СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 760/27170/18

Провадження № 1-кс/760/92/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сергієнко Г.Л., при секретарі Слепусі О.П., за участю адвоката Вовканіча І.В., який діє в інтересах ТОВ "КОМПАНІЯ КИТ" , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Солом'янського районного суду міста Києва скаргу Вовканіча І.В. на бездіяльність старшого детектива Національного антикорупційного бюро України

в кримінальному провадженні № 42017000000001155, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшла скарга Вовканіча І.В. на бездіяльність старшого детектива Національного антикорупційного бюро України Олійника Ф.В. в кримінальному провадженні № 42017000000001155.

Як зазначається в скарзі, в провадженні детективів Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) перебуває кримінальне провадження № 42017000000001155, внесене до ЄРДР 13.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що службові особи ТОВ "КОМПАНІЯ КИТ" , код ЄДРПОУ 37316320, зловживаючи службовим становищем, шляхом змови на ринку, продали ДСА України за завищеними цінами апаратно-програмні комплекси для записування та відтворювання звуку та зображення.

17.10.2018 старшому детективу НАБУ Олійнику Ф.В. було подано клопотання в порядку ст. 220 КПК України про надання для ознайомлення копії витягу з ЄРДР від 13.04.2017 по кримінальному провадженню № 42017000000001155, внесеного до ЄРДР 13.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Однак, старший детектив НАБУ Олійник Ф.В не здійснив процесуальну дію, яку він зобов'язаний вчинити у визначений цим кодексом строк, а саме не повідомив про результати розгляду клопотання в строки, передбачені ст.220 КПК України, тобто не виніс вмотивовану постанову, не вручив та не надіслав її копію на адресу заявника.

Як вказується в скарзі, під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні № 42017000000001155, яке внесене до ЄРДР ще 13.04.2017, жодній особі не було повідомлено про підозру, при цьому досудове розслідування здійснюється відносно службових осіб ТОВ "КОМПАНІЯ КИТ" . Це підтверджується перш за все формулюванням ознак злочину в описових частинах процесуальних документів кримінального провадження, які містяться в ухвалах суду щодо проведення обшуків в приміщеннях ТОВ "КОМПАНІЯ КИТ" .

Виходячи з практики Європейського суду з прав людини, зокрема, рішень у справі Екле проти Німеччини , Вемхофф проти Німеччини , Ноймайстер проти Австрії , Рінґайзен проти Австрії , Сервес проти Франції , а також того, що в приміщеннях, де зареєстровано та здійснює свою діяльність ТОВ "КОМПАНІЯ КИТ" , детективами НАБУ були проведені обшуки, за результатами проведення яких у ТОВ "КОМПАНІЯ КИТ" було вилучене майно, адвокат Вовканіч І.В. вважає вказане товариство таким, що має право звертатися як з клопотаннями в порядку ст.220 КПК України, так і зі скаргами в порядку ст.303 КПК України до слідчого судді.

Виходячи з викладеного та керуючись стст. 2, 6- 9, 22, 39, 42, 214, 220, 276-279, 303-307 КПК України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, адвокат Вовканіч І.В. по суті скарги просив визнати бездіяльність старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Олійника Ф.В. щодо нездійснення процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений КПК строк; зобов'язати старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Олійника Ф.В. надати для ознайомлення копію витягу з ЄРДР від 13.04.2017 по кримінальному провадженню № 42017000000001155 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В судовому засіданні адвокат Вовканіч І.В. свою скаргу підтримав, просив її задовольнити з підстав, викладених у ній.

Старший детектив НАБУ Олійник Ф.В. в судові засідання не з'являвся, про їх день, час та місце повідомлявся належним чином, пояснень або заперечень щодо скарги не надав.

Виходячи з ч.3 ст.306 КПК України розгляд скарги адвоката Вовканіча І.В. здійснювався за відсутності старшого детектива НАБУ Олійника Ф.В.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення адвоката Вовканіча І.В., слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення його скарги, виходячи з такого.

Виходячи з п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема, нездійснення процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Згідно з ст.220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, прокурор зобов'язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об'єктивних причин - надсилається їй.

Таким чином, виходячи з наведених норм законодавства України, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, можуть як подаватися клопотання в порядку ст.220 КПК України, так і оскаржуватися бездіяльність щодо нерозгляду таких клопотань.

Відповідно до п.16 -1 ч.1 ст.3 КПК України інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, - це особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що в кримінальному провадженні № 42017000000001155, внесеному до ЄРДР 13.04.2017, в приміщеннях, де зареєстровано, здійснює свою діяльність ТОВ "КОМПАНІЯ КИТ" , 07.08.2018 детективами НАБУ були проведені обшуки, за результатами проведення яких у ТОВ "КОМПАНІЯ КИТ" було вилучене майно. Отже, ТОВ "КОМПАНІЯ КИТ" є іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, що узгоджується із практикою Європейського суду з прав людини щодо поширення на юридичних осіб процесуальних (процедурних) гарантій права на ефективні засоби правового захисту і права на справедливий і публічний судовий розгляд справи в розумний строк незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

Також ТОВ "КОМПАНІЯ КИТ" має право подавати клопотання в порядку ст.220 КПК України та оскаржувати бездіяльність з їх нерозгляду, зокрема з нерозгляду клопотання від 17.10.2018, тому, скарга в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що згідно з ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Аналіз чинного законодавства України дає підстави стверджувати, що на час розгляду скарги та ухвалення рішення в порядку стст.303-307 КПК України, слідчий суддя не наділений повноваженнями визнавати бездіяльність слідчого, в т.ч. старшого детектива НАБУ Олійника Ф.В., щодо нездійснення процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений КПК України строк, тому в цій частині скарга задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.19 Конституції України, стст.2, 8, 220, 303, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов'язати старшого детектива Національного антикорупційного бюро України Олійника Ф.В. у триденний строк з дня отримання ухвали слідчого судді розглянути клопотання адвоката Вовканіча І.В., який діє в інтересах ТОВ "КОМПАНІЯ КИТ" , від 17.10.2018.

Про результати розгляду клопотання повідомити особу, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання винести вмотивовану постанову, копію якої вручити особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об'єктивних причин - надіслати їй.

В решті скарги - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сергієнко Г.Л.

Дата ухвалення рішення 15.01.2019
Зареєстровано 17.01.2019
Оприлюднено 17.01.2019

Судовий реєстр по справі 760/27170/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.03.2019 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.01.2019 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.01.2019 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.10.2018 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону