ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

31 травня 2019 року № 640/5583/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Погрібніченка І.М., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін адміністративну справу

за позовомПриватного акціонерного товариства Житомирський меблевий комбінат до третя особа про Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити дії ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулось ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (далі - ПАТ ЖМК , позивач) з адміністративним позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (далі - ГУ ДФС у м. Києві, відповідач), у якому просить суд:

- визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо непідготовки та неподання до відповідного органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок про повернення ПАТ ЖМК надміру сплачених до Державного бюджету України грошових коштів з податку на прибуток підприємства у розмірі 1 193 962, 00 грн.

- зобов`язати відповідача підготувати та подати до відповідного органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок про повернення ПАТ ЖМК надміру сплачених грошових зобов`язань з податку на прибуток приватних підприємств у розмірі 1 193 962, 00 грн.

В обґрунтування позову позивач зазначив, що ним було направлено до ГУ ДФС у м. Києві чотири заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов`язань з податку на прибуток, проте відповідач відмовив у задоволенні таких заяв. Позивач вважає таку відмову протиправною, у зв`язку з чим, просить позовні вимоги задовольнити.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 квітня 2019 року у справі відкрито спрощене позовне провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання.

Вказаною ухвалою суду відповідачу надано п`ятнадцятиденний строк з дня її вручення йому для надання відзиву на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам статті 162 КАС України, або заяву про визнання позову.

Крім того, зазначеною ухвалою було залучено до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві.

06 травня 2019 року від третьої особи - Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві надійшли письмові пояснення, у яких зазначено, що висновок ГУ ДФС у м. Києві про повернення позивачу надмірно сплаченого грошового зобов`язання з податку на прибуток у розмірі 1 193 962, 00 грн. не надходив.

10 травня 2019 року на адресу суду надійшов відзив на позовну заяву, у якому відповідач, посилається на те, що позивач, станом на 24 квітня 2019 року в інтегрованій картці ПАТ ЖМК за кодом класифікації бюджету 11021000 (податок на прибуток приватних підприємств) переплата становить 1 193 962, 00 грн. При цьому, ГУ ДФС у м. Києві було проведено документальну позапланову виїзну перевірку та складено акт про результати перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства від 29 грудня 2018 року №873/26-15-14-02-02/32744172. За результатами акту було прийнято податкові повідомлення - рішення від 24 січня 2019 року №00000791402 та №00000781402, №00000811402, №00000801402. Згідно з податковим повідомленням - рішенням від 24 січня 2019 року №00000791402 сума донарахованого податку на прибуток складає 525 193, 00 грн. та сума штрафної санкції - 131 298, 00 грн. На підставі викладеного лист ПАТ ЖМК від 08 лютого 2019 року №247 щодо повернення надміру сплачених сум податку на прибуток підприємства за напрямом перерахування коштів залишено без розгляду. Позивач зазначив, що з його боку відсутній факт порушення прав платника податку, у зв`язку з чим, підстави для задоволення позовних вимог відсутні.

23 травня 2019 року від позивача надійшла відповідь на відзив, у якій він зазначив, що ним дотримано всі законодавчо встановлені обов`язкові умови для повернення платнику податків сум грошового зобов`язання. Також зазначив, що донараховані відповідачем за результатами перевірки ПАТ ЖМК суми грошового зобов`язання з податку на прибуток підприємства та штрафні санкції не є податковим боргом, оскільки податкове повідомлення - рішення від 24 січня 2019 року №00000791402 оскаржено, в судовому порядку визнано протиправним та скасовано.

Відповідно до частини 8 статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України при розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їхні усні пояснення. Судові дебати не проводяться.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В С Т А Н О В И В:

ПАТ ЖМК було подано до ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві заяви від 27 листопада 2018 року за вих. №1824, від 27 листопада 2018 року за вих. №1825, від 07 грудня 2018 року за вих. №1917 про повернення надміру сплачених сум грошового зобов`язання з податку на прибуток підприємств у розмірі 1 193 962, 00 грн.

З аналогічною заявою ТОВ ЖМК звернулось до ГУ ДФС у м. Києві від 08 лютого 2019 року за вих. №247.

ГУ ДФС у м. Києві листом від 04 березня 2019 року за вих. №40827/10/26-15-12-03-11 повідомило позивача про те, що станом на 01 березня 2019 року в інтегрованій картці ПАТ ЖМК за кодом класифікації бюджету 11021000 (податок на прибуток приватних підприємств) переплата становить 1 193 962, 00 грн.

При цьому, у листі зазначено, що ГУ ДФС у м. Києві було проведено документальну позапланову виїзну перевірку та складено акт про результати перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства від 29 грудня 2018 року №873/26-15-14-02-02/32744172. За результатами акту було прийнято податкові повідомлення - рішення від 24 січня 2019 року №00000791402 та №00000781402, №00000811402, №00000801402.

Згідно з податковим повідомленням - рішенням від 24 січня 2019 року №00000791402 сума донарахованого податку на прибуток складає 525 193, 00 грн. та сума штрафної санкції - 131 298, 00 грн.

На підставі викладеного лист ПАТ ЖМК від 08 лютого 2019 року №247 щодо повернення надміру сплачених сум податку на прибуток підприємства за напрямом перерахування коштів залишено без розгляду.

Незгода позивача із зазначеним рішенням відповідача зумовила його звернення до адміністративного суду за захистом своїх прав.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з наступного.

Відповідно до підпункту 14.1.39 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України визначено, що грошове зобов`язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно з пунктом 87.1 статті 87 Податкового кодексу України джерелами самостійної сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Згідно з підпунктом 14.1.115 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України надміру сплачені грошові зобов`язання - суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов`язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату.

Таким чином, з контексту наведеного визначення слідує, що якщо до бюджету зараховано за певний період більше ніж узгоджено сум податку, то таке перевищення слід вважати надмірною сплатою грошових зобов`язань.

В силу підпункту 17.1.10 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України платник податків має право на повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до пункту 43.1 статті 43 зазначеної статті Кодексу помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов`язання підлягають поверненню платнику відповідно до цієї статті та статті 301 Митного кодексу України, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.

Обов`язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов`язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

Платник податків подає заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов`язань у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов`язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.

Контролюючий орган не пізніше ніж за п`ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п`яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов`язань платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету (пункти 43.3 - 43.5 статті 43 Податкового кодексу України).

З правового аналізу наведених норм можна дійти висновку, що умовою повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов`язань, окрім відсутності податкового боргу у платника податку незалежно від виду боргу, є воля самого платника податків, яка виражається у подачі до відповідного контролюючого органу заяви про таке повернення.

З наданих позивачем копій документів, а саме податкових декларацій з податку на прибуток підприємств за 2018 рік у позивача обліковується переплата з податку на прибуток у розмірі 1 193 962, 00 грн.

Відповідач, у відзиві на позовну також зазначив, що станом на 01 березня 2019 року в інтегрованій картці ПАТ ЖМК за кодом класифікації бюджету 11021000 (податок на прибуток приватних підприємств) переплата становить 1 193 962, 00 грн.

При цьому, причиною залишення заяви позивача про повернення надміру сплачених сум з податку на прибуток та неподання відповідного висновку до казначейського органу слугували висновки акту перевірки ПАТ ЖМК з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства від 29 грудня 2018 року №873/26-15-14-02-02/32744172, на підставі яких податковим органом було прийнято податкові повідомлення - рішення від 24 січня 2019 року №00000791402 та №00000781402, №00000811402, №00000801402.

Згідно з податковим повідомленням - рішенням від 24 січня 2019 року №00000791402 сума донарахованого податку на прибуток складає 525 193, 00 грн. та сума штрафної санкції - 131 298, 00 грн.

За результатами судового оскарження податкових повідомлень - рішень від 24 січня 2019 року №00000791402 та №00000781402, №00000811402, №00000801402, рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 15 квітня 2019 року позов ПАТ ЖМК задоволено повністю, визнано протиправним та скасовано зазначені податкові повідомлення - рішення.

Суд зазначає, що у підпункті 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України зазначено, що податковий борг - це сума узгодженого грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов`язання.

Згідно з пунктом 54.1 статті 54 Податкового кодексу України, крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою.

Відповідно до пункту 55.1 статті 55 Податкового кодексу України податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов`язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

Також, згідно з пунктом 56.1 статті 56 Податкового кодексу України, рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Пунктом 56.18 статті 56 Податкового кодексу України передбачено, що з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення - рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення.

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов`язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано, а у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

З огляду на викладене, на даний час податковий борг позивача, на наявність якого посилається відповідач, є неузгодженим, а відтак доводи податкового органу в частині наявності у позивача податкового боргу є необґрунтованими.

У той же час, як встановлено судом, контролюючим органом було порушено встановлений пунктом 43.5 статті 43 Податкового кодексу України граничний строк для підготовки висновку про повернення грошових коштів платнику податку, а відтак, аналізуючи викладене вище, суд дійшов висновку про те, що відповідач, не підготувавши та не подавши до органу, що здійснює казначейське обслуговування висновок про повернення позивачу надміру сплачених грошових коштів з податку на прибуток підприємства, діяв поза межами вимог законодавства, у зв`язку з чим допустив протиправну бездіяльність.

Відповідно до частини четвертої статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у випадку, визначеному пунктом 4 частини другої цієї статті, суд може зобов`язати відповідача - суб`єкта владних повноважень прийняти рішення на користь позивача, якщо для його прийняття виконано всі умови, визначені законом, і прийняття такого рішення не передбачає права суб`єкта владних повноважень діяти на власний розсуд.

У свою чергу пунктом 4 частини другої статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що підставою застосування цього положення є визнання бездіяльності суб`єкта владних повноважень протиправною та зобов`язання вчинити певні дії.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачем не наведено жодних інших доводів, ніж існування податкового зобов`язання позивача за податковими повідомленнями - рішеннями від 24 січня 2019 року №00000791402 та №00000781402, №00000811402, №00000801402, якими донараховано позивачу податок на прибуток у розмірі 525 193, 00 грн. та штраф у розмірі 131 298, 00 грн., які б свідчили про наявність підстав для відмови позивачу в складенні відповідного висновку та його направлення органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Не було встановлено таких обставин і під час розгляду даної справи.

Таким чином, задоволення вимог у спосіб зобов`язання відповідача підготувати та подати до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів - Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві, висновку про повернення позивачу надміру сплачених грошових зобов`язань у розмірі 1 193 962, 00 грн., є можливим та узгоджується з приписами статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України.

Згідно зі статтею 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Частиною 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Таким чином, відповідач, приймаючи оскаржуване рішення, діяв поза межами повноважень та у спосіб, що визначених Конституцією та законами України, необґрунтовано, упереджено, недобросовісно, не розсудливо, без дотримання принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації.

За таких обставин, оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні, суд дійшов висновку, що адміністративний позов підлягає задоволенню.

Згідно з частиною 1 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись статтями 2, 6, 8, 9, 77, 243 - 246, 257 - 263 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Адміністративний позов Приватного акціонерного товариства Житомирський меблевий комбінат (код ЄДРПОУ 32744172, адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) задовольнити повністю.

2. Визнати протиправною бездіяльність Головного управління ДФС у місті Києві щодо не подання до відповідного органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновку про повернення Приватному акціонерному товариству Житомирський меблевий комбінат суми надмірно сплачених грошових зобов`язань у розмірі 1 193 962, 00 грн.

3. Зобов`язати Головне управління ДФС у місті Києві підготувати та подати до відповідного органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок про повернення Приватному акціонерному товариству Житомирський меблевий комбінат суми надмірно сплачених грошових зобов`язань у розмірі 1 193 962, 00 (один мільйон сто дев`яносто три тисячі дев`ятсот шістдесят дві гривні нуль копійок).

4. Присудити за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980, адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) на користь Приватного акціонерного товариства Житомирський меблевий комбінат (код ЄДРПОУ 32744172, адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 17 910, 00 грн. (сімнадцять тисяч дев`ятсот десять гривень нуль копійок).

Рішення суду набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до п/п. 15.5 п. 15 Розділу VII Перехідні положення КАС України в редакції Закону № 2147-VIII до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя І.М. Погрібніченко

Дата ухвалення рішення 31.05.2019
Зареєстровано 05.06.2019
Оприлюднено 06.06.2019

Судовий реєстр по справі 640/5583/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 04.11.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 15.10.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 17.09.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 17.09.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.07.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.07.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.06.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Рішення від 31.05.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 31.05.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 05.04.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 26.03.2019 Київський районний суд м.Харкова Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону