КУП'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 628/3247/18

Провадження № 2/628/107/19 р.

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2019 року Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

в складі: головуючого - судді Волчек О.О.

за участю секретаря Дюкової Г.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження в м. Куп'янську цивільну справу за уточненою позовною заявоюОСОБА_1 до ОСОБА_2, треті особи: ОСОБА_3, Виконавчий комітет Курилівської сільської ради Куп'янського району Харківської області про позбавлення права користування житловим приміщенням - житловим будинком, зняття з реєстрації місця постійного проживання,

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з вказаним вище позовом, у якому, згодом уточнивши свої вимоги, просить позбавити відповідача ОСОБА_2 права користування житловим приміщенням - житловим будинком з надвірними будівлями № 139 по вул.. Миру в селі Новоосинове, Куп'янського району, Харківської області та зняти її з реєстраційного обліку на даною адресою.

В обґрунтування позову позивач посилається на те, що він є власником вищевказаного будинку, у якому значиться зареєстрованою відповідач. ОСОБА_2 є його колишньою дружиною та з липня 2017 року не проживає у помешканні. Вона виїхала з будинку та за даною адресою до теперішнього часу не проживає, що підтверджується актом про не проживання.

Відповідач самостійно не знялася з реєстраційного обліку, вона не бере участі у витратах на утримання житла.

Через реєстрацію відповідача, позивач, як власник, немає можливості реалізувати у повному обсязі свої права, у зв'язку з чим вимушений звернутися до суду з даним позовом.

Відомостей про звернення позивача до суду з аналогічним позовом немає.

23.10.2018 року суддею направлявся запит щодо підтвердження місця реєстрації відповідача. Отримавши відповідь 31.10.2018 року, ухвалою судді від 01.11.2018 року провадження по справі було відкрито та призначено судове засідання на 30.11.2018 року.

Судові засіданні, які призначалися на 30.11.2018 року, 24.12.2018 року, 25.01.2019 року відкладалися через неявку відповідача, уточнення позовних вимог і надання доказів.

Позивач до суду надав заяви про розгляд справи у його відсутності, позов задовольнити.

Відповідач про час та місце судових засідань повідомлялася за місцем мешкання, зареєстрованим у встановленому законом порядку, про що свідчать поштовий конверт про повернення відправленої кореспонденції через невручення адресатові з поміткою інші причини , а також рекомендовані поштові повідомлення про отримання повісток про виклик на ім'я відповідача - мамою Швидун. До суду відповідач не з'явилася, про причини неявки не повідомила, заяв про перенесення слухання справи чи можливих пояснень, відзиву чи заперечень проти заявленого позову не надала.

Частина ч.7 ст. 128 ЦПК України передбачає, що у разі ненадання учасниками справи іншої адреси судова повістка надсилається фізичній особі, яка не має статусу підприємця, за адресою місця її проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку.

Згідно вимог ч.1 ст. 131 ЦПК України у разі відсутності заяви про зміну місця проживання або місцезнаходження судова повістка надсилається учасникам справи на останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть якщо учасник судового процесу за цією адресою більше не проживає або не значиться.

За таких обставин, виходячи з вищевказаних вимог закону, відповідач вважається повідомленою про судові засідання.

Також треті особа надали заяви про розгляд справи у їх відсутності, позов визнають, заперечень проти задоволення позову вони не мають.

Враховуючи викладене вище, суд вважає можливим провести заочний розгляд справи на підставі наявних доказів, що відповідає положенням ст. ст. 280, 281 ЦПК України. Згідно вимог ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксація судового процесу технічними засобами не проводилася.

Перевіривши матеріали справи, з'ясувавши позиції учасників справи, судом встановлені такі факти і відповідні їм правовідносини.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Згідно з ст. 76, ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

У ході розгляду справи судом встановлено, що ОСОБА_1 вцілому на праві приватної власності належить житловий будинок № 139 з надвірними будівлями, вул. Миру, в с. Новоосинове, Куп'янського району, Харківської області, що підтверджується копією договору купівлі - продажу жилого будинку, посвідченого 09.02.2004 року приватним нотаріусом Куп'янського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4, зареєстрованого в реєстрі № 41; копією Витягу за № 3028892 від 10.03.2014 року про реєстрацію права власності на нерухоме майно по Куп'янському БТІ, реєстраційний номер 2845243, а також Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта за № 154107676 від 28.01.2019 року (а.с.8,9,74-78).

Сторони перебували у зареєстровану шлюбі, який по рішенню Куп'янського міськрайонного суду Харківської області від 09.08.2018 року був розірваний. Дане рішення 11.09.2018 року набрало законної сили ( а.с. 15).

Згідно двох ОСОБА_4 про не проживання громадянина від 17.10.2018 року та від 28.01.2019 року, складених комісією у складі депутата Курилівської сільської ради Куп'янського району Харківської області ОСОБА_5, сусідів позивача і самого ОСОБА_1, відповідач ОСОБА_2 з липня місяця 2017 року не проживає за місцем реєстрації за адресою: вул. Миру, 139, Куп'янського району, Харківської області (а.с.17,82).

Стаття 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

За правилами статей 316, 319 ЦК України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

Стаття 321 ЦК України гласить, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Отже, в викладених вище обставин і норм закону випливає, що підстави, на ґрунті яких позивач набув своє право власності на нерухоме майно, є незмінними, законними та діючими дотепер.

Згідно ч.1, ч.2 ст. 386 ЦК України держава забезпечує рівний захист прав усіх суб'єктів права власності. Власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.

Відповідно до вимог ст. 72 ЖК України особа може бути визнана у судовому порядку такою, що втратила право користування жилим приміщенням внаслідок відсутності понад строки, встановлені ст. 71 ЖК України (у випадку тимчасової відсутності наймача або членів його сім'ї протягом 6 місяців) та ст. 405 ЦК України (щодо членів сім'ї власника житла - понад рік).

На підставі ст. 391 ЦК України власник має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном, з цього слідує, що в разі тривалого не проживання особи за місцем реєстрації, що становить перешкоди у користуванні та розпорядженні майном, власник цього майна має право заявити вимоги, зокрема, про позбавлення права користування житловим приміщення.

Житлові права охороняються законом, за винятком випадків, коли вони здійснюються в суперечності з призначенням цих прав чи з порушенням прав інших громадян або прав державних і громадських організацій.

Наявні у справі докази свідчать, що відомості про можливі перепони для проживання ОСОБА_2 у належному позивачу домоволодінні відсутні, вона виїхала добровільно і там не проживає з липня місяця 2017 року, про що свідчать комісійні акти від 17.10.2018 року і від 28.01.2019 року, але з реєстраційного обліку до теперішнього часу у добровільному порядку не знімається, а також відсутні підстави для збереження за нею житла.

У зв'язку з наведеним вище, суд вважає, що права позивача підлягають захисту, оскільки він , як власник нерухомого майна, згідно вимог статті 41 Конституції України та статті 391 ЦК України, має право вільно користуватись і розпоряджатись власністю, однак реєстрація місця проживання відповідача у належному йому житловому будинку перешкоджає цьому, що призводить до порушення прав позивача. На підставі цього, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених ОСОБА_1 вимог та задоволення поданого ним уточненого позову.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні , зняття з реєстрації місця проживання здійснюється на підставі остаточного рішення суду про позбавлення права власності або права користування житловим приміщенням.

Керуючись ст. ст. 81,259,264-265,280-283,354 ЦПК України, ст. ст. 391, 405 ЦК України, суд,

У Х В А Л И В:

Уточнену позовну заяву ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований і мешкає за адресою: Харківська область, Куп'янський район, с. Новоосинове, вул. Миру, 139, РНОКПП - НОМЕР_1, до ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП - НОМЕР_2, треті особи: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП - НОМЕР_3, Виконавчий комітет Курилівської сільської ради Куп'янського району Харківської області, місце розташування за адресою: Харківська область, Куп'янський район, с. Курилівка, вул. Лозова,1, код ЄДРПОУ 04399170, про позбавлення права користування житловим приміщенням - житловим будинком, зняття з реєстрації місця постійного проживання - задовольнити.

Позбавити ОСОБА_2 права користування житловим приміщенням - житловим будинком № 139 з надвірними будівлями по вул. Миру в с. Новоосинове, Куп'янського району, Харківської області, зі зняттям її з реєстрації місця постійного проживання за цією адресою.

Рішення може бути оскаржене до Харківського апеляційного суду через Куп'янський міськрайонний суд Харківської області шляхом подачі апеляційної скарги в 30-ти денний строк з дня проголошення рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не буде подано.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 30-ти днів з дня проголошення рішення.

На виконання вимог ч. 10 ст. 272 ЦПК України суд повідомляє учасникам справи веб-адресу сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою вони можуть отримати інформацію по даній справі: http://kpm.hr.court.gov.ua/sud2023/gromadyanam/csz/ .

Головуючий О.О.Волчек

Дата ухвалення рішення 13.03.2019
Оприлюднено 14.03.2019

Судовий реєстр по справі 628/3247/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 13.03.2019 Куп'янський міськрайонний суд Харківської області Цивільне
Ухвала від 01.11.2018 Куп'янський міськрайонний суд Харківської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 628/3247/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону