ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"18" березня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/2294/17

Господарський суд Одеської області

У складі судді Желєзної С.П.

Секретаря судових засідань Курко Д.В.

За участю представників сторін:

Від позивача: ОСОБА_2 на підставі ордеру;

Від відповідача: Ящук Ю.Ю. за довіреністю;

Від третіх осіб: не з'явились;

Розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання (вх. №3703/19 від 22.02.2019р.) судових експертів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України по справі за позовом ОСОБА_4 до товариства з обмеженою відповідальністю фірми „Крокус" за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ОСОБА_5, ОСОБА_6, про стягнення заборгованості з виплат засновнику, який вийшов з товариства, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 (далі по тексту - ОСОБА_4) звернувся до господарського суду із позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю фірми „Крокус" (далі по тексту - ТОВ „Крокус") про стягнення із відповідача заборгованості зі сплати ринкової вартості частини майна товариства, яка пропорційна частці ОСОБА_4, що підлягала до сплати при його виході з товариства. Позовні вимоги обґрунтовані фактом відмови відповідача виплатити ОСОБА_4 ринкову вартість частки майна товариства, яка пропорційна його частці у статутному капіталі, та неправомірністю виплати на його користь частки, визначеної на підставі балансової вартості майна.

Ухвалами від 13.08.2018р. господарським судом було призначено по даній справі судову комплексну експертизу, проведення якої доручено Одеському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України, провадження у справі зупинено.

Ухвалою від 28.11.2018р. судом було задоволено клопотання судових експертів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України шляхом надання звіту про фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю фірми „Крокус" станом на 07.06.2016р.; відкориговані питання, визначені ухвалою господарського суду Одеської області від 13.08.2018р. по справі №916/2294/17 про призначення судової експертизи, провадження у справі зупинено до закінчення проведення експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Одеської області.

Ухвалою від 28.11.2018р. господарським судом було відкориговано питання, покладені на вирішення судової експертизи, наступним чином:

- яка ринкова вартість усього майна, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов'язань товариства, належного товариству з обмеженою відповідальністю фірмі „КРОКУС" (65031, м. Одеса, Київське шосе, буд. 5; код 13915675), на момент виходу ОСОБА_4 з товариства станом на 07.06.2016р.?

- який розмір вартості частини майна товариства з обмеженою відповідальністю фірми „КРОКУС"(65031, м. Одеса, Київське шосе, буд. 5; код 13915675) (в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов'язань товариства) належний до виплати ОСОБА_4, станом на 07.06.2016р., пропорційно його частці у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю фірма „КРОКУС"?

15.01.2019р. до господарського суду від Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшли матеріали даної справи, у зв'язку з надсиланням на адресу суду повідомлення №150/Е/257 Е/195 від 22.11.2018р. про неможливість проведення судової експертизи.

Ухвалою від 17.01.2019р. господарським судом було зобов'язано Одеський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України провести судову експертизу, призначену ухвалою господарського суду Одеської області від 13.08.2018р. по даній справі.

22.02.2019р. до господарського суду від Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України разом із матеріалами справи №916/2294/17 надійшло клопотання судових експертів про надання додаткових документів.

У поданому до суду клопотанні судовими експертами поставлене питання з приводу виконання ухвал суду від 28.11.2018р. та від 17.01.2019р.. Крім того, експертами було заявлене клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме:

- аудиторський висновок про достовірність та повноту фінансової звітності ТОВ Крокус станом на 07.06.2016;

- затверджені копії висновків експертиз, що проводились в інших експертних установах України, з питань пов'язаних з визначенням ринкової вартості усього майна, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов'язань ТОВ „КРОКУС" на момент виходу ОСОБА_4 станом на 07.06.2016;

- детальний перелік майна, щодо якого необхідно провести визначення вартості, виходячи з якого буде порушено додаткове клопотання із врахуванням специфіки об'єктів дослідження;

- контракт купівлі-продажу ротаційної трафаретної печатної машини для виготовлення шпалер № 2206/16 від 22.06.2016р.;

- додаткову угоду від 22.06.2016р. до контракту купівлі-продажу ротаційної трафаретної печатної машини для виготовлення шпалер № 2206/16 від 22.06.2016р.;

- додаткову угоду від 09.12.2016р. до контракту № 206/16 від 22.06.2016р. щодо поставки запасних частин до ротаційної трафаретної друкарської машини;

- первинні документи, що підтверджують вартість витрат по транспортному перевезенню ротаційної трафаретної друкарської машини та запасних частин до неї із м. Кірххайн, Німеччина;

- договір на транспортно-експедиторські послуги від 14.09.2016р.

- договір-заявку №09/09/2016 М16 від 09.11.2016р. до договору №МД12/0916 про транспортне перевезення до договору від 09.12.2016р.;

- ВМД № 500060006/2016/018711 від 13.10.2016р.;

- ВМД № 500060804/2016/003804 від 19.12.2016р.;

- товарно-транспортні накладні: за №01/М26 від 19.09.2016р., за №02/У2206/16-М26 від 20.09.2016р., за №3/ У2206/16-М26 від 20.09.2016р., за №4/ У2206/16-М26 від 21.09.2016р., за №5/ У2206/16-М26 від 22.09.2016р., за №6/ У2206/16-М26 від 22.09.2016р., за №07/М26 від 29.09.2016р., за №08/М26 від 04.10.2016р., за №10/М26 від 05.10.2016р., за №11/М26 від 05.10.2016р., за №12/М26 від 06.10.2016р.;

- довідку TOB ВСТ-ТРАНС про транспортні витрати від 13.12.2016р.;

- договір купівлі-продажу №15-09/2016 з додатками;

- акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ „Крокус" та TOB „АРТЕНА С.К." по договору №15-09/2016 від 15.09.2016р. від 06.08.2018р.;

- акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ „Крокус" та ТОВ „ВСТ-ТРАНС";

- виписки банку ТОВ „Крокус" від 16.02.2016р. по 16.02.2017р.;

- виписки банку ТОВ „Артена С.К" з 04.10.2016р. по 28.12.2016р.;

- облікові регістри ТОВ „Крокус" (код ЄДРПОУ13915675) по балансовим рахункам, у яких відображено господарські операції товариства пов'язані з придбанням та продажем ротаційної трафаретної друкарської машини та із нарахуванням і виплатою ОСОБА_4 вартості частини майна товариства;

- головну книгу ТОВ „Крокус" за 2016 рік;

Посилаючись на приписи ч. 4 ст. 100 ГПК України судовими експертами було запропоновано покласти на вирішення експертизи питання у наступній редакції:

- яка ринкова вартість усього майна, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов'язань товариства, належна ТОВ „Крокус" на момент виходу ОСОБА_4 станом на 07.06.2016р.?

- чи підтверджується нормативно та документально розрахунок розміру частини майна ТОВ „Крокус", наведений у бухгалтерській довідці про виплату вартості частки ОСОБА_4 від 14.11.2017р., що підлягає поверненню учаснику ОСОБА_4, який вибув зі складу засновників ТОВ „Крокус" 07.06.2016р.?

- встановити суму заборгованості ТОВ „Крокус" станом на дату проведення експертизи по виплатам частки майна учаснику ОСОБА_4, який вибув зі складу засновників ТОВ „Крокус", з урахуванням інфляційних втрат та 3% річних у відповідності до статті 625 Цивільного кодексу України?

Ухвалою від 25.02.2019р. господарським судом було поновлено провадження по справі із призначенням судового засідання для розгляду клопотання експертів.

Ухвалою від 18.03.2019р. господарським судом було відмовлено позивачу у задоволені клопотання про витребування доказів, а саме: про витребування від Одеської місцевої прокуратури №3 належним чином засвідчених копії матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016161470002313 від 13.10.2016р., а також про витребування у Одеської митниці ДФС, Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області документів, перелік яких наведений у клопотанні судових експертів.

У судових засіданнях по даній справі, призначених судом для розгляду клопотання експертів, позивачем було підтримано заявлене експертами клопотання, у зв'язку з чим, останній просив суд його задовольнити. ТОВ „Крокус" заперечувало проти задоволення заявленого експертами клопотання, посилаючись на подання останніми клопотання про витребування документів, відомості про існування яких в матеріалах справи відсутні. Наведене, за переконанням відповідача, свідчить про самостійне збирання експертами документів, що є порушенням вимог процесуального законодавства та свідчить про відсутність підстав для його задоволення.

Розглянувши клопотання судових експертів про надання додаткових документів, господарський суд дійшов наступних висновків.

Як зазначалось по тексту ухвали вище, з поданого до суду клопотання судових експертів вбачається, що останнім не зрозуміло яка ухвала суду підлягає виконанню від 28.11.2018р. або від 17.01.2019р.. З цього приводу суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Судова комплексна експертиза, проведення якої було доручено Одеському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України, була призначена судом на підставі ухвали суду від 13.08.2018р. При цьому, ухвалою від 28.11.2018р. питання, які були поставлені на вирішення судової експертизи були за клопотанням експертів відкориговані судом. В подальшому, після повернення матеріалів справи від експертної установи із повідомленням про неможливість проведення експертного дослідження, ухвалою від 17.01.2019р. судом було зобов'язано Одеський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України провести судову експертизу, призначену ухвалою суду від 13.08.2018р. Ухвала від 13.08.2018р. повинна виконуватися з урахуванням корегування, здійсненого судом ухвалою від 28.11.2018р. Таким чином, в даному випадку не потребується надання з боку суду будь-яких роз'яснень.

Відповідно до ч. ч. 3, 6 ст. 69 ГПК України експерт зобов'язаний надати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання. Експерт має право: ознайомлюватися з матеріалами справи; заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом; викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання; бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об'єктів дослідження; для цілей проведення експертизи заявляти клопотання про опитування учасників справи та свідків; користуватися іншими правами, що надані Законом України "Про судову експертизу".

Згідно зі ст. 13 Закону України "Про судову експертизу" від 25 лютого 1994 року N 4038-XII (з наступними змінами та доповненнями) незалежно від виду судочинства судовий експерт має право подавати клопотання про надання додаткових матеріалів, якщо експертиза призначена судом або органом досудового розслідування або ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета судової експертизи.

Положеннями п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. № 53/5 (з наступними змінами та доповненнями) встановлено наступне: експерт має право, зокрема, ознайомлюватися з матеріалами справи, які стосуються предмета експертизи; відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи; у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення невідкладно заявляти клопотання органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), щодо уточнення поставлених експертові питань.

Першочергово господарський суд вважає за необхідне зауважити, що питання про надання аудиторського висновку про достовірність та повноту фінансової звітності ТОВ Крокус станом на 07.06.2016р. вже було предметом судового дослідження, за результатами якого була встановлена відсутність вказаного висновку у зв'язку з не проведенням відповідачем аудиторської перевірки, про що зазначено в ухвалі суду від 28.11.2018р.

Крім того, господарський суд дійшов висновку про відсутність підстав для надання експертам затверджених копій висновків експертиз, що проводились в інших експертних установах України з питань, пов'язаних з визначенням ринкової вартості усього майна, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов'язань ТОВ „КРОКУС" на момент виходу ОСОБА_4 станом на 07.06.2016р., у зв'язку з відсутністю в матеріалах справи інформації про проведення таких експертиз. Що стосується надання детального переліку майна товариства, дане питання підлягає дослідженню безпосередньо самим експертом на підставі фінансової документації, яка міститься в матеріалах справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

Згідно з ч. 2 ст. 102 ГПК України експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

Господарський суд зауважує, що інформація про існування заявлених у клопотанні експертів документів, таких як: додаткової угоди від 22.06.2016р. до контракту купівлі-продажу ротаційної трафаретної печатної машини для виготовлення шпалер № 2206/16 від 22.06.2016р.; додаткової угоди від 09.12.2016р. до контракту № 206/16 від 22.06.2016р. щодо поставки запасних частин до ротаційної трафаретної друкарської машини; первинних документів, що підтверджують вартість витрат по транспортному перевезенню ротаційної трафаретної друкарської машини та запасних частин до неї із м. Кірххайн, Німеччина; договору на транспортно-експедиторські послуги від 14.09.2016р.; договору-заявки №09/09/2016 М16 від 09.11.2016р. до договору №МД12/0916 про транспортне перевезення до договору від 09.12.2016р.; ВМД № 500060006/2016/018711 від 13.10.2016р.; ВМД № 500060804/2016/003804 від 19.12.2016р.; товарно-транспортних накладних за №01/М26 від 19.09.2016р., за №02/У2206/16-М26 від 20.09.2016р., за №3/ У2206/16-М26 від 20.09.2016р., за №4/ У2206/16-М26 від 21.09.2016р., за №5/ У2206/16-М26 від 22.09.2016р., за №6/ У2206/16-М26 від 22.09.2016р., за №07/М26 від 29.09.2016р., за №08/М26 від 04.10.2016р., за №10/М26 від 05.10.2016р., за №11/М26 від 05.10.2016р., за №12/М26 від 06.10.2016р.; довідки TOB ВСТ-ТРАНС про транспортні витрати від 13.12.2016р.; договору купівлі-продажу №15-09/2016 з додатками; акту звірки взаєморозрахунків між ТОВ „Крокус" та TOB „АРТЕНА С.К." по договору №15-09/2016 від 15.09.2016р. від 06.08.2018р.; акту звірки взаєморозрахунків між ТОВ „Крокус" та ТОВ „ВСТ-ТРАНС"; виписки банку ТОВ „Крокус" від 16.02.2016р. по 16.02.2017р.; виписки банку ТОВ „Артена С.К" з 04.10.2016р. по 28.12.2016р.; облікових регістрів ТОВ „Крокус" по балансовим рахункам, у яких відображено господарські операції товариства пов'язані з придбанням та продажем ротаційної трафаретної друкарської машини та із нарахуванням і виплатою ОСОБА_4 вартості частини майна товариства; головної книги ТОВ „Крокус" за 2016 рік - в матеріалах даної господарської справи відсутня.

Наведене дозволяє господарському суду дійти висновку про подання експертами клопотання про витребування доказів, відомості про існування яких були самостійно зібрані експертами Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, що є порушенням вимог ч. 2 ст. 102 ГПК України, якою встановлено, що експерти не мають права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи. З огляду на викладене, господарський суд дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні заявленого експертами клопотання про витребування доказів у названій частині.

Згідно з ч. 4 ст. 100 ГПК України у разі необхідності суд може заслухати експерта щодо формулювання питання, яке потребує з'ясування, та за його клопотанням дати відповідні роз'яснення щодо поставлених питань. Суд повідомляє учасників справи про вчинення зазначених дій, проте їх неявка не перешкоджає вчиненню цих дій.

Господарський суд вважає за необхідне зауважити, що даною процесуальною нормою експерту надано право звертатись до суду із клопотанням про надання роз'яснень щодо вже поставлених судом питань. При цьому, процесуальним законодавством не передбачено право на звернення судових експертів до суду із пропозиціями щодо включення до предмету експертного дослідження інших питань, не визначених судом. Так, із поданого експертами клопотання вбачається, що останніми було запропоновано поставити на вирішення експертизи, зокрема, наступні запитання:

- чи підтверджується нормативно та документально розрахунок розміру частини майна ТОВ „Крокус", наведений у бухгалтерській довідці про виплату вартості частки ОСОБА_4 від 14.11.2017р., що підлягає поверненню учаснику ОСОБА_4, який вибув зі складу засновників ТОВ „Крокус" 07.06.2016р.?

- встановити суму заборгованості ТОВ „Крокус" станом на дату проведення експертизи по виплатам частки майна учаснику ОСОБА_4, який вибув зі складу засновників ТОВ „Крокус", з урахуванням інфляційних втрат та 3% річних у відповідності до статті 625 Цивільного кодексу України?

Господарський суд зауважує, що вказані питання не були покладені на вирішення експертизи, що, з урахуванням відсутності у експерта права на звернення до суду із клопотанням про покладення на вирішення експертизи нових питань, свідчить про відсутність підстав для задоволення клопотання експертів у названій частині. При цьому, господарський суд додатково звертає увагу експертів, що звернення до суду із заявою про стягнення суми заборгованості з урахуванням інфляційних втрат та 3% річних у відповідності до статті 625 Цивільного кодексу України є виключним правом позивача, а, отже, підстави для вирішення експертами запропонованого питання взагалі відсутні.

Підсумовуючи вище наведене, господарський суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення заявленого судовими експертами Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України клопотання про надання додаткових документів, що має наслідком необхідність відмови у його задоволенні.

При цьому, господарський суд звертає увагу судових експертів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, що невиконання процесуальних обов'язків, зокрема невиконання вимог процесуального законодавства, якими заборонено експертам з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, має наслідком відповідальність у відповідності зі статтею 135 ГПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених: пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Підсумовуючи вище викладене, враховуючи вирішення по суті клопотання експертів, господарський суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження по справі та повернення на адресу Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України матеріалів справи для проведення судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 69, 102, 228, 234 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1.Відмовити судовим експертам Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у задоволенні клопотання (вх. №3703/19 від 22.02.2019р.) про надання додаткових документів.

2. Провадження у справі №916/2294/17 зупинити до закінчення проведення експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Одеської області.

3. Матеріали справи №916/2294/17 надіслати на адресу Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (65005, м. Одеса, вул. Прохоровська, 35) для проведення експертного дослідження.

Ухвала набрала законної сили 18.03.2019р. та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 20.03.2019р.

Суддя С.П. Желєзна

Зареєстровано 20.03.2019
Оприлюднено 20.03.2019
Дата набрання законної сили 18.03.2019

Судовий реєстр по справі 916/2294/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.07.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.02.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.02.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.01.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 15.08.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.03.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.03.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.03.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 25.02.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.01.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.11.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.11.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.11.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.10.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.08.2018 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону