ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

м. Суми

26.03.2019 Справа № 920/1294/15

Господарський суд Сумської області у складі судді - Соп'яненко О.Ю., секретаря судового засідання Малюка Р.Б., розглянувши матеріали справи №920/1294/15, порушеної за заявою боржника товариства з обмеженою відповідальністю "СЛАВЯНИ" (40034, м.Суми, вул. Черепіна, б.29; ЄДРПОУ 36437907), про визнання його банкрутом

За участю представників сторін:

Кредитор ГУ ДФС у Сумській області - Притула Д.А., Ейсмонт М.О.

Представник ліквідатора - Білик С.І.

встановив:

Ухвалою господарського суду Сумської області від 29.09.2015 року було порушено провадження у справі № 920/1294/15 про банкрутство ТОВ "СЛАВЯНИ".

Постановою господарського суду Сумської області від 22.10.2015 року ТОВ "СЛАВЯНИ" (40034, м. Суми, вул. Черепіна, б.29; ЄДРПОУ 36437907) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено голову ліквідаційної комісії - Мальованого Олександра Павловича (АДРЕСА_1, ід. номер НОМЕР_1).

12.02.2019 до господарського суду надійшло клопотання (вх№411) ліквідатора ТОВ "СЛАВЯНИ" - Мальованого О.П. у справі № 920/1294/15 про затвердження звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, відповідно до якого просить суд розглянути та додатково затвердити основну грошову винагороду ліквідатора за здійснення ним повноважень за період з 16.04.2018 по 01.02.2019 в сумі 72151 грн. 58 коп., розглянути та затвердити нову редакцію звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат.

Крім того, відповідно до ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 12.02.2019 ліквідатор подав до суду на затвердження звіт ліквідатора про хід ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ТОВ Словяни та ліквідаційний баланс банкрута та просить суд ліквідувати ТОВ Словяни як юридичну особу, провадження у справі № 920/1294/15 закрити.

Вказане клопотання, звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс призначені до розгляду в судове засідання на 12.03.2019. Ухвалою суду від 12.03.2019 розгляд клопотань та звіту було відкладено на 26.03.2019.

Представники ГУ ДФС у Сумській області не заперечували проти звіту ліквідатора.

Станом 26.03.2019 до суду не надійшло відзивів, заперечень від кредиторів, щодо поданого звіту.

Розглянувши наданий суду звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс, клопотання про затвердження звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, заслухавши пояснення представника ліквідатора та кредитора, суд встановив наступне.

Відповідно до ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються:

відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси;

відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу;

копії договорів купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна;

реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів;

документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів;

довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Звіт ліквідатора має бути схвалений комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків).

З метою формування ліквідаційної маси банкрута ліквідатором були здійснені відповідні запити до державних установ та організацій, держателів державних реєстрів прав тощо, отримані відповіді та з'ясована наявність рухомого та нерухомого майна ТОВ "СЛАВЯНИ".

Для проведення інвентаризації майна боржника товариством з обмеженою відповідальністю "СЛАВЯНИ" в особі ліквідатора Мальованого О.П. 02.11.2015 р. укладений договір б/н на організацію проведення інвентаризації з ТОВ "Бізнес - Консалтінг".

Відповідно до п. 1.1 договору виконавець (ТОВ "Бізнес-Консалтінг") прийняв на себе зобов'язання організувати проведення інвентаризації майнових активів ТОВ "СЛАВЯНИ" за адресою: м. Суми, вул. Черепіна, 29 станом на 01.11.2015 р. за такими напрямками: основні засоби; ТМЦ та МШП; готової продукції. З метою створення інвентаризаційної комісії виконавець залучив своїх працівників: директора Яцуру С.П., бухгалтера Скрипник Т.А., юрисконсульта Білика С.І. (п. п. 2.1, 2.2 договору).

Вартість робіт за договором сторонами узгоджена у п. 3.1 договору і становить 11 000,00 грн. Відповідно до видаткового касового ордеру від 10.03.2017 р. Товариству "Бізнес-Консалтінг" виплачено 11 000,00 грн. за проведення інвентаризації.

Слід зазначити, що визнанню ТОВ "СЛАВЯНИ" банкрутом передувала процедура припинення Товариства, передбачена ст. ст. 105, 110, 111 Цивільного кодексу України. 17.03.2015 р. у бюлетені державної реєстрації № 312 (7) було опубліковано інформацію про те, що з 05.03.2015 р. ТОВ "СЛАВЯНИ" перебуває у стані припинення.

Рішенням власника ТОВ "СЛАВЯНИ" 27.02.2015 р. була призначена ліквідаційна комісія у складі: голови ліквідаційної комісії - Мальованого О.П., членів комісії - Білика С.І., Скрипник Т.А., Яцури С.П. (том 1, а.с. 18).

Відповідно до ч. 4 ст. 111 ЦК України ліквідаційна комісія вживає заходів щодо інвентаризації майна юридичної особи, що припиняється, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

Головою ліквідаційної комісії ТОВ "СЛАВЯНИ" разом із заявою про порушення справи про банкрутство наданий Перелік майна боржника (у вигляді таблиці), підписаний членами ліквідаційної комісії, до якого увійшла інформація про 4 об'єкти нерухомого майна та 88 позицій рухомого майна (ТМЦ) (том 1 а.с. 41).

Інвентаризаційною комісією, створеною на виконання договору від 02.11.2015 р., складені Інвентаризаційний опис та Додатковий інвентаризаційний опис необоротних активів (основні засоби) станом на 01.12.2015 р., в яких вказані ті ж самі 4 об'єкти нерухомого майна та 85 позицій рухомого майна (ТМЦ) (том 12 а.с. 96). До Додаткового інвентаризаційного опису включений автомобіль Volkswagen Multivan 2,0 та у порівнянні з Переліком майна боржника не враховані 2 системні блоки та принтер, вилучені прокуратурою м. Суми згідно з протоколом обшуку від 01.02.2013 р.

З викладеного суд робить висновок, що у ліквідаційній процедурі інвентаризаційна комісія, до складу якої увійшли члени ліквідаційної комісії Білик С.І., Скрипник Т.А., Яцура С.П., інвентаризацію майна боржника станом на 01.12.2015 р. фактично не проводила, оскільки така інвентаризація була проведена під час процедури самоліквідації Товариства і складені Інвентаризаційні описи незначним чином відрізняються від результатів проведеної раніше інвентаризації. Також, до визнання боржника банкрутом ліквідаційній комісії було відомо про наявність грошових коштів у загальній сумі 128 733,13 грн. на рахунках у банківських установах.

Отже, підстави для сплати ТОВ "Бізнес-Консалтінг" 11 000,00 грн. за проведення інвентаризації майна боржника відсутні.

Також, на момент звернення голови ліквідаційної комісії Мальованого О.П. до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство і відповідно закінчення роботи ліквідаційної комісії до Переліку кредиторів ТОВ "СЛАВЯНИ" були включені вимоги членів ліквідаційної комісії Мальованого О.П. - 30 000,00 грн., Білика С.І. - 15 000,00 грн., Скрипник Т.А. - 15 000,00 грн., Яцури С.П. - 15 000,00 грн. (загальна сума 75 000,00 грн.) (том 1 а.с. 39). В той же час, у Звіті ліквідатора вимоги з оплати послуг членів ліквідаційної комісії до порушення провадження у справі включені до першої черги і складають 96 591,00 грн. (Мальований О.П. - 38 636,40 грн., Білик С.І. - 19 318,20 грн., Скрипник Т.А. - 19 318,20 грн., Яцура С.П. - 19 318,20 грн.), тобто на 21 591,00 грн. більше і інформація про підстави нарахування цих коштів до матеріалів справи ліквідатором не надана.

Відповідно до інформації, наведеної ліквідатором у Звіті, до ліквідаційної маси ним було залучено 1 530 582,28 грн., отриманих від продажу майна (нежитлових приміщень площею 85,0 та 26,9 кв.м., 171 одиниці ТМЦ) та повернення коштів банком. Від продажу заставного майна (нежитлових приміщень та автомобілю) ліквідатором отримано 8 100 838,00 грн. В цілому в ліквідаційній процедурі отримано 9 631 420,28 грн., в той час як у Звіті ліквідатором наведена інформація про розподіл між кредиторами 9 631 100,28 грн. (різниця складає 320,00 грн.).

На виконання вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатором у Звіті наведений реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів.

Зокрема, до першої черги вимог включені послуги фахівців, а саме Білика С.І. та Скрипник Т.А., в сумі 149 090,90 грн. Ліквідатором надані суду на підтвердження надання зазначених послуг відповідні договори.

Так, 22.10.2015 р. між ТОВ "СЛАВЯНИ" в особі ліквідатора Мальованого О.П. та ФОП Біликом С.І. укладений договір абонентського юридичного обслуговування ліквідаційної процедури. Згідно з п. п. 4.1, 4.2 договору сторони узгодили, що за послуги, надані виконавцем (ФОП Біликом С.І.) замовник сплачує абонентську плату в розмірі 2500 грн. В зв'язку з неможливістю передбачити фактичний обсяг послуг за місяць вартість послуг (за винятком абонентської плати) узгоджується сторонами згідно Акту приймання передачі виконаних робіт та виставленого рахунку.

Згідно з видатковими касовими ордерами ФОП Білику С.І. виплачено 74 545,45 грн.

Проте, суд зауважує, що вказаними вище умовами договору не конкретизована періодичність сплати абонентської плати (тиждень, місяць, квартал тощо), а остаточна вартість робіт узгоджується в Актах виконаних робіт, які суду не надані.

22.10.2015 р. між ТОВ "СЛАВЯНИ" в особі ліквідатора Мальованого О.П. та ФОП Скрипник Т.А. укладений договір № 01/09 про надання інформаційно-консультаційних послуг з питань оподаткування та бухгалтерського обліку, відповідно до п. 3.1 якого винагорода виконавця (ФОП Скрипник Т.А.) становить 2500,00 грн. (без конкретизації періодів та частоти виплати тощо). В той же час, за видатковими касовими ордерами Скрипник Т.А. виплачено 13 337,77 грн. за надання бухгалтерських послуг. Крім того, 29.12.2016 р. та 04.01.2017 р. Скрипник Т.А. виплачені 293 932,68 грн. в якості погашення кредиторських вимог. Згідно з поясненнями ліквідатора, в призначенні платежу ним помилково зазначено "погашення кредиторських вимог згідно реєстру вимог кредиторів", а фактично сплачені кошти за надані бухгалтерські послуги. 29.12.2016 р., 04.01.2017 р. та 05.01.2017 р. Скрипник Т.А. повернула ТОВ "СЛАВЯНИ" 229 720,00 грн., залишивши собі 16 483,43 грн.

В ухвалі від 18.12.2018 р. суд зауважував, що ліквідатором до Звіту не надані докази на підтвердження витрат в сумі 4 284,00 грн. - за видачу сертифікату відкритого ключа та програмне забезпечення. Наявні в матеріалах справи докази підтверджують лише перерахування певної суми коштів з рахунку ТОВ "СЛАВЯНИ" за отримання сертифікату відкритого ключа, програмне забезпечення та за послуги з питань інформатизації. Проте, первинні документи, які б свідчили про підставу надання таких послуг та їх пов'язанність з проведенням ліквідаційної процедури стосовно ТОВ "СЛАВЯНИ" суду не надано.

Не надано суду також документального підтвердження експлуатаційних витрат в сумі 2436,96 грн. Так, відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ "СЛАВЯНИ" 22.01.2018 р. було перераховано 2456,96 грн. Товариству з обмеженою відповідальністю "Комплекс "Театральний" в якості компенсації експлуатаційних витрат згідно рахунку № СФ-0000012 від 18.01.2018 р. Ліквідатором не надано доказів того, яке відношення ТОВ "Комплекс "Театральний" має до ліквідаційної процедури ТОВ "СЛАВЯНИ", які експлуатаційні витрати були понесені в ліквідаційній процедурі тощо.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 24.03.2016 р. визнані вимоги кредитора ПП "Деол Трейд", які включені ліквідатором до четвертої черги реєстру вимог кредиторів в сумі 173 825,61 грн. Штрафні санкції в сумі 20 299,86 грн. (згідно з ухвалою суду - шоста черга реєстру вимог кредиторів) у Звіті ліквідатора відсутні; 2 436,00 грн. судового збору включені до першої черги.

Вимоги ТОВ "Сандора" відповідно до ухвали господарського суду Сумської області від 30.03.2016 р. про виправлення описки в сумі 183 095,25 грн. включені до шостої черги реєстру вимог кредиторів, 2 436,00 грн. судового збору - до першої черги реєстру вимог кредиторів. Ліквідатор у поданому суду Звіті в шосту чергу включив вимоги ТОВ "Сандора" в сумі 187 014,33 грн. (що є сумою боргу та судового збору).

Ухвалою суду від 22.05.2017 р. визнані вимоги кредитора ПФ "Ордекс" з включенням 4 793 787,85 грн. до 4-ї черги реєстру вимог кредиторів, 2 436,00 грн. сплаченого судового збору - до 1-ї черги реєстру вимог кредиторів. У Звіті ліквідатором, крім 4 793 787,85 грн., до четвертої черги включені вимоги в сумі 233 325,45 грн., і така позиція ліквідатора не обгрунтована у Звіті та не підтверджена документально.

За клопотанням ліквідатора 27.06.2017 р. судом здійснена заміна кредитора ПАТ "ОТП Банк" на нового кредитора - ПФ "Ордекс". Зобов'язано ліквідатора внести до реєстру вимог кредиторів, зокрема, 1 653 873,15 грн. окремо, як вимоги кредитора, що забезпечені заставою майна боржника. У наданому ліквідатором Звіті міститься інформація про вимоги ПФ "Ордекс" в сумі 1 420 547,70 грн. як такі, що забезпечені заставою майна боржника, та обліковуються окремо.

Зазначені вище недоліки складання Звіту ліквідатора, невідповідність наведеної у ньому інформації матеріалам справи та приписам ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" унеможливлюють затвердження судом Звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Відповідно до п. 3 ч. 7 ст. 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п'ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Комітет кредиторів ТОВ "СЛАВЯНИ" 11.02.2019 р. додатково затвердив основну грошову винагороду ліквідатора за здійснення ним повноважень у період з 16.04.2018 р. по 01.02.2019 р. в сумі 72 151,58 грн.

Суд наголошує, що відповідно до приписів ст. 115 Закону про банкрутство основна грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора визначається в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до введення господарським судом процедури санації боржника або відкриття процедури ліквідації банкрута за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень керуючого санацією або ліквідатора.

Отже, основна грошова винагорода ліквідатору виплачується за виконання повноважень ліквідатора. Ухвалою господарського суду Сумської області від 18.12.2018 р. був затверджений Звіт ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди за період з 22.10.2015 р. по 16.04.2018 р. Тобто, станом на 16.04.2018 р. ліквідаційна процедура була закінчена, ліквідатором підготовлені і подані на затвердження суду Звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

Ухвалою суду від 18.12.2018 р. ліквідатору ТОВ "СЛАВЯНИ" було відмовлено у затвердженні Звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Після усунення недоліків 12.02.2019 р. до суду надійшов Звіт ліквідатора.

Таким чином, суд приходить до висновку, що у період з 16.04.2018 р. по 01.02.2019 р. ліквідатором ТОВ "СЛАВЯНИ" Мальованим О.П. не здійснювалися додаткові заходи у ліквідаційній процедурі, а лише була підготовлена нова редакція Звіту ліквідатора та надані додаткові документи.

Враховуючи викладене, суд відмовляє у затвердженні Звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат. Відповідно до видаткового касового ордеру від 01.02.2019 р. Мальованому О.П. виплачено 66 787,16 грн. основної грошової винагороди ліквідатора, яка підлягає поверненню до ліквідаційної маси та подальшого розподілу між кредиторами відповідної черги.

Керуючись ст. 45, 46, 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального Кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні клопотання ліквідатора ТОВ "СЛАВЯНИ" Мальованого О.П. у справі № 920/1294/15 про затвердження звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди та відшкодування витрат (вх.№411 від 12.02.2019) - відмовити.

2.В затвердженні Звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута - відмовити.

3.Зобов'язати ліквідатора надати суду Звіт та ліквідаційний баланс за наслідками проведеної ліквідаційної процедури.

4.Копію ухвалу направити кредиторам, ліквідатору.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та підлягає оскарженню в порядку розділу ІV ГПК України.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://su.arbitr.gov.ua/sud5021/.

Повний текст ухвали складено 28.03.2019.

Суддя О.Ю. Соп'яненко

Зареєстровано 10.04.2019
Оприлюднено 10.04.2019
Дата набрання законної сили 26.03.2019

Судовий реєстр по справі 920/1294/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.09.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 10.09.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 30.07.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 15.07.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 26.03.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 12.03.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 15.02.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 18.12.2018 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 06.11.2018 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 03.10.2018 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 07.09.2018 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 08.08.2018 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 14.06.2018 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 22.05.2018 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону