ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________________________________________________________________

УХВАЛА

"17" травня 2019 р.Справа № 922/6220/15

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

за участю:

представника АТ "Кристалбанк" - Мизиненко І.О.,

представника АТ "Укрсоцбанк" - Скрипка Л.В,

ліквідатора - Корольов В.В.,

представника ОСОБА_1 . - Шафоростов В.О.;

представника ТОВ "КУА" Фінекс-Капітал" - Стриж Л.А.,

представника ТОВ "КУА"Фінекс-Капітал" - Когут І.Д.

представника КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" - Хом`як Р.В.

розглянувши клопотання ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" про заміну кредитора (вх. № 11194 від 08.05.2019 р.)

по справі за заявою АТ "Кристалбанк" м.Київ

до ТОВ КОМПАНІЯ "СТРОМА" м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 07.06.2017 р. визнано Товариство з обмеженою відповідальністю Компанію "Строма" банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Корольова В.В.

До суду від ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" надійшла заява (вх. № 11194 від 08.05.2019 р.) про заміну кредитора, в якій заявник просив суд замінити первісного кредитора - КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" на нового кредитора - ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ", яка ухвалою суду від 10.05.2019 р., з урахуванням виправлення описки, призначено до розгляду на 17.05.2019 р. о 12:00.

У судовому засіданні представник ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" підтримав подану заяву про заміну кредитора правонаступником, просив суд її задовольнити в повному обсязі.

Присутній представник КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" підтримав заяву ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" про заміну кредитора правонаступником.

Ліквідатор у судовому засіданні не висловив заперечень проти заяви, просив суд вирішити питання на власний розсуд, про що надав відзив до суду.

Розглянувши матеріали справи, заяву ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" (вх. № 11194 від 08.05.2019 р.) про заміну кредитора та надані до ней документи, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Ухвалою суду від 21.06.2016 р. визнано вимоги КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" в сумі 11248,04 грн. основного боргу та включено їх до четвертої черги реєстру вимог кредиторів, а також 1218,00 грн. судового збору до першої черги.

Ухвалою суду від 21.06.2016 р. затверджено реєстр вимог кредиторів, з яких, в тому числі, КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" у розмірі 11248,04 грн. - четверта черга, 1218,00 грн. - перша черга.

Ухвалою суду від 04.08.2016 р. виправлено описку, допущену в тексті ухвали суду від 21.06.2016 р. про розгляд заяви КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" з грошовими вимогами до боржника щодо суми судового збору, сплаченого КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" та включеного судом до першої черги реєстру вимог кредиторів, зазначивши суму 2756,00 грн.

Крім того, ухвалою суду від 04.08.2016 р. виправлено описку в ухвалі суду від 21.06.2016 р., якою затверджено реєстр вимог кредиторів та в тексті її резолютивної частини зазначено суму судового збору, сплаченого КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" та включеного судом до першої черги реєстру вимог кредиторів - 2756,00 грн.

Ухвалою суду від 12.09.2017 р. визнано поточні вимоги КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" в сумі 5327,00 грн., включено їх до реєстру вимог кредиторів до четвертої черги, а також в сумі 3200,00 грн. судового збору - до першої черги.

Вищезазначені вимоги складаються із заборгованості, яка виникла внаслідок невиконання Боржником умов Договору на приймання стічних вод № ІІІ-9209/03-АК-02 від 14.04.2006 р. із змінами відповідно до додаткової угоди від 23.01.2012 р., укладеного між КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" та Боржником (далі - Основний договір).

Судом встановлено, що 03.05.2019 р. між КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" (далі - Первісний кредитор) та ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" (далі - Новий кредитор) був укладений Договір № ВПВ-03/05/19 про відступлення права вимоги (далі - Договір відступлення).

Відповідно до п. 1.1. Договору відступлення в порядку та на умовах, визначених цим Договором Первісний кредитор відступає (передає), а Новий кредитор приймає в повному обсязі належні Первісному кредитору права грошової вимоги до ТОВ "Строма" (код 30290469) (надалі - Боржник), включаючи права вимоги до правонаступників Боржника, його страховиків або інших осіб, до яких перейшли/перейдуть обов`язки Боржника або які зобов`язані виконати його обов`язки щодо виконання Боржником зобов`язання із сплати заборгованості у розмірі 22480,76 грн., та/або пені та/або штрафів, в тому числі права сторони/учасника в будь-яких судових та виконавчих провадженнях, а також права процесуального правонаступництва по всіх судових справах, що існують або можуть виникнути в майбутньому. в тому числі, але не виключно у судовій справі № 922/6220/15 (надалі за текстом - "Права вимоги").

Відповідно до п. 2.1. Договору відступлення права вимоги Первісного кредитора вважаються відступленими (переданими) Новому кредитору з моменту підписання повноважними представниками Сторін цього Договору та скріплення підписів печатками Сторін. Датою набуття Новим кредитором Права вимоги є дата (день) укладання цього Договору (п. 2.2. Договору відступлення)

Пунктом 3.1. Договору відступлення Сторони погодили, що за відступлення Права вимоги, в обсязі встановленому п. 1.3. цього Договору, Новий кредитор сплачує Первісному кредитору вартість Права вимоги за домовленістю Сторін у розмірі 22480,76 грн.

Відповідно до п. 3.3. Новий кредитор зобов`язаний сплатити Первісному кредитору суму грошових коштів у розмірі, встановленому п. 3.1. Договору, шляхом перерахування на рахунок Первісного кредитора.

Датою здійснення розрахунків за цим Договором є дата зарахування грошових коштів у повному обсязі на поточний рахунок Первісного кредитора, зазначеного в п.3.3. Договору.

З платіжного доручення № 420 від 03.05.2019 р. вбачається, що на виконання умов Договору відступлення ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" перерахувало на рахунок КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" грошові кошти у розмірі 22480,76 грн.

Крім того. 03.05.2019 р. між КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" та ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" був підписаний Акт приймання-передачі документів, відповідно до якого Первісний кредитор передав, а Новий кредитор отримав документи за Договором про відступлення права вимоги № ВПВ-03/05-19 від 03.05.2019 р.

Таким чином, до ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" перейшли всі права вимоги КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" до боржника в повному обсязі, що внесено до реєстру вимог кредиторів ухвалою суду від 21.06.2016 р. із змінами згідно з ухвалою суду від 04.08.2016 р., а також ухвалою суду від 12.09.2017 р.

Відповідно до ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до п. 52 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 15 від 18.12.2009, статтею 512 ЦК встановлено підстави заміни кредитора у зобов`язанні, в тому числі й грошовому. Законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов`язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов`язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил ЦК, а господарські суди - зобов`язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до абзацу двадцять другого статті 1 Закону. Заміна кредитора у зобов`язанні не впливає на права та обов`язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом.

Статтею 514 Цивільного кодексу України, встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із ст. 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Згідно із ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Взявши до уваги все вищевикладене, суд дійшов висновку задовольнити заяву ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" (вх. № 11194 від 08.05.2019 р.) про заміну кредитора, здійснити заміну кредитора КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" на його правонаступника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" (код 34333275).

Керуючись ст.ст. 21, 37-48 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 52, 232-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" (вх. № 11194 від 08.05.2019 р.) про заміну кредитора.

Замінити кредитора КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" (код 03361715) на його правонаступника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" (61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, буд. 1, корп. 45, офіс 21, код 34333275), про що ліквідатором внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалу направити ліквідатору, КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ", заявнику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її підписання.

Повний текст ухвали суду складено та підписано 17.05.2019 р.

Суддя Усатий В.О.

Дата ухвалення рішення 17.05.2019
Зареєстровано 19.05.2019
Оприлюднено 19.05.2019

Судовий реєстр по справі 922/6220/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.07.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.07.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.07.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 17.06.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 10.06.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 10.06.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 10.06.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 26.05.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 26.05.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 13.05.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 17.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 17.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 17.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 17.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 17.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 15.05.2019 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.05.2019 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 13.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 13.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону