Ухвала
від 07.05.2019 по справі 922/2378/13
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


УХВАЛА

"08" травня 2019 р.Справа № 922/2378/13

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

при секретарі судового засідання П'ятак А.С.

за участю представника ТОВ "АКВАБУД ЕКО" - Зимненко Є.В.

розглянувши заяву про заміну кредитора

по справі за заявою Публічне АТ "Банк Форум", м. Харків

до ТОВ "ТД "Макротрейд", м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 04.06.2015 р. ТОВ "Торговий Дім "Макротрейд" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою суду від 12.08.2015 р. затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Торговий Дім "Макротрейд", з яких в тому числі, грошові вимоги ПАТ "БАНК ФОРУМ" на загальну суму 138849467,13 грн.; окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги, забезпечені заставою майна боржника, а саме: вимоги ПАТ "БАНК ФОРУМ" у розмірі 13532000,00 грн., окремо внесено до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Торговий Дім "Макротрейд" відомості про майно боржника, що є предметом застави ПАТ "БАНК ФОРУМ".

До суду від ТОВ "АКВАБУД ЕКО" (вх. № 10075 від 23.04.2019 р.) надійшла заява, в якій заявник просить суд замінити кредитора ПАТ "Банк Форум" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21574573, місцезнаходження якого: м. Київ, б-р Верховної Ради, буд. 7) правонаступником ТОВ "АКВАБУД ЕКО" (ідентифікаційний код юридичної особи: 38778673, місцезнаходження якого: 04208, м. Київ, просп. Георгія Гонгадзе, буд. 5-А, офіс 2) у справі про банкрутство ТОВ "ТД "Макротрейд" № 922/2378/13; зобов'язати арбітражного керуючого в межах справи про банкрутство ТОВ "ТД "Макротрейд" № 922/2378/13 внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

Розглянувши матеріали справи, суд призначив заяву ТОВ "АКВАБУД ЕКО" про заміну кредитора до розгляду, з урахуванням ухвали суду про виправлення описки на 08.05.2019 р.

До суду від ліквідатора надійшов відзив (вх.№ 943 від 06.05.19) на заяву ТОВ "АКВАБУД ЕКО", в якому він проти заміни кредитора у справі не заперечує.

В судовому засіданні представник ТОВ "АКВАБУД ЕКО" підтримав свою заяву та просив суд її задовольнити.

Розглянувши матеріали справи судом встановлено, що ПАТ "Банк Форум" є кредитором боржника вимоги якого за кредитним договором № 0023/08/12-КІ від 04.03.2008 р. включені до реєстру вимог кредиторів.

10.04.2019 р. між ПАТ "Банк Форум" та ТОВ "ФК "Веста" укладено договір про відступлення прав вимоги. За яким ТОВ "ФК "Веста" набуло права вимоги банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців та поручителів, в тому числі за кредитним договором № 0023/08/12-КІ від 04.03.2008 р.

19.04.2019 р. між ТОВ "ФК "Веста" та Компанією "Інвестохілліс Партнерс Лімітед" укладено договір про відступлення прав вимоги. За яким ТОВ Компанієя "Інвестохілліс Партнерс Лімітед" набуло права вимоги банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців та поручителів, в тому числі за кредитним договором № 0023/08/12-КІ від 04.03.2008 р.

Також, 19.04.2019 р. між Компанією "Інвестохілліс Партнерс Лімітед" та Компанією "Ексім Трейд Груп ЛТД" укладено договір про відступлення прав вимоги за кредитним договором № 0023/08/12-КІ від 04.03.2008 р.

22.04.2019 р. між Компанією "Ексім Трейд Груп ЛТД" (первісний кредитор) та ТОВ "АКВАБУД ЕКО" (новий кредитор) укладено договір про відступлення прав вимоги (договір), за яким ТОВ "АКВАБУД ЕКО" набуло право вимоги за кредитним договором № 0023/08/12-КІ від 04.03.2008 р. укладеним між ПАТ "Банк Форум" та ТОВ "Торговий Дім "Макротрейд" (боржник).

Відповідно до п. 3.1.3 вказаного договору право вимоги переходить до нового кредитора з моменту укладання цього договору, після чого новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржника стосовно його заборгованості по кредитному договору та зобов'язань поручителів.

Відповідно до ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Статтею 514 Цивільного кодексу України, встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст.516 Цивільного кодексу України, заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Згідно пункту 51 Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 р. № 15 "Про судову практику в справах про банкрутство", що встановлює наступне. Статтею 512 Цивільного кодексу України встановлено підстави заміни кредитора у зобов'язанні, в тому числі й грошовому. Законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов'язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов'язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил Цивільного кодексу України, а господарські суди - зобов'язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредиторів під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до абзацу двадцять другого статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку заяву ТОВ "АКВАБУД ЕКО" (вх. № 10075 від 23.04.2019 р.) про заміну кредитора задовольнити та замінити кредитора у справі.

Керуючись ст.ст. 21, 38-46, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 52, 232-235 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву ТОВ "АКВАБУД ЕКО" (вх. № 10075 від 23.04.2019 р.) про заміну кредитора правонаступником.

Замінити кредитора ПАТ "Банк Форум" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21574573, місцезнаходження якого: м. Київ, б-р Верховної Ради, буд. 7) правонаступником ТОВ "АКВАБУД ЕКО" (ідентифікаційний код юридичної особи: 38778673, місцезнаходження якого: 04208, м. Київ, просп. Георгія Гонгадзе, буд. 5-А, офіс 2) .

Ухвалу направити ліквідатору, ПАТ "БАНК ФОРУМ", ТОВ "АКВАБУД ЕКО".

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її підписання.

Повний текст ухвали суду складено та підписано 08.05.2019 р.

Суддя Усатий В.О.

Дата ухвалення рішення07.05.2019
Оприлюднено12.05.2019

Судовий реєстр по справі —922/2378/13

Ухвала від 27.05.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 11.05.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 08.05.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 08.05.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 25.04.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 25.04.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 25.04.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 03.04.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 01.01.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 20.12.2018

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні