СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 683/426/19

2/683/733/2019

У Х В А Л А

19 лютого 2019 року м. Старокостянтинів

Суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М., ознайомившись з матеріалами цивільної справи № 683/426/19, 2/683/733/2019 за позовом ОСОБА_1 (місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1) до товариства з обмеженою відповідальністю Блок Майстер Україна (місцезнаходження: м. Київ, вул. Червоноармійська, 72/а), третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору управління Держпраці у Хмельницькій області (місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Кам'янецька, 74) про визнання цивільно-правової угоди недійсною та встановлення факту перебування у трудових відносинах,

встановив:

18 лютого 2019 року ОСОБА_1 звернувся в суд з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю Блок Майстер Україна , третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору управління Держпраці у Хмельницькій області про визнання недійсною цивільно-правової угоди від 13.03.2017 року, укладену між товариством з обмеженою відповідальністю Блок Майстер Україна та ОСОБА_1, встановлення факту перебування ОСОБА_1 у трудових відносинах з товариством з обмеженою відповідальністю Блок Майстер Україна з 13.03.2017 року до 24.03.2017 року включно.

Позовна заява відповідає вимогам, викладеним у статтях 175 і 177 ЦПК України, підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження немає.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.274 ЦПК України малозначні справи розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження.

Згідно з ч.6 ст.19 ЦПК України малозначними є справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Оскільки зазначена справа є справою незначної складності, суд визнає її малозначною та вирішує розглянути в порядку спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Разом із позовною заявою позивач подав клопотання про витребування у товариства з обмеженою відповідальністю Блок Майстер Україна :

- журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (зварювально-складальна дільниця цеху №2);

- журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

- контрольного листа проходження інструктажів з охорони праці;

- цивільно-правової угоди від 13.03.2017 року;

- акта виконаних робіт від 31.03.2017 року;

- матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку із важким наслідком, що стався 24 березня 2017 року о 10 годині 00 хвилин в ТОВ Блок Майстер Україна .

Відповідно до ч.1 ст.84 ЦПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Оскільки клопотання позивача подане в межах строку, визначеного ч.2 ст.83 ЦПК України, та докази, про витребування яких просить позивач, мають суттєве значення для з'ясування дійсних обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.19, 175, 177, 187, п.1 ч.1 ст.274, п. 8 ч.1 ст. 353 ЦПК України,

постановив:

Прийняти до розгляду позовну заяву та відкрити провадження у справі за позовом ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю Блок Майстер Україна , третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору управління Держпраці у Хмельницькій області про визнання цивільно-правової угоди недійсною та встановлення факту перебування у трудових відносинах.

Справу розглянути за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Призначити судове засідання для розгляду справи по суті на 14 годину 00 хвилин

14 березня 2019 року в приміщенні Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області (м. Старокостянтинів, вул. Миру, 9, каб.10).

Клопотання позивача задовольнити та витребувати у товариства з обмеженою відповідальністю Блок Майстер Україна :

- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (зварювально-складальна дільниця цеху №2);

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

- контрольний лист проходження інструктажів з охорони праці;

- цивільно-правову угоду від 13.03.2017 року;

- акт виконаних робіт від 31.03.2017 року;

- матеріали спеціального розслідування нещасного випадку із важким наслідком, що стався 24 березня 2017 року о 10 годині 00 хвилин в ТОВ Блок Майстер Україна .

Роз'яснити, що згідно з ч.ч. 6-9 ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.

Відповідачу протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання копії цієї ухвали надати відзив на позов в порядку, визначеному ст.178 ЦПК України. Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) відповідачем одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Позивач має право подати до суду відповідь на відзив протягом трьох днів з дня отримання відзиву в порядку, визначеному ст.179 ЦПК України. Відповідач має право подати до суду заперечення протягом трьох днів з дня отримання відповіді на відзив в порядку, визначеному ст.180 ЦПК України. Роз'яснити сторонам їх обов'язок надіслати копію відповіді на відзив та копію заперечення з доданими до них документами іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Роз'яснити, що позивач повинен подати докази разом з поданням позовної заяви, а відповідач - разом з поданням відзиву. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Роз'яснити відповідачу його право пред'явити зустрічний позов у строк для подання відзиву (15 днів з дня отримання копії ухвали про відкриття провадження у справі), який має відповідати вимогам статей 175 і 177 ЦПК України.

Учасники процесу відповідно до положень ст.39 ЦПК України мають право заявити відвід судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу з підстав, зазначених у статтях 36, 37, 38 цього Кодексу. Відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів із дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо цієї справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - www.sk.km.court.gov.ua .

Копії ухвали про відкриття провадження у справі надіслати учасникам справи, а відповідачу та третій особі також - копії позовної заяви та доданих до неї документів.

Викликати у судове засідання учасників справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена лише щодо порушення правил підсудності протягом п'ятнадцяти днів з дня її складення. Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя

Дата ухвалення рішення 20.02.2019
Оприлюднено 22.02.2019

Судовий реєстр по справі 683/426/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 12.05.2021 Хмельницький апеляційний суд Цивільне
Постанова від 12.05.2021 Хмельницький апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 09.04.2021 Хмельницький апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 09.04.2021 Хмельницький апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 31.03.2021 Хмельницький апеляційний суд Цивільне
Рішення від 22.02.2021 Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області Цивільне
Рішення від 05.02.2021 Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області Цивільне
Ухвала від 11.12.2019 Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області Цивільне
Ухвала від 01.11.2019 Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області Цивільне
Ухвала від 03.07.2019 Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області Цивільне
Ухвала від 20.02.2019 Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 683/426/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону