ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про затвердження мирової угоди

"15" травня 2019 р. Справа№ 910/10189/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Сотнікова С.В.

Доманської М.Л.

Секретар судового засідання: Камінська Т.О.

За участю представників: відповідно до протоколу судового засідання від 15.05.2019.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Приватної організації "Організація колективного управління авторськими і суміжними правами"

на рішення Господарського суду міста Києва від 28.11.2018

у справі № 910/10189/17 (суддя: Зеленіна Н.І.)

за позовом Приватної організації "Організація колективного управління авторськими і суміжними правами" в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Ворнер Мьюзік Україна"

до Приватного підприємства "Парілайт"

за участю третіх осіб , які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Океан"

2) Об`єднання підприємств "Українська ліга музичних прав"

про виплату компенсації у сумі 246 680,00 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 28.11.2018 у задоволенні позову Приватної організації "Організація колективного управління авторськими і суміжними правами" в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Ворнер Мьюзік Україна" відмовлено повністю.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, приватної організації "Організація колективного управління авторськими і суміжними правами" в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Ворнер Мьюзік Україна" звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення Господарського суду міста Києва віл 28.11.2018 року у справі №910/10189/17 повністю і прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити повністю.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.01.2019 справу №910/10189/17 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Отрюха Б.В., суддів: Остапенка О.М., Грека Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.01.2019 відкрито апеляційне провадження у визначеному складі за апеляційною скаргою Приватної організації "Організації колективного управління авторськими і суміжними правами" в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Ворнер Мьюзік Україна" у справі № 910/10189/17 та призначено до розгляду.

14.03.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів було подане колективне клопотання про відкладення розгляду справи.

Крім того, 14.03.2019 суддею Остапенко О.М. заявлено самовідвід у справі № 910/10189/17, який мотивований наявністю обставин, які виключають можливість участі вказаного судді у розгляді даної справи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2019 заяву судді Північного апеляційного господарського суду Остапенка О.М. про самовідвід у справі № 910/10189/17 задоволено. Справу № 910/10189/17 передано для здійснення визначення складу судової колегії автоматизованою системою у відповідності до положень ст. 32 Господарського процесуального кодексу України .

Розпорядженням керівника апарату суду № 09.1-08/694/19 від 21.03.2019 у зв`язку з заявою про самовідві судді Остапенка О.М., відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/10189/17.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.03.2019 прийнято до провадження матеріали справи № 910/10189/17 колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Сотнікова С.В., Доманської М.Л., за апеляційною скаргою Приватної організації "Організації колективного управління авторськими і суміжними правами" в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Ворнер Мьюзік Україна" у справі № 910/10189/17 та призначено до розгляду на 15.05.2019.

03.05.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від Приватного підприємства Парілайт надійшла заява про затвердження мирової угоди.

У судовому засіданні 15.05.2019 уповноважені представники позивача та відповідача підтримали заяву про затвердження мирової угоди.

Інші представники учасників провадження у справі не з`явилися у судове засідання 15.05.2019. Про день і час розгляду справи всі учасники провадження у справі повідомлені належним чином, відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України ).

Стаття 43 ГПК України зобов`язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Частиною 11 статті 270 ГПК України , яка визначає порядок розгляду апеляційної скарги, встановлено, що суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей щодо його повідомлення про дату, час і місце судового засідання, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки будуть визнані судом поважними.

Судова колегія, обговоривши на місці вказані обставини, вважає за можливе розглянути справу за відсутності учасників провадження у справі, які не з`явилися у судове засідання, за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши думку представників позивача та відповідача, апеляційний господарський суд дійшов висновку про доцільність затвердження укладеної між сторонами мирової угоди у даній справі.

За приписами ч. 1-4 ст. 192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ст. 274 ГПК України у суді апеляційної інстанції позивач має право відмовитись від позову, а сторони - укласти мирову угоду відповідно до загальних правил про ці процесуальні дії незалежно від того, хто подав апеляційну скаргу.

Якщо заява про відмову від позову чи мирова угода сторін відповідають вимогам статей 191 , 192 цього Кодексу , суд постановляє ухвалу про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін, якою одночасно визнає не чинним судове рішення першої інстанції, яким закінчено розгляд справи, та закриває провадження у справі.

За змістом ст. 275 ГПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право, зокрема, визнати не чинним судове рішення суду першої інстанції повністю або частково у передбачених цим Кодексом випадках і закрити провадження у справі у відповідній частині.

Як встановлено апеляційним господарським судом, умови укладеної між сторонами мирової угоди стосуються лише прав та обов`язків учасників справи щодо предмету позову, не зачіпають інтересів третіх осіб і не суперечать вимогам чинного законодавства.

Вказана мирова угода підписана уповноваженими особами, а саме, від позивача - ТОВ Ворнер Мьюзік Україна (код ЄДРПОУ 39019265) представник Сербуль Ольга Юріївна, яка діє на підставі дорученням б/н від 02.01.2019, від відповідача - ПП Парілайт (код ЄДРПОУ 41011160) директор ОСОБА_1 , який діє на підставі Статуту.

За таких обставин, колегія суддів дійшла висновку про наявність правових підстав для затвердження мирової угоди від 09.04.2019, укладеної між ТОВ Ворнер Мьюзік Україна та ПП Парілайт у викладеній сторонами редакції, що має наслідком визнання не чинним рішення Господарського суду міста Києва від 28.11.2018 у справі №910/10189/17 та закриття провадження у справі.

Положеннями ч. 2 ст. 130 ГПК встановлено, що у разі укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку, суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним під час подання відповідної апеляційної чи касаційної скарги.

Аналогічні положення викладені в ч. 4 ст. 7 Закону України Про судовий збір .

З огляду на викладене, у зв`язку з затвердженням укладеної між сторонами мирової угоди на стадії апеляційного перегляду рішення у даній справі, апелянту - Приватній організації Організація колективного управління авторськими і суміжними правами підлягає поверненню судовий збір з Державного бюджету України на підставі ч. 4 ст. 7 Закону України Про судовий збір у сумі 2 775,15 грн. (5 550,30 грн. / 50 %).

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України Про виконавче провадження примусовому виконанню державною виконавчою службою підлягають рішення на підставі ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом.

Ухвала про затвердження мирової угоди згідно ч. ч. 2, 3 ст. 193 ГПК України є виконавчим документом та має відповідати встановленим Законом України Про виконавче провадження вимогам до виконавчого документа.

У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Керуючись ст.ст. 234 , 274-275 Господарського процесуального кодексу України , Північний апеляційний господарський суд-

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду від 09.04.2019, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю Ворнер Мьюзік Україна та Приватним підприємством Парілайт у наступній (викладеній сторонами) редакції:

Мирова угода

по справі №910/10189/17

м. Київ "09" квітня 2019 року

Відповідач (Боржник): Приватне підприємство "ПАРІЛАЙТ", в особі директора Лутова Олексія Віталійовича, який діє на підставі Статуту,

Позивач (Кредитор): Товариство з обмеженою відповідальністю Ворнер Мьюзік Україна , в особі уповноваженого представника Сербуль Ольги Юріївни (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий першим відділом Керченського МУГУ МВС України в Криму 15.09.1995 року), яка діє на підставі довіреності від 02 січня 2019 року,

обговоривши між собою предмет позову по справі №910/10189/17, що перебуває в Північному апеляційному господарському суді, і виходячи з того, що Сторони дійшли згоди щодо порядку вирішення спору та керуючись cm. 192 ГПК України прийшли до висновку про можливість закінчення розгляду даного спору миром і

уклали дану Мирову угоду про наступне:

1. ПО Організація колективного управління авторськими та суміжними правами звернулась до суду в інтересах ТОВ Ворнер Мьюзік Україна із позовом до Приватного підприємства "ПАРІЛАЙТ" про стягнення компенсації за порушення майнових авторських прав Позивача.

2. Відповідач припустився порушення, передбаченого п. а, ч. 1 ст. 50 ЗУ Про авторське право і суміжні права , а саме порушення майнових авторських прав щодо музичного твору Heathens (виконавець - Twenty One Pilots ) та музичного твору Ride (виконавець - Twenty One Pilots ).

3. Сторони дійшли згоди, що Відповідач сплачує 9605 (дев`ять тисяч шістсот п`ять) грн. 00 коп. компенсації за порушення майнових авторських прав Позивача - за бездоговірне використання об`єкту правового захисту музичного твору Heathens , та 9605 (дев`ять тисяч шістсот п`ять) грн. 00 коп. компенсації за бездоговірне використання музичного твору Ride , і відшкодовує судові витрати у розмірі 3 700 (три тисячі сімсот) грн. 20 коп., що були понесені при розгляді справи організацією колективного управління, яка звернулась на захист прав Позивача;

4. Сторони дійшли згоди, що сплата компенсації та відшкодування судових витрат, передбачених п.3. цієї мирової угоди здійснюється протягом десяти днів з дня затвердження мирової угоди судом. Виплата здійснюється на розрахунковий рахунок організації, яка звернулась до суду за захистом майнових авторських прав Позивача: одержувач - ПО Організація колективного управління авторськими та суміжними права , ІКЮО 37396151, рахунок № НОМЕР_2 в AT Укрексімбанк , МФО 322313.

При сплаті Відповідач має зазначати наступне призначення платежу:

Компенсація та судові витрати по судовій справі №910/10189/17 згідно мирової угоди

5. Позивач заявляє, що за умови належного та повного виконання Відповідачем зобов`язання щодо сплати компенсації та судових витрат в розмірі, порядку та строк, що визначені цією мировою угодою, Позивач відмовляється від іншої частини компенсації, заявленої до стягнення у судовій справі №910/10189/17;

6. Судові витрати, понесені Відповідачем у зв`язку із розглядом справи покладаються на Відповідача.

7. Сторони гарантують, що докладуть усіх зусиль для повного та своєчасного виконання умов мирової угоди.

8. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення мирової угоди, ні в процесі виконання її умов, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

9. Наслідки укладання даної Мирової угоди обидві Сторони усвідомлюють й розуміють в повному обсязі.

10. Мирова Угода складена у трьох ідентичних примірниках: по одному для кожної із Сторін та один примірник для Північного апеляційного господарського суду.

11. Дана Мирова угода набуває чинності з дати її затвердження Північним апеляційним господарським судом, мирова угода діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цією угодою.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Товариство з обмеженою відповідальністю Ворнер Мьюзік Україна ;

01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 код ЄДРПОУ 39019265

Представник ______________/О.Ю. Сербуль/

Приватне підприємство "ПАРІЛАЙТ"

ІКЮО 41011160 03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 1-А

Директор __________/О.В. Лутов/

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 28.11.2018 у справі №910/10189/17 визнати нечинним.

3. Провадження у справі №910/10189/17 закрити.

4. Повернути з Державного бюджету України на користь Приватного акціонерного товариства Організація коллективного управління авторськими та суміжними правами (02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 23, офіс 916 ЄДРПОУ 37396151) 2 775,15 грн. (дві тисячі сімсот сімдесят п`ять) грн 15 коп., 50 % судового збору, сплаченого за подання апеляційної скарги згідно платіжного доручення №814 від 18.12.2018, оригінал якого знаходиться в матеріалах справи №910/10189/17.

5. Матеріали справи №910/10189/17 повернути до Господарського суду міста Києва.

Ухвала суду апеляційної інстанції є виконавчим документом і набирає законної сили в порядку ч. 2 ст. 235 ГПК України з дати її підписання - 15.05.2019.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України "Про виконавче провадження" протягом трьох років - у строк до 16.05.2022.

Стягувач за виконавчим документом: Товариство з обмеженою відповідальністю Ворнер Мьюзік Україна ; (01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 код ЄДРПОУ 39019265)

Боржник за виконавчим документом: Приватне підприємство Парілайт (03035, м. Київ, вул.. Митрополита Василя Липківського, 1-А ЄДРПОУ 41011160 ).

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді С.В. Сотніков

М.Л. Доманська

Дата ухвалення рішення 15.05.2019
Зареєстровано 21.05.2019
Оприлюднено 21.05.2019

Судовий реєстр по справі 910/10189/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.05.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.03.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.03.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.01.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 28.11.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.11.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.10.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.10.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 15.08.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.07.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/10189/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону