ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ВИРОК

Справа № 752/23781/18

Провадження № 1-кс/752/4099/19

У Х В А Л А

22.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в м. Києві Рябчука О.Ю., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Ликовим О.В., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017100080011149 від 19.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Рябчук О.Ю., за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва Ликовим О.В., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, а саме на грошові кошти в сумі 54 252 170 гривень, що знаходяться на банківських рахунках в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 328704), а саме: ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АЛЬЯНС-ІНВЕСТ-ФОНД (код ЄДРПОУ 33388983) рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА (код ЄДРПОУ 35641004) рахунок № НОМЕР_2 .

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України

В рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що що досудовим розслідуванням встановлено що наказом ТОВ ФК АРС-Капітал від 16.03.2017 №К-4 ОСОБА_1 , прийнято на посаду голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал з 16.03.2017.

Відповідно до Посадової інструкції голови кредитного комітету, затвердженої Директором ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_2 посадова інструкція голови кредитного комітету визначає кваліфікаційні вимоги, права, обов`язки і відповідальність голови кредитного комітету, якими він керується у своїй діяльності. Голова кредитного комітету у своїй діяльності керується Статутом Компанії та такими нормативними і законодавчими актами: Законами України, нормативним актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національного банку України.

Голова кредитного комітету згідно цієї посадової інструкції:

-укладає угоди з надання позики на умовах фінансового кредиту в м. Києві, Київській області та Одеській області, а також підписує всі пов`язані із такими договорами документи, включаючи іпотечні договори, договори застави. З цією метою голові кредитного комітету надається відповідна довіреність.

-аналізує платоспроможність осіб, яким Компанія надає позики.

-слідкує за дотриманням розрахункової дисципліни щодо укладених ними угод, а також дотримується обов`язкової вимоги щодо безготівкової форми розрахунків за всіма укладеними договорами.

-вивчає репутаційні та інші ризики, пов`язані із наданням позик Компанією.

- аналізує ефективність кредитного портфелю Компанії.

-надає оперативну інформацію щодо виникнення ризиків та прострочених платежів, пов`язаних з наданими Компанією позиками.

-контролює дотримання лімітів надання позик, які встановлюються наказом Директора за погодженням з Загальними зборами Компанії.

-погоджує з директором Компанії надання позик без застави або позик, ліміт яких перевищено.

-надає пропозиції щодо оптимізації ризиків, пов`язаних з діяльністю Компанії.

-визначає та аналізує тенденції на ринку кредитування.

-розробляє внутрішню нормативну базу (регламенти, положення та ін.) щодо проведення кредитних операцій.

-розробляє пропозиції щодо переліку та форм документів, необхідних для укладання угод з надання позик.

-аналізує ефективність кредитного портфелю компанії.

-розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності операцій з надання позик.

-виконує доручення директор та рішення Загальних зборів Компанії.

У випадку не виконання чи неналежного виконання своїх обов`язків Голова кредитного комітету несе дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного законодавства про працю, а також відповідно до правил і внутрішніх документів, що діють в Компанії.

У випадку заподіяння майнових збитків Компанії, голова кредитного комітету несе матеріальну відповідальність відповідно до законодавства України.

14.03.2017 ТОВ ФК АРС-Капітал в особі директора ОСОБА_2 на підставі усного договору доручення за попередньою домовленістю надано довіреність, якою уповноважено ОСОБА_1 бути представником Товариства в будь-яких установах, органах, організаціях, незалежно від їх форми власності та підпорядкування, в тому числі в органах нотаріату, банківських установах, перед фізичними та юридичними особами з питань укладання договорів позики, кредитних договорів, іпотеки, застави будь-якого рухомого та/або нерухомого майна, а також укладання договорів про зміну та доповнення та договорів про розірвання, втому числі їх нотаріального посвідчення на умовах, які раніше узгоджені між Довірителем та Повіреним, а також з питань, що стосуються накладання та зняття заборони на відчуження рухомого та нерухомого майна, яке передається в іпотеку заставу. Для чого надається право: подавати та отримувати будь-які документи, заяви, підписувати від імені Товариства договори позики, кредитні договори, іпотеки, застави, договори про зміну та доповнення, а також договори про розірвання, заяви про державну реєстрацію обтяження, отримувати свої примірники договорів, всюди розписуватися, сплачувати від імені Товариства будь-які платежі, а також виконувати всі інші дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності.

Таким чином, голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 в силу займаної посади та нормованого обсягу повноважень являвся службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями.

У березні 2017 року, більш точний час встановити не надалось можливим, в невстановленому досудовим розслідуванні місці, у ОСОБА_1 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ТОВ ФК АРС-Капітал . Розуміючи, що реалізувати свій злочинний умисел він зможе лише шляхом залучення до свого злочинного плану інших осіб, ОСОБА_1 у березні 2017 року, більш точний час встановити не надалось можливим, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив у злочинну змову зі своїм сином ОСОБА_3 , якого наказом ТОВ ФК АРС-Капітал від 31.03.2017 №К-5 прийнято на посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал з 01.04.2017, з метою заволодіння та розтрати коштів даного товариства, та подальшого розподілення вказаних коштів між співучасниками.

Відповідно до Посадової інструкції замісника голови кредитного комітету, затвердженої Директором ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_2 посадова інструкція замісника голови кредитного комітету визначає кваліфікаційні вимоги, права, обов`язки і відповідальність замісника голови кредитного комітету, якими він керується у своїй діяльності. Замісник голови кредитного комітету діє відповідно із цілями, які визначаються Статутом ТОВ ФК АРС-Капітал . Замісник голови кредитного комітету призначається на посаду і звільняється з неї за наказами директора Компанії. Замісник голови кредитного комітету підпорядковується безпосередньо директору, а підчас його відсутності - його заступнику або Загальним зборам учасників компанії. Замісник голови кредитного комітету у своїй діяльності керується Статутом Компанії та такими нормативними і законодавчими актами: Законами України, нормативним актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національного банку України.

Замісник голови кредитного комітету згідно цієї посадової інструкції:

-укладає угоди з надання позики на умовах фінансового кредиту в м. Києві, Київській області та Одеській області, а також підписує всі пов`язані із такими договорами документи, включаючи іпотечні договори, договори застави. З цією метою заміснику голови кредитного комітету надається відповідна довіреність.

-аналізує платоспроможність осіб, яким Компанія надає позики.

-слідкує за дотриманням розрахункової дисципліни щодо укладених ними угод, а також дотримується обов`язкової вимоги щодо безготівкової форми розрахунків за всіма укладеними договорами.

-вивчає репутаційні та інші ризики, пов`язані із наданням позик Компанією.

- аналізує ефективність кредитного портфелю Компанії.

-надає оперативну інформацію щодо виникнення ризиків та прострочених платежів, пов`язаних з наданими Компанією позиками.

-контролює дотримання лімітів надання позик, які встановлюються наказом Директора за погодженням з Загальними зборами Компанії.

-погоджує з директором Компанії надання позик без застави або позик, ліміт яких перевищено.

-надає пропозиції щодо оптимізації ризиків, пов`язаних з діяльністю Компанії.

-визначає та аналізує тенденції на ринку кредитування.

-розробляє внутрішню нормативну базу (регламенти, положення та ін.) щодо проведення кредитних операцій.

-розробляє пропозиції щодо переліку та форм документів, необхідних для укладання угод з надання позик.

-аналізує ефективність кредитного портфелю компанії.

-розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності операцій з надання позик.

-виконує доручення директор та рішення Загальних зборів Компанії.

Замісник голови кредитного комітету має право користуватися службовою інформацією Компанії, яка необхідна для виконання його функціональних обов`язків. Замісник голови кредитного комітету має право витребувати інформацію і документи від інших підрозділів Компанії для виконання завдань в межах своїх посадових обов`язків. Замісник голови кредитного комітету має право вносити пропозиції щодо поліпшення та вдосконалення роботи Компанії.

У випадку не виконання чи неналежного виконання своїх обов`язків замісник голови кредитного комітету несе дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного законодавства про працю, а також відповідно до правил і внутрішніх документів, що діють в Компанії.

У випадку заподіяння майнових збитків Компанії, замісник голови кредитного комітету несе матеріальну відповідальність відповідно до законодавства України.

14.03.2017 ТОВ ФК АРС-Капітал в особі директора ОСОБА_2 на підставі усного договору доручення за попередньою домовленістю надано довіреність якою уповноважено ОСОБА_3 бути представником Товариства в будь-яких установах, органах, організаціях, незалежно від їх форми власності та підпорядкування, втому числі в органах нотаріату, банківських установах, перед фізичними та юридичними особами з питань укладання договорів позики, кредитних договорів, іпотеки, застави будь-якого рухомого та/або нерухомого майна, а також укладання договорів про зміну та доповнення та договорів про розірвання, втому числі їх нотаріального посвідчення на умовах, які раніше узгоджені між Довірителем та Повіреним, а також з питань, що стосуються накладання та зняття заборони на відчуження рухомого та нерухомого майна, яке передається в іпотеку заставу. Для чого надається право: подавати та отримувати будь-які документи, заяви, підписувати від імені Товариства договори позики, кредитні договори, іпотеки, застави, договори про зміну та доповнення, а також договори про розірвання, зави про державну реєстрацію обтяження, отримувати свої примірники договорів, всюди розписуватися, сплачувати від імені Товариства будь-які платежі, а також виконувати всі інші дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності.

Таким чином, замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 в силу займаної посади та нормованого обсягу повноважень являвся службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями.

Отже, голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи та розтратили майно ТОВ ФК АРС-Капітал за наступних обставин.

Так, 29.03.2017 голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння коштами ТОВ ФК АРС-Капітал уклали договір позики №2017/03/29, не маючи наміру в подальшому виконувати умови даного договору.

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ ФК АРС-Капітал в особі голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_1 , який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_3 умови даного договору виконуватись не будуть, передав останньому грошові кошти у розмірі 216 965,32 гривень, що еквівалентно 8 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору, позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Цей договір вважається укладеним з моменту передачі Позикодавцем грошових коштів Позичальнику. Позика повертається в повному розмірі, термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця. Зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_3 на підставі Договору купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сімновою О.Ю . 08.10.2015 за реєстровим №3939, право власності зареєстровано 08.10.2015 в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:745034351101, номер запису про право власності: 11520130.

Цього ж дня, голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння коштами ТОВ ФК АРС-Капітал , використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_3 , відповідно до умов договору позики №2017/03/29 від 29.03.2017, грошових коштів в розмірі 216 965,32 гривень, які останній відповідно до відведеної йому злочинної ролі і отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору.

В подальшому, голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 216 965,32 гривень, отримані відповідно до умов договору позики №2017/03/29 від 29.03.2017, розділили між собою відповідно до попередньо досягнутих домовленостей та використали на власні потреби, чим завдали ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є великим розміром.

Крім того, 18.04.2017 голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ ФК АРС-Капітал уклали договір позики №2017/04/18 з ОСОБА_6 .

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ ФК АРС-Капітал в особі голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_1 , який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. , згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_6 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 938 422,00 гривень, що еквівалентно 35 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Цього ж дня, голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал на користь ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_6 відповідно до договору позики №2017/04/18 від 18.04.2017, грошових коштів в розмірі 938 422,00 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, 24.04.2017 голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ ФК АРС-Капітал уклали договір позики №2017/04/24 з ОСОБА_7 .

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ ФК АРС-Капітал в особі голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_1 , який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. , згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_7 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 801 983,40 гривень, що еквівалентно 30 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал , голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 , з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/04/24 від 24.04.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу марки AUDI, модель А8, 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , який належить позичальнику на праві власності згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_7

Цього ж дня, голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи злочинний умисел, направлений на розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал на користь ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_7 відповідно до договору позики №2017/04/24 від 24.04.2017, грошових коштів в розмірі 801 983,40 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдав ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, 27.04.2017 голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторного заволодіння коштами ТОВ ФК АРС-Капітал уклали договір позики №2017/04/27, не маючи наміру в подальшому виконувати умови даного договору.

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ ФК АРС-Капітал в особі голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_1 , який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. , згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_3 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 230 419,20 гривень, що еквівалентно 8 666 доларів США за офіційним долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Цей договір вважається укладеним з моменту передачі Позикодавцем грошових коштів Позичальнику. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ ФК АРС-Капітал , голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 , з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/04/27 від 27.04.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу марки LEXUS, модель LX 470, 2003 р.в. НОМЕР_5 , який належить позичальнику на праві власності згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_3

Цього ж дня, голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ ФК АРС-Капітал , використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_3 , відповідно до договору позики №2017/04/27 від 27.04.2017, грошових коштів в розмірі 230 419,20 гривень, які останній відповідно до відведеної йому злочинної ролі і отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору.

В подальшому голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 230 419,20 гривень, отриманих відповідно до договору позики №2017/04/27 від 27.04.2017, розділили між собою відповідно до попередньо досягнутих домовленостей та використали на власні потреби, чим завдали ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є великим розміром.

Крім того, 22.05.2017 голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ ФК АРС-Капітал уклали договір позики №2017/05/22 з ОСОБА_8 .

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ ФК АРС-Капітал в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_3 , який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. , згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_8 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 474 653,86 гривень, що еквівалентно 18 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору, позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал , голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 , з метою дотримання істотних умов договору позики, внесли до п. 8.1. договору позики №2017/05/22 від 22.05.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу MERCEDES-BENZ SL 500, рік випуску 2007, номер шасі НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_8

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал на користь ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_8 відповідно до договору позики №2017/05/22 від 22.05.2017, грошових коштів в розмірі 474 653,86 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є великим розміром.

Крім того, 25.05.2017 голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ ФК АРС-Капітал уклали договір позики №2017/05/25 з ОСОБА_8 .

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ ФК АРС-Капітал в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_3 .., який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. , згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_8 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 735 451,30 гривень, що еквівалентно 28 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал , голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 , з метою дотримання істотних умов договору позики, внесли до п. 8.1. договору позики №2017/05/25 від 25.05.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу НОМЕР_37, реєстраційний номер НОМЕР_10 , дата реєстрації 11.06.2013 AUDI Q7 УНІВЕРСАЛ-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_11 , колір - ЧОРНИЙ достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_8

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал на користь ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_8 відповідно до договору позики №2017/05/25 від 25.05.2017, грошових коштів в розмірі 735 451,30 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, 26.06.2017 голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з метою повторної розтрати коштів ТОВ ФК АРС-Капітал уклали договір позики №2017/06/26 з ОСОБА_9 .

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ ФК АРС-Капітал в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_3 , який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. , згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_9 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 520 622,24 гривень, що еквівалентно 20 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал , голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 , з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/06/26 від 26.06.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу MASERATI QUATTROPORTE, легковий седан-В, номер шасі НОМЕР_12 , колір сірий, номер НОМЕР_13 , рік випуску 2011, реєстраційний номер НОМЕР_14 , достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_9

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал на користь ОСОБА_9 , використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_9 відповідно до договору позики №2017/06/26 від 26.06.2017, грошових коштів в розмірі 520 622,24 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, 04.07.2017 голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ ФК АРС-Капітал уклали договір позики №2017/07/04 з ОСОБА_10 .

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ ФК АРС-Капітал в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_3 , який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. , згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_10 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 519 889,72 гривень, що еквівалентно 20 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторну розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал , голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 , з метою дотримання істотних умов договору позики, внесли до п. 8.1. договору позики №2017/07/04 від 04.07.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу Infiniti FX 30, Легковий універсал, Дізель, колір червоний, номер НОМЕР_15 , номер шасі НОМЕР_16 , достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_11

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал на користь ОСОБА_11 використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_11 відповідно до договору позики №2017/07/04 від 04.07.2017, грошових коштів в розмірі 519 889,72 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, 05.07.2017 голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ ФК АРС-Капітал уклали договір позики №2017/07/05 з ОСОБА_7 .

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ ФК АРС-Капітал в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_3 , який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. , згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_7 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 559 373,35 гривень, що еквівалентно 21 500 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал , голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 , з метою дотримання істотних умов договору позики, внесли до п. 8.1. договору позики №2017/07/5 від 05.07.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу BMW X4, 2014 року, номер НОМЕР_17 , колір коричневий, реєстраційний номер НОМЕР_18 , достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_7

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал на користь ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_7 , відповідно до договору позики №2017/07/5 від 05.07.2017, грошових коштів в розмірі 559 373,35 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, 05.07.2017 голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ ФК АРС-Капітал уклали договір позики №2017/07/05-2 з ОСОБА_12 .

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ ФК АРС-Капітал в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_1 , який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. , згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_12 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 468 312,57 гривень, що еквівалентно 18 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал , голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 , з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/07/5-2 від 05.07.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу LEXUS RX 350, номер НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , рік випуску 2013 достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_12

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал на користь ОСОБА_12 використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_12 , відповідно до договору позики №2017/07/5-2 від 05.07.2017, грошових коштів в розмірі 468 312,57 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є великим розміром.

Крім того, 12.07.2017 голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ ФК АРС-Капітал уклали договір позики №2017/07/12 з ОСОБА_15 .

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ ФК АРС-Капітал в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_3 , який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. , згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_15 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 727 216,31 гривень, що еквівалентно 28 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторну розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал , голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 , з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/07/12 від 12.07.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу LEXUS GX 460, об`єм 4.6, реєстраційний номер НОМЕР_20 , рік випуску 2015, свідоцтво про реєстраційний номер НОМЕР_21 , достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_16

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал на користь ОСОБА_15 використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_12 , відповідно до договору позики №2017/07/12 від 12.07.2017, грошових коштів в розмірі 727 216,31 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, 18.07.2017 голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ ФК АРС-Капітал уклали договір позики №2017/07/18 з ОСОБА_17 .

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ ФК АРС-Капітал в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_1, який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. , згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_17 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 778 944,54 гривень, що еквівалентно 30 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторну розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал , голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 , з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/07/18 від 18.07.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу MERSEDESS-BENZ, GLE 400 4, MATIC, 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 , достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_17

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал на користь ОСОБА_17 використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_17 , відповідно до договору позики №2017/07/18 від 18.07.2017, грошових коштів в розмірі 778 944,54 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, 19.07.2017 голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ ФК АРС-Капітал уклали договір позики №2017/07/19 з ОСОБА_20 .

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ ФК АРС-Капітал в особі голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_1 , який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. , згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_20 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 832 133,60 гривень, що еквівалентно 32 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал , голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 , з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/07/19 від 19.07.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу Mercedes-Benz, GLS 350 d, 2016 року, об`єм 3.5, реєстраційний номер НОМЕР_24 , свідоцтво про реєстрацію, достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_20

Цього ж дня, голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал на користь ОСОБА_20 використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_20 , відповідно до договору позики №2017/07/19 від 19.07.2017, грошових коштів в розмірі 832 133,60 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є великим розміром.

Крім того, 28.07.2017 голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ ФК АРС-Капітал уклали договір позики №2017/07/28 з ОСОБА_22 .

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ ФК АРС-Капітал в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_3 , який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. , згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_22 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 569 809,57 гривень, що еквівалентно 22 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал , голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 , з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/07/28 від 28.07.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу LAND ROVER EVOQUE, рік випуску 2015, номер НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 , достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_22

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал на користь ОСОБА_22 , використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_22 , відповідно до договору позики №2017/07/28 від 28.07.2017, грошових коштів в розмірі 569 809,57 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, 08.08.2017 голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ ФК АРС-Капітал уклали договір позики №2017/08/08 з ОСОБА_23 .

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ ФК АРС-Капітал в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_1 , який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. , згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_23 умов даного договору, передав останній грошові кошти у розмірі 541 483,05 гривень, що еквівалентно 21 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал , голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 , з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/08/08 від 08.08.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу BMW X5, рік випуску 2014, номер НОМЕР_27 , реєстраційний номер НОМЕР_28 достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_23

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал на користь ОСОБА_23 , використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_23 , відповідно до договору позики №2017/08/08 від 08.08.2017, грошових коштів в розмірі 541 483,05 гривень, які остання отримала, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, 09.08.2017 голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ ФК АРС-Капітал уклали договір позики №2017/08/09 з ОСОБА_25 .

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ ФК АРС-Капітал в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_3 , який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. , згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_25 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 617 581,37 гривень, що еквівалентно 24 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторну розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал , голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 , з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/08/09 від 09.08.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу Land Rover, 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_30 достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_25

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал на користь ОСОБА_25 , використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_25 , відповідно до договору позики №2017/08/09 від 09.08.2017, грошових коштів в розмірі 617 581,37 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, 17.08.2017 голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ ФК АРС-Капітал уклали договір позики №2017/08/17 з ОСОБА_26 .

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ ФК АРС-Капітал в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_3 , який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. , згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_26 умов даного договору, передав останній грошові кошти у розмірі 618 859,82 гривень, що еквівалентно 24 200 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал , голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 , з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/08/17 від 17.08.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу Porsche Cayenne, 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_31 достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_26

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату коштів ТОВ ФК АРС-Капітал на користь ОСОБА_26 використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_25 , відповідно до договору позики №2017/08/17 від 17.08.2017, грошових коштів в розмірі 618 859,82 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, 04.04.2017 між ТОВ ФК АРС-Капітал в особі голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_1 , який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. та фізичною особою ОСОБА_27 ( Позичальник ) укладено договір позики №2017/04/04.

Відповідно до п.1.1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позикодавець передав, а Позичальник прийняв у власність грошові кошти у розмірі 386 452,34 гривень, що еквівалентно 14 300 доларів США за офіційним курсом долару США за гривню Національного банку України, станом на день укладання договору.

Відповідно до п. 2.1. Даного договору Позикодавець передає позику Позичальникові протягом 1 дня з моменту підписання сторонами цього Договору.

Відповідно до умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Розмір процентів за цим Договором за користування грошовими коштами, встановлюється у розмірі 4% в місяць (48%) річних, від фактичного розміру позики. Цей договір вважається укладеним з моменту передачі Позикодавцем грошових коштів Позичальнику. Строк дії Договору становить на 3 місяці з 04.04.2017 та діє до 04.07.2017. Позика повертається в повному розмірі, термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця. Зобов`язання Позичальника щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу Audi A7, 2015 р.в., реєстраційний № НОМЕР_32 , який належить Позичальнику на праві власності згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов`язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою (іпотекою) у третіх осіб не перебуває, на нього відсутні права третіх осіб.

Так, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_3 , займаючи посаду голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал згідно покладених на нього функціональних обов`язків, володіючи інформацією про стан розрахунків ОСОБА_27 по договору позики №2017/04/04 від 04.04.2017, згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою повторного заволодіння коштами ТОВ ФК АРС-Капітал , підчас спілкування з останнім, використовуючи своє службове становище повідомив ОСОБА_27 , про можливість здійснення розрахунку по даному договору, шляхом передачі йому особисто 490 000 гривень, запевнивши при цьому ОСОБА_27 , що дані кошти будуть внесені на розрахунковий рахунок ТОВ ФК АРС-Капітал .

Будучи впевненим в правдивості намірів голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 , щодо можливості сплати йому особисто коштів по договору позики №2017/04/04 від 04.04.2017, ОСОБА_27 на початку жовтня 2017 року в робочий час, прибув до приміщення офісу ТОВ ФК АРС-Капітал , за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14 де за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_1 . Перебуваючи в приміщенні офісу, ОСОБА_27 передав голові кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 , в якості погашення боргу по договору позики №2017/04/04 від 04.04.2017 раніше обумовлену суму грошових коштів в розмірі 490 000 гривень. ОСОБА_1 , діючи згідно раніше розробленого плану злочинної діяльності, повідомив ОСОБА_27 , що останній свої зобов`язання по договору позики №2017/04/04 від 04.04.2017 укладеного з ТОВ ФК АРС-Капітал виконав у повному обсязі та будь-яких претензій фінансового характеру до нього не має. Під час даної розмови ОСОБА_1 повідомив, що отримані від ОСОБА_27 кошти він перерахує на рахунок ТОВ ФК АРС-Капітал , після того як бухгалтерія побачить кошти на рахунку, будуть надані відповідні розпорядження, про зняття обтяження з транспортного засобу Audi A7, 2015 р.в., реєстраційний № НОМЕР_32 , який з метою забезпечення зобов`язання по договору позик був переданий ОСОБА_27 у заставу.

З метою створення у ОСОБА_27 враження законності своїх дій, 20.10.2017 ОСОБА_1 зателефонував на номер мобільного телефону ОСОБА_29 , яка на той час працювала на посаді менеджера з роботи з клієнтами ТОВ ФК АРС-Капітал та повідомив останній про необхідність припинення обтяження (застави) транспортного засобу Audi A7, 2015 р.в., реєстраційний № НОМЕР_32 у зв`язку з виконанням ОСОБА_27 зобов`язання по договору позики №2017/04/04 від 04.04.2017 укладеного з ТОВ ФК АРС-Капітал .

20.10.2017 ОСОБА_29 , на виконання вказівки ОСОБА_1 , подала до Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу заяву про реєстрацію змін обтяжень рухомого майна та зазначеним нотаріусом було припинено обтяження (заставу) транспортного засобу Audi A7, 2015 р.в., реєстраційний № НОМЕР_32 у зв`язку з виконанням ОСОБА_27 зобов`язання по договору позики №2017/04/04 від 04.04.2017 укладеного з ТОВ ФК АРС-Капітал .

В подальшому, голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 490 000 гривен, отриманих від ОСОБА_27 до каси та розрахунковий рахунок ТОВ ФК АРС-Капітал не внесли та використали їх на власні потреби, чим завдали ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальну шкоду на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, 08.06.2017 між ТОВ ФК АРС-Капітал в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_3 , який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. та фізичною особою ОСОБА_30 (Позичальник) укладено договір позики №2017/06/08.

Відповідно до п.1.1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позикодавець передав, а Позичальник прийняв у власність грошові кошти у розмірі 197 588,82 гривень, що еквівалентно 7 540 доларів США за офіційним курсом долару США за гривню Національного банку України, станом на день укладання договору.

Відповідно до п. 2.1. Даного договору Позикодавець передає позику Позичальникові протягом 1 дня з моменту підписання сторонами цього Договору.

Відповідно до умов зазначеного договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Цей договір вважається укладеним з моменту передачі Позикодавцем грошових коштів Позичальнику. Позика повертається в повному розмірі, термін передбачений п.4.1. Договору в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця. Зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу SEAT LEON, загальний легковий, хетчбек-В, номер шасі НОМЕР_33 , колір БІЛИЙ, реєстраційний номер НОМЕР_34 , дата першої реєстрації 14.04.2015, рік випуску - 2014. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов`язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою (іпотекою) у третіх осіб не перебуває, на нього відсутні права третіх осіб.

Так, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , займаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал , згідно покладених на нього функціональних обов`язків, володіючи інформацією про стан розрахунків ОСОБА_30 по договору позики №2017/06/08 від 08.06.2017, під час спілкування з останньою, використовуючи своє службове становище повідомив ОСОБА_30 про можливість здійснення розрахунку по даному договору, шляхом передачі йому повної суми заборгованості по договору позики, запевнивши при цьому ОСОБА_30 , що дані кошти будуть внесені на розрахунковий рахунок ТОВ ФК АРС-Капітал .

Будучи впевненим в правдивості намірів замісника голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 , щодо можливості сплати йому особисто коштів по договору позики №2017/06/08 від 08.06.2017, чоловік ОСОБА_30 - ОСОБА_31 01.11.2017 приблизно о 14.00 годин, прибув до приміщення офісу в якому здійснював свою діяльність ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_3 де за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_3 . Перебуваючи в приміщенні офісу, ОСОБА_31 передав заміснику голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 , в якості погашення боргу по договору позики №2017/06/08 від 08.06.2017 раніше обумовлену суму грошових коштів в розмірі 7 540 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на день вчинення злочину становило 202 539,48 гривень. ОСОБА_3 , діючи згідно раніше розробленого плану злочинної діяльності, повідомив ОСОБА_31 , що ОСОБА_30 свої зобов`язання по договору позики №2017/06/08 від 08.06.2017 укладеного з ТОВ ФК АРС-Капітал виконала у повному обсязі та будь-яких претензій фінансового характеру до неї немає. Під час даної розмови ОСОБА_3 повідомив, що отримані від ОСОБА_31 кошти він перерахує на рахунок ТОВ ФК АРС-Капітал та в підтвердження своїх слів надав останньому заяву про повне виконання зобов`язання ОСОБА_30 за договором позики №2017/06/08 від 08.06.2017 та припинення у зв`язку з цим укладеного в забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаним договором, підписаний директором ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_2

В подальшому, замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 та голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 7 540 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на день вчинення злочину становило 202 539,48 гривень, отриманих від ОСОБА_31 , в якості погашення боргу ОСОБА_30 по договору позики №2017/06/08 від 08.06.2017 до каси та розрахунковий рахунок ТОВ ФК АРС-Капітал не внесли та використали їх на власні потреби, чим завдали ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальну шкоду на вище вказану суму, що є великим розміром.

Крім того, 12.07.2017 між ТОВ ФК АРС-Капітал в особі голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_1 , який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. та громадянином України ОСОБА_36 ( Позичальник ) укладено договір позики №2017/07/12-2.

Відповідно до п.1.1. в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позикодавець передав, а Позичальник прийняв у власність грошові кошти у розмірі 636 314,27 гривень, що еквівалентно 24 500 доларів США за офіційним курсом долару США за гривню Національного банку України, станом на день укладання договору.

Відповідно до п. 2.1. Даного договору Позикодавець передає позику Позичальникові протягом 1 дня з моменту підписання сторонами цього Договору.

Відповідно до умов даного договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Цей договір вважається укладеним з моменту передачі Позикодавцем грошових коштів Позичальнику. Строк дії Договору становить на 6 місяців з 12.07.2017 та діє до 12.01.2018. Позика повертається в повному розмірі, термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця. Зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою рухомого майна Позичальник передає у заставу Позикодавцю транспортний засіб Марки MERCEDES-BENZ, Модель CLE 250, рік випуску 2017, який належить ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_35 .

Так, 21.12.2017 ОСОБА_1 діючи у групі спільно з ОСОБА_3 , займаючи посаду голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал , згідно покладених на нього функціональних обов`язків, володіючи інформацією про стан розрахунків ОСОБА_36 по договору позики №2017/07/12-2 від 12.07.2017, з метою повторного заволодіння коштами ТОВ ФК АРС-Капітал , підчас спілкування з останнім, використовуючи своє службове становище, згідно відведеної йому злочинної ролі повідомив ОСОБА_36 про можливість здійснення розрахунку по даному договору, шляхом передачі йому 14 000 доларів США, в якості погашення боргу, запевнивши остарнього, що дані кошти будуть внесені на розрахунковий рахунок ТОВ ФК АРС-Капітал .

Будучи впевненим в правдивості намірів голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 , щодо можливості сплати йому особисто коштів по договору позики №2017/07/12-2 від 12.07.2017, ОСОБА_36 27.12.2017 прибув до приміщення офісу ресторану Казбек за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-А де за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_1 Перебуваючи в приміщенні даного ресторану, ОСОБА_36 передав голові кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 , в якості погашення боргу по договору позики №2017/07/12-2 від 12.07.2017 раніше обумовлену суму грошових коштів в розмірі 14 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на день вчинення злочину становить 391 223,94 гривень. ОСОБА_1 діючи згідно раніше розробленого плану злочинної діяльності, повідомив ОСОБА_36 , що останній свої зобов`язання по договору позики №2017/07/12-2 від 12.07.2017 укладеного з ТОВ ФК АРС-Капітал виконав у повному обсязі та будь-яких претензій фінансового характеру до нього не має. Під час даної розмови ОСОБА_1 повідомив, що отримані від ОСОБА_36 кошти він перерахує на рахунок ТОВ ФК АРС-Капітал та ним будуть надані відповідні розпорядження, про зняття обтяження з транспортного засобу Марки MERCEDES -BENZ, Модель НОМЕР_36 , рік випуску 2017, який належить ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_35 .

В подальшому, голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на день вчинення злочину становить 391 223,94 гривень, отриманих від ОСОБА_36 , до каси та розрахунковий рахунок ТОВ ФК АРС-Капітал не внесли та використали їх на власні потреби, чим завдали ТОВ ФК АРС-Капітал матеріальну шкоду на вище вказану суму, що є великим розміром.

20.12.2018 ОСОБА_1 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_3 є засновниками (учасниками) або кінцевими бенефіціарами (власниками) низки компаній, які ведуть господарську діяльність, мають рахунки у банківських установах та майно. Також, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 зареєстровані у ЄДРПОУ як фізичні особи-підприємці і є директорами компаній, в яких вони не є засновниками (учасниками), що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.

Зокрема це наступні компанії: ТОВ КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ (код в ЄДРПОУ: 39668837), адреса: 65016, Одеська обл., місто Одеса, вул. Толбухіна, будинок 14-А; ТОВ ПРАЙМ СОЮЗ (код в ЄДРПОУ: 39494224), адреса: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, будинок 9-Б; ТОВ ФК СОЮЗ ФІНАНС (код в ЄДРПОУ: 39507238), адреса: 65104, Одеська обл., місто Одеса, вул. Академіка Корольова, будинок 56А/1; ТОВ АЛЬЯНС БУДІВНИК (код в ЄДРПОУ: 33016824), адреса: 65015, Одеська обл., місто Одеса, вул. Академіка Вільямса, будинок 59, корпус Д.

ОСОБА_1 є співзасновником компанії ТОВ МІЖНАРОДНИЙ ДІМ ВИНА МИКОЛА БОЙКО (код ЄДРПОУ: 40120710),адреса: 65104, Одеська обл., місто Одеса, вул. Академіка Корольова, будинок 56А/1. ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_3 ; ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АЛЬЯНС - ІНВЕСТ - ФОНД (код ЄДРПОУ: 33388983), адреса: 65104, Одеська обл., місто Одеса, вул. Академіка Корольова, будинок 56 - А.

ОСОБА_1 є директором компанії ТОВ УТЕГ (код ЄДРПОУ 35641004), адреса: 01054, м. Київ, вул. Воровського, будинок 41, приміщення 41.

ОСОБА_1 та ТОВ ФК СОЮЗ ФІНАНС є єдиними засновниками (учасниками) ТОВ ПРАЙМ СОЮЗ (ЄДРПОУ 39494224), при цьому ТОВ ПРАЙМ СОЮЗ (ЄДРПОУ 39494224) є єдиним засновником (учасником) ТОВ ФК СОЮЗ ФІНАНС . Кінцевим бенефіціарним власником цих компаній є ОСОБА_1 , що підтверджується наступним.

У відповідності з інформацією з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, власниками ТОВ ПРАЙМ СОЮЗ (код 39494224) є ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СОЮЗ ФІНАНС ( код 39507238) та ОСОБА_1 . Внесок ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СОЮЗ ФІНАНС у статутний фонд ТОВ ПРАЙМ СОЮЗ становить 5 095 399 грн. - 99.9%. Внесок ОСОБА_1 становить 5 100 грн. - 0.1%.

Також у відповідності з інформацією Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України вищезазначене ТОВ ПРАЙМ СОЮЗ (код 39494224) є єдиним засновником та власником ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СОЮЗ ФІНАНС ( код 39507238) - статутний фонд в розмірі 100 (сто) %, що становить 5 100 000 грн. (п`ять мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп.

Таким чином, фактично вказані підприємства володіють одне одним.

Як зазначено в ЄДРПОУ, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) у ТОВ ПРАЙМ СОЮЗ (код 39494224) та ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СОЮЗ ФІНАНС (код 39507238), відсутні.

Між тим, згідно зі ст. 64 1 Господарського суду України, підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов`язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Термін кінцевий бенефіціарний власник (контролер) розуміється у значенні, що вживається в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Згідно з пп.20, п. 1 ч. 1 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення , кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов`язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі .

Отже, незважаючи на те, що в ЄДРПОУ відсутні дані щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ ПРАЙМ СОЮЗ (код 39494224) та ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СОЮЗ ФІНАНС ( код 39507238), в розумінні статті ст. 64 1 Господарського суду України, пп.20, п. 1 ч. 1 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення , абз. 2 п.18 ч. 1 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань єдиною фізичною особою, яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність вказаних юридичних осіб безпосередньо або через інших осіб є ОСОБА_1 , який є фактичним кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ ПРАЙМ СОЮЗ (код 39494224) та ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СОЮЗ ФІНАНС ( код 39507238).

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АЛЬЯНС-ІНВЕСТ-ФОНД (код ЄДРПОУ 33388983) в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 328704) 26.07.2012 відкрито рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА (код ЄДРПОУ 35641004) в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 328704) 27.12.2010 відкрито рахунок № НОМЕР_2 .

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення цивільного позову заявленого ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АРС-КАПІТАЛ та конфіскації майна як виду покарання, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 54 252 170 гривень, що знаходяться на банківських рахунках в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 328704), а саме: ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АЛЬЯНС-ІНВЕСТ-ФОНД (код ЄДРПОУ 33388983) рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА (код ЄДРПОУ 35641004) рахунок № НОМЕР_2 , в зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити..

Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив розглядати у його відсутність, а також у відсутність представників ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АЛЬЯНС-ІНВЕСТ-ФОНД (код ЄДРПОУ 33388983) та ТОВ УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА (код ЄДРПОУ 35641004).

Представники ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АЛЬЯНС-ІНВЕСТ-ФОНД (код ЄДРПОУ 33388983) та ТОВ УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА (код ЄДРПОУ 35641004) в судове засідання не викликались на підставі положень ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню чатсково з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що СУ ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України .

В рамках кримінального провадження № 12017100080011149 від 19.12.2017 встановлено, що в період часу з березня по листопад 2017 року 29.03.2017 голова кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_1 та замісник голови кредитного комітету ТОВ ФК АРС-Капітал ОСОБА_3 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб заволоділи коштами ТОВ ФК АРС-Капітал у великих та особливо великих розмірах.

20.12.2018 ОСОБА_1 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві Рябчук О.Ю., за погодженням з прокурором прокуратури м. Києва Ликовим О.В., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, а саме на грошові кошти в сумі 54 252 170 гривень, що знаходяться на банківських рахунках в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 328704), а саме: ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АЛЬЯНС-ІНВЕСТ-ФОНД (код ЄДРПОУ 33388983) рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА (код ЄДРПОУ 35641004) рахунок № НОМЕР_2 .

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме грошові кошти, що належать ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АЛЬЯНС-ІНВЕСТ-ФОНД відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є майном Товариства, співзасновником якого є ОСОБА_3

Санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає конфіскацію майна.

Слідчим суддею встановлено, що ТОВ ФК АРС-Капітал у даному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до подальшого відчуження зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою збереження забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання в частині накладення арешту на майно ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АЛЬЯНС-ІНВЕСТ-ФОНД , оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження на даній його стадії є доцільним і виправдовує втручання у права власника (користувача) майна.

В іншій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання не містять відомостей, що воно належить підозрюваним у справі або юридичній особі, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві Рябчука О.Ю., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Ликова О.В., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 54 252 170 гривень, що знаходяться на банківських рахунках в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 328704), а саме: ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АЛЬЯНС-ІНВЕСТ-ФОНД (код ЄДРПОУ 33388983) рахунок № НОМЕР_1 .

Зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування.

В інішй частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 22.04.2019
Зареєстровано 23.05.2019
Оприлюднено 23.05.2019

Судовий реєстр по справі 752/23781/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.07.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.05.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 09.01.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 14.11.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 14.11.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.11.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 05.11.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 31.10.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.10.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 25.10.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 22.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 22.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 22.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 22.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.04.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 10.04.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Вирок від 05.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 18.03.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 18.03.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.03.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 752/23781/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону