ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

номер провадження справи 17/29/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

           22.03.2019 Справа № 908/188/19

          м.Запоріжжя Запорізької області

за позовною заявою: публічного акціонерного товариства “Запоріжжяобленерго” в особі Вільнянського району електричних мереж, 70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Чехова, 45

до відповідача: Вільнянської центральної районної комунальної лікарні, 70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, пров. Гнаровської, 6

про стягнення 117 093,35 грн.

          без повідомлення (без виклику) учасників справи

СУТЬ СПОРУ:

До господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява публічного акціонерного товариства “Запоріжжяобленерго” в особі Вільнянського району електричних мереж (ПАТ “Запоріжжяобленерго” в особі Вільнянської РЕМ) за вих. від 23.01.19 № 103/60 про стягнення з Вільнянської центральної районної комунальної лікарні (далі Вільнянська ЦРКЛ) 117 093,35 грн. заборгованості за договором від 11.01.18 № 95, з якої: 115 465,87 грн. - борг за спожиту активну електричну енергію, 23,30 грн. – борг за перетікання реактивної електричної енергії, 123,39 грн. – 3 % річних та 1 480,79 грн. – пеня.

Позовні вимоги обґрунтовано порушенням відповідачем грошового зобов'язання перед позивачем за договором від 11.01.18 № 95 щодо здійснення своєчасного розрахунку за спожиту активну електричну енергію у грудні 2018 р. та за перетікання реактивної електричної енергії у грудні 2018 р. З підстав прострочення виконання грошового зобов'язання позивачем крім суми основного боргу (115 465,87 грн. - борг за спожиту активну електричну енергію, 23,30 грн. – борг за перетікання реактивної електричної енергії) заявалено вимоги про стягнення з відповідача 123,39 грн. 3 % річних на підставі ст. 625 ЦК України та 1 480,79 грн. пені на підставі пп. 8.3.1. п. 8.3 договору.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.01.19 наведену вище позовну заяву передано для розгляду судді Корсун В.Л.

Ухвалою від 30.01.19 по справі № 908/188/19 позовну заяву ПАТ “Запоріжжяобленерго” в особі Вільнянського РЕМ за вих. від 23.01.19 № 103/60 залишено без руху. Позивачу надано строк для усунення недоліків позовної заяви.

У зв'язку з усуненням позивачем недоліків позовної заяви у строк і спосіб визначений судом, ухвалою від 12.02.19 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/188/19 за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (без виклику) учасників справи.

Ураховуючи положення ч. 4 ст. 116 та ст. 248 Господарського процесуального кодексу України, граничним строком розгляду цієї справи судом є 15.04.19 включно.

Частиною 1 ст. 251 ГПК України передбачено, що відзив подається протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Частинами 1-3 ст. 252 ГПК України визначено, що розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі. Розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться. Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом 30 днів з дня відкриття провадження у справі. Підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться.

Згідно із ч. 5 та ч. 7 ст. 252 ГПК України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п'яти днів з дня отримання відзиву.

Згідно із ч. 8 ст. 252 ГПК України, при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення. Судові дебати не проводяться.

31.01.19 на адресу суду від Вільнянської ЦРКЛ надійшла заява про визнання позовних вимог від 30.01.19 №190, в якій відповідачем позовні вимоги у розмірі 117 093,35 грн. визнано у повному обсязі.

За таких обставин, спір у справі підлягає вирішенню за наявними матеріалами з урахуваннях заява відповідача про визнання позову, яку подано до початку розгляду справи по суті.

Дослідивши матеріали справи, суд

ВСТАНОВИВ:

11.01.18 між публічним акціонерним товариством “Запоріжжяобленерго” (Постачальник електричної енергії) та Вільнянською центральною районною комунальною лікарнею (Споживач) укладено договір про постачання електричної енергії, яка закуповується за державні кошти № 95, за умовами якого (п.1.1), Постачальник електричної енергії продає енергію електричну код ДК 09310000-5 (далі електрична енергія) Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача з приєднаною потужністю, зазначеною у додатку № 1 «Обсяги постачання електричної енергії споживачу», а Споживач оплачує Постачальнику електричної енергії вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього договору.

Розрахунки за електроенергію та ін. платежі за розрахунковий період здійснюються за діючими тарифами та у відповідності до діючого законодавства (п. 4.2. договору).

Згідно з п. 4.4 договору, розрахунки за активну електроенергію здійснюються згідно додатку № 4 «Порядок розрахунків за активну електричну енергію» з урахуванням умов додатку № 7 «Порядок визначення вартості мінімального обсягу електричної енергії в точці обліку». Розрахунки за послуги з компенсації перетікання реактивної електроенергії обумовлюються додатком № 6 «Порядок розрахунків за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії».

Пунктом 6 додатку 4 до договору (в редакції додаткової угоди № 1 від 01.03.16) визначено, що за підсумками розрахункового періоду Постачальник електричної енергії виписує Споживачу рахунок для остаточного розрахунку. Сума платежу при остаточному розрахунку визначається виходячи з тарифів на активну електроенергію та фактичного обсягу спожитої електричної енергії, згідно даних наданого Споживачем «Акта про спожиту протягом розрахункового періоду активну електричну енергію» з урахуванням сум платежів що надійшли від Споживача.

Відповідно до п. 1 додатку 6 «Про порядок розрахунків за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії» до договору (в редакції додаткової угоди № 1 від 01.03.15), плата за надання послуг з компенсації, перетікання реактивної електричної енергії визначається Постачальником електричної енергії Споживачу згідно з «Методикою обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між енергопередавальною організацією та її споживачами», затв. наказом Мінпаливенерго України від 17.01.02 №19, та зареєстрованої в Мінюсті України 01.02.02 за № 93/6381.

Пунктом 4 додатку 6 до договору (в редакції додаткової угоди № 1 від 01.03.15) визначено, що за підсумками розрахункового періоду Постачальник електричної енергії виписує Споживачу рахунок або платіжну вимогу-доручення на оплату послуг з компенсації перетікання реактивної електричної енергії. Сума платежу визначається з обсягів фактично спожитої та генерованої Споживачем реактивної електричної енергії, згідно даних наданих Споживачем «Акта про обсяги перетікання реактивної енергії з мереж Постачальника в мережі Споживача протягом розрахункового періоду», «Акта про обсяги перетікання реактивної енергії з мереж Споживача в мережі Постачальника протягом розрахункового періоду» та умов цього додатку з урахуванням сум платежів, що надійшли від Споживача.

Рахунки або платіжні вимоги-доручення направляються постачальником споживачу поштою рекомендованим листом, нарочним або віддаються уповноваженому представнику Споживача під розпис у пронумерованому, прошнурованому та скріпленому печаткою Постачальника журналі. При направленні рахунка або платіжної вимоги-доручення споживачу нарочним Постачальника Споживач зобов'язаний під розпис на супровідному листі прийняти рахунок або платіжну вимогу-доручення. ( абз. 2 та 3 п. 4 додатку 6 до договору (в редакції додаткової угоди № 1 від 01.03.15) та п. 9 додатку 4 до договору (в редакції додаткової угоди № 1 від 01.03.16).

Відповідно до п. 10 додатку № 4 (в редакції додаткової угоди № 1 від 01.03.16) та п. 5 додатку № 6 до договору (в редакції додаткової угоди № 1 від 01.03.15), Споживач зобов'язаний у термін, що не перевищує 5 операційних днів з дня отримання рахунку або платіжної вимоги-доручення, здійснити оплату рахунка або платіжної вимоги-доручення, що направляється йому Постачальником електричної енергії. Датою отримання рахунка або платіжної вимоги-доручення вважається:

- при направленні рекомендованим листом - дата, зазначена на фінансовому чеку поштового відділення, що підтверджує відправлення, з урахуванням поштового пробігу документа (по місту - 3 дні, по області - 5 днів, по Україні - 7 днів);

- у випадку вручення рахунка або платіжної вимоги-доручення уповноваженому представнику споживача під розпис в журналі, дата зазначена у журналі;

- при направленні нарочним - дата вручення Споживачу.

Згідно із положеннями підпунктів 6.3.4, 6.3.5 п. 6.3. договору, Споживач зобов'язався: виконувати умови цього договору; оплачувати Постачальнику електричної енергії вартість електричної енергії згідно з умовами додатка № 4 «Порядок розрахунків за активну електричну енергію» та додатка № 5 «Графік знаття показів розрахункових засобів обліку електричної енергії»; здійснювати оплату за послуги з компенсації перетікання реактивної електричної енергії між електромережею Постачальника електричної енергії та електроустановками споживача згідно з додатком № 6 «Порядок розрахунків за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії».

Договір набирає чинності з дня його підписання та скріплення печатками сторін і укладається на термін до 31 грудня 2018 р., а в частині виконання зобов'язань до повного виконання зобов'язань (п. 14.1 договору).

Матеріали цієї справи свідчать, що ПАТ «Запоріжжяобленерго» в особі Вільнянського РЕМ на підставі акту про спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію за грудень 2018 р., акту про обсяги перетікання реактивної енергії за грудень 2018 р., здійснено розрахунок спожитої відповідачем в вищевказаний період активної та реактивної електроенергії та виставлено відповідачу на оплату, з урахуванням наявності попередніх оплат та сплачених відповідачем у грудні 2018 р. сум, відповідні рахунки, а саме:

- рахунок на оплату активної електроенергії від 02.01.19 № 95/12а на суму 115 466,72 грн.;

- рахунки на оплату реактивної електричної енергії від 02.01.19 № 95/12р на суму 663,61 грн.

Вказані рахунки вручені уповноваженому представнику споживача 02.01.19 під розпис в журналі, що підтверджується витягом з журналу видачі рахунків за грудень 2018 р. (копія якого наявна у матеріалах цієї справи).          

Не належне виконання відповідачем зобов'язань щодо оплати вказаних рахунків стало підставою для звернення позивача з даним позовом до господарського суду.

Предметом спору у цій справі є стягнення 115 465,87 грн. боргу за спожиту активну електричну енергію за грудень 2018 р., 23,30 грн. – боргу за перетікання реактивної електричної енергії за грудень 2018 р., 123,39 грн. 3 % річних та 1 480,79 грн. пені.

За ч. 1 ст. 175 Господарського кодексу України (ГК України), майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утримуватись від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України, зобов'язання повинні виконуватись належним чином відповідно до вимог закону, умов договору. Одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається крім випадків, передбачених законом.

Аналогічний припис містить ГК України, п. п. 1, 7 ст. 193 якого встановлено, що суб'єкти господарювання та ін. учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, ін. правових актів, договору. Одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 275 ГК України, за договором енергопостачання енергопостачальне підприємство (енергопостачальник) відпускає електричну енергію, пару, гарячу і перегріту воду (далі - енергію) споживачеві (абоненту), який зобов'язаний оплатити прийняту енергію та дотримуватися передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного обладнання, що ним використовується. Окремим видом договору енергопостачання є договір постачання електричної енергії споживачу. Особливості постачання електричної енергії споживачам та вимоги до договору постачання електричної енергії споживачу встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії».

Розрахунки за договорами енергопостачання здійснюються на підставі цін (тарифів), встановлених/визначених відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 276 ГК України).

Частиною 7 ст. 276 ГК України визначено, що оплата енергії, що відпускається, здійснюється відповідно до умов договору. Договір може передбачати попередню оплату, планові платежі з наступним перерахунком або оплату, що проводиться за вартість прийнятих ресурсів.

Згідно із ст. 629 ЦК України, договір є обов'язковим для виконання сторонами ().

Частиною 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Виходячи з умов наведеного у тексті цього рішення договору та наведених вище положень закону, рахунки за грудень 2018 р. відповідач мав сплатити по 09.01.19 включно.

Однак, відповідачем рахунок від 02.01.19 № 95/12р оплачено 28.12.18 частково на суму 640,31 грн., а рахунок від 02.01.19 № 95/12а на суму 115 466,72 грн. - не оплачено.

Отже, відповідач порушив умови договору.

Факт наявності 115 465,87 грн. борг за спожиту активну електричну енергію за грудень 2018 р. та 23,30 грн. боргу за перетікання реактивної електричної енергії за грудень 2018 р. підтверджується матеріалами справи та визнано відповідачем повністю у заяві від 30.01.19 № 190.

З огляду на викладене, судом визнаються обґрунтованими, заснованими на законі та договорі, і такими, що підлягають задоволенню вимоги позивача щодо стягнення з відповідача 115 465,87 грн. боргу за спожиту активну електричну енергію та 23,30 грн. боргу за перетікання реактивної електричної енергії за грудень 2018 р.

Крім того, позивачем заявлено до стягнення з відповідача 123,39 грн. 3 % річних та 1480,79 грн. пені (розрахунки виконано за загальний період з 10.01.19 по22.01.19).

Відповідно до ст. 611 ЦК України, одним з наслідків порушення зобов'язання є оплата неустойки (штрафу, пені) - визначеної законом чи договором грошової суми, що боржник зобов'язаний сплатити кредитору у випадку невиконання чи неналежного виконання зобов'язання, зокрема, у випадку прострочення виконання.

Підпунктом 8.3.1 п. 8.3. договору передбачено наступну відповідальність Споживача: за недотримання термінів сплати рахунків за активну електроенергію (п. 10 додатку № 4 до договору) та за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії (п. 5 додатку № 6 до договору), Споживач сплачує Постачальнику електричної енергії пеню за весь період часу, протягом якого не виконане зобов'язання по сплаті, у розмірі 0,5 % від суми платежу за кожний день прострочення (але не більш подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період нарахування пені) по день фактичної оплати.

У відповідності з вимогами Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» від 22.11.96 № 543/96-ВР, платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Розмір пені, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Згідно із ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення, а також 3 % річних з простроченої суми, якщо законом або договором не встановлено інший розмір відсотків.

Перевіривши надані позивачем розрахунки пені та 3 % річних (за загальний період з 10.01.19 по22.01.19), суд дійшов висновку, що позивачем правомірно заявлено до стягнення з відповідача 1480,79 грн. пені та 123,39 грн. 3 % річних.

Як наслідок вимоги позивача про стягнення з відповідача 1480,79 грн. пені та 123,39 грн. 3 % річних підлягають задоволенню.

Частиною 1 ст. 130 ГПК України передбачено, що у разі визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову згідно з квитанцією від 23.01.19 № Ю545/7364899/1 на суму 1921,00 грн..

Враховуючи, що відповідачем до початку розгляду справи по суті визнано позовні вимоги, позивачу на підставі ч. 1 ст. 130 ГПК України підлягає повернення з державного бюджету 50 % судового збору (960,50 грн.), сплаченого при поданні позову, про що судом буде винесена відповідна ухвала.

Інші 50 % судового збору (960,50 грн.), сплаченого при поданні позову, згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України, судом покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 11, 13, 14, 15, 24, 42, 46, 73, 74, 76-80, 86, 91, 129, 130, 236, 237, 238, 240, 247, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Вільнянської центральної районної комунальної лікарні (70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, пров. Гнаровської, 6, код ЄДРПОУ 01992914) на користь публічного акціонерного товариства “Запоріжжяобленерго” в особі Вільнянського району електричних мереж (70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Чехова, 45, код ЄДРПОУ 00130926, рахунок із спеціальним режимом використання № 26038321338156 в Філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 313957) – 115 465 (сто п'ятнадцять тисяч чотириста шістдесят п'ять) грн. 87 коп. боргу за спожиту активну електричну енергію, 23 (двадцять три) грн. 30 коп. боргу за перетікання реактивної електричної енергії. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Стягнути з Вільнянської центральної районної комунальної лікарні (70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, пров. Гнаровської, 6, код ЄДРПОУ 01992914) на користь публічного акціонерного товариства “Запоріжжяобленерго” в особі Вільнянського району електричних мереж (70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Чехова, 45, код ЄДРПОУ 00130926, поточний рахунок № 2600010766801 в ПАТ «Метабанк», МФО 313582) – 123 (сто двадцять три) грн. 39 коп. 3 % річних, 1 480 (одну тисячу чотириста вісімнадцять) грн. 79 коп. пені та 960 (дев'ятсот шістдесят) грн. 50 коп. судового збору. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду

Рішення може бути оскаржено у апеляційному порядку відповідно до вимог ст.ст. 253-285 ГПК України та пп. 17.5. п. 1 Розділу XI “ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ” ГПК України.

Повне рішення складено 22.03.19.

Суддя В.Л. Корсун

Дата ухвалення рішення 22.03.2019
Зареєстровано 24.03.2019
Оприлюднено 25.03.2019

Судовий реєстр по справі 908/188/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 17.04.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Судовий наказ від 17.04.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Рішення від 22.03.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 22.03.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 12.02.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 30.01.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону