ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10

E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

25 лютого 2019 р. Справа № 903/933/18

Господарський суд Волинської області у складі судді Костюк С. В., за участі секретаря судового засідання Коритан Л.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження справу №903/933/18

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд"

до відповідачів: 1) публічного акціонерного товариства "ЗАХІДІНКОМБАНК" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_1

2) Акціонерного товариства закритого типу «Олвіта»

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_2

про розірвання договору про організацію спорудження об'єкту будівництва від 18.12.2006 року № 3/1, припинення дії договору іпотеки майнових прав від 25.12.2006 року, зобов'язання приватного нотаріуса внести зміни до Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна

за участю представників-учасників справи:

від позивача: ОСОБА_3, директор;

від відповідача-1: ОСОБА_4, адвокат;

від відповідача-2: н/з;

від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: н/з.

Права та обов'язки учасникам судового процесу роз'яснені відповідно до ст.ст. 42, 46 ГПК України.

Відводу складу суду не заявлено.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

Запис розгляду судової справи здійснюється за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу «Діловодство суду» .

Суть спору: Позивач - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛВІТА-БУД" звернулося до суду з позовною заявою до відповідачів: публічного акціонерного товариства "ЗАХІДІНКОМБАНК" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_1, Акціонерного товариства закритого типу «Олвіта» , в якому просить: розірвати договір №3/1 про організацію спорудження об'єкту будівництва за рахунок коштів ФФБ від 18.12.2006 року; припинити дію договору іпотеки майнових прав від 25.12.2006 року, який посвідчено ОСОБА_5 приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу та зареєстровано в реєстрі за № 5924, з додатком №1 та договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки майнових прав посвідченого ОСОБА_5, приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу, 25 грудня 2006 року за реєстром №5924 від 22.09.2008 року, що зареєстровано в реєстрі за №4650 з додатком №1, які укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю КБ «Західінкомбанк» , правонаступником якого є ПАТ «Західінкомбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Олвіта-Буд» ; зобов'язати ОСОБА_2, приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу, внести зміни до Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна в частині щодо припинення дії договору іпотеки майнових прав від 25.12.2006 року, який посвідчено ОСОБА_5 приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу та зареєстровано в реєстрі за № 5924, з додатком №1 та договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки майнових прав посвідченого ОСОБА_5, приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу, 25 грудня 2006 року за реєстром №5924 від 22.09.2008 року, що зареєстровано в реєстрі за №4650 з додатком №1, які укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю КБ «Західінкомбанк» , правонаступником якого є ПАТ «Західінкомбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Олвіта-Буд» .

Ухвалою суду від 22.12.2018 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, вирішено розглядати справу за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 16.01.2019 року, зобов'язано відповідачів надати відзиви на позов, позивача - відповідь на відзиви.

16.01.2019 року на адресу суду від відповідача 1 - публічного акціонерного товариства "ЗАХІДІНКОМБАНК" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_1 поступив відзив на позовну заяву від 14.01.2019 року та клопотання від 14.01.2019 року про розгляд справи у відсутності представника відповідача 1, які долучені судом до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 16.01.2019 року відкладено підготовче засідання на 12.02.2019 року і зобов'язано позивача надати суду відповідь на відзиви відповідачів, відповідачам заперечення на відповідь на відзиви позивача.

12.02.2019 року позивач через відділ документального забезпечення та контролю, подав відповідь на відзив відповідача-1 № 11/2 від 11.02.2019 року, відповідь на відзив відповідача-2 № 11/3 від 11.02.2019 року та додаткове пояснення № 11/1-19 від 11.02.2019 року. Дані з додатками приєднано до матеріалів справи.

Також 12.02.2019 року, через відділ документального забезпечення та контролю, подав клопотання про залучення 3-ю особою без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_2 (10014, АДРЕСА_1).

Ухвалою суду від 12.02.2019р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 25 лютого 2019 р., залучено до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_2.

18.02.2019р. через відділ документального забезпечення та контролю від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача поступила заява №279/01-16 від 15.02.2019р. в якій просить розглядати справу у її відсутності, при розгляді даного спору покладається на розсуд суду, дана заява долучена до матеріалів справи.

25.02.2019р. через відділ документального забезпечення та контролю від відповідача 2 - АТЗТ Олвіта поступила відповідь №3 від 15.02.2019р.(відзив), в якій зазначає, що в нього відсутні заперечення щодо пояснень позивача на відповідь на відзив, дана долучена судом до матеріалів справи.

Також 25.02.2019р. через відділ документального забезпечення та контролю від відповідача 2 поступило клопотання про розгляд справи за відсутності представника та зазначено про підтримку викладеного у відзиві.

25.02.2019р. через відділ документального забезпечення та контролю від відповідача 1 - публічного акціонерного товариства "ЗАХІДІНКОМБАНК" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_1 поступила відповідь б/н від 18.02.2019р.(відзив), в якій зазначає, що в них відсутні заперечення щодо пояснень позивача викладених у відповіді на відзив, дана долучена судом до матеріалів справи.

25.02.2019р. на адресу суду від позивача поступило клопотання №22/1-19 від 22.02.2019р. з додатками, в якому просить визнати поважними причини ненадання доказів та приєднати їх до матеріалів справи, в судовому засіданні 25.02.2019р. суд визнав причини ненадання письмових доказів поважними, задоволив клопотання позивача та долучив до матеріалів справи надані позивачем докази.

Представник позивача в судовому засіданні 25.02.2019 року позов підтримав з підстав викладених у позові, відповідях на відзиви та додатковому поясненні.

Представник відповідача 1 в судовому засіданні 25.02.2019р. відзив б/н від 14.01.2019р. підтримав, відповідач 2 у відзиві №1 від 11.01.2019р. позовні вимоги визнав.

Статтею 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, ратифікованою Верховною Радою України (Закон України від 17.07.1997 року № 475/97 - ВР), кожній особі гарантовано право на справедливий і відкритий розгляд при визначенні її громадських прав і обов'язків впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, створеним відповідно до закону.

Відповідно до ст. 2 Господарського процесуального кодексу України, одним із основних завдань господарського судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Враховуючи вищенаведене, заслухавши думку представників сторін, дослідивши матеріали справи, господарський суд, -

в с т а н о в и в:

Рішенням Правління ТОВ КБ Західінкомбанк від 15.12.2006 р. (протокол №58), затверджено Правила Фонду Фінансування Будівництва (ФФБ) за програмою ТзОВ Олвіта- Буд ; укладено між ТОВ КБ Західінкомбанк , правонаступником якого є ПАТ "ЗАХІДІНКОМБАНК" (далі - Управитель), ТОВ Олвіта-Буд (далі - Забудовник) та АТЗТ Олвіта (далі - Генпідрядник) Договір №3/1 про організацію спорудження об'єкту будівництва за рахунок коштів ФФБ від 18.12.2006р. з додатками (далі - Договір №3/1)(а.с.49-71 т.1).

Згідно п.1.1 Договору №3/1 у відповідності до правил ФФБ за програмою ТзОВ "Олвіта-Буд" виду А (затверджених рішенням Правління КБ Західінкомбанк №58 від 15.12.2006р.) Управитель замовляє та фінансує за рахунок коштів ФФБ спорудження Об'єкту будівництва, Генпідрядник зобов'язується збудувати Об'єкт будівництва, а Забудовник зобов'язується ввести Об'єкт будівництва в експлуатацію та передати Об'єкти інвестування Довірителям ФФБ на умовах та в строки встановлені в Договорі про організацію спорудження об'єкту будівництва за рахунок коштів ФФБ та Правил ФФБ.

За умовами, визначеними п.1.3 Договору №3/1, Об'єктом будівництва за цим Договором є нерухомість, будівництво якої організовує Забудовник та фінансування будівництва якої здійснює Управитель за рахунок отриманих в управління коштів, який складається з переліку Об'єктів інвестування в межах села Оліївка (район Крошня, біля вул. Ватутіна) Житомирського району та області.

На виконання умов Договору №3/1, а саме п.3.3.5., та керуючись положеннями Закону України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю , між позивачем та відповідачем 1 було укладено:

- Договір іпотеки майнових прав від 25.12.2006 року, який посвідчено ОСОБА_2 приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу та зареєстровано в реєстрі за № 5924, з додатком №1(а.с.72-81 т.1);

- Договір про внесення змін та доповнень до договору іпотеки майнових прав посвідченого ОСОБА_2, приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу, 25 грудня 2006 року за реєстром №5924 від 22.09.2009 року, що зареєстровано в реєстрі за №4650 з додатком №1(а.с.82-87 т.1);

- Договір № 3/2 про уступку майнових прав на нерухомість від 21.12.2006 року з додатком №1(а.с.88-95 т.1);

- Договір доручення № 3/3 від 21.12.2006 року.

Протягом дії Договору №3/1 про організацію спорудження об'єкту будівництва за рахунок коштів ФФБ від 18.12.2006 р. Управителем (Відповідачем-1) було залучено у довірче управління 21 744 601,50 грн. (двадцять один мільйон сімсот сорок чотири тисячі шістсот одну гривню 50 копійок) з яких перераховано Забудовнику (Позивачу) 21 719 044,01 грн. (двадцять один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч сорок чотири гривні 01 копійка), про що свідчить видана Відповідачем довідка № 895-07 від 01.07.2015 року(а.с.100).

За вказаний період Відповідачем-1 закріплено за Довірителями 91 Об'єкт інвестування (квартир), зазначена інформація надана Відповідачем-1 у листі № б/н від 12.10.2018 року з додатком Реєстр Довірителів ФФБ за програмою Олвіта-Буд (а.с.105-109 т.1).

Як слідує з позовної заяви та не заперечується відповідачами, починаючи з 2010 року, відповідачем-1 фактично не здійснювалось фінансування будівництва, не виконувались функції Управителя, наслідком чого позивачем та відповідачем-2 були зупинені будівельні роботи на Об'єкті будівництва у зв'язку із відсутністю фінансування.

Постановою Правління НБУ від 22.07.2014 року № 433 Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства ЗАХІДІНКОМБАНК відкликано банківську ліцензію ПАТ "ЗАХІДІНКОМБАНК" та ініційовано процедуру його ліквідації.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 28.05.2014 року № 316 Про віднесення публічного акціонерного товариства ЗАХІДІНКОМБАНК до категорії неплатоспроможних виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 29.05.2014 прийнято рішення № 38 про запровадження з 29.05.2014 року тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАХІДІНКОМБАНК" .

Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 23.07.2014 року № 63 Про початок процедури ліквідації ПАТ "ЗАХІДІНКОМБАНК" та призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ "ЗАХІДІНКОМБАНК" провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків строком на 1 рік з 23.07.2014 року по 23.07.2015р. включно.

19.06.2015р. рішенням Виконавчої дирекції Фонду № 118 продовжено строк ліквідаційної процедури ПАТ "ЗАХІДІНКОМБАНК" на 1 рік до 23.07.2016 року включно.

18.07.2015р. рішенням Виконавчої дирекції Фонду № 1234 продовжено строк ліквідаційної процедури ПАТ "ЗАХІДІНКОМБАНК" на 1 рік до 23.07.2017 року включно. Відповідно до даного рішення продовжено повноваження ліквідатора ПАТ "ЗАХІДІНКОМБАНК" провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами (змінено назву посади на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування від 30.03.2017 № 1358) ОСОБА_1 на один рік до 23 липня 2017 року включно.

Відповідно до ст. 13 Закону України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю система функціонування ФФБ передбачає: передачу управителем довірителям, які повністю проінвестували закріплені за ними об'єкти інвестування, майнових прав на ці об'єкти інвестування за договором про уступку майнових прав.

Частиною 1 статті 2 Закону України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю передбачено, що управитель - фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та відповідає вимогам, встановленим цим Законом.

Згідно ч. 1 ст. 16 Закону України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду А управитель здійснює за рахунок отриманих в управління коштів, за винятком оперативного резерву, в порядку, визначеному договором, у межах вартості будівництва.

Відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю управитель при реалізації права довірчої власності несе відповідальність за забезпечення інтересів установника управління, повноту і своєчасність виконання своїх зобов'язань перед ним.

Згідно ч. 16 ст. 11 Закону України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю управитель ФФБ при здійсненні управління ФФБ несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань перед довірителями ФФБ у межах цього Закону та договору про участь у ФФБ.

Частиною 1 статті 18 Закону України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю передбачено, що управитель здійснює контроль за дотриманням забудовником умов та зобов'язань за договором з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій забудовника, що можуть призвести до: змін технічних характеристик об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування; погіршення споживчих властивостей об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування; зростання вартості будівництва більше ніж на двадцять відсотків; збільшення строків будівництва більше ніж на дев'яносто днів.

Тобто, згідно приписів Закону України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю , управителем фонду фінансування будівництва може бути фінансова установа за наявності відповідної ліцензії.

Згідно із ч. 3 ст. 4 Закону України Про інвестиційну діяльність інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею такої нерухомості, відповідно до законодавства. Інші способи фінансування будівництва таких об'єктів визначаються виключно законами.

Відповідно до ст. 34 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг обов'язковому ліцензуванню підлягає діяльність з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачає пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.

З метою отримання довірителями у власність житла фінансова установа як управитель створює фонд фінансування будівництва (ФФБ), управління яким здійснює відповідно до затверджених Правил фонду та договору управління майном.

Згідно ст. 5 ЗУ Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю метою створення ФФБ є отримання довірителями у власність об'єктів інвестування.

Довірителі ФФБ мають право на отримати у власність об'єкти інвестування лише після прийняття закінченого будівництвом житлового будинку в експлуатацію та проведення остаточних розрахунків на підставі даних отриманих за результатами обмірів особи, що проводить технічну інвентаризацію.

Після прийняття Об'єкту в експлуатацію Сторони договорів про учать у ФФБ будуть зобов'язані провести остаточні розрахунки. Проведення остаточних розрахунків є підставою для підписання акта приймання-передачі об'єкта інвестування, як необхідної умови для реєстрації права власності.

Відповідно до частини 1 п.1 ст.36 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Фонд набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення.

Приписами ч.2 ст.36 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб встановлено, що на період тимчасової адміністрації усі структурні підрозділи, органи та посадові особи банку підпорядковуються у своїй діяльності Фонду та уповноваженій особі Фонду в межах повноважень, встановлених цим Законом та делегованих Фондом, і діють у визначених Фондом/уповноваженою особою Фонду межах та порядку.

Згідно ч.3 ст.36 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб правочини, вчинені органами управління та керівниками банку після початку процедури виведення Фондом банку з ринку, є нікчемними.

Положеннями ч.2 ст.46 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб встановлено, що з дня початку процедури ліквідації банку припиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів)) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Якщо в банку, що ліквідується, здійснювалася тимчасова адміністрація, з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку тимчасова адміністрація банку припиняється. Керівники банку звільняються з роботи у зв'язку з ліквідацією банку.

Отже, з зазначених норм вбачається, що органи управління та/або керівники банку з моменту запровадження тимчасової адміністрації та/або процедури ліквідації банку, втрачають дієздатність вчиняти від імені банку будь-які дії спрямовані на зміну, набуття та/або припинення прав та обов'язків банку, а правочини, вчинені органами управління та керівниками банку після початку процедури виведення Фондом банку з ринку, є нікчемними.

Відповідно до ст.48 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду з дня початку процедури ліквідації банку не наділений повноваженнями вчиняти правочини, що спрямовані на реалізацію функцій Управителя ФФБ, зокрема укладати угоди (договори) з новими довірителями про участь у ФФБ.

Згідно ч.5 ст.50 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб іпотечні активи, що перебувають в управлінні банку або є забезпеченням виконання зобов'язань за сертифікатами з фіксованою дохідністю, емітентом яких є банк, а також кошти на рахунку фонду фінансування будівництва або майно фонду операцій з нерухомістю, в тому числі кошти на його рахунку, що перебувають в управлінні банку, не включаються до ліквідаційної маси банку. Розпорядження цими активами здійснюється відповідно до законів України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

У зв'язку з відкликанням банківської ліцензії у ПАТ "ЗАХІДІНКОМБАНК" , останній у відповідності до вимог ст. 4 Закону України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю не може бути управителем фонду фінансування будівництва та здійснювати довірче управління фінансовими активами фізичних та юридичних осіб, перебуваючи у стані ліквідації ПАТ "ЗАХІДІНКОМБАНК" не має можливості забезпечити повноцінне функціонування Фонду Фінансування будівництва з дотриманням норм чинного законодавства, фінансування забудовника за рахунок Довірителів та розпорядження коштами Фонду Фінансування будівництва, а також виступати в інтересах довірителів у разі невиконання забудовником своїх зобов'язань щодо строків спорудження і якості об'єктів будівництва та передачі довірителям у власність об'єктів інвестування.

Також відкликання Національним банком України у відповідача 1 відповідної ліцензії позбавило можливості залучати кошти від інших довірителів - інвесторів будівництва для продовження будівництва вищевказаного житлового будинку, що позбавляє Довірителів та інших потенційних довірителів фонду фінансування будівництва права отримати квартири відповідно до укладених договорів.

Враховуючи на викладені обставини, та те, що Фонд та/або уповноважена особа Фонду не наділені повноваженнями укладати договори управління майном з установниками та залучати кошти установників для фінансування спорудження об'єкта будівництва, що унеможливлює в подальшому виконання ПАТ "ЗАХІДІНКОМБАНК" (Відповідачем-1) умов та зобов'язань за Договором №3/1 про організацію спорудження об'єкту будівництва за рахунок коштів ФФБ від 18.12.2006 р., який укладений між Західінкомбанк (Управитель, Відповідач-1), ТОВ Олвіта- Буд (Забудовник, Позивач) та АТЗТ Олвіта (Генпідрядник, Відповідач-2) та як наслідок, довірителі не мають змоги виконати свої грошові зобов'язання з метою отримання у власність закріплених за ними об'єктів інвестування.

Враховуючи наведене відповідач 1 не має можливості виконувати функції управителя ФФБ, необхідні для завершення будівництва об'єкту і передачі об'єктів інвестування довірителям ФФБ, вказаний факт щодо неможливості в подальшому виконувати Відповідачем-1 зобов'язання за Договором №3/1, у зв'язку з здійсненням процедури його ліквідації, визнано самим Відповідачем-1, що підтверджується листом № б/н від 25.09.2018 р.(а.с.103-104 т.1).

Приписами ч.1 ст.23 Закону України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю встановлено, що за рішенням суду, що набрало законної сили, прийнятим за зверненням довірителів ФФБ або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв'язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги ФФБ може передаватися в управління іншій фінансовій установі, що відповідає вимогам цього Закону, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. До нового управителя переходять усі права та обов'язки щодо довірителів цього ФФБ та відповідного забудовника.

На момент пред'явлення даного позову передумови, що визначені зазначеними вище приписами законодавства, для зміни управителя ФФБ відсутні, як і відсутні відповідні позови пред'явлені у спосіб та порядку встановленому ч.1 ст.23 названого Закону.

Окремо слід зазначити, що на момент пред'явлення даного позову, більшість довірителів ФФБ, за відповідними заявами, вийшли з учасників ФФБ та уклали прямі договори з Позивачем, які передбачають послідуючу передачу майнових прав на квартири у їх власність, що профінансовані ними через ФФБ.

Як зазначено позивачем, станом на момент звернення до суду, на Об'єкті будівництва відновлено будівельні роботи в повному обсязі без участі Відповідача-1, оскільки ним не виконуються зобов'язання за оскаржуваним договором з підстав вказаних вище, готовність 3-ї та 4-ї секції Об'єкту складає 85%.

В грудні 2017 року змінено Генпідрядника з АТЗТ Олвіта (Відповідач-2) на ТОВ В.К. Строй у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії на будівельну діяльність серія АБ №104873, що була видана Генпідряднику (відповідачу-2) та давала право виконувати будівельні роботи.

Таким чином сторона Договору №3/1 АТЗТ Олвіта (відповідач-2) не має можливості виконувати передбачені договором обов'язки із будівництва Об'єкта.

Також між позивачем та відповідачем-2 12.12.2017 року було укладено Угоду про розірвання Договору підряду №1 від 02.03.2006 року, Акт повернення будівельного майданчику від 12.12.2017 року та Акт передачі документації від 12.12.2017 року.

Отже, зважаючи на викладені вище обставини, змінились істотні умови, які були передумовою виконання сторонами за оскаржуваним договором взятих на себе зобов'язань та якими сторони керувались при укладанні договору, що зумовило неможливість виконання відповідачем-1 та відповідачем-2 в подальшому умов Договору №3/1.

Відповідно до ч.1-3 ст.202 Господарського кодексу України господарське зобов'язання припиняється: виконанням, проведеним належним чином; зарахуванням зустрічної однорідної вимоги або страхового зобов'язання; у разі поєднання управненої та зобов'язаної сторін в одній особі; за згодою сторін; через неможливість виконання та в інших випадках, передбачених цим Кодексом або іншими законами. Господарське зобов'язання припиняється також у разі його розірвання або визнання недійсним за рішенням суду. До відносин щодо припинення господарських зобов'язань застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 205 Господарського кодексу України встановлено, що господарське зобов'язання припиняється неможливістю виконання у разі виникнення обставин, за які жодна з його сторін не відповідає, якщо інше не передбачено законом.

Відповідно до ч.1 ст.607 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється неможливістю його виконання у зв'язку з обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає.

Згідно ч.2 ст. 651 Цивільного кодексу України Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Згідно ст. 652 Цивільного кодексу України у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, - змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

У разі розірвання договору внаслідок істотної зміни обставин суд, на вимогу будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання договору виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням цього договору.

Зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом.

З врахуванням обставин, що склалися при виконанні договору №3/1 від 18.12.2006р. з додатковими угодами (припиненням фінансування будівництва зі сторони ФФБ Управителя, закінченням дії ліцензії у Генпідрядника, тощо) наявні правові підстави для розірвання договору згідно чинного законодавства.

Крім того, як зазначалося вище та на виконання приписів ч.1 ст.10 Закону України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю між позивачем та відповідачем-1 був укладений Договір іпотеки майнових прав від 25.12.2006 року, який посвідчено ОСОБА_2 приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу та зареєстровано в реєстрі за № 5924, з додатком №1 та Договір про внесення змін та доповнень до договору іпотеки майнових прав посвідченого ОСОБА_2, приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу, 25 грудня 2006 року за реєстром №5924 від 22.09.2008 року, що зареєстровано в реєстрі за №4650 з додатком №1.

Відповідно до частини 1 статті 575 Цивільного кодексу України, іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи.

Положеннями ст.572 ЦК України визначено, що в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Згідно із приписами п.1 ч.1 ст. 593 ЦК України право застави припиняється у разі припинення зобов'язання, забезпеченого заставою.

Відповідно до ч.5 ст.3 Закону України Про іпотеку іпотека має похідний характер від основного зобов'язання і є дійсною до припинення основного зобов'язання або до закінчення строку дії іпотечного договору.

Приписами ч.1 ст.17 Закону України Про іпотеку встановлено, що іпотека припиняється у разі припинення основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору.

Враховуючи те, що зобов'язання по договору №3/1 від 18.12.2006р. припинилися, слід вважати припиненим і забезпечувальне зобов'язання за договорами іпотеки.

Згідно ч.3 ст.17 Закону України Про іпотеку відомості про припинення іпотеки підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

В даному випадку способом захисту порушених прав позивача є розірвання Договору №3/1 про організацію спорудження об'єкту будівництва за рахунок коштів ФФБ від 18.12.2006 р., припинення дії Договору іпотеки майнових прав від 25.12.2006 року, який посвідчено ОСОБА_2 приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу та зареєстровано в реєстрі за № 5924 з додатком №1 та Договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки майнових прав посвідченого ОСОБА_2, приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу, 25 грудня 2006 року за реєстром №5924 від 22.09.2008 року, що зареєстровано в реєстрі за №4650 з додатком №1 та внесення зміни до Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна в частині щодо припинення дії Договору іпотеки майнових прав від 25.12.2006 року, який посвідчено ОСОБА_2 приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу та зареєстровано в реєстрі за № 5924, з додатком №1 та Договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки майнових прав посвідченого ОСОБА_2, приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу, 25 грудня 2006 року за реєстром №5924 від 22.09.2009р., що зареєстровано в реєстрі за №4650 з додатком №1.

Згідно ч.1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Статтею 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість , достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Оцінюючи подані сторонами докази, що ґрунтуються на повному, всебічному й об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, враховуючи, що відповідач 1, відповідач 2 та третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача не заперечують проти задоволення даного позову, суд дійшов висновку про те, що заявлені позивачем вимоги про розірвання договору про організацію спорудження об'єкту будівництва від 18.12.2006 року № 3/1, припинення дії договору іпотеки майнових прав від 25.12.2006 року, зобов'язання приватного нотаріуса внести зміни до Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна підставні та підлягають до задоволення.

В судовому засіданні представник позивача відмовився від стягнення судового збору сплаченого при подачі позову в сумі 5286 грн..

Враховуючи викладене, господарський суд, керуючись ст.ст. 74, 86, 123, 129, 237-238, 240-241 Господарського процесуального кодексу України, -

вирішив:

1. Розірвати Договір №3/1 про організацію спорудження об'єкту будівництва за рахунок коштів ФФБ від 18.12.2006 р., який укладений між товариством з обмеженою відповідальністю КБ Західінкомбанк , правонаступником якого є ПАТ "ЗАХІДІНКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 19233095), товариством з обмеженою відповідальністю Олвіта-Буд (код ЄДРПОУ 33671472) та акціонерним товариством закритого типу Олвіта (код ЄДРПОУ 24590070).

2. Припинити дію Договору іпотеки майнових прав від 25.12.2006 року, який посвідчено ОСОБА_2 приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу та зареєстровано в реєстрі за № 5924, з додатком №1 та Договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки майнових прав посвідченого ОСОБА_2, приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу, 25 грудня 2006 року за реєстром №5924 від 22.09.2009р., що зареєстровано в реєстрі за №4650 з додатком №1, які укладені між товариством з обмеженою відповідальністю КБ Західінкомбанк , правонаступником якого є ПАТ "ЗАХІДІНКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 19233095) та товариством з обмеженою відповідальністю Олвіта-Буд (код ЄДРПОУ 33671472).

3. Зобов'язати ОСОБА_2, приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу, внести зміни до Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна в частині щодо припинення дії Договору іпотеки майнових прав від 25.12.2006 року, який посвідчено ОСОБА_2 приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу та зареєстровано в реєстрі за № 5924, з додатком №1 та Договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки майнових прав посвідченого ОСОБА_2, приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу, 25 грудня 2006 року за реєстром №5924 від 22.09.2009р., що зареєстровано в реєстрі за №4650 з додатком №1, які укладені між товариством з обмеженою відповідальністю КБ Західінкомбанк , правонаступником якого є ПАТ "ЗАХІДІНКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 19233095) та товариством з обмеженою відповідальністю Олвіта-Буд (код ЄДРПОУ 33671472).

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складання повного тексту рішення до Північно-західного апеляційного господарського суду.

Повний текст рішення складено

06.03.2019

Суддя С. В. Костюк

Дата ухвалення рішення 25.02.2019
Зареєстровано 06.03.2019
Оприлюднено 06.03.2019

Судовий реєстр по справі 903/933/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 25.02.2019 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 12.02.2019 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 16.01.2019 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 22.12.2018 Господарський суд Волинської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 903/933/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону