ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

07.11.2018 р. Справа № 914/1186/18

Суддя господарського суду Львівської області Чорній Л.З., при секретарі М. Фарина, розглянувши матеріали за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю Домофони України , м. Київ

про відкриття провадження у справі про банкрутство Іноземного підприємства Інвестиційна компанія Гарант-Капітал (79024, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 175, кв.15; код ЄДРПОУ 30701357)

Представники сторін:

Ініціюючий кредитор : ОСОБА_3

Боржник: ОСОБА_1, ОСОБА_2

ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" : Харченко Н.О.

Арбітражний керуючий: не з'явився

Суть спору: Товариством з обмеженою відповідальністю Домофони України , м. Київ подано заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Іноземного підприємства Інвестиційна компанія Гарант-Капітал (79024, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 175,кв.15; код ЄДРПОУ 30701357) в порядку ст.10,11 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом .

Ухвалою суду від 03.07.2018р. заява прийнята до розгляду та призначено підготовче засідання на 18.07.2018р. Арбітражний керуючий, визначений автоматизованою системою - Шендера Олена Миколаївна.

09.07.18 р. на адресу господарського суду від арбітражної керуючої Шендери О.М. надійшла заява-згода щодо призначення її розпорядником майна Іноземного підприємства Інвестиційна компанія Гарант-Капітал (79024, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 175,кв.15; код ЄДРПОУ 30701357).

21.08.2018р. ТзОВ Домофони України через канцелярію суду подано заяву про збільшення кредиторських вимог до боржника на суму 256 028 264,73грн, які призначенні судом до розгляду на 05.06.2018р. спільно з основною справою.

В попереднє судове засідання від 05.06.2018р. представник ініціюючого кредитора з'явився, збільшення кредиторських вимог підтримав у повному обсязі.

Представник боржника в попереднє судове засідання з'явився, через канцелярію суду подав повідомлення про результати розгляду вимог кредиторів яким збільшення кредиторських вимог ініціюючого кредитора визнав у повному обсязі.

Розпорядник майна в судове засідання з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про долучення до матеріалів справи проекту реєстру вимог кредиторів та повідомлення про результати розгляду заяви ініціюючого кредитора про збільшення кредиторських вимог.

В судове засідання від 26.09.2018р. ініціюючий кредитор з'явився, подав ряд документів витребуваних ухвалою суду.

Представник боржника в судове засідання з'явився, подав ряд документів витребуваних ухвалою суду.

Розпорядник майна в судове засідання від 26.09.2018р. з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про витребування від боржника документів, однак як з'ясувалося в засіданні, такі документи боржником на даний час уже надані розпоряднику майна. Крім того, подав клопотання про відкладення розгляду справи.

У відповідності до вимог ст.74 ГПК України визначено, що суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.

Таким чином, оскільки подані сторонами до суду докази викликають сумнів (щодо реальності виконання, наданих позивачем та боржником угод), суд дійшов висновку про направлення запитів до відповідних установ з метою підтвердження чи спростування дійсності та виконання поданих ініціюючим кредитором договорів до заяви про збільшення кредиторських вимог в розмірі 256 028 264,73грн., а саме: до Публічного акціонерного товариства Національний депозитарій України , ПАТ Мегебанк .

22 жовтня 2018р. ПАТ Національний депозитарій України надіслано листа без номера та дати на виконання вимог ухвали суду від 26.09.2018р., яким повідомлено суд, що надати запитувану інформацію товариство не може, оскільки така … інформація може розкриватися Центральним депозитарієм виключно: за рішенням суду ; на письмову вимогу державного органу, одержану з урахуванням вимог частини другої цієї статті, в межах його повноважень та на підставі закону .

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.25 Закону України Про депозитарну систему України від 06.07.2012р., інформація, що міститься в системі депозитарного обліку, надається депозитарними установами на письмову вимогу суду.

Згідно п.9 ч.8 ст. 9 Закону України Про депозитарну систему України до виключної компетенції Центрального депозитарію, зокрема належить ведення рахунка в цінних паперах депозитарної установи, що припинила свою депозитарну діяльність або якій анульовано відповідну ліцензію за правопорушення на ринку цінних паперів чи в іншому визначеному Комісією випадку, а також відповідальне зберігання документів, без даних, копій баз даних, архівів баз даних депозитарної установи, інформацію про тих її депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та цінних паперів, які обліковувалися на їх рахунках, та подання інформації про стан таких рахунків згідно із законодавством.

Згідно інформації, наявної в матеріалах справи, ведення рахунків у цінних паперах ПАТ "ДНІПРОСПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 00911204) здійснювалося ліцензованим учасником ринку цінних паперів депозитарною установою ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" .

Рішенням Національної комісії з цінних паперів від 20.01.2015р. №51 ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ №263390 від 24.09.2013р.; діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування серії АЕ №263391 від 24.09.2013р., видані ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" (04070, м.Київ, вул.Борисоглібська, буд.3, код ЄДРПОУ 26253000), на підставі п.3 п.1 розділу IV Порядку (Порядок №816) та згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.12.2014р. №838 Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" анульовано.

З врахуванням вищенаведеного, суд повторно витребовує від ПАТ Національний депозитарій України наступну інформацію:

- виписку про проведені операції з цінними паперами ПАТ "ДНІПРОСПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 00911204), що належали ТзОВ Предіум-Інвест (код ЄДРПОУ 34729397), за період від дати відкриття товариству рахунку у цінних паперах до 10 вересня 2012р.;

- виписку про проведені операції з цінними паперами ПАТ "ДНІПРОСПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 00911204), що належали Підприємству GBM-Україна (код ЄДРПОУ 30701357), за період від дати відкриття товариству рахунку у цінних паперах до 10 вересня 2012р.;

- виписку про проведені операції з цінними паперами ТзОВ Компанія з управління активами ІТТ-менеджмент (ПВІФ НВЗТ Платинум Інвест (код ЄДРПОУ 32588724), що належали ТзОВ Іммобілен-Груп (код ЄДРПОУ 34729360), за період від дати відкриття товариству рахунку у цінних паперах до 01 жовтня 2014р.

В судове засідання від 07.11.2018р. представник ініціюючого кредитора з'явився, через канцелярію суду подав письмові пояснення щодо терміну виконання зобов'язань по векселях.

В судове засідання від 07.11.2018р. з'явився представник ПАТ Комерційний Банк Актив-Банк , заяву з кредиторськими вимогами до боржника підтримав у повному обсязі. Через канцелярію суду подано клопотання вх.42495/18 від 07.11.2018р. про долучення доказів до справи.

Крім того, подано клопотання про проведення наступного судового засідання в режимі відеоконференції, проведення якої доручити Господарському суду Миколаївської області, Господарському суду міста Києва або Подільському районному суді міста Києва.

Відповідно до статті 197 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов'язковою.

Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи.

У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду в обов'язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п'ять днів до відповідного судового засідання.

З огляду на викладене, враховуючи технічну можливість проведення судового засідання у справі №914/1186/18, призначеного на 14.11.18 р., в режимі відеоконференції з Подільським районним судом міста Києва (04071, м. Київ, вул. Хорива, 21), суд дійшов висновку, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Розпорядник майна в судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку із наданням часу по розгляду поданої ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" заяви з кредиторськими вимогами до боржника.

На виконання вимог ухвали суду від 26.09.18р. ПАТ Мегабанк листом №14-44/1 Кі від 08.10.2018р. повідомлено суд, що за обліковими даними ПАТ Мегабанк розрахунки по договору про відступлення права вимоги (цесії) №2/14 -ВПВ від 23.09.2014р. укладеного між ТзОВ ВКФ Інвестгруп та ТзОВ Іммобілен-Груп , та Іноземним підприємством Інвестиційна компанія Гарант-Капітал на суму 42 323 302 грн. та по договору про відступлення права вимоги №3/14-ВПВ від 23.09.14р., укладеного між ТзОВ Предіум-Інвест та ТзОВ ВКФ Інвестгруп на суму 6 510 006,00 грн. не проводилися.

Також, на електронну адресу суду надійшов лист №14-54Кі від 05.11.2018р. від ПАТ Мегабанк до якого долучено банківські виписки на підтвердження проведення проплат по вищезазначених договорах, однак такий лист надійшов без електронного цифрового підпису відправника і не може судом бути прийнятим, як електронний доказ.

З метою розгляду поданої ініціюючим кредитором заяви про збільшення кредиторських вимог та витребування від сторін додаткових доказів, та отримання відповідей на запити від установ, та розгляду кредиторської заяви ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" , попереднє засідання слід відкласти.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 1, 2, ч. 3 ст. 10, ст. 16, ст.ст. 19, 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.cт.74, 96,197, 216, 234 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Задоволити клопотання ПАТ Комерційний Банк Актив-Банк щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Розгляд справи №914/1186/18, призначеної на 14.11.18 р. о 12:30 год.здійснювати в режимі відеоконференції. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Львівської області, за адресою: м. Львів, вул. Личаківська,128, зал судових засідань №2.

2. Доручити Подільському районному суду міста Києва (04071, м. Київ, вул.Хорива,21) проведення судового засідання у справі №914/1186/18 про банкрутство Іноземного підприємства Інвестиційна компанія Гарант-Капітал в режимі відеоконференції. В судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме представник ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" .

3. Розпоряднику майна:

- повторно надати суду висновок щодо наявності чи відсутності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

4. Ініціюючому кредитору :

- оригінали первинних документів для огляду (банківські виписки).

5. Боржнику повторно:

- докази реєстрації права власності на цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ/03/07/12/2-АК від 03.07.12 р. відповідно до розділу 3 договору (довідка з Публічного акціонерного товариства Національний депозитарій України );

- докази реєстрації права власності на цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ/29/08/12/2-АК від 29.08.12 р. відповідно до розділу 3 договору (довідка з Публічного акціонерного товариства Національний депозитарій України );

- надати бухгалтерські документи (баланс підприємства), що підтверджують платоспроможність підприємства- боржника станом на 29.09.2016р., тобто на момент підписання договору відступлення прав на боржника в сумі 207 194 956,73 грн з письмовими поясненнями.

6. ПАТ Національний депозитарій України - надати суду:

- виписку про проведені операції з цінними паперами ПАТ "ДНІПРОСПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 00911204), що належали ТзОВ Предіум-Інвест (код ЄДРПОУ 34729397), за період від дати відкриття товариству рахунку у цінних паперах до 10 вересня 2012р.;

- виписку про проведені операції з цінними паперами ПАТ "ДНІПРОСПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 00911204), що належали Підприємству GBM-Україна (код ЄДРПОУ 30701357), за період від дати відкриття товариству рахунку у цінних паперах до 10 вересня 2012р.;

- виписку про проведені операції з цінними паперами ТзОВ Компанія з управління активами ІТТ-менеджмент (ПВІФ НВЗТ Платинум Інвест (код ЄДРПОУ 32588724), що належали ТзОВ Іммобілен-Груп (код ЄДРПОУ 34729360), за період від дати відкриття товариству рахунку у цінних паперах до 01 жовтня 2014р.

7. ПАТ Мегабанк - надати письмові пояснення з підтверджуючими документами надання суду діаметрально різних відповідей по запитуваній судом інформації, надати оригінали документів до суду для огляду.

8. Засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство визначити в наступних судових засіданнях.

9. Участь представників кредиторів, розпорядника майна, боржника в судовому засіданні визнати обов'язковою.

10. Копію ухвали надіслати сторонам, розпоряднику майна, Публічному акціонерному товариству Національний депозитарій України , ПАТ Мегебанк , Подільському районному суду міста Києва (04071, м.Київ, вул.Хорива,21).

Ухвала суду набирає законної сили в строк та в порядку, передбачених ст. 235 ГПК України.

Суддя Чорній Л.З.

Дата ухвалення рішення 07.11.2018
Зареєстровано 12.11.2018
Оприлюднено 12.11.2018

Судовий реєстр по справі 914/1186/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.10.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 03.09.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 12.08.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 05.08.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 22.07.2020 Західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.06.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 26.03.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 26.12.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 19.12.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 09.12.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 07.11.2018 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 01.11.2018 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 11.10.2018 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 26.09.2018 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 05.09.2018 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 22.08.2018 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 18.07.2018 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 03.07.2018 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону