КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА

Іменем України

Київ

21 травня 2019 року

справа №826/6193/14

адміністративне провадження №К/9901/25224/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

головуючого - Ханової Р.Ф.(суддя-доповідач),

суддів: Гончарової І.А., Олендера І.Я.,

розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інжиніринговий центр Ай.Бі.Тек"

на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 29 липня 2016 року у складі судді Кобилянського М.Г.,

та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 02 листопада 2016 року у складі суддів Губської Л.В., Ісаєнко Ю.А., Оксененка О.М.,

у справі № 826/6193/14

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інжиніринговий центр Ай.Бі.Тек"

до Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень - рішень,

У С Т А Н О В И В :

08 травня 2014 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРИНГОВИЙ ЦЕНТР АЙ\.БІ\.ТЕК" (далі - Товариство, платник податків, позивач у справі) звернулося до суду з позовом до Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві (далі - податковий орган, відповідач у справі) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень податкового органу від 11 січня 2014 року № 3026552208, яким позивачу збільшено грошове зобов`язання з податку на прибуток за основним платежем на 461809 грн, та застосовані штрафні (фінансові) санкції у сумі 115 452 грн, та № 3126552208, яким позивачу збільшено грошове зобов`язання з податку на додану вартість на 315353 грн за основним платежем та застосовані штрафні (фінансові) санкції у сумі 157678 грн, з мотивів безпідставності їх прийняття.

Розгляд справи здійснювався судами неодноразово, судові рішення, які є предметом цього касаційного розгляду ухвалені в порядку нового розгляду на виконання ухвали Вищого адміністративного суду України від 26 листопада 2015 року.

29 липня 2016 року постановою Окружного адміністративного суду міста Києва, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 02 листопада 2016 року, у задоволені позову Товариства відмовлено, з мотивів не підтвердження позивачем реальності господарських операцій вчинених з його контрагентами.

29 листопада 2016 року Товариством подано касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України, в якій позивач, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить скасувати постанову суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції і направити справу на новий розгляд.

В обґрунтування касаційної скарги позивач наводить обставини справи в розрізі контрагентів та спірних господарських операцій, які не досліджені судами попередніх інстанцій.

30 листопада 2016 року ухвалою Вищого адміністративного суду України відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Товариства та витребувана справа №826/6193/14 з Окружного адміністративного суду м. Києва.

Податковим органом заперечення або відзив до Суду на касаційну скаргу Товариства не надані, що не перешкоджає її розгляду по суті.

22 грудня 2016 року справа №826/6193/14 надійшла до Вищого адміністративного суду України.

19 лютого 2018 року справа №826/6193/14 разом із матеріалами касаційної скарги №К/9901/25224/18 передані до Верховного Суду.

Згідно з частиною третьою статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Верховний Суд, переглянувши судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи, перевіривши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, вбачає підстави для задоволення касаційної скарги.

Відповідно до частин першої, другої, третьої статті 242 Кодексу адміністративного судочинства України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Зазначеним вимогам закону судові рішення не відповідають.

Суди попередніх інстанцій установили, що Товариство є юридичною особою, включене до ЄДРПОУ за номером 32072453, перебуває на податковому обліку з 11 липня 2002 року, є платником податку на додану вартість з 07 серпня 2002 року.

Податковим органом у грудні 2013 року проведено документальну позапланову виїзну перевірку Товариства з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово - господарських відносин з ПП "УНІСОН ДИЗАЙН" (код за ЄДРПОУ 34795572), ТОВ Торгова компанія Смарт (код за ЄДРПОУ 33751018), ПП "ІНФІНІТІ ЦЕНТР" (код за ЄДРПОУ 37354591), ТОВ "РЕГІОНМЕТАЛ \- ЗАХІД" (код за ЄДРПОУ 37853780) та ТОВ "ЗД СОЛЮШНС" (код за ЄДРПОУ 35254514) за період з 01 січня 2011 року по 30 вересня 2013 року, результати якої викладені в акті перевірки від 18 грудня 2013 року №803/26-55-22-08/32072453 (далі - акт перевірки).

Керівником податкового органу 11 січня 2014 року прийняті податкові повідомлення-рішення згідно з підпунктом 54.3.2 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України на підставі акта перевірки.

Податковим повідомленням - рішенням № 3026552208 позивачу збільшено грошове зобов`язання з податку на прибуток за основним платежем на 461809 грн, за порушення положень підпункту 139.1.9 пункту 139.1 статті 139 Податкового кодексу України та застосовані штрафні (фінансові) санкції у сумі 115 452 грн на підставі пункту 123.1 статті 123 цього кодексу.

Податковим повідомленням-рішенням №3126552208 позивачу збільшено грошове зобов`язання з податку на додану вартість на 315353 грн за порушення пунктів 198.1, 198.6 статті 198, статті 185 Податкового кодексу України та застосовані штрафні (фінансові) санкції у сумі 157678 грн на підставі пункту 123.1 статті 123 цього кодексу.

Оцінюючи спірні правовідносини суди попередніх інстанцій прийняли акт перевірки, яким встановлені податкові правопорушення як належний доказ, яким ці порушення доведенні та використали висновки акта позапланової перевірки Товариства проведеної відповідно до підпункту 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України для безпосереднього визначення сум податкових зобов`язань та застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Суд не погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про можливість використання висновків результатів перевірки проведеної в межах кримінального провадження, до набрання законної сили відповідним рішення в кримінальній справі, про те, що податкові повідомлення - рішення прийняті за результатами закінчення такої справи судами не встановлено.

Підстави, за наявності яких здійснюється документальна позапланова перевірка, встановленні пунктом 78.1 статті 78 Податкового кодексу України, однією з яких є отримання судового рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону, про що зазначено підпунктом 78.1.11 цієї статті.

Керуючись саме підпунктом 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України податковим органом (відповідачем у справі) проведена позапланова документальна виїзна перевірка, про що зазначено Розділом першим Вступна частина акта перевірки, з посиланням на наказ керівника податкового органу від 05 грудня 2013 року №2673 та постанову слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, старшого радника юстиції Демчана А.В. від 20 серпня 2013 року (том 1 аркуш справи 16).

Підстави проведення перевірки, призначеної в межах кримінального провадження та наказ про її проведення судами попередніх інстанцій не досліджувалися, як не встановлені обставини завершення кримінального провадження, в межах якого стосовно Товариства призначена перевірка, не з`ясований стан оскарження процесуального документа про її призначення.

Нормами пункту 86.9 статті 86 Податкового кодексу України (в редакції, діючої на час спірних відносин) у разі якщо грошове зобов`язання розраховується контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної з обставин, визначених підпунктом 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, щодо кримінального провадження, у якому розслідується кримінальне правопорушення стосовно посадової особи (посадових осіб) платника податків (юридичної особи) або фізичної особи - підприємця, що перевіряється, предметом якого є податки та/або збори, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки приймається таким податковим органом протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання цим податковим органом відповідного судового рішення (обвинувальний вирок, ухвала про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами), що набрало законної сили. Матеріали такої перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються органу, що призначив перевірку.

Суд вважає, що існуюча на момент прийняття спірних податкових повідомлень пряма заборона закону, за якою органи податкової служби не мають права виносити податкові повідомлення - рішення до набрання законної сили відповідним рішення в кримінальній справі, якщо грошове зобов`язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально - процесуального законодавства, доводить необхідність дослідження та встановлення цих обставин.

У межах спірних відносин поза увагою судів залишились аналіз підстав та способу реалізації владних управлінських функцій податковим органом. Загальний процес проведення перевірки із послідовного, коли за результатами перевірки приймається податкове повідомлення рішення, розривається. Спочатку матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку. Статус таких матеріалів визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність. Після набрання законної сили рішенням у межах кримінального провадження органи податкової служби мають право виносити податкові повідомлення-рішення.

Не з`ясованими судами попередніх інстанцій залишенні питання наявності Узагальнюючого податкового роз`яснення ДФС з приводу застосування норм податкового законодавства, які є предметом судового розгляду у цій справі, дотримання його відповідачем у справі.

Суд визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій допустили порушення норм процесуального права при ухваленні судових рішень, а саме не дослідили зібрані у справі докази. Має місце порушення норм процесуального права, яке унеможливило встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, що є підставою для скасування судових рішень з направленням справи на новий розгляд.

Суд усвідомлює тривалий розгляд вирішення спору у цій справі, разом із тим враховуючи межі касаційного перегляду остаточне вирішення справи на стадії касаційного розгляду з урахуванням вищеозначених обставин неможливе.

Керуючись статтями 341, 345, 349, пунктом 1 частини 2 статті 353, статтями 355, 356, 359 Кодексу адміністративного судочинства України, Суд

П О С Т А Н О В И В :

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю ""Інжиніринговий центр Ай.Бі.Тек" задовольнити.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 29 липня 2016 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 02 листопада 2016 року у справі № 826/6193/14 скасувати.

Справу №826/6193/14 направити на новий розгляд до Окружного адміністративного суду м. Києва.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий Р.Ф. Ханова

Судді: І.А. Гончарова

І.Я. Олендер

Дата ухвалення рішення 21.05.2019
Оприлюднено 22.05.2019

Судовий реєстр по справі 826/6193/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.11.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 17.11.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.09.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.07.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.07.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.07.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.07.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.06.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.06.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.04.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 21.05.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 20.05.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 25.05.2017 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 19.12.2016 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 02.11.2016 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.10.2016 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.10.2016 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.09.2016 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 29.07.2016 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 16.12.2015 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/6193/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону