ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа № 202/3518/18

Провадження № 1-кс/202/5042/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

13 травня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арештмайна у кримінальному провадженні № 12018040000000474,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12018040000000474, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено13 травня 2018року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12018040000000474 здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

10 травня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018040000000474.

Відповідно до матеріалів клопотання, східним офісомДержаудитслужби проведеноревізію окремихпитань фінансово-господарської діяльності Казенногопідприємства «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ», код ЄДРПОУ 01432150 за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, якою встановлено фінансові порушення на загальну суму 9 952 207,59 грн., з них порушення, що призвели до втрат ресурсів, на суму 2 455 407,59 грн.

Встановлено, що протягом 2017 року КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» відображено господарські операції щодо оприбуткування товарів, робіт та послуг, які фактично не отримано Підприємством, внаслідок чого безпідставно перераховано кошти суб`єктам господарювання назагальну суму 1 589 899,0 грн., у тому числі: ТОВ «НОРМІНГ» на суму 760 000,0 грн., ТОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ» - 300 000,0 грн., ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» -227 884,0 грн., ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» - 200 000,0 грн., ТОВ «СІТІ БУД ІНВЕСТ» - 102 015,0 гривень, ФОП ОСОБА_5 - 481 000,0 грн., а також ТОВ «ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР» (ЄДРПОУ 40445479) - по бухгалтерському обліку оприбутковано роботи, що не виконувались на суму 3 014 040,0 грн. В ході ревізії збитки не відшкодовано.

Зокрема встановлено факт перерахування грошових коштів фізичній особі - підприємцю ОСОБА_5 (м. Дніпро, іпн НОМЕР_1 ) за бухгалтерські та консультаційні послуги.

Так, за період з 17.05.2017 року по 16.06.2017 року за данимивиписок банкуПідприємством перерахованоФОП ОСОБА_5 коштів назагальну суму481000,0гривень.Станом на01.01.2018 рокузаданими обігово-сальдовоївідомості порахунку 631«Розрахунки зпостачальниками тапідрядниками» передФОП ОСОБА_5 обліковувалася дебіторськазаборгованість насуму 481 000,0 гривень.

На письмовийзапит Східногоофісу від22.01.2018 року№ 04-07-15/525 щодо надання первинних документів підтверджуючих взаєморозрахунки між Підприємством та ФОП ОСОБА_5 , зокрема: договору, рахунків, актів надання послуг, платіжних доручень або виписок банку та пояснень стосовно відсутності зазначених документів по контрагенту - ФОП ОСОБА_5 надано лише платіжні доручення. КП «Південукргеологія» повідомлено, що на Підприємстві немає ніякої інформації щодо договорів з ФОП ОСОБА_5 .

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що є підстави вважати що грошові кошти отримані КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» з державного бюджету у подальшому перераховуються на фіктивні підприємства та потрапляють в тіньовий сектор економіки.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), для здійснення взаємних розрахунків з КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 1432150) в іноземній та національній валюті, використовувався банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

08.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 було проведено обшук за місцем постійного мешкання в квартирі, що належить на праві власності його дружині ОСОБА_6 за адресою:АДРЕСА_1 у ході проведення якого окрім речей та документів на вилучення яких судом було прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку було вилучено грошові кошти, а саме: 100 (сто) купюр номіналом 200 (двісті) гривень, 49 (сорок дев`ять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, одна купюра номіналом 5 (п`ять) гривень, 43 (сорок три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США.

08.05.2019 року переліченні грошові кошти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вони набуті кримінально протиправним шляхом.

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та наполягав на їх задоволенні, слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;2) перелік і види майна, що належить арештувати;3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, приходжу до висновку про невідповідність клопотання слідчого вказаним вимогам кримінального процесуального закону, з огляду на наступне.

Клопотання слідчого не містить належного обґрунтування необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. Не обґрунтовано і наявність обставин, передбачених частинами 3-6 ст. 170 КПК щодо випадків, у яких накладається арешт з підстав, зазначених в ч. 2 ст. 170 КПК.

З тексту клопотання вбачається, що воно складається з викладення скороченого змісту фактичних обставин кримінального правопорушення (фабули), встановлених органом досудового розслідування та формального посилання на положення ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК без належного обґрунтування співвідношення вказаних положень процесуального закону з фактичними обставинами даного кримінального провадження.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування, що майно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене або перетворене.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність повернення клопотання прокурору із встановленням йому строку для усунення недоліків строком в сімдесят дві години.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018040000000474 повернути прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 для усунення недоліків у строк, протягом семидесяти двох годин з моменту отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення 13.05.2019
Оприлюднено 16.02.2023

Судовий реєстр по справі 202/3518/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.06.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 27.05.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 27.05.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 20.05.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 20.05.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 16.05.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 13.05.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 11.05.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 11.04.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 11.04.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 11.04.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 11.04.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 10.04.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 10.04.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 10.04.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 10.04.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 202/3518/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону