ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про оголошення перерви у підготовчому засіданні та витребування доказів

м. Київ

28.02.2019 Справа № 910/17370/18 Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д., за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М., розглядаючи у відкритому підготовчому засіданні

справу № 910/17370/18

за позовом публічного акціонерного товариства Комерційний банк Хрещатик , м. Київ, в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства Комерційний банк Хрещатик Славкіної Марини Анатоліївни, м. Київ,

до приватного акціонерного товариства Агрофірма Троянда , м. Київ,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: товариство з обмеженою відповідальністю Капітал-Профбуд , м. Київ, та

товариство з обмеженою відповідальністю Азум Інвест , м. Київ,

про звернення стягнення на предмет іпотеки,

за участю представників:

позивача - Лозинської О.Л. (довіреність від 08.01.2019 № 366);

відповідача - не з'явилися;

третіх осіб - не з'явилися,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/17370/18 за позовом публічного акціонерного товариства Комерційний Банк ХРЕЩАТИК (далі - Банк) до приватного акціонерного товариства Агрофірма Троянда (далі - ПАТ Агрофірма Троянда), за участю треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю Капітал-Профбуд ; товариства з обмеженою відповідальністю Азум Інвест , про звернення стягнення в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами від 22.04.2014 № 38-47/1-14 (далі - Договір-1) та від 12.05.2014 №46-47/1-14 (далі - Договір-2) на предмет іпотеки - тридцять чотири машиномісця, загальною площею 455,1 кв.м., що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 45, 45-П.

28.02.2019 позивач подав суду клопотання про витребування документів у Головного слідчого управління Національної поліції України та ПАТ Агрофірма Троянда таких документів: оригіналу договору іпотеки від 10.03.2016 №56-47/1-13/2, який був укладений Банком і ПАТ Агрофірма Троянда та додаткових угод до нього, а саме оригінал договору від 31.03.2016 про внесення змін № 1 до договору іпотеки від 10.03.2016 №56-47/1-13/2.

У підготовче засідання 28.02.2019 з'явився представник позивача, який просив задовольнити клопотання про витребування документів.

У підготовче засідання 28.02.2019 не з'явилися представники відповідача та третіх осіб, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлені належним чином.

Суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання в частині витребування доказів у головного слідчого, виходячи з такого.

Відповідно до частин першої та другої статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Позивач обґрунтовує клопотання таким:

- 31.05.2016 у Банку на підставі ухвали Печерського суду міста Києва від 29.06.2017 (справа № 757/36929/17-к) проводився обшук, в рамках якого слідчою групою управління Національної поліції України вилучено, зокрема, матеріали кредитної справи ПАТ Агрофірма Троянда ;

- 24.07.2018 в ГСУ НП України Банком було подано звернення від 20.07.2018 № 8/3075, в якому висловлювалося прохання повернути вилучені документи;

- в відповіді було повідомлено, що документи можуть бути надані за рішенням суду.

Оскільки оригінали вказаних правочинів необхідні для дослідження в процесі розгляду даного господарського спору, то є підстави для їх витребування.

Згідно із частиною шостою - восьмою статті 81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до частини п'ятої статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд може оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі необхідності, зокрема у випадках: 1) заміни відведеного експерта, перекладача, спеціаліста; 2) невиконання учасником справи вимог ухвали про відкриття провадження у справі у встановлений судом строк, якщо таке невиконання перешкоджає завершенню підготовчого провадження; 3) неподання витребуваних доказів особою, яка не є учасником судового процесу; 4) витребування нових (додаткових) доказів.

Суд дійшов висновку про оголошення перерви у підготовчому засіданні у зв'язку із на неявкою відповідача і третіх осіб та необхідністю витребування доказів.

Крім того, суд на підставі частини п'ятої статті 81 Господарського процесуального кодексу України уповноважує на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону, а саме повноваженого представника позивача Лозинську О.Л.

Що ж до клопотання про залучення до участі у справі третьої особи, то суд дійшов висновку про його відхилення, з огляду на таке.

Банк 21.02.2019 подав суду клопотання про залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

Клопотання мотивоване тим, що: Банк перебуває в процесі ліквідації; Фонд є особою уповноваженою Законом України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банків та здійснює повноваження, зокрема, щодо повернення заборгованості позичальників перед банком, формує ліквідаційну масу, тощо; отже, на думку позивача, рішення з даної справи може вплинути на права і обов'язки Фонду.

Частинами першою - третьою статті 50 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

З позову вбачається, що він поданий саме уповноваженою особою Фонду на ліквідацію Банка, на яку Фондом були покладені відповідні повноваження щодо ліквідації позивача.

Відповідно до рішення Правління Національного банку України № 46-рш від 02 червня 2016 року Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства Комерційний банк Хрещатик виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення № 913 від 03 червня 2016 року Про початок процедури ліквідації ПАТ КБ Хрещатик та делегування повноважень ліквідатора банку .

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПАТ КБ Хрещатик з 06 червня 2016 року до 05 червня 2018 року включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ КБ Хрещатик , визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52 (1) , 53 Закону Про систему гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Закон), в тому числі з підписання всіх договорів, пов'язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Костенку Ігорю Івановичу на два роки з 06 червня 2016 року до 05 червня 2018 року включно.

На підставі пункту 2 частини п'ятої статті 12, частини першої статті 35, частини п'ятої статті 44, частини третьої статті 48 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Закон) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі-Фонд) прийняла рішення від 24 травня 2018 року № 1452 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ КБ ХРЕЩАТИК строком на два роки з 06 червня 2018 року до 05 червня 2020 року включно.

Водночас, відповідно до зазначеного рішення продовжено повноваження ліквідатора ПАТ КБ ХРЕЩАТИК , визначені Законом, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52-1, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов'язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Славкіній Марині Анатоліївні строком на два роки з 06 червня 2018 року до 05 червня 2020 року включно.

Приписи статті 48 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб встановлюють, що Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду з дня початку процедури ліквідації банку здійснює ряд повноважень, зокрема, повноваження Фонду чи уповноваженої особи Фонду щодо вжиття у встановленому законодавством порядку заходів до повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб, визначені пунктом 4 частини першої статті 48 цього Закону.

Відповідно до частини першої статті 52 Закону кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку, спрямовуються Фондом на задоволення вимог кредиторів.

З аналізу наведених норм слід дійти висновку про те, що основні функції Фонду спрямовані на здійснення процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом тимчасової адміністрації та ліквідації.

Зазначене дає підстави стверджувати, що спірні правовідносини випливають з укладених між банком і стороною договору, уповноважена особа Фонду та Фонд діють як представники сторони договірних відносин.

Враховуючи те, що позов про звернення стягнення на предмет іпотеки є вжиттям у встановленому законодавством порядку заходів до повернення заборгованості позичальників перед банком і заявлено Банком в особі уповноваженої особи Фонду, підстав для залучення до участі у розгляді даного господарського спору Фонду немає, оскільки Славкіна М.А. є працівником Фонду і відповідні повноваження їй делеговані Фондом, який є ліквідатором Банку і діє у відповідності до вимог Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб .

За таких обставин права та обов'язки Фонду реалізуються через Уповноважену особу Фонду.

Таким чином, суд відмовляє у задоволенні клопотання щодо залучення Фонду до участі у даній справі як третьої особи.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 81, 183, 234, 235 та 240 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Оголосити перерву у підготовчому засіданні до 19.03.19 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 1 .

2. Повідомити учасників справи про те, що підготовче засідання відбудеться 19.03.2019 о 10:00 год.

3. Зобов'язати Головного слідчого управління Національної поліції України (01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10) подати суду:

- оригінал договору іпотеки від 10.03.2016 №56-47/1-13/2, який був укладений публічним акціонерним товариством Комерційний банк Хрещатик і приватним акціонерним товариством Агрофірма Троянда та оригінал договору від 31.03.2016 про внесення змін № 1 до договору іпотеки від 10.03.2016 №56-47/1-13/2.

4. Зобов'язати Головного слідчого управління Національної поліції України подати суду належним чином засвідчену копію протоколу обшуку від 31.05.2016.

5. Уповноважити адвоката Лозинську Ольгу Леонідівну (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 30.08.2017 серія КС №6158/10) представника публічного акціонерного товариства Комерційний банк Хрещатик , яка діє на підставі довіреності від 08.01.2019 №366, на отримання витребуваних у пункті 3 та 4 резолютивної частини даної ухвали документів.

6. Звернути увагу Головного слідчого управління Національної поліції України на те, що:

- особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали;

- у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

7. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

8. Примірник ухвали надати адвокату Лозинській Ользі Леонідівні з метою подальшого вручення Головному слідчому управління Національної поліції України для виконання.

Ухвала набрала законної сили 28.02.2019 та оскарженню не підлягає.

Суддя І.Д.Курдельчук

Зареєстровано 01.03.2019
Оприлюднено 04.03.2019
Дата набрання законної сили 28.02.2019

Судовий реєстр по справі 910/17370/18

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.04.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.03.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.02.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.01.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.12.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру