ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 61022 м. Харків, пр. Науки, буд.5, тел./факс 702-10-79 inbox@lg.arbitr.gov.ua _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

21 листопада 2018 року м.Харків Справа № 913/582/18

Провадження №14/913/582/18

Господарський суд Луганської області у складі судді Лісовицького Є.А ., розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом Публічного акціонерного товариства По газопостачанню та газифікації Донецькоблгаз , Краматорськ Донецької області

до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Даймор , м. Сєвєродонецьк Луганської області

про стягнення 95 805 000 грн. 00 коп.

Без виклику та повідомлення представників сторін

в с т а н о в и в:

Публічне акціонерне товариство По газопостачанню та газифікації Донецькоблгаз (далі - позивач) звернулося до Господарського суду Луганської області з позовною заявою, в якій просить суд стягнути з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Даймор (далі - відповідач) безпідставно (помилково) отримані грошові кошти в сумі 95 805 000 грн. 00 коп.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що відповідно до наданих відповідачу платіжних доручень позивач перерахував грошові кошти в загальній сумі 95 805 000 грн. 00 коп. з призначенням платежу Сплата за природний газ згідно договору №26-01/17 від 26.01.2017, разом з ПДВ.

Оскільки, сторони не дійшли згоди щодо умов договору №26-01/17 від 26.01.2017, позивач вважає такий договір неукладеним, у зв'язку з чим права та взаємні обов'язки щодо виконання вказаного договору у сторін не виникли.

З огляду на викладене, позивач просить суд стягнути грошові кошти в загальній суми 95 805 000 грн. 00 коп. як безпідставно (помилково) отримані ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Даймор .

Одночасно з цим, позивач просить суд відстрочити сплату судового збору, заявивши відповідне клопотання №15/1-3389 від 12.11.2018.

В обґрунтування клопотання щодо відстрочення сплати судового збору позивач посилається на те, що внаслідок проведення на території Донецької області АТО та втрати керування Публічним акціонерним товариством По газопостачанню та газифікації Донецькоблгаз майновими комплексами 7(семи) структурних підрозділів (місцезнаходження яких зареєстроване на території, не підконтрольній Україні), господарську діяльність структурних підрозділів паралізовано (деяких тимчасово призупинено на час проведення АТО відповідно до рішення ОСОБА_2 ПАТ Донецькоблгаз ), у зв'язку з чим діяльність підприємства знаходиться у важкому фінансовому стані.

Також, позивач вказує, що відповідно до сертифікату Торгово-промислової палати України засвідчено настання обставин непереборної сили з 01.07.2014 для ПАТ Донецькоблгаз при здійсненні господарської діяльності на території Донецької області щодо виконання законодавчих актів України (на момент видачі сертифікатів обставини тривають та дату закінчення їх терміну встановити не можливо).

Крім того, внаслідок проведення бойових дій на території Донецької області сталося значне зменшення фактичних обсягів розподілу і постачання природного газу у порівнянні з запланованими обсягами та відповідне зменшення тарифного доходу від основної діяльності ПАТ "Донецькоблгаз".

За 2014-2017 роки розмір недоотриманої тарифної виручки сягнув понад 300 млн. грн. Так, у звіті про фінансовий стан ПАТ Донецькоблгаз за 2017 рік обліковується збиток 304 482.00 тис. грн.

В той же час, постановою Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 05.02.2018 за виконавчим провадженням №55665051 накладено арешт на рахунки ПАТ Донецькоблгаз . Відповідно з 15.02.2018 заблоковано видаткові банківські операції ОСОБА_1 та його відокремлених структурних підрозділів в таких установах банку: ПАТ АЛЬФА-БАНК , Філія - Донецьке обласне управління АТ Ощадбанк , Донецьке РУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК , ПАТ АБ РАДАБАНК , ПАТ УКРСОЦБАНК .

З огляду на викладене, позивач звертає увагу, що відстрочення ПАТ Донецькоблгаз сплату судового збору дасть можливість ОСОБА_1 належним чином виконувати Статутні та Ліцензійні умови діяльності, насамперед обслуговування систем газопостачання природного газу (запобігання аварійним ситуаціям) та стабілізувати господарську та фінансову діяльність ОСОБА_1 у форс-мажорних обставинах без негативних наслідків для господарської діяльності.

Відтак, позивач просить суд врахувати важкий матеріальний стан товариства та відстрочити до ухвалення судового рішення по справі сплату судового збору.

Розглянувши матеріали позовної заяви та клопотання про відстрочення сплати судового збору у зв'язку із скрутним фінансовим становищем, господарський суд прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, а позовна заява має бути залишена без руху з огляду на наступне.

Правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору встановлені Законом України "Про судовий збір".

Положеннями ч. 1 ст. 8 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов:

1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або

2) позивачами є:

а) військовослужбовці;

б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;

в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім'ї;

ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або

3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров'ю.

У розгляді питань, пов'язаних, зокрема, з відстроченням та розстроченням сплати судового збору (стаття 8 Закону) слід враховувати, що єдиною підставою для вчинення господарським судом дій, зазначених у статті 8 Закону, є врахування ним майнового стану сторін. Клопотання про відстрочення (розстрочення) сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати може бути викладене в заяві чи скарзі, які подаються до господарського суду, або окремим документом. Особа, яка заявляє відповідне клопотання, повинна навести доводи і подати докази на підтвердження того, що її майновий стан перешкоджав сплаті нею судового збору у встановленому порядку і розмірі (розділ 3 постанови пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" від 21.02.2013 №7).

При цьому обґрунтування пов'язаних з цим обставин та подання доказів, котрі свідчать про неможливість або ускладнення в здійсненні оплати судового збору у встановлених законом розмірах і в строки, покладається на зацікавлену сторону.

Таким чином, єдиною підставою для вчинення судом зазначених дій є врахування майнового стану сторони. Обґрунтування пов'язаних з цим обставин, які свідчать про неможливість або утруднення в здійсненні оплати судового збору у встановлених законом розмірах і в строки, покладається на заінтересовану сторону.

Разом з тим, зазначені положення закону дають право суду відстрочити сплату судового збору лише за наявності виключних обставин, з урахуванням того, що в майбутньому заявник матиме фінансову можливість сплатити розмір судового збору.

Тобто, відстрочення сплати судового збору є правом суду, а не його обов'язком, а обґрунтування пов'язаних з цим обставин та подання доказів, які свідчать про неможливість або ускладнення в здійсненні оплати судового збору у встановлених законом розмірах і в строки, покладається на зацікавлену особу в силу вимог ст. 74 Господарського процесуального кодексу України.

Таким чином, позивач, як заінтересована сторона, звертаючись до суду із проханням про відстрочення сплати судового збору, має належним чином обґрунтувати неможливість або утруднення здійснення оплати судового збору, та на підтвердження цього надати належні та допустимі докази.

Виключність обставин для застосування положень ст.8 Закону України Про судовий збір щодо відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати, має бути доведено відповідними доказами, які свідчать про майновий стан сторони.

Однак, позивачем в обґрунтування скрутного матеріального становища, що унеможливлює сплату судового збору, не надано суду жодних доказів, що унеможливлюють сплату судового збору.

Крім того, наявність обставини, пов'язаних з частковим припиненням господарської діяльності на тимчасово окупованій території та існуванням кримінального провадження щодо здійснення службовими особами підприємства позивача розкрадання коштів, не можуть вважатися підставою для звільнення від сплати судового збору.

При цьому, статтею 129 Конституції України як одну із засад судочинства визначено рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, отже, в тому числі й органів державної влади, то самі лише обставини, пов'язані з відсутністю у ньому коштів, призначених для сплати судового збору, не можуть вважатися підставою для звільнення від такої сплати (п. 3.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 7 від 21.02.13. Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України ).

Звільнення від сплати судового збору може бути здійснено судом у виключному порядку, який свідчить про неможливість сплати судового збору заявником та з врахуванням його майнового стану.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України Про судоустрій і статус суддів суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною ОСОБА_2 України.

Частиною 2 ст.9 вказаного Закону визначено, що суд створює такі умови, за яких кожному учаснику судового процесу гарантується рівність у реалізації наданих процесуальних прав та у виконанні процесуальних обов'язків, передбачених процесуальним законом.

Обов'язок сплати судового збору за подання позовних заяв, не є перешкодою доступу до правосуддя, а безпідставне надання пільг з реалізації даного обов'язку одному з учасників судового процесу має наслідком порушення прав інших учасників та суперечить принципу рівності сторін у господарському процесі.

Разом з цим, в розумінні ст. 8 Закону України Про судовий збір , самі лише обставини, пов'язані з ускладненням господарської діяльності суб'єкта та відсутністю коштів, призначених для сплати судового збору, не можуть вважатися підставою для відстрочення такої сплати, оскільки відповідно до вказаної вище норми, особа-заявник повинна навести доводи і подати докази на підтвердження того, що її майновий стан дійсно перешкоджав (перешкоджає) сплаті нею судового збору у встановленому порядку і розмірі.

З огляду на викладене та враховуючи рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, суд дійшов висновку про необґрунтованість зазначеного клопотання, оскільки заявником не доведено, що є достатні підстави вважати, що його майновий стан є таким, що перешкоджає сплаті судового збору у встановленому законом розмірі та порядку, та натомість, при відстроченні така оплата стане можливою.

Враховуючи викладене, суд вважає клопотання позивача щодо відстрочення сплати судового збору необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

В той же час, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Суд звертає увагу, що частиною 1 статті 4 Закону України «Про судовий збір» передбачено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2018 року складає 1762 гривні.

Згідно з ч.2 ст.4 Закону України Про судовий збір ставки судового збору встановлюються у таких розмірах: за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру - 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З урахуванням вищевикладеного, приймаючи до уваги, що предметом позову у даній справі є вимога майнового характеру про стягнення 95 805 000 грн. 00 коп., за подання до господарського суду даної позовної заяви має бути сплачено судовий збір в розмірі 616 700 грн. 00 коп.

Між тим, до позовної заяви не додано доказів сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, суддя встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Враховуючи відсутність доказів сплати судового збору суд дійшов висновку про залишення позовної заяви без руху.

Керуючись ст. ст. 164, 174, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

1. У задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства По газопостачанню та газифікації Донецькоблгаз про відстрочення сплати судового збору - відмовити.

2. Позовну заяву №15/1-3388 від 12.11.2018 Публічного акціонерного товариства По газопостачанню та газифікації Донецькоблгаз до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Даймор про стягнення 95 805 000 грн. 00 коп. - залишити без руху.

3. Публічному акціонерному товариству По газопостачанню та газифікації Донецькоблгаз протягом 10 днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви , а саме надати суду докази сплати судового збору у встановлених порядку і розмірі -в сумі 616 700 грн. 00 коп.

4. Роз'яснити Публічному акціонерному товариству По газопостачанню та газифікації Донецькоблгаз , що в разі не усунення всіх недоліків у встановлений судом строк, заява вважається неподаною і повертається згідно з ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 21.11.2018 та оскарженню не підлягає.

Суддя Є.А. Лісовицький

Зареєстровано 21.11.2018
Оприлюднено 22.11.2018
Дата набрання законної сили 21.11.2018

Судовий реєстр по справі 913/582/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 13.05.2019 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 22.04.2019 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 03.04.2019 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 13.03.2019 Господарський суд Луганської області Господарське
Постанова від 31.01.2019 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.01.2019 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.01.2019 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.12.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 21.11.2018 Господарський суд Луганської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону