ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2018 року м.Дніпро Справа № 908/1412/18

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Кузнецов В.О.,

судді Вечірка І.О., Березкіна О.В.,

секретар судового засідання Крицька Я.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу арбітражного керуючого Падалки Юрія Павловича на постанову Господарського суду Запорізької області від 11.09.2018 (суддя Юлдашев О.О.) у справі

за заявою голови ліквідаційної комісії Приватного підприємства "Петра Резерв"

до Приватного підприємства "Петра Резерв"

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою Господарського суду Запорізької області від 31.07.2018 Приватне підприємство "Петра Резерв" визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором банкрута призначено голову ліквідаційної комісії - Павлова Сергія Борисовича; кандидатури арбітражних керуючих Острика Сергія Юрійовича та Падалки Юрія Павловича - відхилено.

Зазначена постанова обґрунтована посиланням на те, що встановлені обставини і матеріали справи свідчать про неспроможність боржника виконати грошові зобов'язання, внаслідок чого є підстави для застосування до боржника процедури ліквідації у справі про банкрутство, а тому боржника необхідно визнати банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру

Призначивши ліквідатором у справі голову ліквідаційної комісії Павлова С.Б. господарський суд зазначив, що про доцільність застосування передбачених ч.2 ст.95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" положення щодо можливості покладення обов'язків ліквідатора у спрощеній процедурі банкрутства боржника, що ліквідується власником, на голову ліквідаційної комісії.

Арбітражний керуючий Падалка Ю.П. у поданій апеляційній скарзі, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, просить постанову господарського суду скасувати в частині призначення ліквідатором приватного підприємства "Петра Резерв" голови ліквідаційної комісії Павлова С.Б. та відхилення кандидатури арбітражного керуючого Падалки Юрія Павловича; ухвалити нове рішення у скасованій частині, яким призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Падалку Ю.П.

Скаржник зазначає, що відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ліквідатор боржника Павлов С.Б. є одноособовим власником (100% статутного капіталу) та керівником ПП "Петра Резерв", а отже безпосередньо підпадає під ознаки заінтересованої особи стосовно боржника в розумінні ст.1 Закону про банкрутства.

Арбітражним керуючим Падалка Ю.П., визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справа про банкрутство, дотримано вимоги ч.1 ст.114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та п.4.20 Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, а отже, на думку скаржника, підстави для відмови у призначенні його ліквідатором ПП "Петра Резерв" - відсутні.

Відзиву на апеляційну скаргу учасниками справи не надано.

06.12.2018 учасники справи не забезпечили в судове засідання явку повноважних представників, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Арбітражним керуючим Падалка Ю.П. подано заяву про розгляд справи за його відсутністю, у зв'язку з неможливістю прибуття в судове засідання.

Колегія суддів вважає, що неявка учасників справи, повідомлених належним чином про судове засідання, не перешкоджає розгляду апеляційної скарги.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши відповідність постанови господарського суду в оскаржуваній частині нормам матеріального та процесуального права, суд дійшов висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, враховуючи таке.

Приватне підприємство "Петра Резерв" звернулось до Господарського суду Запорізької області з заявою про відкриття провадження справи про банкрутство на підставі статті 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 28.08.2018 відкрито провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства "Петра Резерв", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Відповідно до ч.2 ст.95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. Обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого. Вирішення питання щодо визнання боржника банкрутом здійснюється в судовому засіданні, що проводиться не пізніше чотирнадцяти днів після відкриття провадження (проваджень) у справі в загальному порядку, визначеному цим Законом.

Згідно ч.1 ст.114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна господарським судом у справах про банкрутство затверджується Пленумом Вищого господарського суду України за погодженням з державним органом з питань банкрутства.

Під час прийняття заяви про порушення справи про банкрутство суд в ухвалі зобов'язує визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надати заяву на участь у даній справі.

У разі якщо від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), визначеного автоматизованою системою, не надійшла заява про згоду стати розпорядником майна в цій справі, то розпорядника майна призначає суд без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Пунктом 1.5 Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення господарським судом арбітражного керуючого у справах про банкрутство, затвердженого постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 14.07.2016 № 8 передбачено, що метою функціонування автоматизованої системи є: об'єктивний та неупереджений відбір кандидатів на призначення господарським судом арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією або ліквідатора (зокрема, за статтею 95 Закону) (далі - арбітражний керуючий) у справі про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України (далі - Реєстр) та зареєстрованих в автоматизованій системі.

За п.4.23 Положення у разі коли від арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою, надійшла заява про відмову від участі у справі про банкрутство або не надійшла заява про участь у такій справі в установлений господарським судом строк, господарський суд призначає арбітражного керуючого із вчиненням повторного запиту до автоматизованої системи в порядку, визначеному цим Положенням.

Отже, призначення ліквідатора у справі про банкрутство, яка порушена у відповідності до ст.95 Закону здійснюється господарським судом в порядку, встановленому цим Законом саме для призначення розпорядника майна, тобто в загальному порядку встановленому ст. 114 Закону, яка передбачає визначення судом кандидатури розпорядника майна із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, а призначення судом ліквідатором іншої кандидатури, ніж визначена із застосуванням автоматизованої системи може мати місце лише у випадку не надання арбітражним керуючим, обраним автоматизованою системою, заяви на участь у справі, відмови від участі у справі чи наявності щодо такого арбітражного керуючого обставин, наведених ч. 2 ст. 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Матеріали справи свідчать про те, що автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство Приватного підприємства "Петра Резерв" визначено кандидатуру арбітражного керуючого Падалка Ю.П., яким подано заяву про надання згоди на участь у справі.

До зазначеної заяви арбітражним керуючим Падалка Ю.П. додано копію свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого, копію договору страхування відповідальності арбітражного керуючого. Арбітражним керуючим також повідомлено, що він відповідно до ст.114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не є заінтересованою особою у цій справі про банкрутство; управління цим боржником - юридичною особою раніше не здійснював; не є особою, якій відмовлено в допуску до державної таємниці та не має конфлікту інтересів. Судимостей за вчинення корисливих злочинів та заборони займати керівник посади не має. Має організаційні та технічні можливості виконувати належним чином обов'язки ліквідатора.

Крім того, із заявами про участь у даній справі звернулись арбітражний керуючий Острик С.Ю. та голова ліквідаційної комісії боржника Павлов С.Б.

Колегія суддів вважає, що місцевий господарський суд дійшов передчасного висновку про призначення ліквідатором банкрута голову ліквідаційної комісії Павлова С.Б., враховуючи наступне.

Так, призначення голови ліквідаційної комісії ліквідатором боржника, що ліквідується власником, здійснюється господарським судом у виняткових випадках (в залежності від конкретних обставин справи), оскільки голова ліквідаційної комісії (ліквідатор) підпадає під ознаки заінтересованої особи стосовно боржника і, відповідно до ч. 6 ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", несе солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів (правовий висновок, викладений у постанові Верховного Суду від 06.02.2018 у справі № 908/433/17 ).

Статтю 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначено, що заінтересовані особи стосовно боржника - власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника.

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань свідчить про те, що голова ліквідаційної комісії Павлов С.Б. є одноособовим власником та керівником ПП "Петра Резерв", а тому в розумінні ст.1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" є заінтересованою собою стосовно боржника.

Таким чином, у випадку призначення ліквідатором банкрута голови ліквідаційної комісії Павлова С.Б. існують ризики зловживання правами, невиконання покладених законодавством обов'язків з метою уникнення задоволення вимог кредиторів у даній справі про банкрутство.

Колегія суддів вважає, що у місцевого господарського суду були відсутні підстави для відхилення кандидатури арбітражного керуючого Падалка Ю.П., оскільки останнім було своєчасно подано заяву про згоду виконувати повноваження ліквідатора у справі, до якої долучені копії усіх необхідних документів.

Не містять матеріали справи і доказів, які б свідчили про неможливість призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Падалка Ю.П. з підстав, передбачених ч.2 ст.114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

У даному випадку, місцевий господарський суд мав призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Падалка Ю.П., кандидатуру якої визначено із застосуванням автоматизованої системи розподілу арбітражних керуючих з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядника майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, а не вдаватися до оцінки усіх кандидатур арбітражних керуючих, які звернулися до суду з заявами про згоду на участь у справі.

Враховуючи викладене, постанова господарського суду в частині призначення ліквідатором Приватного підприємства "Петра Резерв" голови ліквідаційної комісії - Павлова Сергія Борисовича та відхилення кандидатури арбітражного керуючого Падалки Юрія Павловича прийнята з порушенням норм матеріального та процесуального права, що є підставою для скасування постанови в цій частині та прийняття нового рішення про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою.

Керуючись ст.ст.269,275,277,281-283 ГПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу арбітражного керуючого Падалки Юрія Павловича задовольнити.

Постанову Господарського суду Запорізької області від 11.09.2018 у справі №908/1412/18 в частині призначення ліквідатором Приватного підприємства "Петра Резерв" голови ліквідаційної комісії - Павлова Сергія Борисовича та відхилення кандидатури арбітражного керуючого Падалки Юрія Павловича - скасувати.

Призначити ліквідатором Приватного підприємства "Петра Резерв" арбітражного керуючого Падалку Юрія Павловича (свідоцтво №1760 від 31.03.2016, адреса для листування: а/с 3281, м.Дніпро, 49054).

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку.

Постанова складена у повному обсязі 11.12.2018

Головуючий суддя В.О.Кузнецов

Суддя І.О.Вечірко

Суддя О.В.Березкіна

Дата ухвалення рішення 06.12.2018
Зареєстровано 11.12.2018
Оприлюднено 11.12.2018

Судовий реєстр по справі 908/1412/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.06.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 26.01.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Судовий наказ від 26.01.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 15.09.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 25.08.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 12.05.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 15.04.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 27.11.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 27.08.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Постанова від 06.12.2018 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.11.2018 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.10.2018 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.10.2018 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 26.09.2018 Господарський суд Запорізької області Господарське
Постанова від 11.09.2018 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 04.09.2018 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 28.08.2018 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 17.08.2018 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 23.07.2018 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону