ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5965/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

07.02.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Кожина Ю.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018000000000678 від 17.04.2018.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, та іншими невстановленими на даний час представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі і посадовими особами ДФС України, ПАТ Сбербанк , ПАТ ПУМБ , ПАТ КБ Приватбанк , ПАТ Європромбанк , АТ Ощадбанк , АТ Таскомбанк , АБ Укргазбанк , АБ Південний , ПАТ Перший Інвестиційний банк , ПАТ АКБ Конкорд , ПАТ А-Банк , ПАТ Укрсоцбанк , ПАТ Універсал Банк , ПАТ Айбокс Банк , АТ ОТП Банк , а також іншими не встановленими на даний час особами організували та здійснюють на території м. Києва, Київської та інших областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) встановлено, що є всі підстави вважати, що сума ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по указаним суб'єктам підприємницької діяльності, на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок проведення незаконної діяльності. На даний час є достатні підстави вважати, що сума ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по указаним підприємствам може бути використана для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що призведе до їх втрати і унеможливить відшкодування шкоди державі та встановлення причетних до злочину осіб.

Прокурор вказує, що метою арешту сум ПДВ розміщених в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) на рахунках зазначених підприємств є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 42018000000000678 від 17.04.2018, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч.5ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі Жушман проти України зазначається - Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності .

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках. Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Прокурором доведено, що є всі підстави вважати, що сума податку на додану вартість (далі - ПДВ) в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) вказаних юридичних осіб є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок проведення незаконної діяльності та на даний час є достатні підстави вважати, що сума ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по перелічених вище юридичних осіб може бути використана для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що призведе до їх втрати і унеможливить відшкодування шкоди державі та встановлення причетних до злочину осіб.

У зв'язку з цим вказані кошти ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні постановою слідчого від 06.02.2019.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому метою арешту грошових коштів є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ "РІДЖВЕЙ ХІМКОМПАНІ" код 39884466, ТОВ ТД НАВІГАТОР код 40036425, ТОВ ЛЮКС-ВІСТ код 40084180, ТОВ "МОНТАНА ТРЕЙДІНГ" код 38904191, ТОВ "ПОЛІССЯ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ" код 40499016, ТОВ "ЄВРОТРЕЙД АЛЬЯНС" код 40498981, ТОВ РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО ДІЕСДІ код 39006722, ТОВ ПЕГАС ЛОГІСТИК КОМПАНІ код 40020745, ТОВ "БЕРЕГОБУД" код 40347830, ТОВ "САЛАМУРІ" код 39935126, ТОВ "МЕРРОУ ЛІМІТЕД" код 40670404, ТОВ "ІНВЕСТТОРГ ЛТД" код 40942058, ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ "ГРЕЙНКОР" код 38392926, ТОВ "КАННТЕЛ" код 40001130, ТОВ "МІЛКІЛЕНТ" код 40031144, ТОВ "МЕРЛІНД" код 41022277, ТОВ "ХОЙН ХІМ ТРЕЙД" код 40037104, ТОВ "ЛОТТУС КОМПАНІ" код 41001318, ТОВ "ХОЛІФІРМ" код 40955601, ТОВ АГРО-СПЕЦТЕХНІКА код 39911571, ТОВ АЗІЯ-ІМПОРТ код 39884564, ТОВ "КНД ТРЕЙД КОМ" код 40516083, ТОВ "ГРЕТА ГРУПА" код 40911082, ТОВ "БРЕНХОЛЬДЗ" код 40284870, ТОВ "ДОБРИЯН" код 40910686, ПП "ГЛОБАЛ ТРЕЙД ВІКТОРІЯ" код 39912910, ТОВ "АЛЬ МАК" код 40691094, ТОВ "ВАЛЬД ПЛЮС" код 40855180, ТОВ "ГЕЛІОН 2016" код 40437646, ТОВ "АГРОПЕРСПЕКТИВА ЮМТ" код 39962406, ТОВ "ПАНАДЖИ" код 40889644, ТОВ "ДЕВОПС" код 41005089, ТОВ "СІТІ ІНТАЙМ" код 41006240, ТОВ "РЕГІОН ТОРГ" код 40879877, ТОВ "ФОЛК КАТ" код 40538531, ТОВ "ГРАНДЮГТОГР" код 40640846, ТОВ "ІЛЬКАСАР" код 41009481, ТОВ ТРІАЛ-ТЕХ код 40947229, ТОВ "РЕЙНДЖ ОПТ" код 40195854, ТОВ "ВКФ "ФОРТІС" код 40883254, ТОВ "ТОРГЕСТ" код 40680082, ТОВ ЕЛІЗАР 2016 код 41011197, ТОВ РКС АГРОСЕЙЛ код 40637168, ТОВ ІНВЕНТПРОМ код 40892767, ТОВ Агроекстра код 40225438, ТОВ Трейдагрохім Україна код 41635402, ТОВ Сакс Корпорейтед код 41578266, ТОВ Болікс Агро код 39998406, ТОВ СГ Компанія Баварія Агро код 40397551, ФГ Золотий Тік код 34825284, ТОВ Торговий Дім Хімагроекспорт код 41724539, ТОВ Тім Агро Трейд код 41792291, ТОВ Єврохімімпорт код 40636578, ТОВ Укрекспооіл код 38374631, ТОВ Лорейн Трейд код 41262837, ТОВ Компанія Телфорд Лоджістік код 40825093, ТОВ Хілмонтхім код 41644202, ТОВ Дак-Нафта код 40144946, ТОВ Квінтхімекспорт код 39838675, ТОВ Інвест Буд Холдинг код 40885571, ТОВ Ардо-Груп код 41426698, ТОВ Тайвел Трейдс код 40852593, ТОВ Компанія Естер Сервіс код 40879442, ТОВ Еліза код 39967540, ТОВ Санатокомерцгруп код 41584704, ТОВ ТК Аспект код 39478259, ТОВ Хальярд код 41791280, ТОВ Спєктр-Лтд код 40994661, ТОВ Максвелбуд код 41717893, ТОВ Сілтек Холдинг код 41717812, ТОВ Честер код 41644972, ТОВ Коміс-еліт-лтд код 40931769, ТОВ Краузе-Капітал код 40931727, ФГ Лонвя код 38065352, ТОВ Оптторгюа код 42365338, ТОВ Вігол Агро код 38514768, ТОВ Рекогранд код 41274507, ТОВ ФГ Агросейл код 42510151, ТОВ ФГ Агропрайм код 42511019, ТОВ ФГ Благодать код 42369856, ТОВ ФГ Любава код 42375959, ТОВ ФГ Дженералс Корн 41830429 код, ТОВ Лайтдан код 42148979; ТОВ ФГ Добриня код 42281468, ТОВ ФГ Кислинівське код 42045845, із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею із обов'язковим зазначенням дати та часу при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму ПДВ, що знаходяться в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді, виконання ухвали доручити Державній фіскальній службі України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов'язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Дата ухвалення рішення 07.02.2019
Оприлюднено 12.02.2019

Судовий реєстр по справі 757/5965/19-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.07.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 26.03.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 07.02.2019 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/5965/19-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону