ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

04.04.2019 р. Справа № 910/7953/18 За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОЕКОЛОГІЯ"

до 1. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2. Київської міської ради

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

про розірвання договору та стягнення збитків на суму 27327704,30 грн.

Суддя Пінчук В.І.

Секретар судового засідання Дімітрова Ю.Ю.

Представники сторін:

від позивача: Почекай М.В. - предст.

від відповідача-1: Глущенко Д.В. - предст.

від відповідача-2: Глущенко Д.В. - предст.

від третьої особи: Ткаченко О.О. - предст.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю " Дніпроекологія " звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до відповідача - Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про розірвання інвестиційного договору та стягнення збитків у сумі 27327 704,30 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що як на даний час, так і в майбутньому, укладений між позивачем та відповідачем інвестиційний договір № 049-13/і/14 від 07.09.2004 р. не може бути реалізований, у зв'язку із визнанням в судовому порядку протиправним рішення Київської міської ради № 1447/4280 від 12.12.2007 р. " Про внесення змін до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року " в частині вилучення території навколо Видубицького озера на Набережно-Печерській дорозі, 4-10 у Печерському районі міста Києва із зони зелених насаджень загального користування і переведення її за функціональним призначенням до житлової та громадської забудови. Відтак, позивач просить розірвати інвестиційний договір № 049-13/і/14 від 07.09.2004р. та відшкодувати збитки в сумі 27327704,40 грн., які виникли, у зв'язку із виконанням позивачем зобов'язань за інвестиційним договором.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.06.2018 р. позовна заява була залишена без руху на підставі ст. 174 ГПК України у зв'язку із сплатою судового збору за подання позовної заяви у неповному обсязі.

11.07.2018 р. через канцелярію суду від товариства з обмеженою відповідальністю " Дніпроекологія " надійшли заява про виконання вимог ухвали від 21.06.2018 р. та усунення недоліків.

Ухвалою господарського суду від 16.07.2018 р. відкрите провадження у справі № 910/7953/18 (суддя Привалов А.І.), враховуючи категорію спору та ціну позову судом вирішене питання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначення підготовчого засідання на 16.08.2018 р.

Також, вказаною ухвалою була залучена до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Київська міська рада.

06.08.2018 р. від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, у якому останній проти позову заперечив та зазначив, що здійснював всі необхідні дії, спрямовані на належне виконання спірного інвестиційного договору в межах та спосіб, визначений законодавством України. Також відповідач зазначив про необґрунтованість вимоги в частині стягнення 19658306,02 грн. збитків. Крім того, у відзиві на позовну заяву відповідач зазначив, що позивач довідався про порушення свого права ще 08.12.2014 р., а до суду звернувся 16.07.2018, тобто зі спливом строків позовної давності.

13.08.2018 р. від позивача надійшла відповідь на відзив, у якій останній не погоджується з доводами, викладеними у відзиві та зазначає, що позивач немає повноважень щодо відводу земельних ділянок та не міг вплинути на прийняття відповідного рішення Київрадою. Посилання відповідача на п. 7.3 інвестиційного договору про застосування до спірних правовідносин обставин непереборної сили не можуть братись до уваги, оскільки скасування Шевченківським районним судом рішення Київської міської ради від 13.12.2007 не є змінами у законодавстві та не може вважатись обставинами непереборної сили. Відповідач не надав заперечень щодо інших сум витрат позивача в розмірі 7669398,28 грн. Також позивач заперечив щодо пропуску строків позовної давності.

Підготовче засідання 16.08.2018 р. було відкладене до 04.10.2018 р., а також строк підготовчого провадження був продовжений на 30 днів.

У підготовчому засіданні 04.10.2018 р. оголошувалась перерва до 25.10.2018 р.

01.10.2018 від відповідача надійшли заперечення.

24.10.2018 р. через канцелярію суду від нового представника позивача Кічуна В.І. надійшла заява про відвід судді Привалова А.І., оскільки має дружні стосунки з суддею.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 25.10.2018 р. заява представника товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОЕКОЛОГІЯ" Кічуна В.І. про відвід судді Привалова А.І. задоволена і справа №910/7953/18 передана уповноваженій особі для вирішення питання про повторний автоматизований розподіл справи.

На підставі протоколу повторного автоматизованого розподілу від 26.10.2018 р. справа 910/7953/18 передана на розгляд судді Пінчуку В.І.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 31.10.2018 р. справа №910/7953/18 прийнята суддею Пінчуком В.І. до свого провадження, враховуючи ціну позову та категорію спору судом вирішене питання про здійснення розгляду справи за правилами загального позовного провадження та призначення підготовчого засідання на 29.11.2018 р.

28.11.2018 р. через канцелярію суду від представника позивача надійшло клопотання про залучення до участі у справі співвідповідача - Київську міську раду.

У судовому засіданні 29.11.2018 р. оголошувалась перерва до 13.12.2018 р.

11.12.2018 р. від позивача надійшло клопотання про залучення співвідповідача та зміну позовних вимог, у якому позивач просить залучити до участі у справі співвідповідача - Київську міську раду, розірвати інвестиційний договір № 049-13/і/14 від 07.09.2004 р. з додатками до нього та стягнути з Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської міської ради суму завданих збитків у розмірі 27327704,30 грн. солідарно.

Ухвалою від 13.12.2018 р. суд залучив до участі у справі в якості відповідача-2 - Київську міську раду, і підготовче засідання було відкладене до 10.01.2019 р.

10.01.2019 р. від відповідача надійшло клопотання про залучення до участі у справі третьої особи - Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

10.01.2019 р. від відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву, у якому Київська міська рада заперечила проти задоволення позовних вимог та зазначила, що відповідач-2 не є стороною інвестиційного договору, а тому відсутні підстави для задоволення позову. Крім того, відповіда-2 зазначив про сплив строків позовної давності.

10.01.2019 р. ухвалою суду підготовче засідання було відкладене до 31.01.2019 р. у зв'язку із необхідністю залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації ).

22.01.2019 р. від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-2, у якій позивач зазначив, що орган місцевого самоврядування спочатку 07.09.2004 р. уклав інвестиційний договір на забудову спірної території, а потім почав приймати рішення про програми комплексного розвитку цієї території та про інші зміни призначення вказаної ділянки. Крім того, після укладення інвестиційного договору відповідачі, всупереч своїм зобов'язанням згідно п. 3.6 інвестиційного договору, надавали в постійне користування та продовжували право постійного користування іншим користувачам частини території, на якій раніше планувалося розміщення об'єкту інвестування.

31.01.2019 р. від позивача надійшли додаткові пояснення щодо підтвердження цільового використання сум, що відображені у позові як затрати позивача на виконання спірного договору.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 31.01.2019 р. відкладено підготовче засідання на 21.02.2019 р.

21.02.2019 р. від третьої особи надійшли письмові пояснення по справі

Ухвалою господарського суду м. Києва від 21.02.2019 р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 21.03.2019 р.

21.03.2019 р. оголошено перерву до 04.04.2019 р.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд -

ВСТАНОВИВ:

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 26.12.2003 року № 2442 затверджено Положення про проведення інвестиційного конкурсу та укладання інвестиційних договорів на залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій метрополітену, підземних переходів, автошляхів, площ та інших об'єктів житлової та соціальної інфраструктури міста (далі - Положення про проведення інвестиційного конкурсу).

Згідно п.п. 2, 3 вказаного Положення про проведення інвестиційного конкурсу, інвестиційний конкурс проводиться з метою створення сприятливих умов для провадження інвестиційної діяльності та забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста Києва. Завданням інвестиційного конкурсу є визначення на конкурсних засадах юридичної чи фізичної особи, яка забезпечить найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності по будівництву або реконструкції метрополітену, підземних переходів, автошляхів, площ та інших об'єктів житлової та соціальної інфраструктури міста.

Відповідно до п.5 Положення про проведення інвестиційного конкурсу рішення про проведення конкурсу та про затвердження переможця конкурсу приймає виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) за поданням організатора конкурсу на підставі матеріалів техніко-економічного аналізу.

Відповідно до Положення про проведення інвестиційного конкурсу та на підставі розпорядження КМДА від 18.08.2003 р. № 1509 був проведений конкурс із залучення інвестора для реалізації інвестиційного проекту - забудови зони відпочинку з громадським центром в районі озера Видубицьке в Печерському районі м. Києва за адресою: Набережно-Печерська дорога, 4-10 (Видубицьке озеро).

Розпорядженням КМДА від 07.09.2004 р. № 1671 переможцем цього конкурсу та інвестором було визнано промислово-фінансовий консорціум Придніпров'я та доручено Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укласти відповідний інвестиційний договір з переможцем конкурсу.

07.09.2004 р. між Головним управлінням економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, назву якого було змінено на Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - організатор конкурсу) та ПФК Придніпров'я був укладений інвестиційний договір № 049-13/і/14 (далі - інвестиційний договір) про забудову зони відпочинку з громадським центром в районі озера Видубицьке в Печерському районі м. Києва.

01.07.2005 р. між Промислово-фінансовим Консорціумом Придніпров'я (інвестор) та товариством з обмеженою відповідальністю ДНІПРОЕКОЛОГІЯ (новий інвестор) укладено угоду про заміну інвестора за інвестиційним договором, відповідно до п. 5 якої передбачено, що з моменту підписання цієї угоди зобов'язання, що виконані інвестором (ПФК Придніпров'я ) згідно з п.п. 4.1.2. та 4.1.3. інвестиційного договору вважаються виконаними новим інвестором. При цьому, новий інвестор повертає інвестору суму, сплачену інвестором згідно з п.п. 4.1.2. та 4.1.3. інвестиційного договору в розмірі 19658306,02 грн. (без ПДВ).

На підставі угоди про зміну інвестора від 01.07.2005 та розпорядження КМДА від 12.09.2006 року № 1351, 18.09.2006 між Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (організатор конкурсу), ПФК Придніпров'я (інвестор) та товариством з обмеженою відповідальністю ДНІПРОЕКОЛОГІЯ (новий інвестор) укладено договір про зміну інвестора у вказаному інвестиційному договорі та 18.09.2006 укладена Додаткова угода № 1 до інвестиційного договору, згідно з якими сторони погодились здійснити заміну інвестора, внаслідок чого інвестор передає, а новий інвестор приймає в повному обсязі права та обов'язки інвестора та замовника за інвестиційним договором.

На виконання умов інвестиційного договору, з урахуванням додаткової угоди про зміну інвестора, позивачем направлені до Київської міської ради клопотання про розроблення документації із землеустрою. Отримавши згоди Київської міської ради на розроблення документації з землеустрою від 21.11.2006 та від 22.12.2006 були розроблені відповідні проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та виконані необхідні зі сторони Інвестора дії для укладання договору оренди земельної ділянки під об'єктом інвестування

13.12.2007 р. Київською міською радою було прийнято Рішення № 1447/4280 Про внесення змін до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року щодо вилучення території навколо Видубицького озера на Набережно-Печерській дорозі, 4-10 у Печерському районі м. Києва із зони зелених насаджень загального користування і переведення її за функціональним призначенням до території житлової та громадської забудови .

На підставі вказаного Рішення Київради, а також у зв'язку зі зміною цільового призначення об'єкта інвестування 09.07.2008 р. було укладено додаткову угода №2 до інвестиційного договору, відповідно до якої п. 1.1 договору викладено в наступній редакції: Інвестор зобов'язується здійснити інвестування будівництва об'єкту інвестування у складі: офісно-готельного комплексу з торгово-розважальним центром, яхт-клубом, спортивно-оздоровчими спорудами, приміщеннями громадського призначення та підземними автостоянками в районі озера Видубицького у Печерському районі м. Києва за адресою: Набережно-Печерська дорога, 4-10 у Печерському районі м. Києва ( Видубицьке озеро ) , за власні та/або залучені кошти відповідно до умов інвестиційного конкурсу, власних конкурсних пропозиції та містобудівного обґрунтування. .

Відповідно до п. 3.5 інвестиційного договору, в редакції додаткової угоди № 2, організатор конкурсу в межах своєї компетенції за запитом інвестора сприяє в одержанні інвестором інформації, зокрема, щодо земельних ділянок, на яких розташовано об'єкти інвестування , від Головного управління земельних ресурсів.

Також додатковою угодою №2 до інвестиційного договору визначено нові терміни початку будівництва - не пізніше 01.09.2011 р.

Позивач зазначає, що у зв'язку з недотриманням термінів погоджувальних установ у наданні відповідних висновків та просовування проектів щодо отримання земельної ділянки в оренду, розроблення документації із землеустрою призупинилося в зв'язку з чим 05.08.2011 р. була укладена Додаткова угода № 3 до Інвестиційного договору згідно з якою строк початку будівництва був продовжений до 01.09.2013 р.

Згідно п. 3.3. інвестиційного договору організатор зобов'язався сприяти оформленню інвестором права на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт інвестування.

Пунктом 3.6 інвестиційного договору передбачено, що організатор конкурсу зобов'язується з моменту підписання цього договору не погоджувати оформлення земельних ділянок на території об'єкту інвестування іншим землекористувачам та не вчиняти інших дій щодо такого оформлення.

Згідно п. 4.1.4. інвестиційного договору, інвестор зобов'язаний фінансувати всі витрати по збору необхідних відомостей та інформації для проектування, розробки проектно-кошторисної документації, а також витрат по отриманню відповідних дозволів на виконання робіт.

Відповідно до п. 4.1.5. інвестиційного договору, інвестор зобов'язаний отримати відповідні дозволи на проведення будівництва об'єкту інвестування.

Пунктом 4.1.6. інвестиційного договору на інвестора покладено обов'язок забезпечити укладання всіх необхідних договорів на проектування та будівництво об'єкту інвестування, затвердити у встановленому законом порядку проектно-кошторисну документацію.

Крім того, договором були встановлені чіткі строки на укладення угоди на розробку проектно-кошторисної документації, на здійснення необхідної інвестиційно-будівельної експертизи, які неодноразово змінювались додатковими угодами.

Матеріалами справи підтверджується, що на виконання умов договору позивачем здійснені компенсації витрат пов'язаних з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу в розмірі 1771018,56 грн. та на створення соціальної та інженерно-транспортної структури м. Києва у розмірі 17887287,46 грн.

Крім того, на виконання умов інвестиційного договору позивачем було вчинено наступні дії:

- розроблено Містобудівне та історико-архітектурне обґрунтування розміщення об'єктів на території від Набережно-Печерської дороги 4-10 до залізничного мосту і до урізу води р. Дніпро в Печерському р-ні м. Києва , на підтвердження чого надано договір підряду № 10-06 з Інститутом Урбаністики на виконання проектно-вишукувальних робіт від 01.03.06 р. Вартість оплачених позивачем робіт склала 213090,92 грн.;

- виконано передпроектні роботи щодо визначення місця розміщення закритої підстанції 110/10кВ траси Кл 110кВ для живлення об'єктів будівництва; техніко-економічне обґрунтування Підстанція 110 кВ для живлення об'єктів будівництва (договір № 47/К07.2 ПР на виконання проектно-вишукувальних робіт від 27.07.06, виконавець -ТОВ Київська енергетична будівельна компанія). Вартість оплачених позивачем робіт склала - 53 440,80 грн.

Також угодами від 03.10.2006 р., на підставі актів приймання-передачі від 05.10.2006 р., ПФК Придніпров'я продав ТОВ "ДНІПРОЕКОЛОГІЯ" документацію та результати робіт за укладеними раніше договорами на розробку відповідної документації, зокрема:

- за договором з ВАТ АК Київводоканал (угода №14/2482-6 від 18.06.06). Вартість - 801,71 грн.

- за договором з КП Київський інститут земельних відносин від 05.10.2006 (рахунки на суму 6021,55 грн. );

- за договором з Інститутом археології НАН України (дог.№62-А-06 від 15.06.06) загальна сума витрат - 13200,00 грн.

- за договором з Центральним проектним інститутом (дог.№128 від 11.11.05) загальна сума витрат - 15169,84 грн.

- за договором з Київським державним підприємством геодезії, картографії, кадастрових та геоінформативних систем Київгеоінформатика (дог.№106 від 21.04.2004р.) загальна сума витрат - 53725,20 грн.;

- за договором з Майстернею Духовичного (Угода №2/С від 27.04.06) загальна сума витрат - 64075 грн.;

- за договором з Дж.Сиферт і С.Міргородський (Угода №1/С від 27.04.06) загальна сума витрат - 128150 грн.;

- за договором з ТОВ Архітектура міста (Договір №17/05 від 07.12.05) загальна сума витрат - 780000 грн.

- за договором з ТОВ ГЕОПРОЕКТ (Договір №411-05 від 30.09.05) загальна сума витрат - 382200,8 грн.

В подальшому, ТОВ "ДНІПРОЕКОЛОГІЯ" на виконання умов інвестиційного договору здійснено також наступне:

- розроблено Передпроектні пропозиції забудови території в районі озера Видубицьке в Печерському районі м. Києва, обмеженої Набережно-Печерською дорогою 8-10, Наддніпрянське шосе та Залізничним мостом. (Контракт № 0645 з ТАМ А. Пашенько на виконання проектних робіт від 03.10.06р.) Вартість оплачених робіт склала 2420908, 68 грн.

- укладено договір з ТОВ Архітектурні Макетні Майстерні № 03/02-10-0від 03.10.06 про виготовлення макету забудови території. Вартість робіт склала 60000 грн.

- отримано розрахункову схему водопостачання забудови зони відпочинку з громадським центром у районі озера Видубицьке в Печерському р-ні м. Києва. (Контракт № Г - 06249 з ДП Інститут Київпроект на виконання проектно-вишукувальної документації від 20.11.06р.) Вартість робіт - 196020 грн.

- отримано розрахункову схему водопостачання забудови зони відпочинку з громадським центром у районі озера Видубицьке в Печерському р-ні м. Києва. (Контракт № Г - 06239 з Інститутом Київпроект на виконання проектно-вишукувальної документації від 20.11.06р.) Вартість робіт - 151431,60 грн.

- розроблено передпроектні пропозиції транспортної схеми багатофункціонального комплексу біля озера Видубицьке в Печерському р-ні м. Києва. (Договір підряду № 01/01-07к з ТОВ Союзтранспроект на виконання проектних робіт від 09.01.07р.) Вартість робіт - 171779,00 грн.

- розроблено передпроектні пропозиції щодо перенесення насосної станції технічного водопостачання СТ-1 АК Київенерго для забудови об'єкту інвестування. (Договір підряду № 395 з ТОВ Укренергопром-3 на виконання проектних робіт від 12.03.07р.) Вартість робіт - 28656,08 грн.

- розроблено принципове архітектурне рішення забудови території, обмеженої мостом Патона, Наддніпрянським шосе та мостовим переходом через річку Дніпро в Печерському р-ні м. Києва. (Контракт № 0721 з ТАМ А. Пашенько на виконання проектних робіт від 25.04.07р.) Вартість робіт - 240000 грн.

- розроблено Передпроектні пропозиції по інженерному обладнанню забудови території навколо Видубицького озера у Печерському р-ні м. Києва. (Договір підряду № Г-0741 та додаткова угода до нього з ДП Інститут Київгенплан на виконання проектних робіт від 20.03.07р. ) Вартість робот - 133171,44 грн.

- розроблені передпроектні пропозиції принципового рішення пішоходно-транспортного забезпечення району, обмеженого мостом Патона, Наддніпрянським шосе, Печерсько-Набережною дорогою до урізу води р. Дніпро. (Договір № ПБМ-0716 з ТОВ Проектне бюро МІСТО-2006 на виконання проектних робіт від 11.05.07р). Вартість робіт - 18 000 грн.

- здійснено погодження Містобудівного обґрунтування внесення змін до містобудівної документації для розміщення об'єкту інвестування у складі: офісно-готельного комплексу з яхт-клубом, спортивно-оздоровчими спорудами і приміщеннями та підземними автостоянками за адресою: Набережно-Печерська дорога, 4-10 (Видубицьке озеро), Печерський р-н м. Києва . (Договір № Г-07151 ДП Інститут Київгенплан на виконання робіт від 12.06.07р.) Вартість робіт - 8020,80 грн.;

- розроблено екологічне обґрунтування для будівництва об'єкту інвестування у складі офісно-готельного комплексу з торгово-розважальним центром, яхт-клубом, спортивно-оздоровчими спорудами, приміщеннями громадського призначення та підземними автостоянками в р-ні оз. Видубицьке на Набережно-Печерській дорозі, 2-8 у Печерському р-ні м. Києва ( договір № 09-06ЕО з ТОВ Екоексперт від 20.06.07 р. ) Вартість робіт - 18000 грн.

- розроблено екологічне обґрунтування для будівництва об'єкту інвестування у складі офісно-готельного комплексу з торгово-розважальним центром, яхт-клубом, спортивно-оздоровчими спорудами, приміщеннями громадського призначення та підземними автостоянками в р-ні оз. Видубицьке на Набережно-Печерській дорозі, 8 у Печерському р-ні м. Києва. (Договір № 10-06ЕО з ТОВ Екоексперт від 20.06.07р. ) Вартість робіт-32000,00 грн.

- розроблено завдання на проектування для ВАТ УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.Н.Шимановського на розрахунок металоконструкцій моста ім.. Патона від навантажень зворотнього мережевого трубопроводу Д 800 тепломережі при перекладанні від ТК 630 Б вздовж моста ім. Патона для забудови об'єкту інвестування. (Договір підряду № 3/6 з ТОВ Альфа Енерго на виконання проектних робіт від 02.07.07р.) Вартість робіт - 92964,07 грн.

- розроблено історико-містобудівне обґрунтування будівництва офісно-готельного комплексу з торгово-розважальним центром, яхт-клубом, спортивно-оздоровчими спорудами, приміщеннями громадського призначення та підземними автостоянками в районі озера Видубицьке у Печерському р-ні м. Києва. (Договір № 31/07/07 з ВНМДІ Центр архітектурної спадщини Мінрегіонбуду України на створення (передачу) науково-дослідної документації від 18.09.07р.) Вартість робіт - 40754,40 грн.

- розроблено передпроектні пропозиції щодо розміщення газової котельної для забудови об'єкту інвестування. Договір підряду № 21Д/07 з ПП Проектно - конструкторукторське бюро МІГ на виконання проектних робіт від 02.10.07р. Вартість робіт - 22500 грн.

- розроблено поперечні профілі вулиць для будівництва об'єкту інвестування. Договір підряду № Г-07127 ДП Інститут Київгенплан на виконання проектних робіт від 22.10.07р. Вартість робіт - 39719,18 грн.)

- розроблено Передпроектні пропозиції щодо розміщення очисних споруд дощових вод на території забудови об'єкту інвестування. (Договір підряду № 129 з ПП Потенціал-4 на виконання проектних робіт від 29.10.07р.) Вартість робіт - 34052,57 грн.

- розроблено Передпроектні пропозиції щодо організації колекторів для прокладання інженерних мереж для оптимізації території забудови об'єкта інвестування. (договір № 0734 з ТОВ ПК Проектний комплекс на виконання проектних робіт від 02.11.07р.) Вартість робіт - 1440000 грн.

- виготовлено кадастровий план земельної ділянки КП Київський інститут земельних відносин . Оплати здійснені згідно рахунків на загальну суму: 28785,00 грн.

- здійснено оплату Центру містобудування та архітектури на загальну суму 13926,23 грн.

- сплачено ФОП Ніколаєв С.Р. за Договором №77/1 від 08.10.07 р. 7575 грн.

- за договорами з ТОВ Форум Капітал №1-11/06 від 06.11.06 на представництво інтересів ТОВ "ДНІПРОЕКОЛОГІЯ" у державних органах (розробка та підготовка юридично значимих документів). та № 5 від 27.07.05 і сплачено 126185,07 грн. та 159 391,67 грн. відповідно;

- за договором з ТОВ Дреес і Зоммер Проджект Менеджмент енд Білдінг Технолоджис №14/07 від 01.11.07 за організацію та проведення архітектурного конкурсу сплачено 315 837,75 грн.;

- здійсненні платежі на загальну суму 41201, 05 грн., які складаються з витрат на виготовлення кадастрового плану земельної ділянки (КП Київський інститут земельних відносин ); погодження проекту землеустрою для забудови зони відпочинку з громадським центром Набережно-Печерська дорога, 8. (ДП Інститут Київгенплан ); по виготовленню копії земельного плану по відведенню земельної ділянки (КП Центр містобудування та архітектури ):

- відновлено інформацію щодо чергового кадастрового плану в 2010 р. КП Київський інститут земельних відносин . Вартість робіт - 3828,00 грн.

Позивач зазначає, що з урахуванням того, що термін дії наданих погоджувальними установами висновків закінчився, позивачем повторно подано заяву до дозвільного центру Київської міської ради про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою (реєстраційний №574 від 23.09.2011). До заяви додано клопотання до Київської міської ради про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах користування (оренда) терміном 10 років та додатки до нього, яке зареєстроване і відповідно сформована справа-клопотання К-19017.

Також позивач звернувся з листом (вих. №40 від 19.12.2011) до постійної комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури з проханням позитивно вирішити питання щодо отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою стосовно відведення земельної ділянки. Згадана комісія Київради 20.12.11.розглянула лист ТОВ "ДНІПРОЕКОЛОГІЯ" і підтримала пропозиції ТОВ "ДНІПРОЕКОЛОГІЯ" що до необхідності підготовки дозволу на розроблення проекту землеустрою стосовно відведення земельної ділянки ТОВ "ДНІПРОЕКОЛОГІЯ" . В зв'язку з чим позивачем додатково понесені наступні витрати:

- на відновлення інформації щодо чергового кадастрового плану в 2011 р. Вартість робіт - 3 828,00 грн.;

- на відновлення інформації щодо червоних ліній в 2012 р. Вартість робіт - 3359,84 грн.

- на розроблення містобудівного розрахунку щодо граничнодопустимих параметрів об'єкту: забудови зони відпочинку з громадським центром в районі озера Видубицьке у складі фізкультурно-оздоровчого комплексу з яхт-клубом, торгівельними приміщеннями, культурно-видовищними та адміністративно-господарськими спорудами за адресою: Набережно-Печерська дорога, 4-10 у Печерському районі м. Києва. (Договір № 227/МР-12 від 21.05.12р. з Київгенплан.) Вартість робіт - 50 867,53 грн.

- на отримання висновків Інститут Генерального плану м. Києва (лист №15-1137 від 05.07.12) щодо перевірки відповідності функціонального призначення земельної ділянки за адресою: Набережно-Печерська дорога, 4-10 в Печерському районі м. Києва положенням Генерального плану м. Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року і проекту Генерального плану м. Києва до 2025 року та підтвердженням можливості будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу з яхт-клубом, торгівельними приміщеннями, культурно-видовищними та адміністративно-господарськими спорудами. (договір № 271/КП-12 від 08.06.12р. з Київгенплан Вартість робіт - 56 759,5 грн.

Всього на виконання умов договору позивачем було витрачено 7669398,28 грн., а також компенсація витрат пов'язаних з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу в розмірі 1771018,56 грн. та на створення соціальної та інженерно-транспортної структури м. Києва у розмірі 17887287,46 грн. Всього 27327704,30 грн.

Звертаючись до суду з даним позовом та обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що незважаючи на належне виконання умов інвестиційного договору, так і не отримав у користування земельну ділянку для реалізації інвестиційного проекту, а відповідачі жодним чином не сприяли позивачу в отриманні в користування земельної ділянки.

Також позивач зазначає, що виконання спірного інвестиційного договору також унеможливила ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 08.12.2014 у справі №2а-67/10, якою залишено без змін постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 20.09.2010, згідно якої було визнано протиправним рішення Київської міської ради №1447/4280 від 12.12.2007 Про внесення змін до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, щодо вилучення території навколо Видубицького озера на Набережно-Печерській дорозі, 4-10 у Печерському районі м.Києва із зони зелених насаджень загального користування і переведення її за функціональним призначенням до житлової та громадської забудови.

З урахуванням викладеного, позивач зазначає, що оскільки після вказаного рішення відповідачами не вчинено жодних дій, позивач не має права ні зараз, ні у майбутньому реалізувати Інвестиційний проект за визначеною адресою ( Набережно-Печерська дорога, 4-10 (Видубицьке озеро), оскільки надання в оренду або відчуження земель зони зелених насаджень загального користування заборонено, у чому відсутня вина позивача.

Відповідачами не вчиняється жодних дій для сприяння реалізації інвестиційного договору або заміни земельної ділянки для його реалізації на іншу.

Листом від 03.03.2017 вих. № 03/03/01 позивач звернувся до Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради з пропозицією розірвати Інвестиційний договір та наполягав на укладанні угоди про відшкодування ТОВ "ДНІПРОЕКОЛОГІЯ" усіх витрат, понесених товариством у порядку п. 6.7. інвестиційного договору. Однак відповідачі не надали відповіді.

03.07.2017 р. листом вих. № 03/07 ТОВ "ДНІПРОЕКОЛОГІЯ" повторно вимагало розірвання інвестиційного договору у в'язку з грубим та тривалим порушенням Київрадою та її органами зобов'язань за інвестиційним договором та наполягало на укладанні угоди про відшкодування ТОВ "ДНІПРОЕКОЛОГІЯ" усіх витрат, понесених товариством у порядку п. 6.7. Інвестиційного договору.

Перелік витрат та підписана з боку ТОВ "ДНІПРОЕКОЛОГІЯ" угода про розірвання договору та відшкодування витрат додавалася.

Оскільки на момент звернення з позовом до суду питання щодо надання земельної ділянки у оренду ТОВ Дніпроєкологія є невирішеним, що унеможливлює реалізацію інвестиційного договору, а відповідачі не вчиняють жодних дій щодо сприяння позивачу в отриманні в користування земельної ділянки, оскільки сторони не дійшли згоди щодо розірвання спірного договору, позивач просить суд розірвати інвестиційний договір № 049-13/і/14 від 07.09.2004р.

Крім цього, позивач зазначає, що згідно рішень Київради від 02.12.10 № 302/5114, тобто після укладання інвестиційного договору з ТОВ "ДНІПРОЕКОЛОГІЯ" в постійне користування державному галузево-територіальному об'єднанню Південно-західна залізниця була надана частина території (14 га), на якій раніше планувалося розміщення об'єкту інвестування. В подальшому було продовжено право постійного користування земельною ділянкою Ремонтно-відстійному пункту човнів №1 , що теж знаходиться в межах земель, раніше визначених для реалізації Інвестиційного проекту. Крім цього, згідно порівняльної таблиці користувачів земельної ділянки, необхідної для реалізації інвестиційного проекту(у додатках), зробленої на підставі порівняння чергового кадастрового плану та реєстру земельних ділянок станом на 23.07.2004 р. та чергового кадастрового плану та реєстру земельних ділянок станом на 07.08.2017 р., підтверджується надання у користування іншим юридичним особам земельної ділянки, необхідної для реалізації інвестиційного проекту, що є порушенням п.п. 3.6, 3.8 інвестиційного договору.

Також позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідачів солідарно 27327704,40 грн., які виникли у зв'язку із виконанням позивачем зобов'язань за інвестиційним договором по підготовці та переробці дозвільної документації.

Суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 26 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" право на забудову земельної ділянки реалізується її власником або користувачем за умови використання земельної ділянки відповідно до вимог містобудівної документації.

За нормою ч. 5 ст. 26 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" проектування та будівництво об'єктів здійснюється власниками або користувачами земельних ділянок у такому порядку: 1) отримання замовником або проектувальником вихідних даних; 2) розроблення проектної документації та проведення у випадках, передбачених статтею 31 цього Закону її експертизи; 3) затвердження проектної документації; 4) виконання підготовчих та будівельних робіт; 5) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; 6) реєстрація права власності на об'єкт містобудування.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Стаття 174 Господарського кодексу України передбачає, що господарські зобов'язання можуть виникати з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

У відповідності до ст. 9 Закону України "Про інвестиційну діяльність" основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода).

Статтею 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Кодексу, інших актів цивільного актів законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення. Якщо внаслідок прострочення боржника виконання зобов'язання втратило інтерес для кредитора, він може відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.

Судом встановлено, що предметом спірного договору було інвестування будівництва об'єкту інвестування у складі: офісно-готельного комплексу з торгово-розважальним центром, яхт-клубом, спортивно-оздоровчими спорудами, приміщеннями громадського призначення та підземними автостоянками в районі озера Видубицького у Печерському районі м. Києва за адресою: Набережно-Печерська дорога, 4-10 у Печерському районі м. Києва ( Видубицьке озеро ) , за власні та/або залучені кошти відповідно до умов інвестиційного конкурсу, власних конкурсних пропозиції та містобудівного обґрунтування.

При цьому, відповідно до умов спірного договору позивач, як інвестор, зобов'язався виконувати функції замовника капітального будівництва об'єкту інвестування.

Отже, виходячи з умов інвестиційного договору та положень чинного законодавства України позивач у даному випадку позбавлений можливості розпочати реалізацію відповідного інвестиційного проекту до здійснення заходів щодо оформлення права користування земельною ділянкою.

Судом встановлено, що відповідно до п. 3.3 інвестиційного договору організатор конкурсу у межах своєї компетенції зобов'язується сприяти оформленню інвестором прав на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт інвестування.

В той же час, матеріали справи не містять жодних доказів сприяння організатором конкурсу в оформленні за позивачем права користування земельною ділянкою для реалізації інвестиційного договору.

При цьому, з матеріалів справи та встановлених судом обставин вбачається, що самим позивачем вчинені всі необхідні та залежні від нього дії, спрямовані на отримання права користування земельною ділянкою та виконання умов інвестиційного договору .

Згідно з ч.1 статті 651 ЦК України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 2 статті 651 Цивільного кодексу України передбачено, що договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених законом або договором. Істотним є таке порушення стороною договору, коли друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладені договору.

Тобто, йдеться про таке порушення договору однією зі сторін, яке тягне для другої сторони неможливість досягнення нею цілей договору. Оцінка порушення договору як істотного, здійснюється судом відповідно до критеріїв, що встановлені вказаною нормою.

Оціночне поняття істотності порушення договору законодавець розкриває за допомогою іншого оціночного поняття - "значної міри" позбавлення сторони того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Істотність порушення визначається виключно за об'єктивними обставинами, що склалися у сторони, яка вимагає розірвання договору. В такому випадку вина (як суб'єктивний чинник) сторони, що припустилася порушення договору не має будь-якого значення і для оцінки порушення, як істотного, і для виникнення права вимагати розірвання договору на підставі частини другої статті 651 Цивільного кодексу України.

Іншим критерієм істотного порушення договору закон визнає розмір завданої порушенням шкоди, який не дозволяє потерпілій стороні отримати очікуване при укладенні договору. При цьому йдеться не лише про грошовий вираз завданої шкоди, прямі збитки, а й випадки, коли потерпіла сторона не зможе використати результати договору.

Невиконання відповідачем умов договору щодо сприяння відповідачу в отриманні земельної ділянки, визнання в судовому порядку протиправним рішення Київської міської ради №1447/4280 від 12.12.2007 Про внесення змін до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року щодо вилучення території навколо Видубицького озера на Набережно-Печерській дорозі, 4-10 у Печерському районі м.Києва із зони зелених насаджень загального користування і переведення її за функціональним призначенням до житлової та громадської забудови, невчинення відповідачами жодних дій щодо врегулювання питання передачі позивачу в користування земельної ділянки для виконання та реалізації інвестиційного договору, свідчить про істотне порушення умов інвестиційного договору, яке призвело до неможливості виконання позивачем договору та досягнення цілей договору, а також призвело до завдання позивачу збитків у значних розмірах.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи відповідач 1 спочатку уклав спірний інвестиційний договір, для реалізації якого необхідно отримати у користування земельну ділянку, а потім відповідач - 2 почав приймати рішення про програми комплексного розвитку цієї території та про інші зміни призначення вказаної земельної ділянки, що плинуло на виконання інвестиційного договору.

Про порушення відповідачами та вплив на умови договору свідчить також прийняття Київською міською радою рішення від 02.12.10 № 302/5114 (тобто після укладання інвестиційного договору з ТОВ "ДНІПРОЕКОЛОГІЯ" ), відповідно до якого в постійне користування державному галузево-територіальному об'єднанню Південно-західна залізниця була надана частина території (14 га), на якій раніше планувалося розміщення об'єкту інвестування.

Передача в оренду земельної ділянки під об'єктом інвестування за оскаржуваним договором на користь третьої особи свідчить про істотне порушення умов договору, оскільки виконання договору по будівництву об'єкта інвестування без ділянки для будівництва не видається можливим, як і не видається можливим досягнення позивачем мети інвестиційного договору на умовах, передбачених у ньому.

З урахуванням встановлених обставин, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог в частині розірвання інвестиційного договору № 049-13/і/14 від 07.09.2004р., у зв'язку з чим суд задовольняє позов в цій частині.

Також позивачем заявлені до стягнення з відповідачів збитки в сумі 27327704,40 грн.

Згідно зі ст. 653 Цивільного кодексу України, якщо договір розірваний у зв'язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, спричинених розірванням договору.

Згідно ст. 224 Господарського суду України під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

З наведеного випливає, що збитки - це об'єктивне зменшення будь-яких майнових благ сторони за договором, що обмежує його інтереси, як учасника певних господарських відносин і проявляється у витратах, зроблених кредитором, втраті або пошкодженні майна, а також не одержаних кредитором доходів, які б він одержав, якби зобов'язання було виконано боржником.

Стягнення збитків є одним із видів цивільно-правової відповідальності. Притягнення до цивільно-правової відповідальності можливо лише при наявності певних, передбачених законом умов.

Долученими позивачем до матеріалів справи доказами, зокрема договорами, актами, платіжними дорученнями, підтверджується сума фактичних витрат, зроблених позивачем на виконання спірного договору, в розмірі 7669398,28 грн.

Крім того, згідно п. 4.1.2 та 4.1.3 інвестиційного договору первісний інвестор (ПФК Придніпров'я ) компенсував Організатору конкурсу (відповідачу 1) витрати, пов'язані з підготовкою інвестиційного проекту, у розмірі 1% від орієнтовної вартості об'єкту інвестування, що складає 1771018,56 грн. та вніс кошти на створення соціальної та інженерно транспортної інфраструктури м. Києва у розмірі 10,1% від орієнтовної вартості Об'єкту інвестування, що склало 17887287,46 грн., всього 19658306,02 грн.

01.06.2005 року ПФК Придніпров'я та ТОВ "ДНІПРОЕКОЛОГІЯ" уклали Угоду про заміну інвестора за інвестиційним договором, відповідно до п. 5 якої передбачили, що з моменту підписання цієї угоди зобов'язання, що виконані інвестором (ПФК Придніпров'я ) по сплаті компенсації витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу у розмірі 1771 018,56 грн. та сплаті коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної структури м. Києва у розмірі 17887287,46 грн., згідно з п.п. 4.1.2. та 4.1.3. Інвестиційного договору, вважаються виконані Новим Інвестором ТОВ "ДНІПРОЕКОЛОГІЯ" ). При цьому, Новий Інвестор ТОВ "ДНІПРОЕКОЛОГІЯ" ) повертає Інвестору (ПФК Придніпров'я ) суму сплачену Інвестором, згідно з п.п. 4.1.2. та 4.1.3. Інвестиційного договору в розмірі 19658306,02 грн. (без ПДВ).

Згоду на заміну інвестора надали також відповідачі, розпорядженням КМДА від 12.09.2006 року № 1351 та укладенням 18.09.2006 р. між Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (організатор конкурсу), ПФК Придніпров'я (інвестор) та товариством з обмеженою відповідальністю ДНІПРОЕКОЛОГІЯ (новий інвестор) договору про зміну інвестора , а також Додаткова угода № 1 до інвестиційного договору, згідно з якими сторони погодились здійснити заміну інвестора).

Матеріалами справи підтверджується виконання зобов'язання позивача перед ПФК Придніпров'я з повернення 19658306,02 грн.

Отже, позивач, як новий інвестор є таким, що виконав зобов'язання перед організатором конкурсу зі сплати компенсації витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу у розмірі 1771018,56 грн. та сплаті коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної структури м. Києва у розмірі 17887287,46 грн.

Пунктом 6.7 інвестиційного договору передбачено, що у разі дострокового розірвання інвестором цього договору у зв'язку з порушенням організатором конкурсу прийнятих за цим договором зобов'язань, усі витрати, понесені інвестором на момент розірвання договору, підлягають відшкодуванню інвестору.

Відповідно до п. 11.5 договору у випадку дострокового припинення дії договору не з вини інвестора, останній має право на компенсацію понесених ним фактичних витрат відповідно до умов цього договору.

Суд дійшов висновку, що всі вище перелічені витрати на загальну суму 27327704,40 грн., є витратами позивача, що пов'язані з підготовкою та виконанням інвестиційного договору, а тому складають прямі збитки позивача і підлягають відшкодуванню за рахунок відповідачів.

При цьому, оскільки Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є організатором інвестиційного конкурсу, тоді як Київська міська рада є замовником інвестиційного конкурсу, за наслідками якого було укладено спірний інвестиційний договір, а кошти, у розмірі 19658306,02 грн. сплачені інвестором на виконання умов інвестиційного договору, були отримані міським бюджетом та використовувалися Київською міською радою за визначеним нею призначенням, суд дійшов висновку, що завдана позивачу сума збитків у розмірі 27327704,40 грн. повинна бути стягнута солідарно з відповідачів.

При цьому, суд вважає необґрунтованими посилання відповідачів на п. 2 угоди про зміну інвестора, відповідно до якої сторони погодились, що суми, сплачені Інвестором відповідно до вимог інвестиційного договору на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва та на компенсацію витрат організатора конкурсу, пов'язаних з підготовкою інвестиційного проекту , поверненню організатором конкурсу інвестору не підлягають, оскільки судом встановлено, що сторонами спірної угоди про заміну інвестора були відповідач-1, як організатор конкурсу, ПФК Придніпров'я , як інвестор, а також позивач, як новий інвестор, а тому п.2 спірної угоди стосувався початкового інвестора - ПФК Придніпров'я , а не позивача, як нового інвестора, який вже відшкодував початковому інвестору його збитки.

Заперечення відповідачів про те, що позивачем не надано документального підтвердження понесених витрат на суму 7669398,28 грн., то такі твердження вважаються судом необґрунтованими, оскільки додатки до позовної заяви містять усі необхідні докази на підтвердження таких витрат.

Приписами ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України на кожну із сторін покладений обов'язок довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, такими засобами, як письмові, речові електронні докази.

На підставі викладеного, враховуючи встановлені судом обставини та те, що наявні у справі матеріали свідчать про невиконання відповідачем - 1 взятих на себе зобов'язань за інвестиційним договором, а позивач внаслідок цього не зміг реалізувати своїх договірних зобов'язань та поніс грошові витрати (збитки), позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Щодо заяв відповідачів про застосування строків позовної давності, то суд зазначає наступне.

Заяви про застосування строків позовної давності обґрунтовані тим, що у позовній заяві позивач зазначає, що виконання інвестиційного договору також унеможливлювала ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 08.12.2014 р. у справі №2а-67/10, якою залишено без змін постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 20.09.2010 р., згідно якої було визнано протиправним рішення Київської міської ради №1447/4280 від 12.12.2007 Про внесення змін до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року щодо вилучення території навколо Видубицького озера на Набережно-Печерській дорозі, 4-10 у Печерському районі м. Києва із зони зелених насаджень загального користування і переведення її за функціональним призначенням до житлової та громадської забудови. Таким чином, відповідачі зазначають, що позивач довідався про порушення свого права ще 08.12.2014 р., а до суду звернувся 16.07.2018 р., тобто зі спливом строків позовної давності.

Згідно із ст.ст. 256, 257, 258 ЦК України позовна давність це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу; загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки, проте, для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю.

Частиною 4 ст. 267 ЦК України визначено, що сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Однак, суд зазначає, що невиконання відповідачем-1 своїх зобов'язань за договором щодо сприяння оформленню інвестором прав на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт інвестування, є триваючим правопорушенням.

В свою чергу, у разі наявності триваючого порушення постійно відбувається початковий момент перебігу позовної давності з кожним новим порушенням права позивача.

Умовами спірного договору встановлено, що договір припиняється після повного виконання сторонами своїх зобов'язань , про що підписується відповідний акт.

Станом на дату звернення з позовом до суду спірний договір не припинив свою дію, а тому з вимогою про розірвання договору позивач мав право звернутись в будь-який момент протягом дії договору, а право на стягнення збитків виникло в позивача після розірвання договору.

Крім того, ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 08.12.2014 р. у справі №2а-67/10 не єдина підстава звернення позивача з даним позовом до суду.

З матеріалів справи вбачається, що на чергове звернення ТОВ "ДНІПРОЕКОЛОГІЯ" , листом від 21.07.2017 року № 050/13-5862 Департамент економіки та інвестицій повідомив позивача, що на виконання доручення керівництва Київської міської державної адміністрації відповідними структурними підрозділами Київської міської державної адміністрації опрацьовується питання реалізації інвестиційного проекту та пошук шляхів вирішення ситуації, що склалася.

Суд дійшов висновку, що вказаним листом відповідач підтвердив, що інвестиційний договір та всі обов'язки за ним є чинними .

З урахуванням викладеного, суд вважає, що позивачем не пропущені строки позовної давності для звернення з вимогою про розірвання інвестиційного договору № 049-13/і/14 від 07.09.2004 р. та відшкодування збитків за ним.

Оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку, що заявлені позивачем вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Судові витрати з урахуванням положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються судом на відповідачів.

Оскільки, солідарне стягнення суми судових витрат законом не передбачено (п. 4.1. постанови Пленуму Вищого господарського суду України, від 21.02.2013 № 7 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України"), то розмір судового збору за майнову вимогу розподіляється між відповідачами порівну, за немайнову вимогу покладається на відповідача-1.

Керуючись ст.ст. 73-74, 76-79, 86, 129, 233, 237-238 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Розірвати інвестиційний договір від 07.09.2004р №049/13/і/14 з додатками до нього, що укладений між Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), правонаступником якого є Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ( 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, код 04633423) та товариством з обмеженою відповідальністю ДНІПРОЕКОЛОГІЯ ( 03040, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 94/1, офіс 37, код 33275270 ) про забудову зони відпочинку з громадським центром в районі озера Видубицьке в Печерському районі м. Києва за адресою: Набережно-Печерська дорога, 4-10 (Видубицьке озеро).

Стягнути солідарно з Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації ) (01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36; код 04633423) та з Київської міської ради ( 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, код 22883141) на користь товариства з обмеженою відповідальністю ДНІПРОЕКОЛОГІЯ ( 03040, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 94/1, офіс 37; код 33275270 ) 27327704,30 грн. (двадцять сім мільйонів триста двадцять сім тисяч сімсот чотири грн. 30 копійок) збитків та 411677,56 грн. ( чотириста одинадцять тисяч шістсот сімдесят сім грн. 56 коп. ) судового збору.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 241 ГПК України та може бути оскаржене до апеляційної інстанції у строки передбачені ст. 256 ГПК України.

дата підписання повного тексту рішення 23.04.2019 р.

СуддяВ.І.Пінчук

Дата ухвалення рішення 04.04.2019
Зареєстровано 24.04.2019
Оприлюднено 24.04.2019

Судовий реєстр по справі 910/7953/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 12.03.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 28.02.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 23.01.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 26.12.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.11.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 08.10.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 04.04.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.02.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 31.01.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.01.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.12.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 31.10.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.10.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.10.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.08.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.07.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону