ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

справа №1340/5663/18

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2019 року

Львівський окружний адміністративний суд в складі головуючого судді Хоми О.П., розглянувши у письмовому провадженні в м. Львові адміністративну справу за позовом Головного управління Держпраці у Львівській області до приватного акціонерного товариства КОНВЕЄР про застосування заходів реагування,

в с т а н о в и в :

Головне управління Держпраці у Львівській області (далі - позивач, ГУ Держпраці у Львівській області) звернулося до суду з позовом до приватного акціонерного товариства КОНВЕЄР (далі - відповідач, ПРАТ "КОНВЕЄР" ), в якому, з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог просить застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду до ПАТ Конвеєр у виді заборони експлуатації до усунення зазначених у позовній заяві порушень: кран-балок (інвентарні номери: 42746, 42247, 42579, 42249, 42248, 42620, 41543, 42579, 45274, 41537, 42983, 41864, 45768, 41541, 42512, 46490, 42524, 42525, 46491, 43421, 43420, 46429, 46430, 46428, 43202, 43264, 43263, 43204, 44162, 46205, 42246, 42514, 42517, 42518, 42520, 42521, 42522, 46551, 42523, 43203, 45564, 42797, 41535, 41865, 41534, 41539, 42511, 42513, 42516, 42526, 43123) в кількості 51 одиниця; крана мостового (реєстр. № Л-1020); кранів штабелерів (інвентарні номери: 41525, 46058, 41526, 46551); підйомника самохідного; обладнання під тиском (2 ресивера); устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), а саме РП №1, КТП 5(ТМЗ 1000 кВА) , КТП- 4(ТМЗ 1000 кВА), РП №2, КТП 8 (ТМЗ 1000 кВА), РП №3, КТП н.с.г.в. (ТМЗ 400 кВА), РП №4 КТП-1 (ТМЗ 400 кВА), КТП-2 (ТМЗ 2x1000 кВА).

Позовні вимоги мотивовані тим, що під час проведення планової перевірки в ПРАТ "КОНВЕЄР" було виявлено факти порушення вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці, які викладено в акті перевірки суб'єкта господарювання від 20.09.2018 №13/01/067/0926. Ряд виявлених порушень в частині експлуатації обладнання створюють загрозу життю та здоров'ю працівників. Тому продовження експлуатації такого обладнання без усунення порушень законодавства у сфері охорони праці є неможливим. Частково усунуті ПРАТ "КОНВЕЄР" порушення не впливають на безпечність експлуатації переліченого вище обладнання, що зумовило звернення до суду з даним позовом.

Відповідачем позову не визнано з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, зміст яких полягає у тому, що ПРАТ "КОНВЕЄР" частково усунуто вказані у акті перевірки та приписі порушення у сфері охорони праці. На підтвердження чого направлено до ГУ Держпраці у Львівській області листи від 05.11.2018 №100 та 09.11.2018 №105 про те, що із 58 пунктів порушень станом на 09.11.2018 виконано 53 пункти.

Ухвалою від 14.01.2019 відкрито загальне позовне провадження в адміністративній справі, відповідачу запропоновано подати відзив на позов з посиланням на докази, якими такий обгрунтовується.

14.12.2018 відповідачем подано відзив на позовну заяву.

27.12.2018 позивачем подано відповідь на відзив.

11.02.2019 відповідачем подано додаткові письмові пояснення.

11.02.2019 позивачем подано заяву про уточнення позовних вимог.

Ухвалою суду від 07.03.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду.

07.03.2019 суд перейшов до письмового провадження.

Суд, з'ясувавши обставини, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог та заперечень, дослідивши докази, якими вони обґрунтовуються, встановив наступні фактичні обставини та відповідні їм правовідносини.

Уповноваженими посадовими особами ГУ Держпраці у Львівській області відповідно наказу від 05.08.2018 №2057-11 та направлення про проведення перевірки від 05.09.2018 №1875 у присутності уповноважених осіб відповідача - голови правління ПРАТ "КОНВЕЄР" Колтуна М.В., заступника голови правління з питань охорони праці Онуфровича В.М, проведено планову перевірку дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки ПРАТ "КОНВЕЄР" .

За результатами перевірки складено акт від 20.09.2018 №13/06/067/0926.

Як вбачається із акта перевірки, плановою перевіркою встановлено ряд порушень, які створюють загрозу життю та здоров'ю працівників, а саме:

- не зареєстровано в ГУ Держпраці у Львівській області декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме зварювальні роботи, зберігання балонів із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом та технологічні транспортні засоби (навантажувач), що є порушенням п.18, п.19 додатку 6 п.5 додатку 7 Порядку видачі дозволів на виконання роби з підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки , затвердженого постановою КМУ №1107 від 26.10.2011 із змінами від 07.02.2018 постанова КМУ № 48;

- не проведено вимірювання опору ізоляції обмоток зварювального трансформатора, інвентарні номери: 46717, 46700, що є порушенням п.6.7.75 НПАОП 40.1-1.21-98 Правил будови із безпечної експлуатації електроустановок споживачів , затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4;

- відсутні паспорти самохідного підйомника, який експлуатується на підприємстві: кран-балок (інвентарні номери: 42746, 42247, 42579, 42249, 42248, 42620, 41543, 42579, 45274, 41537, 42983, 41864, 45768, 41541, 42512, 46490, 42524, 42525, 46491, 43421, 43420, 46429, 46430, 46428, 43202, 43264, 43263, 43204, 44162, 46205) - 30, що є порушенням пункту 3 глави 1 розділу 6 Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-1 8;

- не проведено експертне обстеження та технічний огляд після закінчення граничного строку експлуатації підйомнику, який експлуатується на підприємстві: кран-балок (інвентарні номери: 42746, 42247, 42579, 42249, 42248, 42620, 41543, 42579, 45274, 41537, 42983, 41864,45768, 41541, 42512, 46490, 42524, 42525, 46491, 43421, 43420, 46429, 46430, 46428, 43202, 43264, 43263, 43204, 44162, 46205, 42246, 42514, 42517, 42518, 42520, 42521, 42522, 46551, 42523, 43203, 45564) у кількості 41 одиниця; крана мостового (реєстр. № Л-1020); кранів штабелерів (інвентарні номери: 41525, 46058, 41526, 46551), що є порушенням пункту 1 глави 4 розділу 6; підпункту 2 пункту 3 глави 3 розділу 6 та пункту 7 глави 2 розділу 7 Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18;

- не проведено частковий технічний огляд кран-балок (інвентарні номери: 42797, 41535, 41865, 41534, 41539, 42511, 42513, 42516, 42526, 43123) у кількості 10 одиниць, що є порушенням підпункту 1 пункту 3 Глави 3 розділу б та пункту 7 глави 2 розділу 7 Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00- 1.80-18;

- ресивери, які експлуатуються на підприємстві, не споряджені паспортами виробника з зазначенням основних технічних даних та характеристик, що є порушенням пункту 4 глави 6 розділу 7 Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.18-18;

- ресиверам, які експлуатуються на підприємстві, не проводяться відповідні технічні огляди та експертні обстеження, що є порушенням підпункту 10 пункту І глави 1 розділу 7 Правил охорони праці підчас експлуатації обладнання, що працює підтиском НПАОП 0.00-1.18-18;

- не отримано дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки від органів Держпраці на експлуатацію вантажопідіймальних машин (кран-балок, кранів штабелерів (57 од.), підйомника самохідного, обладнання під тиском (2 ресивера), що є порушенням пункту 7 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки , затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 №1107, із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 06.02.2018 № 48.

- не отримано дозвіл Держпраці на експлуатацію устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), а саме: РП №1, КТП 5(ТМЗ 1000 кВА), КТП-4(ТМЗ 1000 кВА), PH №2, КТП 8 (ТМЗ 1000 кВА), PП №3, КТП н.с.г.в. (ТМЗ 400 кВА), РП №4, КТП-1 (ТМЗ 400 кВА), КТП-2 (ТМЗ 2x1000 кВА), що є порушенням додатку 3 п. 8 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки , затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 №1107, із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 06.02.2018 № 48.

На підставі висновків акта перевірки від 20.09.2018 №13/06/067/0926 складено припис від 20.09.2018 №13/06/067/0926-0693.

На виконання вимог припису ПРАТ "КОНВЕЄР" вживались заходи щодо усунення виявлених порушень, що підтверджується листом ПАТ Конвеєр від 05.11.2018 №100, яким повідомлено ГУ Держпраці у Львівській області про усунення станом на 09.11.2018 53 із 58 пунктів.

ПРАТ "КОНВЕЄР" 25.09.2018 видано два накази:

- №173/ОП про виведення з експлуатації кран-балки за інвентарними номерами: 42746, 42247, 42579, 42248, 42620, 41543, 42579, 45274, 41537, 42983, 41864, 45768, 46490, 42525, 46491, 43421, 43420, 46429, 46430, 46428, 43208, 43264, 43263, 43204, 44162, 46205, 42246, 42521, 42522, 46551, 43203 та кран-штабелерів за інвентарними номерами: 41525, 46058, 41526, 46551;

- №174/ОП про припинення експлуатації двох посудин, що працюють під тиском (ресивери) 0,5 куб.м та 2,5 куб.м, які встановлені на 4-му прогоні заготівельної дільниці.

Окрім цього, відповідно до протоколу ЕТЛ ТзОВ Техенергосервіс від 14.11.2018 опір ізоляції перевірених зварювальних апаратів №46717, №46700, №46730, №46716, №46701, №49054 відповідає нормі та вони придатні для експлуатації. Вказана обставина позивачем не заперечується.

Підставою звернення до суду з позовом є порушення ПРАТ "КОНВЕЄР" у сфері охорони праці та промислової безпеки щодо обладнання та устаткування, експлуатацію яких позивач просить зупинити, оскільки експлуатація такого обладнання, без усунення порушень, становить загрозу життю та здоров'ю працівників.

При вирішенні спору, суд виходить з наступного.

Відповідно до статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначає Закон України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності від 05.04.2007 № 877-V (далі - Закон № 877-V).

Статтею 1 Закону № 877-V визначено, що державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Відповідно до частини першої та четвертої статті 4 Закону № 877-V державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом. Виключно законами встановлюються: органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності; види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю); повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг; вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності; спосіб здійснення державного нагляду (контролю); санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа. Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).

Згідно з частиною сьомою статті 7 Закону № 877-V на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п'яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Відповідно до пункту 1 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 (далі - Положення №96), Держпраці є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття (далі - загальнообов'язкове державне соціальне страхування) в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Згідно з пунктом 7 Положення №96 Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

Відповідно до Положення №96 управління Держпраці відповідно до покладених на нього завдань здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, у тому числі з питань монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці; навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами та перевірки їх знань.

Статтею 4 Закону України Про охорону праці від 14.10.1992 № 2694-XII передбачено, що державна політика в галузі охорони праці спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням та базується на принципах пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Згідно з частиною п'ятою статті 4 Закону № 877-V виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду. Відновлення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктами господарювання після призупинення можливе з моменту отримання органом державного нагляду (контролю), який ініціював призупинення, повідомлення суб'єкта господарювання про усунення ним усіх встановлених судом порушень.

Ураховуючи вказану норму, твердження відповідача про виведення з експлуатації ти припинення експлуатації частини обладнання шляхом видання двох наказів від 25.09.2018 №173/ОП та №174/ОП судом до уваги не беруться, оскільки таке зупинення можливе виключно за рішенням суду та не може бути врегульовано наказом по підприємству.

Доводи відповідача щодо усунення в ході судового розгляду визначених актом перевірки від 20.09.2018 №13/06/067/0926 більшості порушень підтверджуються матеріалами справи і не заперечуються позивачем, однак не спростовують наявності порушень щодо експлуатації кран-балок (інвентарні номери: 42746, 42247, 42579, 42249, 42248, 42620, 41543, 42579, 45274, 41537, 42983, 41864, 45768, 41541, 42512, 46490, 42524, 42525, 46491, 43421, 43420, 46429, 46430, 46428, 43202, 43264, 43263, 43204, 44162, 46205, 42246, 42514, 42517, 42518, 42520, 42521, 42522, 46551, 42523, 43203, 45564, 42797, 41535, 41865, 41534, 41539, 42511, 42513, 42516, 42526, 43123) - 51 од.; крана мостового (реєстр. № Л-1020); кранів штабелерів (інвентарні номери: 41525, 46058, 41526, 46551); підйомника самохідного; обладнання під тиском (2 ресивера); устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), а саме: РП №1, КТП 5(ТМЗ 1000 кВА), КТП- 4(ТМЗ 1000 кВА), РП №2, КТП 8 (ТМЗ 1000 кВА), РП №3, КТП н.с.г.в. (ТМЗ 400 кВА), РП №4 КТП-1 (ТМЗ 400 кВА), КТП-2 (ТМЗ 2x1000 кВА) на ПАТ Конвеєр .

Саме порушення щодо обладнання та устаткування, експлуатацію яких позивач просить зупинити, стали підставою звернення до суду з даним позовом, оскільки експлуатація такого обладнання, без усунення порушень, становить загрозу життю та здоров'ю працівників.

Матеріалами справи підтверджується наявність порушень ПРАТ "КОНВЕЄР" вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці, які створюють загрозу життю та здоров'ю працівників, щодо експлуатації обладнання та устаткування.

Беручи до уваги викладене, суд дійшов переконання, що позовні вимоги ГУ Держпраці у Львівській області є обґрунтованими, підтверджуються наявними у справі доказами, тому позов є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Відповідно до положень статті 139 КАС України судові витрати з відповідача не стягуються.

Керуючись ст.ст. 6-10, 14, 72-77, 90, 139, 159, 241-246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

в и р і ш и в :

Позов Головного управління Держпраці у Львівській області (пл. Міцкевича, 8, м.Львів, 79005, код ЄДРПОУ 39778297) до Публічного акціонерного товариства Конвеєр (вул. Шевченка, 317, м.Львів, 79069, код ЄДРПОУ 05763754) про застосування заходів реагування, - задовольнити повністю.

Застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду до приватного акціонерного товариства КОНВЕЄР (вул.Шевченка, 317, м.Львів, 79069, код ЄДРПОУ 05763754) шляхом заборони експлуатації: кран-балок (інвентарні номери: 42746, 42247, 42579, 42249, 42248, 42620, 41543, 42579, 45274, 41537, 42983, 41864, 45768, 41541, 42512, 46490, 42524, 42525, 46491, 43421, 43420, 46429, 46430, 46428, 43202, 43264, 43263, 43204, 44162, 46205, 42246, 42514, 42517, 42518, 42520, 42521, 42522, 46551, 42523, 43203, 45564, 42797, 41535, 41865, 41534, 41539, 42511, 42513, 42516, 42526, 43123) - 51 одиниця; крана мостового (реєстр. № Л-1020); кранів штабелерів (інвентарні номери: 41525, 46058, 41526; 46551); підйомника самохідного; обладнання під тиском (2 ресивера); устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання): РП №1, КТП 5(ТМЗ 1000 кВА), КТП-4 (ТМЗ 1000 кВА), РП №2, КТП 8 (ТМЗ 1000 кВА), РП №3, КТП н.с.г.в. (ТМЗ 400 кВА), РП №4 КТП-1 (ТМЗ 400 кВА), КТП-2 (ТМЗ 2x1000 кВА) до усунення порушень у сфері охорони праці та промислової безпеки.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя О.П. Хома

Дата ухвалення рішення 13.03.2019
Оприлюднено 14.03.2019

Судовий реєстр по справі 1340/5663/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 13.03.2019 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.03.2019 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.11.2018 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 1340/5663/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону