ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 522/454/19

Провадження № 1- кс /522/6969/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А. В.,

при секретарі - Брус Н. П.,

за участю заявника - ОСОБА_1

прокурора - Морванюк Ю.О.

розглянувши клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.01.2019 року в раках кримінального провадження №42017160000001514 від 10.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 368 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.01.2019 року в раках кримінального провадження № 42017160000001514 від 10.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 368 ч. 3 КК України, на автомобіль Volkswagen Caddy, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 .

На думку заявника, арешт на вищезазначене майно накладено безпідставно, оскільки автомобіль Volkswagen Caddy, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , належить їй, відповідно до рішення Голопристанського районного суду Херсонської області від 25.03.2019 року, яке набуло законної сили 25.04.2019 року. Як зазначає заявник, вона не є підозрюваною за кримінальним провадженням, в рамках якого було прийнято рішення про арешт майна, тому арешт на автомобіль підлягає скасуванню.

В судовому засіданні ОСОБА_1 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали, надані в обґрунтування клопотання, вислухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, в провадженні СВ прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017160000001514 від 10.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 368 ч. 3 КК України, за яким ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.01.2019 року накладено арешт, між іншим на автомобіль Volkswagen Caddy, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 .

Власником зазначеного автомобіля, відповідно до рішення Голопристанського районного суду Херсонської області від 25.03.2019 року, яке набрало законної сили 25.04.2019 року, є ОСОБА_1

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 22 КПК України , кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу. Захист здійснюється підозрюваним або обвинуваченим, його захисником або законним представником. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Згідно п. 2 Постанови Пленуму Верховного суду України від 01.11.1996 р. № 9 Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя , зазначено: оскільки Конституція України, як зазначено в її статті 8, має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акта з точки зору його відповідності Конституції і в усіх випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають ґрунтуватися на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй.

Відповідно до ст. 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституційні права та свободи людини і громадянина є безпосередньо діючими. Вони визначають цілі і зміст законів та інших нормативно-правових актів, зміст і спрямованість діяльності органів законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і забезпечуються захистом правосуддя.

Частинами першою, другою та четвертою ст. 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 317 ЦК України, власникові належить право володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Згідно ч. 1 ст. 319 ЦПК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадку та в порядку, встановлених законом.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги те, що автомобіль Volkswagen Caddy, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , може мати важливе доказове значення для встановлення істини за кримінальним провадженням, вважаю, що захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна не відпав. При цьому, вважаю за можливе, повернути зазначений автомобіль власнику на відповідальне зберігання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.01.2019 року в раках кримінального провадження № 42017160000001514 від 10.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 368 ч. 3 КК України - задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СВ прокуратури Одеської області, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження № 42017160000001514 від 10.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 368 ч. 3 КК України, автомобіль Volkswagen Caddy, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 - повернути ОСОБА_1 на відповідальне зберігання.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя 11.06.2019

Дата ухвалення рішення 11.06.2019
Зареєстровано 13.06.2019
Оприлюднено 13.06.2019

Судовий реєстр по справі 522/454/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.08.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.08.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 19.07.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 11.07.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 09.07.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 05.07.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 11.06.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 11.06.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 10.06.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 10.06.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 04.06.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 10.05.2019 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 10.05.2019 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 08.05.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону