Ухвала
від 23.01.2019 по справі 910/17370/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

23.01.2019Справа № 910/17370/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д., дослідивши матеріали позову публічного акціонерного товариства Комерційний банк Хрещатик , м. Київ, в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства Комерційний банк Хрещатик Славкіної Марини Анатоліївни (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А)

до приватного акціонерного товариства Агрофірма Троянда (04123, м. Київ, вул. Осиповського, буд. 1-А)

про звернення стягнення на предмет іпотеки,

без виклику учасників справи ,

ВСТАНОВИВ:

22.12.2018 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява публічного акціонерного товариства Комерційний Банк ХРЕЩАТИК (далі - Банк) до приватного акціонерного товариства Агрофірма Троянда (далі - Товариство) про звернення стягнення в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами від 22.04.2014 № 38-47/1-14 (далі - Договір-1) та від 12.05.2014 №46-47/1-14 (далі - Договір-2) на предмет іпотеки - тридцять чотири машиномісця, загальною площею 455,1 кв.м., що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 45, 45-П.

Банк обґрунтовує позовні вимоги таким:

- 22.04.2014 позивачем (кредитором) і товариством з обмеженою відповідальністю Капітал-Профбуд (далі - ТОВ Капітал-Профбуд ) (позичальником) було укладено Договір-1, за умовами якого кредитор надає позичальнику в порядку передбаченому в Договорі-1, кредит у формі відкличної відновлюваної кредитної лінії з лімітом у сумі 10 000 000 грн., строком до 183 календарних днів терміном повернення 21.10.2014 згідно з графіком Договору-1;

- відповідно до умов Договору-1 Банк надає позичальнику в порядку, передбаченому Договором-1, кредит у формі відкличної відновлювальної лінії з лімітом в іноземній валюті у сумі 419 776,77 доларів США та/або 9 993 000 грн., при цьому, загальний ліміт не повинен перевищувати 419 776,77 доларів США по курсу НБУ на будь-яку дату упродовж терміну дії кредитного договору, строком користування кредитними коштами до 26.12.2016 та графіком погашення згідно із умовами Договору-1; зобов'язання Банку з кредитування є відкличним;

- заборгованість ТОВ Капітал-Профбуд перед Банком за Договором-1 становить 17 779 282,20 грн.;

- 12.05.2014 позивачем (кредитором) і товариством з обмеженою відповідальністю АЗУМ ІНВЕСТ (далі - ТОВ АЗУМ ІНВЕСТ ) (позичальником) було укладено Договір-2, за умовами якого кредитор надає позичальнику в порядку передбаченому в Договорі-2, кредит у формі відкличної відновлюваної кредитної лінії з лімітом у сумі 58 000 000 грн., строком до 12 місяців терміном повернення 11.05.2015 згідно з графіком Договору-2;

- заборгованість ТОВ АЗУМ ІНВЕСТ перед Банком за Договором-2 становить 102 347 085,77 грн.;

- 10.03.2016 Банком (іпотекодержатель) і Товариством (іпотекодавець) було укладено договір іпотеки № 56-47/1-13/2, за умовами якого відповідач передав в іпотеку машиномісця, забезпечивши виконання ТОВ Капітал-Профбуд і ТОВ Азум Інвест зобов'язань за кредитними договорами;

- оскільки у позичальників наявна заборгованість, яка ними не погашається, Банк просить звернути стягнення на предмет іпотеки.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.12.2018 позовну заяву було залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

04.01.2019 Банк подав суду документи на виконання вимог ухвали суду від 26.12.2018.

Господарський суд міста Києва визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду за правилами загального провадження, виходячи з приписів статті 12 Господарського процесуального кодексу України.

З огляду не те, що предметом позову є звернення стягнення на предмет іпотеки, то спір підлягає вирішенню в порядку загального позовного провадження.

Банком у позові було заявлено клопотання про залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

Клопотання мотивоване тим, що: Банк перебуває в процесі ліквідації; Фонд є особою уповноваженою Законом України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банків та здійснює повноваження, зокрема, щодо повернення заборгованості позичальників перед банком, формує ліквідаційну масу, тощо; отже, на думку позивача, рішення з даної справи може вплинути на права і обов'язки Фонду.

Частинами першою - третьою статті 50 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

З позову вбачається, що він поданий саме уповноваженою особою Фонду на ліквідацію Банка, на яку Фондом були покладені відповідні повноваження щодо ліквідації позивача.

Відповідно до рішення Правління Національного банку України № 46-рш від 02 червня 2016 року Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства Комерційний банк Хрещатик виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення № 913 від 03 червня 2016 року Про початок процедури ліквідації ПАТ КБ Хрещатик та делегування повноважень ліквідатора банку .

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства Комерційний банк Хрещатик (далі - ПАТ КБ Хрещатик ) з 06 червня 2016 року до 05 червня 2018 року включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ КБ Хрещатик , визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52 (1) , 53 Закону Про систему гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Закон), в тому числі з підписання всіх договорів, пов'язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Костенку Ігорю Івановичу на два роки з 06 червня 2016 року до 05 червня 2018 року включно.

На підставі пункту 2 частини п'ятої статті 12, частини першої статті 35, частини п'ятої статті 44, частини третьої статті 48 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Закон) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі-Фонд) прийняла рішення від 24 травня 2018 року № 1452 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ КБ ХРЕЩАТИК строком на два роки з 06 червня 2018 року до 05 червня 2020 року включно.

Водночас, відповідно до зазначеного рішення продовжено повноваження ліквідатора ПАТ КБ ХРЕЩАТИК , визначені Законом, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52-1, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов'язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Славкіній Марині Анатоліївні строком на два роки з 06 червня 2018 року до 05 червня 2020 року включно.

Приписи статті 48 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб встановлюють, що Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду з дня початку процедури ліквідації банку здійснює ряд повноважень, зокрема, повноваження Фонду чи уповноваженої особи Фонду щодо вжиття у встановленому законодавством порядку заходів до повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб, визначені пунктом 4 частини першої статті 48 цього Закону.

Відповідно до частини першої статті 52 Закону кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку, спрямовуються Фондом на задоволення вимог кредиторів.

З аналізу наведених норм слід дійти висновку про те, що основні функції Фонду спрямовані на здійснення процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом тимчасової адміністрації та ліквідації.

Зазначене дає підстави стверджувати, що спірні правовідносини випливають з укладених між банком і стороною договору, уповноважена особа Фонду та Фонд діють як представники сторони договірних відносин.

Враховуючи те, що позов про звернення стягнення на предмет іпотеки є вжиттям у встановленому законодавством порядку заходів до повернення заборгованості позичальників перед банком і заявлено Банком в особі уповноваженої особи Фонду, підстав для залучення до участі у розгляді даного господарського спору Фонду немає, оскільки Славкіна М.А. є працівником Фонду і відповідні повноваження їй делеговані Фондом, який є ліквідатором Банку і діє у відповідності до вимог Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб .

За таких обставин права та обов'язки Фонду реалізуються через Уповноважену особу Фонду.

Таким чином, суд відмовляє у задоволенні клопотання щодо залучення Фонду до участі у даній справі як третьої особи.

Разом з тим, є підстави для залучення до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ТОВ Капітал-Профбуд і ТОВ Азум Інвест .

Як вбачається з позову, вказані юридичні особи є позичальниками (боржниками) за кредитними договорами і саме їх зобов'язання були забезпечені відповідачем за договором іпотеки.

Господарський суд міста Києва визнав за необхідне залучити до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ТОВ Капітал-Профбуд і ТОВ Азум Інвест , оскільки, рішення з даного господарського спору може вплинути на права або обов'язки даних юридичних осіб як позичальників (боржників) до яких може бути звернено вимоги особи, якою чи за рахунок якої виконано зобов'язання перед банком.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 12, 50, 176, 234 та 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 28.02.19 о 14:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 5 .

4. Повідомити сторони справи про те, що підготовче засідання призначене на 28.02.2019 о 14 год. 20 хв.

5. Залучити до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача:

товариство з обмеженою відповідальністю Капітал-Профбуд (01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 38; ідентифікаційний код 33599077);

товариство з обмеженою відповідальністю Азум Інвест (01133, м. Київ, вул. Мечникова, 8, кім. 22; ідентифікаційний код 39187028).

6. Встановити позивачу строк у п'ять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду (крім оригіналів, які подаються безпосередньо у засіданні для огляду):

- документів, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії для залучення до матеріалів справи;

- оригіналів всіх документів, доданих до позовної заяви, що стосуються предмету спору (для огляду безпосередньо у засіданні).

7. Встановити відповідачу строк у п'ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду:

- відзиву на позов в порядку статті 165 Господарського процесуального кодексу України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та докази направлення відзиву та доданих до нього документів позивачу та третім особам;

- на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи) статуту; документи, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії для залучення до матеріалів справи.

8. Встановити позивачу строк у п'ять днів з дня отримання від відповідача відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів відповідачу та третім особам.

9. Встановити відповідачу строк у п'ять днів з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечення на відповідь на відзив в порядку статті 167 Господарського процесуального кодексу України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів позивачу та третім особам.

10 . Встановити третім особам строк у п'ять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду письмових пояснень щодо заявленого предмету спору з документальним підтвердженням викладених обставин, копії яких надіслати позивачу та відповідачу.

11. Звернути увагу учасників справи на те, що:

- заяви, клопотання, відзив і заперечення необхідно подавати тільки в письмовій формі у визначені даною ухвалою та Господарського процесуального кодексу України строки;

- документи та додаткові докази, які витребовуються ухвалою суду для залучення до матеріалів справи, у прошитому вигляді з обов'язковим описом додатків завчасно, необхідно подати до канцелярії Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44, корпус А.

12. Звернути увагу учасників справи на можливість врегулювання спору за участі судді з урахуванням норм глави 4 Господарського процесуального кодексу України та на можливість врегулювання спору мирним шляхом з урахуванням норм статті 192 Господарського процесуального кодексу України.

13. Повідомити учасників справи про таке:

- відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;

- учасники справи можуть отримати інформацію по справі в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі судової влади України за такою сторінкою https://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/ .

14. Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 23.01.2019 та оскарженню не підлягає.

Суддя І.Д.Курдельчук

Дата ухвалення рішення23.01.2019
Оприлюднено23.01.2019

Судовий реєстр по справі —910/17370/18

Ухвала від 29.05.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Курдельчук І.Д.

Ухвала від 14.05.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Курдельчук І.Д.

Ухвала від 10.04.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Курдельчук І.Д.

Ухвала від 19.03.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Курдельчук І.Д.

Ухвала від 28.02.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Курдельчук І.Д.

Ухвала від 23.01.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Курдельчук І.Д.

Ухвала від 26.12.2018

Господарське

Господарський суд міста Києва

Курдельчук І.Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні