ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

м. Київ

03.04.2019Справа № 910/916/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д., розглянув в порядку спрощеного позовного провадження

справу № 910/916/19

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Креатор , с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області,

до товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Квант-Буд , м. Київ,

про стягнення 235 750,51 грн.,

без виклику представників учасників справи.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

25.01.2019 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Креатор (далі - Компанія) до товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Квант-Буд (далі - Товариство) про стягнення: 187 865 грн. основної заборгованості за договором від 19.01.2017 №БР-01/02/2016 на виконання ремонтних робіт (далі - Договір); 10 237,36 грн. 3% річних і 37 648,15 грн. втрат від інфляції, а всього 235 750,51 грн.

Компанія обґрунтовує позовні вимоги таким:

- 19.01.2017 Товариством (замовник) і Компанією (виконавець) укладено Договір, відповідно до пункту 1.1 якого виконавець приймає на себе зобов'язання виконання ремонтних робіт в приміщенні, квартирах № 3-8 у житловому будинку №24, розташованому на вул. Ракетній, у Голосіївському районі, місто Київ (далі - Об'єкт), замовник зобов'язується прийняти роботи та сплатити вартість виконаних робіт;

- пунктом 6.1 Договору встановлено, що договірна ціна робіт за Договором складається із комерційної ціни, яка складає 337 115,71 грн.;

- згідно з пунктом 6.2 Договору замовник сплачує виконавцю аванс в сумі вартості матеріалів для проведення ремонтних робіт, що складає 196 311,50 грн. протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання сторонами Договору;

- остаточний розрахунок проводиться після виконання робіт та підписання сторонами акта приймання-передачі виконаних робіт; оплата здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на рахунок виконавця (пункт 6.3 Договору);

- так, пунктом 4.1 Договору встановлено, що виконавець розпочинає роботи після отримання від замовника на свій розрахунковий рахунок авансу згідно з пунктом 6.2 Договору;

- відповідно до пункту 4.2 Договору роботи повинні бути виконані через 35 календарних днів після початку їх виконання;

- приймання робіт здійснюється сторонами за актом приймання-передачі виконаних робіт (пункт 4.3 Договору);

- у відповідності з пунктом 4.4 Договору виконавець зобов'язується не пізніше 3 календарних днів після настання кінцевого терміну визначеного у пункті 4.2 Договору, передати замовникові результати виконаних робіт та скласти зі своєї сторони на підпис акт приймання-передачі виконаних робіт;

- відповідно до пункту 4.5 Договору замовник зобов'язується не зволікати із прийманням результатів виконаних робіт та підписати акт приймання-передачі виконаних робіт;

- у разі виявлення недоліків у результатах виконаних робіт, замовник вправі вимагати від виконавця усунення недоліків у 10-денний термін і лише після цього у 3 денний термін підписати акт приймання-передачі виконаних робіт (пункт 4.6 Договору);

- у відповідності до вимог пункту 6.2 Договору замовник сплатив виконавцю аванс у розмірі 196 311,50 грн. (19.01.2017 в сумі 100 000 грн. та 24.01.2017 в сумі 96 311,50 грн.);

- на виконання умов Договору позивачем були виконані роботи на загальну суму 384 176,50 грн., що підтверджується підписаними виконавцем і замовником актами виконаних робіт (акт №1/02-17 виконаних ремонтних робіт за лютий 2017 року на суму 200 925,10 грн.; акт №2/02-17 виконаних ремонтних робіт за лютий 2017 року на суму 33 146,36 грн.; акт №3/02-17 виконаних робіт за ремонт системи опалення по вул. Ракетна, 24 (2-й поверх) за лютий 2017 року на суму 66 642,80 грн.; акт №4/02-17 виконаних робіт по сантехнічним роботам в будинку за адресою вул. Ракетна, 24 (2-й поверх) за лютий 2017 року на суму 68 376,17 грн.; акт №5/02-17 виконаних робіт по додатковим роботам по водопостачанню квартир в житловому будинку за адресою вул. Ракетна, 24 (2-й поверх) за лютий 2017 року на суму 12 719,21 грн.; додатковий акт від 31.03.2017 №1/03-17 виконаних робіт за березень 2017 на суму 2 366,86 грн.);

- станом на день подання даного позову заборгованість відповідача перед позивачем згідно з Договором складає 187 865 грн.;

- крім того, в зв'язку з неналежним виконанням умов Договору позивачем нараховано 37 648,15 грн. втрат від інфляції та 10 237,26 грн. 3% річних.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.01.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами.

Ухвалу суду було надіслано відповідачу на адресу, зазначену у позовній заяві та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та на адресу, вказану у Договорі, що підтверджується відмітками канцелярії суду на звороті такої ухвали.

Що ж до належного повідомлення відповідача, то слід вказати таке

До матеріалів справи долучено конверти-повернення за адресою місцезнаходження відповідача та за адресою, зазначеною у Договорі, з відмітками відділення поштового зв'язку за місцем обслуговування та прописом за закін терм збер .

Положення статті 242 Господарського процесуального кодексу України встановлюють те, що якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, - у випадку наявності в особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, якщо така адреса відсутня (частина п'ята).

В силу приписів частини шостої вказаної статті днем вручення судового рішення є, зокрема, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення (пункт 3); день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду (пункт 4); день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси (пункт 5).

За правилами статті 13 Закону України "Про поштовий зв'язок" послуги поштового зв'язку надаються на договірній основі згідно з Правилами надання послуг поштового зв'язку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, та повинні відповідати встановленим нормам якості.

Порядок надання послуг поштового зв'язку та порядок оформлень поштових відправлень, зокрема рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення встановлено "Правилами надання послуг поштового зв'язку", які затверджено постановою Кабінетів Міністрів України від 05.03.2009 № 270 та "Порядком оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій" затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.1997 № 799 (із змінами і доповненнями).

Пунктом 17 Правил встановлено, що рекомендовані листи з позначкою "Судова повістка" приймаються для пересилання лише з рекомендованим повідомленням про їх вручення.

Виходячи з наведених норм законодавства, на ПАТ "Укрпошта" лежить функція доставки поштових відправлень з позначкою "Судова повістка" як національного оператора.

Правилами надання послуг поштового зв'язку, а саме пунктом 116 встановлено, що у разі неможливості вручення одержувачам поштові відправлення, внутрішні поштові перекази зберігаються об'єктом поштового зв'язку місця призначення протягом одного місяця з дня їх надходження.

У разі невручення рекомендованого листа з позначкою "Судова повістка" з поважних причин рекомендований лист разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою не пізніше ніж через п'ять календарних днів з дня надходження листа до об'єкта поштового зв'язку місця призначення із зазначенням причини невручення.

Разом з тим, відповідно до пункту 106 Правил надання послуг поштового зв'язку бланк повідомлення про вручення рекомендованого листа з позначкою "Судова повістка" повертається за зворотною адресою у першочерговому порядку.

Слід зазначити, що бланки рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення (ф. 119) та довідки (ф.20), затверджуються ПАТ "Укрпошта", зокрема, Наказом від 12.05.2006 № 211 "Про затвердження та введення в дію Порядку пересилання поштових відправлень".

Так, бланк рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення (ф. 119) містить такі графи для заповнення у випадку невручення: "відмови адресата від одержання"; "закінчення терміну зберігання"; "неправильно зазначена або відсутня адреса"; "інші причини".

У свою чергу, довідка (ф.20) містить такі графи причин повернення (досилання): "для оплати за тарифом"; "порушений порядок відправлення"; "вийнято з поштової скриньки пошкодженим"; "для перепакування через наявність надписів (наклейок, знаків)"; "неповна адреса"; "за зазначеною адресою не проживає"; "за відмовою адресата від одержання"; "за заявою відправника (одержувача)"; "за закінченням терміну зберігання"; "за місцем обслуговування".

Таким чином, положення Правил і Наказу не містять відомостей, які встановлюють норми Господарського процесуального кодексу України, які в свою чергу не кореспондуються зі спеціальними нормами, які регулюють поштові пересилання.

Вказана невідповідність унеможливлює проставлення працівником пошти такої відмітки, яка визначена у пунктах 4 та 5 частини шостої статті 242 Господарського процесуального кодексу України.

З огляду на викладене, у зв'язку із відсутністю у працівників пошти можливості проставляти відмітку, яка визначена Господарським процесуальним кодексом України, саме відмітка "за закінченням встановленого строку зберігання" чи "відсутність особи за адресою місцезнаходження" є доказом того, що відповідач не отримав судову кореспонденцію, не вжив відповідних заходів щодо її отримання та його дії свідчать про відмову отримати копію судового рішення.

Відповідно до частини другої статті 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Разом з тим, відповідач у строк, встановлений Господарським процесуальним кодексом України, не подав до суду відзив на позов, а відтак не скористався наданими йому процесуальними правами.

Позивач 08.02.2019 подав суду оригінали документів, долучених до позовної заяви, а також нотаріально завірені копії статуту Товариства, протоколу від 01.02.2017 №6 та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Судом оглянуто оригінали та нотаріально завірені копії документів, встановлено їх відповідність наявним в матеріалах справи копіям, та листами від 18.02.2019 і від 21.02.2019 повернуто такі оригінали та нотаріально завірені копії позивачу.

Розглянувши подані позивачем документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

19.01.2017 Товариством (замовник) і Компанією (виконавець) укладено Договір, за умовами якого:

- в порядку та на умовах, визначених Договором, виконавець приймає на себе зобов'язання виконання ремонтних робіт в приміщенні, квартирах №3-8 у житловому будинку №24, розташованому на вул. Ракетній, у Голосіївському районі, місто Київ (далі - об'єкт); замовник зобов'язується прийняти роботи і сплатити вартість виконаних робіт (пункт 1.1 Договору);

- перелік робіт та їх вартість визначається сторонами у таких додатках до Договору: Додаток №1 - кошторис (договірна ціна) (пункт 1.4 Договору);

- виконавець розпочинає роботи після отримання від замовника на свій розрахунковий рахунок авансу, згідно з пунктом 6.2 Договору (пункт 4.1 Договору);

- роботи повинні бути виконані через 35 (тридцять п'ять) календарних днів після початку їх виконання (пункт 4.2 Договору);

- приймання робіт здійснюється сторонами за актом приймання-передачі робіт (пункт 4.3 Договору);

- виконавець зобов'язується не пізніше 3 (трьох) календарних днів після настання кінцевого терміну, визначеного пунктом 4.2 Договору, передати замовнику результати виконаних ремонтних робіт та скласти й зі свого боку підписати акт приймання-передачі виконаних робіт (пункт 4.4 Договору);

- замовник зобов'язується не зволікати із прийманням результатів виконаних робіт та підписати акт приймання-передачі виконаних робіт (пункт 4.5 Договору);

- у разі виявлення недоліків у результатах виконаних ремонтних робіт, замовник вправі вимагати від виконавця усунення таких недоліків у 10-денний термін і лише після цього у 3 (три) денний термін підписати акт приймання-передачі виконаних робіт (пункт 4.6 Договору);

- договірна ціна робіт за Договором складається із комерційної ціни, яка складає 337 115,71 грн. (з ПДВ 20%) (пункт 6.1 Договору);

- замовник сплачує виконавцю аванс у сумі вартості матеріалів для проведення ремонтних робіт, що складає 196 311,50 грн. (з ПДВ 20%), протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання сторонами Договору (пункт 6.2 Договору);

- остаточний розрахунок проводиться після виконання робіт та підписання сторонами акта приймання-передачі виконаних робіт (пункт 6.3 Договору);

- Договір є укладеним з моменту його підписання належним чином уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками сторін і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за ним (пункт 9.1 Договору).

Договір підписано уповноваженими особами та скріплено печатками.

Договір у встановленому порядку не оспорено, не розірвано та не визнано недійсним.

Таким чином, Договір є дійсним, укладеним належним чином та є обов'язковим для виконання сторонами.

Частиною першою статті 837 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Отже, за своєю правовою природою Договір є договором підряду.

Згідно зі статтею 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами статті 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 629 ЦК України встановлено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Так, відповідачем було сплачено позивачу 19.01.2017 аванс у сумі 100 000 грн. та 24.01.2017 аванс у сумі 96 311,50 грн., а всього 196 311,50 грн., що підтверджується виписками з рахунку позивача.

На виконання умов Договору позивачем були виконані роботи на загальну суму 384 176,50 грн., що підтверджується підписаними сторонами актами виконаних ремонтних робіт та додатковими актами, а саме:

- акт виконаних ремонтних робіт №1/02-17 за лютий 2017 року на суму 200 925,10 грн.;

- додатковий акт виконаних ремонтних робіт №2/02-17 за лютий 2017 року на суму 33 146,36 грн.;

- акт виконаних робіт з ремонту системи опалення по вул. Ракетна, 24 (2-й поверх) №3/02-17 за лютий 2017 року на суму 66 642,80 грн.;

- акт виконаних робіт по сантехнічним роботам в будинку за адресою вул. Ракетна, 24 (2-й поверх) №4/02-17 за лютий 2017 року на суму 68 376,17 грн.;

- акт виконаних робіт з додатковими роботами з водопостачання квартир в житловому будинку за адресою вул. Ракетна, 24 (2-й поверх) №5/02-17 за лютий 2017 року на суму 12 719,21 грн.;

- додатковий акт виконаних робіт від 31.03.2017 №1/03-17 за березень 2017 року на суму 2 366,86 грн.

Вказані акти підписані уповноваженими представниками сторін та скріплені печатками юридичних осіб.

Таким чином, роботи вважаються виконаними позивачем належним чином та прийнятими відповідачем без будь-яких зауважень.

Разом з тим, виконані позивачем роботи не оплачені відповідачем у повному обсязі, заборгованість становить 187 865 грн.; доказів протилежного суду не подано.

Отже, позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 187 865 грн. заборгованості є обґрунтованими, документально підтвердженими та такими, що підлягають задоволенню.

Крім основної суми боргу, позивач просить стягнути з відповідача 10 237,36 грн. 3% річних і 37 648,15 грн. втрат від інфляції за період з 01.04.2017 по 23.01.2019.

За приписами статті 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції та 3% річних в порядку статті 625 ЦК України є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

Перевіривши здійснений позивачем розрахунок сум та періодів нарахування 3% річних і втрат від інфляції, судом встановлено, що:

- періоди нарахування визначені позивачем правильно;

- сума 3% річних розрахована позивачем правильно;

- сума втрат від інфляції розрахована неправильно.

Так, за перерахунком суду сума втрат від інфляції становить 39 906,71 грн.

Разом з тим, згідно з частиною другою статті 237 Господарського процесуального кодексу України при ухваленні рішення суд не може виходити у рішенні за межі позовних вимог.

Таким чином, стягненню з відповідача підлягає 10 237,36 грн. 3% річних і 37 648,15 грн. втрат від інфляції за розрахунком позивача.

Статтею 73 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно із статтею 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідач не подав суду належних та допустимих доказів, які б спростовували доводи позивача.

Отже, позовні вимоги є обґрунтованими, документально підтвердженими та такими, що підлягають задоволенню.

За приписами статті 129 Господарського процесуального кодексу України витрати зі сплати судового збору слід покласти на відповідача.

Керуючись статтями 13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, 232, 233, 237, 238, 240, 247-252 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Креатор (08130, Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вулиця Валентини Чайки, будинок 16; ідентифікаційний код 39683326) до товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Квант-Буд (03170, м. Київ, вулиця Глебова, будинок 7, офіс 3; ідентифікаційний код 39941077) про стягнення 235 750,51 грн. задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Квант-Буд (03170, м. Київ, вулиця Глебова, будинок 7, офіс 3; ідентифікаційний код 39941077) на користь товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Креатор (08130, Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вулиця Валентини Чайки, будинок 16; ідентифікаційний код 39683326): 187 865 (сто вісімдесят сім тисяч вісімсот шістдесят п'ять) грн. основної заборгованості; 10 237 (десять тисяч двісті тридцять сім) грн. 36 коп. 3% річних; 37 648 (тридцять сім тисяч шістсот сорок вісім) грн. 15 коп. втрат від інфляції та 3 536 (три тисячі п'ятсот тридцять шість) грн. 26 коп. судового збору.

3. Після набрання рішенням законної сили видати відповідний наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 03.04.2019.

Суддя І.Д. Курдельчук

Дата ухвалення рішення 03.04.2019
Зареєстровано 05.04.2019
Оприлюднено 08.04.2019

Судовий реєстр по справі 910/916/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 03.04.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.01.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону