ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


УХВАЛА

"23" квітня 2019 р.Справа № 922/2378/13

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

розглянувши клопотання про заміну кредитора

по справі за заявою Публічне АТ "Банк Форум", м. Харків

до ТОВ "ТД "Макротрейд", м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 04.06.2015 р. ТОВ "Торговий Дім "Макротрейд" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

До суду від ГУ ДФС у Харківській області надійшло клопотання (вх. № 9875 від 22.04.2019) про заміну кредитора, в якому податковий орган просить суд замінити кредитора ОСОБА_1 ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області на Головне управління ДФС у Харківській області.

Розглянувши матеріали справи, клопотання ГУ ДФС у Харківській області, суд встановив наступне.

Ухвалою суду від 12.08.2015 р. затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Торговий Дім "Макротрейд" до якого зокрема включені вимоги ДПІ у Київському районі м.Харкова Головного Управління Міндоходів України у Харківській області на загальну суму 19125477,41 грн., з яких: 9698461,13 грн. - сума основного податкового зобов'язання (3 черга); 9427016,28 грн. (6 черга);

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 311 "Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність деяких актів Кабінету Міністрів України", реорганізовано та утворено деякі територіальні органи ДФС, а саме: ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області реорганізовано та приєднано до ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. № 892 "Про деякі питання територіальних органів Державної фіскальної служби" та наказу ДФС України від 24.02.2016 р. № 174, реорганізовано та перейменовано деякі територіальні органи ДФС, а саме: ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області перейменовано у ОСОБА_1 ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. № 296 "Про реформування територіальних органів Державної фіскальної служби", реорганізовано та перейменовано деякі територіальні органи ДФС, а саме: ОСОБА_1 ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області реорганізовано шляхом приєднання як структурний підрозділ до Головного управління ДФС у Харківській області.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" від 21.12.2016 № 1797 внесено зміни до Податкового кодексу України.

Відповідно п.19-1.1.22. статті 19-1 ПК України контролюючі органи виконують такі функції, крім особливостей, передбачених для державних податкових інспекцій статтею 19-3 цього Кодексу: здійснюють погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів.

Функції державних податкових інспекцій визначені статтею 19-3 ПК України, якою встановлено, що державні податкові інспекції: здійснюють сервісне обслуговування платників податків; здійснюють реєстрацію та ведення обліку платників податків та платників єдиного внеску, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням; формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб, реєстри, ведення яких покладено законодавством на контролюючі органи; виконують інші функції сервісного обслуговування платників податків, визначені законом.

Згідно з пунктом 41.1 статті 41 ПК України, контролюючими органами є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову, державну митну політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган (далі - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику), його територіальні органи.

Пунктом 41.2 статті 41 ПК України встановлено, що органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.

Наказом Державної фіскальної служби від 19.10.2016 № 875 визначені функції та повноваження, які здійснюють структурні підрозділи ГУ, до яких, зокрема, віднесені: організація роботи щодо погашення податкового боргу з податків і зборів платників податків, заборгованості з інших платежів, а також стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску платників єдиного внеску; організація та координація роботи щодо застосування до платників податків та платників єдиного внеску судових процедур банкрутства; організація та ведення позовної роботи, спрямованої на забезпечення надходження податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів.

Отже, з внесенням змін до ПК України ОСОБА_1 ОДПІ м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області втратила повноваження щодо стягнення податкової заборгованості та стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску шляхом застосування процедур, передбачених законодавством з питань банкрутства. Відповідні повноваження відповідно до вимог чинного законодавства перейшли до Головного управління ДФС у Харківській області.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 296 "Про реформування територіальних органів Державної фіскальної служби" постановлено реорганізувати деякі територіальні органи Державної фіскальної служби шляхом їх приєднання як структурних підрозділів до відповідних територіальних органів Служби за переліком згідно з додатком, зокрема, ОСОБА_1 об'єднану державну податкову інспекцію м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області реорганізовано шляхом приєднання до Головного управління ДФС у Харківській області.

Відповідно до ст. 108 ЦК України перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи.

Згідно з ч. 1 ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Частиною першою статті 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником.

Отже, згідно з вимогами чинного законодавства, заміна кредитора за заявою правонаступника допускається на будь-якій стадії судового процесу, тому суд вважає клопотання Головного управління ДФС у Харківській області про заміну кредитора обґрунтованими.

Крім того, суд зазначає, що в даному випадку має місце публічне правонаступництво (повне або часткове передання (набуття) адміністративної компетенції одного суб'єкта владних повноважень до іншого внаслідок повного чи часткового припинення його адміністративної компетенції), а саме: від ОСОБА_1 об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області до Головного управління ДФС у Харківській області. Тобто, відбулося передання адміністративної компетенції від одного суб'єкта владних повноважень до іншого.

Згідно пункту 51 Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 р. № 15 "Про судову практику в справах про банкрутство", що встановлює наступне. Статтею 512 Цивільного кодексу України встановлено підстави заміни кредитора у зобов'язанні, в тому числі й грошовому. Законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов'язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов'язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил Цивільного кодексу України, а господарські суди - зобов'язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредиторів під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до абзацу двадцять другого статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку клопотання Головного управління ДФС у Харківській області про заміну кредитора (вх. № 9875 від 22.04.2019) задовольнити та замінити кредитора у справі.

Керуючись ст. ст. 21, 37-48 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 52, 233-235 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання Головного управління ДФС у Харківській області про заміну кредитора (вх. № 9875 від 22.04.2019) задовольнити.

Замінити кредитора - ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області на ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області (після перейменування ОСОБА_1 ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області).

Замінити кредитора - ОСОБА_1 об'єднану державну податкову інспекцію м.Харкова Головного управління ДФС у Харківській області на його правонаступника - Головне управління ДФС у Харківській області.

Ухвалу направити ліквідатору, ГУ ДФС у Харківській області, ОСОБА_1 ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена в строки, передбачені ст. 256 ГПК України, шляхом подачі апеляційної скарги.

Суддя Усатий В.О.

Дата ухвалення рішення22.04.2019
Оприлюднено25.04.2019

Судовий реєстр по справі —922/2378/13

Ухвала від 27.05.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Усатий В.О.

Ухвала від 11.05.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Усатий В.О.

Ухвала від 08.05.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Усатий В.О.

Ухвала від 08.05.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Усатий В.О.

Ухвала від 25.04.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Усатий В.О.

Ухвала від 25.04.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Усатий В.О.

Ухвала від 25.04.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Усатий В.О.

Ухвала від 03.04.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Усатий В.О.

Ухвала від 01.01.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Усатий В.О.

Ухвала від 20.12.2018

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Усатий В.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні