ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 р. м. ХарківСправа № 820/2860/18

Харківський апеляційний адміністративний суд

у складі колегії:

головуючого судді: Подобайло З.Г.

суддів: Старостіна В.В. , Григорова А.М.

за участю секретаря судового засідання Ткаченко А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного адміністративного суду адміністративну справу за апеляційною скаргою Головного управління ДФС у Харківській області на рішення Харківського окружного адміністративного суду від 19.06.2018, суддя Сліденко А.В., м. Харків, повний текст складено 26.06.18 по справі № 820/2860/18

за позовом Приватного акціонерного товариства "ЕНЕРГООБЛІК"

до Головного управління ДФС у Харківській області

про скасування податкових повідомлень-рішень від 18.01.2018 р. № 00000201411 та 00000211411,

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Енергооблік" звернулось до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень ГУ ДФС України в Харківській області від 18.01.2018 р. №00000201411 та №00000211411.

Рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 29.06.2018р. позов задоволено. Визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення - рішення Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області №00000201411 від 18.01.2018 р. та №00000211411 від 18.01.2018 р.

Головне управління ДФС у Харківській області, не погодившись з рішенням суду першої інстанції , подало апеляційну скаргу , вважає, що судом першої інстанції норм процесуального права, неповно з'ясовано обставини в адміністративній справі у зв'язку З ненаданням оцінки всім аргументом учасників справи, як того вимагає ст.242 Кодексу адміністративного судочинства України, просить суд апеляційної інстанції скасувати рішення Харківського окружного адміністративного суду від 27.06.2018р., прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

Представник відповідача в судовому засіданні підтримав вимоги та обґрунтування апеляційної скарги , наполягав на її задоволенні .

Представник позивача в судовому засіданні заперечує проти задоволення апеляційної скарги, вважає рішення суду першої інстанції обґрунтованим та таким, що не підлягає скасуванню, просить суд апеляційної інстанції відмовити у задоволенні апеляційної скарги.

Колегія суддів, заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали справи, рішення суду першої інстанції, доводи апеляційної скарги, приходить до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає , виходячи з наступного.

Судом першої інстанції встановлено та підтверджено у суді апеляційної інстанції, що контролюючий орган провів документальну позапланову виїзну перевірку ПрАТ "Енергооблік" з питань дотримання вимог податкового законодавства по господарським відносинам з ТОВ "ТД "Лікант" за липень 2016 р., ТОВ "Дельта АПФ" за серпень, вересень 2016 р., ТОВ "НПП Ком Пасс" за травень, липень 2016 р., ТОВ "Геосат Плюс" за вересень 2016 р., ТОВ "РТП Таргет" за жовтень 2015 р. 1ОВ "ХСК Стендпро" за січень, травень 2017 р., ТОВ "Арсенал Пром" за лютий, березень 2017 р., ТОВ "Крон ЖТФ" за липень, серпень 2017 р., ТОВ "ЖФ Грінвіч" за липень, серпень, вересень 2017 р., ТОВ "Пінта ТТП" за жовтень 2016 р., ТОВ "Поток-К" за листопад, грудень 2016 р., ТОВ "ХСК Ракурс" за листопад, грудень 2016 р., ТОВ "Баланс УТФ" за жовтень 2016 р., ТОВ "Каліпсо ХФ" за травень 2017 р., ПП "Модулор-Сервіс" за січень 2016 р., за результатами якої складено акт від 03.01.2018 р. № 45/20-40-14-11-11/24662711.

Перевіркою встановлено порушення позивачем вимог п.198.1, п. 198. 2, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України за рахунок включення до складу податкового кредиту з ПДВ складених контрагентами - постачальниками податкових накладних за господарськими операціями, котрих у дійсності не відбувалось.

18.01.2018р. на підставі висновків акту перевірки ГУ ДФС у Харківській області прийняло податкове повідомлення-рішення № 00000201411 про збільшення грошового зобов'язання з податку на додану вартість у загальному розмірі 1.935.122,50 грн. (основний платіж - 1.548.098,00 грн., штраф - 387.024,50 грн.) та податкове повідомлення-рішення №00000211411 про зменшення розміру від'ємного значення суми ПДВ у загальному розмірі 193.836,00 грн.

Задовольняючи позовні вимоги , суд першої інстанції виходив з того , що податковим органом не було доведено належними і допустимими доказами обставин та фактів, на які він посилається в обґрунтування відповідності нормам чинного законодавства прийнятого ним оскаржуваного рішення.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції щодо задоволення позовних вимог , виходячи з наступного.

Відповідно підпункту "а" пункту 198.1 статті 198 Податкового кодексу України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Пунктом 198.3 статті 198 Податкового кодексу України визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

При цьому, відповідно до пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Згідно пункту 198.2 статті 198 Податкового кодексу України датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг.

Пунктом 198.6 статті 198 Податкового кодексу України визначено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

Згідно із п. 201.1 ст. 201 кодексу України, на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Відповідно до п. 201.7 ст. 201 Податкового кодексу України, податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

У разі якщо частка товарів/послуг, послуг не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів/послуг зазначається в додатку до податкової накладної у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та враховується при визначенні загальних податкових зобов'язань.

Згідно з частиною другою статті 3 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Частинами 1 та 2 цього Закону передбачено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Таким чином, відображення господарської операції у податковому обліку повинно здійснюватися відповідно до її реального економічного змісту на підставі первинних документів бухгалтерського обліку.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (частина друга статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Указане закріплено також у Положенні про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за № 168/704, згідно з пунктом 2.4 якого первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на формування податкового кредиту наступають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в своїй господарській діяльності, що пов'язані з рухом активів, зміною зобов'язань чи власного капіталу платника, та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах, що має підтверджуватись належним чином оформленими первинними документами.

Аналіз реальності господарської діяльності повинен здійснюватися на підставі даних податкового, бухгалтерського обліку платника податків та відповідності їх дійсному економічному змісту. При цьому в первинних документах, які є підставою для бухгалтерського обліку, фіксуються дані лише про фактично здійснені господарські операції.

Якщо господарська операція фактично не відбулася, то первинні документи, складені платником податку та його контрагентом на підтвердження такої операції, не відповідають дійсності, та свідчать про відсутність у сторін волевиявлення щодо реального здійснення господарської операції.

Таким чином, наслідки для податкового обліку створює лише фактичний рух активів, що є обов'язковою умовою для формування податкового кредиту, і вказана обставина є визначальною для дослідження судами під час вирішення цієї справи.

При цьому, про відсутність реального характеру відповідних операцій можуть свідчити, у тому числі і наявність таких обставин: відсутність первинних документів обліку, відсутність економічної доцільності проведення відповідних господарських операцій, неможливість здійснення платником податку зазначених операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності, відсутність у платника податку необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів, здійснення операцій з товарно-матеріальними цінностями, які не вироблялися або не могли бути вироблені в обсязі, зазначеному платником податку в документах обліку, та інші обставини, які в сукупності можуть свідчити про вчинення операцій, що не мають на меті досягнення позитивного економічного ефекту, натомість мають на меті отримання неправомірної вигоди, у тому числі преференцій з боку держави (податковий кредит).

Пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України визначено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

З огляду на викладені положення Податкового кодексу України, для отримання права сформувати податковий кредит із сум податку на додану вартість, сплачених в ціні придбаного товару (робіт, послуг), платник податку на додану вартість повинен мати належним чином оформлені податкові накладні, видані на реально отриманий товар (роботи, послуги), призначений для використання у власній господарській діяльності.

Матеріалами справи підтверджено та неспростовано наступне .

По епізоду взаємовідносин з ТОВ "Дельта АПФ" (основний платіж 63.536,50грн. та 48.960,00грн., який увійшов до податкового повідомлення - рішення №000000201411 від 18.01.2018р.)

12.07.2016 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Дельта АПФ" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 28к/2016, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 148 845,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 24 807,50 грн.

21.07.2016 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Дельта АПФ" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 29к/2016, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 232 374,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 38 729,00 грн.

16.08.2016 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Дельта АПФ" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 33к/2016, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 293 760,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 48 960,00 грн.

Претензій контролюючого органу до правоздатності чи дієздатності контрагента - постачальника акт перевірки не містить.

В межах згаданих правочинів були проведені господарські операції з фактичної передачі товару, які оформлені видатковою накладною від 19.08.2016 р. № 19/01 на суму 148 845,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 24 807,50 грн., податковою накладною від 19.08.2016 р. № 5 на суму 148 845,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 24 807,50 грн; видатковою накладною від 17.08.2016 р. № 17/03 на суму 232 374,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 38 729,00 грн., податковою накладною від 17.08.2016 р. № 3 на суму 232 374,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 38 729,00 грн., видатковою накладною від 27.09.2016 р. № 27 1/09 на суму 293 760,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 48 960,00 грн., податковою накладною від 27.09.2016 р. № 3 на суму 293 760,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 48 960,00 грн.

Фізичне переміщення товару підтверджується товарно-транспортною накладною від 19.08.2016 р. № 19/08/16 на суму 148 845,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 19.08.2016 р. № 9751/34, товарно-транспортною накладною від 17.08.2016 р. № 17/08/16 на суму 232 374,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 17.08.2016 р. № 9751/32, товарно-транспортною накладною від 27.09.2016 р. № 27/09/16 на суму 293 760,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 27.09.2016 р. № 3651/22.

Фактичне надходження товару в розпорядження позивача підтверджується даними журналів-ордерів і відомостей по рахунку 20 "Виробничі запаси": від 19.08.2016 р. № Э 001893 на суму 962,00 грн., від 19.08.2016 р. № Э 001893 на суму 32,00 грн., від 19.08.2016 р. № Э 001893 на суму 1 820,00 грн., від 19.08.2016 р. № Э 001893 на суму 148,00 грн., від 19.08.2016 р. № Э 001893 на суму 33 750,00 грн., від 19.08.2016 р. № Э 001893 на суму 23 406,00 грн., від 19.08.2016 р. № Э 001893 на суму 20 750,00 грн., від 19.08.2016 р. № Э 001893 на суму 4 900,00 грн., від 19.08.2016 р. № Э 001893 на суму 4 105,00 грн., від 19.08.2016 р. № Э 001893 на суму 330,00 грн., від 19.08.2016 р. № Э 001893 на суму 3 926,00 грн., від 19.08.2016 р. № Э 001893 на суму 725,00 грн., від 19.08.2016 р. № Э 001893 на суму 7,00 грн., від 19.08.2016 р. № Э 001893 на суму 1 540,00 грн., від 19.08.2016 р. № Э 001893 на суму 11 323,50 грн., від 19.08.2016 р. № Э 001893 на суму 13 250,00 грн., від 19.08.2016 р. № Э 001893 на суму 3 508,00 грн., від 19.08.2016 р. № Э 001893 на суму 185,00 грн., від 17.08.2016 р. № Э 001892 на суму 11 735,00 грн., від 17.08.2016 р. № Э 001892 на суму 45 250,00 грн., від 17.08.2016 р. № Э 001892 на суму 3 760,00 грн., від 17.08.2016 р. № Э 001892 на суму 10 500,00 грн., від 17.08.2016 р. № Э 001892 на суму 45 250,00 грн., від 17.08.2016 р. № Э 001892 на суму 11 735,00 грн., від 17.08.2016 р. № Э 001892 на суму 122 400,00 грн., , від 27.09.2016 р. № Э 002014 на суму 244 800,00 грн.

Зобов'язання по оплаті вартості придбаного товару були виконані позивачем шляхом перерахування грошових коштів платіжним дорученням від 04.11.2016 р. № 1485 на суму 148 845,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 24 807,50 грн., від 07.11.2016 р. № 1498 на суму 140 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 23 333,33 грн., від 08.11.2016 р. № 1506 на суму 150 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 25 000,00 грн., платіжними дорученнями від 08.11.2016 р. № 1506 на суму 150 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 25 000,00 грн., від 09.11.2016 р. № 1512 на суму 140 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 23 333,33 грн., від 11.11.2016 р. № 1521 на суму 145 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 24 166,67 грн.

Зауважень до змісту та форми перелічених документів, стану виконання обов'язку з оплати вартості згаданих у цих документах товарів в акті перевірки контролюючим органом не викладено.

Згідно із складеним контролюючим органом актом перевірки виписані контрагентом - постачальником податкові накладні зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У ході розгляду справи владним суб'єктом не спростовані доводи платника про використання придбаного товару при організації власної господарської діяльності, а саме: 1) задіяння у виробництві, що підтверджується калькуляціями від 16.11.2016 р. № Э 56565652,від 18.11.2016 р. № Э 56565656 від 18.11.2016 р. № Э 56565657, від 18.11.2016 р. № Э 56565661, від 18.11.2016 р. № Э 56565686, від 21.11.2016 р. № Э 56565668, від 23.11.2016 р. № Э 56565698, від 30.11.2016 р. № Э 56565851, від 05.12.2016 р. № Э 56565763, від 07.12.2016 р. № Э 56565759, від 07.12.2016 р. № Э 56565761, від 08.12.2016 р. № Э 56565769, від 12.12.2016 р. № Э 56565767, від 19.12.2016 р. № Э 56565813, від 19.12.2016 р. № Э 56565829, від 20.12.2016 р. № Э 56565806, від 22.12.2016 р. № Э 56565816, від 22.12.2016 р. № Э 56565822, від 22.12.2016 р. № Э 56565836, від 23.12.2016 р. № Э 56565797, від 23.12.2016 р. № Э 56565808, від 27.12.2016 р. № Э 56565831, від 27.12.2016 р. № Э 56565833, від 28.12.2016 р. № Э 56565854, від 28.12.2016 р. № Э 56565856, від 28.12.2016 р. № Э 56565858, 19.08.2016 р. № Э 56565329, від 23.08.2016 р. № Э 56565340, від 23.08.2016 р. № Э 56565384, від 25.08.2016 р. № Э 56565369, від 01.09.2016 р. № Э 56565404, від 16.09.2016 р. № Э 56565425, від 09.11.2016 р. № Э 56565504, калькуляціями від 09.11.2016 р. № Э 56565498, від 09.11.2016 р. № Э 56565511, від 21.11.2016 р. № Э 56565694, від 02.12.2016 р. № Э 56565710, від 07.12.2016 р. № Э 56565706, від 07.12.2016 р. № Э 56565708; та передачі результатів використання ПрАТ "Укртехприлад Торгівельний Дім", м. Київ, код 34342578; КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Суми, код 03352455; Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства, Волинська обл., м. Ковель, код 05500871; ТОВ "ТБ "КОМУНКОМПЛЕКТ", м. Харків, код 36625371; ТОВ "KOSONSOY AGRO SHER", м. Наманган, Узбекистан; ККП "Маріупольтепломережа", м. Маріуполь, код 33760279; ТОВ "Перша українська нафтогазова компанія", м. Київ, код 36050166; Філія "Управління магістральних газопроводів "Київтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", м. Київ, код 23517243. ТОВ "ІЗОДРОМ", м. Київ, код 21591608; Філія ГПУ "Полтавагазвидобування" ПАТ "Укргазвидобування", м. Полтава, код 00153100; ПАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ", Луганська обл., м. Сєверодонецьк, код 05441447;

По епізоду взаємовідносин з ТОВ "НПП КОМ ПАСС" (основний платіж 1.131,00грн., який увійшов до податкового повідомлення - рішення №00000201411 від 18.01.2018р. та 636,00грн., який увійшов до податкового повідомлення - рішення №00000211411 від 18.01.2018р.)

Між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "НПП КОМ ПАСС" (в якості постачальника) було укладено в спрощеній формі на підставі рахунку-фактури від 05.04.2016 р. № 43 договір поставки, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 3 813,60 грн., у т.ч. ПДВ 635,60 грн.

Між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "НПП КОМ ПАСС" (в якості постачальника) було укладено в спрощеній формі на підставі рахунку-фактури від 05.07.2016 р. № 82 договір поставки, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 6 786,00 грн., у т.ч. ПДВ 1 131,00 грн.

Між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "НПП КОМ ПАСС" (в якості постачальника) було укладено в спрощеній формі на підставі рахунку-фактури від 07.07.2016 р. № 85 договір поставки, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 2 336,40 грн., у т.ч. ПДВ 389,40 грн.

Претензій контролюючого органу до правоздатності чи дієздатності контрагента - постачальника акт перевірки не містить.

У межах згаданих правочинів були проведені господарські операції з фактичної передачі товару, які оформлені видатковою накладною від 12.05.2016 р. № 65 на суму 3 813,60 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 635,60 грн., податковою накладною від 12.05.2016 р. № 103 на суму 3 813,60 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 635,60 грн., видатковою накладною від 05.08.2016 р. № 124 на суму 6 786,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 1 131,00 грн., податковою накладною від 06.07.2016 р. № 154 на суму 6 786,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 1 131,00 грн., видатковою накладною від 05.08.2016 р. № 125 на суму 2 336,40 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 389,40 грн., податковими накладними від 11.07.2016 р. № 162 на суму 500,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 83,33 грн., від 02.08.2016 р. № 182 на суму 1 836,40 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 306,07 грн.

Фізичне переміщення товару підтверджується товарно-транспортною накладною від 12.05.2016 р. № 12/05/16 на суму 3 813,60 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 12.05.2016 р. № 12/05/16 на суму 3 813,60 грн., товарно-транспортною накладною від 05.08.2016 р. № 05/08/16 на суму 6 786,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 05.08.2016 р. № 3651/11, товарно-транспортною накладною від 05.08.2016 р. № 05/08/16/1 на суму 2 336,40 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 05.08.2016 р. № 3651/11.

Фактичне надходження товару в розпорядження позивача підтверджується даними журналу-ордеру і відомостей по рахунку 20 "Виробничі запаси від 12.05.2016 р. № -/-0001486 на суму 3 178,00 грн., від 05.08.2016 р. № -/-0002155 на суму 3 462,00 грн., від 05.08.2016 р. № -/-0002155 на суму 2 193,00 грн., від 05.08.2016 р. № -/-0002156 на суму 1 947,00 грн.

Зобов'язання по оплаті вартості придбаного товару були виконані позивачем шляхом перерахування грошових коштів платіжним дорученням від 12.05.2016 р. № 629 на суму 3 813,60 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 635,60 грн., платіжним дорученням від 06.07.2016 р. № 686 на суму 6 786,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 1 131,00 грн., платіжними дорученнями від 11.07.2016 р. № 911 на суму 500,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 83,33 грн., від 02.08.2016 р. № 987 на суму 1 836,40 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 306,07 грн.

Зауважень до змісту та форми перелічених документів, стану виконання обов'язку з оплати вартості згаданих у цих документах товарів в акті перевірки контролюючим органом не викладено.

Згідно із складеним контролюючим органом актом перевірки виписані контрагентом - постачальником податкові накладні зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У ході розгляду справи владним суб'єктом не спростовані доводи платника про використання придбаного товару при організації власної господарської діяльності, а саме: 1) задіяння у виробництві, що підтверджується калькуляцією від 15.03.2018 р. № Э 56569622, калькуляціями від 17.01.2017 р. № Э 56565388, від 30.01.2017 р. № Э 56565854, від 21.03.2017 р. № Э 56565941, калькуляцією від 26.09.2017 р. № Э 56567564; 2) передачі результатів використання ПАТ "УКРНАФТА", м. Київ, код 00135390; ТОВ "Інтер-Прайм-Консалт", м. Маріуполь, код 40700468; ТОВ "ІЗОДРОМ", м. Київ, код 21591608.; Структурна одиниця НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ "УКРНАФТА", Сумська обл., м. Охтирка, код 05398533; ТОВ "ІЗОДРОМ", м. Київ, код 21591608

По епізоду взаємовідносин з ТОВ "Геосат Плюс"(основний платіж 119,30, який увійшов до податкового повідомлення - рішення №00000201411 від 18.01.2018р.)

Між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Геосат Плюс" якості постачальника) було укладено в спрощеній формі на підставі рахунку-фактури від 31.08.2016 р. № ГП 0001122 договір поставки, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 715,80 грн., у т.ч. ПДВ 119,30 грн.

Претензій контролюючого органу до правоздатності чи дієздатності контрагента - постачальника акт перевірки не містить.

У межах згаданого правочину були проведені господарські операції з фактичної передачі товару, які оформлені видатковою накладною від 19.09.2016 р. № ГП 0001048 на суму 715,80 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 119,30 грн., податковою накладною від 15.09.2016 р. № 68 на суму 715,80 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 119,30 грн.

Фізичне переміщення товару підтверджується товарно-транспортною накладною від 19.09.2016 р. № 19/09/16 на суму 715,80 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 19.09.2016 р. № 3651/20.

Фактичне надходження товару в розпорядження позивача підтверджується даними журналу-ордеру і відомостей по рахунку 20 "Виробничі запаси від 19.09.2016 р. № -/-0002514 на суму 596,50 грн.

Зобов'язання по оплаті вартості придбаного товару були виконані позивачем шляхом перерахування грошових коштів платіжним дорученням від 15.09.2016 р. № 1207 на суму 715,80 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 119,30 грн.

Зауважень до змісту та форми перелічених документів, стану виконання обов'язку з оплати вартості згаданих у цих документах товарів в акті перевірки контролюючим органом не викладено.

Згідно із складеним контролюючим органом актом перевірки виписані контрагентом - постачальником податкові накладні зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У ході розгляду справи владним суб'єктом не спростовані доводи платника про використання придбаного товару при організації власної господарської діяльності, а саме: 1) задіяння у виробництві, що підтверджується калькуляцією від 29.09.2016 р. № Э 56565510; та 2) передачі результатів використання ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ", м. Біла Церква, код 30664834.

По епізоду взаємовідносин з ТОВ "РТП "Таргет" (основний платіж 24.704,33грн., який увійшов до податкового повідомлення - рішення №00000201411 від 18.01.2018р.)

28.09.2016 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "РТП "Таргет" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 24к/2016, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 148 225,99 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 24 704,33 грн.

Претензій контролюючого органу до правоздатності чи дієздатності контрагента - постачальника акт перевірки не містить.

У межах згаданого правочину були проведені господарські операції з фактичної передачі товару, які оформлені видатковою накладною від 20.10.2017 р. № 201002 на суму 148 225,99 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 24 704,33 грн., податковою накладною від 20.10.2015 р. № 47 на суму 148 225,99 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 24 704,33 грн.

Фізичне переміщення товару підтверджується товарно-транспортною накладною від 20.10.2015 р. № 20/10/15 на суму 148 225,99 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 20.10.2015 р. № 20/10/15 на суму 148 225,99 грн.

Фактичне надходження товару в розпорядження позивача підтверджується даними журналів-ордерів і відомостей по рахунку 20 "Виробничі запаси від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 1 621,44 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 354,00 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 438,17 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 4 210,00 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 777,25 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 4 381,00 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 218,00 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 26 061,00 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 673,20 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 3 782,10 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 4 620,30 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 3 875,50 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 14 500,00 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 4 365,00 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 5 350,00 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 35 360,00 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 25,75 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 307,20 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 225,60 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 32,16 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 206,00 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 39,67 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 2 210,50 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 1 296,90 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 14,40 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 6,86 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 652,30 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 90,40 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 643,50 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 982,10 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 2 042,00 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 280,42 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 47,44 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 1 530,00 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 1 954,50 грн., від 20.10.2015 р. № Э 0004645 на суму 347,00 грн.

Зобов'язання по оплаті вартості придбаного товару були виконані позивачем шляхом перерахування грошових коштів платіжними дорученнями від 22.12.2015 р. № 410 на суму 50 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 8 333,33 грн., від 23.12.2015 р. № 415 на суму 60 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 10 000,00 грн., від 12.01.2016 р. № 432 на суму 60 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 10 000,00 грн.

Зауважень до змісту та форми перелічених документів, стану виконання обов'язку з оплати вартості згаданих у цих документах товарів в акті перевірки контролюючим органом не викладено.

Згідно із складеним контролюючим органом актом перевірки виписані контрагентом - постачальником податкові накладні зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У ході розгляду справи владним суб'єктом не спростовані доводи платника про використання придбаного товару при організації власної господарської діяльності, а саме: 1) задіяння у виробництві, що підтверджується калькуляціями від 03.11.2015 р. № Э 56549139, від 16.11.2015 р. № Э 56549149, від 16.11.2015 р. № Э 56549150, від 01.12.2015 р. № Э 56549193, від 02.12.2015 р. № Э 56549154, від 05.12.2015 р. № Э 56549169, від 08.12.2015 р. № Э 56549208, від 21.12.2015 р. № Э 56549243, від 21.12.2015 р. № Э 56549245, від 21.12.2015 р. № Э 56549247, від 21.12.2015 р. № Э 56549249, від 23.12.2015 р. № Э 56549069, від 28.12.2015 р. № Э 56549276, від 11.01.2016 р. № Э 56549273, від 11.01.2016 р. № Э 56549275, від 17.02.2016 р. № Э 56549205, від 18.02.2016 р. № Э 56564638, від 17.03.2016 р. № Э 56564693, від 23.05.2016 р. № Э 56564817; та 2) передачі результатів використання ТОВ "СІНЕУС", м. Київ, код 36937094; Якимівське міжрайонне управління водного господарства, Запорізька обл., смт. Якимівка, код 01034359; ТОВ "ІЗОДРОМ", м. Київ, код 21591608; Якимівське міжрайонне управління водного господарства, Запорізька обл., смт. Якимівка, код 01034359; ENERGOFLOW AG, м. Ольтен, Швейцарія; Структурна одиниця НГВУ "Чернігівнафтогаз" ПАТ "УКРНАФТА", Чернігівська обл., м. Прилуки; ТОВ ТрейдінгС", м. Миколаїв, код 39865578.

По епізоду взаємовідносин з ТОВ "ХСК Стендпро" (основний платіж 47.740,00грн., який увійшов до податкового повідомлення - рішення №00000201411 від 18.01.2018р. та 113.438,00грн., який увійшов до податкового повідомлення - рішення №00000211411 від 18.01.2018р.)

05.01.2017 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "ХСК Стендпро" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 1к/2017, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 286 440,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 47 740,00 грн.

17.04.2017 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "ХСК Стендпро" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 11к/2017, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 346 729,92 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 57 788,32 грн.

24.04.2017 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "ХСК Стендпро" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 13к/2017, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 333 900,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 55 650,00 грн.

Претензій контролюючого органу до правоздатності чи дієздатності контрагента - постачальника акт перевірки не містить.

У межах згаданих правочинів були проведені господарські операції з фактичної передачі товару, які оформлені видатковою накладною від 16.01.2017 р. № 16/01/17 на суму 286 440,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 47 740,00 грн., податковою накладною від 16.01.2017 р. № 8 на суму 286 440,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 47 740,00 грн., видатковою накладною від 13.05.2017 р. № 13 05/06 на суму 346 729,92 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 57 788,32 грн., податковою накладною від 13.05.2017 р. № 4 на суму 346 729,92 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 57 788,32 грн., видатковою накладною від 30.05.2017 р. № 30 05/02 на суму 333 900,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 55 650,00 грн., податковою накладною від 30.05.2017 р. № 11 на суму 333 900,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 55 650,00 грн.

Фізичне переміщення товару підтверджується товарно-транспортною накладною від 16.01.2017 р. № 16/01/17 на суму 286 440,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 16.01.2017 р. № 6756/4, товарно-транспортною накладною від 13.05.2017 р. № 13/05/17 на суму 346 729,92 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 13.05.2017 р. № 0278/69, товарно-транспортною накладною від 30.05.2017 р. № 30/05/17 на суму 333 900,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 30.05.2017 р. № 9751/88.

Фактичне надходження товару в розпорядження позивача підтверджується даними журналу-ордеру і відомостей по рахунку 20 "Виробничі запаси від 16.01.2017 р. № Э 002351 на суму 238 700,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 1 748,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 36 750,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 18 400,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 1 784,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 7 248,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 715,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 362,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 838,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 108 000,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 38 800,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 6 100,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 1 142,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 2 210,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 39,20 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 62,40 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 936,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 20 970,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 19 250,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 91,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 34,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 58,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 728,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 1 542,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 1 491,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 8 620,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 4 228,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 2 955,00 грн., від 13.05.2017 р. № Э 002712 на суму 3 840,00 грн., від 30.05.2017 р. № Э 002750 на суму 278 250,00 грн.,

Зобов'язання по оплаті вартості придбаного товару були виконані позивачем шляхом перерахування грошових коштів платіжними дорученнями від 11.05.2017 р. № 1447 на суму 150 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 25 000,00 грн., від 29.05.2017 р. № 1496 на суму 60 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 10 000,00 грн., від 30.05.2017 р. № 1498 на суму 76 440,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 12 740,00 грн., платіжними дорученнями від 06.06.2017 р. № 1533 на суму 50 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 8 333,33 грн., від 16.06.2017 р. № 2394 на суму 70 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 11 666,67 грн., від 21.06.2017 р. № 2402 на суму 90 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 15 000,00 грн., від 15.09.2017 р. № 2743 на суму 136 729,92 грн., платіжними дорученнями від 16.08.2017 р. № 2619 на суму 70 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 11 666,67 грн., від 18.09.2017 р. № 1770 на суму 123 900,00 грн., від 18.09.2017 р. № 2755 на суму 140 000,00 грн.

Зауважень до змісту та форми перелічених документів, стану виконання обов'язку з оплати вартості згаданих у цих документах товарів в акті перевірки контролюючим органом не викладено.

Згідно із складеним контролюючим органом актом перевірки виписані контрагентом - постачальником податкові накладні зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У ході розгляду справи владним суб'єктом не спростовані доводи платника про використання придбаного товару при організації власної господарської діяльності, а саме:1) задіяння у виробництві, що підтверджується калькуляціями від 24.01.2017 р. № Э 56565788, від 31.01.2017 р. № Э 56565846, від 20.02.2017 р. № Э 56565867, підтверджується калькуляціями від 08.08.2017 р. № Э 56567341, від 11.08.2017 р. № Э 56567370, від 11.08.2017 р. № Э 56567372, від 11.08.2017 р. № Э 56567374, від 16.08.2017 р. № Э 56567376, від 17.08.2017 р. № Э 56567380, від 28.08.2017 р. № Э 56567400, від 28.08.2017 р. № Э 56567402, від 28.08.2017 р. № Э 56567429, від 28.08.2017 р. № Э 56567432, від 01.09.2017 р. № Э 56567433, від 08.09.2017 р. № Э 56567451, від 14.09.2017 р. № Э 56567583, від 15.09.2017 р. № Э 56567454, від 15.09.2017 р. № Э 56567464, від 18.09.2017 р. № Э 56567467, від 25.09.2017 р. № Э 56567554, від 28.09.2017 р. № Э 56567552, від 02.10.2017 р. № Э 56567571, від 03.10.2017 р. № Э 56567593, від 05.10.2017 р. № Э 56567591, від 09.10.2017 р. № Э 56567528, від 09.10.2017 р. № Э 56567529, від 13.10.2017 р. № Э 56567598, від 17.10.2017 р. № Э 56567536, від 19.10.2017 р. № Э 56568965, від 20.10.2017 р. № Э 56568967, від 30.10.2017 р. № Э 56568969, від 31.10.2017 р. № Э 56568979, від 07.11.2017 р. № Э 56568354, від 08.11.2017 р. № Э 56568994, від 09.11.2017 р. № Э 56569211, від 10.11.2017 р. № Э 56569205, від 15.11.2017 р. № Э 56569282, від 15.11.2017 р. № Э 56569283, від 23.11.2017 р. № Э 56569270, від 24.11.2017 р. № Э 56569286, від 29.11.2017 р. № Э 56569262, від 30.11.2017 р. № Э 56569261, від 30.11.2017 р. № Э 56569400, від 07.12.2017 р. № Э 56569419, від 08.12.2017 р. № Э 56569404, від 12.12.2017 р. № Э 56569406, від 13.12.2017 р. № Э 56569415, від 21.12.2017 р. № Э 56569457, від 26.12.2017 р. № Э 56569422, від 16.01.2018 р. № Э 56569490, калькуляціями від 07.06.2017 р. № Э 56566408, від 21.06.2017 р. № Э 56566561, від 13.07.2017 р. № Э 56565727; 2) передачі результатів використання ТОО "ASYN (АСИН) - Атырау", м. Атирау, Казахстан; ТОВ "Росэнергоучет", м. Бєлгород, РФ; ПрАТ ""Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг, код 00190905; АТ "Мотор Сич", м. Запоріжжя, код 14307794; КП "ВОДОКАНАЛ", м. Запоріжжя, код 03327121; ДП "УКРШАХТГІДРОЗАХИСТ"", м. Київ, код 32442405; КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ", м. Харків, код 03361715; КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Суми, код 03352455.

По епізоду взаємовідносин з ТОВ "Арсенал Пром" (основний платіж 49.490,00грн. та 213.750,00грн., який увійшов до податкового повідомлення - рішення №00000201411 від 18.01.2018р.)

02.02.2017 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Арсенал Пром" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 2к/2017, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 296 940,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 49 490,00 грн.

15.02.2017 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Арсенал Пром" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 3к/2017, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 180 660,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 30 110,00 грн.

01.03.2017 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Арсенал Пром" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 5к/2017, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 261 840,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 43 640,00 грн.

03.03.2017 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Арсенал Пром" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 6к/2017, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 840 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 140 000,00 грн.

Претензій контролюючого органу до правоздатності чи дієздатності контрагента - постачальника акт перевірки не містить.

У межах згаданих правочинів були проведені господарські операції з фактичної передачі товару, які оформлені видатковою накладною від 10.02.2017 р. № 10/02/17 на суму 296 940,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 49 490,00 грн., податковою накладною від 10.02.2017 р. № 81 на суму 296 940,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 49 490,00 грн., видатковою накладною від 02.03.2017 р. № 02/03/17 на суму 180 660,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 30 110,00 грн., податковою накладною від 02.03.2017 р. № 8 на суму 180 660,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 30 110,00 грн., видатковою накладною від 09.03.2017 р. № 04/09 03 на суму 261 840,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 43 640,00 грн., податковою накладною від 09.03.2017 р. № 86 на суму 261 840,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 43 640,00 грн., видатковою накладною від 23.03.2017 р. № 02/03 23 на суму 840 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 140 000,00 грн., податковою накладною від 23.03.2017 р. № 162 на суму 840 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 140 000,00 грн.

Фізичне переміщення товару підтверджується товарно-транспортною накладною від 10.02.2017 р. № 10/02/17 на суму 296 940,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 10.02.2017 р. № 9751/23, товарно-транспортною накладною від 02.03.2017 р. № 02/03/17 на суму 180 660,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 02.03.2017 р. № 7486/8, товарно-транспортною накладною від 09.03.2017 р. № 10/03/17 на суму 261 840,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 09.03.2017 р. № 9751/41, товарно-транспортною накладною від 23.03.2017 р. № 23/03/17 на суму 840 000,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 23.03.2017 р. № 9751/50.

Фактичне надходження товару в розпорядження позивача підтверджується даними журналу-ордеру і відомостей по рахунку 20 "Виробничі запаси від 10.02.2017 р. № Э 002402 на суму 247 450,00 грн., від 02.03.2017 р. № Э 002462 на суму 86 800,00 грн., від 02.03.2017 р. № Э 002462 на суму 37 750,00 грн., від 02.03.2017 р. № Э 002462 на суму 26 000,00 грн., від 09.03.2017 р. № Э 002521 на суму 141 400,00 грн., від 09.03.2017 р. № Э 002521 на суму 76 800,00 грн., від 23.03.2017 р. № Э 002578 на суму 700 000,00 грн.

Зобов'язання по оплаті вартості придбаного товару були виконані позивачем шляхом перерахування грошових коштів платіжними дорученнями від 24.02.2017 р. № 1299 на суму 45 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 7 500,00 грн., від 23.03.2017 р. № 2039 на суму 140 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 23 333,33 грн., від 14.04.2017 р. № 2178 на суму 140 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 23 333,33 грн., платіжними дорученнями від 14.04.2017 р. № 2178 на суму 140 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 23 333,00 грн., від 18.04.2017 р. № 2186 на суму 140 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 23 333,33 грн., від 16.05.2017 р. № 1470 на суму 74 440,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 12 406,67 грн., платіжними дорученнями від 24.04.2017 р. № 2230 на суму 150 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 25 000,00 грн., від 16.05.2017 р. № 1470 на суму 74 440,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 12 406,67 грн., від 17.05.2017 р. № 1478 на суму 50 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 8 333,33 грн., платіжними дорученнями від 25.04.2017 р. № 1400 на суму 100 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 16 666,67 грн., від 18.05.2017 р. № 1481 на суму 130 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 21 666,67 грн., від 23.05.2017 р. № 1488 на суму 80 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 13 333,33 грн., від 26.05.2017 р. № 1495 на суму 80 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 13 333,33 грн., від 31.05.2017 р. № 1504 на суму 100 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 16 666,67 грн., від 02.06.2017 р. № 1521 на суму 100 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 16 666,67 грн., від 12.06.2017 р. № 2369 на суму 150 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 250 00,00 грн., від 25.07.2017 р. № 2515 на суму 100 000,00 грн.

Зауважень до змісту та форми перелічених документів, стану виконання обов'язку з оплати вартості згаданих у цих документах товарів в акті перевірки контролюючим органом не викладено.

Згідно із складеним контролюючим органом актом перевірки виписані контрагентом - постачальником податкові накладні зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У ході розгляду справи владним суб'єктом не спростовані доводи платника про використання придбаного товару при організації власної господарської діяльності, а саме: 1) задіяння у виробництві, що підтверджується калькуляціями від 20.02.2017 р. № Э 56565867, від 15.03.2017 р. № Э 56565896, від 26.04.2017 р. № Э 56565983, калькуляціями від 06.03.2017 р. № Э 56565895, від 16.03.2017 р. № Э 56565888, від 29.03.2017 р. № Э 56565928, від 13.04.2017 р. № Э 56565956, від 21.04.2017 р. № Э 56565976, від 24.04.2017 р. № Э 56565981, від 26.05.2017 р. № Э 56566401, від 26.05.2017 р. № Э 56566402, від 29.05.2017 р. № Э 56566398, від 02.06.2017 р. № Э 56566575, від 02.06.2017 р. № Э 56566576, від 08.06.2017 р. № Э 56566580, від 26.06.2017 р. № Э 56566733, від 02.06.2017 р. № Э 56566576, від 05.07.2017 р. № Э 56566596, від 05.07.2017 р. № Э 56566747, від 07.07.2017 р. № Э 56566760, від 10.07.2017 р. № Э 56567390, від 25.07.2017 р. № Э 56566756, від 25.07.2017 р. № Э 56566757, від 07.08.2017 р. № Э 56567289, від 08.08.2017 р. № Э 56567341, калькуляціями від 15.03.2017 р. № Э 56565935, від 26.04.2017 р. № Э 56565983, від 02.10.2017 р. № Э 56567572, від 21.12.2017 р. № Э 56569459, калькуляцією від 23.03.2017 р. № Э 56565916; 2) передачі результатів використання ТОВ "Росэнергоучет", м. Бєлгород, РФ; ENERGOFLOW AG, м. Ольтен, Швейцарія; ДП "ПМК № 43" ТДВ "ТРЕСТ "ДНІПРОВОДБУД", Дніпропетровська обл., Петриківський район, село Лобойківка, код 01035638; КП "ВОДОКАНАЛ", м. Запоріжжя, код 03327121; ТОВ "НВП "ЕЛЕКТРОН", Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, код 32182636; Філія "ВГМК" ПАТ "ОГХК", Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, код 39389830, ТОВ "ЛАНС НК", м. Харків, код 41564164.

По епізоду взаємовідносин з ТОВ "Крон ЖТФ" (основний платіж - 43.200,00грн. та 25.620,00грн., який увійшов до податкового повідомлення - рішення №00000201411 від 18.01.2018р.)

11.07.2017 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Крон ЖТФ" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 19к/2017, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 259 200,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 43 200,00 грн.

18.07.2017 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Крон ЖТФ" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 20к/2017, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 153 720,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 25 620,00 грн.

Претензій контролюючого органу до правоздатності чи дієздатності контрагента - постачальника акт перевірки не містить.

У межах згаданих правочиів були проведені господарські операції з фактичної передачі товару, які оформлені видатковою накладною від 24.07.2017 р. № 01/24 на суму 259 200,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 43 200,00 грн., податковою накладною від 24.07.2017 р. № 18 на суму 259 200,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 43 200,00 грн., видатковою накладною від 08.08.2017 р. № 03/08 на суму 153 720,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 25 620,00 грн., податковою накладною від 08.08.2017 р. № 7 на суму 153 720,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 25 620,00 грн.

Фізичне переміщення товару підтверджується товарно-транспортною накладною від 24.07.2017 р. № 24/07/17 на суму 259 200,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 24.07.2017 р. № 9751/14, товарно-транспортною накладною від 08.08.2017 р. № 08/08/17 на суму 153 720,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 08.08.2017 р. № 7486/15.

Фактичне надходження товару в розпорядження позивача підтверджується даними журналу-ордеру і відомостей по рахунку 20 "Виробничі запаси від 24.07.2017 р. № Э 002937 на суму 216 000,00 грн., від 08.08.2017 р. № Э 002995 на суму 128 100,00 грн.

Зобов'язання по оплаті вартості придбаного товару були виконані позивачем шляхом перерахування грошових коштів платіжними дорученнями від 04.09.2017 р. № 1725 на суму 90 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 15 000,00 грн., від 06.09.2017 р. № 2719 на суму 60 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 10 000,00 грн., від 07.09.2017 р. № 1734 на суму 100 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 16 666,67 грн., від 08.09.2017 р. № 1736 на суму 120 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 20 000,00 грн., платіжними дорученнями від 08.09.2017 р. № 1736 на суму 120 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 20 000,00 грн., від 15.09.2017 р. № 2744 на суму 42 920,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 7 153,33 грн.

Зауважень до змісту та форми перелічених документів, стану виконання обов'язку з оплати вартості згаданих у цих документах товарів в акті перевірки контролюючим органом не викладено.

Згідно із складеним контролюючим органом актом перевірки виписані контрагентом - постачальником податкові накладні зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У ході розгляду справи владним суб'єктом не спростовані доводи платника про використання придбаного товару при організації власної господарської діяльності, а саме: 1) задіяння у виробництві, що підтверджується калькуляціями від 25.07.2017 р. № Э 56566975, від 31.07.2017 р. № Э 56567385, від 08.08.2017 р. № Э 56567346, від 08.08.2017 р. № Э 56567347, від 16.08.2017 р. № Э 56567379, від 16.08.2017 р. № Э 56567620, від 28.08.2017 р. № Э 56567396, від 28.08.2017 р. № Э 56567397, калькуляціями від 11.08.2017 р. № Э 56567371, від 11.08.2017 р. № Э 56567373, від 28.08.2017 р. № Э 56567430, від 15.09.2017 р. № Э 56567466, від 19.10.2017 р. № Э 56568966, від 31.10.2017 р. № Э 56568980, від 30.11.2017 р. № Э 56569243, від 30.11.2017 р. № Э 56569268; та 2) передачі результатів використання ТОВ "ПРИЛАДИ І АРМАТУРА", м. Київ, код 37515954, КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ", м. Харків, код 03361715; ПрАТ "АК "Київводоканал", м. Київ, код 26112340; ДП "УКРШАХТГІДРОЗАХИСТ"", м. Київ, код 32442405; ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО", м. Київ, код 22927045. Поставка ультразвукового витратоміра згідно договору від 20.10.2017 р. № 14/14 та видаткової накладної від 30.11.2017 р. № 260 на суму 42 000,00 грн. з ПДВ.

По епізоду взаємовідносин з ТОВ "ЖФ Грінвіч" (основний платіж 74.850,00грн., який увійшов до податкового повідомлення - рішення №000000211411 від 18.01.2018р., основний платіж 38.500,00грн. та 61.420,00грн., який увійшов до податкового повідомлення - рішення №00000201411 від 18.01.2018р.)

26.05.2017 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "ЖФ Грінвіч" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 17к/2017, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 231 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 38 500,00 грн.

21.07.2017 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "ЖФ Грінвіч" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 21к/2017, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 211 440,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 35 240,00 грн.

26.07.2017 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "ЖФ Грінвіч" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 22к/2017, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 157 080,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 26 180,00 грн.

31.07.2017 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "ЖФ Грінвіч" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 23к/2017, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 264 300,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 44 050,00 грн.

03.08.2017 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "ЖФ Грінвіч" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 24к/2017, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 184 800,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 30 800,00 грн.

Претензій контролюючого органу до правоздатності чи дієздатності контрагента - постачальника акт перевірки не містить.

У межах згаданих правочинів були проведені господарські операції з фактичної передачі товару, які оформлені видатковою накладною від 17.07.2017 р. № 03 1707 на суму 231 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 38 500,00 грн., податковою накладною від 17.07.2017 р. № 1 на суму 231 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 38 500,00 грн., видатковою накладною від 21.08.2017 р. № 04 2108 на суму 211 440,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 35 240,00 грн., податковою накладною від 21.08.2017 р. № 2 на суму 211 440,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 35 240,00 грн., видатковою накладною від 30.08.2017 р. № 30/08/17 на суму 157 080,00 грн., податковою накладною від 30.08.2017 р. № 1 на суму 157 080,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 26 180,00 грн., видатковою накладною від 01.09.2017 р. № 02 0109 на суму 264 300,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 44 050,00 грн., податковою накладною від 01.09.2017 р. № 6 на суму 264 300,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 44 050,00 грн., видатковою накладною від 04.09.2017 р. № 03 0409 на суму 184 800,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 30 800,00 грн., податковою накладною від 04.09.2017 р. № 03 0409 на суму 184 800,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 30 800,00 грн.

Фізичне переміщення товару підтверджується товарно-транспортною накладною від 17.07.2017 р. № 17/07/17 на суму 231 000,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 17.07.2017 р. № 9751/9, товарно-транспортною накладною від 17.07.2017 р. № 17/07/17 на суму 231 000,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 21.08.2017 р. № 9751/30, товарно-транспортною накладною від 17.07.2017 р. № 17/07/17 на суму 231 000,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 30.08.2017 р. № 9751/35, товарно-транспортною накладною від 01.09.2017 р. № 01/09/17 на суму 264 300,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 01.09.2017 р. № 3651/21, товарно-транспортною накладною від 04.09.2017 р. № 04/09/17 на суму 184 800,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 04.09.2017 р. № 9751/38.

Фактичне надходження товару в розпорядження позивача підтверджується даними журналу-ордеру і відомостей по рахунку 20 "Виробничі запаси від 17.07.2017 р. № Э 002899 на суму 192 500,00 грн., від 21.08.2017 р. № Э 002999 на суму 176 200,00 грн., від 30.08.2017 р. № Э 003000 на суму 130 900,00 грн., від 01.09.2017 р. № Э 003056 на суму 220 250,00 грн., від 04.09.2017 р. № Э 003075 на суму 154 000,00 грн.

Зобов'язання по оплаті вартості придбаного товару були виконані позивачем шляхом перерахування грошових коштів платіжними дорученнями від 25.07.2017 р. № 2514 на суму 50 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 8 333,33 грн., від 26.07.2017 р. № 2524 на суму 70 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 11 666,67 грн., від 31.07.2017 р. № 2534 на суму 111 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 18 500,00 грн., платіжними дорученнями від 22.09.2017 р. № 2793 на суму 100 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 16 666,67 грн., від 26.09.2017 р. № 2799 на суму 160 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 26 666,67 грн., платіжними дорученнями від 25.09.2017 р. № 2801 на суму 150 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 25 000,00 грн., від 26.09.2017 р. № 2799 на суму 160 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 26 666,67 грн., платіжними дорученнями від 26.09.2017 р. № 2799 на суму 160 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 26 666,67 грн., від 28.09.2017 р. № 2817 на суму 120 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 20 000,00 грн., від 29.09.2017 р. № 2831 на суму 110 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 18 333,33 грн., платіжними дорученнями від 29.09.2017 р. № 2831 на суму 110 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 18 333,33 грн., від 02.10.2017 р. № 2826 на суму 120 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 20 000,00 грн., від 03.10.2017 р. № 2830 на суму 57 620,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 9 603,33 грн.

Зауважень до змісту та форми перелічених документів, стану виконання обов'язку з оплати вартості згаданих у цих документах товарів в акті перевірки контролюючим органом не викладено.

Згідно із складеним контролюючим органом актом перевірки виписані контрагентом - постачальником податкові накладні зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У ході розгляду справи владним суб'єктом не спростовані доводи платника про використання придбаного товару при організації власної господарської діяльності, а саме: 1) задіяння у виробництві, що підтверджується калькуляціями від 26.07.2017 р. № Э 56566755, від 05.09.2017 р. № Э 56567415, калькуляціями від 01.09.2017 р. № Э 56567436, від 08.09.2017 р. № Э 56567453, від 15.09.2017 р. № Э 56567455, від 15.09.2017 р. № Э 56567456, від 15.09.2017 р. № Э 56567465, від 25.09.2017 р. № Э 56567555, від 26.09.2017 р. № Э 56567472, калькуляцією від 13.09.2017 р. № Э 56567439, калькуляціями від 26.09.2017 р. № Э 56567472, від 02.10.2017 р. № Э 56567568, від 05.10.2017 р. № Э 56567592, від 13.10.2017 р. № Э 56567600, від 13.10.2017 р. № Э 56567602, від 13.10.2017 р. № Э 56567604, від 20.10.2017 р. № Э 56568968, калькуляціями від 08.09.2017 р. № Э 56567460, від 26.09.2017 р. № Э 56567525, від 26.09.2017 р. № Э 56567565, від 17.10.2017 р. № Э 56567617, від 24.11.2017 р. № Э 56569004; та 2) передачі результатів використання ТОВ "Росэнергоучет", м. Бєлгород, РФ; КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ", м. Харків, код 03361715; ТОВ "СКАЙ СІТІ БУД", м. Київ, код 40404483; ТОВ "ІЗОДРОМ", м. Київ, код 21591608.

По епізоду взаємовідносин з ТОВ "Пінта ТТП" (основний платіж 63.898,00грн., який увійшов до податкового повідомлення - рішення №00000201411 від 18.01.2018р.)

23.08.2017 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Пінта ТТП" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 34к/2017, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 213 588,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 35 598,00 грн.

20.09.2017 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Пінта ТТП" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 37к/2017, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 169 800,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 28 300,00 грн.

Претензій контролюючого органу до правоздатності чи дієздатності контрагента - постачальника акт перевірки не містить.

У межах згаданих правочинів були проведені господарські операції з фактичної передачі товару, які оформлені видатковою накладною від 03.10.2016 р. № 3/0310 на суму 213 588,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 35 598,00 грн., податковою накладною від 03.10.2016 р. № 2 на суму 213 558,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 35 598,00 грн., видатковою накладною від 05.10.2016 р. № 05/10 на суму 169 800,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 28 300,00 грн., податковою накладною від 05.10.2016 р. № 3 на суму 169 800,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 28 300,00 грн.

Фізичне переміщення товару підтверджується товарно-транспортною накладною від 03.10.2016 р. № 03/10/16 на суму 213 588,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 03.10.2016 р. № 9751/59, товарно-транспортною накладною від 05.10.2016 р. № 05/10/16 на суму 169 800,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 05.10.2016 р. № 7486/46.

Фактичне надходження товару в розпорядження позивача підтверджується даними журналів-ордерів і відомостей по рахунку 20 "Виробничі запаси від 03.10.2016 р. № Э 002022 на суму 130 400,00 грн., від 03.10.2016 р. № Э 002022 на суму 15 878,00 грн., від 03.10.2016 р. № Э 002022 на суму 10 875,00 грн., від 03.10.2016 р. № Э 002022 на суму 487,00 грн., від 03.10.2016 р. № Э 002022 на суму 9 470,00 грн., від 03.10.2016 р. № Э 002022 на суму 10 880,00 грн., від 05.10.2016 р. № Э 002076 на суму 62 400,00 грн., від 05.10.2016 р. № Э 002076 на суму 79 100,00 грн.

Зобов'язання по оплаті вартості придбаного товару були виконані позивачем шляхом перерахування грошових коштів платіжними дорученнями від 21.11.2016 р. № 928 на суму 100 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 16 666,67 грн., від 21.11.2016 р. № 1555 на суму 63 440,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 10 573,33 грн., від 23.11.2016 р. № 950 на суму 100 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 16 666,67 грн., платіжними дорученнями від 23.11.2016 р. № 950 на суму 100 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 16 666,67 грн., від 25.11.2016 р. № 960 на суму 136 428,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 22 738,00 грн.

Зауважень до змісту та форми перелічених документів, стану виконання обов'язку з оплати вартості згаданих у цих документах товарів в акті перевірки контролюючим органом не викладено.

Згідно із складеним контролюючим органом актом перевірки виписані контрагентом - постачальником податкові накладні зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У ході розгляду справи владним суб'єктом не спростовані доводи платника про використання придбаного товару при організації власної господарської діяльності, а саме: 1) задіяння у виробництві, що підтверджується калькуляціями від 03.10.2016 р. № Э 56565455, від 03.10.2016 р. № Э 56565457, від 13.10.2016 р. № Э 56565495, від 27.10.2016 р. № Э 56565513, від 27.10.2016 р. № Э 56565518, від 27.10.2016 р. № Э 56565519, від 04.11.2016 р. № Э 56565556, від 10.11.2016 р. № Э 56565637, від 21.11.2016 р. № Э 56565691, від 24.11.2016 р. № Э 56565849, від 28.11.2016 р. № Э 56565386, від 28.11.2016 р. № Э 56565715, від 19.12.2016 р. № Э 56565777, від 19.12.2016 р. № Э 56565800, від 19.12.2016 р. № Э 56565825, від 17.01.2017 р. № Э 56565712, від 30.01.2017 р. № Э 56565847, від 30.01.2017 р. № Э 56565854, від 06.03.2017 р. № Э 56565899, від 21.03.2017 р. № Э 56565939, від 13.04.2017 р. № Э 56565952, від 03.05.2017 р. № Э 56566329, від 23.05.2017 р. № Э 56566372, від 29.05.2017 р. № Э 56566379, від 29.05.2017 р. № Э 56566387, від 12.06.2017 р. № Э 56566582, від 15.06.2017 р. № Э 56566573, від 04.07.2017 р. № Э 56566730, від 25.07.2017 р. № Э 56566742, від 02.08.2017 р. № Э 56567387, від 04.08.2017 р. № Э 56567364, від 05.09.2017 р. № Э 56567417, від 08.09.2017 р. № Э 56567457, від 11.09.2017 р. № Э 56567440, від 18.09.2017 р. № Э 56567474, від 26.09.2017 р. № Э 56567562, від 17.10.2017 р. № Э 56567532, від 17.10.2017 р. № Э 56569219, від 07.11.2017 р. № Э 56568655, від 16.11.2017 р. № Э 56568997, від 05.12.2017 р. № Э 56569252, від 11.12.2017 р. № Э 56569005, від 27.12.2017 р. № Э 56569470, калькуляціями від 01.11.2016 р. № Э 56565642, від 07.11.2016 р. № Э 56565651, від 11.11.2016 р. № Э 56565646, від 18.11.2016 р. № Э 56565689, від 23.11.2016 р. № Э 56565700, від 20.12.2016 р. № Э 56565807; та 2) передачі результатів використання ПАТ "УКРНАФТА", м. Київ, код 00135390; ТОВ "ТД "ІСКЕР", м. Дніпро, код 38974101; Філія ГПУ "Полтавагазвидобування" ПАТ "Укргазвидобування", м. Полтава; ТОВ "Росэнергоучет", м. Бєлгород, РФ; ENERGOFLOW AG, м. Ольтен, Швейцарія, ТОВ "АГРОФІРМА НАІРІ", Харківська обл., Лозівський район, село Надеждівка, код 31947092; Структурна одиниця НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ "УКРНАФТА", Сумська обл., м. Охтирка, код 05398533; Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства, Волинська обл., м. Ковель, код 05500871.; ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА", м. Біла Церква, код 38010130.

По епізоду взаємовідносин з ТОВ "Поток-К" (основний платіж 98.554,87грн. та 369.791,34грн., який увійшов до податкового повідомлення - рішення №00000201411 від 18.01.2018р.)

04.10.2016 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Поток К" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 40к/2016, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 214 150,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 35 691,67 грн.

11.11.2016 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Поток К" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 42к/2016, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 377 179,20 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 62 863,20 грн.

14.11.2016 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Поток К" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 43к/2016, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 318 224,02 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 53 037,34 грн.

29.11.2016 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Поток К" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 45к/2016, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 440 460,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 73 410,00 грн.

01.12.2016 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Поток К" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 47к/2016, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 347 760,000 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 57 960,00 грн.

02.12.2016 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Поток К" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 48к/2016, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 594 684,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 99 144,00 грн.

07.12.2016 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Поток К" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 50к/2016, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 348 840,000 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 58 140,00 грн.

14.12.2016 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Поток К" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 52к/2016, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 168 600,000 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 28 100,00 грн.

Претензій контролюючого органу до правоздатності чи дієздатності контрагента - постачальника акт перевірки не містить.

У межах згаданих правочинів були проведені господарські операції з фактичної передачі товару, які оформлені видатковою накладною від 16.11.2016 р. № 02 11 на суму 214 150,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 35 691,67 грн., податковою накладною від 16.11.2016 р. № 6 на суму 214 150,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 35 691,67 грн., видатковою накладною від 14.11.2016 р. № 1401/11 на суму 377 179,20 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 62 863,20 грн., податковою накладною від 14.11.2016 р. № 16 на суму 377 179,20 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 62 863,20 грн., видатковою накладною від 05.12.2016 р. № 02 12 на суму 318 224,02 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 53 037,34 грн., податковою накладною від 05.12.2016 р. № 5 на суму 318 224,02 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 53 037,34 грн., видатковими накладними від 12.12.2016 р. № 02 12 на суму 257 520,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 42 920,00 грн., від 15.12.2016 р. № 05 15 на суму 182 940,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 30 490,00 грн., податковими накладними від 12.12.2016 р. № 17 на суму 257 520,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 42 920,00 грн., від 15.12.2016 р. № 9 на суму 182 940,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 30 490,00 грн., видатковою накладною від 21.12.2016 р. № 03 21 на суму 347 760,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 57 960,00 грн., податковою накладною від 21.12.2016 р. № 11 на суму 347 760,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 57 960,00 грн., видатковою накладною від 23.12.2016 р. № 03 23 на суму 348 840,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 58 140,00 грн., податковою накладною від 23.12.2016 р. № 6 на суму 348 840,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 58 140,00 грн., видатковими накладними від 22.12.2016 р. № 01 22 на суму 330 480,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 55 080,00 грн., від 29.12.2016 р. № 04 29 на суму 264 384,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 44 064,00 грн., податковими накладними від 22.12.2016 р. № 12 на суму 330 480,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 55 080,00 грн., від 29.12.2017 р. № 29 на суму 264 384,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 44 064,00 грн., видатковою накладною від 30.12.2016 р. № 03 30 на суму 168 600,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 28 100,00 грн., податковою накладною від 30.12.2016 р. № 11 на суму 168 600,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 28 100,00 грн.

Фізичне переміщення товару підтверджується товарно-транспортною накладною від 16.11.2016 р. № 16/11/16 на суму 214 150,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 16.11.2016 р. № 9751/85, товарно-транспортною накладною від 14.11.2016 р. № 14/11/16 на суму 377 179,20 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 14.11.2016 р. № 9751/83, товарно-транспортною накладною від 05.12.2016 р. № 05/12/16 на суму 318 224,02 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 05.12.2016 р. № 3651/51, товарно-транспортними накладними від 12.12.2016 р. № 12/12/16 на суму 257 520,00 грн., від 15.12.2016 р. № 15/12/16 на суму 182 940,00 грн. та подорожними листами службового легкового автомобіля від 12.12.2016 р. № 6756/53, від 15.12.2016 р. № 6756/56, товарно-транспортною накладною від 21.12.2016 р. № 21/12/16 на суму 347 760,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 21.12.2016 р. № 9751/100, товарно-транспортними накладними від 22.12.2016 р. № 22/12/16 на суму 330 480,00 грн., від 29.12.2016 р. № 29/12/16 на суму 264 384,00 грн. та подорожними листами службового легкового автомобіля від 22.12.2016 р. № 9751/101, від 29.12.2016 р. № 9751/106, товарно-транспортною накладною від 23.12.2016 р. № 23/12/16 на суму 348 840,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 23.12.2016 р. № 7765/66, товарно-транспортною накладною від 30.12.2016 р. № 30/12/16 на суму 168 600,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 30.12.2016 р. № 9751/107.

Фактичне надходження товару в розпорядження позивача підтверджується даними журналів-ордерів і відомостей по рахунку 20 "Виробничі запаси від 16.11.2016 р. № Э 002180 на суму 11 250,00 грн., від 16.11.2016 р. № Э 002180 на суму 5 875,00 грн., від 16.11.2016 р. № Э 002180 на суму 2 333,33 грн., від 16.11.2016 р. № Э 002180 на суму 159 000,00 грн., від 14.11.2016 р. № Э 002217 на суму 22 500,00 грн., від 14.11.2016 р. № Э 002217 на суму 11 750,00 грн., від 14.11.2016 р. № Э 002217 на суму 4 666,00 грн., від 14.11.2016 р. № Э 002217 на суму 275 400,00 грн., від 05.12.2016 р. № Э 002290 на суму 220 320,00 грн., від 05.12.2016 р. № Э 002290 на суму 6 291,67 грн., від 05.12.2016 р. № Э 002290 на суму 22 166,67 грн., від 05.12.2016 р. № Э 002290 на суму 2 541,67 грн., від 05.12.2016 р. № Э 002290 на суму 2 220,00 грн., від 12.12.2016 р. № Э 002309 на суму 159 000,00 грн., від 12.12.2016 р. № Э 002309 на суму 55 600,00 грн., від 15.12.2016 р. № Э 002310 на суму 130 800,00 грн., від 15.12.2016 р. № Э 002310 на суму 15 300,00 грн., від 15.12.2016 р. № Э 002310 на суму 5 250,00 грн., від 15.12.2016 р. № Э 002310 на суму 1 100,00 грн., від 21.12.2016 р. № Э 0000001 на суму 130 800,00 грн., від 21.12.2016 р. № Э 0000001 на суму 159 000,00 грн., від 22.12.2016 р. № Э 0000002 на суму 275 400,00 грн., від 29.12.2016 р. № Э 002403 на суму 220 320,00 грн., від 23.12.2016 р. № Э 002323 на суму 290 700,00 грн., від 30.12.2016 р. № Э 002404 на суму 140 500,00 грн

Зобов'язання по оплаті вартості придбаного товару були виконані позивачем шляхом перерахування грошових коштів платіжними дорученнями від 05.12.2016 р. № 1652 на суму 150 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 25 000,00 грн., від 09.12.2016 р. № 1682 на суму 100 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 16 666,67 грн., платіжними дорученнями від 09.12.2016 р. № 1682 на суму 100 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 16 666,67 грн., від 13.12.2016 р. № 984 на суму 100 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 16 666,67 грн., від 13.12.2016 р. № 1697 на суму 100 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 16 666,67 грн., від 14.12.2016 р. № 1707 на суму 141 329,20 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 23 554,87 грн., платіжними дорученнями від 28.12.2016 р. № 1066 на суму 200 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 33 333,33 грн., від 04.01.2017 р. № 1086 на суму 140 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 23 333,33 грн., платіжними дорученнями від 04.01.2017 р. № 1086 на суму 140 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 23 333,33 грн., від 11.01.2017 р. № 1138 на суму 160 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 26 666,67 грн., від 13.01.2017 р. № 1171 на суму 150 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 25 000,00 грн., від 18.01.2017 р. № 1184 на суму 140 000,20 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 23 333,33 грн., платіжними дорученнями від 18.01.2017 р. № 1184 на суму 140 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 23 333,33 грн., від 26.01.2017 р. № 1223 на суму 147 900,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 24 650,00 грн., від 27.01.2017 р. № 1226 на суму 90 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 15 000,00 грн., від 30.01.2017 р. № 1229 на суму 150 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 25 000,00 грн., платіжними дорученнями від 30.01.2017 р. № 1229 на суму 150 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 25 000,00 грн., від 07.02.2017 р. № 1252 на суму 50 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 8 333,33 грн., від 13.02.2017 р. № 1276 на суму 100 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 16 666,67 грн., від 15.03.2017 р. № 1352 на суму 45 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 7 500,00 грн., від 15.03.2017 р. № 2004 на суму 52 512,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 8 752,00 грн., від 16.03.2017 р. № 2017 на суму 40 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 6 666,67 грн., від 20.03.2017 р. № 1337 на суму 25 110,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 4 185,00 грн., від 22.03.2017 р. № 2037 на суму 150 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 25 000,00 грн., від 06.04.2017 р. № 1375 на суму 140 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 23 333,33 грн., платіжними дорученнями від 06.04.2017 р. № 1375 на суму 140 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 23 333,33 грн., від 06.04.2017 р. № 2099 на суму 150 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 25 000,00 грн., від 07.04.2017 р. № 2104 на суму 119 626,02 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 19 937,67 грн., платіжним дорученням від 14.02.2017 р. № 1277 на суму 168 600,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 28 100,00 грн.

Зауважень до змісту та форми перелічених документів, стану виконання обов'язку з оплати вартості згаданих у цих документах товарів в акті перевірки контролюючим органом не викладено.

Згідно із складеним контролюючим органом актом перевірки виписані контрагентом - постачальником податкові накладні зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У ході розгляду справи владним суб'єктом не спростовані доводи платника про використання придбаного товару при організації власної господарської діяльності, а саме: 1) задіяння у виробництві, що підтверджується калькуляціями від 23.11.2016 р. № Э 56565700, від 08.12.2016 р. № Э 56565772, від 08.12.2016 р. № Э 56565773, від 19.12.2016 р. № Э 56565790, від 22.12.2016 р. № Э 56565838, від 03.04.2017 р. № Э 56565961, від 10.04.2017 р. № Э 56565974, від 24.04.2017 р. № Э 56566010, від 07.07.2017 р. № Э 56566761, калькуляціями від 14.11.2016 р. № Э 56565690, від 16.11.2016 р. № Э 56565653, від 21.11.2016 р. № Э 56565672, від 07.12.2016 р. № Э 56565760, від 19.12.2016 р. № Э 56565790, від 21.12.2016 р. № Э 56565795, від 23.12.2016 р. № Э 56565799, від 23.12.2016 р. № Э 56565842, калькуляціями від 19.12.2016 р. № Э 56565790, від 23.12.2016 р. № Э 56565842, калькуляціями від 19.12.2016 р. № Э 56565790, від 19.12.2016 р. № Э 56565804, від 19.12.2016 р. № Э 56565805, від 19.12.2016 р. № Э 56565828, від 22.12.2016 р. № Э 56565820, від 27.12.2016 р. № Э 56565832, від 27.12.2016 р. № Э 56565834, від 03.03.2017 р. № Э 56565906, від 21.03.2017 р. № Э 56565942, від 22.06.2017 р. № Э 56566341, від 07.07.2017 р. № Э 56566761, від 11.08.2017 р. № Э 56567375, від 28.08.2017 р. № Э 56567401, від 28.08.2017 р. № Э 56567403, калькуляціями від 22.06.2017 р. № Э 56566341, від 22.06.2017 р. № Э 56566342, від 22.06.2017 р. № Э 56566344, від 28.08.2017 р. № Э 56567403, від 19.10.2017 р. № Э 56568961, від 10.11.2017 р. № Э 56569194, від 14.11.2017 р. № Э 56569237, від 12.12.2017 р. № Э 56569407, від 14.12.2017 р. № Э 56569463, від 27.12.2017 р. № Э 56569477, калькуляціями від 23.12.2016 р. № Э 56565842, від 03.10.2017 р. № Э 56567595, від 01.11.2017 р. № Э 56568988, від 23.11.2017 р. № Э 56569271, від 23.11.2017 р. № Э 56569272, калькуляціями від 17.01.2016 р. № Э 56565392, від 03.05.2016 р. № Э 56566328, від 23.05.2016 р. № Э 56566373, від 29.05.2017 р. № Э 56566384, від 29.05.2017 р. № Э 56566385, від 16.08.2017 р. № Э 56567389, калькуляціями від 19.10.2017 р. № Э 56567535, від 23.10.2017 р. № Э 56567623, від 14.11.2017 р. № Э 56569237; та 2) використання результатів використання Філія "Управління магістральних газопроводів "Київтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", м. Київ, код 23517243; Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства, Волинська обл., м. Ковель, код 05500871; ТОВ "ТБ "КОМУНКОМПЛЕКТ", м. Харків, код 36625371; ТОВ "ЦЕНТР-ВЕСТ-ГРУП", м. Запоріжжя, код 32320442; ПАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ", Луганська обл., м. Сєверодонецьк, код 05441447.; ПрАТ "Укртехприлад Торгівельний Дім", м. Київ, код 34342578; ТОВ "KOSONSOY AGRO SHER", м. Наманган, Узбекистан; ТОВ "Інтер-Прайм-Консалт", м. Маріуполь, код 40700468; ТОВ "Інжиніринг Системс Груп", м. Київ, код 39794298; ТОВ "Юнігрейн Агро", Полтавська обл., Семенівський р н, с. Бакумівка, код 31818075; ТОВ "ПРОФІТПЛЮС", м. Львів, код 40155104; ЛКСП "Лисичанськводоканал", Луганська обл., м. Лисичанськ, код 03339851; Філія Газопромислового управління "Полтавагазвидобування" ПАТ "Укргазвидобування", м. Полтава, код 00153100; Макіївське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства КП "Компанія "Вода Донбасу", Донецька обл. м. Макіївка, код 38221036; Філія Газопромислового управління "Полтавагазвидобування" ПАТ "Укргазвидобування", м. Полтава, код 00153100; КП "ВОДОПОСТАЧАННЯ М. ВОЗНЕСЕНСЬКА", Миколаївська обл., м. Вознесенськ, код 33321803; ПРАТ "Авдіївській коксохімічний завод", Донецька обл., м. Авдіївка, код 00191075; ККП "Маріупольтепломережа", м. Маріуполь, код 33760279, Структурна одиниця НГВУ "Чернігівнафтогаз" ПАТ "УКРНАФТА", Чернігівська обл., м. Прилуки; ПРАТ "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ", м. Київ, код 32377038; ТОВ "Росэнергоучет", м. Бєлгород, РФ; ПАТ "УКРНАФТА", м. Київ, код 00135390, ТОВ "НВП "АВІОР", м. Харків, код 37998399. Поставка ультразвукових витратомірів згідно договору від 09.01.2017 р. № 09/01 та видаткової накладної від 17.01.2017 р. № 20 на суму 491 100,00 грн. з ПДВ.

По епізоду взаємовідносин з ТОВ "ХСК Ракурс" (основний платіж 43.710,00грн. та 320.385,24грн., який увійшов до податкового повідомлення - рішення №000000201411 від 18.01.2018р.)

09.11.2016 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "ХСК Ракурс" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 41к/2016, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) 262 260,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 43 710,00 грн.

16.11.2016 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "ХСК Ракурс" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 44к/2016, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) 207 223,42 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 34 537,24 грн.

30.11.2016 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "ХСК Ракурс" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 46к/2016, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) 428 496,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 71 416,00 грн.

05.12.2016 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "ХСК Ракурс" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 49к/2016, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 429 600,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 71 600,00 грн.

08.12.2016 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "ХСК Ракурс" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 51к/2016, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 856 992,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 142 832,00 грн.

Претензій контролюючого органу до правоздатності чи дієздатності контрагента - постачальника акт перевірки не містить.

У межах згаданого правочину були проведені господарські операції з фактичної передачі товару, які оформлені видатковою накладною від 28.11.2016 р. № 03/24 11 на суму 262 260,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 43 710,00 грн., податковою накладною від 28.11.2016 р. № 2 на суму 262 260,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 43 710,00 грн., видатковою накладною від 06.12.2016 р. № 02/0612 на суму 207 223,42 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 34 537,24 грн., податковою накладною від 06.12.2016 р. № 2 на суму 207 223,42 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 34 537,24 грн., видатковою накладною від 12.12.2016 р. № 04/1212 на суму 428 496,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 71 416,00 грн., податковою накладною від 12.12.2016 р. № 7 на суму 428 496,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 71 416,00 грн., видатковою накладною від 19.12.2016 р. № 02/1912 на суму 429 600,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 71 600,00 грн., податковою накладною від 19.12.2016 р. № 15 на суму 429 600,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 71 600,00 грн., видатковими накладними від 26.12.2016 р. № 05/2612 на суму 428 496,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 71 416,00 грн., від 28.12.2016 р. № 03/2812 на суму 428 496,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 71 416,00 грн., податковими накладними від 26.12.2016 р. № 9 на суму 428 496,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 71 416,00 грн., від 28.12.2016 р. № 6 на суму 428 496,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 71 416,00 грн.

Фізичне переміщення товару підтверджується товарно-транспортною накладною від 30.12.2016 р. № 30/12/16 на суму 168 600,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 28.11.2016 р. № 7765/58, товарно-транспортною накладною від 06.12.2016 р. № 06/12/16 на суму 207 223,42 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 06.12.2016 р. № 7765/62, товарно-транспортною накладною від 12.12.2016 р. № 12/12/16 на суму 428 496,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 12.12.2016 р. № 9751/95, товарно-транспортною накладною від 19.12.2016 р. № 19/12/16 на суму 429 600,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 19.12.2016 р. № 9751/98, товарно-транспортними накладними від 26.12.2016 р. № 26/12/16 на суму 428 496,00 грн., від 28.12.2016 р. № 28/12/16 на суму 428 496,00 грн., та подорожніми листами службового легкового автомобіля від 26.12.2016 р. № 9751/103, від 28.12.2016 р. № 9751/105.

Фактичне надходження товару в розпорядження позивача підтверджується даними журналів-ордерів і відомостей по рахунку 20 "Виробничі запаси від 28.11.2016 р. № Э 002228 на суму 51 500,00 грн., від 28.11.2016 р. № Э 002228 на суму 115 430,00 грн., від 28.11.2016 р. № Э 002228 на суму 9 035,00 грн., від 28.11.2016 р. № Э 002228 на суму 19 625,00 грн., від 28.11.2016 р. № Э 002228 на суму 1 610,00 грн., від 28.11.2016 р. № Э 002228 на суму 21 350,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 25 600,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 440,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 778,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 150,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 343,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 262,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 65,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 9 702,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 675,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 34,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 55,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 160,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 715,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 568,68 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 463,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 18 100,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 8 450,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 3 125,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 103 000,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 778,00 грн., від 06.12.2016 р. № Э 002289 на суму 778,00 грн., від 12.12.2016 р. № Э 002308 на суму 357 080,00 грн., від 19.12.2016 р. № Э 0000003 на суму 203 500,00 грн., від 19.12.2016 р. № Э 0000003 на суму 154 500,00 грн., від 26.12.2016 р. № Э 0000004 на суму 357 080,00 грн., від 28.12.2016 р. № Э 0000005 на суму 357 080,00 грн.

Зобов'язання по оплаті вартості придбаного товару були виконані позивачем шляхом перерахування грошових коштів платіжними дорученнями від 15.12.2016 р. № 1722 на суму 150 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 25 000,00 грн., від 21.12.2016 р. № 1030 на суму 70 080,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 11 800,00 грн., від 29.12.2016 р. № 1807 на суму 200 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 33 333,33 грн., платіжними дорученнями від 29.12.2016 р. № 1807 на суму 200 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 33 333,00 грн., від 04.01.2017 р. № 1087 на суму 100 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 16 666,67 грн., платіжними дорученнями від 04.01.2017 р. № 1087 на суму 100 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 16 666,67 грн., від 11.01.2017 р. № 1137 на суму 140 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 23 333,33 грн., від 12.01.2017 р. № 1168 на суму 150 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 25 000,00 грн., від 13.01.2017 р. № 1817 на суму 160 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 26 666,67 грн., платіжними дорученнями від 13.01.2017 р. № 1817 на суму 160 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 26 666,67 грн., від 16.01.2017 р. № 1173 на суму 140 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 23 333,33 грн., від 18.01.2017 р. № 1836 на суму 160 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 26 666,67 грн., від 19.01.2017 р. № 1185 на суму 130 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 21 666,67 грн., платіжними дорученнями від 19.01.2017 р. № 1185 на суму 130 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 21 666,67 грн., від 01.02.2017 р. № 1237 на суму 140 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 23 333,33 грн., від 14.02.2017 р. № 1931 на суму 150 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 25 000,00 грн., від 28.02.2017 р. № 1305 на суму 100 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 16 666,67 грн., від 02.03.2017 р. № 1976 на суму 100 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 16 666,67 грн., від 06.03.2017 р. № 1984 на суму 100 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 16 666,67 грн., від 09.03.2017 р. № 1994 на суму 100 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 16 666,67 грн., від 13.03.2017 р. № 1996 на суму 93 771,42 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 15 628,57 грн.

Зауважень до змісту та форми перелічених документів, стану виконання обов'язку з оплати вартості згаданих у цих документах товарів в акті перевірки контролюючим органом не викладено.

Згідно із складеним контролюючим органом актом перевірки виписані контрагентом - постачальником податкові накладні зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У ході розгляду справи владним суб'єктом не спростовані доводи платника про використання придбаного товару при організації власної господарської діяльності, а саме: 1) задіяння у виробництві, що підтверджується калькуляціями від 28.11.2016 р. № Э 56565714, від 19.12.2016 р. № Э 56565776, від 19.12.2016 р. № Э 56565778, від 19.12.2016 р. № Э 56565803, від 19.12.2016 р. № Э 56565826, від 28.12.2016 р. № Э 56565857, від 17.01.2017 р. № Э 56565726, від 30.01.2017 р. № Э 56565848, від 30.01.2017 р. № Э 56565854, від 06.03.2017 р. № Э 56565900, від 21.03.2017 р. № Э 56565940, від 13.04.2017 р. № Э 56565953, від 17.04.2017 р. № Э 56566411, від 03.05.2017 р. № Э 56566361, від 03.05.2017 р. № Э 56566412, від 23.05.2017 р. № Э 56566374, від 29.05.2017 р. № Э 56566381, від 12.06.2017 р. № Э 56566583, від 15.06.2017 р. № Э 56566573, від 03.07.2017 р. № Э 56566764, від 04.07.2017 р. № Э 56566731, від 25.07.2017 р. № Э 56566743, від 02.08.2017 р. № Э 56566746, від 04.08.2017 р. № Э 56567365, від 07.08.2017 р. № Э 56567281, від 05.09.2017 р. № Э 56567418, калькуляціями від 19.12.2016 р. № Э 56565778, від 19.12.2016 р. № Э 56565785, від 19.12.2016 р. № Э 56565803, від 19.12.2016 р. № Э 56565826, від 28.12.2016 р. № Э 56565857, від 28.12.2016 р. № Э 56565859, від 30.01.2017 р. № Э 56565848, від 30.01.2017 р. № Э 56565854, від 06.03.2017 р. № Э 56565900, від 21.03.2017 р. № Э 56565940, від 13.04.2017 р. № Э 56565953, від 17.04.2017 р. № Э 56566411, від 21.04.2017 р. № Э 56565977, від 21.04.2017 р. № Э 56566008, від 03.05.2017 р. № Э 56566361, від 03.05.2017 р. № Э 56566412, від 18.05.2017 р. № Э 56566364, від 23.05.2017 р. № Э 56566374, від 26.05.2017 р. № Э 56566403, від 29.05.2017 р. № Э 56566381, від 12.06.2017 р. № Э 56566583, від 15.06.2017 р. № Э 56566573, від 03.07.2017 р. № Э 56566764, від 04.07.2017 р. № Э 56566731, від 25.07.2017 р. № Э 56566743 від 02.08.2017 р. № Э 56566746, від 04.08.2017 р. № Э 56567365, від 07.08.2017 р. № Э 56567281 від 05.09.2017 р. № Э 56567418, від 08.09.2017 р. № Э 56567458, від 11.09.2017 р. № Э 56567441 від 18.09.2017 р. № Э 56567523, від 26.09.2017 р. № Э 56567563 від 17.10.2017 р. № Э 56567533 від 17.10.2017 р. № Э 56569217, від 07.11.2017 р. № Э 56568657, від 16.11.2017 р. № Э 56568998, від 05.12.2017 р. № Э 56569253, від 11.12.2017 р. № Э 56569068, від 27.12.2017 р. № Э 56569471, калькуляцією від 21.12.2016 р. № Э 56565786, калькуляціями від 20.12.2016 р. № Э 56565807, від 22.12.2016 р. № Э 56565823, від 28.12.2016 р. № Э 56565855, від 12.01.2017 р. № Э 56565843, від 01.02.2017 р. № Э 56565858, від 16.03.2017 р. № Э 56565888, від 26.05.2017 р. № Э 56566403, від 29.05.2017 р. № Э 56566399, від 26.06.2017 р. № Э 56566734, від 31.07.2017 р. № Э 56567384, від 17.08.2017 р. № Э 56567381, від 28.08.2017 р. № Э 56567360, від 10.11.2017 р. № Э 56569206, від 13.11.2017 р. № Э 56569197, від 15.11.2017 р. № Э 56569284, від 27.12.2017 р. № Э 56569449, калькуляціями від 03.03.2017 р. № Э 56565906, від 23.03.2017 р. № Э 56565916; та 2) передачі результатів використання КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Суми, код 03352455; ТОВ "ІЗОДРОМ", м. Київ, код 21591608; ТОВ "НВП "АВІОР", м. Харків, код 37998399; КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Суми, код 03352455; ТОВ "Росэнергоучет", м. Бєлгород, РФ; ТОВ "ІЗОДРОМ", м. Київ, код 21591608; РФ; ДП "ПМК № 43" ТДВ "ТРЕСТ "ДНІПРОВОДБУД", Дніпропетровська обл., Петриківський район, село Лобойківка, код 01035638; Управління Головного Каховського магістрального каналу, Херсонська обл., Каховський район, смт. Любимівка; ТОВ Багатопрофільна компанія АН Прайм", м. Кіровоград, код 39352533; Управління Головного Каховського магістрального каналу, Херсонська обл., Каховський район, смт. Любимівка; КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Суми, код 03352455; ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА", м. Біла Церква, код 38010130; КП "ВОДОКАНАЛ", м. Запоріжжя, код 03327121. КВУ "Каховський водоканал", Херсонська обл., м. Каховка, код 19236260; КП "ВОДОКАНАЛ", м. Запоріжжя, код 03327121; ТОВ ІПК "ПОЛТАВАЗЕРНОПРОДУКТ", Полтавська обл., м. Глобине, код 31059651; ТОВ "АГРОФІРМА ІМЕНІ МІЧУРІНА", Запорізька обл., Михайлівській р н, смт. Михайлівка, код 30085366; ТОВ Енергосервіс", Кивська обл., м. Боярка, код 20578571; ТОВ "ПРОФІТПЛЮС", м. Львів, код 40155104.

По епізоду взаємовідносин з ТОВ "Баланс УТФ" (основний платіж 33.585,00грн., який увійшов до податкового повідомлення - рішення №00000201411 від 18.01.2018р.)

30.08.2016 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Баланс УТФ" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 36к/2016, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання) на суму 201 510,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 33 585,00 грн.

Претензій контролюючого органу до правоздатності чи дієздатності контрагента - постачальника акт перевірки не містить.

У межах згаданого правочину були проведені господарські операції з фактичної передачі товару, які оформлені видатковою накладною від 07.10.2016 р. № 03/7 10 на суму 201 510,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 33 585,00 грн., податковою накладною від 07.10.2016 р. № 2 на суму 201 510,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 33 585,00 грн.

Фізичне переміщення товару підтверджується товарно-транспортною накладною від 07.10.2016 р. № 07/10/16 на суму 201 510,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 07.10.2016 р. № 3651/27.

Фактичне надходження товару в розпорядження позивача підтверджується даними журналів-ордерів і відомостей по рахунку 20 "Виробничі запаси від 07.10.2016 р. № Э 002097 на суму 42 000,00 грн., від 07.10.2016 р. № Э 002097 на суму 45 000,00 грн., від 07.10.2016 р. № Э 002097 на суму 39 375,00 грн., від 07.10.2016 р. № Э 002097 на суму 7 650,00 грн., від 07.10.2016 р. № Э 002097 на суму 33 900,00 грн.

Зобов'язання по оплаті вартості придбаного товару були виконані позивачем шляхом перерахування грошових коштів платіжними дорученнями від 31.10.2016 р. № 1458 на суму 150 000,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 25 000,00 грн., від 02.11.2016 р. № 1475 на суму 125 574,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 20 929,00 грн.

Зауважень до змісту та форми перелічених документів, стану виконання обов'язку з оплати вартості згаданих у цих документах товарів в акті перевірки контролюючим органом не викладено.

Згідно із складеним контролюючим органом актом перевірки виписані контрагентом - постачальником податкові накладні зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У ході розгляду справи владним суб'єктом не спростовані доводи платника про використання придбаного товару при організації власної господарської діяльності, а саме: 1) задіяння у виробництві, що підтверджується калькуляціями від 18.10.2016 р. № Э 56565489, від 27.10.2016 р. № Э 56565518, від 14 .11.2016 р. № Э 56565690, від 16.11.2016 р. № Э 56565558, від 28.11.2016 р. № Э 56565714, від 19.12.2016 р. № Э 56565790; та 2) передачі результатів використання Філія "Управління магістральних газопроводів "Київтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", м. Київ, код 23517243; ENERGOFLOW AG, м. Ольтен, Швейцарія; ТОВ "Росэнергоучет", м. Бєлгород, РФ.

По епізоду взаємовідносин з ТОВ "Калипсо ХФ" (основний платіж 4.912,00грн., який увійшов до податкового повідомлення - рішення №00000211411 від 18.01.2018р.)

26.04.2017 р. між позивачем (в якості покупця) та ТОВ "Калипсо ХФ" (в якості постачальника) було укладено письмовий договір поставки № 14к/2017, предметом якого є передача у власність продукції виробничо-технічного призначення (матеріалів для виготовлення та ремонту контрольно-вимірювального обладнання на суму 29 472,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 4 912,00 грн.

Претензій контролюючого органу до правоздатності чи дієздатності контрагента - постачальника акт перевірки не містить.

У межах згаданого правочину були проведені господарські операції з фактичної передачі товару, які оформлені видатковою накладною від 31.05.2017 р. № 03 3105 на суму 29 472,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 4 912,00 грн., податковою накладною від 31.05.2017 р. № 13 на суму 29 472,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 4 912,00 грн.

Фізичне переміщення товару підтверджується товарно-транспортною накладною від 31.05.2017 р. № 31/05/17 на суму 29 472,00 грн. та подорожнім листом службового легкового автомобіля від 31.05.2017 р. № 9751/89.

Фактичне надходження товару в розпорядження позивача підтверджується даними журналу-ордеру і відомостей по рахунку 20 "Виробничі запаси від 31.05.2017 р. № Э 002762 на суму 24 560,00 грн.

Зобов'язання по оплаті вартості придбаного товару були виконані позивачем шляхом перерахування грошових коштів платіжним дорученням від 30.06.2017 р. № 2422 на суму 29 472,00 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 4 912,00 грн. Зауважень до змісту та форми перелічених документів, стану виконання обов'язку з оплати вартості згаданих у цих документах товарів в акті перевірки контролюючим органом не викладено.

Згідно із складеним контролюючим органом актом перевірки виписані контрагентом - постачальником податкові накладні зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У ході розгляду справи владним суб'єктом не спростовані доводи платника про використання придбаного товару при організації власної господарської діяльності, а саме: 1) задіяння у виробництві, що підтверджується калькуляцією від 13.07.2017 р. № Э 56566744; та 2) передачі результатів використання ТОВ "Росэнергоучет", м. Бєлгород, РФ.

Суд першої інстанції дійшов вірного висновку, з яким погоджується колегія суддів, що факт отримання позивачем товарів чи послуг , оплати їх вартості підтверджується документально, господарські операції належним чином відображені у бухгалтерському обліку та податковій звітності позивача. Твердження контролюючого органу про відсутність факту реальності господарських операцій позивача з контрагентом були спростовані наявними доказами в матеріалах справи, зважаючи на те, що первинні документи, складені позивачем та його контрагентом у ході господарських операцій, відповідають вимогами чинного законодавства, необхідним для надання їм юридичної сили та доказовості, а отже і підтверджують суму задекларованого позивачем податку, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування на податок на додану вартість.

Колегія суддів не бере до уваги і доводи апелянта з посиланням на податкову інформацію, що наявна в інформаційно - аналітичних базах відносно контрагентів позивача по ланцюгах постачання, а також податкову інформацію надану іншими контролюючими органами, оскільки така інформація не ґрунтується на безпосередньому аналізі первинних документів та не є належним доказом в розумінні процесуального Закону.

Аналогічна правова позиція викладена в постановах Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного суду від 27.03.2018 по справі №816/809/17, від 26.06.2018 по справі №826/3006/14 та 06.02.2018 у справі №821/589/17 , які в силу приписів ч. 6 ст. 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" враховуються судом при застосуванні таких норм права.

Наявні у справі документи не містять жодних доказів наявності між позивачем та його контрагентом взаємоузгоджених зловмисних дій, спрямованих на порушення існуючого в Державі суспільного ладу або моральних засад. Таких доказів суду апеляційної інстанції відповідачем не надано, а колегією суддів при виконанні вимог ст.11 КАС України не виявлено.

Норми податкового законодавства не ставлять у залежність достовірність даних податкового обліку платника податків від дотримання податкової дисципліни його контрагентами, якщо цей платник (покупець) мав реальні витрати у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), призначених для використання у його господарській діяльності. Порушення певними постачальниками товару (робіт, послуг) у ланцюгу постачання вимог податкового законодавства чи правил ведення господарської діяльності не може бути підставою для висновку про порушення покупцем товару (робіт, послуг) вимог закону щодо формування витрат та податкового кредиту, тому платник податків (покупець товарів (робіт, послуг)) не повинен зазнавати негативних наслідків, зокрема у вигляді позбавлення права на формування податкового кредиту, за можливу неправомірну діяльність його контрагентів за умови, якщо судом не встановлено фактів, які свідчать про обізнаність платника податків щодо такої поведінки контрагентів та злагодженість дій між ними.

При цьому, слід наголосити на необхідності дотримуватися позиції, вказаної у рішенні Європейського суду з прав людини, яку він висловив у пункті 53 рішення у справі "Федорченко та Лозенко проти України", відповідно до якої суд при оцінці доказів керується критерієм доведення "поза розумними сумнівом".

Наведені ДПІ аргументи не є достатньо вагомими, чіткими та узгодженими доказами, що спростовують реальність господарських операцій між позивачем та контрагентами, факт чого підтверджується належними та допустимими доказами в розумінні положень статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України.

Лише доведення податковим органом та встановлення судом в ході судового розгляду факту узгодженості дій платника податків з недобросовісним постачальником з метою незаконного отримання податкових вигод або його обізнаності з такими діями постачальника чи сприяння ухиленню постачальником товару від виконання податкових зобов'язань може слугувати підставою для відмови у праві на податковий кредит. При цьому, такі висновки не можуть ґрунтуватися на припущеннях, а можуть ґрунтуватися лише на належних та допустимих доказах.

Наявні в справі документи не містять жодних доказів наявності між позивачем та його контрагентом взаємоузгоджених спільних зловмисних дій, спрямованих на порушення існуючого в державі суспільного ладу або моральних засад з метою проведення безтоварних операцій та отримання незаконної податкової вигоди.

Колегія суддів зазначає, відповідачем не надано належних доказів на підтвердження того, що контрагенти позивача не мали адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов'язань по господарських операціях на час їх виконання, відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання взятих зобов'язань чи відсутність можливостей залучення до виконання зобов'язань третіх осіб.

Між тим, у ході розгляду справи відповідачем не подано до суду жодних доказів порушення кримінального провадження відносно посадових (службових) осіб підприємства позивача або за викладеними в акті фактами діяльності платника податків, доказів наявності обвинувального вироку суду, рішення суду про стягнення одержаного за нікчемним правочином чи рішення суду про визнання правочину недійсним суб'єктом владних повноважень до суду також не подано.

Також, суд зазначає, що в силу положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" позивач та контрагенти позивача є окремими суб'єктами права зі статусом юридичної особи, а відтак позивач та контрагенти позивача є окремими платниками податку на додану вартість та податку на прибуток. За таких обставин, межі юридичної відповідальності кожного платника податків, яка (слід розуміти - відповідальність) відповідно до ст. 61 Конституції України має індивідуальний характер, поширюються на діяння, що визнаються законом протиправними та були вчинені саме цим платником. Притягнення суб'єкта права до відповідальності за діяння, що було вчинено іншою особою, є неможливим, за винятком встановлених ст. 228 Цивільного кодексу України та ст.ст. 207 і 208 Господарського кодексу України випадків свідомого укладення таким суб'єктом права нікчемного правочину з метою відображення певних первинних документів в податковому обліку без фактичного проведення господарських операцій.

Саме така правова позиція викладена Європейським Судом з прав людини (рішення від 22.01.2009 у справі "БУЛВЕС" АД проти Болгарії" (заява № 3991/03), а також Верховним Судом України (постанова від 09.09.2008 у справі №21-500во08, постанова від 01.06.2010 у справі № 21-573во10, постанова від 31.01.2011 у справі за позовом ЗАТ "Мукачівський лісокомбінат" до Мукачівської ОДПІ про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення, постанова від 31.01.2011 у справі за позовом ТОВ "Фірма "ВІК" до ДПІ у м. Херсоні про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень).

Колегія суддів погоджується з думкою суду першої інстанції , що позивачем виконанo всі необхідні умови для формування податкового кредиту по господарських операціях з вищевказаними контрагентами з придбання ТМЦ з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності позивача.

З огляду на викладене, колегія суддів приходить до висновку про те, що відповідач, відповідно до ч. 2 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України, правомірність винесеного податкового повідомлення- рішення належним чином в суді не довів, у зв'язку з чим оскаржуване податкове повідомлення - рішення підлягає скасуванню, а позовні вимоги є правомірними, обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Доводи апеляційної скарги є безпідставними , не впливають на правомірність висновків суду, оскільки в апеляційній скарзі зазначено лише те, що постанова суду першої інстанції є незаконною , підлягає скасуванню у зв'язку із ненаданням судом належної правової оцінки обставинам справи та невірним застосуванням норм матеріального та процесуального права, зміст апеляційної скарги , який повністю дублює заперечення на позов, подані до суду першої інстанції , містить виключно суб'єктивне бачення апелянта обставин справи, які розглянуто судом першої інстанції та надано належну правову оцінку, апелянтом у скарзі абсолютно не зазначено в чому ж конкретно виявилося ненадання судом першої інстанції належної правової оцінки обставинам справи, тобто які з них випали з поля зору суду, а які було досліджено невірно, а також не зазначено того, які ж висновки, натомість, повинні були б бути зроблені судом та не обґрунтовано в чому полягає невірність застосування судом норм матеріального права, які саме норми та яким чином було порушено чи неправильно застосовано та яких процесуальних норм адміністративного судочинства не було дотримано судом під час розгляду даної адміністративної справи, а також не зазначено які з поданих доказів суд дослідив неправильно або неповно, а відповідно і підстави для скасування постанови суду першої інстанції відсутні.

Суд зазначає, що доводи касаційної скарги є ідентичними тим, які були висловлені в апеляційній скарзі та з урахуванням яких суд апеляційної інстанції вже надав оцінку встановленим обставинам справи, інших обґрунтувань в касаційній скарзі наведено не було.

Відповідно до ст. 316 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

На підставі викладеного, колегія суддів, погоджуючись з висновками суду першої інстанції, вважає, що суд дійшов вичерпних юридичних висновків щодо встановлення фактичних обставин справи і правильно застосував до спірних правовідносин норми матеріального та процесуального права.

Керуючись ст. 243, 250, 310, 315, 316, 321 ,323,325,328 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Головного управління ДФС у Харківській області залишити без задоволення.

Рішення Харківського окружного адміністративного суду від 19.06.2018 по справі № 820/2860/18 залишити без змін

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена у касаційному порядку протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду.

.

Головуючий суддя (підпис)З.Г. Подобайло Судді (підпис) (підпис) В.В. Старостін А.М. Григоров Повний текст постанови складено 11.12.2018.

Зареєстровано 12.12.2018
Оприлюднено 12.12.2018
Дата набрання законної сили 06.12.2018

Судовий реєстр по справі 820/2860/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.02.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 17.01.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 06.12.2018 Харківський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 06.12.2018 Харківський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.11.2018 Харківський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.11.2018 Харківський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2018 Харківський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.10.2018 Харківський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.10.2018 Харківський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.10.2018 Харківський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.10.2018 Харківський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.09.2018 Харківський апеляційний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону