ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61314/18-ц

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року Печерський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді Литвинової І. В.,

при секретарі судових засідань Винник С. М.,

за участі:

представника позивача ТОВ КУА Крістал Ессет Менеджмент Скрипника С. В.,

представника відповідачів Компанії Аджіндо Лімітед (AGINDO Limited), ОСОБА_4 та третьої особи ТОВ Брітіко - Клименка І. В.,

представника третьої особи, що заявила самостійні вимоги на предмет спору, ОСОБА_6 - ОСОБА_7,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні заяву ОСОБА_8 про витребування доказів у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Крістал Ессет Менеджмент до Компанії Аджіндо Лімітед (AGINDO Limited), ОСОБА_4, третя особа, що не заявляє самостійних вимог, Товариство з обмеженою відповідальністю Брітіко , третя особа, що заявляє самостійні вимоги на предмет спору, ОСОБА_8 про звернення стягнення на предмет іпотеки, за позовом третьої особи ОСОБА_8, що заявляє самостійні вимоги, до Компанії Аджіндо Лімітед (AGINDO Limited), ОСОБА_4 про витребування майна з чужого незаконного володіння, відновлення становища, що існувало до порушення права,

ВСТАНОВИВ:

10 грудня 2018 року до Печерського районного суду м. Києва надійшла вказана позовна заява, для розгляду якої у відповідності до пункту 15 Розділу XIII Перехідні положення та ст. 33 Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 року № 1618-IV (у редакції Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року), визначено суддю та передано, для вирішення питання про відкриття провадження у справі, згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями.

08 січня 2019 року на судовий запит, направлений у відповідності до частини шостої статті 187 ЦПК України, надійшла відповідь щодо відомостей про реєстрацію місця проживання відповідача, яку передано судді 17 січня 2019 року /а. с .45/.

Ухвалою судді від 17 січня 2019 року у справі відкрито провадження для розгляду у спрощеному позовному провадженні /а. с. 47-48/.

Ухвалою суду від 18 лютого 2019 року залучено ОСОБА_8 до участі у справі як третю особу, що не заявляє самостійні вимоги на предмет спору /а. с. 109-110/.

26 лютого 2019 року до суду третьою особою ОСОБА_8 подано до суду заяву про витребування письмових доказів для встановлення всіх обставин справи, зокрема, фактів відчуження майна та обтяження його іпотекою, встановлення суперфіцію, обставини поділу земельної ділянки, припинення права власності на житловий будинок, що неможливо без дослідження судом самих цих правочинів. Заявник переконаний, що вказані договори підтвердять факт вибуття з володіння позивача його майна, встановлення щодо нього суперфіцію та іпотеки, факт розподілу саме його земельної ділянки на ділянки відповідачів.

27 лютого 2019 року ухвалою суду, постановленою на місці, без виходу до нарадчої кімнати, внесеною до протоколу судового засідання, позовну заяву третьої особи ОСОБА_8 з вимогами до Компанії Аджіндо Лімітед (AGINDO Limited), ОСОБА_4 про витребування майна з чужого незаконного володіння, відновлення становища, що існувало до порушення права, прийнято до спільного розгляду із первісним позовом ТОВ Компанія з управління активами Крістал Ессет Менеджмент .

Присутній представник позивача ТОВ КУА Крістал Ессет Менеджмент Скрипник С. В., представник відповідачів Компанії Аджіндо Лімітед (AGINDO Limited), ОСОБА_4 та третьої особи ТОВ Брітіко - Клименко І. В. заперечували проти задоволення заяви.

Представник третьої особи ОСОБА_8 - ОСОБА_7 підтримала заяву та просила задовольнити її.

Суд, вивчивши подану заяву, заслухавши думку представників сторін, третіх осіб, дослідивши матеріали справи, встановив наступне та дійшов до таких висновків.

Відповідно до положень статті 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані (у письмовій або електронній формі, речовими об'єктами, висновками експертів, показаннями свідків), на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частиною першою статті 77 ЦПК України визначено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування тобто обставин, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Незасвідчені або неправильно засвідчені копії документів можуть бути належними, проте недопустимими доказам, оскільки у випадках передбачених законодавством певні обставини справи повинні або не можуть підтверджуватися певними засобами доказування.

Оскільки доказування не може ґрунтуватися на доказуванні, а власне докази повинні відповідати вимогам належності, допустимості, достатності та достовірності, у разі неможливості самостійно надати докази, учасник справи вправі подати клопотання про витребування таких доказів судом.

Оригінали нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу земельної ділянки та будинку, суперфіцію та іпотеки земельної ділянки знаходяться у сторін цих правочинів (відповідачів та третьої особи) та нотаріусів. Надати вказані документи позивач не має можливості, оскільки ці документи захищені нотаріальною таємницею, а позивач не належить до кола осіб, визначених ст. 8 Закону України Про нотаріат , яким може бути відкрита нотаріальна таємниця та видані відповідні документи.

Відповідно до ст. 8 Закону України Про нотаріат нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо.

Довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що зберігаються у нотаріуса, видаються нотаріусом виключно фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії.

Довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв'язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з обов'язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу, а також на обґрунтовану письмову вимогу державного виконавця, приватного виконавця за виконавчим провадженням з обов'язковим зазначенням номера виконавчого провадження та реквізитів виконавчого документа, на підставі якого здійснюється виконавче провадження.

Відповідно до ст. 59 Закону України Про нотаріат документи, в яких викладено зміст угод, що посвідчуються в нотаріальному порядку, подаються нотаріусу або посадовій особі органу місцевого самоврядування, яка вчиняє нотаріальні дії, не менш ніж у двох примірниках, один з яких запишається у справах державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса, у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської Ради народних депутатів.

Відповідно до частини четвертої, шостої ст. 17 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень державний реєстратор, який не перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, та провів державну реєстрацію прав, забезпечує передачу реєстраційної справи у паперовій формі або документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення такої реєстрації, до відповідного суб'єкта державної реєстрації прав, який забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі відповідно до цієї статті.

Витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до ст. 9 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.

З огляду на викладені приписи Закону, у приватних нотаріусів м. Києва Сохнич К. М. та Нацина М. О. зберігаються примірники посвідчених ними правочинів щодо спірного майна, копії яких вони можуть видати лише особам, вказаним у ст. 8 Закону України Про нотаріат , зокрема, суду.

Відповідно до частини десятої ст. 24 Закону України Про Державний земельний кадастр Державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію, у разі поділу чи об'єднання земельних ділянок.

Згідно з частиною четвертою, п'ятою ст. 25 Закону України Про Державний земельний кадастр Поземельна книга закривається у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки. До Поземельної книги в паперовій формі долучаються всі документи, які стали підставою для внесення відомостей до неї.

Відповідно до ст. 27 Закону України Про Державний земельний кадастр , у разі поділу або об'єднання земельних ділянок запис про державну реєстрацію земельної ділянки та кадастровий номер земельної ділянки скасовуються, а Поземельна книга на таку земельну ділянку закривається.

У Поземельній книзі на земельні ділянки, сформовані в результаті поділу або об'єднання земельних ділянок, здійснюється запис про такий поділ чи об'єднання із зазначенням скасованих кадастрових номерів земельних ділянок.

Відповідно до п. 4 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051, ведення Державного земельного кадастру здійснює Держгеокадастр та його територіальні органи, в м. Києві таким органом є Головне управління Держгеокадастру у м. Києві.

У даному випадку, оскільки у сторони позивача є обґрунтовані перешкоди у самостійному отриманні зазначених доказів, а також з метою повного та об'єктивного встановлення обставин справи, підтвердження або спростування доводів сторін, докази, якими є матеріали спадкової справи, необхідно витребувати.

Керуючись ст.ст. 1-19, 43, 49, 81, 83, 84, 261, 353 Цивільного процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_8 про витребування доказів у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Крістал Ессет Менеджмент до Компанії Аджіндо Лімітед (AGINDO Limited), ОСОБА_4, третя особа, що не заявляє вимог, Товариство з обмеженою відповідальністю Брітіко , третя особа, що заявляє самостійні вимоги на предмет спору, ОСОБА_8 про звернення стягнення на предмет іпотеки, за позовом третьої особи ОСОБА_8, що заявляє самостійні вимоги, до Компанії Аджіндо Лімітед (AGINDO Limited), ОСОБА_4 про витребування майна з чужого незаконного володіння, відновлення становища, що існувало до порушення права, задовольнити.

Витребувати у приватного нотаріус Київського міського нотаріального округу Сохнич Катерини Михайлівни (Свідоцтво № 8021 від 30 грудня 2009 року, адреса: АДРЕСА_1, тел. НОМЕР_1) наступні документи:

договір купівлі-продажу, серія та номер: 674, виданий 10 квітня 2017 року, видавник: Сохнич К. М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34713476 від 10 квітня 2017 року 18:43:52, приватний нотаріус Сохнич Катерина Михайлівна, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ;

договір купівлі-продажу, серія та номер: 673, виданий 10 квітня 2017 року, видавник: Сохнич К. М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34713267 від 10 квітня 2017 року 18:24:20, приватний нотаріус Сохнич Катерина Михайлівна, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ;

договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 1307, виданий 12 липня 2018 року, видавник: Сохнич К. М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 42035209 від 12 липня 2018 року 18:22:44, приватний нотаріус Сохнич Катерина Михайлівна, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ;

рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 42034995 від 12 липня 2018 року 18:07:43, приватний нотаріус Сохнич Катерина Михайлівна, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ;

договір про поділ майна в натурі, серія та номер: 1367, виданий 19 липня 2018 року, видавник: Сохнич К. М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44306601 від 28 листопада 2018 року 18:13:58, приватний нотаріус Сохнич Катерина Михайлівна, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ;

рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44296238 від 28 листопада 2018 13:54:27, приватний нотаріус Сохнич Катерина Михайлівна, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ;

Витребувати у приватного нотаріус Київського міського нотаріального округу Нацини Марії Олександрівни (Свідоцтво № 7275, адреса: 03049, м. Київ, вул. Курська, буд. 5, кв. З, тел. 044-248-26-78) наступні документи:

договір про надання земельної ділянки в користування для забудови (суперфіцій), серія та номер: 16/02-18/2, виданий 16 лютого 2018 року, видавник: сторони (ТОВ Брітіко та ОСОБА_11;

рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 39901136 від 27 лютого 2018 року 17:23:24, приватний нотаріус Нацина Марія Олександрівна, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ.

Витребувати у Київської міської державної адміністрації (01044, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 36):

інформацію та належним чином посвідчені копії документів про державну реєстрацію припинення права власності на житловий будинок з надвірними спорудами по провулку Вільшанський, 13 у м. Києві, що було здійснено 20 грудня 2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Донець Т. М. та документи, що були подані для проведення такої реєстраційної дії, в тому числі, але не виключно, заяву про проведення такої реєстраційної дії та документи про технічну інвентаризацію майна.

Витребувати у Головного управління Держгеокадастру у м. Києві (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 69):

належним чином посвідчені копії Поземельних книг в паперовій формі з долученими всіма документами, які стали підставою для внесення відомостей до них, щодо земельних ділянок по провулку Вільшанський, 13 у м. Києві:

- загальною площею 0,0820 га, призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, що мала кадастровий номер 8000000000:82:130:0010,

- загальною площею 0,041 га, призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер: 8000000000:82:130:0061;

- загальною площею 0,041 га, призначена для будівництв та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер: 8000000000:82:130:0060.

Зобов'язати приватного нотаріус Київського міського нотаріального округу Сохнич Катерину Михайлівну, приватного нотаріус Київського міського нотаріального округу Нацину Марію Олександрівну, Київську міську державну адміністрацію, Головне управління Держгеокадастру у м. Києві надати витребувані докази протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити особі, у якої витребовуються судом докази, що відповідно до вимог статті 84 ЦПК України, особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.

Ухвала, відповідно до частини другої статті 261 ЦПК України, набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Суддя І. В. Литвинова

Зареєстровано 07.03.2019
Оприлюднено 07.03.2019
Дата набрання законної сили 27.02.2019

Судовий реєстр по справі 757/61314/18-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 05.03.2020 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 05.03.2020 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 03.12.2019 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 03.12.2019 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 23.10.2019 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Постанова від 25.06.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 12.06.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 27.05.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 27.02.2019 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 27.02.2019 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 27.02.2019 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 27.02.2019 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 18.02.2019 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 18.02.2019 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 17.01.2019 Печерський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону