ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

30 січня 2019 року 15 год. 40 хв.Справа № 280/4818/18 м.Запоріжжя Запорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Максименко Л.Я. розглянувши в порядку письмового провадження за правилами загального позовного провадження адміністративну справу

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Транспортна компанія СПРІНТ (69089, м. Запоріжжя, вул. Сковороди, буд.19, код ЄДРПОУ 41656223)

до Головного управління Держпраці у Запорізькій області (69032, м. Запоріжжя, Північне шосе, 25, код ЄДРПОУ 39833546)

про скасування постанови,

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "СПРІНТ" (далі - позивач) звернулось до Запорізького окружного адміністративного суду із адміністративним позовом до Головного управління Держпраці у Запорізькій області (далі - відповідач), в якому позивач просить суд визнати протиправною та скасувати постанову про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами від 04.09.2018 № ЗП 1504/314/АВ/П/МГ-ФС.

В обґрунтування заявленого позову посилається на те, що інспекційне відвідування позивача у період з 09.08.2018 по 16.08.2018, за результатами якого було складено ОСОБА_1 № ЗП 1504/314/АВ від 16.08.2018 та винесено постанову про накладення штрафу від 04.09.2018, було проведено відповідачем безпідставно та в порушення вимог чинного законодавства. Зокрема, посилається на те, що в наказі № 1191 від 27.07.2018 року Про проведення інспекційного відвідування , в порушення ст. 7 Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності , відсутнє найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, а сам наказ не містить жодних додатків зі списками, де було б зазначено, що саме позивач є тим суб'єктом господарювання, який підлягає інспекційному відвідуванню посадовими особами відповідача. Стверджує, що у матеріалах справи, на підставі яких було проведено інспекційне відвідування та винесено оскаржувану постанову є лише лист Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради від 01.08.2018 № 922/09 Про надання інформації , згідно змісту якого відповідачу було надано перелік підприємств - автоперевізників, які здійснюють транспортні пасажирські перевезення у м. Запоріжжі. Також вказує, що інспектором не було взято до уваги, що позивачем фактично було здійснено оплату працівникам (в підвищеному розмірі) за роботу в нічний час, проте такі виплати було проведено 06 серпня 2018 року, у зв'язку з проханням працівників здійснити таку оплату саме в серпні 2018 року. З огляду на викладене, вважає оскаржувану постанову протиправною та просить суд задовольнити позовні вимоги.

Відповідач позов не визнав, у письмовому відзиві від 10.12.2018 вх. № 40287 посилається на те, що на підставі окремого доручення від Голови Державної служби України з питань праці від 24.07.2018 за вих. № 173/4.1-18 та листа Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради від 01.08.2018 № 922/09, Головним управлінням видано наказ № 1191 від 27.07.2018 про проведення інспекційного відвідування роботодавців, що здійснюють транспортні пасажирські перевезення у Запорізькій області з питань додержання законодавства про працю та проведення у термін до 29.08.2018. Стверджує, що акт інспекційного відвідування аналізу стану дотримання законодавства про працю Товариством з обмеженою відповідальністю Транспортна компанія СПРІНТ № 3111504/314/АВ повністю відповідає вимогам ч. 6 ст. 7 Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності , уніфікованій формі ОСОБА_1, затвердженій наказом Міністерства соціальної політики України № 1338, а також містить детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну норму законодавства. Зазначає, що на підставі акту інспекційного відвідування, Головним управлінням 16.08.2018 винесено постанову №ЗП1504/314/АВ/П/МГ-ФС про накладення на позивача штрафу в розмірі 111 690,00 грн. З огляду на викладене вважає, що оскаржувана постанова Головного управління Держпраці у Запорізькій області винесена на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а відтак позовні вимоги є необгрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Ухвалою суду від 19.11.2018 відкрито загальне позовне провадження в адміністративній справі №280/4818/18. Призначено підготовче судове засідання на 10.12.2018.

У підготовчому судовому засіданні 10.12.2018 оголошено перерву до 17.12.2018.

Ухвалою суду від 17.12.2018 відкладено підготовче судове засідання на 08.01.2019.

Ухвалою суду від 08.01.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду на 30.01.2019.

Представники позивача та відповідача у судове засідання 30.01.2019 не прибули, клопотаннями від 30.01.2019 та 25.01.2019, відповідно, просили суд розглядати справу за їх відсутності у порядку письмового провадження. Представник позивача позовні вимоги підтримав, представник відповідача заперечив проти позову.

На підставі частини 3 статті 194 КАС України суд дійшов висновку про наявність підстав для розгляду адміністративної справи в порядку письмового провадження та на підставі наявних в матеріалах справи письмових доказах. Відповідно до ч.4 ст.229 КАС України, фіксація судового засідання за допомогою звукозаписувального пристрою не здійснювалась.

З огляду на викладене, суд вирішив розглянути справу у порядку письмового провадження, на підставі наявних у справі матеріалів.

На підставі приписів ч.4 ст.229 КАС України, у разі неявки у судове засідання всіх учасників справи або якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності учасників справи (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 243 КАС України, судове рішення, постановлене у письмовому провадженні, повинно бути складено у повному обсязі не пізніше закінчення встановлених цим Кодексом строків розгляду відповідної справи, заяви або клопотання.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

27.07.2018 Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області видано наказ № 1191 про проведення інспекційного відвідування роботодавців, що здійснюють транспортні пасажирські перевезення у Запорізькій області (за списком) з питань додержання законодавства про працю та проведення у термін до 29.08.2018.

На підставі наказу оформлено направлення від 07.08.2018 № 593 на здійснення заходу державного нагляду у формі інспекційного відвідування Товариства з обмеженою відповідальністю Транспортна компанія СПРІНТ у період з 09.08.2018 по 22.08.2018.

16.08.2018 Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області складено ОСОБА_1 інспекційного відвідування аналізу стану дотримання законодавства про працю № 3111504/314/АВ, згідно якого встановлено порушення підприємством, зокрема, ст. 108 КЗпП України, а саме: не проводиться оплата за роботу у нічний час працівникам підприємства.

16.08.2018 на підставі акту № 3111504/314/АВ Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області винесено постанову № ЗП1504/314/АВ/П/МГ-ФС про накладення на TOB ТК СПРІНТ штрафу в розмірі 111 690,00 грн.

Не погоджуючись із вказаною постановою відповідача, позивач звернувся до суду з даним адміністративним позовом.

По суті спірних правовідносин суд зазначає наступне.

Згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до п.1 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96, Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття (далі - загальнообов'язкове державне соціальне страхування) в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року №295 (далі - Порядок № 295)

Відповідно до п. 2 Порядку № 295 державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці: Держпраці та її територіальних органів; виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин) (далі - виконавчі органи рад).

Згідно з п.п. 3 пункту 5 Порядку № 295 інспекційні відвідування проводяться, у тому числі, за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4- 7 цього пункту.

Судом з'ясовано, що 24.07.2018 на електронну адресу Головного управління Держпраці у Запорізькій області надійшло окреме доручення від Голови Державної служби України з питань праці від 24.07.2018 за вих. № 173/4.1-18, яким зобов'язано: забезпечити аналіз стану оформлення трудових відносин суб'єктами господарювання всіх форм власності, що здійснюють транспорті пасажирські перевезення; прийняти відповідні рішення на підставі підпункту 3 пункту 5 Порядку № 295 та забезпечити контроль за додержанням законодавства про працю у суб'єктів господарювання, що надають транспортні послуги із здійснення пасажирських перевезень.

У звязку із цим, 27.07.2018 Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області видано наказ № 1191 про проведення інспекційного відвідування роботодавців, що здійснюють транспортні пасажирські перевезення у Запорізькій області (за списком) з питань додержання законодавства про працю та проведення у термін до 29.08.2018.

Отже, призначення інспекційного відвідування відбулось на підставі п.п. 3 пункту 5 Порядку № 295 за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань, прийнятим за результатами аналізу інформації.

Відтак, посилання позивача в цій частині суд відхиляє.

Також, не знаходять свого підтвердження доводи позивача про те, що в наказі № 1191 від 27.07.2018 Про проведення інспекційного відвідування відсутнє найменування суб'єкта господарювання щодо якого має бути здійснено інспекційне відвідування.

За змістом наказу № 1191 від 27.07.2018 зобов'язано організувати здійснення інспекційного відвідування роботодавців, що здійснюють транспортні пасажирські перевезення у Запорізькій області (за списком) з питань додержання законодавствапро працю та проведення у термін до 29.08.2018.

Враховуючи те, що наказ був розрахований не лише на одного суб'єкта господарювання, то безпосередній перелік таких суб'єктів в самому наказі відсутній, а є лише посилання на список перевізників, який отриманий Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області від Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міьської ради. Оформлення наказу на проведення інспекційного відвідування з відсилкою на список перевізників не суперечить положенням ст. 7 Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності , оскільки вимога щодо визначення кола об'єктів перевірки виконана, але у вигляді окремого списку до наказу.

В направлені на проведення заходу державного нагляду (контролю) у формі інспекційного відвідування від 07.08.2018 № 593, виданого на піставі наказу № 1191 від 27.07.2018, зазначено, що об'єктом інспекційного відвідування є ТОВ "ТК "СПРІНТ" та визначено коло питань, які підлягають перевірці під час здійснення заходу державного контролю.

Крім того, суд звертає увагу на те, що відповідно до п. 9 Порядку № 295 під час проведення інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред'явити об'єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі своє службове посвідчення.

Згідно ж п.п.2 п. 14 Порядку№ 295 під час проведення інспекційного відвідування об'єкт відвідування має право не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі: відсутності службового посвідчення; якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню; якщо строк проведення інспекційного відвідування перевищує строки, визначені пунктом 10 цього Порядку.

Отже, Порядок № 295 передбачає право об`єкта перевірки не допустити інспектора до проведення державного заходу контролю лише за відсутності посвідчення. Відсутність наказу чи існування будь-яких помилок в його оформленні, не є підставою для відмови від допуску інспектора до здійснення інспекційного відвідування.

Слід зазначити, що доказів оскарження позивачем чи іншим суб'єктом господарювання наказу № 1191 від 27.07.2018 суду не надано, а тому суд доходить висновку, що вказаний наказ вичерпав свою дію враховуючи сам факт його практичної реалізації (проведення інспекційного відвідування).

Відповідно до п. 19 Порядку № 295 за результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю - припис про їх усунення.

Акт складається в останній день інспекційного відвідування або невиїзного інспектування у двох примірниках, які підписуються інспектором праці, що його проводив, та керівником об'єкта відвідування або його уповноваженим представником. Один примірник акта залишається в об'єкта відвідування (п.20 Порядку № 295).

Відповідно до п. 29 Порядку № 295 заходи до притягнення об'єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

У відповідності до абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП України юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі: недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно правопорушення.

Поняття мінімальних державних гарантій в оплаті праці міститься у статті 12 Закону України "Про оплату праці", частиною першою якої передбачено, що норми оплати праці (зокрема, за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у нічний час тощо) і гарантії для працівників (зокрема, оплата щорічних відпусток; за час виконання державних обов'язків тощо) встановлюються Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства України.

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України "Про оплату праці" норми і гарантії в оплаті праці, передбачені частиною першою цієї статті та Кодексом законів про працю України, є мінімальними державними гарантіями.

Згідно ст. 15 Закону України Про оплату праці форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

Актом інспекційного відвідування зафіксовано порушення позивачем, серед іншого, вимог ст. 108 КЗпП України у вигляді неоплати за роботу в нічний час працівникам підприємства.

Щодо вказаного порушення слід зазначити, що згідно з положеннями ст. 54 КЗпП України при роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу (пункт 2 частини першої і частина третя статті 51).

Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.

Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.

Відповідно до ст. 108 КЗпП України робота у нічний час (стаття 54) оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.

Актом інспекційного відвідування встановлено, що кінець робочої зміни зокрема водія ОСОБА_2 16.07.2018 - о 23.11 год., 28.07.2018 о 22.52 год.; водія ОСОБА_1 11.07.2018 - о 22.30 год., 24.07.2018 - о 22.52 год.; водія ОСОБА_3 03.07.2018 - о 22.37 год., 07.07.2018 - о 22.25 год.

Вказані відомості дійсно підтверджуються долученими до матеріалів справи копіями відомостей обліку робочого часу та відпочинку водіїв ТОВ "ТК "СПРІНТ" ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3 і не заперечується самим позивачем.

В той же час, суду надані копії розрахунково-платіжної відомості № В-000004 за липень 2018 року, видаткові касові ордери від 06.08.2018 з яких встановлено, що ТОВ "ТК "СПРІНТ" здійснена виплата за роботу в нічний час водіям ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3

Також, судом досліджені заяви від 23.07.2018 водіїв ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3 та наказ директора ТОВ "ТК "СПРІНТ" від 23.07.2018 про виплату 06.08.2018 за роботу в нічний час за липень 2018 року згідно заяв даних працівників.

Суд зауважує, що оплата праці водіїв в термін 06.08.2018 не порушує вимог ч. 1 ст. 115 КЗпП України в частині дотримання строку виплати заробітної плати ( не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.).

Отже, вищевказаними документами спростовується встановлене в акті інспекціного відвідування порушення ТОВ "ТК "СПРІНТ" вимог ст. 108 КЗпП України в частині неоплати роботи водіїв в нічний час за липень 2018 року.

Слід зазначити, що оплата праці водіїв була здійснена позивачем не на виконання вимог припису, як про це стверджує відповідач у відзиві на адміністративний позов. Як зазначалося вище, оплата працівникам здійснена 06.08.2018, тобто навіть до початку інспекційного відвідування, яке відбулось у період з 09.08.2018 по 16.08.2018.

Згідно з ч. 4 ст. 265 КЗпП України штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 1 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17.07.2013 № 509 (далі - Постанова № 509), порядок визначає механізм накладення на суб'єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України та частинами другою - сьомою статті 53 Закону України Про зайнятість населення (далі - штрафи).

У відповідності до п. 2 Постанови № 509 штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їх компетенції), начальниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками, керівниками виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та їх заступниками (далі - уповноважені посадові особи).

Штрафи можуть бути накладені на підставі, зокрема, акта про виявлення під час перевірки суб'єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, виконавчого органу міської ради міста обласного значення та сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади.

Відповідно до п. 3 Постанови № 509 уповноважена посадова особа не пізніше ніж через 10 днів з дати складення акта приймає рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу (далі - справа).

Згідно з п. 4 Постанови № 509 справа розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня прийняття рішення про її розгляд.

Пунктом 6 Постанови № 509 передбачено, що про розгляд справи уповноважені посадові особи письмово повідомляють суб'єктів господарювання та роботодавців не пізніше ніж за п'ять днів до дати розгляду рекомендованим листом чи телеграмою, телефаксом, телефонограмою або шляхом вручення повідомлення їх представникам, про що на копії повідомлення, яка залишається в уповноваженої посадової особи, що надіслала таке повідомлення, робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника.

Положеннями пунктів 7, 8 Постанови № 509 передбачено, що справа розглядається за участю представника суб'єкта господарювання або роботодавця, щодо якого її порушено. Справу може бути розглянуто без участі такого представника у разі, коли його поінформовано відповідно до пункту 6 цього Порядку і від нього не надійшло обґрунтоване клопотання про відкладення її розгляду. За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа на підставі акта, зазначеного в пункті 3 цього Порядку, складає постанову про накладення штрафу. Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках за формою, встановленою Мінсоцполітики, один з яких залишається в уповноваженої посадової особи, що розглядала справу, другий - надсилається протягом трьох днів суб'єктові господарювання або роботодавцю, стосовно якого прийнято постанову, або видається його представникові, про що на ньому робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника. У разі надсилання примірника постанови поштою у матеріалах справи робиться відповідна позначка.

У зв'язку з виявленими порушеннями, які зафіксовано в акті інспекційного відвідування від 16.08.2018 № ЗП1504/314/АВ, заступником начальника Головного управління Держпраці у Запорізькій області ОСОБА_4 21.08.2018 прийнято рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу.

На підставі прийнятого рішення 21.08.2018, відповідач листом від 21.08.2018 № 08/03.4-06/6405 повідомив про розгляд справи 04 вересня 2018 року о 14 год. 00 хв. Повідомлення про розгляд справи надіслано рекомендованим листом, що підтверджується фіскальним чеком від 27.08.2018 (ПН 215600426655; Ідентифікатор міжнародного поштового відправлення 6909505250176), який додається.

Враховуючи те, що п. 6 Постанови № 509 зобов'язує посадових осіб Держпраці письмово повідомити суб'єкта господарювання та роботодавців не пізніше ніж за п'ять днів до дати розгляду, то в даному випадку вимоги відповідачем виконано - повідомлення надіслано за 8 днів до дати розгляду.

Відтак, суд вважає, що Головне управління Держпраці в Запорізькій області направило повідомлення у строк та у спосіб, визначений законодавством.

Тому, посилання позивача в цій частині суд відхиляє, як такі, що спростовуються фактичними обставинами справи та долученими доказами.

Зважаючи на пункт 3 частини 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до якого у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють чи прийняті (вчинені) вони обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), суд дійшов висновку, що відповідач, накладаючи на позивача штрафні санкції, не врахував всіх обставин, а тому виніс необґрунтовану постанову.

Відповідно до частини 2 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Виходячи з приписів вказаної норми процесуального права, при розгляді судом спору щодо правомірності рішення Головного управління Держпраці у Запорізькій області, яким позивачу нараховані штрафні санкції, презюмується добросовісність суб'єкта господарювання, якщо зазначеним органом не доведено інше.

Відповідач не довів правомірність прийнятого рішення, натомість судом на піставі долучених до справи доказів встановлено відсутність самого порушення, за яке накладено штраф, відтак оскаржувана постанова є протиправною та підлягає скасуванню.

Отже, заявлені позовні вимоги слід визнати обгрунтованими, а адміністративний позов таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Визначаючись щодо розподілу судових витрат суд виходив з того, що згідно з ч. 1 ст. 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Зважаючи на задоволення позовних вимог, понесені позивачем судові витрати у вигляді сплаченого судового збору на суму 1762,00 грн. підлягають стягненню на його користь за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Держпраці у Запорізькій області.

Керуючись ст.ст. 2, 5, 72, 77, 139, 241, 243-246, 255 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

Адміністративий позов Товариства з обмеженою відповідальністю Транспортна компанія СПРІНТ (69089, м. Запоріжжя, вул. Сковороди, буд.19, код ЄДРПОУ 41656223) до Головного управління Держпраці у Запорізькій області (69032, м. Запоріжжя, Північне шосе, 25, код ЄДРПОУ 39833546) про скасування постанови, - задовольнити у повному обсязі.

Визнати протиправною та скасувати постанову Головного управління Держпраці у Запорізькій області від 04.09.2018 № ЗП 1504/314/АВ/П/МГ-ФС про накладення штрафу у розмірі 111 690,00 грн. уповноваженими посадовими особами на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "СПРІНТ" .

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Транспортна компанія СПРІНТ судовий збір у розмірі 1 762,00 грн. (одна тисяча шістсот сімдесят дві гривні 00 копійок) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Держпраці у Запорізькій області.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його (її) проголошення,а якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення

Рішення у повному обсязі складено та підписано 08.02.2019.

Суддя Л.Я. Максименко

Дата ухвалення рішення 30.01.2019
Оприлюднено 15.03.2019

Судовий реєстр по справі 280/4818/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 08.08.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 26.06.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 26.06.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.06.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.06.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.05.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 30.01.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.01.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.12.2018 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.11.2018 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.11.2018 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 280/4818/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону