акті перевірки господарських операцій, як того вимагає ПК України при здійсненні оподаткованих операцій та були зареєстровані в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідачем - ГУ ДФС у Харківській області не надано доказів визнання недійсними у судовому порядку договорів, укладених позивачем з його контрагентами. На момент проведення перевірки відповідачем та в даний час існує достатній обсяг первинних документів, які підтверджують реальність та товарність всіх господарських операцій між позивачем та всіма товариствами. Використання відповідачем лише податкової інформації, інформації комп'ютерних баз не є належним доказом відсутності фактів здійснення господарських операцій.

Ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 25.06.2018 року відкрито провадження в адміністративній справі за правилами загального позовного провадження та призначено справу у підготовчому засіданні.

Ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 23.08.2018 року продовжено з 24.08.2018 року, строк підготовчого провадження у даній справі на тридцять днів.

До канцелярії Харківського окружного адміністративного суду від представника ГУ ДФС у Харківській області надійшов відзив на адміністративний позов, згідно з яким відповідач просив відмовити в задоволенні адміністративного позову в повному обсязі. В обґрунтування своєї позиції зазначив, що відповідно до податкової інформації, що міститься у матеріалах, складених контролюючими органами ДФС по підприємствах-постачальниках позивача та аналізом інформації, наведеної у Єдиному реєстрі податкових накладних за перевіряємий період, по ланцюгах постачання та придбання виявлено факти невідповідності товару по ланцюгу, що свідчить про можливі порушення податкового законодавства та залучення об'єкта до схеми формування штучного податкового кредиту третім особам та сприянню в отриманні податкової вигоди у вигляді заниження сплати суми податку на додану вартість, що підлягало б сплаті до бюджету. Тобто, аналізом податкових накладних, у контрагентів позивача наявні факти, що стосуються невідповідності номенклатури придбаних товарів (робіт, послуг) номенклатурі поставлених товарів (робіт, послуг). Проведеним аналіз діяльності вищезазначених підприємств, встановлено відсутність необхідних умов для здійснення господарських операцій, у зв'язку з відсутністю основних фондів, технічного персоналу, виробничих активів, управлінського та технічного персоналу, складських приміщень та транспортних засобів, тощо.

Перевіркою повноти нарахування податку на додану вартість за період з 01.01.2014 року по 31.09.2017 року встановлено його заниження всього у сумі 8 349 267,50 грн., що відображено в п. 3.1.2.2 розділу ІІІ акта перевірки, та заниження податку на прибуток у сумі 12 052 199,75 грн., що відображено в п. 3.1.1.2 розділу ІІІ акта перевірки.

Порушення граничних строків реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних на 15 календарних днів на суму ПДВ 37 366,23 грн., у зв'язку з чим застосовано штраф.

Відповідно до змісту податкової інформації, контрагенти позивача та/або не мають складських приміщень, основних фондів, технічного персоналу, виробничих активів, транспортних засобів, а також відповідно до податкових операцій, отриманої від державних податкових інспекцій за місцем обліку контрагентів, встановлено, що підприємства-постачальники придбали інший товар, що свідчить про відсутність операцій з постачання товарів.

В судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги в повному обсязі та просив їх задовольнити посилаючись на зміст обґрунтувань адміністративного позову та наявні матеріали справи.

В судовому засіданні представник відповідача не визнав позов повністю, просив суд відмовити у його задоволенні з підстав, викладених у запереченнях на позовну заяву та додаткових письмових поясненнях по справі.

Заслухавши пояснення представника позивача та представника відповідача, дослідивши матеріали справи та зібрані по справі докази в їх сукупності, проаналізувавши зміст норм матеріального і процесуального права, які врегульовують спірні правовідносини, суд виходить з таких підстав та мотивів.

Судом встановлено, що у період з 11.12.2017 року по 22.12.2017 року, на підставі направлень, виданих ГУ ДФС в Харківській області, від 08.12.2017 року № 10921, 10922, 10923, 10924, 10925, 10926, службовими особами ГУ ДФС в Харківській області, відповідно до п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, п. 77.1 ст. 77 Податкового кодексу України, плану-графіка проведення документальних планових виїзних перевірок платників податків за IV квартал 2017 року, на підставі наказу ГУ ДФС в Харківській області від 22.11.2017 року № 6991, проведена планова виїзна документальна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ ТД Оптима , код ЄДРПОУ 39020878, з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014 року по 30.09.2017 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 року по 30.09.2017 року.

Направлення від 08.12.2017 року пред'явлені позивачу 11.12.2017 року, копію наказу від 22.11.2017 року № 6991 про проведення документальної планової виїзної перевірки вручено директору ТОВ ТД Оптима 11.12.2017 року.

За результатами проведеної перевірки складено акт від 02.01.2018 року № 22/20-40-14-08-07/39020878 Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ ТД Оптима , код ЄДРПОУ 39020878, телефон/факс: (050) 9470777; податкового законодавства за період з 01.01.2014 року по 30.09.2017 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 року по 30.09.2017 року.

До акту доданий, зокрема, узагальнений перелік документів, які було використано при проведенні перевірки.

Відповідно до висновків акту від 02.01.2018 року № 22/20-40-14-08-07/39020878 на думку податкового органу виявлені порушення ТОВ ТД Оптима :

1. Заниження податку на прибуток всього у сумі 9 778 509,0 грн., у т.ч

- 2014 рік у сумі 3 547 862,0 грн.,

- 2015 рік в сумі 683 746,0 грн.,

- 2016 рік в сумі 3 581 729,0 грн.,

- 9 місяців 2017 року у сумі 1 965 172,0 грн. за рахунок порушень :

- п.п. 138.1.1 п. 138.1, п.138.2, п. 138.4. ст. 138, п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України від 02.12.2011 № 2755-VI (із змінами та доповненнями), враховуючи наявну податкову інформацію, що міститься в базах даних, по ТОВ Поліс Трейд ТМ , податковий номер 38775777, м. Маріуполь), ТОВ "ФАРМАФЛЕКС" (податковий номер 36987674, м. Харків), ТОВ Атіс-Торг (податковий номер 38633934, м. Харків), ТОВ "ФЛОРІНС" (податковий номер 38880181, м. Харків), ТОВ "КОМПАНІЯ ЕКО ТРЕЙД" (податковий номер 39371907, м. Харків), ПП Буд-Ліс-Сервіс (податковий номер 3475635, м. Київ), ТОВ "ОЛАНТІС" (податковий номер 3887657 , м. Харків), ТОВ ОСОБА_3 Трейд (податковий номер 39371975, м. Харків), ТОВ Рокфор Маркет (податковий номер 37658078, м. Харків), придбання товарів у яких за даними перевірки не підтверджено документально, а саме належним чином оформленими первинними документами, та не встановленого факту (законного джерела) реального походження цих товарів, в результаті чого завищено показник витрат операційної діяльності (собівартості) на загальну 19 710 342,0 грн., у т.ч. за 2014 рік у сумі 19 710 342,0 грн..

- п. 44.2 ст. 44, п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, ст. 137 Податкового Кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (у редакції Закону України від 28.12.2014 року № 71-VIII), Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку Витрати П(С)БО16), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 року за № 27/4248, п. 2 ст. 3, ст. 4 Закону України від 16.07.1999 року № 996-XIV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , п.п.5.4 розділу 2 П(С)БУ 25 Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 року № 39 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 року за № 161/4382, Наказу Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88 Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 року за № 168/704 враховуючи наявну податкову інформацію, що міститься в базах даних, по ТОВ ФК Сінтез , податковий номер 39527998, м. Харків), ТОВ МДК-Альянс , податковий номер 39302409, м. Харків), ТОВ ТПК Укрторгімпорт (податковий номер 36458555, м. Харків), ТОВ "РОШФОР АЛЬЯНС" (податковий номер 40468847, м. Маріуполь), ТОВ "ДАРВІН РІАЛАЙЗ" (податковий номер 40493737, м. Запоріжжя), ТОВ Фінансовий Рубін (податковий номер 40493962, м. Запоріжжя), ТОВ "ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ" (податковий номер 40468758, м. Запоріжжя), ТОВ Джуна Дістрібьюшн (податковий номер 40488664, м. Маріуполь), ТОВ "ЗОЛГАРС" (податковий номер 40706854, м. Київ), ТОВ Юнівест-Інвест (податковий номер 40821979, м. Київ), ТОВ "АУРИКОН" (податковий номер 40853073, м. Запоріжжя), ТОВ "ПРОГРЕСО" (податковий номер 40763080, м. Кропівницьк), ТОВ "ФАЙЛЕН МІЛД" (податковий номер 40697824, м. Київ), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (податковий номер 40981961, м. Запоріжжя), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (податковий номер 40979769, м. Луцьк), ТОВ Науково-виробниче підприємство Полі-Пласт (податковий номер 40476250, м. Луцьк), ТОВ "ЕКСОН КОМПАНІ" (податковий номер 41070273, м. Маріуполь), ТОВ Мегаполис Юг (податковий номер 41020332, м. Миколаїв), ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (податковий номер 41261629, м. Миколаїв), ТОВ Наутилтрейд (податковий номер 40782584, м. Запоріжжя), ТОВ Мірата Солюшенз т ( Старкам) (податковий номер 40154692, м. Запоріжжя),ТОВ Флорес Груп (податковий номер 40648997, м. Бровари), ТОВ Вірайн (податковий номер 40877403, м. Марiуполь), не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засобів. В зв'язку з цим ТОВ ФК Сінтез , податковий номер 39527998, м. Харків), ТОВ МДК-Альянс , податковий номер 39302409, м. Харків), ТОВ ТПК Укрторгімпорт (податковий номер 36458555, м. Харків), ТОВ "РОШФОР АЛЬЯНС" (податковий номер 40468847, м. Маріуполь), ТОВ "ДАРВІН РІАЛАЙЗ" (податковий номер 40493737, м. Запоріжжя), ТОВ Фінансовий Рубін (податковий номер 40493962, м. Запоріжжя), ТОВ "ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ" (податковий номер 40468758, м. Запоріжжя), ОВ Джуна Дістрібьюшн (податковий номер 40488664, м. Маріуполь), ТОВ "ЗОЛГАРС" (податковий номер 40706854, м. Київ), ТОВ Юнівест-Інвест (податковий номер 40821979, м. Київ), ТОВ "АУРИКОН" (податковий номер 40853073, м. Запоріжжя), ТОВ "ПРОГРЕСО" (податковий номер 40763080, м. Кропівницьк), ТОВ "ФАЙЛЕН МІЛД" (податковий номер 40697824, м. Київ), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (податковий номер 40981961, м. Запоріжжя), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (податковий номер 40979769, м. Луцьк), ТОВ Науково-виробниче підприємство Полі-Пласт (податковий номер 40476250, м. Луцьк), ТОВ "ЕКСОН КОМПАНІ" (податковий номер 41070273, м. Маріуполь), ТОВ Мегаполис Юг (податковий номер 41020332, м. Миколаїв), ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (податковий номер 41261629, м. Миколаїв), ТОВ Наутилтрейд (податковий номер 40782584, м. Запоріжжя), ТОВ Мірата Солюшенз (Старкам) (податковий номер 40154692, м. Запоріжжя), ТОВ Флорес Груп (податковий номер 40648997, м. Бровари), ТОВ Вірайн (податковий номер 40877403, м. Марiуполь) придбання товарів у яких за даними перевірки не підтверджено документально, а саме належним чином оформленими первинними документами, та не встановленого факту (законного джерела) реального походження цих товарів, в результаті чого завищено показник витрат операційної діяльності (собівартості) на загальну суму 3 4 614 708,0 грн., у тому числі за 2015 рік у сумі 3 798 589,0 грн., за 2016 рік в сумі 19 898 495,0 грн., за 9 місяців 2017 року в сумі 10 917 624,0 грн..

2. Перевіркою встановлено заниження податку на додану вартість в сумі 10 865 010,0 грн., ( 3410101,0 - до відома), в т.ч. за: квітень 2014 (до відома) - 28400,0 грн.; травень 2014 (до відома) - 296064,00 грн.; червень 2014 (до відома) - 318413,00 грн.; липень 2014 (до відома) - 332592,00 грн.; серпень 2014 (до відома) - 510989,00 грн.; вересень 2014 (до відома) - 569430,00 грн.; жовтень 2014 (до відома) - 716116,00 грн.; листопад 2014 (до відома) - 638097,00 грн.; грудень 2014 - 531967 грн.; січень 2015 - 371603,00 грн.; лютий 2015 - 388115,00 грн.; квітень 2016 - 112811,00 грн.; травень 2016 - 212681,00 грн.; червень 2016 - 26073,00 грн.; липень 2016 - 800060,00 грн.; серпень 2016- 436259,00 грн.; вересень 2016 - 648958,00 грн.; жовтень 2016 - 552026,00 грн.; листопад 2016- 712206,00 грн.; грудень 2016 - 478625,00 грн.; січень 2017 - 2308,00 грн.; лютий 2017 - 442369,00 грн.; березень 2017 - 63031,00 грн.; квітень 2017 - 71454,00 грн.; травень 2017 - 492535,00 грн.; червень 2017 - 320823,00 грн.; липень 2017 - 287286,00 грн.; серпень 2017- 390 157,00 грн.; вересень 2017 - 113562,00 грн..

за рахунок порушень п.п. 44.1 ст. 44, п.п. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6. ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VІ, ТОВ Караванський завод кормових дріжджів неправомірно віднесено до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість по операціях з зазначеними контрагентами - постачальниками ТОВ Поліс Трейд ТМ , податковий номер 38775777, м.Маріуполь), ТОВ "ФАРМАФЛЕКС" (податковий номер 36987674, м. Харків), ТОВ Атіс-Торг (податковий номер 38633934, м. Харків), ТОВ "ФЛОРІНС" (податковий номер 38880181, м. Харків), ТОВ "КОМПАНІЯ ЕКО ТРЕЙД" (податковий номер 39371907, м. Харків), ПП Буд-Ліс-Сервіс (податковий номер 3475635, м. Київ), ТОВ "ОЛАНТІС" (податковий номер 3887657 , м. Харків), ТОВ ОСОБА_3 Трейд (податковий номер 39371975, м. Харків), ТОВ Рокфор Маркет (податковий номер 37658078, м. Харків), ТОВ ФК Сінтез , податковий номер 39527998, м. Харків), ТОВ МДК-Альянс , податковий номер 39302409, м. Харків), ТОВ ТПК Укрторгімпорт (податковий номер 36458555, м. Харків), ТОВ "РОШФОР АЛЬЯНС" (податковий номер 40468847, м. Маріуполь), ТОВ "ДАРВІН РІАЛАЙЗ" (податковий номер 40493737, м. Запоріжжя), ТОВ Фінансовий Рубін (податковий номер 40493962, м. Запоріжжя), ТОВ "ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ" (податковий номер 40468758, м. Запоріжжя), ОВ Джуна Дістрібьюшн (податковий номер 40488664, м. Маріуполь), ТОВ "ЗОЛГАРС" (податковий номер 40706854, м. Київ), ТОВ Юнівест-Інвест (податковий номер 40821979, м. Київ), ОВ Аурикон (податковий номер 40853073, м. Запоріжжя), ТОВ "ПРОГРЕСО" (податковий номер 40763080, м. Кропівницьк), ТОВ "ФАЙЛЕН МІЛД" (податковий номер 40697824, м. Київ), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (податковий номер 40981961, м. Запоріжжя), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (податковий номер 40979769, м. Луцьк), ТОВ Науково-виробниче підприємство Полі-Пласт (податковий номер 40476250, м. Луцьк), ТОВ "ЕКСОН КОМПАНІ" (податковий номер 41070273, м. Маріуполь), ТОВ Мегаполис Юг (податковий номер 41020332, м. Миколаїв), ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (податковий номер 41261629, м. Миколаїв), ТОВ Наутилтрейд (податковий номер 40782584, м. Запоріжжя), ТОВ Мірата Солюшенз т ( Старкам) (податковий номер 40154692, м. Запоріжжя), ТОВ Флорес Груп (податковий номер 40648997, м. Бровари), ТОВ Вірайн (податковий номер 40877403, м. Марiуполь) на загальну суму 10 865 010,0 грн., ( 3501074,00 - до відома) , в т.ч. за: квітень 2014 (до відома) - 28400,00 грн.; травень 2014 (до відома) - 296064,00 грн.; червень 2014 (до відома) - 318413,0 грн.; липень 2014 (до відома) - 332592,00 грн.; серпень 2014 (до відома) - 510989,00 грн.; вересень 2014 (до відома) - 569430,00 грн.; жовтень 2014 (до відома) - 716116,00 грн.; листопад 2014 (до відома) - 638097,00 грн.; грудень 2014 - 531967 грн.; січень 2015 - 371603,00 грн.; лютий 2015 - 388115,0 грн.; квітень 2016 - 112811,00 грн.; травень 2016 - 212681,00 грн.; червень 2016 - 26073,0 грн.; липень 2016 - 800060,00 грн.; серпень 2016- 436259,00 грн.; вересень 2016 - 648958,0 грн.; жовтень 2016 - 552025,00 грн.; листопад 2016- 712206,00 грн.; грудень 2016 - 478625,0 грн.; січень 2017 - 2308,00 грн.; лютий 2017 - 442369,00 грн.; березень 2017 - 63031,00 грн.; квітень 2017 - 71454,00 грн.; травень 2017 - 492535,00 грн.; червень 2017 - 320823,00 грн.; липень 2017 - 287286,00 грн.; серпень 2017- 390 157,00 грн.; вересень 2017 - 113561,00 грн.

3. п. 120-1.1 ст. 120-1 Податкового кодексу України не здійснено своєчасну реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Згідно змісту даного акта перевірки, вищенаведені порушення встановлені відповідачем враховуючи та на підставі наступного, зокрема:

По взаємовідносинам з ТОВ «Поліс Трейд ТМ» , (податковий номер 38775777, м. Маріуполь)

- ТОВ Поліс Трейд ТМ згідно Ухвал Галицького районного суду м. Львова по Справі № 461/14287/14-к у кримінальному провадженні за № 12014140000000355 від 12.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України№12014140080002207 від 17.07.2014 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України задіяно в ухиленні від сплати податків .

ТОВ Поліс Трейд ТМ відповідно до бази даних Автоматизованої системи співставлення розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів при співставленні даних додатку №5 АС Податковий блок Архів електронної звітності за перевіряємий період,

ТОВ Поліс Трейд ТМ , за період з 01.07.2014 року по 30.09.2014 року було придбано наступний товар: гумова суміш, запасні частини, катриджі, комплектуючі до комп'ютерів, компресори, пряжа.

В ході проведення аналізу ТОВ Поліс Трейд ТМ , як постачальника ТОВ ТД Оптима встановлено, що підприємство не мало можливості реалізовувати товар зазначений в податкових накладних, видаткових накладних, послуг з наступних причин, а саме:

- підприємство не мало кваліфікаційних спеціалістів для виконання даних робіт. (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку) (Форма № 1 ДФ) за 2014 до податкової інспекції за місцем реєстрації не надавався.).

- податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2014 до податкової інспекції за місцем реєстрації не надавало.

- підприємства додаток АМ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2014 до податкової інспекції за місцем реєстрації не надавало, що свідчить про відсутність основних засобів, у т.ч. автомобільного транспорту.

По взаємовідносинам з ТОВ "ФАРМАФЛЕКС" (податковий номер 36987674, м. Харків):

- фахівцями Західної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській здійснена опрацювання зібраної податкової інформації, щодо ТОВ "ФАРМАФЛЕКС" , код за ЄДРПОУ 36987674 за звітній період декларування ПДВ - травень-липень 2014 з питань проведення фінансово-господарських операцій з покупцями та постачальниками у періоді : травень-липень 2014 року. В результаті перевірки встановлено: (Витяг з податкової інформації від 17.08.2015 року № 412/7/20-33-22-02-12:

У зв'язку з великим обсягом номенклатури здійснено вибірковий аналіз придбаних та реалізованих ТМЦ у перевіряємому періоді, згідно якого встановлено, що були придбані/отримані наступні товари (роботи, послуги): Наповнювач для туалетів ОСОБА_4, 10 л 617145 код УКТ ЗЕД НОМЕР_1, Повідець-рулетка для собак Long 2-8 код УКТ ЗЕД НОМЕР_2, Ремінь на дві собаки, нейлон Vario Dua Belt S код УКТ ЗЕД НОМЕР_2, Цукор, Мішки, Цукор білий кристалічний в мішкотарі, Цукор білий кристал. 3 кат., Цукор білий в мішках, т, Висівка пшенична, Соль 1,5 кг помол №1, Яйце вищої категорії, Яйце дрібне, М`ясо бройлера, Лапи курячі охолодж, Аркуш сталевий 2мм (1000х2000) г/к ИМПОРТ, Болт метр. шест. гол, ст5,8(ЦБ) 16*80(100шт), Коліно 90 ф20, Колодка клемная подільна 12х10, Лічильник тепла ультроз. різьб.Ultraheat UH50-D60Q вбуд.архіват., Нульова шина з ізолятором ВС-515 6х915отв на Dіп-рейку "АСКО", Корпус металевий ЩРв-126 з-1 36 УХЛЗ ІР 30 (275х320х120)ІЕК, Свині на відгодівлі 205голів, Мішки паперові 50 кг білі, Автошина 155/70R13 BC-11 Л ОСОБА_5. T 75 1 1с, Автошина 185/60R14 SQ-201 Л ДН Сер. H 82 1 1с., а реалізовані/надані наступні товари (роботи, послуги): Прожектор AREA2 400W HID CL2 ANT A/S6, Лампа 400W, Світильник РСП 10У-250-012 У2 (У3) Сobay 2 , Ел.обладнан. дросель 400MBF, Лампа люмінесцентна 18L54 Optima, Антистеплер 9905 ;НОМЕР_3, Олівець "Marco" 4100-24СВ ;НОМЕР_4, Маркер тонкий Centropen чорний 2846 ;НОМЕР_5, Ножиці S5010B на блістері 25.5 см ;НОМЕР_6, Пенал Tiger 1 відділення з наповненням Noble Collection 1902 ;НОМЕР_7, Скотч прозорий 48мм.45м 45мик 72 шт.СП45-48;3919101500, Цінники для машинок білі однор.1000шт РМ-1000;4821901000, Чорнила штемпельні "Neo Line" червоні 30мл. 3703 ;НОМЕР_8, Сидіння для душ.кабіни S01, Змішувач для душ.кабін і гідробоксів металевий S410 (реж./4), м/ц 10см, MP3 плеєр Assistant AM - 09404 black, Калькулятор ASSISTANT AC-1112 black, Модуль порошкового пожежогасіння Буран 0,5 (шм4-2СТ), Генератор вогнегасного аерозолю АГС-11/6 (с вузлом пуску), Підшипник 466322Л1 (ГПЗ-1), Послуги з підбору учасників телепередачі, ОСОБА_6 до голівки зубофрезерної D 200, Юридичні послуги, Штучне травяне покриття для футбольного поля, Головка ПАЛМ Євро (ТКL)мамо+тато(Китай), ОСОБА_6 8-16, Вісь блоку шест.з/х. 130-1701092, Клапан компрес.нагніт.(квадр)5320-3509050, ножиці для кігтів арт. 2370, Іграшка, пластик 3359, Кормова добавка для собак 8в1 пивні дріжджі 260TB 24 RU T660432, Корм для риб Ово-віт, 250ML/50G 77034, Пелюшки для собак (14 шт.) 12 XG T660293, Ласощі для собак Тріксі дропси 200 г 31633, іграшка-мотузка, бавовна, 54 см., 360 гр. 3274, Двері 2х стор., Пластик 38603, Дряпка, плюш 43260, Миска, нержав.сталь 5495, ванночка з дзеркалом, пластик, 14 ? 8 см 5390, Хомут тяговий, паста для котів Джімпет Мульті-Вітамін 100г 401027, корм для котів Джімпет Катцентабс 710шт. 408804, Повідець-рулетка для собак Classic 1-5, Штуцер-перехідник М22х1,5-М22х1,5(28мм.)(Т), Мастило проник.ANY WAY 150мл (XB 40001) ХАДО, Болт кард. з гайк. М14х1,5-6gх40 853063, Ізоляція ел/пров.(1п.м./термоукладка) d=5/2,5, Чохол елем.фільт.повіт. 740.1109574, Скло вітров. VOLVO FH12 з 1993р.(8823).

Тобто дані податкових накладних, виданих та отриманих ТОВ "ФАРМАФЛЕКС" у травні-липні 2014 року вказують на невідповідність номенклатури придбаних у вказаних періодах товарів (робіт, послуг) номенклатурі поставлених товарів (робіт, послуг).

За звітні періоди декларування ПДВ, охоплені узагальненою податковою інформацією, платник податків визначався для відпрацювання, як ймовірний учасник схем ухилення від оподаткування - так за період: травень 2014 року як транзитер на суму 1385,25 тис. грн.; червень 2014 року як транзитер на суму 1405,02 тис., грн.; липень 2014 року як транзитер на суму 741,18 тис. грн. .

Ухвала Солом'янського районного суду м. Києва по справі №760/18221/15-к у кримінальному провадженні № 32015110000000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, якою зазначено про вчинення фіктивного підприємництва та сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.212, ч. 2 ст. 205 КК України. Як зазначається слідчим, впродовж 2012 - 2015 років встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили або придбали ряд суб'єктів господарської діяльності, засновники та службові особи яких зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду та не володіють інформацією що вони є посадовими особами та засновниками підприємства і не мають відношення до діяльності даних підприємств, серед яких, зокрема, ..... ТОВ "ФАРМАФЛЕКС" , ...... В подальшому зазначені особи використовуючи реквізити та поточні рахунки вищевказаних юридичних осіб, сприяли діючим суб'єктам підприємницької діяльності в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, послуг або укладання угод про надання поворотної фінансової допомоги. Крім того, проведеними заходами встановлені фінансово-промислові групи реального сектора економіки, які надають послуги з обготівкування грошових коштів за принципом зустрічного потоку (реалізація чорної готівки утвореної внаслідок продажу товарів, робіт та послуг без касового обліку підприємствам шляхом проведення безтоварних операцій та зарахування на розрахунковий рахунок безготівкових коштів від транзитних та буферних підприємств конвертаційного центру за відповідний відсоток від вказаних операцій). В результаті забезпечення функціонування вищевказаної схеми, для підприємств реального сектору економіки за вищевказаний період, незаконно сформувало податковий кредит, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

По взаємовідносинам з ТОВ Атіс-Торг (податковий номер 38633934, м. Харків):

- результати перевірки за опрацюванням зібраної податкової інформації щодо ТОВ Атіс-Торг (код ЄДРПОУ 39184582) за звітній період декларування ПДВ, якою встановлено: (Витяг з податкової інформації від 08.12.2014 року № 6431/7/20-33-22-05-07 :

Згідно наданого Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1-ДФ) за 3-4 квартал 2014 року у штаті підприємства ТОВ Атіс-Торг працювало 26 осіб. Штатний розклад, накази про прийняття на роботу працівників, посади до звірки товариством не надані, що не дає змоги зробити висновок щодо наявності кваліфікованого персоналу для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Інформація щодо виконання таких робіт (послуг) сторонніми організаціями (підрядниками) підприємством не надана.

В той же час, відсутні відомості про майно, складські приміщення, які ТОВ Атіс-Торг використовувало у своїй діяльності. Факт відсутності відомостей, щодо наявності у підприємства власних або орендованих складських приміщень, виробничих потужностей, не надання документів стосовно товару ТОВ Атіс-Торг , відсутність відомостей щодо придбання товарів, та знаходження цих товарів на складах, а також відсутність документів, які свідчать про фінансово-господарську діяльність, техніки та інших засобів, вказує на те, що підприємство (його посадові особи) не могло здійснювати господарську діяльність з постачання товарів, здійснення робіт та послуг. Таким чином в ході перевірки встановлено відсутність у підприємства необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині, купівлі, продажу, реалізації, зберігання, відвантаження товару, та інше в силу відсутності транспортних засобів, приміщень та матеріальних ресурсів, що свідчить про відсутність у ТОВ Атіс-Торг можливостей здійснювати фактичні товарні операції.

Господарські операції між ТОВ Атіс-Торг та контрагентами не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, транспортних засобів та іншого майна, які економічно необхідні для здійснення такої діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для здійснення відповідної господарської діяльності. Також ТОВ Атіс-Торг не надано інформацію щодо наявності відповідних умов (морозильних камер, цистерн тощо) для зберігання продуктів харчування.

Наявна ухвала Київського районного суду м. Харкова по справі № 640/17985/13-к у кримінальному провадженні № 12013220010000185 від 25.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України.

По взаємовідносинам ТОВ "ФЛОРІНС" (податковий номер 38880181, м. Харків):

- результати опрацювання зібраної податкової інформації Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ "ФЛОРІНС" (податковій номер 38880181) за період грудень 2014 року. В результаті перевірки встановлено: (Витяг з податкової інформації від №1088/7/20-38-22-01-07 від 09.02.15:

Операції ТОВ "ФЛОРІНС" , не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засобів. В зв'язку з цим ТОВ "ФЛОРІНС" не могли фактично здійснювати господарські операції з урахуванням часу, оперативності проведення операцій, місцезнаходження майна, віддаленості контрагентів один від одного, відсутності транспортних засобів, наявної кількості трудових ресурсів .

- Ухвала Краматорського міського суду Донецької області по справі № 234/14361/16-к у кримінальному провадженні № 42015050000000599 від 22.10.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України встановлено безпідставне формування схемного кредиту та відображення в податковій звітності безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств: ...... ТОВ "ФЛОРІНС" (код ЄДРПОУ 38880181), .... , шляхом не нарахування та не сплати податку на додану вартість та податку на прибуток , що фактично призвело до ненадходження до бюджету України податків.

По взаємовідносинам ТОВ "КОМПАНІЯ ЕКО ТРЕЙД" (податковий номер 39371907, м. Харків):

- результати опрацювання зібраної податкової інформації щодо ТОВ "КОМПАНІЯ ЕКО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39371907) за період листопад та грудень 2014 року від 15.02.2015 року №1213/7/20-30-22-03/39371907, згідно якої встановлено нереальність здійснення господарських операцій.

- Ухвала Солом'янського районного суду м. Києва по Справі № 760/20086/16-к у кримінальному провадженні № 32016100090000031 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, якою встановлено, що у ТОВ "КОМПАНІЯ ЕКО ТРЕЙД" ,.... відсутні трудові та інші матеріальні ресурси, які економічно необхідні для виконання відповідних угод, а за іншими ознаками встановлено здійснення зазначеними підприємствами діяльності щодо надання податкових вигод третім особам з мінімізації податкового кредиту та ймовірність формування технічного кредиту іншим суб'єктам господарювання.

По взаємовідносинах ПП БУД-ЛІС-СЕРВІС (податковий номер 34756352, м. Київ):

- результати опрацювання зібраної податкової інформації щодо неможливості проведення зустрічної звірки ПП "БУД-ЛІС-СЕРВІС", код 34756352 по взаємовідносинам з наступними контрагентами покупцями та постачальниками товарів за період з 01.12.2014 року по 31.01.2015 року, якими встановлено: (Витяг з податкової інформації від 09.02.2015 року № 1100/7/20-38-22-05-04):

В ході відпрацювання 13.01.2015 року, мною було здійснено виїзд за податковою адресою м. Харків, Комінтернівський район, вул. Войкова б. 1-а, в ході виїзду підприємство за податковою адресою встановлено не було. 12.12.2014 року до ОУ ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова з Основянської ОДШ м. Харкова надійшов запит № 8101/7/20-38-15-01-19 від 12.12.2014 року на розшук підприємства ПП Буд-ліс-серівс . Проведеними заходами підприємство не встановлено, 12.12.14 року співробітником ОУ ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова було складено довідку про не встановлення підприємства № 7993 від 12.12.2014 року. Проведеними заходами була отримана інформація від орендодавця - ТОВ „Рейк", код 23001551, директор якого письмово пояснив, що строк дії договору оренди з ПП Буд-ліс-серівс закінчився 30.06.2014 року. На теперішній час ПП Буд-ліс-серівс за адресою м. Харків, Комінтернівський район, вул. Войкова б. 1-а відсутнє;

- Ухвала Київського районного суду м. Харкова по Справі № 640/3063/17 у кримінальному провадженні №32015220000000004 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.212, ч.1 ст.212, ч.3 ст.191, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України.

По взаємовідносинах ТОВ "ОЛАНТІС" (податковий номер 38876573, м. Харків):

- результати опрацювання зібраної податкової інформації щодо ТОВ "ОЛАНТІС " (код ЄДРПОУ 38876573) за квітень-жовтень 2014 року від 10.12.2014 року №7898/7/20-30-22-03/38876573, згідно якої встановлено нереальність здійснення господарських операцій:

- Ухвала Солом'янського районного суду м. Києва по Справі №760/18221/15-к у кримінальному провадженні № 32015110000000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.212, ч. 2 ст. 205 КК України.

По взаємовідносинах ТОВ ОСОБА_3 ТРЕЙД (податковий номер 39371975, м. Харків):

- Ухвала Київського районного суду м. Харкова по справі № 640/18760/15-к у кримінальному провадженні № 12014220000001164 від 17.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1, ч. 3 ст. 191 КК України встановлено:

У 2014 року невстановлені особи без мети здійснення реальної господарської діяльності створили та зареєстрували ТОВ Вінтер-Трейд код ЄДРПОУ 39263716, за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, будинок 11-А, які протягом 2014 року займалися фіктивним підприємництвом, а саме здійснювали незаконну діяльність з безпідставного формування податкової вигоди третім особам-підприємствам реального сектору економіки, шляхом надання їм можливості необґрунтованого формування податкового кредиту та валових витрат. Окрім того, встановлено, що невстановлені особи без мети здійснення реальної господарської діяльності створили та зареєстрували ще низку, а саме: ТОВ ОСОБА_3 Трейд , код ЄДРПОУ 39371975; ТОВ "КОМПАНІЯ ЕКО ТРЕЙД" , код ЄДРПОУ 39371907; .... , які займаються фіктивним підприємництвом, а саме здійснюють незаконну діяльність з безпідставного формування податкової вигоди третім особам-підприємствам реального сектору економіки, шляхом надання їм можливості необґрунтованого формування податкового кредиту та валових витрат. ;

По взаємовідносинам ТОВ РОКФОР МАРКЕТ (податковий номер 37658078, м. Харків):

- в результаті перевірки встановлено: (Витяг з податкової інформації від 21.04.2015 року № 1735/7/20-36-22-01-08):

Суб'єкти господарювання, з якими ТОВ РОКФОР МАРКЕТ мало господарські відносини, мають ознаки нереальності здійснення господарських операцій. ;

По взаємовідносинах ТОВ ФК СІНТЕЗ , податковий номер 39527998, м. Харків:

- Ухвала Краматорського міського суду по Справі № 234/444/16-к у кримінальному провадженні № 32016050390000016 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України, встановлено: В період 2014-2015 років невстановлені особи скоїли фіктивне підприємництво, тобто придбали ряд підконтрольних підприємств, в тому числі: ТОВ "ФЛОРІНС" (код ЄДРПОУ 38880181), .. ТОВ "ФК "СІНТЕЗ" (код ЄДРПОУ 39527998), ..... та інші, які зареєстровані на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств і управління коштами на їх рахунках не мають, з метою прикриття незаконної діяльності. В подальшому, фігуранти вчинення злочину в період 2014-2015 років шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару, сприяли та продовжують сприяти ряду суб'єктів реального сектору економіки Донецької та Харківської областях в мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким суб'єктам господарювання ухилятися від сплати податків. Вищезазначені попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 205 КК України, якою передбачене покарання у вигляді конфіскації майна. .

По взаємовідносинам ТОВ МДК-Альянс , податковий номер 39302409, м. Харків):

- результати опрацювання зібраної податкової інформації щодо ТОВ МДК-Альянс , податковий номер 39302409 за звітні періоди декларування ПДВ - лютий, березень, квітень 2015 року з питань проведення фінансово-господарських операцій з покупцями та постачальниками у періодах: лютий, березень, квітень 2015 року. В результаті перевірки встановлено: (Витяг з податкової інформації від 08.06.2015року № 3528/7/20-33-22-03-12): ТОВ МДК-Альянс за період з 01.09.2014 року по 31.10.2014 року було придбано наступний товар: продукти харчування.

По взаємовідносинам ТОВ ТПК УКРТОРГІМПОРТ (податковий номер 36458555, м. Харків):

- результати опрацювання зібраної податкової інформації щодо ТОВ ТПК Укрторгімпорт (податковий номер 36458555) за звітний період декларування ПДВ січень, лютий 2016, квітень 2016, травень 2016, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2016 з питань проведення фінансово - господарських операцій з постачальниками та покупцями…, якими встановлено: (Витяг з податкової інформації від 06.09.2017 року №805/20-40-14-21-06/36458555):

У ході аналізу встановлено, що ТОВ ТПК Укрторгімпорт згідно даних ЄРПН придбавало товар, а саме: LED Панель СВО-40-60х60 УХЛ 4, QL45Hammer (Пневмоударник) PN:9206 0231 ,PGC;800, QL55 E-KIT Ремкомплект пневмоударника) 92060234, QL55 Chuck (Нижня гайка) 92060036, стопорне кільце QL45 92060035, бачок розширітельний 21214, діафрагма бензонасоса 2101-2108, пшениця нестандартна, стрічка конвеєрна гумотканева ТУ 2561-216-00149245-96 2ШТС(ТГ)-800-4-ЕР-200-4-2-ТСО-РБ У.

Не можливо здійснити аналіз можливості виконання оформлених господарських операцій з придбання (виробництва)/продажу ідентифікованих товарів/послуг наявним трудовим ресурсом, у зв'язку з не наданням підприємством документів підтверджуючих фінансово - господарську діяльність.

За наявною в ДФС інформацією, встановлено, що на ТОВ "ТПК УКРТОРГІМПОРТ" працює незначна кількість працівників, розмір їх заробітної плати на рівні мінімальної та, з іншої сторони, обсяг здійсненних підприємством у січні - лютому 2016 року, квітні-травні 2016 року, серпні - грудні 2016 року, січні 2017 року операцій потребує значного обсягу трудовитрат.

Номенклатура та обсяг реалізованих товарів, наданих робіт та послуг свідчить про фізичну неможливість здійснення такого об'єму господарської діяльності без наявності допоміжних послуг, таких як транспортування, зберігання, сортування, пакування та інші. Враховуючи значні обсяги придбаних та реалізованих товарів, відсутність відомостей про кваліфікацію та фах персоналу, а також зважаючи на значну кількість, географію (різні райони м. Києва і області, м. Харкова) та велику кількість видів реалізованих товарів реальність здійснення повноцінної фінансово-господарської діяльності підтвердити немає можливості .

По взаємовідносинам ТОВ "РОШФОР АЛЬЯНС" (податковий номер 40468847, м. Маріуполь):

- результати опрацювання зібраної податкової інформації щодо ТОВ "РОШФОР АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 40468847) за звітний період декларування ПДВ за червень-липень 2016 року з питань проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами-постачальниками та контрагентами-покупцями за червень-липень 2016 року, якими встановлено: (Витяг з податкової інформації від 06.10.2016 року № 237/10-08-14-02/40468847):

За результатами проведеного аналізу та здійснених заходів не можливо підтвердити факт реального здійснення господарських відносин ТОВ "РОШФОР АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 40468847) із платниками податків контрагентами - постачальниками та контрагентами - покупцями за червень - липень 2016 року.

Вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування податкового кредиту та витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток, які не мають реального товарного характеру.

Таким чином, в ході проведеного аналізу інформації, наявної в Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області по підприємству ТОВ "РОШФОР АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 40468847) не підтверджено реальність здійснення господарських відносин із платниками податків контрагентами - постачальниками та контрагентами - покупцями за червень - липень 2016 року .

По взаємовідносинам ТОВ "ДАРВІН РІАЛАЙЗ" (податковий номер 40493737, м. Запоріжжя):

- результати опрацювання фахівцями Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області зібраної податкової інформації щодо ТОВ "ДАРВІН РІАЛАЙЗ" (код ЄДРПОУ 40493737) за звітний період декларування ПДВ за липень - серпень 2016 р. з питань проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами-постачальниками та контрагентами-покупцями за липень - серпень 2016 року, якою встановлено: (Витяг з податкової інформації від 06.10.2016 року № 243/14-01/40493737):

4.1. Інформація про трудові ресурси:

4.1.1. Наявність трудових ресурсів в охоплених узагальненою податковою інформацією періодах відповідно до:

1 ТОВ "ДАРВІН РІАЛАЙЗ" (код ЄДРПОУ 40493737) подано податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ ) не подано.

4.1.2. Аналіз можливості виконання оформлених господарських операцій з придбання (виробництва)/продажу ідентифікованих товарів/послуг наявним трудовим ресурсом:

За результатами аналізу баз даних та податкової звітності встановлено відсутність товару по ланцюгу постачання від контрагентів-постачальників до ТОВ "ДАРВІН РІАЛАЙЗ" (код ЄДРПОУ 40493737), тобто обрив ланцюга постачання.

Вишгородською ОДПІ ГУ ДФС у Київській області отримано службову записку ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі про наступне: ТОВ "ДАРВІН РІАЛАЙЗ" (код ЄДРПОУ 40493737) за податковою адресою не знаходиться, фінансово-господарську діяльність не здійснює, бухгалтерські документи не зберігає, службові особи та працівники даного підприємства не знаходяться, поштові повідомлення не отримують.

За результатами проведеного аналізу та здійснених заходів не можливо підтвердити факт реального здійснення господарських відносин ТОВ "ДАРВІН РІАЛАЙЗ" (код ЄДРПОУ 40493737) із платниками податків контрагентами - постачальниками та контрагентами - покупцями за період липень-серпень 2016 року.

Вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування податкового кредиту та витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток, які не мають реального товарного характеру.

Таким чином, в ході проведеного аналізу інформації, наявної в Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області по підприємству ТОВ "ДАРВІН РІАЛАЙЗ" (код ЄДРПОУ 40493737) не підтверджено реальність здійснення господарських відносин із платниками податків контрагентами - постачальниками та контрагентами - покупцями за період липень - серпень 2016 року .

По взаємовідносинам ТОВ ФІНАНСОВИЙ РУБІН (податковий номер 40493962, м. Запоріжжя):

- результати опрацювання зібраної фахівцями Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області податкової інформації щодо ТОВ Фінансовий Рубін (податковий номер 36458555) за звітний період липень - вересень 2016року, якими встановлено: (Витяг з податкової інформації від 10.10.2016 року № 564/7/10-31-12-00):

Згідно Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ Фінансовий рубін станом на 10.10.2016 року зареєстровано в ЄРПН 35 податкові накладні з періодом виписки липень-вересень 2016 року, з номенклатурою товару - Цегла М-75; Скумбрія ; морепродукти; Какао порошок; Конус філ'єри XL діам.31мм.; Ванілін кристалічний; Рукава гумові напірні для газового зварювання та різання металів; Шестерня ; Руберойд направляємий; Розчин готовий кладовий важкий цементний,; Колесо робоче; Трансформатор; Клапан ; Автосцепка ; Ручка регулятора гучності; Гумова суміш; Реле ; Труба; Контакт пускача ПМА; Стрічка слюд; Емальпровід; Синтофлекс; Бетонна суміш; Клапан муфтовий; Мотор-редуктор; Черв'ячна пара Редуктора; Насос ; Перетворювач електропневматичний; Електродвигун; Кришка ; Муфта привода; Полотно петельне тафтингове бавовняне; Полотно п/у універсальне,; Бахрома розрізна бавовняна,; Алюмінієвий телескопічний подовжувач ; Кулька повітряна біла; Шнурок з логотипом 2 см; Паличка з насадкою; Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 з доставкою; Суміш піщано-гравійні для будівельних робіт №3, розмір зерен 0-40мм, марка ДР12 з доставкою; Світлодіод.лампа; Панель світлодіодна вбудована; Блоки дверні металопластикові; Швидкий монтаж; Дисперсія полівінілацетатна непластифікована; Герметик силіконовий; Налічники; Папір шліфувальний; Шпарування для швів; Цегла керамічна одинарна повнотіла, розмір 250х120х65мм, марка М100; Скоба КДК; Пластмасові хрестики для плитки; Фарба акрилова; Піна монтажна; Макуха соняшникова; Казеїново-вугільний агар. .

- Ухвала Печерського районного суду міста Києва по Справі № 640/3063/17 у кримінальному провадженні № 32017100060000055 від 13 липня 2017 року за фактом умисного ухилення від сплати податків в великих та особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 212 КК України.

По взаємовідносинам ТОВ "ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ" (податковий номер 40468758, м. Запоріжжя):

- фахівцями Запорізької ОДПІ зібрана податкова інформації щодо ТОВ "ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40468758) за звітні періоди декларування ПДВ за липень-листопад 2016 року, січень - березень 2017 року з питань проведення фінансово - господарських операцій листопад, грудень 2016 року, якими встановлено: (Витяг з податкової інформації від 07.04.2017 року № 246/08-29-12-01):

Нереальність придбання ідентифікованого товару, введення в обіг якого (первинний продаж) не підтверджується фактом (законним джерелом) реального походження цих товарів (відсутнє дійсне формування активу) у попередніх ланках ланцюга його продажу;

- результати опрацювання фахівцями Білоцерківська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області зібраної податкової щодо ТОВ "ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40468758) за звітний період декларування ПДВ липень-жовтень 2016 року з питань проведення фінансово - господарських операцій з контрагентами-покупцями та контрагентами-постачальниками за період декларування ПДВ липень-жовтень 2016 року, якою встановлено: (Витяг з податкової інформації від 24.10.2016 № 168/10-02-14-03/40468758):

Таким чином, встановлено формування ТОВ "ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40468758) сумнівного податкового кредиту з ПДВ за рахунок реалізації покупцям товарів відмінних від придбаних у постачальників, походження яких невідоме та неможливо відстежити за даними ЄРПН .

- ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська по Справі 201/374/17 кримінальному провадженні № 42016040000000722 від 22.08.2016 року про накладення арешту.

По взаємовідносинам ТОВ ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН (податковий номер 40488664, м. Маріуполь):

- Ухвала Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя по справі 335/12932/17 у кримінальному провадженні № 42017080000000086 від 15 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

По взаємовідносинам ТОВ "ЗОЛГАРС" (податковий номер 40706854, м. Київ):

- Ухвала Шевченківський районний суд м. Києва по справі № 761/22395/17 у кримінальному провадженні № 32017100020000027 від 20 червня 2017 року за обвинуваченням ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, українця, освіти середньої, неодруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України .

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) ЗОЛГАРС (код ЄДР 40706854), юридична адреса: м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 9-Б. .

По взаємовідносинам ТОВ ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ (податковий номер 40821979, м. Київ)

- результати опрацювання фахівцями ГУ ДФС у м. Києві зібраної податкової інформації щодо ТОВ ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ (код 40821979) за звітний період декларування ПДВ листопад, грудень 2016 року з питань проведення фінансово - господарських операцій з постачальниками та покупцями за листопад, грудень 2016 року. В результаті перевірки встановлено: (Витяг з податкової інформації від 13.03.2017 року № 48 /26-15-14-04-05):

Враховуючи значні об'єми задекларованих операцій, а також відсутність фізичних, технічних та технологічних можливостей до вчинення задекларованих господарських операцій, згідно ЄРПН, отриманих послуг та зберігання товару не встановлено. Вбачається можливим зробити висновок про здійснення діяльності, спрямованої на здійснення операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам.

По взаємовідносинам ТОВ "АУРИКОН" (податковий номер 40853073, м. Запоріжжя):

- результати опрацювання фахівцями Кіровоградської ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області зібраної податкової інформації щодо ТОВ "АУРИКОН" (код за ЄДРПОУ 40853073) за звітний період декларування ПДВ листопад 2016 року з питань проведення фінансово - господарських операцій щодо придбання та продажу товарів (робіт, послуг) у контрагентів за листопад 2016 року, якими встановлено: (Витяг з податкової інформації від 25.11.2016 року № 378/11-23-12-01/40853073):

Аналіз можливості виконання оформлених господарських операцій з придбання (виробництва) /продажу ідентифікованих товарів/послуг наявним трудовим ресурсом: кількість працюючих - 1 особа; основні фонди (складські приміщення, автотранспортні засоби) відсутні; основний вид діяльності - неспецiалiзована оптова торгiвля, тоді як відповідно аналізу ЄРПН встановлено маніпулювання звітністю шляхом зміни номенклатури товару та відображення в реалізації товарів (робіт, послуг), придбання яких відсутнє або не підтверджується по ланцюгу від постачальника; значні обсяги відображених операцій в податковій звітності при відсутності працюючих (персоналу - лише один директор, який являється засновником та бухгалтером); зазначене свідчить про відсутність фактичного руху товарів (робіт, послуг), за відсутності можливості виконання оформлених господарських операцій ТОВ "АУРИКОН" (код 40853073) та його контрагентами.

По взаємовідносинам ТОВ "ПРОГРЕСО" (податковий номер 40763080, м. Кропівницьк):

- результати опрацювання фахівцями Головного управління ДФС у Кіровоградській області зібраної податкової інформації щодо ТОВ "ПРОГРЕСО" код ЄДРПОУ 40763080 за звітні періоди декларування ПДВ з 01.11.2016 року по 08.12.2016 року з питань проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами за період з 01.11.2016 року по 08.12.2016 року. В результаті перевірки встановлено: (Витяг з податкової інформації від 15.12.2016 року № 281 /11-23-12-02/40763080):

Одночасно в періоді з 01.11.2016 року по 01.12.2016 року ТОВ "ПРОГРЕСО" здійснює реалізацію товарних позицій відмінної від придбаної, використовуючи підміну товарних позицій в податкових накладних та проведення мнимих безтоварних операцій з метою формування схемного податкового кредиту суб'єктам господарювання реального сектору економіки, та сприянні в несплаті податків до бюджету України.

Аналіз можливості виконання оформлених господарських операцій з придбання (виробництва) /продажу ідентифікованих товарів/послуг із використанням наявних основних засобів, об'єктів оподаткування, земельних ділянок:

- відсутня будь-яка інформація про зберігання товарів (наявність власних або орендованих складських приміщень, угоди зберігання ТМЦ, відомості про місцезнаходження складів, їх площа, власник складських приміщень/орендодавця),

- відсутня інформація про транспортування (наявність власних або орендованих транспортних засобів, визначення перевізника, вантажовідправника, вантажоотримувача, відомостей про маршрут, посередників у транспортуванні),

- відсутня інформація про власні або орендовані фонди, що необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Господарська діяльність ТОВ "ПРОГРЕСО" має наступні ознаки нереальності здійснення операцій, а саме:

- відсутній рух активів, зобов'язань чи власного капіталу у процесі здійснення господарської операції;

- відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, а саме:

відсутній кваліфікований персонал;

- недостатня кількість штатних працюючих осіб при тому, що статутна діяльність потребує участі більшої кількості людей, в тому числі за спеціальною освітою;

- відсутні основні фонди (за умови, що вони необхідні для здійснення операцій), у тому числі:

- неможливість здійснення операцій з відповідною кількістю певного товару та надання послуг у відповідні строки з урахуванням терміну його придатності, доступності на ринку тощо;

- відсутність реального ланцюга постачання реалізованих товарно-матеріальних цінностей ;

По взаємовідносинам ТОВ "ФАЙЛЕН МІЛД" (податковий номер 40697824, м. Київ):

- результати опрацювання фахівцями ГУ ДФС у Харківській області зібраної податкової інформації щодо ТОВ "ФАЙЛЕН МІЛД" (код за ЄДРПОУ 40697824) за звітний період декларування ПДВ з 29.07.2016 року - 31.12.2016 року з питань проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами-покупцями та контрагентами-постачальниками за період з 29.07.2016 року - 31.12.2016 року. В результаті перевірки встановлено: (Витяг з податкової інформації від 07.02.2017 року № 81/10-13-14-04/ 40697824):

Аналіз можливості виконання оформлених господарських операцій з придбання (виробництва) /продажу ідентифікованих товарів/послуг наявним трудовим ресурсом:

Під час проведеного аналізу наявних трудових ресурсів: з однієї сторони недостатня кількість працюючих та з другої сторони значний обсяг фактично оформлених ТОВ "ФАЙЛЕН МІЛД" (код за ЄДРПОУ 40697824) операцій з придбання та реалізації товару передбачає значно більшого обсягу трудовитрат, особистої участі персоналу із відповідними фаховими знаннями (агентів, менеджерів, вантажників, водіїв, бухгалтерів та інших). В зв'язку з цим посадові особи ТОВ "ФАЙЛЕН МІЛД" (код за ЄДРПОУ 40697824) не могли фактично здійснювати господарські операції з урахуванням часу, оперативності проведення операцій, місцезнаходження майна, віддаленості контрагентів один від одного.

По взаємовідносинам ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (податковий номер 40981961, м. Запоріжжя):

- результати опрацювання фахівцями Центрального відділення Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області зібраної податкової інформації щодо ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" код ЄДРПОУ 40981961, за звітні періоди декларування ПДВ за лютий 2017 року з питань проведення фінансово - господарських операцій з контрагентами покупцями та постачальниками за лютий 2017 року. В результаті перевірки встановлено: (Витяг з податкової інформації від 01.04.2017 року № 13777/05-81-12-01/40981961):

- нереальність продажу ідентифікованого товару/послуг, первинне введення в обіг (первинний продаж) якого не підтверджується фактом (законним джерелом) реального походження цих товарів (відсутнє дійсне формування активу) у попередніх ланках ланцюга нереальних господарських операцій;

- нереальність придбання ідентифікованого товару/послуг, введення в обіг якого (первинний продаж) не підтверджується фактом (законним джерелом) реального походження цих товарів (відсутнє дійсне формування активу) у попередніх ланках ланцюга його продажу;

- нереальність продажу ідентифікованого товару/послуг за відсутності реального придбання цього ж товару або відсутності (нереальності) власного формування відповідних активів, в тому числі при задекларованому виробництві.

По взаємовідносинам ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (податковий номер 40979769, м. Луцьк):

- результати опрацювання фахівцями Центрального відділення Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області зібраної податкової інформації щодо ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" код ЄДРПОУ 40979769, за звітні періоди декларування ПДВ за лютий 2017 року з питань проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами покупцями та постачальниками за лютий 2017 року.

В результаті перевірки встановлено: (Витяг з податкової інформації від 0617.03.2017 року (дата зазначена згідно зі змістом акту перевірки від 02.01.2018 року № 22/20-40-14-08-07/39020878) № 10626/7/05-81-12-01/40979769):

Аналіз можливості виконання оформлених господарських операцій з придбання (виробництва) /продажу ідентифікованих товарів/послуг із використанням наявних основних засобів, об'єктів оподаткування, земельних ділянок :

- внаслідок відсутності документального підтвердження фінансово-господарських відносин, відсутності реальності здійснення господарських операцій по ланцюгу постачання товару/послуг, підтвердити реальність господарських операцій не має можливості. Враховується специфіка конкретної операції, яка характеризується, своєрідними фізичними властивостями товару або типом послуги, операції з якими потребують значного обсягу трудовитрат, особистої участі персоналу та не співвідносні з наявним трудовим ресурсом для надання послуги.

- нереальність продажу ідентифікованого товару/послуг, первинне введення в обіг (первинний продаж) якого не підтверджується фактом (законним джерелом) реального походження цих товарів (відсутнє дійсне формування активу) у попередніх ланках ланцюга нереальних господарських операцій;

- нереальність придбання ідентифікованого товару/послуг, введення в обіг якого (первинний продаж) не підтверджується фактом (законним джерелом) реального походження цих товарів (відсутнє дійсне формування активу) у попередніх ланках ланцюга його продажу

- нереальність продажу ідентифікованого товару/послуг за відсутності реального придбання цього ж товару або відсутності (нереальності) власного формування відповідних активів, в тому числі при задекларованому виробництві.

ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (код ЄДРПОУ 40979769) зареєстровано 07.12.2016 року, податкова декларація з ПДВ за лютий 2017 року не надана. Згідно даних звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за січень 2017 року у штаті працює 1 особа, основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля.

Відповідно реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" лютому 2017 року здійснює реалізацію наступної товарної номенклатури: шайби, шурупи, труби, болти, вкладиші, гайки, гвинти, мітчики, кути, куточки, лушпиння соняшника, втулки, електроди, картон, газ скраплений, мастило, олію, пензлики, підшипники, розетки, роз'єми, свердла, заклепки, кільця, ключі, підрамники, пускачі, рамки та безліч іншої номенклатури.

ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" у лютому 2017 року здійснює придбання такої номенклатури: транзистори, датчики, дошки, заглушки, з'єднання, клавіші, ковбаси, коліна, крани, кури та їх частки, мастило, трансформатори, серцевини, прожектори, ролики, ручки меблеві, світильники, термоперетворювачі, вимикачі, контакти, кнопки, електромагнітні та врізні замки, планки, пружини та безліч іншої номенклатури.

Таким чином встановлено часткову підміну товарної номенклатури .

Встановлено податкові ризики відсутності факту (законного джерела) реального походження товару та неможливість його руху за ланцюгом, обрив ланця постачання товару та реалізація товару, відмінного від придбаного (переверт) по ланцюгу постачання. .

По взаємовідносинам ТОВ Науково-виробниче підприємство Полі-Пласт (податковий номер 40476250, м. Луцьк).

- результати опрацювання фахівцями ГУ ДФС у Харківській області зібраної податкової інформації щодо ТОВ НВП Полі-Пласт , код за ЄДРПОУ 40476250 (назва платника податків, код ЄДРПОУ) за звітні періоди декларування ПДВ - лютий 2017 року з питань проведення фінансово-господарських операцій з покупцями та постачальниками у періодах: лютий 2017 року. В результаті перевірки встановлено: (Витяг з податкової інформації від 03.04.2017 року №394/20-40-14-13-12/40476250):

Аналіз можливості виконання оформлених господарських операцій з придбання (виробництва) /продажу ідентифікованих товарів/послуг наявним трудовим ресурсом:

Відсутня наявна інформацією по підприємствам постачальникам та покупцям щодо наявних трудових ресурсів, та можливості постачання та транспортування зазначених обсягів сільськогосподарської продукції. На підприємстві ТОВ НВП Полі-Пласт кількість штатних працівників становить одну особу (директора та головного бухгалтера в одному лиці) також відсутня інформація про додаткові навантажувально-розвантажувальні роботи, транспортні послуги, та інше.

Номенклатура та обсяг придбаної та реалізованої продукції та зазначених обсягів наданих та отриманих послуг свідчить про фізичну неможливість здійснення такого об'єму господарської діяльності без наявності допоміжних послуг.

Додатково слід зазначити, що директором підприємства ТОВ НВП Полі-Пласт ОСОБА_7 надано пояснення співробітникам оперативного управління в письмовому вигляді, в якому зазначено, що на підприємстві лічиться 5 співробітників. Проте згідно єдиного звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування наданого підприємством до органів фіскальної служби на підприємстві лічиться лише 1 співробітник.

Враховуючи вищезазначене вбачається маніпулювання даними та недостовірність відповідей наданих у поясненнях.

Враховуючи вищевикладене, вбачається неможливість виконання ТОВ НВП Полі-Пласт , оформлених господарських операцій наявними трудовими ресурсами.

Аналіз можливості виконання оформлених господарських операцій з придбання (виробництва) /продажу ідентифікованих товарів/послуг із використанням наявних основних засобів, об'єктів оподаткування, земельних ділянок:

- відсутня будь-яка інформація про зберігання товарів (наявність власних або орендованих складських приміщень, угоди зберігання ТМЦ, відомості про місцезнаходження складів, їх площа);

- відсутня інформація про транспортування (наявність власних або орендованих транспортних засобів, визначення перевізника, вантажовідправника, вантажоотримувача, відомостей про маршрут, посередників у транспортуванні).

Згідно зареєстрованих податкових накладних у лютому 2017 року підприємством ТОВ НВП Полі-Пласт придбано в значних обсягах товари, які відповідно до санітарних норм потребують спеціальних приміщень з урахуванням специфічних властивостей товару, а саме: продукти харчування (риба) та металеві вироби.

Отже, для зберігання великої кількості рибної продукції необхідна наявність спеціально обладнаних складських приміщень великої площі.

Обладнання складів має забезпечити:

- повну кількісну і якісну схоронність матеріальних цінностей;

- належний режим зберігання (температурний режим);

- раціональну організацію виконання складських операцій;

- комфортні умови праці.

Режим зберігання (температура, вологість повітря, кратність його обміну, інтенсивність вентиляції), спосіб укладання, терміни зберігання, допустиме товарне сусідство повинні відповідати властивостям різноманітних груп харчової продукції.

Крім вибору режиму зберігання, враховують і специфічні особливості кожного виду товару: вплив світла, тепла і т. д. Залежно від призначення складів і правил зберігання товарів (у промисловій тарі, розпакованому вигляді, навалом і т. д.) підбирають необхідне складське обладнання. Місця зберігання оснащують холодильниками, стелажами, шафами, ящиками, бункерами, засіками, підтоварниками, вагами і т. ін. Зберігання продуктів харчування, потребує спеціально обладнані приміщення. Кожній групі, виду і сорту слід відводити суворо визначене місце.

Санітарними правилами забороняється одночасне зберігання доброякісних продуктів з товарами, якість яких викликає сумнів. Не можна зберігати разом з сільськогосподарською продукцією товари інших продовольчих груп.

Під час проведеного аналізу можливості виконання ТОВ НВП Полі-Пласт (код 40476250) оформлених господарських операцій враховуючи відсутність на підприємстві контрагентах постачальниках власних основних засобів, складських приміщень, транспортних засобів тощо, встановлено неможливість виконання документально оформлених господарських операцій ТОВ НВП Полі-Пласт (код 40476250), оформлених у лютому 2017 року з придбання та продуктів харчування, металевих виробів та послуг підрядних робіт.

Таким чином, аналізом придбаного та реалізованого товару ТОВ НВП Полі-Пласт в лютому 2017 року, враховуючи, що відповідні послуги із залученням сторонніх осіб та послуги з експлуатації основних засобів та оренди складських приміщень не придбавались, можливо дійти висновку що підприємство не мало можливості здійснювати господарські операції, оформлені в лютому 2017 з придбання насіння соняшнику, а як наслідок і його реалізації. .

По взаємовідносинам з ТОВ ПАНДА-ИНВЕСТ (податковий номер 35292764, м. Луцьк).

- результати опрацювання фахівцями Центрального відділення Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області зібраної податкової інформації щодо ТОВ Панда-Инвест код ЄДРПОУ 35292764 за звітні періоди декларування ПДВ за січень 2017 року, лютий 2017 року, березень 2017 року з питань проведення фінансово - господарських операцій з контрагентами покупцями та постачальниками за січень 2017 року, лютий 2017 року, березень 2017 року. В результаті перевірки встановлено: (Витяг з податкової інформації 27.03.2017 року №12665/7/05-81-12-01/35292764):

Аналіз можливості виконання оформлених господарських операцій з придбання (виробництва) /продажу ідентифікованих товарів/послуг наявним трудовим ресурсом:

Внаслідок відсутності документального підтвердження фінансово-господарських відносин, відсутності реальності здійснення господарських операцій по ланцюгу постачання товару/послуг, підтвердити реальність господарських операцій не має можливості. Враховується специфіка конкретної операції, яка характеризується, своєрідними фізичними властивостями товару або типом послуги, операції з якими потребують значного обсягу трудовитрат, особистої участі персоналу та не співвідносні з наявним трудовим ресурсом для надання послуги.

Результати опрацювання фахівцями Центрального відділення Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області зібраної податкової інформації щодо ТОВ Панда-Инвест код ЄДРПОУ 35292764 за звітні періоди декларування ПДВ за травень 2017 року з питань проведення фінансово - господарських операцій з контрагентами покупцями та постачальниками за травень 2017 року.

В результаті перевірки встановлено: (Витяг з податкової інформації 21.06.2017 року № 23022 /7/05-81-12-01/35292764):

Аналіз можливості виконання оформлених господарських операцій з придбання (виробництва) /продажу ідентифікованих товарів/послуг із використанням наявних основних засобів, об'єктів оподаткування, земельних ділянок :

у зв'язку з недостатньою кількістю основних фондів, об'єктів оподаткування, відсутністю земельних ділянок не надається можливим здійснення господарської діяльності з придбання та реалізації товарів (робіт/послуг).

Згідно аналізу зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлено факти реалізації контрагентам-покупцям товарів відмінних від фактично придбаних у контрагентів-продавців (підміна товарів), у зв'язку з чим неможливо відстежити ланцюг постачання ідентифікованого товару .

По взаємовідносинам з ТОВ "ЕКСОН КОМПАНІ" (податковий номер 41070273, м. Маріуполь).

- Ухвала Приморського районного суду по справі 522/3744/17 у кримінальному провадженні № 32016160000000140 від 19.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Співробітниками ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено коло підприємств, котрі використовуються злочинним угрупуванням з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків: ТОВ "ЕКСОН КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 41070273), ТОВ "ЛОФТБУД" (код за ЄДРПОУ 41075596), ТОВ "АРКОМ БІО ОЙЛ" (код за ЄДРПОУ 41047024).

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ТОВ "ЕКСОН КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 41070273), використовуються злочинним угрупуванням з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків та те, що наявні достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств набуті кримінально-протиправним шляхом .

По взаємовідносинам з ТОВ МЕГАПОЛИС ЮГ (податковий номер 41020332, м. Миколаїв).

- Ухвала Приморського районного суду по Справі № 757/67443/17-к у кримінальному провадженні № 42017101060000150, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

По взаємовідносинах ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (податковий номер 41261629, м. Миколаїв):

- результати опрацювання фахівцями ГУ ДФС у Миколаївській області зібраної податкової інформації щодо ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261629) за звітний період декларування ПДВ травень - серпень 2017 року з питань здійснення фінансово - господарської діяльності по взаємовідносинам з платниками податків контрагентами - постачальниками за період травень - серпень 2017 року та контрагентами-покупцями. В результаті перевірки встановлено: (Витяг з податкової інформації від 07.09.2017 року №40/14-29-14-08/ 41261629): Проведеним аналізом встановлено, що у ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261629) відсутня можливість фактичного здійснення господарських операцій з одержання/поставки товарів та отримання/надання послуг, ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261629) не відображає у податковій звітності інформацію, що свідчить про наявність у нього основних фондів, транспортних засобів, що необхідні для здійснення господарських операцій з надання послуг та придбання, навантаження, розвантаження, транспортування та зберігання товарів у задекларованих обсягах, а відповідні послуги із залученням стороннього ресурсу не здійснювались.

- Ухвала Приморського районного суду по Справі № 757/67443/17-к у кримінальному провадженні № 42017101060000150, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

По взаємовідносинах ТОВ ТОРГОПТ-СК (податковий номер 41014554, м. Миколаїв):

- Ухвала Приморського районного суду по Справі № 757/67443/17-к у кримінальному провадженні № 42017101060000150, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, службові особи використовували реквізити підприємств, які мають ознаки фіктивності.

По взаємовідносинам ТОВ "ЦЕНТРТОРГ ЮГ" (податковий номер 41261299, м. Миколаїв):

- результати опрацювання фахівцями ГУ ДФС у Миколаївській області зібраної податкової інформації щодо ТОВ "ЦЕНТРТОРГ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261299) за звітний період декларування ПДВ травень - серпень 2017 року з питань здійснення фінансово - господарської діяльності по взаємовідносинам з платниками податків контрагентами - постачальниками за період травень-серпень 2017 року та контрагентами-покупцями.

В результаті перевірки встановлено: (Витяг з податкової інформації від 07.09.2017 року № 145/14-29-14-08/41261299): Проведеним аналізом встановлено, що у ТОВ "ЦЕНТРТОРГ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261299) відсутня можливість фактичного здійснення господарських операцій з одержання товарів та надання послуг, ТОВ "ЦЕНТРТОРГ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261299) не відображає у податковій звітності інформацію, що свідчить про наявність у нього основних фондів, транспортних засобів, що необхідні для здійснення господарських операцій з надання послуг та придбання, навантаження, розвантаження, транспортування та зберігання товарів у задекларованих обсягах, а відповідні послуги із залученням стороннього ресурсу не здійснювалось.

- Ухвала Приморського районного суду по Справі № 757/67443/17-к у кримінальному провадженні № 42017101060000150, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, службові особи використовували реквізити підприємств, які мають ознаки фіктивності.

По взаємовідносинам з ТОВ НАУТИЛТРЕЙД (податковий номер 40782584, м. Запоріжжя):

- відповідно до бази даних Автоматизованої системи співставлення розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів при співставленні даних додатку №5 АС Податковий блок Архів електронної звітності за перевіряємий період, ТОВ Наутилтрейд за період 01.12.2016 року по 31.12.2016 року було придбано наступний товар: продукти харчування, газ скріплений, автозапчастини.

По взаємовідносинам з ТОВ Мірата Солюшенз ( Старкам) (податковий номер 40154692, м. Запоріжжя):

- Відповідно до бази даних Автоматизованої системи співставлення розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів при співставленні даних додатку №5 АС Податковий блок Архів електронної звітності за перевіряємий період, ТОВ Мірата Солюшенз за період 01.04.2016 року по 31.05.2016 року було придбано наступний товар: продукти харчування, автозапчастини, одяг, біжутерія.

По взаємовідносинам з ТОВ Флорес Груп (податковий номер 40648997, м. Бровари):

- відповідно до бази даних Автоматизованої системи співставлення розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів при співставленні даних додатку №5 АС Податковий блок Архів електронної звітності за перевіряємий період, ТОВ Флорес Груп за період 01.10..2016 року по 31.10.2016 року було придбано наступний товар: продукти харчування, газ скраплений.

По взаємовідносинам з ТОВ Вірайн (податковий номер 40877403, м. Марiуполь): Відповідно до бази даних Автоматизованої системи співставлення розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів при співставленні даних додатку №5 АС Податковий блок Архів електронної звітності за перевіряємий період, ТОВ Вірайн за період 01.01.2017 року по 31.01.2017 року було придбано наступний товар: продукти харчування, цигарки, горілчані вироби, автозапчастини.

Щодо порушень, які стали підставою для винесення податкового повідомлення-рішення № 00000811403 від 05.03.2018 року в акті перевірки від 02.01.2018 року № 22/20-40-14-08-07/39020878 Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ ТД Оптима , код ЄДРПОУ 39020878, телефон/факс: (050) 9470777; податкового законодавства за період з 01.01.2014 року по 30.09.2017 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 року по 30.09.2017 року зазначено, що в порушення п. 120-1.1 ст. 120 Податкового кодексу України не здійснено своєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних (відсутню реєстрація) в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або виявлено помилки при зазначенні обов'язкових реквізитів таких податкових накладних: від 31.05.2016 року №№ 336, 317, 332 кількість днів затримки - 1 день, дата виписки 31.05.2016 року, дата реєстрації 16.06.2016 року; від 30.06.2016 року №№ 421, 419 кількість днів затримки - 4 дня, дата виписки 17.06.2016 року, дата реєстрації 06.07.2016 року.

Не погоджуючись з податковими повідомленнями-рішеннями № 00000791403 від 05.03.2018 року, № 00000801403 від 05.03.2018 року, № 00000811403 від 05.03.2018 року на підставі акту від 02.01.2018 року №22/20-40-14-08-07/39020878, в частині виявлених порушень податкового законодавства позивачем 26.03.2018 року подана скарга на податкові повідомлення-рішення.

26.05.2018 року представником позивача отримано відповідь про результат розгляду скарги, з змісту якого слідує, що з урахуванням розгляду скарги позивача, податкові повідомлення-рішення № 00000791403 від 05.03.2018 року, № 00000801403 від 05.03.2018 року, № 00000811403 від 05.03.2018 року залишені без змін.

Не погоджуючись із податковими повідомленнями-рішеннями відповідача №00000791403 від 05.03.2018 року, № 00000801403 від 05.03.2018 року, № 00000811403 від 05.03.2018 року, позивач оскаржив їх в судовому порядку.

На доведення обставин, на яких ґрунтуються вимоги позивача, згідно вимог ч. 1 ст. 77 КАС України, в тому числі на підтвердження виконання умов вищенаведених договорів поставки і подальшого використання у власній господарській діяльності придбаних товарів, правильності декларування податкових зобов'язань з податку на додану вартість за спірними правовідносинами за перевіряємий період, позивачем суду також надано оригінали, зокрема: витягів з реєстру платників податків на додану вартість щодо контрагентів; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; договори поставки; видаткові накладні; податкові накладні; реєстри видаткових накладних; звітів про дебетові і кредитові операції по рахунках позивача; банківських виписок по операціях; договори поставки щодо подальшого руху придбаного позивачем товару із додатками до них із видатковими та податковими накладними.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У таких справах суб'єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Частиною 1 статті 78 КАС України встановлено, що обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання. Обставини, які визнаються учасниками справи, зазначаються в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їх представників.

Згідно ч. 2 ст. 2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Спірні правовідносини врегульовано законодавством (чинним та у редакції станом на момент виникнення відповідних правовідносин): Податковим кодексом України від 02.12.2010 року № 2755-VI (далі - ПК України), Цивільним кодексом України від 16.01.2003 №435-IV, Законом України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 № 996-XIV (далі - ЗУ № 996-XIV), Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 (далі - Положення № 88), Наказом Міністерства доходів і зборів України Про затвердження Форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної від 14.01.2014 № 10, зареєстрованим Міністерстві юстиції України від 30.01.2014 за № 185/24962 (далі - Наказ № 10), Наказом Міністерства фінансів України Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної від 22.09.2014 № 957, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 р. за № 1235/26012 (далі - Наказ № 957).

Відповідно до п.п. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 ПК України, господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Згідно п.п. 14.1.178 п.14.1 ст.14 ПК України, податок на додану вартість - непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V цього Кодексу.

Згідно п.п. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14 ПК України, податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Відповідно до п.п. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 ПК України, постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Постачанням товарів також вважаються:

а) фактична передача матеріальних активів іншій особі на підставі договору про фінансовий лізинг (повернення матеріальних активів згідно з договором про фінансовий лізинг) чи іншої домовленості, відповідно до якої оплата відстрочена, але право власності на матеріальні активи передається не пізніше дати здійснення останнього платежу;

б) передача права власності на матеріальні активи за рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування чи відповідно до законодавства;

в) будь-яка із зазначених дій платника податку щодо матеріальних активів, якщо платник податку мав право на віднесення сум податку до податкового кредиту у разі придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатна передача майна іншій особі; передача майна у межах балансу платника податку, що використовується у господарській діяльності платника податку для його подальшого використання з метою, не пов'язаною із господарською діяльністю такого платника податку; передача у межах балансу платника податку майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операціях, для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню);

г) передача (внесення) товарів (у тому числі необоротних активів) як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також їх повернення;

д) ліквідація платником податку за власним бажанням необоротних активів, які перебувають у такого платника;

е) передача товарів згідно з договором, за яким сплачується комісія (винагорода) за продаж чи купівлю.

Не є постачанням товарів випадки, коли основні виробничі засоби або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку надає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням.

Відповідно до пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 ПК України, контролюючі органи мають право: проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення.

Згідно п. 44.1 ст. 44 ПК України для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

У випадках, передбачених статтею 216 Цивільного кодексу України, платники податків мають право вносити відповідні зміни до податкової звітності у порядку, визначеному статтею 50 цього Кодексу.

Відповідно до пп. 49.18.1 п. 49.18 ПК України, податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Згідно ст. 51 ПК України податковий агент зобов'язаний подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, а також сум нарахованого та утриманого з них податку контролюючому органу за місцем свого обліку.

У визначених цим Кодексом випадках розрахунки подаються в електронному вигляді.

Відповідно до пп. 54.3.2 п. 54.3 ст. 54 ПК України дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках.

Згідно п. 57.3 ст. 57 ПК України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

Відповідно п. 58.1 ст. 58 ПК України контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення, якщо сума грошового зобов'язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян) або якщо за результатами перевірки контролюючим органом встановлено факт:

невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації;

завищення розміру задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованої платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу;

заниження або завищення суми податкових зобов'язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки.

Податкове повідомлення-рішення містить підставу для такого нарахування (зменшення) податкового зобов'язання та/або зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, або заниження чи завищення суми податкових зобов'язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість; посилання на норму цього Кодексу та/або іншого закону, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок грошових зобов'язань платника податків; суму грошового зобов'язання, що повинен сплатити платник податку; суму зменшеного бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення результатів господарської діяльності або від'ємного значення суми податку на додану вартість; граничні строки сплати грошового зобов'язання та/або строки виправлення платником податків показників податкової звітності; попередження про необхідність складення та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної/розрахунку коригування до неї або про необхідність виправлення помилок, допущених під час зазначення реквізитів податкової накладної, у випадках, передбачених цим Кодексом; попередження про наслідки несплати грошового зобов'язання або внесення виправлень до показників податкової звітності в установлений строк; граничні строки, передбачені цим Кодексом для оскарження податкового повідомлення-рішення.

До податкового повідомлення-рішення додається розрахунок податкового зобов'язання (за наявності) та штрафних (фінансових) санкцій.

Форма та порядок надіслання податкового повідомлення-рішення і розрахунку грошового зобов'язання визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Зі змісту наведених положень законодавства суд приходить до висновку, що податковий орган наділений правом виносити податкові повідомлення-рішення повністю або частково враховуючи зміст відповідного акту перевірки.

Суд констатує, що положеннями законодавства не передбачено зміни у будь-який спосіб обсягу обґрунтувань, підстав та мотивів з яких виноситься податкове повідомлення-рішення.

За таких обставин суд не приймає посилання представника відповідача - податкового органу на доказову базу, що не відображена в акті перевірки від 02.01.2018 року № 22/20-40-14-08-07/39020878 Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ ТД Оптима , код ЄДРПОУ 39020878, телефон/факс: (050) 9470777; податкового законодавства за період з 01.01.2014 року по 30.09.2017 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 року по 30.09.2017 року, проте зазначалась ним, як додаткове підґрунтя законності винесення оскаржуваних податкових повідомлень-рішень.

Згідно пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 ПК України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Згідно п. 77.1 ст. 77 ПК України, документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок. План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Відповідно до пп. 83.1.2 п. 83.1 ст. 83 ПК України для посадових осіб контролюючих органів під час проведення перевірок підставами для висновків є податкова інформація.

Згідно абз.1 п.123.1 ст.123 ПК України у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, - тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

Згідно пп. 168.1.2 п. 168.2 ст. 168 ПК України податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.

Відповідно до пп. 168.4.1 п. 168.4 ст. 168 ПК України податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.

Відповідно до п.п. а , б п. 176.2 ст. 176 ПК України особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані:

а) своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок;

б) подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку;

Відповідно до п. а п. 198.1 ст. 198 ПК України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Згідно п. 198.3 ст.198 ПК України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);

ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відповідно до п. 198.6 ст. 198 ПК України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної/розрахунку коригування. У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно з пунктом 201.16 статті 201 цього Кодексу перебіг зазначеного строку переривається на період зупинення їх реєстрації та відновлюється з дня припинення процедури

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних/розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні/розрахунки коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати складення податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, у тому числі для платників податку, які застосовують касовий метод. У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно з пунктом 201.16 статті 201 цього Кодексу перебіг зазначеного строку переривається на період зупинення їх реєстрації та відновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації згідно з підпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 ПК України платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну, складену за вибором покупця (отримувача) в один з передбачених законодавством способів.

Згідно п. 201.4 ст. 201 ПК України податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Один примірник видається покупцю, а другий залишається у продавця. У разі складання податкової накладної у паперовому вигляді покупцю видається оригінал, а копія залишається у продавця.

Згідно п. 201.6 ст. 201 ПК України податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.

Контролюючі органи за даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, повідомляють платника податку про наявність у такому реєстрі розбіжностей з даними контрагентів. При цьому платник податку протягом 10 днів після отримання такого повідомлення має право уточнити податкові зобов'язання без застосування штрафних санкцій, передбачених розділом II цього Кодексу.

Відповідно до п. 201.7 ст. 201 ПК України податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Відповідно до ч. 1 ст. 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Відповідно до ст. 1 Закону України 996-XIV, первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію.

Згідно ч. 1 ст. 2 Закону України 996-XIV цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, а також та операції з виконання державного та місцевих бюджетів і складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України 996-XIV бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Згідно частинами 1, 2 ст. 9 Закону України 996-XIV підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Відповідно до п. 1.2 Положення № 88 господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього Положення.

Згідно до п. 2.1 Положення № 88 первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів.

Відповідно до п. 2.4 Положення № 88 первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо.

Згідно п. 2.15 Положення № 88 первинні документи підлягають обов'язковій перевірці (в межах компетенції) працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув'язка окремих показників.

Відповідно до п. 2.16 Положення № 88 у разі виявлення невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства, установи. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання.

В акті перевірки, складеному Відповідачем, як підставі для здійснення висновків про встановлені порушення, йде посилання на податкову інформацію, в тому числі на листи інших ДПІ щодо контрагентів позивача.

Проте, по-перше, на виконання вимог ч. 2 ст. 77 КАС України докази на підтвердження податкової інформації, на яку йде посилання в акті перевірки позивача, як на підставу висновків відповідача, щодо контрагентів позивача - ТОВ ФК Сінтез , податковий номер 39527998, м. Харків), ТОВ МДК-Альянс , податковий номер 39302409, м. Харків), ТОВ ТПК Укрторгімпорт (податковий номер 36458555, м. Харків), ТОВ "РОШФОР АЛЬЯНС" (податковий номер 40468847, м. Маріуполь), ТОВ "ДАРВІН РІАЛАЙЗ" (податковий номер 40493737, м. Запоріжжя), ТОВ Фінансовий Рубін (податковий номер 40493962, м. Запоріжжя), ТОВ "ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ" (податковий номер 40468758, м. Запоріжжя), ТОВ Джуна Дістрібьюшн (податковий номер 40488664, м. Маріуполь), ТОВ "ЗОЛГАРС" (податковий номер 40706854, м. Київ), ТОВ Юнівест-Інвест (податковий номер 40821979, м. Київ), ТОВ "АУРИКОН" (податковий номер 40853073, м. Запоріжжя), ТОВ "ПРОГРЕСО" (податковий номер 40763080, м. Кропівницьк), ТОВ "ФАЙЛЕН МІЛД" (податковий номер 40697824, м. Київ), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (податковий номер 40981961, м. Запоріжжя), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (податковий номер 40979769, м. Луцьк), ТОВ Науково-виробниче підприємство Полі-Пласт (податковий номер 40476250, м. Луцьк), ТОВ "ЕКСОН КОМПАНІ" (податковий номер 41070273, м. Маріуполь), ТОВ Мегаполис Юг (податковий номер 41020332, м. Миколаїв), ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (податковий номер 41261629, м. Миколаїв), ТОВ Наутилтрейд (податковий номер 40782584, м. Запоріжжя), ТОВ Мірата Солюшенз т ( Старкам) (податковий номер 40154692, м. Запоріжжя),ТОВ Флорес Груп (податковий номер 40648997, м. Бровари), ТОВ Вірайн (податковий номер 40877403, м. Марiуполь), відповідачем не надано.

По-друге, згідно змісту наданої суду податкової інформації, використана відповідачем податкова інформація складена у зв'язку із неможливістю проведення перевірки або зустрічної звірки, складена як сформовані доперевірочні матеріали для послідуючого проведення документальної позапланової перевірки.

Тобто, фактично перевірки щодо контрагентів позивача проведені не були, а за наслідками спроб провести перевірку були складені податкові інформації. Відповідно, висновки про допущені позивачем порушення здійснені на підставі доперевірочних матеріалів щодо його контрагентів, які не були піддані перевірці та не встановлені у законодавчо встановленому порядку: актом перевірки, податковим повідомленням-рішенням.

З боку податкового органу в акті перевірки від 02.01.2018 року № 22/20-40-14-08-07/39020878 не зазначено вироку (-ів) суду щодо контрагентів позивача або щодо позивача, відсутні у змісті акті відповідного вироки суду щодо правомірності укладених угод або незаконності підприємницької діяльності яким-небудь з контрагентів.

Згідно постанови Верховного Суду від 20 березня 2018 року у справі № 804/939/16, колегія суддів не бере до уваги посилання відповідача на податкову інформацію, що наявна в інформаційно-аналітичних базах відносно контрагентів позивача по ланцюгах постачання, а також податкову інформацію надану іншими контролюючими органами, оскільки така інформація носить виключно інформативний характер та не є належним доказом в розумінні процесуального Закону.

Також, згідно постанови Верховного Суду від 16.01.2018 року у справі №826/1398/14, ствердження податкового органу про відсутність у контрагентів позивача необхідної для ведення господарської діяльності кількості працівників, технічних, транспортних, інших виробничих ресурсів, відсутність за юридичною адресою на момент звірки не свідчить про безтоварність угод поставки з позивачем.

Відповідно до ч. 5 ст. 242 КАС України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Відповідно, висновки відповідача про допущені позивачем порушення із посиланням на вищенаведену податкову інформацію щодо контрагентів позивача - є необґрунтованими, недоведеними та безпідставними;

Законодавцем визначений перелік обставин-підстав, з настанням (здійсненням) яких пов'язано виникнення права платника податку на податковий кредит.

Даний перелік є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає. При цьому з будь-якою залежністю із правильністю (своєчасністю, правомірністю тощо) декларування податкових зобов'язань та формування податкового кредиту з податку на додану вартість, сплатою податкових зобов'язань підприємствами-контрагентами платника цього податку тощо - законодавець не пов'язує.

За умови не встановлення податковим органом наявності замкнутої схеми руху грошових коштів, яка б могла свідчити про узгодженість дій позивача та його постачальників робіт (послуг) по ланцюгу для одержання Підприємством незаконної податкової вигоди, останнє не може зазнавати негативних наслідків внаслідок діянь інших осіб, що перебувають поза межами його впливу.

Поняття добросовісний платник , яке вживається у сфері податкових правовідносин, не передбачає виникнення у платника додаткового обов'язку з контролю за дотриманням його постачальниками правил оподаткування, а сам платник не наділений повноваженнями податкового контролю для виконання функцій, покладених на податкові органи, а тому не може володіти інформацією відносно виконання контрагентами податкових зобов'язань;

- станом на момент здійснення позивачем спірних господарських операцій та у перевіряємий період із зазначеними в акті перевірки контрагентами, останні: зареєстровані відповідно до вимог діючого законодавства, як юридичні особи та як платники податку на додану вартість;

- дослідженими в судовому засіданні доказами по справі у їх сукупності, - доведено правильність декларування позивачем податкових зобов'язань та правомірність розрахунку витрат операційної діяльності (собівартості) та формування податкового кредиту з податку на додану вартість за спірними правовідносинами за перевіряємий період;

тому:

- висновки відповідача про порушення позивачем п.44.1 ст.44, ч. а п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст.198, пп.14.1.181 п.14.1 ст.14, п.201.4, п.201.6, п.201.7, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями) - є необґрунтованими, недоведеними та законодавчо безпідставними.

Інших доводів та/або доказів щодо обґрунтування правомірності прийняття оскаржуваних рішень, з дотриманням вимог абз.2 ч. 2 ст. 77 КАС України, відповідачем суду не наведено та не надано.

При цьому слід зазначити, що рішення судів повинні достатнім чином містити мотиви, на яких вони базуються для того, щоб засвідчити, що сторони були заслухані, та для того, щоб забезпечити нагляд громадськості за здійсненням правосуддя (див. п. 30. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Hirvisaari v. Finland від 27 вересня 2001 р.).

Однак, ст. 6 п. 1 Конвенції не можна розуміти як таку, що вимагає пояснень детальної відповіді на кожний аргумент сторін (див. п. 29 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Ruiz Torija v. Spain від 9 грудня 1994 р.).

З урахуванням пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 ПК України, відповідно до якого податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах: презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу.

Щодо порушень, які стали підставою для винесення податкового повідомлення-рішення № 00000811403 від 05.03.2018 року в акті перевірки від 02.01.2018 року № 22/20-40-14-08-07/39020878 суд зазначає, що з боку позивача представника позивача суд не надано доказів в обґрунтування заявленої позиції, щодо скасування окресленого податкового повідомлення-рішення.

Одночасно з цим суд зазначає, що з боку представника позивача в засіданні надані пояснення, що в окреслений період між позивачем та податковим органом було розірвано договір щодо подання електронних документів. Згодом між позивачем та податковим органом було укладено окреслений договір, що на думку представника позивача і стало підставою для несвоєчасного реєстрування накладних в реєстрі. Разом з цим представник позивача зазначив, що жодної претензійно-позовної роботи з цього приводу не проводилось.

Зважаючи на наявні обставини позицію представника позивача, не надання доказової бази з боку позивача та відсутності обставин - доказів, що спростовують встановлені податковим органом обставини, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні окресленої позовної вимоги.

Суд вважає доречним звернути увагу на те, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розглядає факт накладання органами державної влади на заявника додаткових зобов'язань зі сплати податку в якості втручання в його майнові права у розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції (п. 49 рішення ЄСПЛ у справі "Щокін проти України", п. 32 рішення ЄСПЛ справі "Сєрков проти України" від 07.07.2011 (Заява №39766/05).

Звідси ЄСПЛ, з урахуванням своєї усталеної практики (серед багатьох інших, рішення ЄСПЛ у справах "Спорронґ і Льоннрот проти Швеції" від 23 вересня 1982 року, "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства" від 21 лютого 1986 року, "Щокін проти України" від 14 жовтня 2010 року, "Сєрков проти України" від 7 липня 2011 року, "Колишній король Греції та інші проти Греції" від 23 листопада 2000 року, "Булвес" АД проти Болгарії" від 22 січня 2009 року, "Трегубенко проти України" від 2 листопада 2004 року, "East/West Alliance Limited" проти України" від 23 січня 2014 року) оцінює наявність порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції через призму трьох критеріїв, які слід оцінювати на предмет сумісності заходу втручання в право особи на мирне володіння майном із гарантіями статті 1 Першого протоколу, а саме: чи є втручання законним; чи переслідує воно "суспільний", "публічний" інтерес; чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Суд зазначає, що таким чином, позивач не може нести наслідків невиконання постачальником його зобов'язань зі сплати податку. Такі вимоги, відповідно до зазначеного рішення Європейського суду з прав людини є надмірним тягарем для платника податку, що порушує справедливий баланс, який повинен підтримуватись між вимогами суспільного інтересу та вимогами захисту прав власності.

Таким чином суд зазначає, що порушення вимог податкового законодавства контрагентами позивача не є наслідком притягнення позивача до відповідальності, оскільки окреслена відповідальність є персонофікаваною.

У таких справах суб'єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин. Всупереч наведеним вимогам, відповідач, як суб'єкт владних повноважень не надав до суду достатніх беззаперечних доказів в обґрунтування обставин, на яких ґрунтуються його відзив.

Разом з цим суд зазначає, що первинні документи, надані позивачем, за своєю формою та змістом відповідають вимогам чинного законодавства, наявності недоліків (дефектів форми, змісту або походження), які б згідно з частиною 2 статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", пункту 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88, спричинили втрату ними юридичного статусу первинних документів, податковим органом в акті не доведено, а судом в ході розгляду адміністративної справи не встановлено.

Поряд з цим, суд вважає за необхідне зазначити, що не погоджується з висновками відповідача, що відсутність товарно-транспортних накладних не може свідчити про транспортування товару, а тому не дозволяють підтвердити реальність здійснення операцій з надходження вантажу та його кількісних, вартісних та якісних характеристик, виходячи з наступного.

З приводу вказаних в своєму відзиві відповідачем посилань з приводу відсутності товарно-транспортних накладних суд зазначає, що правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні затверджених Наказом Міністерства транспорту України № 363 від 14.10.1997 року, п. 47 Статуту автомобільного транспорту УРСР, затвердженого ОСОБА_8 Міністрів УРСР від 27.06.1969, №401, не встановлюють правил податкового обліку, а лише встановлюють права, обов'язки та відповідальність власників автомобільного транспорту (перевізників), при цьому, документи обумовлені вказаними правилами зокрема, товарно-транспортні накладні, не є документами первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують обставини придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей.

Згідно з п. 11.4 названих правил товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом Замовник (вантажовідправник) повинен виписувати в кількості не менше чотирьох екземплярів.

Замовником перевезень, у даному випадку, виступали контрагенти позивача, а тому обов'язок оформлення товарно-транспортних накладних покладений саме на останніх.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 909 Цивільного кодексу України договір перевезення вантажу укладається у письмовій формі. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням транспортної накладної.

Отже, складання товарно-транспортної накладної є обов'язковим виключно при укладені договору перевезення, як окремого зобов'язання.

Суд зазначає, що документи та інші дані, що спростовують реальність здійснення господарської операції, яка відображена в податкового обліку, повинні оцінюватися з урахуванням специфіки кожної господарської операції - умов перевезення, зберігання товарів, зміст послуг, що надають тощо.

При цьому сама собою наявність або відсутність окремих документів, а так само помилки у їх оформленні не є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних вбачається, що фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов'язаннях платника податку у зв'язку з його господарською діяльністю мали місце.

Отже, відсутність та/або дефектність документів на транспортне перевезення обумовленого договорами на постачання товару не є безумовною підставою ставити під сумнів здійснення господарських операцій.

Первинні документи бухгалтерського обліку доказують наявність фактичного здійснення вказаних господарських операцій, здійснення руху активів у позивача, зміни, що відбулись у власному капіталі чи зобов'язаннях позивача.

Враховуючи вищенаведене, спірні податкові повідомлення-рішення № 00000791403 від 05.03.2018 року, № 00000801403 від 05.03.2018 року є такими, що не ґрунтуються на нормах закону, а тому вони підлягають скасуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Згідно з ч. 2 ст. 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Всупереч наведеним вимогам, відповідач, як суб'єкт владних повноважень не надав до суду достатніх беззаперечних доказів в обґрунтування обставин, на яких ґрунтується його відзив, і не довів правомірності його дій щодо винесення спірних податкових повідомлень-рішень.

Отже, розглянувши подані сторонами документи і матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, а саме щодо податкових повідомлень-рішень № 00000791403 від 05.03.2018 року, № 00000801403 від 05.03.2018 року.

Щодо податкового повідомлення-рішення № 00000811403 від 05.03.2018 року суд зазначає, що воно не підлягає скасуванню, враховуючи вищевикладені висновки суду.

Судові витрати підлягають розподілу відповідно до приписів ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України.

Керуючись ст.ст. 13, 14, 139, 241, 243, 246, 250, 255, 293, 295, 297 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптима" до Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області про скасування податкових повідомлень-рішень - задовольнити частково.

Скасувати податкові повідомлення-рішення Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області (код ЄДРПОУ 39599198, м. Харків, вул. Пушкінська, 46, 61057) №00000791403 від 05.03.2018 року, №00000801403 від 05.03.2018 року.

В іншій частині - відмовити.

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптима" (код ЄДРПОУ 39020878, АДРЕСА_1, 61202) сплачену суму судового збору в розмірі 306022 (триста шість тисяч двадцять дві) гривні 03 копійки, за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області (код ЄДРПОУ 39599198, м. Харків, вул. Пушкінська, 46, 61057).

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно - телекомунікаційної системи шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Строк на апеляційне оскарження також може бути поновлений в разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною другою статті 299 цього Кодексу.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення виготовлено 19 жовтня 2018 року.

Суддя Ю.О. Супрун

Дата ухвалення рішення 17.10.2018
Оприлюднено 22.10.2018

Судовий реєстр по справі 820/4781/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.02.2019 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.02.2019 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.12.2018 Харківський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.11.2018 Харківський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 17.10.2018 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 17.10.2018 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.09.2018 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.08.2018 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.07.2018 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.06.2018 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 820/4781/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону