ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"08" серпня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/2060/18 Господарський суд Одеської області у складі судді Лічмана Л.В.,

розглянувши подання (зареєстроване 08.08.2019 р. за вх. № 2-3714/19) приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Колечка Дмитра Миколайовича

про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 )

для забезпечення виконання рішення Господарського суду Одеської області від 18.12.2018 р. по справі № 916/2060/18,

кредитор: Приватне підприємство агрофірма ,,ЄДНІСТЬ" (67610, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Кам`янка, вул. Леніна, 67, код 05528823),

боржник: Приватне підприємство ,,ОМЕГА МІТАЛ" (67541, Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Першотравневе, вул. Молочна, буд. 5А, код 37679585),

встановив:

Рішенням Господарського суду Одеської області від 18.12.2018 р. по справі № 916/2060/18 стягнуто з Приватного підприємства ,,ОМЕГА МІТАЛ" на користь Приватного підприємства агрофірми ,,ЄДНІСТЬ" 219270,00 грн основного боргу, 35629,66 грн пені та 3823,50 грн судового збору.

08.08.2019 р. до суду надійшло подання приватного виконавця Колечка Дмитра Миколайовича (зареєстроване за вх. 2-3714/19), в якому просить тимчасово обмежити керівника (засновника (учасника), кінцевого бенефіціарного власника (контролера)) юридичної особи-боржника Приватного підприємства ,,ОМЕГА МІТАЛ" (код 37679585) громадянку України ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) у праві виїзду за межі України.

Подання обґрунтоване тим, що на примусовому виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Колечка Дмитра Миколайовича перебуває наказ № 916/2060/18, виданий Господарським судом Одеської області 11.01.2019 р. з метою примусового виконання названого вище рішення. При цьому приватний виконавець вказує, що: у добровільному порядку боржник не виконує рішення суду і відповідні постанови приватного виконавця; на виклики виконавця керівник юридичної особи-боржника не з`являється; про причини невиконання рішення суду не повідомляє; не надає виконавцю достовірні відомості про доходи та майно підприємства боржника, у т.ч. числі про майно, яким воно володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, про кошти та майно, належні підприємству від інших осіб, тощо.

Згідно ч.4 ст.337 ГПК України ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження; суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.

З`ясувавши, що постановою приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Колечка Дмитра Миколайовича від 20.02.2019 р. відкрито виконавче провадження № 58442297 по виконанню наказу Господарського суду Одеської області від 11.01.2019 р. № 916/2060/18, а, отже, він вправі вносити подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, господарський суд телефонограмою повідомив приватного виконавця про необхідність прибуття в приміщення суду для розгляду його подання. Під звукозапис приватний виконавець підтримав доводи, викладені у поданні, що відображено у протоколі вчинення окремої процесуальної дії, оформленому на підставі ст.225 ГПК України.

Перевіривши відповідність тверджень приватного виконавця фактичним обставинам та нормам українського законодавства, господарський суд задовольняє подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника боржника ОСОБА_1 з огляду на наступне.

Відповідно до п.19 ч.3 ст.18 Закону України ,,Про виконавче провадження" виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право, у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника-фізичної особи чи керівника боржника-юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Статтею 6 Закону України ,,Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України" встановлено, що громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон, зокрема, у випадках, якщо він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов`язань.

Згідно ч.ч.1 та 3 ст.337 ГПК України тимчасове обмеження фізичної особи-боржника у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як виключний захід забезпечення виконання судового рішення. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення.

Відтак, законодавцем передбачена можливість тимчасового обмеження керівника боржника-юридичної особи у праві виїзду за межі України у випадку ухилення боржником від виконання рішення суду.

Як вбачається з матеріалів, доданих до подання приватного виконавця, останній звернувся до керівника Приватного підприємства ,,ОМЕГА МІТАЛ" ОСОБА_1 з вимогою від 07.05.2019 р. № 1079, якою її зобов`язано з`явитись особисто або направити уповноваженого представника з довіреністю на прийом до приватного виконавця та надати: письмові пояснення керівника або іншої уповноваженої особи за фактом невиконання вимог виконавчого документа, а також повідомити про заходи, що вживаються з метою його виконання; копії правовстановлюючих документів підприємства (статут, положення, протокол засновників, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи); достовірні відомості про кошти у гривнях та іноземній валюті, інші цінності (дорогоцінні метали, ювелірні вироби тощо), у т.ч. про кошти на рахунках і вкладах у банках та інших фінансових установах, про рахунки в цінних паперах у депозитарних установах, що знаходяться на території України та за її межами, із зазначенням назви відповідної установи та її адреси, на підтвердження чого надати копії відповідних договорів або інших документів; достовірні відомості про наявність готівки в національній та іноземній валюті, що перебуває в касах або інших сховищах; оригінал касової книги Приватного підприємства ,,ОМЕГА МІТАЛ"; достовірні відомості про майно, у т.ч. про майно, що перебуває у спільній власності (місцезнаходження, технічна характеристика тощо) з наданням копій підтверджуючих документів про відповідне право; достовірні відомості про майно, що перебуває в заставі/іпотеці або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні від інших осіб (місцезнаходження майна, його характеристика тощо) з наданням копій підтверджуючих договорів та додатків до них; достовірні відомості про майно, що обліковується на окремому балансі філії, представництва та іншого відокремленого підрозділу; достовірні відомості про майнові права, на які може бути звернено стягнення, зокрема частки у статутному капіталі юридичних осіб, в т.ч. числі майнові права, що є предметом застави/іпотеки, з наданням копій підтверджуючих документів; письмові пропозиції щодо видів майна, на яке слід звернути стягнення в першу чергу.

Зазначена вимога отримана особисто керівником Приватного підприємства ,,ОМЕГА МІТАЛ" ОСОБА_1 17.05.2019 р., доказом чого є повідомлення про вручення рекомендованої кореспонденції, однак до теперішнього часу, як і рішення Господарського суду Одеської області по справі № 916/2060/18, не виконана.

Враховуючи викладене, те, що інші заходи (зокрема, виявлення майна, в т.ч. грошових коштів), вчинені в процесі примусового виконання судового рішення, виявились безрезультатними, приймаючи до уваги обізнаність керівника боржника, який згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється єдиним власником підприємства, з приводу наявності виконавчого провадження, ігнорування ОСОБА_1 законних вимог виконавця, неповідомлення нею причин невиконання рішення суду, що набрало законної сили, суд вважає доводи подання приватного виконавця цілком обґрунтованими, в зв`язку з чим його задовольняє.

Керуючись ст.ст.232,233,234,235,337 ГПК України, п.19 ч.3 ст.18 Закону України ,,Про виконавче провадження", ст.6 Закону України ,,Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України", суд постановив:

Задовольнити подання приватного виконавця Колечка Дмитра Миколайовича (зареєстроване 08.08.2019 р. за вх. № 2-3714/19).

Тимчасово, а саме до повного виконання рішення Господарського суду Одеської області від 18.12.2018 р. по справі № 916/2060/18, обмежити керівника (засновника (учасника), кінцевого бенефіціарного власника (контролера)) юридичної особи-боржника Приватного підприємства ,,ОМЕГА МІТАЛ" (код 37679585) громадянку України ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) у праві виїзду за межі України.

Ухвала є виконавчим документом та виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення і може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня її постановлення.

Оригінал ухвали надіслати: Державній прикордонній службі України на адресу: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 26; приватному виконавцю Колечку Дмитру Миколайовичу на адресу: АДРЕСА_2 .

Копію ухвали, копію подання приватного виконавця та додатки до нього надіслати: Приватному підприємству агрофірмі ,,ЄДНІСТЬ" на адресу: 67610, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Кам`янка, вул. Леніна, 67; Приватному підприємству ,,ОМЕГА МІТАЛ" на адресу: 67541, Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Першотравневе, вул. Молочна, буд. 5А; керівнику Приватного підприємства ,,ОМЕГА МІТАЛ" ОСОБА_1 на адресу: АДРЕСА_1 .

Суддя Лічман Леонід Васильович

Дата ухвалення рішення 08.08.2019
Зареєстровано 09.08.2019
Оприлюднено 09.08.2019

Судовий реєстр по справі 916/2060/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 08.08.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 18.12.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.11.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.11.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 01.10.2018 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону