ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59

УХВАЛА

про відкриття апеляційного провадження

"22" лютого 2019 р. Справа № 902/539/18

Північно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючого судді Миханюк М.В.

судді Саврій В.А.

судді Коломис В.В.

за апеляційною скаргою Релігійної організації "Релігійна громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату" на рішення господарського суду Вінницької області, ухваленого 18.12.18р. суддею Матвійчуком В.В. о 17:07 у м.Вінниці, повний текст складено 21.12.18р. у справі № 902/539/18

за позовом: Єпархіального управління Вінницької єпархії Української Автокефальної Православної Церкви

до Вінницько - Хутірської сільської ради Вінницького району Вінницької області

третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Релігійна організація "Релігійна громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату"

про визнання рішень недійсними

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Вінницької області від 18.12.2018 року у справі №902/539/18 позов задоволено.

Визнано недійсним з моменту прийняття рішення 15 сесії 07 скликання Вінницько - Хутірської сільської ради Вінницького району Вінницької області від 16.02.2017 № б/н "Про скасування рішення 01 сесії 04 скликання від 11.04.2002 "Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки під будівництво храму Покрови Пресвятої Богородиці Української Автокефальної Православної Церкви" та рішення 06 сесії 04 скликання від 06.05.2003 "Про затвердження проекту відведення земельної ділянки для релігійних потреб по вул. Ватутіна Українській Автокефальній Православній Церкві Пресвятої Богородиці".

Визнано недійсним з моменту прийняття рішення 15 сесія 07 скликання Вінницько - Хутірської сільської ради Вінницького району Вінницької області від 16.02.2017 № б/н "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для релігійних потреб Релігійній громаді парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату по вул. Ватутіна".

Стягнуто з Вінницько-Хутірської сільської ради Вінницького району Вінницької області на користь Єпархіального управління Вінницької єпархії Української Автокефальної Православної Церкви 3 254 (три тисячі двісті п'ятдесят чотири) грн 00 коп. витрат зі сплати судового збору.

Витрати Вінницько - Хутірської сільської ради Вінницького району Вінницької області на професійну правничу допомогу покладено на відповідача.

Не погодившись із прийнятим рішенням, третя особа звернулася із апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду Вінницької області від 18.12.2018 року у справі №902/539/18 та прийняти нове рішення, яким в позові відмовити.

Крім того, колегія суддів зазначає, що скаржником було пропущено строк на апеляційне оскарження рішення суду та заявлено клопотання про його поновлення.

В обґрунтування зазначає, що повний текст рішення вони отримали 03.01.2019 року, а тому вважає що є всі підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження рішення суду від 18.12.2018 року.

Ухвалою суду від 05.02.2019 року апеляційну скаргу Релігійної організації "Релігійна громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату" на рішення господарського суду Вінницької області від 18.12.2018 року - залишено без руху. Зобов'язано апелянта - Релігійну організацію "Релігійна громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату" протягом 10 днів із дня вручення ухвали про залишення апеляційної скарги без руху усунути встановлені при поданні апеляційної скарги недоліки та подати до суду апеляційної інстанції: доплатити 1999,50 грн. судового збору за подання апеляційної скарги на рішення господарського суду Вінницької області від 18.12.2018 року; подати до суду довідку із Державної казначейської служби України на підтвердження зарахування судового збору у сумі 2881,50 грн. до спеціального фонду Державного бюджету України; подати описи вкладення у цінний лист, як доказ надіслання копії скарги іншим учасникам справи.

21.02.2019 року на адресу суду від Релігійної організації "Релігійна громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату" надійшов супровідний лист із додатками щодо усунення недоліків зазначених в ухвалі суду від 05.02.2019 року.

Дослідивши матеріали апеляційної скарги та додані до неї документи, суд дійшов до наступних висновків.

Так, згідно із ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду; ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Відповідно до ст. 119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Відмова заявнику у відновленні процесуального строку є обмеженням гарантованого статтями 55, 129 Конституції України права на судовий захист та права на оскарження судового рішення.

Згідно зі ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі-Конвенція) кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Європейський суд з прав людини, юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції (пункт 1 статті 32 Конвенції), наголошує, що пункт 1 статті 6 Конвенції гарантує кожному право на подання до суду скарги, пов'язаної з його або її правами та обов'язками цивільного характеру. На це "право на суд ", в якому право на доступ до суду є одним з його аспектів, може посилатися кожен, хто небезпідставно вважає, що втручання у реалізацію його або її прав цивільного характеру є неправомірним, та скаржиться на те, що відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції йому не було надано жодних можливостей подати до суду скаргу.

Пункт 1 статті 6 Конвенції гарантує кожному право звернутися до суду з будь-якою вимогою щодо своїх цивільних прав та обов'язків. У такий спосіб здійснюється "право на суд" , яке відповідно до практики Суду включає не тільки право ініціювати провадження, але й право отримати "вирішення" спору судом. Відповідно до усталеної практики суду щодо України зазначені гарантії, закріплені в статті 6, є застосовними до провадження у суді касаційної інстанції як у цивільних так і в адміністративних справах, незважаючи на їх українську класифікацію (рішення у справах Буланов та Купчик проти України, №№7714/06 та 23654/08 від 09.12.2010 року, Чуйкіна проти України № 28924/04 від 13.01.2011 року).

Враховуючи викладене, у тому числі практику Європейського суду з прав людини, перевіривши доводи скаржника щодо поновлення строку на подання апеляційної скарги на рішення господарського суду Вінницької області від 18.12.2018 року у справі №902/539/18 суд задовольняє клопотання, визнавши поважною причину пропуску встановленого строку на подання апеляційної скарги, а тому, відповідно до статті 119 ГПК України, поновлює його.

За наведеного, апеляційна скарга Релігійної організації "Релігійна громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату" відповідає вимогам ст.258 Господарського процесуального кодексу України, підстав для її повернення та відмови у відкритті апеляційного провадження не встановлено.

Відповідно до вимог статті 262 Господарського процесуального кодексу України судова колегія визначилась про можливість відкриття апеляційного провадження у справі №902/539/18. Заперечень проти відкриття апеляційного провадження на час постановлення ухвали до суду не надійшло.

Керуючись ст.119, 197, 234, 251, 252, 256, 261, 262, 263 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Поновити Релігійній організації "Релігійна громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату" строк для подання апеляційної скарги.

2. Зупинити дію рішення господарського суду Вінницької області від 18.12.18р. у справі №902/539/18.

3. Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Релігійної організації "Релігійна громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату" на рішення господарського суду Вінницької області від 18.12.18р. у справі №902/539/18.

4. Розгляд апеляційної скарги призначити на "26" березня 2019 р. об 14:30год. у приміщенні Північно-західного апеляційного господарського суду за адресою: 33001 м. Рівне вул. Яворницького, 59 у залі судових засідань № 4 .

5. Позивачу та відповідачу у строк до 18 березня 2019 року надіслати до суду письмові відзиви на апеляційну скаргу, в порядку передбаченому ст. 263 ГПК України та докази надсилання копії відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.

6. Роз'яснити учасникам справи про їх право до 18 березня 2019 року подати до суду заяви чи клопотання стосовно призначення експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо збирання доказів, залучення у справі спеціаліста, перекладача, вжиття заходів забезпечення позову, відводів, затвердження мирових угод тощо, із доказами направлення копій таких заяв іншим учасникам справи.

7. Встановити іншим учасникам справи строк протягом 5 днів з дня отримання копій заяв чи клопотань для подання своїх заперечень.

8. Роз`яснити сторонам по справі право участі особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції згідно з правилами статті 197 Господарського процесуального кодексу України, а саме: Учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов'язковою. Суд може постановити ухвалу про участь учасника справи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду, визначеному судом. У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду в обов'язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п'ять днів до відповідного судового засідання.

9. Визнати явку учасників справи на їх розсуд.

10. Попередити, що неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

11. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя Миханюк М.В.

Суддя Саврій В.А.

Суддя Коломис В.В.

віддрук прим:

1. Вінницько-Хутірській сільській раді Вінницького району Вінницької області 23219, вул. Сагайдачного, буд.91, с. Вінницькі Хутори, Вінницький район, Вінницька область

2. Адвокату Глівінській Світлані Йосипівні АДРЕСА_1

3. Єпархіальному управлінні Вінницької єпархії Української Автокефальної Православної Церкви 21036, вул. А.Медвідь, буд.2, м. Вінниця

4. Релігійній організації "Релігійна громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької Єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату" 23219, вул. Ватутіна, буд. 61, с. Вінницькі Хутори, Вінницький район, Вінницька область

Дата ухвалення рішення 22.02.2019
Зареєстровано 25.02.2019
Оприлюднено 26.02.2019

Судовий реєстр по справі 902/539/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 10.09.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 30.08.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 31.07.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 04.07.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Судовий наказ від 29.05.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Постанова від 20.05.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.04.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.03.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.02.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.02.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.02.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 11.01.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Рішення від 18.12.2018 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 23.10.2018 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 27.09.2018 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 03.09.2018 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону