ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Справа № 420/1012/19

У Х В А Л А

17 квітня 2019 року м.Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Вовченко О.А.,

секретар судового засідання Іщенко С.О.

за участю:

представника позивача - ОСОБА_1 (згідно ордеру),

розглядаючи в підготовчому судовому засіданні справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Техномир до слідчого управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України про визнання протиправними дії,-

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2019 року до Одеського окружного адміністративного суду надійшов позов ТОВ Техномир до слідчого управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, в якому позивач просить суд визнати протиправними дії старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_2 по тимчасовому доступі та вилученню копії документів по кримінальному провадженні №32016100110000192 від 26.10.2016 року з банку АБ Південний .

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.02.2019 року адміністративну справу №420/1012/19 передано на розгляд головуючому судді Вовченко О.А.

Ухвалою суду від 26 лютого 2019 року даний позов залишено без руху та надано позивачу 5-денний строк на усунення недоліків позовної заяви з моменту отримання копії ухвали. В ухвалі роз'яснено, що виявлені недоліки повинні бути усунені, шляхом надання до суду належним чином оформленої позовної заяви, належним чином засвідчених доказів на підтвердження викладених у позовній заяві обставин та доказів сплати судового збору у розмірі 1152,60 грн. (з копіями відповідачу).

Ухвалою суду від 11 березня 2019 прийнято до розгляду позовну заяву товариства з обмеженою відповідальністю Техномир (вх.№7811/19), відкрито провадження у адміністративній справі та визначено розглядати справу за правилами загального позовного провадження з викликом учасників процесу. Призначено підготовче засідання.

09 квітня 2019 року ухвалою суду заяву товариства з обмеженою відповідальністю Техномир про уточнення позовних вимог залишено без руху.

11 квітня 2019 року до суду від позивача за вх.№13257/19 надійшла заява із квитанцією про сплату 3842,00 грн. судового збору та з належним чином оформленою заявою про уточнення позовних вимог з додатками (з копією відповідачу), у якій позовні вимоги викладені в такій редакції:

1. Визнати протиправними дії старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_2 по тимчасовому доступі та вилученню копії документів по кримінальному провадженню №32016100110000192 від 26.10.2016 року з банку АБ Південний (МФО 328209);

2. Визнати протиправними дії старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_2 по тимчасовому доступі та вилученню копії документів по кримінальному провадженню №32016100110000192 від 26.10.2016 року з банку ПАТ КБ Приватбанк (МФО 328704);

3. Визнати протиправними дії старший слідчого з ОВС слідчого управління ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_2 по тимчасовому доступі та вилученню копії документів по кримінальному провадженню №32016100110000192 від 26.10.2016 року з банку АТ Альфа банк (МФО 300346).

17 квітня 2019 року усною ухвалою, внесеною до протоколу судового засідання, прийнято до провадження вищевказану заяву про уточнення позовних вимог.

21 березня 2019 року до суду від позивача за вх.№10179/19 надійшло клопотання про витребування у відповідача:

- аналітичного дослідження головного державного ревізора-інспектора відділу організації викриття економічних злочинів Міжрегіонального ОУ ОВПП ДФС, на яке наявне посилання в ухвалі слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 17.01.2019 року, наданої адміністративному суду;

- витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальному провадженню № 32016100110000192 від 26.10.2016 року станом на час проведення оскаржуваних дій відповідачем - 17.01.2019 р.;

- показання, речові докази, документи, висновки експертів на підтвердження зв'язку ТОВ Техномир з ТОВ Кондор-Авто ( ЄДРПОУ 38181439), ТОВ Гелексі Кар (ЄДРПОУ 39563402) ТОВ Авто-Спринт (ЄДРПОУ 36834568) протиправна діяльність яких стала підставою внесення відомостей до ЄРДР по кримінальному провадженню № 320161001 10000192 від 26.10.2016 року;

- матеріалів дослідження №123/10-36-16-00-14/38181439 від 19.10.2016 року;

- протоколу слідчого про тимчасовий доступ та вилучення копій документів з банку АБ Південий , банку ПАТ КБ Приватбанк та АТ Альфабанк на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 17.01.2109 року по кримінальному провадженню № 32016100110000192 від 26.10.2016 року.

У судовому засіданні представник позивача клопотання про витребування доказів підтримав та просив його задовольнити.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до ст. 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно ч.ч.1, 4 ст. 9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

За приписами КАС України, обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Відповідно до частини 3 ст. 77 КАС України докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.94 КАС України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Згідно із ч 3 ст. 80 КАС України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Згідно ч.ч.1,2 ст.80 КАС України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 79 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, що подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів, та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Враховуючи викладене, суд не вбачає підстав для витребування у відповідача: аналітичного дослідження головного державного ревізора-інспектора відділу організації викриття економічних злочинів Міжрегіонального ОУ ОВПП ДФС, на яке наявне посилання в ухвалі слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 17.01.2019 року, наданої адміністративному суду; показання, речові докази, документи, висновки експертів на підтвердження зв'язку ТОВ Техномир з ТОВ Кондор-Авто ( ЄДРПОУ 38181439), ТОВ Гелексі Кар (ЄДРПОУ 39563402) ТОВ Авто-Спринт (ЄДРПОУ 36834568), протиправна діяльність яких стала підставою внесення відомостей до ЄРДР по кримінальному провадженню № 320161001 10000192 від 26.10.2016 року; матеріалів дослідження №123/10-36-16-00-14/38181439 від 19.10.2016 року; протоколу слідчого про тимчасовий доступ та вилучення копій документів з банку АБ Південий , банку ПАТ КБ Приватбанк та АТ Альфабанк на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 17.01.2109 року по кримінальному провадженню № 32016100110000192 від 26.10.2016 року, - у зв'язку з тим, що позивачем у заяві та у судовому засіданні жодним чином не обґрунтовано, які саме обставини можуть підтвердити ці докази, або аргументи, які вони можуть спростувати.

При цьому суд вважає за доцільне витребувати у слідчого управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України належним чином засвідчену копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №32016100110000192 від 26.10.2016 року,

Витяг з Реєстру - згенерований програмними засобами ведення Реєстру документ, який засвідчує факт реєстрації в Реєстрі відомостей про кримінальне правопорушення, отриманих за визначеними у пункті 3 цієї глави параметрами, які є актуальними на момент його формування (п.2 розділу 4 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України 06.04.2016 року №139).

Окрім цього суд вважає за доцільне витребувати у слідчого управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України інформацію щодо статусу товариства з обмеженою відповідальністю Техномир (код ЄДРПОУ 42426091) у кримінальному провадженні №32016100110000192 від 26.10.2016 року.

Суд вважає, що вищевказані витяг з ЄРДР та інформація мають значення для повного і всебічного з'ясування обставин справи та для належного вирішення спору.

Відповідно до ч.4 ст.173 Кодексу адміністративного судочинства України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, складність справи, необхідність отримання витребуваних у відповідача доказів, суд вважає за доцільне продовжити підготовче провадження до 07 травня 2019 року для належної підготовки справи для розгляду по суті.

Керуючись ст. 80, 94, 243, 248 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю Техномир про витребування доказів - задовольнити частково.

Витребувати у слідчого управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України належним чином засвідчену копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №32016100110000192 від 26.10.2016 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Витребувати у слідчого управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України інформацію щодо статусу товариства з обмеженою відповідальністю Техномир (код ЄДРПОУ 42426091) у кримінальному провадженні №32016100110000192 від 26.10.2016 року.

Зобов'язати слідче управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України надати до Одеського окружного адміністративного суду витребувані судом докази та інформацію протягом п'яти днів з моменту отримання копії ухвали.

Зазначити, що у разі своєчасного виконання ухвали суду про витребування доказів не шляхом подання вказаних заяв нарочно до канцелярії суду, а шляхом направлення доказів у встановлений строк засобами поштового зв'язку, відповідачу необхідно завчасно повідомити суд відповідними засобами зв'язку (телефон: (048) 705-57-95, електрона пошта: o.vovchenko@adm.od.court.gov.ua, тощо) про надіслання відповідних доказів засобами поштового зв'язку.

Продовжити строк підготовчого провадження у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Техномир до слідчого управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України про визнання протиправними дії.

Призначити підготовче засідання на 07.05.2019 року о 14:15 год. у приміщені Одеського окружного адміністративного суду за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 14, зала судових засідань № 24.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 18.04.2019 року.

Суддя О.А. Вовченко

Дата ухвалення рішення 17.04.2019
Зареєстровано 21.04.2019
Оприлюднено 21.04.2019

Судовий реєстр по справі 420/1012/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.07.2019 Новопсковський районний суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 13.06.2019 Новопсковський районний суд Луганської області Кримінальне
Рішення від 31.05.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.05.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.04.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.04.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.03.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.02.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 420/1012/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону