Ухвала
від 13.02.2019 по справі 908/668/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 номер провадження справи  9/42/18        ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА    14.02.2019                                                                                                     Справа №  908/668/18 м. Запоріжжя За позовом: Фонду державного майна України, код ЄДРПОУ 0003245, (01133, м. Київ, вул.Генерала Алмазова, 18/9) до відповідачів: 1. Приватного Запорізького обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях “Запоріжтурист”, код ЄДРПОУ 02647444 (69017, Запорізька область, м.Запоріжжя, о. Хортиця, ДСП) 2. Товариства з обмеженою відповідальністю “Ресторан “Хортиця”, код ЄДРПОУ 34373795 (69017, м. Запоріжжя, о. Хортиця) третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району, код ЄДРПОУ 37573822 (69035, м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14). про усунення перешкод у користуванні державним майном шляхом виселення                                                                                   Колегія суддів у складі: головуючий - Боєва О.С.                                                                                                            судді:  Азізбекян Т.А.                                                                                                                           Корсун В.Л. при секретарі судового засідання Бичківській О.О. За участю представників учасників справи: Від позивача: Тарасенко В.Ю., довіреність № 401 від 14.12.2018; Від відповідача-1: Манько В.В., довіреність № 1/08/18 від 02.08.2018; Від відповідача-2: Журавльов Д.І., довіреність б/н від 09.01.2019; Від третьої особи: не з'явився; ВСТАНОВЛЕНО: До господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Фонду державного майна України до Товариства з обмеженою відповідальністю “Ресторан “Хортиця” про виселення відповідача з незаконно займаного об'єкта нерухомого майна, а саме: комплексу будівель (літ.літ. А-4, А1-2 ) загальною площею 2853,6 кв. м., комплексу будівель (літ. Б-2 площею 1694,2 кв.м), будівлі (літ. Ж площею 557,5 кв.м), споруди (літ. В площею 336,7 кв.м, літ. Д площею 318 кв.м), що розташовані за адресою: м. Запоріжжя, Наукове містечко (о. Хортиця), буд. 55-б. Ухвалою господарського суду Запорізької області від 27.04.2018 позовна заява прийнята та відкрито провадження у справі № 908/668/18, присвоєний номер провадження 9/42/18, постановлено розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання. 28.08.2018 судом постановлено ухвалу про призначення колегіального розгляду справи №908/668/18. Протоколом автоматичного визначення складу колегії суддів від 28.08.2018 справу передано на колегіальний розгляд у складі трьох суддів господарського суду Запорізької області: головуючий суддя – Боєва О.С., судді: Корсун В.Л., Ярешко О.В. Ухвалою господарського суду від 30.08.2018 справа прийнята до провадження, призначено підготовче засідання. Ухвалою суду від 12.10.2018 судом продовжено строк підготовчого провадження, залучено до участі у справі в якості співвідповідача Товариство з обмеженою відповідальністю “Ресторан “Хортиця”, залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1 – Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району та відкладено підготовче засідання у справі на 14.11.2018. Ухвалою суду від 14.11.2018 постановлено розглядати справу спочатку, підготовче засідання призначено на 13.12.2018. Враховуючи перебування на лікарняному судді-члена колегії Ярешко О.В. з 11.12.2018, розпорядженням керівника апарату від 13.12.2018 призначено проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи. Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу від 13.12.2018 справу №908/668/18 визначено до колегіального розгляду у складі суду: головуючий суддя – Боєва О.С., судді: Азізбекян Т.А., Корсун В.Л. Ухвалою господарського суду від 18.12.2018 справа прийнята до провадження, підготовче засідання призначено на 17.01.2019. Ухвалою суду від 17.01.2019 підготовче засідання відкладено на 14.02.2019. У підготовчому засіданні 14.02.2019 представник позивача усно заявив про необхідність продовження строку підготовчого провадження з метою надання учасникам справи часу для можливого врегулювання спору мирним шляхом. Представники відповідача-1 та відповідача-2 підтримали клопотання представника позивача про продовження строку підготовчого провадження. Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження починається з відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого провадження. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більш ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду. Із змісту ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні. У разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва (ч. 7 ст. 183 ГПК України). За змістом ч. 2 ст. 232 ГПК України процедурні питання, пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал. За таких обставин, з метою належної підготовки справи до судового розгляду по суті та дотримання вимог ч. 2 ст. 182 ГПК України, враховуючи можливе мирне врегулювання спору, суд вважає за необхідне задовольнити усні клопотання учасників справи, продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів та відкласти підготовче засідання. Керуючись ч. 3 ст. 177, ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 183, ст.ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд УХВАЛИВ: 1. Продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів – до 20.03.2019 включно. 2. Відкласти підготовче засідання у справі № 908/668/18 на 14.03.2019 о/об 14 год. 30 хв. 3. Продовжити підготовче засідання в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Гетьманська, 4 (корпус 1), ІІІ поверх. Номер зали судового засідання буде повідомлено додатково в каб. № 318. Єдиний Контакт-центр судової влади України: 0-800-501-492. 4. Явку учасників справи у підготовче засідання визнати обов'язковою. При направленні в засідання уповноважених представників, сторонам слід враховувати, що згідно з ч. 1 ст. 58 ГПК України, пп. 11 п. 16-1 Перехідних положень Конституції України з 1 січня 2019 року у судах першої інстанції представництво в суді відповідно до статті 131-2 Конституції, здійснюється виключно адвокатами, крім малозначних спорів. Відповідно до ч. 4 ст. 60 ГПК України повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Суд наголошує, що копії заяв по суті справи та заяв з процесуальних питань, що подаються до суду, - одночасно надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи (докази направлення/вручення надаються суду). Подання доказів у справі здійснюється учасниками справи на стадії підготовчого провадження. Копії доказів, що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи, крім випадків, передбачених ч. 9 ст.80 ГПК України. Суд звертає увагу учасників судового процесу, що усі процесуальні документи у справі: заяви, клопотання, заперечення проти заяв і клопотань, відзиви, пояснення (ст. 169 ГПК України), відзиви на позовну заяву, відповідь на відзив, заперечення, пояснення третьої особи щодо позову або відзиву (ст. 161 ГПК України) та інші витребувані судом документи необхідно подавати завчасно до судового засідання із супровідним листом через канцелярію суду. Копії документів засвідчуються відповідно до вимог пункту 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003), затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, згідно з яким відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів: “Згідно з оригіналом”, назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії. Важливо. В господарському суді Запорізької області впроваджено роботу підсистеми “Електронний суд” модуля “Автоматизований розподіл” Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, функціонування якої передбачено з ст. 6 ГПК України, що забезпечує обмін документами (надсилання та отримання документів) в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу. Відповідно до змісту ч.ч. 6, 8 ст. 6 ГПК України реєстрація офіційної електронної адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі є обов'язковою для адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів, державних органів, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання державного та комунального секторів економіки. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в системі в добровільному порядку. Реєстрація в системі не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі. Із відеоінструкцією щодо реєстрації в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі можна ознайомитися на сайті судової влади України за посиланням: https://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/pres-centr/news/548658/. Копію даної ухвали направити учасникам справи. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.     Головуючий суддя                                                            О.С. Боєва                      Суддя                                                                                                 Т.А. Азізбекян                   Суддя                                                                                                    В.Л. Корсун   

Дата ухвалення рішення13.02.2019
Оприлюднено18.02.2019

Судовий реєстр по справі —908/668/18

Судовий наказ від 15.07.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Боєва О.С.

Судовий наказ від 15.07.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Боєва О.С.

Судовий наказ від 15.07.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Боєва О.С.

Постанова від 08.07.2019

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Антонік Сергій Георгійович

Ухвала від 23.05.2019

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Антонік Сергій Георгійович

Рішення від 24.04.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Боєва О.С.

Ухвала від 18.03.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Боєва О.С.

Ухвала від 18.02.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Боєва О.С.

Ухвала від 22.01.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Боєва О.С.

Ухвала від 17.12.2018

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Боєва О.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні