ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 ел.пошта : inbox@vn.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________

УХВАЛА

про продовження підготовчого провадження

"23" жовтня 2018 р. Cправа № 902/539/18

Господарський суд Вінницької області у складу судді Матвійчука Василя Васильовича , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом :Єпархіального управління Вінницької єпархії Української Автокефальної Православної церкви (вул. А.Медвідь, буд.2, м. Вінниця, 21036)

до :Вінницько - Хутірської сільської ради Вінницького району Вінницької області (вул. Сагайдачного, буд.91, с. Вінницькі Хутори, Вінницький район, Вінницька область, 23219)

третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_1 організація "ОСОБА_1 громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату" (вул. Ватутіна, буд. 61, с. Вінницькі Хутори, Вінницький район, Вінницька область, 23219).

про визнання рішень недійсними,-

за участю секретаря судового засідання Кузьменко В.В.,

представників сторін:

позивача ОСОБА_2 - за довіреністю;

відповідача ОСОБА_3 за довіреністю;

третьої особи: Протоієрей ОСОБА_4; ОСОБА_5;

присутні: ОСОБА_6; ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9,ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14;

В С Т А Н О В И В :

Єпархіальне управління Вінницької єпархії Української Автокефальної Православної церкви звернулось до суду з позовом в якому просить: визнати недійсним з моменту прийняття рішення 15 сесії 07 скликання Вінницько - Хутірської сільської ради Вінницького району Вінницької області від 16 лютого 2017 року б/н "Про скасування рішення 01 сесії 04 скликання від 11.04.2002 року "Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки під будівництво храму Покрови Пресвятої Богородиці Української Автокефальної Православної Церкви" та рішення 06 сесії 04 скликання від 06.05.2003 року "Про затвердження проекту відведення земельної ділянки для релігійних потреб по вул. Ватутіна Українській Автокефальній Православній Церкві Пресвятої Богородиці"; визнати недійсним з моменту прийняття рішення 15 сесія 07 скликання Вінницько - Хутірської сільської ради Вінницького району Вінницької області від 16 лютого 2017 року б/н "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для релігійних потреб ОСОБА_1 громаді парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату по вул. Ватутіна ".

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням оспорюваним рішенням права позивача на користування земельною ділянкою.

Ухвалою суду від 03.09.2018р. за вказаним позовом відкрито провадження у справі №902/539/18 з призначенням до розгляду за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 27.09.2018 р.

20.09.2018р. до суду від третьої особи надійшов відзив на позовну заяву, в якому наведені заперечення на позовну заяву.

21.09.2018р. до суду надійшла заява за підписом представника позивача, адвоката ОСОБА_2 про відкладення підготовчого засідання на іншу дату, у зв'язку з перебування м останнього у відпустці за сімейними обставинами.

24.09.2018р. до суду від відповідача надійшов відзив від 20.09.2018р. на позовну заяву, в якому наведені заперечення на позовну заяву.

Ухвалою суду від 27.09.2018р. підготовче засідання відкладено на 23.10.2018р.

Вказаною ухвалою окрім іншого, встановлено учасникам строк для вчинення процесуальних дій до 16.10.2018р.

23.10.2018р. до суду від позивача надійшла відповідь на відзив третьої особи, в якому наведені заперечення на відзив.

23.10.2018р. до суду від представника відповідача надійшло клопотання про стягнення судових витрат.

23.10.2018р. до суду від представника позивача надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи

В підготовче засідання 23.10.2018р. з'явився представник сторін та третьої особи.

Дослідивши наявні матеріали справи судом з'ясовано, що сторонами не виконано вимоги ухвали суду від 27.09.2018 р. у строк, визначений судом.

Разом з тим, згідно з положеннями ч.1-2 ст.177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Положеннями п.7 ч.2 ст. 182 ГПК України передбачено, що суд у підготовчому засіданні, зокрема з'ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання.

Відповідно до ч.3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Зважаючи, що строк підготовчого провадження закінчується 02.11.2018р., господарський суд з метою повного та всебічного з'ясування всіх обставин справи, та, відповідно, з метою розгляду у підготовчому засіданні питань, визначених ст. 182 ГПК України, дійшов висновку про необхідність, з власної ініціативи, продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

Згідно з п. 1, п.3 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу, в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в ст.ст. 2, 4 Господарського процесуального кодексу України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

З огляду на вищезазначене, у зв'язку з необхідністю забезпечення реалізації всіма учасниками процесу своїх процесуальних прав і обов'язків, суд вважає за необхідне продовжити строк підготовчого провадження та відкласти підготовче засідання на іншу дату.

Керуючись ч. 3 ст. 177, ст.ст.183, 232, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В :

1. Продовжити строк підготовчого провадження по справі № 902/539/18 на 30 днів

2. Відкласти підготовче засідання на 22 листопада 2018 р. об 11:00 год. в приміщенні Господарського суду Вінницької області, за адресою: вул. Пирогова, буд. 29, м. Вінниця (3-й поверх, зал №5).

3. Сторонам надати письмові пояснення причин невиконання вимог суду у визначені строки.

4. Повідомити учасників справи про можливість реалізації прав визначених положеннями Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів №2147-VIII від 03.10.2017р.

5. Учасникам справи направити у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, документи, що підтверджують їх повноваження.

6. Попередити учасників про те, що відповідно до ч.3 ст.42, ст. 135 ГПК України суд у випадку невиконання учасником справи його обов'язків застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом, зокрема може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у випадку невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

7. Копію ухвали направити учасникам справи рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

8. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://vn.arbitr.gov.ua

Ухвала підписана 26.10.2018р.

Суддя Матвійчук В.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. А.Медвідь, буд.2, м. Вінниця, 21036)

3 - відповідачу (вул. Сагайдачного, буд.91, с. Вінницькі Хутори, Вінницький район, Вінницька область, 23219)

4- ОСОБА_1 організація "ОСОБА_1 громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату" (вул. Ватутіна, буд. 61, с. Вінницькі Хутори, Вінницький район, Вінницька область, 23219).

Дата ухвалення рішення 23.10.2018
Зареєстровано 26.10.2018
Оприлюднено 26.10.2018

Судовий реєстр по справі 902/539/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 10.09.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 30.08.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 31.07.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 04.07.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Судовий наказ від 29.05.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Постанова від 20.05.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.04.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.03.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.10.2018 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 27.09.2018 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 03.09.2018 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону