ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/2060/18 Господарський суд Одеської області у складі судді Лічмана Л.В.,

секретар судового засідання Цісельський К.О.,

за участю представників учасників справи:

від позивача: ОСОБА_1,

від відповідача: не з'явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом Приватного підприємства агрофірми ,,ЄДНІСТЬ» до Приватного підприємства ,,ОМЕГА МІТАЛ» про стягнення 265809,31 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 01.10.2018 р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 916/2060/18 та призначено підготовче засідання за правилами загального позовного провадження на 30.10.2018 р.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.10.2018 р. відкладено підготовче засідання на 20.11.2018 р.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 20.11.2018 р. судом з власної ініціативи продовжено строк підготовчого провадження на 18 днів до 18.12.2018 р., закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 18.12.2018 р.

Представник відповідача в судові засідання жодного разу не з'явився. Ухвали Господарського суду Одеської області, надіслані на адреси відповідача та його єдиного учасника, зазначені у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, повернулись до суду з відмітками поштової установи про те, що адресат не зареєстрований, не проживає, не затребував кореспонденцію. З урахуванням змісту п.5 ч.6 ст.242 ГПК України та відсутності повідомлення про іншу адресу, Приватне підприємство ,,ОМЕГА МІТАЛ» вважається належним чином повідомленим про час і місце засідань суду, тому неявка представника не перешкоджає вирішенню спору.

Згідно із приписами ст.ст.233,240 ГПК України в судовому засіданні 18.12.2018 р. проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Приватне підприємство агрофірма ,,ЄДНІСТЬ» (далі - ПП агрофірма ,,ЄДНІСТЬ» ) звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Приватного підприємства ,,ОМЕГА МІТАЛ» (далі - ПП ,,ОМЕГА МІТАЛ» ) про стягнення заборгованості у розмірі 265809,31 грн, з яких 219270,00 грн попередньої оплати, 46539,31 грн пені, вказуючи на невиконання відповідачем умов договору від 01.12.2017 р. № ДГ-0000019 в частині поставки товару.

Обґрунтовуючи позов, ПП агрофірма ,,ЄДНІСТЬ» посилається на приписи ст.ст.193,216,230,231 ГК України, ст.ст.11,509,525,526,530,610,611,629,662,663, 655,693,712 ЦК України, умови названого вище договору, рахунки-фактури від 12.12.2017 р. № СФ-0000099, від 18.12.2017 р. № СФ-0000104, платіжні доручення від 13.12.2017 р. № 1395, від 18.12.2017 р. № 1400, листи ПП ,,ОМЕГА МІТАЛ» від 01.02.2018 р. № 01/01, від 19.02.2018 р. № 19/02, претензію від 27.03.2018 р. № 19, вимогу від 22.05.2018 р. № 54 тощо.

Відповідач відзив на позов не подав, з огляду на що розгляд справи здійснено за наявними у ній доказами.

Розглянувши матеріали справи, перевіривши відповідність доводів позивача фактичним обставинам справи та нормам українського законодавства, господарський суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог, виходячи з наступного.

01.12.2017 р. між ПП ,,ОМЕГА МІТАЛ» (Продавець) та ПП агрофірмою ,,ЄДНІСТЬ» (Покупець) укладено договір поставки № ДГ-0000019 (Договір), згідно якого Продавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, передати у власність Покупця металопродукцію, а Покупець зобов'язується своєчасно прийняти товар і здійснити його оплату на умовах цього Договору (п.1.1. Договору).

Загальна кількість, асортимент та розгорнута номенклатура товару, що передається за цим Договором, визначається в заявках Покупця, у рахунках-фактурах Продавця та/або специфікаціях до Договору, видаткових накладних… (п.2.1 Договору).

Орієнтовна ціна Договору становить 1000000,00 грн (п.3.1 Договору).

Загальна ціна цього Договору складає загальну вартість переданого товару, яка зазначена в усіх специфікаціях до цього Договору або рахунках-фактурах, які є невід'ємними частинами цього Договору, та видаткових накладних (п.3.2 Договору).

Оплата товару здійснюється Покупцем шляхом перерахування коштів в національній валюті України на поточний рахунок Продавця, вказаний у цьому Договорі, або у рахунках-фактурах на умовах передплати протягом 2-х (двох) календарних днів від дати рахунку-фактури, якщо інше не зазначено у рахунку-фактурі, або в терміни, зазначені у відповідній специфікації. Датою платежу вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Продавця… (п.3.6 Договору).

Продавець зобов'язаний: передати Покупцеві товар протягом 3-х (трьох) банківських днів з дати оплати рахунку-фактури Покупцем відповідно до умов цього Договору або, в разі відсутності повної передоплати - згідно можливостей Продавця. Виставлення рахунку-фактури свідчить про готовність Продавця відвантажити товар… (п.4.1 Договору).

Товар вважається переданим Продавцем і прийнятим Покупцем з моменту видачі видаткової накладної або підписання акту прийому-передачі, з цього моменту переходить право власності на товар до Покупця та всі пов'язані з ним ризики (п.5.2 Договору).

Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2018 р., а в частині взаєморозрахунків - до повного розрахунку між сторонами (п.9.1 Договору).

На виконання Договору Покупцем замовлено в Продавця товар (металопродукцію) на загальну суму 684736,12 грн з ПДВ, про що свідчать виставлені Продавцем рахунки-фактури від 12.12.2017 р. № СФ-0000099 на суму 572536,12 грн, від 18.12.2017 р. № СФ-0000104 на суму 112200,00 грн.

З метою оплати цих рахунків-фактури Покупцем перераховано в повному обсязі названі в них суми, що підтверджується платіжними дорученнями від 13.12.2017 р. № 1395 на суму 572536,12 грн, від 18.12.2017 р. № 1400 на суму 112200,00 грн.

З письмових пояснень ПП агрофірми ,,ЄДНІСТЬ» , викладених в позовній заяві, та листів ПП ,,ОМЕГА МІТАЛ» від 01.02.2018 р. № 01/01, від 19.02.2018 р. № 19/02 вбачається, що Продавцем поставлено Покупцю товар на загальну суму 465466,12 грн, зокрема, за рахунком-фактурою від 12.12.2017 р. № СФ-0000099 на суму 396586,12 грн та за рахунком-фактурою від 18.12.2017 р. № СФ-0000104 на суму 68880,00 грн.

Договір підписано представниками та скріплено печатками контрагентів.

Вказуючи на те, що товар не поставлено на суму 219270,00 грн, з яких 175950,00 грн за рахунком-фактурою від 12.12.2017 р. № СФ-0000099, 43320,00 грн за рахунком-фактурою від 18.12.2017 р. № СФ-0000104, ПП агрофірмою ,,ЄДНІСТЬ» направлено на адресу ПП ,,ОМЕГА МІТАЛ» претензію від 27.03.2018 р. № 19 та лист від 22.05.2018 р. № 54 з вимогами виконати умови Договору в частині поставки товару, оплатити пеню за прострочення поставки товару, а у разі неможливості поставити товар - повернути здійснену позивачем попередню оплату в розмірі 219270,00 грн.

Залишення цих звернень без відповіді спричинило подачу до господарського суду позову в рамках провадження у даній справі.

Згідно із приписами ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За правилами ст.526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

В ст.530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст.629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Аналогічні положення містяться в ч.ч.1,7 ст.193 ГК України, в яких визначено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться; до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом; не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно із приписами ч.ч.1 та 2 ст.712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.693 ЦК України якщо договором встановлений обов'язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, у строк, визначений відповідно до ст.530 цього Кодексу. Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Господарський суд, проаналізувавши наведені вище норми матеріального права в аспекті спірних правовідносин, зазначає, що між сторонами виникли господарські зобов'язання, підставою яких є письмовий Договір поставки.

При цьому ПП агрофірмою ,,ЄДНІСТЬ» виконано належним чином взяті на себе зобов'язання та здійснено 100% попередню оплату товару у розмірі 684736,12 грн відповідно до п.3.6 Договору, що підтверджується дослідженим в описовій частині рішення платіжними дорученнями.

В свою чергу ПП ,,ОМЕГА МІТАЛ» в порушення приписів ст.ст.525,526,610,629,693,712 ЦК України, ст.193 ГК України та умов п.4.1 Договору здійснено частково поставку металопродукції на суму 465466,12 грн, не дивлячись на те, що з урахуванням ч.1 ст.530 ЦК України та п.4.1 Договору строк виконання зобов'язання щодо поставки товару на суму 219270,00 грн також настав.

Враховуючи викладене, зміст ст.693 ЦК України, яка надає Покупцю право вимагати повернення суми попередньої оплати, якщо Продавець, який її одержав, не передав товар у встановлений строк, те, що в листі від 22.05.2018 р. № 54 Покупець виклав вимогу щодо повернення здійсненої ним попередньої оплати в розмірі 219270,00 грн, позовні вимоги про стягнення останньої підлягають задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.548 ЦК України виконання зобов'язання (основного зобов'язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом.

В силу ч.1 ст.546 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою (штраф, пеня).

В ст.549 ЦК України надано визначення неустойки (штрафу, пені), під якою слід розуміти грошову суму або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання… Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

За змістом п.3 ч.1 ст.611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

За прострочення передачі товару згідно з пункту 4.1 Договору Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення вартості не переданого товару, у випадку, якщо цей товар оплачений (п.6.4 Договору).

Згідно ч.6 ст.232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

З огляду на підтвердження матеріалами справи неналежного виконання відповідачем умов Договору в частині здійснення поставки товару, господарський суд дійшов висновку, що ПП ,,ОМЕГА МІТАЛ» має сплатити 35629,66 грн пені, з яких: 28576,21 грн нараховано за рахунком-фактурою від 12.12.2017 р. № СФ-0000099 на суму 175950,00 грн за період з 19.12.2017 р. (згідно п.4.1 Договору першим днем прострочення є 19.12.2017 р.) по 18.06.2018 р. (позивач без урахування приписів ч.6 ст.232 ГК України помилково останнім днем прострочення вказує 08.08.2018 р.); 7053,45 грн нараховано за рахунком-фактурою від 18.12.2017 р. № СФ-0000104 на суму 43320,00 грн за період з 22.12.2017 р. (згідно п.4.1 Договору першим днем прострочення є 22.12.2017 р.) по 21.06.2018 р. (позивач без урахування приписів ч.6 ст.232 ГК України помилково останнім днем прострочення вказує 08.08.2018 р.).

Відтак, позов про стягнення пені слід задовольнити частково в зв'язку з допущеними арифметичними та методологічними помилками в її розрахунку.

Згідно п.2 ч.1 ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст.129,232,233,238,240,241 ГПК України, вирішив:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Приватного підприємства ,,ОМЕГА МІТАЛ» (67541, Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Першотравневе, вул. Молочна, буд. 5А, код 37679585) на користь Приватного підприємства агрофірми ,,ЄДНІСТЬ» (67610, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Кам'янка, вул. Леніна, 67, код 05528823) 219270/двісті дев'ятнадцять тисяч двісті сімдесят/грн 00 коп. основного боргу, 35629/тридцять п'ять тисяч шістсот двадцять дев'ять/грн 66 коп. пені та 3823/три тисячі вісімсот двадцять три/грн 50 коп. судового збору.

В решті позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку з дня складання його повного тексту і може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 21 грудня 2018 р.

Суддя Л.В. Лічман

Дата ухвалення рішення 18.12.2018
Зареєстровано 21.12.2018
Оприлюднено 22.12.2018

Судовий реєстр по справі 916/2060/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 08.08.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 18.12.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.11.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.11.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 01.10.2018 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону