ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

18.04.2019 р. Справа № 910/48/19 За позовом Акціонерного товариства " Укргазвидобування " в особі філії Газопромислового управління " Полтавагазвидобування "

До Товариства з обмеженою відповідальністю " ГЕОЮНІТ "

Про стягнення 2580444,65 грн.

Суддя Пінчук В.І.

Секретар судового засідання Дімітрова Ю.Ю.

Представники сторін:

Від позивача Юхно В.І. - предст.

Від відповідача Кича О . О. - адвокат.

Обставини справи:

Позивач - Акціонерне товариство " Укргазвидобування " в особі філії Газопромислового управління " Полтавагазвидобування " звернувся до господарського суду міста Києва з позовною заявою про стягнення з відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю " ГЕОЮНІТ " 2580444,65 грн., з яких: 1403704,40 грн. пеня та 1176740,25 грн. 7% штраф.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.01.2019 р. відкрите провадження у справі №910/48/19, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначення підготовчого засідання на 21.02.2019 р.

У підготовчому засіданні 21.02.2019 р. оголошувалась перерва до 04.04.2019 р.

Ухвалою від 04.04.2019 р. підготовче провадження було закрите і справа призначена до розгляду по суті на 18.04.2019 р.

Представник відповідача у відзиві на позовну заяву позовні вимоги позивача визнає лише частково, а саме в розмірі 2151154,75 грн., з яких: 974414,50 грн. пеня та 1176740,25 грн. 7% штраф

В частині стягнення з ТОВ " ГЕОЮНІТ " пені в розмірі 429289,90 грн. представник відповідача заперечує та просить суд у задоволенні позову у цій частині відмовити посилаючись на те, що позивач в розрахунках штрафних санкцій не врахував період простою у період з 02.04.2018 р. по 17.04.2018 р.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд -

В С Т А Н О В И В:

28.08.2018 р. між позивачем ( замовником ) та відповідачем ( виконавцем ) був укладений договір про проведення польових сейсморозвідувальних робіт на Тимофіївській площі за технологією 3D № б/н

Відповідно до умов вказаного договору відповідач зобов`язався виконати геологорозвідувальні роботи ( комплекс польових сейсморозвідувальних робіт на Тимофіївській площі за технологією 3D ), а позивач зобов`язався прийняти та оплатити вказані роботи, згідно з умовами цього договору.

Згідно п. 1.2 договору від 28.08.2018 р. №б/н результатом виконаних робіт є прийняті та затверджені замовником на засіданні науково - технічної ради заключний звіт про виконані роботи, первинні сейсмограми та інші результативні матеріали відповідно до технічного ( геологічного ) завдання.

Оплата фактично виконаних відповідачем робіт здійснюється замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок виконавця протягом 30-ти банківських днів з моменту подання оригіналів належно оформлених сторонами актів приймання - передачі виконаних робіт ( п. 5.2.4 договору ).

Згідно п. 6.1 вказаного договору строк виконання робіт встановлений календарним планом, що є додатком № 2 до договору.

Початок виконання робіт - з дати підписання договору. Строк виконання кожного етапу робіт визначений в календарному плані, що є додатком № 2 до договору.

Відповідно до п. 4 календарного плану на виконання польових сейсморозвідувальних робіт на Тимофіївській площі за технологією 3D ( в редакції додаткової угоди № 3 до договору ) передбачено: Проведення першого етапу комплексу польових сейсмо - розвідувальних робіт за методикою 3D МВХ МСГТ: топогеодезична зйомка, польові сейсморозвідувальні роботи, роботи з вивчення будови верхньої частини розрізу, польова експрес - обробка отриманих даних ( обсяг фізичних точок 35% від загального проектного обсягу ) складає 77 днів ( 277 днів з дати підписання договору, не пізніше травня 2017 р. ). В календарному плані вказана і вартість даного етапу, що складає 35762485,70 грн.

Граничним терміном виконання вказаного етапу робіт є 01.06.2018 р.

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги позивач зазначає про те, що фактично акти здачі - приймання виконаних робіт за етапом 4 ( частини 1 та 2 ) № 4 та № 5 на загальну суму 33022300,00 грн. були підписані сторонами лише 18.06.2018 р. та 06.09.2018 р.

Пунктом 8.5 договору від 28.08.2018 р. №б/н передбачено, що у разі порушення з вини виконавця строків виконання робіт, виконавець зобов`язаний сплатити замовнику пеню в розмірі 0,1% вартості етапу робіт, з якого допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково сплачує штраф в розмірі 7% вказаної вартості

За неналежне виконання відповідачем своїх зобов`язань за договором від 28.08.2018 р. №б/н останньому нараховані пеня в розмірі 1403704,40 грн. та 7% штрафу в розмірі 1176740,25 грн.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона ( боржник ) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно пункту 1 частини 2 статті 11 ЦК України підставою виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Порушенням зобов`язання є невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання ( неналежне виконання ). ( ст. 610 ЦК України ).

Згідно ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. ( ст. 525 ЦК України ).

Твердження представника відповідача у відзиві на позовну заяву про те, що позивач в розрахунках штрафних санкцій повинен був врахувати період простою у період з 02.04.2018 р. по 17.04.2018 р. суд вважає безпідставним, оскільки у передбачений додатковою угодою № 3 ( додаток до календарного плану ) строк збільшення виконання робіт на 55 днів вже було включено простій на 15 днів з 02.04.2018 р. по 17.04.2018 р.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 129, ст. ст. 232, 233, ст.ст. 236 - 238, ст. 240 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю " ГЕОЮНІТ " ( 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 9, корпус 1, вхід літера А, офіс 1-103/7, код 33347161 ) на користь Акціонерного товариства " Укргазвидобування " ( 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, код 30019775 ) в особі філії Газопромислового управління " Полтавагазвидобування " ( 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 173, код 30019775 ) 1403704 ( один мільйон чотириста три тисячі сімсот чотири ) грн. 40 коп. пені, 176740 ( сто сімдесят шість тисяч сімсот сорок ) грн. 25 коп. штрафу, 38706 ( тридцять вісім тисяч сімсот шість ) грн. 67 коп. судового збору.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 241 ГПК України та може бути оскаржене до апеляційної інстанції у строки передбачені ст. 256 ГПК України.

дата підписання повного тексту рішення 13.05.2019 р.

СуддяВ.І.Пінчук

Дата ухвалення рішення 18.04.2019
Оприлюднено 15.05.2019

Судовий реєстр по справі 910/48/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 06.11.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.10.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.08.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.08.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.06.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 18.04.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.04.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.01.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/48/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону